Har du också Tivolipass? Om sociala kommunikationsstrategier på rockklubben The Tivoli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Har du också Tivolipass? Om sociala kommunikationsstrategier på rockklubben The Tivoli"

Transkript

1 Medie- och kommunikationsvetenskap Kvalificerad yrkespraktik (30hp) Lunds Universitet HT2012 Har du också Tivolipass? Om sociala kommunikationsstrategier på rockklubben

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Vad är ett Tivolipass? Problemet Målgruppen Marknadsföring Vad gick fel? Åtgärder Avslutning Litteraturförteckning...10

3 1. Inledning är en rockklubb i Helsingborg som slog upp portarna Klubben ligger i den gamla ångfärjestationen på Hamntorget och här anordnas nattklubb, konserter och liknande evenemang. Klubben består i huvudsak av de tre lokalerna Metalbaren, Tivolisalen och Cirkus alla har lite olika inriktning. marknadsför sig i flera olika medier, bland annat lokal-tv, i dagspress, på internet och genom gammal hederlig affischering. Kort sagt är klubben en viktig aktör inom Helsingborgs nöjesliv. När jag påbörjade min praktik tampades klubben med en del projekt det största var en omfattande ombyggnad i stora salen. Det stod dock ganska snart klart att det fanns ett annat problem kopplat till klubbens stamkundskort, det så kallade tivolipasset, som jag tidigt bestämde mig för skulle passa som ämne för denna praktikuppgift. Här kommer jag att redogöra för tivolipassets funktion inom, betydelsen för kunderna, vilka problem som har uppstått och förhoppningsvis en lösning till dessa. 2. Vad är ett Tivolipass? Ett Tivolipass är det stamkundskort som används på. Det har funnits sedan 1997 och ger rabatter i baren samt på inträdet till nattklubben och diverse evenemang. Kortet i sig kostade tidigare pengar, närmare bestämt 200 kr och var bara giltigt ett år åt gången. Numera är det däremot gratis, men man måste dock ladda det med minst 200 kr vid köptillfället och därefter kan man ladda på det med valfri summa i klubbens barer det finns inte längre någon årlig avgift. Kortet kan användas som betalkort inom klubben så länge det finns pengar på det. I sin tidigaste form var det gjort i laminerat papper och innehavarens personuppgifter skrevs upp för hand det är numera gjort i plast med magnetremsa, vilket gör att det fungerar i kortterminalerna i barerna och i entrén på samma sätt som vanliga kreditkort. Förr registrerades korten på plats vid köptillfället och själva kortet fick man sedan efter en vecka. Numera får man som kund kortet direkt och kan sedan registrera det via hemsidan. Registreringen gör så att man kan få ett nytt kort om det gamla försvinner plus att man hamnar på veckobrevslistan och alltså får information från kontinuerligt. Det finns två varianter av kortet utöver det vanliga tivolipasset (i fortsättningen förkortat TP), nämligen Guld-TP och Metalbarkort. Guld-TP innebär utöver de vanliga rabatterna även fritt 1

4 inträde till nattklubben. Det är idag ganska ovanligt och används mest som pris i tävlingar eller som belöning till folk som på ett eller annat sätt har förtjänat det till exempel de personer som hjälper till att marknadsföra klubben på skolor och arbetsplatser, de av klubben så kallade ambassadörerna. Metalbarkortet i sin tur ger inte helt överraskande fritt inträde till den del av som heter Metalbaren. Då Metalbaren är ansluten till övriga klubben så innefattar kortet även fritt inträde till nattklubben när dörrarna till stora salen öppnas. Anledningen till att det finns ett speciellt Metalbarkort är den att kunderna som vill hänga i Metalbaren ska slippa köa in till nattklubben för att kunna utnyttja sin TP-rabatt. Ingång till Metalbaren sker via uteserveringen. Kortet delas ut av barpersonalen och registreras på plats kortet får kunden efter ungefär en vecka. Till skillnad från de vanliga TP korten så är Metalbarkortet väldigt enkelt, gjort i laminerat papper och utan magnetremsa innehavarens namn skrivs direkt på kortet. 3. Problemet Grundtanken med TP var att stamgästerna skulle känna sig belönade och att ryktet om kortet sedan skulle spridas från mun till mun. På så sätt skulle kortet spridas genom en liten grupp opinionsbildare och kortet som sådant skulle vara lite av en statusgrej. Det verkar finnas en rädsla för att det skulle spåra ur och bli ett regelrätt VIP-kort, något som tillfaller den som kan erbjuda mest pengar detta går emot s profil. Man såg en sådan risk med tidigare nämnda guld- TP, varför det numera används ytterst sparsamt. Faktum är att TP marknadsförs på hemsidan som något som alla ska kunna ha oavsett ålder och smak (ännu en ändring på senare tid, tidigare fanns en 20-års gräns på TP). Häri ligger en del av problemet. I och med att registreringen förlades till hemsidan och samtidigt blev frivillig så finns det inte längre samma kontroll över vilka som hör till TP-kretsen. När kortet registrerades i dörren så fanns det ett tillförlitligt register över alla TPanvändare. Rutinen var dock inte hållbar eftersom det bildades en TP-kö som stoppade upp den vanliga kön vid konserter, nattklubb och liknande. I och med förändringen i registreringsrutiner så har registret fallit bort då folk inte nödvändigtvis registrerar sina kort. Här kan man med fördel anknyta till den så kallade bytesteorin (Larsson 2001:35) som alltså menar att människor väljer att upprätthålla relationer om de tror att belöningen i denna kontakt är större än eller lika stor som kostnaden (ibid.). Här sker ju faktiskt ett utbyte i form av rabatter från och reda pengar från kunden. I det långa loppet är det dock nog så att kundernas insats inte riktigt täcker klubbens, vilket gör att förlorar på utbytet. Istället är det registreringen som är huvudmålet med TP eftersom klubben då har möjligheten att locka kunderna med framtida erbjudanden och evenemang. 2

5 Men eftersom registreringen har valts bort av många TP-användare så har alltså förlorat på att låta registreringen bli en frivillig process snarare än ett villkor för att över huvud taget få kortet. Med bytesteorin i bakhuvudet så kan man även se anledningen till varför intresset för att registrera sitt kort är så svalt. I dagsläget är argumentet för att registrera kortet att det går att ersätta om det skulle komma bort, något som kan tänkas vara motiverat om man som kund laddat det med en större summa pengar. Huruvida kunderna tenderar att göra på detta sätt eller om de laddar på lite efterhand är svårt att uttala sig om men man bör kanske inte underskatta kundens förmåga att själv hushålla med sin budget. Det ges inga extra förmåner för att man laddar på med större summor, så det kan tänkas att folk därför låter bli. Tidigare kunde man få 50 respektive 100 kr belöning på sitt kort om man laddade på med 300 eller 600 kr, men detta var bara under en kort period och är alltså inte längre aktuellt. Ett andra argument för registrering är att man blir uppskriven på listan för tidigare nämnda veckobrev detta redogör kort för veckans evenemang och även för framtida evenemang som kan ses som särskilt intressanta. Då den här sortens nyhetsbrev är relativt vanliga nuförtiden så riskerar det att försvinna i mängden det har blivit kutym bland företag som har etablerat sig på internet. Det kan också vara så att folk inte är intresserade av den här sortens nyheter. Med andra ord är belöningen för registreringen för liten för att locka kunderna till att faktiskt registrera sina kort det krävs något mer. Det har spekulerats kring hur en sådan extra belöning kan se ut samt om ytterligare åtgärder för att tackla registreringsproblemet. En tanke har varit att förlägga en del av registreringen till själva nattklubben. En dator skulle stå öppen för folk som vill registrera sitt kort och en belöning skulle då vara gratis vara i baren eller en extra summa på själva kortet jag tänker återkomma till om denna metod verkar lämplig eller ej lite senare. Ett annat stort problem är att det råder en viss inflation vad gäller TP-korten. Tanken var att korten skulle spridas från mun till mun och att det krävdes en liten ansträngning för att erhålla kortet. Ett tag fanns det en bild av TP-ägaren som någon som gjort sig förtjänt av ett visst medlemskap, någon som andra såg upp till och kortet i sig var något eftertraktat. Med TP får man ta med sig en kompis före i kön, något som höjde upp kortägaren ytterligare inom sin vänskapskrets. Förmånerna har inte förändrats, åtminstone inte nämnvärt, men TP tycks ha blivit mycket mer lättillgängligt. Detta kan man återkoppla till registreringsprocessen tidigare fick man vänta en vecka efter registreringen innan man fick sitt kort, det krävdes med andra ord en uppföljning av ett aktivt handlande. Numera får man kortet på plats, det har till och med blivit så att folk köper kortet först och sedan använder det för att betala rabatterat inträde. Hela processen har förenklats samtidigt som kortet marknadsförs 3

6 på ett annat sätt. Tanken är fortfarande att det ska spridas från mun till mun, men återigen blir förändringarna i registreringsprocessen ett problem. Eftersom man saknar ett tillförlitligt register över vilka som har TP så går det inte ringa in en specifik målgrupp när man vill marknadsföra själva registreringen av kortet den skulle därför behöva gå ut till hela s klientel eftersom den egentliga målgruppen är en del av detta (jmfr Larsson 2001:122). Man kan beskriva situationen vid ett moment 22 för att marknadsföra registreringen till rätt målgrupp så behövs de uppgifter som man får genom registreringen. 4. Målgruppen har ett brett utbud. Från röjiga hårdrocksspelningar inne i Metalbaren till lågmälda jazzgig inne på Cirkus. I lokalerna anordnas såväl Lunchbeat som dragshow frågesport, stand-up och konserter. Här finns något för hårdrockarna, för nattklubbsmänniskorna, för de som precis fyllt arton och emellanåt även något för pensionärerna. Dessutom är det möjligt att hyra lokalerna och skräddarsy sitt eget evenemang. marknadsför sig som din kompletta nöjesarena och det är alltså just bredden som ligger i fokus. Tittar man närmare på klubben så ser man dock en viss uppdelning. I byggnadens minsta lokal ligger Metalbaren där man koncentrerar sig på små spelningar och hårdare musik hit kommer inte helt överraskande hårdrockare och liknande. Reggaeklubben Bubbela håller till inne på Cirkus; en rätt stor lokal i andra änden av byggnaden. Här anordnas även bland annat Lunchbeat och HBTQ-klubben Septem. Konsertmässigt anordnas en del jazz- och trubadurspelningar inne på Cirkus. Tivolisalen, som ligger mitt emellan de båda andra lokalerna, är inte helt oväntat hem för lördagens nattklubb, Late Night, och har dessutom förärats med en stor scen, vilket gör lokalen till det naturliga valet för större evenemang och konserter. Metalbaren är den bar som har öppet mest. är i grund och botten en rockklubb och det kan förklara varför hårdrockarna premieras de är dock långt ifrån den enda relevanta målgruppen för klubben. 5. Marknadsföring använder sig bland annat av en social strategi i sin marknadsföring (Dahlqvist & Linde 2009:66). För att en kommunikationsstrategi ska vara framgångsrik gäller det att man känner sin publik, något med största sannolikhet gör med tanke på att företaget är starkt etablerat i Helsingborg och har flera års erfarenhet av branschen. En social strategi lämpar sig bäst för en 4

7 målgrupp som agerar emotionellt samtidigt som den har låg motivation. Personer som agerar emotionellt är i huvudsak styrda av sin högra hjärnhalva (ibid:30), den som innefattar musikalitet, fantasi, färg och form (ibid.) - denna står i motsats till vänster hjärnhalva som alltså är den logiska. Även om man styrs av båda hjärnhalvorna så är en i regel dominerande och man talar då om antingen IQ-dominans (Intelligence Quota) eller EQ-dominans (Emotional Quota) (ibid:31). Anledningen till att det är viktigt att veta åt vilket håll mottagarna drar är att man då kan göra en uppskattning av hur de svarar på emotionella budskap och ifall de tenderar att agera impulsivt eller spontant (ibid.). Man kan tänka sig att många som går på nattklubb, konserter eller liknande är mer åt det spontana hållet, åtminstone om man sätter folk som hellre stannar hemma på helgerna som en motsatsgrupp. Därmed inte sagt att hela s klientel skulle bestå av impulsiva människor. För att vidare redogöra för målgruppens motivation så kan man säga att den har att göra med en målgrupps relation till sändaren (Dahlqvist & Linde 2009:45). Man skulle kunna säga att motivation som begrepp inom marknadsföringsteori kan kopplas till hur motiverad en mottagare är att ta till sig av ett visst budskap från en viss avsändare. I s fall kan man tänka sig att motivationen varierar beroende på evenemang. Folk tenderar kanske att bli mer motiverade om det rör sig om en konsert med ett band som sällan kommer till Sverige eller som de bara anser vara riktigt bra. Motivationen kan tänkas vara mindre när det kommer till den återkommande nattklubben då det dessutom finns en större konkurrens i Helsingborg mellan olika uteställen. Här kommer s styrka som varumärke in i bilden. Enligt Dahlqvist och Linde finns det tre nivåer av varseblivning kring ett varumärke: medvetande (kunden har hört talas om varumärket), kännedom (kunden känner till varumärket) och acceptans (kunden kan tänka sig att använda varumärket) (2009:48). Många har redan uppnått acceptansstadiet, de anser att är värt ett besök. Problemet ligger snarare i att samma stadium har uppnåtts hos andra varumärken, det vill säga andra nattklubbar. Mottagarna kanske är motiverade, men inte motiverade att gå till ett specifikt ställe. De är helt enkelt bara ute efter att ha kul lojaliteten vilar inte hos en specifik klubb utan de går mer på spontanitet och känsla. Här spelar s sociala strategi med TP in. Här ser vi ett klassiskt buy to join -argument: genom att köpa ett TP så blir man en del av familjen, en del av en social gruppering som man som kund är mindre benägen att svika (Dahlqvist & Linde 2009:66). 5

8 6. Vad gick fel? Felet kan spåras till ändringarna i registreringsprocessen. När denna var obligatorisk låg makten hos företaget på ett annat sätt det var kontaktuppgifter i utbyte mot rabatter. Kortet var lite av en beställningsvara och det krävdes av kunden att han eller hon verkligen ville ha ett TP. Detta har förändrats tillsammans med registreringsrutinerna. Nu är kortet mer en direktvara som kunden får på plats och det är sedan upp till densamme att avgöra om registreringen är värd ansträngningen. Det har därför kommit att bli att kunden betalar den obligatoriska laddningskostnaden i utbyte mot rabatter, klubben kan därefter inte räkna med att få tillgång till kontaktuppgifterna som är ett av huvudmålen med TP. Utbytet har gått till att vara mer på kundens villkor samtidigt som tillgängligheten har ökat eftersom man numera får kortet direkt. Ökad tillgänglighet har alltså resulterat i ett minskat symboliskt värde för TP man kan här koppla in Pierre Bourdieus teorier kring kulturellt kapital den som tidigare skaffade sig ett TP gjorde en ansats till att höja den egna sociala statusen och på så sätt visa sin goda kulturella vilja (1986:275). Detta är inte längre möjligt eftersom något som är lätt att skaffa sig inte anses vara lika värdefullt. Man skulle kunna kalla det här för en typ av inflation. För att lättare kunna se vad som har hänt med TP så är det viktigt att se saker och ting från kundens perspektiv. Då jag inte har haft möjlighet att göra någon egentlig empirisk undersökning så kommer jag att uttala mig i tämligen allmänna termer, något som förhoppningsvis ändå kan ge ett hum om situationen som sådan. Ett intressant begrepp är symbolisk interaktionism (Larsson 2001:34), det vill säga tanken om att människor interagerar med hjälp av symboler. Ett föremål kan vara en sådan symbol (ibid.), något som alltså betyder att ett TP kan användas för att interagera med andra. Frågan är på vilket sätt. Det tidiga symbolvärdet hos ett TP var relativt högt folk med TP kunde relatera till andra med TP, de hade en gemensam grund i kunskaper om hur kortet erhållits, vad kortet i sig ger för förmåner samt det enkla faktum att ansträngningen som ligger bakom betyder att personen i fråga sannolikt är en hängiven besökare på. Detta har som sagt ändrats i och med att TP gjorts mer lättillgängligt. De två första punkterna gäller fortfarande, men den sista är inte längre giltig. Eftersom det är så lätt att få tag på ett TP så behöver kortet inte längre innebära att ägaren faktiskt besöker klubben särskilt ofta. Det kan vara så att han eller hon skaffade det en gång vid ett evenemang för att få ner inträdesavgiften och inte besökt sedan dess. Ett bevis på att det kan vara så är det faktum att man har börjat plocka bort TP-användare ur systemet, sådana som inte har använt sina kort på i alla fall tre år. 6

9 I framtiden kan TP-problematiken få tämligen grava följder om den inte åtgärdas. Om klientelet skaffar sig TP obehindrat så finns till exempel risken att de rabatterade priserna istället blir standardpriser. Det är så enkelt att skaffa sig TP att det egentligen inte finns någon anledning till att inte göra det, även om man bara besöker ytterst sällan. Det finns visserligen en minimigräns på 200 kronor och pengarna är sedan låsta till klubben på samma sätt som pengarna på ett presentkort. 200 kronor torde dock vara en överkomlig summa för de flesta. Det tillkommer ingen avgift vid påladdningarna samtidigt som det inte finns några extra förmåner för att ladda på med större summor, varför det alltså inte finns något som hindrar kunden från att ladda på kortet flera gånger under en kväll om det skulle behövas. Detta ger så klart även klubben en del fördelar. Kunden får på detta sätt mindre kontroll över sina pengar de vet att de har en fast summa oberoende av deras bankkonto att röra sig med samtidigt som de kan tänkas köpa mer bara för att det är billigt. Detta är ju dock bara hälften av vad kortet står för. Det blir inte mer än bara ett presentkort medan samhörigheten med och intresset för till viss del uteblir. Om man ser symbolisk interaktionism (Larsson 2001:34) som en förutsättning för en buy-to-join -kampanj (Dahlqvist & Linde 2006:66f) så förlorar TP-korten sin funktion i en sådan kampanj eftersom kunden inte köper sig ett medlemskap de ser det kanske mer som att de bara köper en biljett till ett evenemang. TP har inte längre det starka symbolvärde som det en gång hade det signalerar inte längre en viss tillhörighet. 7. Åtgärder Någonstans verkar det som att har gjort fel när de försökt vara kunden till lags. Det har gjorts för enkelt att skaffa sig TP och registreringen har gjorts mer eller mindre frivillig. En tillbakagång i registreringsrutinerna skulle eventuellt gynna klubben mest för att det skulle ge bättre kontroll över vilka som hör till TP-kretsen. Det kvarstår dock ett problem i och med att det redan finns en mängd oregistrerade kort i omlopp. Man måste på något sätt locka ägarna av dessa kort till att registrera dem. Antingen gör man registreringen till ett villkor för att kortet ska fungera eller så lockar man med belöningar. Det förstnämnda alternativet är inte helt problemfritt detta eftersom man då måste sätta en deadline av något slag. Säg att kortet slutar fungera om det inte är registrerat detta är något som måste marknadsföras till innehavarna av dessa kort. Om man inte har nått ut med själva registreringen genom sin marknadsföring så finns risken att man inte når ut med de nya villkoren. Resultatet blir en del sura miner när folk upptäcker att deras kort inte längre 7

10 fungerar. Det skulle krävas en större kampanj än den man redan satt igång, något som inte är intresserade av i nuläget. Alternativ två är i så fall mycket mer tilltalande. Som jag nämnde innan har man redan börjat spekulera kring om man skulle öppna för registrering på själva nattklubben. Tanken är då att det en gång i månaden ska finnas en datorterminal tillgänglig där kunderna kan registrera samt ladda på sina kort. En registrering skulle då innebära en belöning i form av extra rabatt i baren eller rena gåvor. Det samma skulle såklart gälla för de som redan registrerat sina kort men väljer att ladda på det detta så att dessa inte ska känna att de går miste om något. Tanken är god och framförallt genomförbar. Självbetjäningen skulle avlasta personalen ytterligare dessa kvällar eftersom kunderna inte behöver ta omvägen via baren men framför allt får klubben in sina registreringar samtidigt som kunden känner att han/hon har kontrollen. Målgruppen, som alltså varit problematisk att lokalisera, uppgraderas på så sätt till en publik en grupp som i större utsträckning tillmäts egen makt och handlingskraft (Larsson 2002:111). Nackdelen med detta tillvägagångssätt kan vara att det är osäkert hur väl det fungerar i nattklubbsmiljö med tanke på trängsel och säkerhet särskilt när det är alkohol inblandat. Huvudsaken är dock att korten blir registrerade självregistreringen kan gå som en kampanj som läggs ned efter att tillräckligt många kort blivit registrerade. Här skulle man också kunna köra en kampanj om nya villkor parallellt, exempelvis via facebook, så att oregistrerade kort slutar att fungera efter att självregistreringskampanjen har gått ut. Det finns dock ett frågetecken kopplat till den ekonomiska aspekten. Det är svårt att säga om kampanjen skulle löna sig eller om alltför mycket pengar går till rabatter och gåvor. Detta är förmodligen något som man inte kan vara helt säker på förrän man har provat. Vidare har det spekulerats kring att utveckla Metalbarkortet som då skulle komma att heta Metal- TP. Det finns planer på att låta Metalbaren vara en del av nattklubben en gång i månaden och ett Metal- TP skulle då innebära fritt inträde i Metalbaren utöver de vanliga rabatterna. Det rör sig alltså inte om några större skillnader, men det räcker för att väcka en del intressanta frågor kopplade till smak och livsstilar. Som nämnt tidigare har ett brett klientel och därmed en brokig skara människor med olika livsstilar och smak. Pierre Bourdieu talar om ett system av skillnader (1986:294) alternativt ett system av särskiljande positioner - i skillnaden definieras och bekräftas den sociala identiteten (ibid.). Enligt hans resonemang så definieras en betingelse av det som särskiljer den från det den inte är. Hårdrockarna i Metalbaren har sannolikt inte samma behov av fritt inträde på nattklubben som den dansante 18-åringen. En medelålders man som gillar stand-up har kanske inte samma behov som en lika medelålders man som gillar jazzgigen inne på Cirkus. För 8

11 många uppdelningar är kanske inte aktuellt, men det kan eventuellt löna sig att nischa TP lite så att de olika målgrupperna kan samlas kring ett eget kort. Kanske skulle det då finnas ett Nattklubbs-TP, ett Metal-TP, ett Cirkus-TP och ett Konsert-TP. Vill man göra det svårt för sig så kan man skräddarsy erbjudanden på varje kort, vill man göra det enkelt så kan det räcka med olika motiv på korten. Huvudsaken är att kortet återfår lite av sitt symbolvärde, återkoppla gärna till resonemanget kring symbolisk interaktionism (Larsson 2001:34). Man kan tänka sig att det finns en risk i att peka ut distinktioner på det här sättet, men enligt Bourdieu så verkar detta vara något som framkommer ändå, så länge en person har de praktiska kunskaper som krävs för att lokalisera dessa distinktioner (1986:299). Uppdelningen finns redan eftersom har olika evenemang beroende av lokal. Tanken är väl att de som brukar hänga i Metalbaren även ska frekventera nattklubben, men frågan är om detta är realistiskt. Rent teoretiskt så håller sig de olika grupperna till sina respektive områden eftersom det är en del av de skillnader som definierar och bekräftar den sociala identiteten (Bourdieu 1986:294). 8. Avslutning Inom krogbranschen (och många andra branscher för den delen) råder det en ständig balansgång mellan de egna villkoren och kundens. Om stället görs för lättillgängligt så tas det för givet och blir på så sätt mindre intressant. För svårtillgängligt och det utvecklas till en VIP-klubb för bara en liten utvald krets. Sedan handlar det också om själva klientelet en viss stränghet vad gäller åldersgränser och dylikt kan vara ett smart drag tjugoåringarna roas inte av samma saker som trettioåringarna och vice versa. Hela paletten med smaker och livsstilar måste också räknas in. Hårdrockare, hiphoppare folk som vill dansa hela natten lång och folk som bara vill hänga i baren. Jag valde att behandla TP-problematiken på eftersom den tycks samla allt det här på ett relativt konkret och lättöverskådligt sätt. Detta är tacksamt eftersom ämnet som sådant kanske egentligen lämpar sig för en avhandling eller motsvarande. Problemet som sådant handlar alltså om s stamgästkort, så kallade tivolipass. Korten är att se som en social strategi där man försöker tilltala en emotionellt inriktad målgrupp med låg motivation en så kallad buy to join -strategi där införskaffandet av ett TP innebär att man blir en del i ett socialt sammanhang på klubben. Kortet får ett symbolvärde och detta höll sig starkt ett tag, men det har numera börjat avta. Detta är på grund av att det har blivit inflation kortet har blivit för lätt att få tag i, detta då många av de motstånd som tidigare fanns har försvunnit. 9

12 Kortet är numera på kundens villkor snarare än på företagets. Grunden till problemet kan kopplas till nya rutiner vad gäller registreringsprocessen registreringen har gjorts frivillig vilket har resulterat i att folk inte längre registrerar sina kort. Detta innebär att inte får tillgång till kortinnehavarnas personuppgifter och därför inte kan skicka ut information direkt till dem. The Tivoli är fortfarande intresserade av att få in registreringar, varför de måste marknadsföra denna till hela sitt klientel och inte bara till den grupp som har TP. Resultatet blir att själva kortet marknadsför vilket är att se som en besvärlig bieffekt då tanken från början var att kortet skulle spridas från mun till mun på ett närmast organiskt sätt. En lösning på problemet skulle vara en tillbakagång i registreringsrutinerna i kombination med belöningar för framtida registreringar. Det sistnämnda eftersom kunderna i dagsläget sannolikt inte anser det värt ansträngningen att registrera sina kort. Man kan spekulera kring om s fokus på en bred målgrupp är något som skadar dem i längden. Stället är förvisso uppdelat i Metalbaren, Tivolisalen och Cirkus som alla har lite olika inriktning men när allt kommer omkring så handlar det bara om tre lokaler som alla är samlade under s fana. Man bör inte underskatta folks behov av att vara en del av en grupp, av distinktioner som skiljer dem från andra grupper som en del av att förstärka den egna identiteten. Den första tumregeln som jag personligen fick lära mig inom marknadsföring var att man inte kan vända sig till alla att ytterligare nischa sig skulle eventuellt gynna. När allt kommer omkring så marknadsförde de sig som en rockklubb när de slog upp portarna och det är den titeln som de har än idag. 9. Litteraturförteckning Bourdieu, Pierre (1986). Kultursociologiska texter. Stockholm: Salamander Dahlqvist, Ulf & Linde, Magnus (2009). Reklameffekter: strategi, utformning och medieval. Malmö: Liber Larsson, Lars-Åke (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur Larsson, Lars-Åke (red.) (2002). PR på svenska: teorier, strategi och kritisk analys. Lund: Studentlitteratur 10

Praktikrapport The Tivoli

Praktikrapport The Tivoli din kompletta nöjesarena 1. Om praktikplatsen är en rockklubb som slog upp dörrarna 1996. Den finns belägen i den gamla ångfärjestationen på Hamntorget i Helsingborg och har under årens lopp blivit en

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg

Leveransdokument. Välgörenhetskonsert. Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Leveransdokument Välgörenhetskonsert Sofia Nordström Jan Nylén Billy Jonsson Matheus Henriksson Christofer Wållberg Introduktion I denna rapport kommer vårt arbete med att finna band, lokaler och sponsorer

Läs mer

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida

Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Min individuella uppgift om hamnens Webbsida Tävlingar på FB Arrangera tävlingar över FB och dela ut fina priser till de som faktiskt vinner. Detta fungerar väldigt effektivt i nuläget. ETT bra pris/gilla

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Så får du ut det mesta av din merchandise.

Så får du ut det mesta av din merchandise. Så får du ut det mesta av din merchandise. Merchandise i form av profilkläder och andra profilprodukter är inte bara en av de absolut bästa marknadsföringsmetoderna som finns, det skapar även goda kundrelationer

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg

den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg den lilla blå Hur du skriver effektiva och engagerande statusuppdateringar på Facebook En guide av Ebba Strandberg innehållsförteckning Vilken är din status?... s. 4 Testa om din statusuppdatering är läsbar

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011

Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande. Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 Bloggar - Som marknadsföring och varumärkesbyggande Calle Johansson Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst - 23 maj 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 3 Beskrivning 3 Diskussion

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag

Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag Nå Framgång på Instagram En guide till små och medelstora företag 2014-08-10 Svenska Web Voice Annika Elgeskog www.webvoice.se +46 725 861010 presenterar Företagarens guide till framgång på Instagram.

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7

RAPPORT. Vad har du fått för reaktioner på din konsert? Leader Bergslagen Box 101 739 22 Skinnskatteberg Besöksadress: Kyrkvägen 7 RAPPORT Projektets namn Genomförare Mitt sommarprojekt/ Pianot i fokus Daniel Larsson Hur fick du idén till att göra pianokonserten och varför ville du göra den? Jag har spelat piano sedan jag var runt

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning

Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Att vända medlemsminskning en strategisk utmaning Ökande medlemsantal är det viktigaste måttet på framgång i en organisati on. Att medlemsantalet minskar är ett tecken på problem. Om medlemstalet minskar

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign.

Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Inför ordet design så finns det två val att göra, det ena handlar om grafisk design och det andra om industridesign. Vad är då skillnaden? Grafisk design är formgivning av alla typer av trycksaker, t ex

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8

innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 Drömdeg innehåll Inledning 3 Projektplan 3 Tidsplan 4 Min tidsplan 5 Budget 6 Min budget 7 Marknadsföring 8 Redovisning 8 inledning Det ska vara roligt att genomföra ett projekt! Att göra förarbete med

Läs mer

Det cirkulära flödet

Det cirkulära flödet Del 3 Det cirkulära flödet 1. Kokosnötsön Här bygger vi upp en enkel ekonomi med företag och hushåll som producerar respektive konsumerar, och lägger till en finansiell sektor, en centralbank, och en stat.

Läs mer

Hur man startar en matteklubb. Karlskrona Matematikbienette 2017

Hur man startar en matteklubb. Karlskrona Matematikbienette 2017 Hur man startar en matteklubb Karlskrona Matematikbienette 2017 Valentina Chapovalova Magisterutbildning i matematik Huvudansvarig för Matteklubben på uppdrag av Uppsala kommun Egenföretagare Ordförande

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Marknadsföring via Twitter

Marknadsföring via Twitter Marknadsföring via Twitter Essä i Digitala Distributionsformer Högskolan Väst Ann-Sofie Hellsén anhe0037@student.hv.se 2011-05-20 Innehållsförteckning Inledning... 1 Beskrivning... 1 Diskussion... 4 Slutsats...

Läs mer

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad

Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad Enklare vardag för alla i en hållbar och öppen stad www.goteborg.se Att vara vuxen innebär ett större ansvar för det som rör dina pengar och din konsumtion. Här får du lite värdefull kunskap på vägen in

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift.

Datum Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Datum 2016 10 31 Upprättad av Susanne Daregård Pressansvarig har ansvar för uppdateringar av informationen i denna skrift. Mediestrategi Förord Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft.

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet

Barn, barndom och barns rättigheter. Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet Barn, barndom och barns rättigheter Ann Quennerstedt Lektor i pedagogik, Örebro universitet BARNDOM en tidsperiod i livet en samhällsstruktur BARNET Barn lever i barndomen, och mäts emot bilden av barnet!

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

INTEGRITET I COMMUNITY-TJÄNSTER PÅ DATANÄTET, VAD ÄR DET?

INTEGRITET I COMMUNITY-TJÄNSTER PÅ DATANÄTET, VAD ÄR DET? DATAOMBUDSMANNENS BYRÅ INTEGRITET I COMMUNITY-TJÄNSTER PÅ DATANÄTET, VAD ÄR DET? Uppdaterad 27.07.2010 www.tietosuoja.fi VAD ÄR INTEGRITET I COMMUNITY-TJÄNSTER PÅ DATANÄTET? "Klockan är redan tio på kvällen,

Läs mer

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro

Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Vardagens ålderism och konsekvenser för människors tillvaro Material från två olika studier: 1) GERDA-enkäten (2005) 2) Fokusgruppintervjustudie (2007-2008) Vad är ålderism? 1 Iversen, Larsen & Solem (

Läs mer

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger

Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Polisutbildningen vid Umeå universitet Höstterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 83 Ersängskolans förebyggande arbete mot droger Författare: Sammanfattning Ungdomars inställning till droger

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Särskild prövning Historia B

Särskild prövning Historia B Hej! Särskild prövning Historia B Du har visat intresse för att göra särskild prövning i Historia B. Här kommer mer exakta anvisningar. Detta gäller: Prövningen består av tre arbeten. En uppgift utgår

Läs mer

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«

»På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr« 98 jämställdhet »På de stora skivbolagen är det bara pengar som styr«de flesta associerar ordet skivbolag till fräscha kontor, guldskivor och stora studios genom vilka namnkunniga artister gör entré och

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

SANNOLIKHET OCH SPEL

SANNOLIKHET OCH SPEL SANNOLIKHET OCH SPEL I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat (MA) Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION

Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Billogram för EFFEKTIVARE KUND- KOMMUNIKATION Egentligen låter det ju ologiskt, en faktureringstjänst som pratar om kundkommunikation och kundrelationer. Men vi ska förklara i den här guiden. Därefter

Läs mer

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012

Hjälp andra att prata OM Er En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 Hjälp andra att PRATA OM ER En minikurs i marknadsföring EKFA 2012 VAD VILL DU UPPNÅ MED DIN KOMMUNIKATION? PÅVERKANSTRAPPAN: Kunskap Intresse Beslut Handling ( Komma tillbaka) Vad vill du ska hända? Människor

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 2:4. Skribenten vill antingen uttrycka en åsikt för att få andra att reagera, eller Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 20150216: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jaś Szulkin, Ida Reimegård, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander. Närvarande:

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer