SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR"

Transkript

1 SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson

2 SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar och bostadsproduktion under de senaste 100 åren. 2. Lars tar vid och pratar mer konkret om bostadsproduktionen, dess regelverk, finansiering, problem och möjligheter. 3. Tom leder ett samtal mellan oss två som också involverar sessionsdeltagarna.

3 TRE HUVUDSEKTORERS ANDELAR AV SYSSELSÄTTNINGEN

4

5 BOSTADSBYGGANDET FÖRE 1930-TALET 1. Vem byggde? Individer/familjer, egnahemsbyggen Bolag, särskilt industriföretag på landsbygden Landsting och primärkommuner byggde bostäder i anslutning till sjukstugor/sjukhus, skolor, ålderdomshem etc. HSB, bildades 1923 för att i kooperativa anda bygga bostäder i Stockholm Privata byggföretag, i Uppsala bl.a. Anders Diös

6 2. Finansiering? Bolag med egna eller lånade medel. Bolagen gav också anställda egnahemslån Arbetare och tjänstemän med sparade medel och fördelaktiga lån och inte minst med eget arbete Statliga egnahemslån, från 1904, följdes år 1920 upp med en bostadslånefond. I Stockholm gavs från 1927 lån till självbyggare (Stockholms stads småstugebyrå)

7 1930-talets utgångspunkter Sverige var ett land med stora ekonomiska och sociala skillnader, låg bostadsstandard och utbredd social och politisk oro. Målet: att skapa ett rättvist samhälle utan priviligierade och tillbakasatta, i rika och fattiga, i besuttna och utarmade (P-A Hansson 1928) : Det goda hemmet!

8 Sverige var ett fattigt land med en stor landsbygdsbefolkning

9 Industriföretagens kaserner - Hofors 1910-talet

10 Alva och Gunnar Myrdal 1934

11 Lort-Sverige Lubbe Nordström ( )

12 FOLKHEMSPOLITIKENS TRE GRUNDPELARE OCH TANKEFIGUR 1. Arbete för alla arbetsmarknadspolitiken Bra bostäder för alla bostadspolitiken Trygghet för alla socialpolitiken 2. Samförstånd där staten hade det övergripande ansvaret för välfärden i samarbete med nationella organisationer och parterna på arbetsmarknaden via avtal reglerade lokala förhållanden.

13 Funktionalismen och Folkhemmet Från vänster: Sven Markelius, Uno Åhren, Gunnar Asplund, Eskild Sundahl, Wolther Gahn och Gregor Paulsson

14 Bostadssociala utredningen En statlig kommitté som kartlade landets bostadsförhållanden och utarbetade riktlinjer för den framtida bostadspolitiken. Tillsattes av socialminister Gustav Möller. Ordförande var Per Nyström (foto) och sekreterare Alf Johansson. Medarbetarna var bl.a. Uno Århén, Gunnar Myrdal, Sven Wallander, Olle Engqvist, Sigurd Westholm, Sigurd Curman, Per Holm. Utredningens betänkanden lade grunden för efterkrigstidens bostadspolitik med allmännyttan, barnrikehusen, Bostadsstyrelsen, de statliga lånebidragen. Andra delar av bostadspolitiken blev bostadsbidrag till barnfamiljer och bostadstillägg till pensionärer.

15 BOSTADSBYGGANDET

16 Bostadsbyggandet efter Vem byggde? - Bostadskooperativ. Stora aktörer blev HSB, SKB och Riksbyggen (bildat år 1941 som samorganisation för bostadsrättsföreningar) - Privata byggbolag, små och stora. Stora blev BPA och Anders Diös (hyresrätter, bostadsrätter, kontor och offentliga lokaler) - Kommunerna och de allmännyttiga bostadsföretagen. AB Familjebostäder 1936 och Stockholmshem 1937, Stiftelsen Uppsalahem Industriföretag.

17 2. Finansiering och genomförande 1933 Statens byggnadslånebyrå (lån till låg ränta) förmedlades via städernas drätselkammare till byggmästare/-bolag som byggde på kommunal mark. I mitten av 1940-talet fick kommunerna bostadsförsörjningsansvaret Hemmets forskningsinstitut 1947 det kommunala planmonopolet 1948 SABO, en organisation för allmännyttiga bostadsbolag Bostadsstyrelsen inrättas för att främja bostadsbyggandet (uppgick 1988 i Boverket)

18 Anders Diös AB, produktion

19

20 IBF- företagens bostadsbyggande

21 Bostadsbyggandet i Sverige Antalet bostäder ökade från 2,1 till 3,1 miljoner från 1940-talets mitt till slutet av 1960-talet var 1 rum med eller utan separat kök den vanligaste lägenhetstypen i städerna (44%) 1960 var 3.r.o.k. vanligast. Trångboddheten (2 p/rum) sjönk från 21% till 8% 1965 igångsattes Miljonprogrammet, med 1 miljon nya lägenheter fram till 1975.

22 Nybyggnad

23 LÄGENHETER I FÄRDIGSTÄLLDA HUS

24 NY PROBLEMBILD FRÅN MITTEN AV 1970-TALET Arbetslösheten omkring 4 %! Hur ordna full sysselsättning? Hur få igång den ekonomiska tillväxten? Hur begränsa statens kostnader? 1974 infördes generella bostadssubventioner Kostnaderna för den solidariska bostadspolitiken skenade snart iväg uppgick subventionerna till 10 miljarder, 1988 till 27 miljarder. Regleringssystemet upplevdes som trögt och gav under miljonprogrammets år efterhand standardiserade industriellt fabricerade bostäder av tveksam kvalitet (trots nya byggnormer). Under 1980-talet ökad spekulation i fastigheter

25 POLITISKA ÅTGÄRDER Arbetslösheten bekämpades bland annat genom en stimulans av bostadsbyggandet Om- och tillbyggnader skulle ge bygghantverkare jobb fattade riksdagen beslut om ett ROTbidrag för statligt stöd vid ombyggnader kom en ny byggnorm och 1989 nya byggnadsregler.

26 ARBETSLÖSA

27 MEN , under den finansiella krisen fattade riksdagen beslut om att successivt avskaffa bostadssubventionerna.

28 FÖLJDEN? Avpolitisering av bostadsbyggandet, Som snabbt skiftade över från att bygga för hela folket till att bygga exklusivt för ekonomiskt starka kunder. Stigande byggkostnader och minskat byggande, i första hand av hyresrätter. Däremot ökad efterfrågan på bostadsrätter (helst i sjönära läge) Kraftig prisstegring i storstädernas centrum Med en tilltagande bostadssegregering. Under 2000-talets första årtionde ökade skillnaderna i bostadsform och i priset på bostäder. Allt färre hyreslägenheter byggdes!

29 Fastighetsprisindex (1981=100)

30

31 SAMMANFATTNING 1 - fram till början av 1930-talet individ, bolag och marknaden skulle ordna bostäder - från början av 1930-talet till 1990-talet, bostäder för folket på jämlika villkor! Folkhemsbyggandets epok Kooperationer, privata byggbolag och kommuner förverkligade folkhemmets bostadspolitik. Staten utformade och vässade reglerna och var en viktig finansiär för att begränsa boendekostnaderna

32 SAMMANFATTNING 2 FRÅN BÖRJAN AV 1990-TALET Åter var det marknaden som skulle lösa bostadsfrågan. En avpolitisering Resultatet blev en kraftigt minskad byggproduktion, delvis också pga. stigande byggmaterialkostnader. Urbaniseringen, flyttningen till storstäderna Kraftigt stigande priser på villor och bostadsrätter samt hyreshöjningar när allmännyttans bostäder renoverades en tilltagande bostadssegregering.

33 BOSTADSBYGGANDE

34 FRAMTIDEN? En återgång till ett ökat statligt och kommunalt ansvar för byggandet? Hur i så fall? Knappast realistiskt med samma typ av regelsystem som tidigare. Hur hantera markfrågan och lokalt motstånd? Kan bostadsbyggandet återfå en roll som tillväxtgenerator och sysselsättningsskapare? Och för att motverka ett segregerat boende? Är det möjligt i en global värld med fri rörlighet av arbetskraft inom EU, öppna handelsgränser och ett fåtal stora aktörer både på byggmaterialoch byggsidan?

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696

ARBETSRAPPORTER. Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 ARBETSRAPPORTER Kulturgeografiska institutionen Nr. 696 Försäljning av kommunal allmännytta Är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna? Anna Bolinder Uppsala, juni 2009 ISSN 0283-622X INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan

Bostaden är lösningen. Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Bostaden är lösningen Riksbyggens bostadspolitiska plattform en helhetssyn på bostadsfrågan Riksbyggen vill härmed tacka alla som bjöd på sin sakkunskap och kompetens: Ann Legeby, Tord af Klintberg, Emma

Läs mer

Bygg bort bostadsbristen

Bygg bort bostadsbristen Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3

Innehållsförteckning. FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 E fler bostäder Innehållsförteckning FLER BOSTÄDER... 3 UE1 Utlåtande bostadspolitik... 3 FLER BOSTÄDER Partistyrelsens utlåtande över motionerna A64:2, A64:3, A113:3, B2:5, B24:1, C98:4, E1:1, E1:2, E1:3,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD

VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD VALFAKTAHÄFTE NR3 BOSTAD INLEDNING Att ha en bostad är en grundläggande förutsättning för att livet ska fungera. Men trots det så saknar nästan hälften av alla unga vuxna en egen bostad och enligt siffror

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp B Bostadspolitik Motioner och utlåtanden Grupp B Bostadspolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll BX01 Partidistriktsmotion Bostadspolitisk motion... 5 B02 En social bostadspolitik

Läs mer

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten!

Helena Eklund och Robert Gidehag. Friköp hyresrätten! #4 Helena Eklund och Robert Gidehag Friköp hyresrätten! Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck: Adebe miljötryck, Stockholm 2001

Läs mer

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dir. 2013:68. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik Dir. 2013:68 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna de förslag som möjliggör

Läs mer

90 år med bostadsorganisationen SBC

90 år med bostadsorganisationen SBC Årsredovisning 2010 90 år med bostadsorganisationen SBC Innehållsförteckning Vd har ordet...3 SBCs bostadsrättsår i korthet...5 SBC 90 år, historik 1921 2011 Pionjärer för samverkan...6 Rekordåren...7

Läs mer

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor

Förord. Uppsala i mars 2004. Vice ordförande med ansvar för bostadsfrågor Förord Bostadssituationen för Uppsalas studenter är katastrofal. Nyanlända studenter har knappt någon möjlighet att hitta en bostad. Kötiderna för att få en bostad har ökat år efter år, och är idag längre

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD

EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD Bokriskommitténs rapport EN FUNGERANDE BOSTADSMARKNAD EN REFORMAGENDA Juni 2014 En fungerande bostadsmarknad en reformagenda Klas Eklund Bokriskommittén 2014 Original: Eiserman Design Tryckeri: E-print

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE

En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 1 En bostadspolitisk agenda för Sverige 63 FÖRSLAG FÖR ÖKAT BYGGANDE 20 februari 2014 2 NYBYGGARKOMMISIONEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD...3 1. SAMMANFATTNING...5 2. SVERIGE HAR EN

Läs mer

DELADE STÄDER SIRIN KARA TORA FÄRNSTRÖM OM INTEGRATION OCH ETABLERINGSHINDER PÅ BOSTADSMARKNADEN RAPPORT 3 2015

DELADE STÄDER SIRIN KARA TORA FÄRNSTRÖM OM INTEGRATION OCH ETABLERINGSHINDER PÅ BOSTADSMARKNADEN RAPPORT 3 2015 DELADE STÄDER OM INTEGRATION OCH ETABLERINGSHINDER PÅ BOSTADSMARKNADEN RAPPORT 3 2015 SIRIN KARA TORA FÄRNSTRÖM Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden Layout: Tora Färnström Foto:

Läs mer

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 18-19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 18-19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 18-19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Sverige Folkmängd (31 augusti) 9 716 962 Förväntad BNP-utveckling 1.7 % Inflationstakt -0.4 % Arbetslöshet 7.2

Läs mer

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för Sverige maj 2011 Förväntad BNP-utveckling 2011 4,2 % Inflationstakt i april 3,3 % Arbetslöshet 1:a kvartalet 8,1 % Bostadsbyggande.

Läs mer

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05

Bostadsbyggande. Hinder, hyror och åtgärdsförslag. Hyresgästföreningen 2013 11 05 Bostadsbyggande Hinder, hyror och åtgärdsförslag Hyresgästföreningen 2013 11 05 Innehåll 1. Beskrivning av bostadsmarknaden 1.1 Inledning 1.2 Hyresrätten 1.3 Tre hörnstenar i det svenska systemet 1.4 Hyror

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan

Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Varsågod och bygg! kommunernas förutsättningar på ny spelplan Kommunerna vill få fart på byggandet För att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande behövs ett förbättrat samspel mellan alla aktörer på bostadsmarknaden.

Läs mer

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13

Bostäder behövs. En rapport om bostadsmarknaden. Södermanland 2014. Rapport 2014:13 Bostäder behövs En rapport om bostadsmarknaden i Södermanland 2014 Rapport 2014:13 BOSTÄDER BEHÖVS - EN RAPPORT OM BOSTADSMARKNADEN I SÖDERMANLANDS LÄN 2014 Titel: Bostäder behövs - En rapport om bostadsmarknaden

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Ds 2015:35 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande Näringsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer