Trafikbullerutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: Rapportdatum: Revidering A: Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Patriq Banach Anders Schönbeck ACAD-International AB Sveavägen 1 Bg: Stockholm

2 Sammanfattning Planerade radhus vid Brygga 1-3, Ekerö beräknas uppfylla riktvärden om db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad och db(a) maximal ljudnivå vid fasad enligt skriften Trafikbuller och planering II. Handling: Detaljplaneunderlag Status: Sidan: 2 av 7

3 Innehåll 1 Uppdrag Revidering Bedömningsunderlag Förutsättningar Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län Kvalitetsmål Avstegsfall A Avstegsfall B Trafikmängd Resultat Utlåtande Planerade bostäder Befintliga fastigheter... 7 Bilagor: Beräkningsblad Ak till Ak och AK till Ak Handling: Detaljplaneunderlag Status: Sidan: 3 av 7

4 1 Uppdrag ACAD har på uppdrag av Järntorget Bostad AB utfört en trafikbullerutredning för Brygga 1-3, Ekerö. Utredningen analyserar beräknade trafikbullernivåer mot krav enligt Boverkets Byggregler. Brygga 1-3 omfattar st radhus om två plan. Trafikbullret vid huset domineras av buller från vägtrafik från lokalgatutrafik, väg 2 och planerad bussgata. 2 Revidering I revidering A har utredningen utökats till att omfatta ljudnivåer vid fasad liksom i raster ovan mark för befintliga fastigheter. 3 Bedömningsunderlag Följande underlag har använts: Planlösningar och fasadritningar enligt Typhus Volymelement, Järntorget, daterad Baskarta med höjdinformation, uttagen mars 2013 Plankarta med planerad nybyggnad, daterad Trafikuppgifter enligt Trafikverkets Offertförfrågan trafikbullerutredning Ekerö Strand erhållen , Ekerö Kommun och beställarens uppgift om ökat trafikflöde iochmed nybyggnationen 4 Förutsättningar 4.1 Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län redovisas i skriften Trafikbuller och planering II framtagen av Utrednings- och statistikkontoret tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen i Stockholm stad. Riktvärden för trafikbuller i Stockholms län Utrymme Högsta trafikbullernivå, [db(a)] Ekvivalent ljudnivå, L paeq Maximal ljudnivå L pafmax Inomhus (nattetid) Utomhus vid fasad (frifältsvärden) Utomhus vid balkong/uteplats (frifältsvärden) Tabell 1 Handling: Detaljplaneunderlag Status: Sidan: 4 av 7

5 När riktvärdena för buller utomhus inte kan innehållas har följande kvalitetsmål och avstegsfall tagits fram av länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans med Stadsbyggnadskontoret och Miljöförvaltningen för att underlätta tillämpning i planeringssituationer Kvalitetsmål 30 db(a) ekvivalent ljudnivå inomhus och 45 db(a) maximal ljudnivå inomhus. db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad, balkong, uteplats och rekreationsytor i tätbebyggelse (frifältsvärde). 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid bostadens tysta sida (frifältsvärde). db(a) maximal ljudnivå utomhus vid fasad, balkong och uteplats (frifältsvärde). Följande avstegsfall har syftet att underlätta i planeringssituationer där det är svårt att uppfylla riktvärdena, till exempel för bostäder i centrala lägen eller i andra lägen med bra kollektivtrafik Avstegsfall A Från riktvärdena enligt kvalitetsmålen görs avsteg utomhus från db(a) maximal ljudnivå och db(a) ekvivalent ljudnivå. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida för minst hälften av boningsrummen med betydligt lägre nivåer än db(a) d.v.s. cirka db(a). Tyst uteplats kan ordnas i anslutning till bostaden Avstegsfall B Från riktvärdena enligt ovan görs avsteg utomhus från riktvärdena på den tysta sidan. Samtliga lägenheter skall dock ha tillgång till tyst sida om högst db(a) för minst hälften av boningsrummen. 5 Trafikmängd Beräkningen av trafikbuller är utförd med trafikmängder enligt tabeller nedan. Trafikuppgifterna är erhållna från Trafikverkets Offertförfrågan trafikbullerutredning Ekerö Strand erhållen och Ekerö kommun. Handling: Detaljplaneunderlag Status: Sidan: 5 av 7

6 Vägtrafik Väg Fordon/årsmedeldygn Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] Färentunavägen /80 Tegelbruksvägen Bryggavägen Pråmvägen Hagaringen Fredrikstrandsvägen Planerad bussväg från tappström 5 fordonsrörelser/hus 0 30 och timme 1) 5 fordonsrörelser/hus 0 30 och timme 1) busspasager/timme 1) 1) Värde från Ekerö kommun Tabell 2. Trafikmängder för vägtrafik Ekerövägen (väg 2) har inte tagits med i modellen då denna enligt Ekerö kommun orsakar för höga ljudnivåer och är under utredning för bulleråtgärd. 6 Resultat Beräkningarna av ekvivalent och maximal ljudnivå redovisas i bifogade beräkningsblad, se Tabell 3. Beräkningarna av ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå redovisar det högsta värdet för alla våningsplan. Beräkningsblad Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ak Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå Maximal ljudnivå utan busstrafik Ekvivalent ljudnivå för befintliga fastigheter, utan busslinje Ekvivalent ljudnivå för befintliga fastigheter, med busslinje Maximal ljudnivå för befintliga fastigheter, utan busslinje Maximal ljudnivå för befintliga fastigheter, med busslinje Beräknade värden vid huskroppar och över mark är frifältsvärden med reflexer från närbelägna byggnader. Ekvivalent ljudnivå är ljudnivån för ett årsmedeldygn. Maximal ljudnivå från vägtrafik är den ljudnivå som överskrids av 5 % av fordonen. Bullernivåerna är beräknade enligt Nordiska beräkningsmodellen i programvaran CadnaA. Tabell 3. Beräkningsblad som redovisar beräknade trafikbullernivåer. Handling: Detaljplaneunderlag Status: Sidan: 6 av 7

7 7 Utlåtande 7.1 Planerade bostäder Planerade radhus förväntas uppfylla riktvärden om db(a) ekvivalent ljudnivå vid fasad och db(a) maximal ljudnivå vid fasad Vid enstaka buss eller lättfordonspassager kommer den maximala ljudnivån vid uteplats att överskridas. I enlighet med Boverkets skrift Tillämpning av riktvärden för trafikbuller är riktvärdet ställt så att det får överskridas upp till 5 gånger per maxtimme kl Befintliga fastigheter Befintliga fastigheter kommer inte utsättas för ljudnivåer som överskrider Boverkets krav för ekvivalent ljudtrycksnivå om db(a) vid fasad. Dimensionerande maximala ljudnivåer kommer vara de som uppkommer från passager av lätt trafik såsom visas i beräkningsblad och underskrider riktvärde om db(a) på uteplats eller mot fasad. Maximala momentana ljudnivåer kommer typiskt uppkomma vid passager från den planerade busslinjen som planeras gå 4 gånger per timme (2 per riktning). Nordisk beräkningsmodell för trafikbuller beräknar den maximala ljudnivå som överskrids av högst 5 % av passagerna, men att dessa 5 % ska överskrida tillåtna värden 3 ggr per maxtimme, såsom beskrivet i Svensk Standard 2, är osannolikt och kompenseras statistiskt med en sänkning av nivåerna till väl under riktvärden. Maximala momentana ljudnivåer såsom redovisat i beräkningsblad Ak skall därför inte användas för värdering av ljudmiljön mot SS 2. Handling: Detaljplaneunderlag Status: Sidan: 7 av 7

8 45 Ekvivalent ljudnivå 45 > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Ekerö, Brygga 1-3 Sveavägen Stockholm Tel: Ekvivalent ljudnivå LAeq db(a). Frifältsvärden vid fasad. Utan planerad busslinje Beräkning utförd av PBH Datum Ref. nr CadnaA: Version (32 Bit) Skala Ritningsnummer 1:1200 Ak

9 45 Ekvivalent ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) 4 Projektnamn Ekerö, Brygga 1-3 Sveavägen Stockholm Beräkning utförd av PBH Datum Tel: Ref. nr Ekvivalent ljudnivå LAeq db(a). Frifältsvärden vid fasad. Med planerad busslinje CadnaA: Version (32 Bit) Skala Ritningsnummer 1:1200 Ak

10 Maximal ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Ekerö, Brygga 1-3 Sveavägen Stockholm Beräkning utförd av PBH Datum Tel: Ref. nr Maximal ljudnivå LAFMax db(a). Frifältsvärden vid fasad. utan planerad busslinje CadnaA: Version (32 Bit) Skala Ritningsnummer 1:1200 Ak

11 Maximal ljudnivå > 0.0 db(a) > 35.0 db(a) > 40.0 db(a) > 45.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) >.0 db(a) > 75.0 db(a) > 80.0 db(a) > 85.0 db(a) Projektnamn Ekerö, Brygga 1-3 Sveavägen Stockholm Beräkning utförd av PBH Datum Tel: Ref. nr Maximal ljudnivå LAFMax db(a). Frifältsvärden vid fasad. Med planerad busslinje CadnaA: Version (32 Bit) Skala Ritningsnummer 1:1200 Ak

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Jakobsbergs Centrum Uppdragsgivare: Origo Arkitekter Referens: Leontina Barreto Antal sidor + bilagor: 7 + 2 Rapportdatum: 2015-02-05 Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Henrik

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Klockstapeln, Sundbyberg Uppdragsgivare: HSB Bostad AB Referens: Jörgen Nygård Uppdragsnummer: 20178 Rapportnummer: 146-1-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2016-01-21

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Detaljplaneförslaget för Grindstolpen 1, Tyresö, Rev C Uppdragsgivare: Svanberg och Sjögren Bygg AB Referens: Kent Sjögren Vårt referensnummer: 14069-1 Antal sidor + bilagor: 10 +

Läs mer

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum

Bilaga 4 Bullerutredning. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Bålsta Centrum Bilaga 4 Bullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Bålsta Centrum Uppdragsgivare: ETTELVA arkitekter AB Referens: Maria Hjort Vårt referensnummer: 133-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 2 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Ordonnansen 6 Uppdragsgivare: Aros Bostadsutveckling AB Referens: Thomas Hollaus Vårt referensnummer: 11328-3 Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2014-05-09 Ansvarig akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Uppdragsgivare: Einar Mattson Projektering AB Referens: Jan Pechan Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 8 + 9 Rapportdatum: 2014-01-30 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Strand Uppdragsgivare: Skanska Nya Hem AB Referens: Christer Nilsson Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 9 + Rapportdatum: 2012-07-03 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Erik

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: Metod Arkitekter AB Referens: Ulf Segerlund: Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 8 + 12 Rapportdatum: 2014-06-05

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för STRÖPSTA 3:32, Nykvarn Uppdragsgivare: Lars-Bruna Andersson Rapportnummer: 104-1-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2015-10-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning Bolinder Strand

Trafikbullerutredning Bolinder Strand Trafikbullerutredning Bolinder Strand Utredning med avseende på krav och riktvärden för trafikbuller Uppdragsgivare: JM AB Referens: Anders Joelson Ert referensnummer: P.061212.1.4.3.13 Vårt referensnummer:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Tårpilen, Sollentuna Uppdragsgivare: Fastigheten Sollentuna TP 17, NCC Boende AB och Di-er entreprenader AB Referens: Andreas Holmberg, Veronica Beckius respektive Tommy Söderberg

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 9 + 12 Rapportdatum: 2015-05-11 Revidering: A Handläggande akustiker Ansvarig akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Detaljplaneutredning för Kv Arne Tiselius, Rickomberga Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Staffan Karlsson Antal sidor + bilagor: 8 + 7 Rapportdatum: 2015-08-12 Revidering

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Kv Följa Berg. Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar

Kv Följa Berg. Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar Trafikbullerutredning, ny utformning av huskroppar Uppdragsgivare: Wallenstam Entreprenad AB Referens: Åsa Hedlund Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 8 Rapportdatum: Projektansvarig Kvalitetsansvarig

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning station Uppdragsgivare: Seniorgården AB Referens: Ebba Sääw årt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 14 Rapportdatum: 2013-11-28 Projektansvarig Kvalitetsansvarig Henrik Anréus

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering A

Trafikbullerutredning, revidering A Trafikbullerutredning, revidering A Torselden 8 Uppdragsgivare: Tors Fyr Ekonomisk Förening Referens: Peter Saxby Antal sidor + bilagor: 7 + 4 Rapportdatum: 2017-01-10 Revidering A: 2018-05-09 Akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Detaljplaneförslaget för Grindstolpen 1, Tyresö, Rev E Uppdragsgivare: Svanberg och Sjögren Bygg AB Referens: Kent Sjögren Vårt referensnummer: 14069-1 Antal sidor + bilagor: 11 +

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev D

Trafikbullerutredning, Rev D Trafikbullerutredning, Rev D Detaljplaneutredning för Kv Arne Tiselius, Rickomberga Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Staffan Karlsson Rapportnummer: 1-1-1D Antal sidor + bilagor: 10 + 16 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Uppdragsgivare: s Utvecklings AB Referens: Göran Reierstam Vårt referensnummer: 121-1-3B Antal sidor + bilagor: 11 + 25 Rapportdatum: 2016-04-11 Revidering B: 2017-02-02 Handläggande

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning, Åkersberga Uppdragsgivare: Säby kulle fastighets AB Referens: Gustaf Andersson Rapportnummer: 181-1-1A Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2016-02-17 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Uppdragsgivare: Wåhlin Byggare AB Referens: Thomas Hörnfeldt Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 6 + 7 Rapportdatum: 2014-12-19 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Klacken inför detaljplan Uppdragsgivare: Uppsala Hem samt Samur KB Referens: Klas Eriksson samt Marlene Zerne Ert referensnummer: Ansvar 17, projekt Klackparken

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Fröfjärden Uppdragsgivare: Skanska Sverige AB Referens: Oscar Månsson Uppdragsnummer: 620-710 Sundbypark Antal sidor + bilagor: 8 + 4 Rapportdatum: 2016-03-09

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Tuletorget enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: DMJ Bygg AB Referens: Dick Jagdell Ert referensnummer: Tuletorget Hus 4 Vårt referensnummer: 11264-4 Antal

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Karlshäll 2, Mörby Centrum Uppdragsgivare: Wonderbox Referens: Håkan Johansson Rapportnummer: 17048-1-1 Antal sidor + bilagor: 7 + 9 Rapportdatum: 2017-04-28 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering B

Trafikbullerutredning, revidering B Trafikbullerutredning, revidering B Förutsättningar för Uppdragsgivare: Tovatt Architects & Planners AB Referens: Stella Lindstam Uppdragsnummer: 110 Rapportnummer: 110-1-1B Antal sidor + bilagor: 6 +17

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för enligt krav i detaljplan Uppdragsgivare: Metod Arkitekter Referens: Ulf Segerlund Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 8 Rapportdatum: 2014-03-18 Revision:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Knivsta Ekeby 1:1 Uppdragsgivare: Knivsta Ekeby Fastighets AB Referens: Stefan Sparring Rapportnummer: 194-1 Antal sidor + bilagor: 6 + 6 Rapportdatum: 2016-04-08

Läs mer

Kv Betongblandaren Bullerutredning från vägtrafik

Kv Betongblandaren Bullerutredning från vägtrafik Bullerutredning från vägtrafik Bullerutredning från vägtrafik Uppdragsgivare: Brunnberg & Forshed arkitektkontor AB Referens: Marianne Ocklind Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 10 + 14 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Norrmalm 4, Västerås Uppdragsgivare: Archus Arkitekter i Stockholm AB Referens: Mark Schultz Rapportnummer: -2 Antal sidor + bilagor: 11 + 16 Rapportdatum: 2017-03-07 Handläggande

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering D

Trafikbullerutredning, revidering D Trafikbullerutredning, revidering D Förutsättningar för Uppdragsgivare: Tovatt Architects & Planners AB Referens: Stella Lindstam Uppdragsnummer: 110 Rapportnummer: 110-1-1D Antal sidor + bilagor: 7 +15

Läs mer

Trafikbullerutredning, revidering A

Trafikbullerutredning, revidering A Trafikbullerutredning, revidering A Förutsättningar för Totterrassen Uppdragsgivare: Årehus AB Referens: Helen Olausson Uppdragsnummer: 105 Rapportnummer: 114-1-1A Antal sidor + bilagor: 7 + 9 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev D

Trafikbullerutredning, Rev D Trafikbullerutredning, Rev D Ryssbergen, Nacka Uppdragsgivare: NackaMark exploatering KB Referens: Kristina Kallin och Charlotte Danielsson Uppdragsnummer: Sicklaön 13:3, 0400 Antal sidor + bilagor: 12

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Rudboda Uppdragsgivare: SKB Referens: Johan Jarding Rapportnummer: -1 Antal sidor + bilagor: 10 + 16 Rapportdatum: 2016-07-14 Handläggande akustiker Kvalitetsgranskad

Läs mer

Bullerutredning. Nya flerbostadshus på Annebodavägen

Bullerutredning. Nya flerbostadshus på Annebodavägen Bullerutredning Nya flerbostadshus på Uppdragsgivare: Blomsterfonden Referens: Claes Göran Wilander Vårt referensnummer: 11307-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 13 Rapportdatum: 2012-11-05 Projektansvarig Erik

Läs mer

Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Kv Mullvaden 11, Botkyrka kommun

Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Kv Mullvaden 11, Botkyrka kommun Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kv Mullvaden 11, Botkyrka kommun Uppdragsgivare: Mole Fastighets AB Referens: Cleme Kulhan Rapportnummer: 16421-2-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 8 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Elektronen, Edsberg Uppdragsgivare: Papagi Holding AB Referens: Jacob Haas Vårt referensnummer: 14353-1 Antal sidor + bilagor: 9 + 4 Rapportdatum: 2014-12-09 Handläggande akustiker

Läs mer

Trafikbulleremissioner Rimbo-Viby 1:16, Norrtälje Kommun

Trafikbulleremissioner Rimbo-Viby 1:16, Norrtälje Kommun 1 Stockholm 2009-01-21 Uppdragsgivare: Arkitektfirma Ingemar Stråe Projekt: Rimbo-Viby 1:16 Projektnummer: 08198-2 Antal sidor: 3 + 3 Trafikbulleremissioner Rimbo-Viby 1:16, Norrtälje Kommun Rev A Tel

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

FÖRHANDSKOPIA. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Librobäck 12:8 och 12:9

FÖRHANDSKOPIA. Trafikbullerutredning. Förutsättningar för Librobäck 12:8 och 12:9 FÖRHANDSKOPIA Trafikbullerutredning Förutsättningar för Librobäck 12:8 och 12:9 Uppdragsgivare: Junior Livning Librobäck AB Referens: Janne Pettersson Rapportnummer: -1 Antal sidor + bilagor: 7 + 9 Rapportdatum:

Läs mer

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning

Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Projekt: 31-04414 Rapport: 31-04414-A Datum: 2006-10-25 Antal sidor: 6 Bilagor: 31-04414-A01 Jursta Gård, Upplands Bro Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Bo Hedberg Strömkarlsvägen 60, 6 tr 167 62 Bromma

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Kista Äng enligt krav i detaljplan, revidering A Uppdragsgivare: SKB Referens: Johan Jarding Rapportnummer : 142-1 - 1 A Antal sidor + bilagor : 11 + 4 Rapportdatum:

Läs mer

Ekdungen, Nacka Kommun Trafikbullerutredning

Ekdungen, Nacka Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 30-03413 Rapport: 30-03413-06032700-B Datum: 2006-04-05 Antal sidor: 6 Bilagor: 30-03413/B01 B04 Ekdungen, Nacka Kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Nacka Kommun Birgitta Held-Paulie

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 A Datum: 2009-06-11 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 A01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter Box 1924 SE 751 49 Uppsala Uppdrag:

Läs mer

Ekdungen, Nacka Kommun Trafikbullerutredning

Ekdungen, Nacka Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 30-03413 Rapport: 30-03413-05091900-A Datum: 2005-09-21 Antal sidor: 6 Bilagor: 30-03413/ A01 A02 Ekdungen, Nacka Kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Nacka Kommun Birgitta Held-Pauli

Läs mer

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning

Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Projekt: 544859 Rapport: 544859 B, Revision 1 Datum: 2010-03-29 Revision 1: 2010-04-22 Antal sidor: 5 Bilagor: 544859 B01 Rosstorp 2, Salem Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Linda Sjögren Aros arkitekter

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning

Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning Projekt: 31-02443 Rapport: 31-02443-04063001-B Datum: 2004-07-08 Antal sidor: 5 Bilagor: 31-02443/B01 B03 Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Sören Lundgren Byggkonsult

Läs mer

Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning

Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning Projekt: 31-02443 Rapport: 31-02443-05110800-C Datum: 2005-11-09 Antal sidor: 5 Bilagor: 31-02443-C01/C02 Kv Bergåsen, Finntorp Nacka kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Sören Lundgren Byggkonsult

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Stora Ursvik, Sundbybergs kommun

Stora Ursvik, Sundbybergs kommun RAPPORT C 1 (6) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 asa.lindkvist@afconsult.com Datum Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25

Läs mer

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm

Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Projekt: 541973 Rapport: 541973 A Datum: 2009-04-14 Antal sidor: 7 Bilagor: A01-A03 Kv Plankan, Södermalm, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: AB Svenska Bostäder Mats Åhlander Box 95 162 12

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev B

Trafikbullerutredning, Rev B Trafikbullerutredning, Rev B Förutsättningar för Brolägdan Uppdragsgivare: Årehus AB Referens: Helen Olausson Uppdragsnummer: 15405 Rapportnummer: -1B Antal sidor + bilagor: 10 + 15 Rapportdatum: 2016-04-28

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning K varter A, Postgården, Årstafältet Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2017-06-15, Dnr 2013-005 Uppdragsgivare: E TTELVA Arkitekter Referens: Ja n Hardenborg R apportnummer:

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping

Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping Trafikbullerutredning Strandängen, Jönköping Uppdragsgivare: Tengbom Arkitekter Vårt referensnummer: 111-1 Antal sidor + bilagor: 8 + 8 Rapportdatum: 2011-11-30 Projektansvarig Kvalitetskontroll Sanna

Läs mer

Ljudmätning- Tallkrogsplan

Ljudmätning- Tallkrogsplan Ljudmätning- Tallkrogsplan Kompletterande mätning av buller från tunnelbanestation Uppdragsgivare: Byggnads AB Abacus Referens: Josa Lundbäck Ert referensnummer: 604001 Vårt referensnummer: 06185-2 Antal

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Kv Doktorn m fl, Östersunds kommun Trafikbullerutredning för om- och av bostäder

Kv Doktorn m fl, Östersunds kommun Trafikbullerutredning för om- och av bostäder Uppdrag: 553034 Rapport: 553034 A Datum: 2010-04-19 Antal sidor: 6 Bilagor: 553034/A01 A04 Kv Doktorn m fl, Östersunds kommun Trafikbullerutredning för om- och av bostäder Uppdragsgivare: Östersundsbostäder

Läs mer

Trafikbullerutredning, Rev A

Trafikbullerutredning, Rev A Trafikbullerutredning, Rev A Tappström, Uppdragsgivare: Wallenstam AB Referens: Björn Nitschke Uppdragsnummer: Ekerö Centrum BAK Rapportnummer: 181-2-2A Antal sidor + bilagor: 19 + Rapportdatum: 2017-03-17

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan

Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdrag: 543020 Rapport: 543020 A Datum: 2009-03-06 Antal sidor: 7 Bilagor: A01 Trygghetsboende vid Björkbacken i Tyresö Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Tyresö kommun Sophia Norrman

Läs mer

Trafikbullerberäkning

Trafikbullerberäkning Trafikbullerberäkning Uppdragsgivare: Wåhlin fastigheter ab Referens: Thomas Hörnfeldt Vårt referensnummer: Antal sidor + bilagor: 7 + 16 Rapportdatum: 2010-10-26 Revidering: A Projektansvarig Kvalitetskontroll

Läs mer

Kv. Pyramiden 3-4 och Kv. Farao, Solna stad

Kv. Pyramiden 3-4 och Kv. Farao, Solna stad RAPPORT 577638 1 (6) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2012-10-12 Fabege Victoria Berggren Fabege AB, Box 730, 169 27 Solna

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning

Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Projekt: 31-04704 Rapport: 31-04704-A Datum: 2007-05-15 Antal sidor: 8 Bilagor: 31-04704/A01 - A12 Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, Stockholm Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Exploateringskontoret

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 3105451 Rapport: 3105451 D Datum: 2009-10-06 Antal sidor: 7 Bilagor: 3105451/D01 - D02 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 2 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Tyréns Temaplan

Läs mer

Tibbletorget. Kungsängen - Tibble 1:392. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning

Tibbletorget. Kungsängen - Tibble 1:392. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning Projekt: 31-02906 Rapport: 31-02906-05021100-A Datum: 2005-02-08 Revision 1: 2005-02-11 Antal sidor: 6 Tibbletorget. Kungsängen - Tibble 1:392. Upplands Bro kommun Trafikbullerutredning Uppdragsgivare:

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

Sicklaön 202:9, Nacka. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r03 Datum: Att: Alice Ahoniemi Nacka

Sicklaön 202:9, Nacka. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r03 Datum: Att: Alice Ahoniemi Nacka Rapport nummer: 2013-093 r03 Datum: 2014-04-02 Sicklaön 202:9, Nacka Trafikbullerutredning L:\2013\2013-093 SS Sicklaön 202_9, Nacka, Nacka kommun\rapporter\2013-093 r03.docx Beställare: Nacka kommun Att:

Läs mer

Grebbestad 2:291 - Trafikbullerutredning

Grebbestad 2:291 - Trafikbullerutredning Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. - Trafikbullerutredning Rapport 4793-B/ Datum: Innehåll 1. Förutsättningar 2. Riktvärden 3. Resultat 4. Kommentar Bilagor Bullerkartor 131202/-1 till

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum:

Beställare: Skanska Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8. Handläggare: Johan Selleskog Datum: Rapport R080203 2rev5 Nya Hem AB genom Per Ivarsson Antal sidor: 8 Projekt: 080203 Handläggare: Johan Selleskog 2008-09-05 Kv Fältet 1, Solna Beräkning av förväntade ljudnivåer från vägtrafik 1 Projektbeskrivning

Läs mer

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004.

Illustration från framsidan av Nacka kommuns program för Älta C och dess närområde från september 2004. Rapport nummer: 2010-079 r01 Datum: 2010-07-08 rev 2011-04-18 Älta Centrum, Etapp 1, Oxelvägen Trafikbullerutredning L:\2010\2010-079 LG Älta Centrum, trafikbullerutredning, Nacka kommun\rapporter\2010-079

Läs mer

Beräknade trafikbullernivåer

Beräknade trafikbullernivåer 12009 PM D 1 (7) Kund Täby kommun Datum Uppdragsnummer 12009 Bilagor: D01-D03 2016-09-12 PM D Västra Roslags-Näsby, Täby Trafikbullerunderlag för fortsatt planering. I denna PM redovisas ekvivalenta och

Läs mer

Kv Örlen, Årsta. Stockholm

Kv Örlen, Årsta. Stockholm Uppdrag: 551677 Rapport: 551677 A Datum: 2010-02-01 Antal sidor: 8 Bilagor: A01, A02 Kv Örlen, Årsta. Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Uppdragsgivare: Sundvalls byggnads AB Therese Sundman

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer

Trafikbullerutredning Brohusen Del av Centrala Ängby, Knivsta

Trafikbullerutredning Brohusen Del av Centrala Ängby, Knivsta Revidering B Trafikbullerutredning Brohusen Del av Centrala Ängby, Knivsta Beräkning av trafikbullernivåer och bedömning mot riktvärden AKUSTIKER RAPPORT BESTÄLLARE Sanna Cramér Gullqvist Civilingenjör

Läs mer

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden

Bullerutredning. Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Bullerutredning Förutsättningar för kv. Härnevi 1:17 mot gällande riktvärden Uppdragsgivare: Härnevi fastighets AB Referens: Mikael Rosenberg Vårt referensnummer: 14012-1 Antal sidor: 11 Rapportdatum:

Läs mer

Trafikbullerutredning 3

Trafikbullerutredning 3 Trafikbullerutredning 3 Kv Pallas, Borås Uppdragsgivare: Järngrinden Projektutveckling Vårt referensnummer: 11207-2 Antal sidor + bilagor: 16 + 5 Rapportdatum: 2014-03-17 Projektansvarig Kvalitetskontroll

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53):

Långsiktigt mål enligt riksdagens beslut (proposition 1996/97:53): 2008-04-27 1/7 Seniorgården AB Kv Porträttet, Tyresö strand Beräkning av trafikbuller 1 Inledning Nedan redovisas beräkning av vägtrafikbuller med hänsyn till planerad nybyggnad av seniorbostäder inom

Läs mer

Kv Orren, Västerås stad

Kv Orren, Västerås stad RAPPORT 597849 A Author Phone +46 10 505 60 41 Mobile +46701845741 E-mail Asa.lindkvist@afconsult.com Date 2015-03-17 Project ID 597849 Report ID 597849 A Client Bostads AB Mimer Kv Orren, Västerås stad

Läs mer

Bild över den planerade bebyggelsen på Vårsta 1:34, erhållen av beställaren. Att: Torbjörn Granberg Högalidsgatan 38B STOCKHOLM

Bild över den planerade bebyggelsen på Vårsta 1:34, erhållen av beställaren. Att: Torbjörn Granberg Högalidsgatan 38B STOCKHOLM Rapport nummer: 2016-137 r01 Datum: 2016-07-14 3 Botkyrka (Vårsta 1:34) Trafikbullerutredning \\STRSRV04\Akustik_Projekt\2016\2016-137 ANK 3 Botkyrka Trafikbuller, Torbjörn Granberg\Rapporter mm\2016-137

Läs mer

Söderbymalm 3:405, Haninge

Söderbymalm 3:405, Haninge Uppdrag: 547428 Rapport: 547428 B Datum: 2009-11-17 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-B03 Söderbymalm 3:405, Haninge Ombyggnad av kommunalhuset till bostäder Bullerutredning Uppdragsgivare: Peab Bostad AB Region

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA

TRAFIKBULLERUTREDNING KVARTERET RITAREN, VARA Rapport 16-045-R1 2016-02-26 4 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel 0510-911 44 magnus.karlsson@akustikverkstan.se Direkt: +46(0)730 530 772 TRAFIKBULLERUTREDNING

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer

Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad

Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Rapport 5307-B / / Rolf Cedås Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Makrillen - Bullerstudie av planerad nybyggnad Till denna rapport hör bullerkartorna 5307-70 till -86 I denna rapport

Läs mer

Södra Skogstorp Trafikbullerutredning Bjerking AB

Södra Skogstorp Trafikbullerutredning Bjerking AB 18U2241 Södra Skogstorp Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 18U2241 Sida 1 (6) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Norrbacka, Sigtuna kommun

Norrbacka, Sigtuna kommun 15U28490, Sigtuna kommun Trafikbullerutredning Sammanfattning Bostäder som uppfyller riktvärden för trafikbuller utomhus kan uppföras på fastigheten. Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174,

Läs mer

Beställare: Castor Projekt AB genom Mattias Brantsberg Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 8. Handläggare: Gina Blücher Datum:

Beställare: Castor Projekt AB genom Mattias Brantsberg Antal sidor: 13. Projekt: Varav bilagor: 8. Handläggare: Gina Blücher Datum: Rapport R- 1 genom Mattias Brantsberg Antal sidor: 13 Projekt: Varav bilagor: 8 Handläggare: Gina Blücher 2012-04-10 Trafikbullerutredning inför nybyggnation av gruppboende 1 Projektbeskrivning Akustikbyrån

Läs mer

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning.

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 15U28243 Kv Motorn 10 Samrådshandling Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 15U28243 Sida 1 (6) Samrådshandling Uppdragsnamn Kv Motorn 10 Stad Kv Motorn 10 JM AB Gustav III:s boulevard 64 169 Uppdragsgivare

Läs mer