Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göteborgs stad. Social ekonomi = sant"

Transkript

1 Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning,

2 Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning ska erbjuda göteborgarna service, främst inom det sociala området, som ett stöd till stadsdelsnämnderna i deras befolkningsansvar.

3 Social utveckling - Organisation Verksamhetschef Margareta Forsberg Administrativt stöd och planeringsstöd Social utveckling 1 Lotta Lidén Social utveckling 2 Sven-Johan Dahlstrand Social utveckling 3 Maj Bjurving Kunskapskällar n Brottsofferstöd Dialoga Sexuell hälsa och hivprevention BBIC Barn o unga Ung &Trygg Stöd till social ekonomi Klippankooperativen Kooperatörshuset

4 Social ekonomi Ideell organisation Idéburen organisation Frivilligorganisation Socialt kooperativ Arbetsintegrerande socialt kooperativ Socialt företag Förening Socialt bolag

5 Social ekonomi kort definition Organiserade verksamheter som primärt: har samhälleliga ändamål har demokratiska värderingar är organisatoriskt fristående från offentlig sektor Huvudsakligen bedrivs i form av: föreningar kooperativ stiftelser sociala företag och liknande sammanslutningar De utgörs av verksamheter som har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. (definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)

6 Stöd till social ekonomi - uppdrag Att stärka den sociala ekonomins aktörer genom att skapa förutsättningar som bidrar till att öka deras delaktighet i samhället.

7 Stöd till social ekonomi - uppdrag Vi fördelar bidrag till organisationer och erbjuder dem: kompetensutveckling konsultativt stöd möjligheter till möten och dialog och medverkan till samverkan

8 Bidragsfördelning verksamheter får bidrag Funktionshinderområden; fysiska, psykiska, psykosociala 16 Arbetsintegrerande sociala kooperativ, sociala företag 80 Socialt arbete såsom missbruk, hemlöshet, barn & unga, jämställdhet, sexualitet, våld i närarelationer, anhörigorganisationer m.fl. 24 Integrations- och introduktionsprojekt

9 Den sociala ekonomins aktörer 26% Medlemsvårdande/ särintresse Intressepolitik Folkrörelse 66% Välfärdsorienterade organisationer Offentlig sektor 8% Arbetsintegrerande sociala kooperativ - företag Näringsliv,

10 Klippankooperativen och Kooperatörshuset Kooperatörshuset och Klippankooperativen arbetar för och tillsammans med människor, som av någon anledning befinner sig utanför den ordinarie arbetsmarknaden och vill arbeta i ett socialt arbetskooperativ. Kooperatörshuset har 8 kooperativ Klippan har 4 kooperativ Handledare för kooperativen är anställda av Social Resursförvaltning.

11 Göteborgs Stad Social ekonomi = sant Det finns behov av att utveckla den sociala ekonomin, framför allt stadens gemensamma arbete med idéburna organisationer.

12 Fattiga EU - medborgare Uppsökande insatser ska ske för de fattiga EUmedborgare som ber om pengar på gatorna. Social resursförvaltning har fått i uppdrag att bevaka och tillsammans med frivilligorganisationer utveckla metoder för att möta de fattiga romer som tigger i Göteborg. Inom detta område genomförs idag ett uppsökande arbete riktat till fattiga romer som tigger. Ett arbete pågår även för att etablera en mötesplats (Crossroads) för fattiga EU medborgare som söker arbete i Göteborg.

13 Idékom- ett lokalt samverkansråd Göteborgs stad och social ekonomi har sedan 2008 aktivt arbetat för ett förbättrat och utökat samarbete 2010 startade man gemensamt ett råd för samverkan Idékom Ledamöterna i rådet består av politiker, tjänstemän och representanter från olika organisationer verksamma i Göteborg Idékoms första uppgift blev att arbeta fram en lokal överenskommelse Läs mer:

14 Lokal överenskommelse om samverkan September överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs stad och sektorn social ekonomi Överenskommelsen bygger på sex principer Dialog Integritet och oberoende Kvalitet Långsiktighet Mångfald Öppenhet och insyn Nationell överenskommelse Västra Götalandsregionen kommer att ta fram en regional överenskommelse

15 Vad betyder överenskommelsen egentligen?

16 Ett utökat samarbete kring anhöriginvandring Reglerna för anhöriginvandring har ändrats Många somalier beräknas komma till Göteborg under 2012 och 2013 Social ekonomi och staden rustar var och en men även tillsammans för ett gott mottagande Tillsammans genomför man workshops för kunskap och handlingsplan

17 Barnfridsdagen ett lyckat samarbete Barnfridsdagen anordnades av ATSUB och BRIS Från Trasdockans dag i 10 år till Barnfridsdagen En mötesplats för organisationer och verksamheter som arbetar med stöd, skydd och hjälp till barn Barnfridsdagen är ett exempel på ett gott samarbete mellan kommunens egna verksamheter och ideella organisationer

18 Ideella organisationer inom det sociala området Exempel på ideella organisationer inom det sociala området. Enkla vägar att hitta information om de ideella organisationerna.

19 Stödet till de ideella organisationerna Möjliggöra en samverkan mellan olika sektorer i samhället Underlätta och främja ett positivt förändringsarbete hos individer Öka kunskapen om den ideella sektorn

20 Familj Den offentliga sektorn kommun och landsting Den privata sektorn - företag Den ideella sektorn

21 Föreningarnas roll i samhället De ideella organisationerna är en viktig del av vårt samhälle. De utgör ett komplement till den offentliga sektorn, den privata sektorn och familjesektorn. Socialtjänsten är en del av den offentliga sektorn.

22 Socialtjänstens insatser Utredning Bedömning Tillsammans med personen och/eller familjen gör socialtjänsten en bedömning av individens behov av stödinsatser och vad som kan Insats vara lämpliga insatser.

23 Alternativ Vad finns det för alternativ? Vilka valmöjligheter har familjerna och socialtjänsten?

24 Ideella organisationer Det finns stora och små föreningar. Vissa erbjuder kamratskap och gemenskap. Vissa kan erbjuda verksamheter med tydliga metoder för en uttalad målgrupp, där man genom verksamheten vill erbjuda ett alternativ och en möjlighet till en önskad förändring. Verksamheten kan utföras av ideellt (frivilligt) engagerade medmänniskor, men också av anställda

25 De ideella kvinnojourerna i Göteborg Finska Kvinnojouren Piilopirtti Kvinno- och tjejjouren ADA Kvinnojouren Göteborg Kvinnohuset Kassandra Terrafem (telefonjour) Villa Karins kvinnojour

26 Verksamhetens bredd Integration Barn/unga/familj Funktionshinder Förebyggande folkhälsoarbete Hemlöshet/missbruk Utsatthet/våld Mångfald och diskriminering Anhörigstöd

27 Slutligen så hittar ni alla föreningar på vår hemsida Tack för er uppmärksamhet!

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Föreningar och kooperativ utvecklar Mellersta Norrland

Föreningar och kooperativ utvecklar Mellersta Norrland Föreningar och kooperativ utvecklar Mellersta Norrland 1 2 Hur skulle staden eller bygden där du bor se ut utan idrottsförening, bygdegård, föräldrakooperativ, studiecirklar, byalag, orkesterförening eller

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg Innehåll Insatser för migrerande EU-medborgare i Göteborg... 1 Bakgrundsförutsättningar för avtalet...

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N

Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE. och dialog! T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O K U M E N TAT I O N Detta är ett exempel på en dokumentation från: KONFERENSDOKUMENTATION.SE Dsom i demokrati och dialog! E S S I N G E K O N F E R E N S C E N T E R, S T O C K H O L M T I S D A G 1 3 M A R S 2 0 0 7 D O

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Bilaga 1 NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne Ideell förening Verksamhetsberättelse 2014 NÅTVERKET Idéburen sektor Skåne Ängelholmsgatan 1 A 214 22 Malmö www.natverket.org Org.nr: 802435-6498 Vi heter numera

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt!

IDÉBURET OCH OFFENTLIGT MEDSKAPANDE Tillsammans kan vi förändra på riktigt! Dokumentation från konferensen i Helsingborg 4 december 2014 Överenskommelsen Skåne - Regionalt Forum 2014 Den 4 december möttes nära 130 personer från idéburna och offentliga verksamheter i Helsingborg

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport

Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Projekt Sociala Ekonomin i Motala Slutrapport Kort sammanfattning Sociala Ekonomin i Motala har genomfört en kvalitativ kartläggning av Motalas tredje sektor och tagit fram förslag på externt och internt

Läs mer

CSR Corporate social responsibility

CSR Corporate social responsibility CSR Corporate social responsibility Jan Wikström/ Magnus Simonsson 2011-11-28 CSR som begrepp CSR (Corporate social responsibility) har en lång historia. Vid tiden för den svenska industrialiseringen var

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer