Bygg bort bostadsbristen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygg bort bostadsbristen"

Transkript

1 Ola Nylander är professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, med ansvar för ämnet bostadens arkitektur. Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit ett antal böcker om bostadsarkitektur stod bostadsområdet Pumpkällehagen klart. Ritat av Nylander för det allmännyttiga bostadsbolaget Viskaforshem. Många av de idéer om hållbart bostadsbyggande, som beskrivs i artikeln, är genomförda i Pumpkällehagen. Bygg bort bostadsbristen Det råder idag bostadsbrist i många delar av Sverige. Främst i Stockholm, men även i Malmö och Göteborg är det nästintill omöjligt för exempelvis unga som vill flytta hemifrån att få en bostad. Men trots ett stort behov så byggs det väldigt lite nya bostäder. Det byggs betydligt färre bostäder i Sverige än i grannländerna. Med stor efterfrågan och litet utbud blir nya bostäder dyra. En nyproducerad bostadsrätt kan i bra läge utan problem säljas för dubbelt så mycket som den kostar att bygga. Det finns goda vinstmarginaler bland de som bygger bostäder, i alla led. En svensk bostad är 72% dyrare att producera än medelnivån i EU. Varför byggs det så lite? Varför blir det så dyrt? Tyvärr finns det ingen som kan ge ett bra svar på egentligen enkla frågor. Närmast kommer Nybyggnadskommissionen i sin rapport, presenterad i februari Där lyfter man fram den omständiga kommunala byråkratin som ett stort problem. Det är också en liknande slutsats som arkitekten Ola Andersson gör i sin aktuella bok Hitta hem. Nybyggnadskommissionen menar också att vinsterna, upp mot 1/3 av produktionskostnaden är ett stort problem. I de diskussioner om bostadsbyggandet jag medverkat i under det senaste året har jag hört många olika argument som orsak till Sveriges låga bostadsbyggande. En del anser att det är vimsiga arkitekter som fördyrar genom alltför ytkrävande lägenhetsplaner. Någon har menat att höga löner hos byggnadsarbetarna. Mer vanliga argument är bristen på byggbar mark eller alltför krångliga tillgänglighetsnormer eller bullerkrav. Över hela bostadsbyggandet vilar ett slags Moment22. Någon annan, ingen vet vem, har bollen och någon annan har ansvaret för att förändra. Någon annan gör fel och någon annans agerande är anledning till att kostnaderna springer iväg. Ockerhyror och bostadsnöd Det är inte första gången de här frågorna diskuteras. När jag arbetade med min bok Svensk bostad slogs jag av de många likheterna mellan dagens diskussion och situationen för 100 år sedan och den bostadskris som uppstått som en följd av landets industrialisering. Folk flyttade från landsbygden in till städerna och jobben inom industrin och behövde bostäder. Svensk Bostad Ola Nylander Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 1

2 Skillnaderna var förstås också många. Den svenska bostadssituationen vid sekelskiftet 1900 var bland de sämsta i Europa. Dåliga bostäder var en viktig orsak bakom emigrationen till USA. Dåliga bostäder som saknade vatten, centralvärme och andra moderniteter vi nu är vana vid. Trångboddheten var på en helt annan nivå. Barnrika familjer trängde ihop sig ofta i ett rum, plus att man ekonomiskt var tvingad att ha inneboende. Då liksom nu fanns det gott om företag som byggde bostäder på spekulation och gjorde grova vinster på att utnyttja situationen. Det torde ej vara för mycket sagt, om man påstår att här drives ett icke obetydligt ocker med fattigdomen. Gustaf av Geijerstam, ur Anteckningar om arbetarnas bostadsförhållanden i Stockholm, Från en av de första bostadsundersökningarna. Den egna bostaden sågs som ett individuellt problem. Den bostadslöse kunde inte kräva en bostad av myndigheter eller av någon annan. Ingen fick en bostad. Man skaffade eller hittade själv en bostad. De boende organiserar sig Genom arbetarrörelsen blev bostadsnöd och bostadsbrist en politisk fråga. Under och 20-talet blev löftet om bostad åt alla en viktig del i Socialdemokratins politik. Viktigt för utvecklingen var organisationer som Hyresgästföreningen och SKB som bildades Några år senare startade Hyresgästföreningen HSB. Ett helt nytt synsätt på boende och bostad introducerades. Vi vill visa att moderna bekvämligheter inte var en lyx ouppnåelig för den som hade kroppsarbete står det i en av HSBs tidiga programskrifter. SKB och HSB byggde bostäder på ett nytt sätt. Viktigare än marknadens föreställning om tillgång och efterfrågan var de boendes faktiska behov av bostäder. En arbetare hade inte råd med en bostad med badrum, men hade behovet. Genom att bygga i egen regi, utan vinstintresse lyfte SKB och HSB den svenska bostadens kvalitet under Bild till vänster, HSB Badrum moderna bekvämligheter inte var en lyx ouppnåelig för den som hade kroppsarbete. Ur HSB Bygger Bild till höger Gustav Möller, socialminister endast det bästa är gott nog åt folket 1920-talet. Från 1925 försågs alla nya HSB lägenheter med ett välutrustat badrum. Bjäfsigt och onödigt tyckte högerns politiker. Folkhemmet börjar byggas När Socialdemokraterna tog makten 1932 och Per Albin Hansson bildade regering kunde man i stor skala utveckla dessa idéer. För många av ministrarna i den nya regeringen låg bostadsfrågan varmt om hjärtat. En av dem var socialministern Gustav Möller som vuxit upp med en ensamstående mamma i en fuktskadad bakgårdslägenhet i Malmö. med en serie avträden alldeles utanför vårt gårdsfönster. Vår dödbringande bostad [Möllers mamma blev sjuk i bostaden och avled endast 41 år gammal] där väggarna dröp av fukt. Gustav Möller, ur en intervju 1954, FIB. Att få igång byggandet av bra bostäder låg högt upp på agendan Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 2

3 Socialt bostadsbyggande 1930-talets barnrikehus Bland de första större åtgärder som den nya regeringen gjorde var att lindra bostadsnöden för de som man ansåg hade det allra sämst fattiga barnfamiljer började man bygga barnrikehus, ett svenskt social housing projekt. Myndigheterna släppte till marken billigt och staten gav bostadsbidrag upp till halva hyran för en fembarnsfamilj. Barnrikehusen satte ordentlig fart på bostadsbyggandet som ökade från dryga lägenheter i slutet av 1920-talet till Barnrikehus i Stockholm. Familjen på bilden har precis flyttat in i sin nya lägenhet. Tre barn var ett av kraven och då fick man 30% av hyran i bostadsbidrag. Familjen på bilden har fått tillökning och med fyra barn ökades bostadsbidraget till 40%. Bra bostäder åt alla en del av 1940-talets folkhemsbygge Barnrikehusen innebar också problem för sina invånare. De pekades ut som fattiga, vilket rimmade illa med det jämlika och demokratiska Folkhem Per Albin Hansson beskrev som en vision redan Bostadsproduktionen styrdes därför om så att hela befolkningen skulle få bo i bra bostäder. Endast det bästa är gott nog, var Gustav Möllers slagord vilket fångade satsningen perfekt. Bostadspolitiken ingick i ett helhetstänkande där ett ökat bostadsbyggandet blev ett sätt att få arbetslösa i meningsfullt arbete samtidigt som bostadsbristen byggdes bort. Man skapade allmännyttiga bostadsbolag i alla Sveriges kommuner. Allmännyttan skulle bygga bostäder utan vinstintresse och bostäder med hög kvalitet. Staten sköt till pengar genom subventionerade lån. Återigen tog bostadsbyggandet fart. Några år efter krigsslutet 1945 byggdes lika många bostäder som innan kriget och under 1950-talet ökade produktionen stadigt. Det som byggdes höll högsta internationella klass. Kring 1950 var Sverige ett föregångsland dit man åkte och studerade bra bostäder i stadsdelar som Guldheden, Gröndal eller Årsta. Byggandet av miljonprogrammet inleds I slutet av 1950-talet stod det klart att bostadsbristen, trots alla ansträngningar, inte skulle byggas bort så snabbt som man ville. Detta trots en produktion av bostäder per år under 1960-talets inledning. För att öka takten övergavs 1940-talets politik med bred satsning på kvalitet. Istället blev kvantitet avgörande. Satsningen på Miljonprogrammet innebar ökat stöd till industrialisering och stora projekt på över 1000 bostäder. Skalan växte, inte bara på hus och stadsdelar utan också på den allmännyttiga beställarorganisationen. Även byggbolagen växte i storlek för att kunna hantera den nya skalan. Det krävdes muskler att bygga 1000 bostäder. Detsamma skedde med de arkitektkontor som medverkade. I början av 1970-talet när Miljonprogrammet avslutades var också bostadsbristen bortbyggd. Sverige hade på 50 år utvecklats från sämst i klassen till bäst när det gäller välutrustade och välplanerade bostäder. Denna typ av statlig bostadspolitik levde kvar fram till 1991 då den demonterades av den en borgerlig regering ledd av Carl Bildt. Subventioner och statlig inblandning ersattes av det marknadsstyrda bostadsbyggande vi har idag Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 3

4 1900-talets bostadslösningar En överblick över perioden från sekelskiftet fram till 2014 visar tre tydliga epoker av bostadsbyggande. En epok av marknadsstyrt bostadsbyggande under 1900-talets inledande decennier. En andra epok med statligt styrt bostadsbyggande under en 60-årsperiod från 1930 fram till Och så dagens situation där bostadsbyggandet återigen är marknadsstyrt. Intressant är också det låga antalet bostäder som byggs i de båda marknadsstyrda epokerna och det mycket höga antalet bostäder som byggs när staten tar kommandot. Lite udda är det extrema. Inledningsvis sämst bostäder i Europa, sen bygga flest bostäder i världen och nu 2014 dyrast bostadsbyggande i Europa talets bostadsbyggand. Lågt bostadsbyggande under perioder av marknadsstyrt bostadsbyggande. Rekordstort bostadsbyggande under perioden av statligt styrt bostadsbyggande. Från Svensk bostad Det finns mer intressant historisk information i 1900-talets lösningar på bostadsbristen. Grovt kan fyra insatser identifieras som var avgörande för hur 1900-talets bostadsbrist avhjälptes. Inledningsvis är det omtänkandet under 1920-talet kring efterfrågan och behov som skapar förutsättning för kommande politik. En andra åtgärd är 1930-talets riktade stöd till utsatta barnfamiljer i form av Barnrikehusen. En tredje insats är 1940-talets breda stöd till kvalitet och bra bostäder för alla. Den fjärde och sista åtgärden är 1960-talets stöd till ökad kvantitet i form av stöd till prefab och stora volymer. Det är fyra historiska lösningar som på många sätt är relevanta för problembilden för bostadsbyggandet 2014 och åtgärder som dagens politiker och andra beslutsfattare borde intressera sig mer för. Att bygga kooperativt - byggemenskaper SKBs och HSBs agerande på och 20-talet var epokgörande. Bostadskonsumenterna tog saken i egna händer. Byggde bostäder i egen regi. Effektivt kunde onödiga kostnader i form av vinst till giriga spekulationsbyggmästare kapas. Lägre kostnader gav utrymme för kvalitet och ökad standard. År 2014 är Byggemenskaper en motsvarighet till 1920-tal och SKB och HSB. De boende tar initiativet. Ett antal familjer går samman och bygger gemensamt ett flerbostadshus. Den arkitektoniska fördelen med Byggemenkaper framgår med all önskvärd tydlighet i Urbana villor, Cord Siegel och Pontus Åqvists fantastiska flerfamiljshus i Västra Hamnen, Malmö. Brukarna har kontrollen över projektets alla led. Vinstuttag i ett bostadsbygge sker i alla led, men en Byggemenskap kan innebära att 30-50% av den normala vinsten istället tillfaller de boende som bygger. Om hyran för en nybyggd 3 rumslägenhet på 80kvm vid en produktionskostnad på 30000kr/kvm hamnar på 12500, sänker man då hyran med kr. Idag hämmas Byggemenskaper av långa handläggningstider inför markinköp, bygglov och andra tillstånd. Lång startsträcka ställer till det ekonomiskt, förutom svårigheter med bankernas hårda krav på stort eget kapital mm. Det är problemen där det finns en tydlig politisk lösning. Marktilldelning och markinköp kan Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 4

5 Byggkostnad idag, räknat på en lägenhet 80kvm, 3 rok, med produktionskostnad kr/kvm Vanligt bygge Byggemenskaper Produktionskostnad kr/kvm kr/kvm Byggkostnad Kr % ränta kr/år % avskrivning kr/år Underhåll/adm 325kr/år/kvm 171kr/år/kvm kr/år kr/år Årshyra per kvm 1875kr 1425kr Månadshyra 12167kr 9500kr Vid bygggemenskaper (den högra spalten) tillfaller en del av vinstandelen de boende. Produktionskostnaden sänks. Underhållskostnaden sänks också då man naturligt bygger in hög kvalitet från början. Hyran per månad kan därmed sänkas Må dk d relativt enkelt att lösas om kompetensen och viljan finns hos berörda politiker. Och varför inte göra en ny Egnahemsrörelse och ge ett liknande ekonomiskt stöd till Byggemenskaper? En kommun kan vara den garant bankerna kräver av ett kollektiv som vill köra igång. Riktade stöd 1930-talets Barnrikehus är också en lösning som rätt hanterad kan vara nyckel till en del av dagens problem på bostadsmarknaden Då för knappt 100 år sen var det fattiga barnfamiljer som fick hjälp med att få en bostad. Idag kan en gruppering vara unga som saknar bostad. En mycket heterogen grupp som utan stigmatiseringsrisk kan avgränsas i åldrarna 20-34år. Om nya hyresrättslägenheter byggs varje år, där unga vuxna fick företräde skulle det innebära skillnad. De som flyttar in i en nybyggd 3:a får 4000kr/månad i form av ett specialdesignat bostadsbidrag. Den normala hyran på 12500kr/månad sänks till mer rimliga 8500kr. Om två färdigutbildade studenter lämnar sina studentlägenheter och flyttar ihop blir den gemensamma hyran i den nya 3:an då ungefär densamma som för två studentlägenheter. Kostnaden för detta stöd till unga på bostadsmarknaden blir knappt kr per lägenhet och år sådana lägenheter kostar samhället 720miljoner. Mycket pengar men dom finns redan om c:a 10% tas från det ROT bidrag som nu enbart gynnar bostadsrätten och äganderätten. Det blir dessutom mer rättvist om hyresrätten också får ett stöd lägenheter för unga utformas som alla andra lägenheter, och kan byggas av allmännyttan som idag, kanske på grund av politisk motvind, passivt undviker att ta sitt ansvar. Här kan man återigen agera i Gustav Möllers anda. Självklart gäller även här att politiker intresserar sig för bostadsbyggandet och agerar för en förändring. Politiker som ställer tydliga krav på sina allmännyttiga bostadsbolag att agera och leverera. Stöd till ökad kvalitet i bostadsbyggandet Men det kanske allra mest effektiva stödet är en återkomst av något som liknar 1940-talets stöd av kvalitet i bostadsbyggandet. Att bygga hållbart, med långsiktig god ekonomi och smarta energilösningar. Återigen börjar det med en politisk viljeyttring som förutsättning för en förändring. Kompetenta politiker som ställer tydliga krav på förändring och förbättring. Precis som på 1940-talet gäller det att 2014 satsa på kvalitet. Att investera sig in i framtiden istället för att som nu försöka spara och snåla på kvalitet och ytor. Det vore enkelt om det fanns politisk tydlighet gentemot de som vill bygga bostäder. De här spelreglerna gäller i vår kommun. En enkel kravlista kan vara enligt följande: 1 Bygg alla nya hus som plusenergihus. Att komplettera med solceller är en investering som höjer produktionskostnaden med 500kr/kvm, men som snabbt återbetalar sig 2 Välj alltid material som håller länge. Exempelvis Reinzinktak istället för billigaste papptaket ökar produktionskostnaden ytterligare med 500kr/kvm, men förlänger livslängden på taket från 20 till 100 år. Som fasadexempel - välj bitusimpregnerad träpanel istället för den billiga målade granpanelen. Det förlänger underhållsbehovet från 10 till 30 år och investeringen betalas igen mångfalt. Eller använd träpaneler mm Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 5

6 Byggkostnad idag Produktionskostnad kr/kvm Exempel 80kvm, 3 rok. Byggkostnad Kr 3% ränta kr/år 2% avskrivning kr/år Underhåll/adm/värme 325kr/kvm/år kr/år Årshyra per kvm 1875kr Månadshyra 12167kr Byggkostnad med kvalitet. Återskapande av 1940-talets idé om stöd för ökad kvalitet. Produktionskostnad kr/kvm Exempel 80kvm, 3 rok. Byggkostnad Kr 3% ränta kr/år 1% avskrivning kr/år Underhåll/adm/värme 161kr/år/kvm 13680kr/år Årshyra per kvm 1571kr Månadshyra 10470kr interiört istället för gips och tapet som måste göras om vid varje flytt. Återigen en investering som ökar produktionskostnaden med 500kr/kvm som snabbt betalas genom uteblivna tapetseringar vid varje omflyttning. Listan kan göras lång på investeringar i hållbarhet Vid en summering av ett 10-tal sådana kvalitetsökande insatser stiger. Produktionskostnaden till 35000kr. Kostnaden för den tidigare nämnda 3:an stiger till kr. Vad innebär det för hyran? Banken ska fortfarande ha 3% ränta. Räntekostnaden blir 84000kr/år. Där finns tyvärr inget incitament för lägre ränta även om pantens värde ökar. Men 2% avskrivning kan med ökad hållbarhet istället sänkas till 1%, det vill säga skrivas av över längre tid. Huset kommer helt enkelt hålla längre och bättre. Det kapar de hyressättande utgifterna från 48000kr vid 2% avskrivning årligen, till 24000kr. Detsamma gäller för den schablon som SABO använder för att kalkylera med underhållet. Idag ligger den på 355kr/kvm och år. För ett hus som levererar el och värme, med beständiga material och smarta lösningar kan den utgiften halveras. Istället för i underhåll kan den siffran i det välbyggda huset sänkas till 13000kr. Det gör att investeringen skapar förutsättning för en minskning av hyran från 12500kr/månad till 10500kr/månad. Det blir dyrare att bygga bra, men det ger alltså billigare boende. Jämförelse med kostnader vid traditionellt bostadsbyggande, i spalten till vänster, och bostadsbyggande med kvalitet, i spalten till höger. Investeringen i bra material och detaljlösningar ökar produktionskostnaden, men sänker kostnaderna för underhåll och avskrivning. Månadshyran minskas genom ökad kvalitet. Även här kan allmännyttan visa vägen. SABO företagen har ett långsiktigt ägande och kan, stöttade av en vänsterregering efter höstens val, återigen visa vägen fram mot ett hållbart bostadsbyggande. Detta utan ge avkall på de EU direktiv om att vara vinstdrivande som alla andra bostadsproducenter. I denna process får arkitekten en viktig position att förmedla kunskap om innebörden i det hållbara bostadsbyggandet. 4 Fokus på kvantitet En fjärde insikt och lärdom från 1900-talets problemlösande, är att satsningar på kvantitet ofta skapar problem. Att återigen ge subventioner till produktionen skapar bara än större vinster för redan vinsttunga byggbolag. Viktigt är också att inse samspelet mellan kostnader för produktion och kostnader för underhåll av ett bostadshus. Vid en avskrivningstid på 50år utgör produktionen bara omkring 25% av hela kostnaden för huset då underhåll, drift mm räknas samman under avskrivningsperioden. Genom smarta och strategiska Husets totala kostnad I den totala kostnaden för huset (avskrivningstiden 50år) är produktionskostnaden c:a 20-25% Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 6

7 investeringar produktionen minskas kostnader på rätt ställe. Det var den läxan som 1940-talets politiker kunde. Husen står sig bra även idag. Det var samma läxa som glömdes under 1960-talets rekordår. I dagens penningvärde låg produktionskostnaden för miljonprogrammet på c:a kr/kvm. Det är en extremt låg siffra, bara 1/3 av dagens produktionskostnad. Men kalkylen för 1960-talets bostadsområden går ändå inte ihop på grund av det stora underhållsbehovet. Slutsatser Avgörande för förändringen ligger inte hos marknaden eller hos arkitekterna eller någon annan. Precis som på och 40-talen krävs politisk vilja och politisk kompetens för att förändra och bygga bort dagens bostadsbrist. Politiker med visioner och politiker som ser helheten. Politiker som vågar ställa krav, som vågar utmana och som kan skapa tydliga spelregler. Politiker som inser värdet i hållbar arkitektur. Veronica Palm säg något lika vackert som Gustav Möllers endast det bästa är gott nog åt folket, och du får min röst i höstens val. Litteratur Nylander, Ola: Svensk bostad , Studentlitteratur, Nylander, Ola: Bostadens omätbara värden, Stockholm Andersson, Ola: Hitta hem, Stockholm Rapport: Nybyggarkommissionen Viskaforshem och Pumkällehagen: Ola Nylander Ola Nylander, Chalmers arkitektur sida 7

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv

Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Makten över bostaden och bostadsbyggandet i ett historiskt perspektiv Reväst Seminarium 20150604 Kan bostadsmarknaden styras? Ola Nylander Professor Chalmers Arkitektur Bok: Svensk bostad 1850-2000, https://www.studentlitteratur.se/#kampanj/ns1203

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper?

Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Organisera byggandet smartare och få lägre boendekostnader. Kanske genom bygg- & bogemenskaper? Fredrik von Platen, Arkitekt SAR/MSA Bostadssakkunnig SPF seniorerna FD. tf. generaldirektör BOVERKET Bostadsbyggande,

Läs mer

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar

Läs mer

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker

FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK. Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker FRÅN BYGGPOLITIK TILL (SOCIAL) BOSTADSPOLITIK Malmö 29 november 2017 Linda Jonsson, analytiker DISPOSITION + Bostadspolitikens historia + Dagens politik Fokus unga Generella villkor + Slutsats 2 BACKA

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

När vinstintresset tar över...

När vinstintresset tar över... När vinstintresset tar över... - En rapport om högerns planer på att sälja ut 3000 hem i Södertälje. 2(8) Inledning Sedan ska man betala för allt, som när en liten plastdetalj på torkskåpet går sönder,

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ekonomiska förutsättningar för byggande av hyresrätt och några exempel Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Varför byggs så få hyresrätter 1. Hyresrätten skattemässigt missgynnad 2. För lite

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se

Läge för lägenheter. www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter www.lageforlagenheter.se Läge för lägenheter Den omfattande bristen på små hyresrätter och studentbostäder i landets storstadsregioner blir allt mer akut. I dag saknar 216 000 unga

Läs mer

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson

Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson. F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Urban och social geografi, 15 hp, ht 09 Uppsala universitet Eva Andersson F6. Den svenska bostadsmarknaden Bo Bengtsson Framväxten och institutionaliseringen av det svenska bostadssystemet Begrepp; Bostadssystem

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4

INFORMATIONSMÖTE 100224. Brf Svavlet 4 INFORMATIONSMÖTE 100224 Brf Svavlet 4 Rikard Johansson Bjurfors & Thörner AB Vi hjälper föreningen. Kontakta oss för alla typer av frågor om ombildningen Syfte med dagens möte Informera om ombildningen

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN

Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden i ett historiskt perspektiv BRITT-MARIE JOHANSSON, SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Bostadsmarknaden Olika tidsperioder olika drivkrafter som styrt bostadsmarknaden Sociala situationen Politik

Läs mer

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma.

2 (2) Stadskontoret föreslår att kommunfullmäktige med instämmande i MKB:s yttrande över motionen avslår densamma. SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-12-09 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse anders.spjuth@malmo.se Motion från Anders Olin (SD) om investering av MKB S

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL

Utmaningar för bostadsbyggandet. KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Utmaningar för bostadsbyggandet KSP 5 september 2013 Bengt Westman SKL Läget Det byggs enligt många för få bostäder i Sverige. Samtidigt sjunker nivåerna för påbörjade bostäder i nyproduktionen År 2012

Läs mer

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna

Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna 1 (5) Handläggare Datum SB 2010-02-05 Investeringsbidraget sänkte byggkostnaderna Frågeställning Hade de villkorade investeringsbidrag som gavs till byggande av hyresrätter i bristorter någon effekt på

Läs mer

Ekonomiskt program för hyresrätten

Ekonomiskt program för hyresrätten 1 (6) Handläggare Datum PS 2011-09-26 Ekonomiskt program för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på ett ekonomiskt program för hyresrätten. Med detta program

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet

Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Bostadsfrågan måste få rätt prioritet Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab BYGGBRANSCHENS VALSEMINARIUM 5 SEPTEMBER 2014 Senaste årens debatt En skev debatt som handlat om: Hushållens skuldsättning

Läs mer

bobygget. bostadsformer och scenarier

bobygget. bostadsformer och scenarier 15-01-22 bobygget bostadsformer och scenarier 1 Scenario SMALL - 9 hushåll BYHUS 2 3 Scenario MEDIUM - 24 hushåll BYHUS 4 5 Scenario LARGE - 38 hushåll RADHUSET STORVILLAN BYHUSET LILLVILLAN EGENVILLAN

Läs mer

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg

Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Vad kan privata byggherrar bidra med i nyproduktion? Botrygg Affordable housing Bostadsbidragen stått stilla sedan 1990-talet Större klyftor Vi vill erbjuda de ekonomiskt svaga samma chans Sänker byggkostnaderna

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson

Framtiden måste byggas idag. Anders Konradsson Framtiden måste byggas idag Anders Konradsson Den statliga politiken tre skeden från bostadspolitik till skattepolitik 1975 1990 sammanhållen politik mål om paritet och neutralitet schablonbeskattning

Läs mer

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet?

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet? Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet? Förr Kommunalt planmonopol Kommunala markförvärvslån Kommunal bostadsförmedling Bostadslån genom kommunens förmedlingsorgan

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Allmn. miljöspark. Allmn. miljöspark. Yttre miljö. 2014: Allmännyttans energisparkampanj. Vet Du om att VSBo deltar? 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 214: Allmännyttans energisparkampanj Vet Du om att VSBo deltar?,8,7,6,5,4,3,2,1 Allmn. miljöspark. % Ja % Nej Hur fick Du reda på det? 6 Allmn. miljöspark. 5 4 3 2 1 Utskick VSBo % Hemsida % Annat % Ej

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala

Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Finländsk bostadspolitik på jakt efter det sociala Bostadsmötet 2014, Vad kan Sverige lära av andra länders bostadspolitik? Hannu Ruonavaara Åbo universitet Det är litet underligt att fråga vad Sverige

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING ÅK 7 9 BOSTÄDER, HYROR OCH HISTORIA

LÄRARHANDLEDNING ÅK 7 9 BOSTÄDER, HYROR OCH HISTORIA LÄRARHANDLEDNING ÅK 7 9 BOSTÄDER, HYROR OCH HISTORIA OM MATERIALET Vi som står bakom det här studiematerialet är Hyresgästföreningen och vi har arbetat för människors rätt till bra bostäder i över hundra

Läs mer

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys

20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm. Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys 20 000 färre byggjobb med de rödgröna i Stockholm Så påverkar rödgrön bostadspolitik i Stockholm byggjobben enligt underlag från SCB och Bygganalys Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 3 Färre bostäder

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING BOSTÄDER, HYROR OCH HISTORIA

LÄRARHANDLEDNING BOSTÄDER, HYROR OCH HISTORIA LÄRARHANDLEDNING BOSTÄDER, HYROR OCH HISTORIA OM MATERIALET Vi som står bakom det här studiematerialet är Hyresgästföreningen och vi har arbetat för människors rätt till bra bostäder i över hundra år.

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert

Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning. Micael Nilsson Expert Bosättningslagen och kommunernas bostadsutmaning Micael Nilsson Expert Disposition Kort om bostadsbrist Beskrivning av mottagandet av nyanlända Bosättningslagen Vad är problemen? Vilka är lösningarna?

Läs mer

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter

Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Bygg för ett ungt Stockholm 12 förslag för fler bostäder för unga och studenter Oktober 2009 Stockholms stad Inledning Stockholm växer och får en allt yngre befolkningsstruktur. Sedan år 2000 har Stockholms

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

Bostadspolitiska alternativ

Bostadspolitiska alternativ Bostadspolitiska alternativ Skånskt Bostadsforum Maria Pleiborn, 2016-12-05 Inledning Har vi en bostadsbrist eller en bostadskris? Vilka problem finns på svensk bostadsmarknad? 2 Lång tid av lågt bostadsbyggande

Läs mer

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling.

Skåne bygger för framtiden. Nu går vi från ord till handling. Skåne bygger för framtiden Nu går vi från ord till handling. Förord från initiativtagarna Trots att Skånes befolkning växer med cirka 10 000 människor per år så ökar inte bostadsbyggandet i Skåne i motsvarande

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden

Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Fler bostäder och fler attraktiva bostadsområden Ett diskussionsmaterial om boende och samhällsplanering. Erik Tellsén Delar av materialet har inspirerats av eller hämtat från programkommissionen, den

Läs mer

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn,

Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, Hur står det till på den svenska bostadsmarknaden egentligen? Maria Pleiborn, 2017-01-26 Inledning Det skrivs mycket just nu om det goda läget på fastighetsmarknaden i och med en kraftigt ökande befolkning

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

studentbostadsmarknad

studentbostadsmarknad Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad - ett bostadsfilosofiskt åtgärdsprogram från Utmaningar Planering Förvaltning Nybyggnation Sverige är unikt. När det gäller utbildning Sverige är unikt

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Motion (2013:41) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Utlåtande 2014:16 RI (Dnr 302-705/2013)

Motion (2013:41) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V) Utlåtande 2014:16 RI (Dnr 302-705/2013) Utlåtande 2014:16 RI (Dnr 302-705/2013) Ökningar av antalet markanvisningar till våra allmännyttiga bostadsbolag samt att låta dem bygga mer än de 1 500 lägenheter per år som den borgerliga majoriteten

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCKHOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Debatten om hyressättningen i Stockholms stad har intensifierats under de två år som har gått sedan den första utgåvan

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information

Nya infobladet. Mängden information. Besöker hemsidan. 2017: Information 217: Information Vi har gjort om vårt infoblad och det delas som alltid ut en gång per kvartal med hyresavierna. Andra nya infobladet delades ut samtidigt med hyresgästenkäten. 2 % har inte ens sett det

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror

Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror 1 DEN SVENSKA MODELLEN FÖR HYRESSÄTTNING När hyresregleringen skulle ersättas i slutet av 1960-talet lanserades bruksvärdessystemet

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Unga vuxnas situation på bostadsmarknaden Enligt Hyresgästföreningen* finns över 350 000 unga vuxna som saknar en egen bostad, varav 140 000

Läs mer

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm

Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm Minskad valfrihet för bostadssökande i Stockholm I den senaste tidens bostadspolitiska debatt om ombildningen av hyresrätter till bostads rätter har ett

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande

FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande VEM BYGGER VI FÖR? Fakta och argument om parkeringsnormer, bostadsbrist och byggande Varför pratar vi om parkeringsnormer? Ökad nyproduktion av bostäder och förnyelse av bostadsbyggandet, så att det också

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Ungdomsettor i Brf Viva. Positive Footprint Housing

Ungdomsettor i Brf Viva. Positive Footprint Housing Ungdomsettor i Brf Viva Positive Footprint Housing Riksbyggen Positive Footprint Housing för en mer hållbar framtid Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD

HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD HYRESREGLERINGENS BAKSIDA 1. EN BIDRAGSBEROENDE HYRESMARKNAD Rapport 1:2006 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hyresrätten är en unik upplåtelseform. Genom ett hyreskontrakt kan människor snabbt

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013

Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti Hyresenkät 2013 Enkät om boende i Örnsköldsviks kommun augusti 2013 Hyresenkät 2013 Innehåll Syfte metod och svarsfrekvens 3 Bakgrund 4 Kvalitet i förvaltningen 12 Bostadens standard och läge 17 Lägesbedömning av områden

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg

En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror. Pär Svanberg En kommentar till Finanspolitiska rådets rapport om marknadshyror Pär Svanberg par.svanberg@hyresgastforeningen.se Vad är det för marknad? Rätten till bostad är inskriven i 2 av regeringsformen av en anledning:

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016. Hyresgästföreningen Luleå BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 Hyresgästföreningen Luleå 1 Hyresgästföreningen: en rörelse för bostäder på rimliga villkor Hyresgästföreningen är en demokratisk och partipolitiskt obunden medlemsorganisation.

Läs mer

HYRESRÄTTENS FRAMTID. Målet är nya bostäder till Kan man kalla sig sambos fast man inte har någostans att bo?

HYRESRÄTTENS FRAMTID. Målet är nya bostäder till Kan man kalla sig sambos fast man inte har någostans att bo? HYRESRÄTTENS FRAMTID Målet är 250 000 nya bostäder till 2020 Kan man kalla sig sambos fast man inte har någostans att bo? Våga tänk mindre Våga tänk mindre Så kan vi lösa bostadsbristen i Sveriges kommuner.

Läs mer

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE

MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE MEDBORGARDIALOG KLIMATSMART BYGGANDE Sammanställning till webbsidan Medborgardialog klimatsmart byggande Måndagen den 29 september 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om klimatsmart

Läs mer

Så får vi fler och billigare hyresrätter

Så får vi fler och billigare hyresrätter Så får vi fler och billigare hyresrätter Ivarson-modellen är en partipolitiskt neutral utredning med förslag till åtgärder för att byggandet av hyresrätter ska öka med 20 000 per år och samtidigt ge ökade

Läs mer

Centrum för boendets arkitektur (CBA)

Centrum för boendets arkitektur (CBA) Centrum för boendets arkitektur (CBA) Bostadsbristen och allt större problem med kvalitet i de bostäder som byggs är bakgrunden till att Chalmers nu startar Centrum för boendets arkitektur (CBA). I regeringens

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer