Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling"

Transkript

1 Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

2 Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra Götalands arbete för ökad tillväxt och lokal utveckling. Vi kommer att arbeta affärsorienterat i föreningarna med att utveckla såväl sociala-, som tävlings- och uppvisningsarrangemang. Vi skapar förutsättningar för ökade intäkter till föreningarna, nätverk över sektorsgränserna och fler anställda inom social ekonomi.

3

4 Underlag arrangemang i 300 föreningar i 42 kommuner 20 djupintervjuer

5 Idrottsturism Exempel Skövde invånare besökare 6000 funktionärer 600 arrangemang (ex seriespel och lokala tävlingar)

6 Kärnverksamhet Evenemang Idrotten Besöksnäringen Utveckling av produkter och tjänster Folkhälsa och välbefinnande Ortens/ regionens identitet, attraktionskraft och konkurrenskraft Arbetsmarknadspolitisk kraft Utveckling av det sociala kapitalet på orten/regionen Idrottens potentiella betydelse för ekonomisk utveckling. Ovanstående figur visar hur idrotten kan bidra till en orts eller regions utveckling. (Björn Hellqvist)

7 Verksamhetsområden Organisationsutveckling Utbildning Nätverk Forskning och utveckling

8 Organisationsutveckling Projektorienterad organisation Projektledare och projektgrupper Nya poster i styrelsen Processarbete i 60 idrottsföreningar

9 Utbildning Projektorganisera föreningen Bredda föreningsidén för bättre folkhälsa Varumärkesstrategi och affärsplan Boosta föreningens arrangemang Redovisningsverktyget som tillåter kombination av ideell och kommersiell verksamhet M.fl.

10 Nätverk Lokalt Delregionalt

11 Forskning & utveckling Drivkrafter idealitet/ volontärskap/ frivillighet Idrottsturism GU, Mittuniversitetet m.fl.

12 Pilotprojekt Skadevi cup, Skövde Glädje, Intresse och Utveckling, Borås Idrottslyftet, Östra Göteborg Orienterings VM, Strömstad

13 Västra Götalandsregionen och den Sociala Ekonomin i Västra Götaland Gotalandsregionen/startsida/Om-Vastra- Gotalandsregionen/Aktuella-projekt/Overenskommelse-socialekonomi/

14 Nationell och Regional Politik för Social Ekonomi 2010 beslutade regeringen om nya mål och en ny inriktning för politiken för det civila samhället: Uppmuntra till en större mångfald av utförare av tjänster inom det sociala området och integrationsområdet. Ta tillvara människors engagemang och förmåga Att kunna tillgodose behov av valfrihet och kvalitet inom välfärden Regionen har antagit Handlingsprogram för Social Ekonomi som tagits fram i samverkan med den sociala ekonomin Handlingsplan för jämlik hälsa finns i regionen

15 Vad är den nationella Överenskommelsen? För att lyckas krävs: Politisk bredd och dialog Gemensam vision och parternas utgångspunkter Åtagande och åtgärder Gemensamt ansvar för uppföljning och kunskapsspridning

16 Social ekonomi Kort definition Organiserade verksamheter som primärt: har samhälleliga ändamål har demokratiska värderingar är organisatoriskt fristående från offentliga sektorn De bedrivs huvudsakligen i form av: Föreningar, kooperativ, stiftelser sociala företag och liknande sammanslutningar Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft. (definitionen av social ekonomi antogs av Kulturdepartementet 1999)

17 Medel från regionen SE Förstudie/Idéutveckling (max kr, 50 procent medfinansiering) Västra Götalandsregion ger projektmedel för att genomföra ett mindre utvecklingsprojekt, en förstudie eller liknande. Tanken är att stödet ska ge organisationen möjlighet att arbeta med lokal utveckling, nya idéer eller samverkansprojekt. Projekttid: upp till sex månader. SE Utvecklingsprojekt (max kr, 50 procent medfinansiering) Västra Götalandsregionen ger projektmedel till projekt med inriktning på att stödja nya metoder, tjänster, produkter och processer inom social ekonomi. Projekten kan även vara inriktade på regional samverkan och kompetenshöjning inom social ekonomi. Projekttid: upp till 24 månader.

18 Lokala och regionala Överenskommelser Påskrivna Uppsala Botkyrka Tomelilla Örebro Norrköping Linköping Stockholm Göteborg Trelleborg På gång Lidköping Uppsala Östersund Haninge Sollentuna Härryda Ekerö Borås Regionala Skåne 2010 Örebro Läns Landsting VGR Västernorrland Gotland Överenskommelsen Västra Götaland

19 Arbetsgruppen Processledare Birgitta Adler Camilla Olsson Västra Götalandsregionen Regionens sjukhus Regionens övriga sjuk och hälsovård Tillväxt och utveckling Rättighetsfrågor och Folkhälsa Regionservice Habilitering och hälsa Social ekonomi De fyra delregionala råden för social ekonomi Folkbildningen Coompanion Västsvenska Idrottsförbundet Pensionärsrådet Rådet för funktionshinder

20 Tidsram I slutet av 2013 har vi ett förslag på Överenskommelse för remiss Inventering jan- april Analysera mars- maj Implementera maj sept Konferens Skrivargrupp pågående Dialogmöte v 43 Remiss november - januari Sammanställning februari Möte med politiken och förankring SE Dokumentet skickas ut mars Politisk process maj Överenskommelse skrivs under augusti 2014 Skara Camilla Olsson

21 Länkar för mer information samt filmer Twitter: VGRÖSE Filmer från konferens Wx2vWc&feature=youtu.be