Socialdemokraterna Haninge. Haninge Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!"

Transkript

1 Socialdemokraterna Haninge Haninge Social ekonomi Det är något för Haninge!

2 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse - milstolpe för den sociala ekonomin... 4 Lokala spelregler... 4 Den sociala ekonomin - stor potential för tillväxt, välfärd och utveckling... 5

3 3 (6) Social ekonomi Vad är det? Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheten inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som drivkraft ( Social ekonomi - en tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt ) Denna citerade officiella definition av begreppet social ekonomi börjar bli etablerad i Sverige. Det omfattar verksamheter som funnits länge och har en stark samhällelig tradition. Gemensamt för dessa verksamheter är att de bygger på demokratiska värderingar, där medlemsnyttan eller allmännyttan och inte vinstintresset är den främsta drivkraften. Den sociala ekonomin har sin särskilda styrka genom sin lokala förankring. Det är ofta engagerade medlemmar i lokala föreningar, exempelvis ABF, PRO, Folkets Hus, idrottsföreningar jämte handikapporganisationer av olika slag, som först upptäcker och kommer i kontakt med nya behov i samhället och som försöker möta dessa. Härigenom tydliggörs att den sociala ekonomin växt fram underifrån utifrån människors behov. Genom sitt kännetecken att människor samlas kring gemensamma utmaningar har den sociala ekonomin en stor betydelse när det gäller att bryta barriärer mellan olika sociala, kulturella och etniska grupper i samhället. Den sociala ekonomin viktigt verktyg Den sociala ekonomin är också ett viktigt verktyg för enskilda som tillsammans med andra vill starta egen verksamhet. Här handlar det om människors frivilliga och gemensamma ansvarstagande. Därigenom får sociala ekonomin stor betydelse för tillväxt, sysselsättning och välfärd. En större satsning på det sociala företagandet skulle bli ett nyttigt och viktigt komplement till andra arbetsmarknadspolitiska insatser. Det sociala företagandet har en stor potential och skulle kunna vitalisera såväl välfärds- som arbetsmarknadspolitiken. Antalet sociala företag som drivs av människor som ställs utanför den reguljära arbetsmarknaden blir allt fler. Det handlar framför allt om personer, som har en historia bakom sig med psykiskt ohälsa, missbruk och kriminalitet. Även handikappförbunden arbetar aktivt med sociala företag som ett sätt att förbättra möjligheterna för funktionshindrade att få ett jobb. Det sociala företaget har blivit en nystart för många och samhällsnyttan är stor, inte minst ekonomiskt. Här erbjuds delaktighet i högre grad än på andra arbetsplatser, vilket främjar personlig utveckling och rehabilitering genom att man i egen takt får ta sig an sina arbetsuppgifter. Här har vi sociala företag och människor som sätter annat

4 4 (6) än största möjliga vinst främst. Man strävar efter något annat. Nämligen kvalitet och medmänsklighet. Efterfrågan på frivilliginsatser kan komma att öka, när kommunerna får sämre ekonomi och ses som ett enkelt sätt att kunna upprätthålla kvalitet i sin service. Frivilligengagemanget får då inte ses som ett sätt att spara pengar, utan som en möjlighet att utveckla välfärden och jämna vägen för människor till större delaktighet. Principiell överenskommelse - milstolpe för den sociala ekonomin En principiell överenskommelse med stöd från socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och nuvarande regeringspartier om rollfördelningen mellan den idébundna sektorn och den offentliga sfären förhandlades fram under Överenskommelsen har betecknats som en milstolpe för den ideella sektorn, eftersom den innebär att frivilligorganisationernas stora betydelse i samhället erkänns fullt ut. Lagen om valfrihetssystem (LOV) öppnar även för ideella organisationer att bedriva vård- och omsorgstjänster genom offentlig finansiering. Här skulle en god idé kunna bli ännu bättre, om reglerna för upphandling reviderades, så kvalitet och omtanke värdesattes mer än ett lågt pris vid strävan att få ett anbud. De stora internationella sjukvårdskoncernerna dumpar i stället priset för att få anbuden, vilket i många fall går ut över långsiktighet och kvalitet. Det behövs här en ändring av lagen om offentlig upphandling (LOU), så att sociala hänsyn vid upphandling tydliggörs ytterligare. Lokala spelregler I några kommuner i landet har man påbörjat ett arbete i syfte att förbättra samarbetet mellan den offentliga sektorn och den sociala ekonomin. Detta arbete kallas lokala spelregler och bygger på tre principer: 1. Organisationsprincipen 2. Samverkansprincipen 3. Finansieringsprincipen Dessa spelregler handlar om att organisationerna själva skall utforma sina värden, idéer och syften, att samverkan mellan den offentliga sektorn och organisationer skall bygga på jämbördiga parter samt att samarbete skall bygga på självständighet och långsiktighet.

5 5 (6) Kommunen kan på många områden underlätta för människor som vill starta eget genom information om att det finns en skräddarsydd företagsform och rådgivning kring myndigheter, företagsrådgivare, arbetsförmedling med flera. Stödsystemen kring sociala företag måste förnyas. Här handlar det om ökade finansieringsmöjligheter för den sociala ekonomins föreningar, kooperativa företag och lokala utvecklingsgrupper att förverkliga utvecklingsprojekt och företagsidéer. Det behövs en tydlig politisk viljeinriktning när det gäller tillämpningen av LOU. Idag missgynnas personal, brukare och frivilliga organisationer, som vill utveckla verksamheten inom exempelvis vård- och omsorgsverksamheten. Entreprenaderna går i stället till stora privata företag som kan lägga anbud på hela sjukhus eller vårdinrättningar. Den sociala ekonomin - stor potential för tillväxt, välfärd och utveckling Slutligen kan redovisas utifrån givna erfarenheter att den sociala ekonomin med det kooperativa företagandet utgör en stor potential för tillväxt, välfärd och utveckling. Den sociala ekonomin med de kooperativa företagen kan med rätt stöd och ökade möjligheter, ge människor en ny framtidstro, ge en förbättrad folkhälsa, motverka arbetslöshet, ge ökad tillväxt och kvalitet jämte en fördjupad demokrati.

6 Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan Handen T:

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun)

Kjell Johansson Ktf Norrort (i stället för Lars Bryntesson Värmdö kommun) Seminariet Kooperativ -ett smart sätt att driva företag Catharina Andersson, ordförande i Konsumentföreningen Norrort, hälsade alla välkomna till seminariet och informerade om konsumentföreningen och varför

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag!

Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! Överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor e8 verktyg för utveckling av arbetsintegrerande sociala företag! 22 februari 2012 Christoph Lukkerz, regional koordinator Nätverk Social

Läs mer

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital

Rapport 2006:23. Entreprenörer utan kapital Rapport 2006:23 Entreprenörer utan kapital Form omslag: Anna Markevärn Tryckeri: Brommatryck & Brolins AB Utgivningsår: 2006 ISBN: 91-7281-233-8 Fler exemplar av denna rapport kan beställas hos avdelningen

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010

Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Jobb för rättvisa Vänsterpartiets och Socialdemokraternas budget för Vuxam 2010 Ett hållbart Örebro Örebro behöver en ny politik som sätter jobb, rättvisa och Örebros utveckling högst på dagordningen.

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Aktörer inom social ekonomi i upphandling

Aktörer inom social ekonomi i upphandling Aktörer inom social ekonomi i upphandling Utredning på uppdrag av Social resursförvaltning Göteborg. Sammanfattning Det finns ett ambitiöst politiskt mål i Göteborg om att den sociala ekonomin ska stimuleras,

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

En social affärsplan till ett växthusprojekt

En social affärsplan till ett växthusprojekt En social affärsplan till ett växthusprojekt 2014 Utbildningscenter toltalt 10000 m 2 II. III. I. IV. V. VI. VI. VI. VI. VI. Odlingskomplex hjärtpunkt 5000 m 2 Starta Eget Program 1000 m 2 Starta Eget

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling

Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Hur få fler sociala företag som utförare av offentliga tjänster? en guide om offentlig upphandling Sammanfattning 3 Den sociala ekonomin som en resurs att ta tillvara 3 Hinder i relationen med den offentliga

Läs mer

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv

En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv En jämförelse av kommunernas stöd till föreningsliv Kvalitetsnätverk Västkust Deltagande kommuner Ale, Borås, Falkenberg, Kungälv, Mark, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg 2010-09-06 Nätverket är en del

Läs mer

Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM. Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15

Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM. Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15 1 BILAGA Tommy Fröberg 2008-05-28 Socialdepartementet 103 30 STOCKHOLM Yttrande över LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem, SOU 2008:15 Handikappförbundens Samarbetsorgan, nedan kallat Handikappförbunden,

Läs mer