Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008"

Transkript

1 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och brist på massaved! Finsk virkesbrist märks alltmer i Sverige! KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Sid. 5 Bengt Algotsson Mellanskog Påfallande oro från massavedsköparna Prisfallet på trävaror fortsätter! På lägre kvaliteter är priset snart tillbaks på bottennivåer Lagren stiger fortfarande hos sågverken och är nu på den högsta nivån på ett decennium. Enskilda sågverk har nu inte mer fysisk plats att lagra trävarorna och likviditeten blir ansträngd. Köparna utnyttjar situationen och prisfallet fortsätter. Störst prisfall syns på lägre grankvaliteter och de Sydsvenska sågverken drabbas därför värst. Här har priserna på tre år gått från 800 till 2000 kr/m 3 s och är nu tillbaks runt 800 kr igen. Positivt för dessa sågverk är att man tillsammans med Ryssland har de lägsta timmerpriserna i Nordeuropa. Industrin räknar nu själva med en utslagning av företag. I första steget borde då sågverk i Europa, Baltikum och även Finland drabbas, där råvarukostnaderna är betydligt högre. Mycket avgörs nu av byggkonjunkturen i Europa som i många länder fortfarande är stark. Ett frågetecken är England som är en motor för trävarusektorn. Det ser betydligt bättre ut för förädlade trävaror och högkvalitativ fura och där visar många sågverk ännu goda resultat. Skogsägare i hela landet har ökat sin slutavverkning och utnyttjat höga timmerpriser. Detta gör att de flesta sågverk nu har gott om timmer och timmerpriserna har sjunkit på flera håll i landet. På lite längre sikt ser dock banken positivt på timmer priserna. I grunden har vi en brist på timmer i Sverige. Åke Berg Bergs Timber Högst osäkert med några prishöjningar på trävaror under 2008 FASTIGHETSMARKNADEN Sid. 7 Kan skogsmarkspriserna trotsa marknaden? ATT TÄNKA PÅ SOM SKOGSÄGARE! Sid. 8 Prioritera beståndsvårdande gallring! INTERNATIONELLT Sid. 7 Nu har Latinamerikas massaproduktion gått om Europa. Sverige och Ryssland hade de lägsta timmerpriserna i norra Europa! MASSAMARKNADEN Sid. 9 Massatillverkarna går över till kortfiber! RÄNTOR & VALUTA Sid. 10 Om du tror på sämre konjunktur. Behåll rörlig ränta eller bind långt!

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Varsågod Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på BANKEN ANALYSERAR VIRKESMARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Prisfallet på trävaror fortsätter På sämre granvaror är priset snart tillbaks till bottennivån för tre år sedan. Prisfallet på trävaror bara fortsätter och berör både gran och fura i alla kvaliteter. De bästa kvaliteterna av fura klarar sig bäst medan de sämre grankvaliteterna i södra Sverige har fått se det mest dramatiska prisfallet. Där närmar sig priset de bottennivåer som noterades för tre år sedan. I extremfallet har priset på de sämsta kvaliteterna av granbrädor under de senaste tre åren stigit från ca 800 till 2000 kr/m 3 s och nu närmar man sig 800 kr igen. Att trävarupriserna skulle komma tillbaks till dessa nivåerna var det nog ingen som ens i sina vildaste fantasier trodde för ett år sedan. Då sa många att konjunkturen är så stark att den inte går att såga sönder. Det gick uppenbarligen. sätts ju likviditeten på hårda prov för vissa aktörer vilket utnyttjas av en del köpare och så fortsätter prisfallet. Situationen skapar en miljö med mycket korta små affärer då köparna inte köper mer än vad de absolut behöver för att invänta ett lägre pris. Denna situation slår hårt mot framförallt sågverk i södra Sverige och sågverk med låg andel vidareförädling. På de bättre kvaliteterna har man inte sett de extrema prishöjningarna vi tidigare beskrev och där har heller inte priserna fallit tillbaks till gamla nivåer. Här är alltså läget förhållandevis gott. Även de sågverk som nu sitter med hårt etablerade relationer, med goda distributionskanaler eller med specialbeställda dimensioner är betydligt mindre drabbade. Nuläget styrker vårt tidigare mantra om att sågverken nu måste investera de pengar man tjänat under den alltför korta högkonjunkturen i vidareförädling. Minst ett år tills det vänder Det är ganska samstämmiga uppgifter från sågverksfolket. Man upplever att prisfallet fortsätter om än i lugnare takt. Man ser att marknaden bottnar inom ett halvår. Man är också överens om att det sannolikt dröjer till en bit in i 2009 innan man har möjlighet att höja priserna. Det som oroar är om vi, inom denna period, skulle gå in i en bred Europeisk lågkonjunktur då är det naturligtvis riktigt illa. Lagren stiger, högsta nivån på tio år Lagren av sågad vara stiger fortfarande hos sågverken och är nu uppe i de högsta nivåerna på tio år. Här har man alltså gått från rekordlåga till rekordhöga lagernivåer inom loppet av dryga halvåret. Nu har det blivit fysiska problem för sågverken att härbärgera virket. Man får helt enkelt inte plats med mer plank och bräder på sågplan. Dessutom 2

3 Byggandet på bra nivå. Om man frågar runt i byggnadsindustrin så upplever man en fortsatt god byggkonjunktur i Sverige inom den för sågverken så viktiga småhussektorn. Hyggliga inkomster, sänkta skatter, inga fler räntehöjningar och stora nya ungdomskullar på bostadsmarknaden torde ge en positiv utveckling. Inte heller Danmark ser så dystert ut som man kunde tro enligt byggindustrin. I den tidigare överhettade Norska byggsektorn räknar man med en ordentlig sättning på ca 20 %. Vi har ju sett genomklappningar av byggsektorn i andra övehettningsländer som Irland och Spanien. En stor utslagning av sågverk? Med den bakgrund vi beskriver så kan man ju ana en massutslagning av sågverk. Vi tror att en utslagning kommer att ske men den blir sannolikt begränsad i Sverige. I alla fall i ett första steg. Betydligt allvarligare borde det vara för den Finska, Tyska och Baltiska sågverksindustrin. De sitter med sämre förutsättningar på flera punkter. Råvarupriserna är betydligt högre i alla dessa länder, se separat artikel. Dessutom har både Baltikum och Tyskland generellt lägre förädlingsgrad och arbetar i de lägre kvalitetssegmenten. Där är dock sågverkssektorn oftast mer välinvesterad med mer rationella enheter vilket torde resultera i fortsatt produktion i andra händer även om vissa sågverksföretag går omkull. Olika förutsättningar i Sverige Sågverkens förutsättningar varierar högst markant i Sverige. I Norr har man de högsta timmerpriserna, där lär sågverk med bulkproduktion få det svårt. Sågverk som däremot tar vara på det nordliga virkets kvalitet genom förädling visar oftast hyfsade resultat fortfarande. I södra Norrland och Mellansverige har man kanske de bästa förutsättningarna. Här har man lyckats sänka timmerpriserna och arbetar med bra virkeskvaliteter som inte drabbats så hårt av prisfallet. I södra Sverige är visserligen timmerpriserna låga. Men här hittar man i många fall de lägsta kvaliteterna med det högsta prisfallet. Där har USA som en viktig köpare av lågkvalitetssegmenten fallit bort. Lägsta husbyggandet i USA på 16 år. Virkesexporten till USA är stendöd. Priserna är i nivå med timmerkostnaden. Det dramatiska fallet i USAs husbyggande resulterade i endast 1,0 miljoner startade husbyggen jämfört med över 2,2 miljoner byggen för bara två år sedan. Nuvarande nivå är den lägsta på 16 år, se figur. Single-Family Housing Starts (Thousands of units, SAAR) Japan en ljuspunkt, England frågetecken Den Japanska marknaden har nu börjat komma tillbaks efter att ha varit i princip död under en period när man haft byråkratiska problem med bygglovsgivningen. Englandsmarknaden är dragloket för många Svenska sågverksföretag. Skulle det bli en likartad utveckling där som på Irland så skulle det vara 3

4 mycket allvarligt. Vi får väldigt blandade signaler från UK. Byggandet av småhus verkar rulla på förhållandevis bra medan fastighetspriserna faller framförallt i de överhettade storstadsregionerna. TIMMER OCH MASSAVED Överskott på timmer och brist på massaved Om man i några få ord skall försöka sammanfatta marknaden så är det ett överutbud på timmer i stora delar av landet. Däremot är det betydligt nervösare på massavedssidan. Skall man nyansera bilden så håller sågverkscheferna på att drunkna i grantimmer framförallt i Mellansverige. Och där fortsätter flödet även om den tidiga våren bromsar avverkningarna något. Tidigare fanns tillfälliga brister på talltimmer för vissa sågverk i Södra- och Mellansverige. Tidig tjällossning gör att man väljer avverkningar på torrare marker där det alltid finns mer tall och därmed ökar även tall-flödet. Vid årsskiftet genomförde man en prissänkning på timmer i Mellansverige och det är där som ropen på ytterligare prissänkningar hörs tydligast. Premier och pristillägg tas nu bort runt om i Sverige och signalerna om rekordnoteringar på rotpostmarknaden ljuder alltmer sällan. Fortsatt brant fall på trävarumarknaden ger sannolikt sänkta timmerpriser. Alla virkesköpare fortsätter ändå att köpa för att vårda relationerna inför den framtida jakten på virke som kanske kommer redan i höst. Man försöker nu att skriva långa kontrakt för att bygga rotstående lager för avverkning i framtiden. För massaved är marknaden i balans men köparna är nervösa. Det är för tillfället gott om lövmassaved i marknaden men i övrigt har man inga stora lager av barr- och granved. Sågverkens stopp under julhelger, mm. har minskat mängden flis till fiberindustrin vilket inte gör saken bättre. Dessutom tycks inte gallringsnivåerna komma igång på allvar vilket ökar oron. Den Finska virkesbristen märks alltmer i Sverige De Ryska virkestullarna har skapat en akut virkesbrist i Finland och av detta märks allt tydligare i Sverige. Som vi nämnde i förra numret så har bl a UPM-Kymmene utökat sin köpaktivitet i Sverige. Ett flertal virkesköpande aktörer som Skogssällskapet, Sveaskog, Rörvik samt lokala sågverk exporterar nu massaved till Finland och volymerna ökar. Ett pris som figurerar i marknaden att säljarna får ca 50 kr upp på massaveden om de säljer till Finland. Det blir inget billigt virke när det väl ligger vid den Finländska industrin. Norra Sverige Virkesköparna spelar svälta räv Timmerpriserna nådde sin topp i december och har nu planat ut på denna extremt höga nivå. Här finns Sveriges i särklass högsta virkespriser. Effekterna av Sveaskogs minskade avverkning märks nu allt mer. Setras såg i Seskarö läggs nu ned och andra sågverk minskar kapaciteten. Här borde egentligen timmerpriserna sänkas men ingen vågar ta första steget. Det pågår nu ett svälta rävspel där alla hoppas att någon annan tvingas sänka priset. Vi tror därför att timmerprislistan blir oförändrad. Däremot kommer rotpostpriserna att sjunka och vissa premier tas bort. På massavedssidan är marknaden i balans men mycket nervös. Vi utesluter inte prishöjningar från den höga nuvarande nivån. Som skogsägare i området bör du prioritera avverkning efter din ekonomi och din skogs förutsättningar. Försök fokusera på gallring. 4

5 Mellansverige- har för låga gallringsnivåer Här har man sänkt timmerprislisten vid årsskiftet med 40 kr på gran och 20 kr på tall. Hade marknaden enbar bestått av sågverk så hade man sänkt priserna ytterligare. Nu kämpar nog massaindustrin emot en timmerprissänkning då en sådan sannolikt måste mötas med en höjning av massavedspriset för att säkra fiberflödet, vilket gjordes sist. För massavedspriset kan det mycket väl bli en höjning i vår. Gallringsnivåerna är för låga och till slut måste man göra något. Troligast är dock att det blir någon form av gallringspremie. Som skogsägare i området skall du prioritera beståndsvårdande, klena gallringar, men säkerställ prisnivån så du inte missar några premier eller tillägg. Södra Sverige grantimret flödar in I södra Sverige är timmermarknaden som ett självspelande piano. Egentligen har många sågverk inte behov av allt det timmer som flyter in. Men i stormområdet tar skogsägarna bort stormkanter och barkborreangripna områden. Utanför stormområdet så har många skogsägare gått och väntat i fyra år på att avverka och man behöver fylla på i kassan. Resultatet blir mycket grantimmer överallt. Det redan låga timmerpriset borde egentligen sänkas om man ser till marknadssituationen. Vi är tveksamma till att SÖDRA, som prissättaren i området, vågar göra en timmerprissänkning. Även i detta område lär det bli premier och tillägg som försvinner. På massaveden är däremot behovet stort. Den gallringspremie på 30 kr som bla. SÖDRA införde kommer med all sannolikhet att permanentas. Gallringsnivåerna är fortfarande alldeles för låga. Om det blir någon ytterligare prishöjning i vår är dock tveksamt. Som skogsägare i detta området är valet självklart. Prioritera beståndsvårdande gallring. Känner du att du måste slutavverka så fokusera på talldominerade bestånd. Det kommer sannolikt mycket bättre timmerpriser i framtiden. KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på virkespriserna de närmaste tre månaderna? Santhe Dahl, VD och delägare i Vidagruppen, Sydsveriges största sågverksföretag. Trävaror: Priserna har inte bottnat ännu men vi tror att det är nära i tiden. Det dröjer dock innan vi får se en prisuppgång och jag tror det krävs sågverksnedläggningar i Europa innan priset vänder får ses som ett förlorat sågverksår. Timmer: Vi har ett stort utbud av timmer i södra Sverige och massavedsbehovet driver fram ännu mer timmer. Om prislistorna skall justeras åt något håll så är det nedåt. Massaveden: Det känns som det finns ett stort behov av färsk massaved. Här blir det i alla fall inga prissänkningar. Energiveden: Det går trögt men priserna kommer att stiga successivt. Åke Berg, Koncernchef på Bergs Timber AB, Börsnoterat sågverksföretag med verksamhet i sydöstra Sverige. Trävaror: De Svenska sågverken ökar nog fortfarande lager men marknaden har förbättrats och konsumenterna har börjat köpa igen. Prisnivån är mycket osäker men marknaden har inte bottnat ännu. Med tanke på lagersituationen är det högst osäkert med några prishöjningar under Timmer: I södra Sverige tror jag att granprislistan blir oförändrad men de olika pristilläggen minskar. På tall har vi tidigare sett prishöjningar men här kommer prislistan eventuellt att sänkas. 5

6 Massaveden: Det är fortsatt stort sug efter massaved vilket borde ge högre priser under våren. Bränsleved: En mild vinter har givit en lugn marknad men behovet ökar hela tiden med ökad utbyggnad av biobränsleverk. Sten Geijer VD på Brevens Bruk i södra Närke, som är en av Mellansveriges största privata markägare. Timmer: Just nu finns det ett visst grantimmeröverskott. Sågverken köper men har välfyllda rotstående lager. På talltimmer finns det däremot visst intresse, fortfarande. Det är inte otroligt med en timmerprissänkning i början på maj. Massaved: Det är stor brist på lövmassaved och vi går mot en bristsituation på barrmassaved medan det verkar vara god tillgång på färsk gran. Detta är en effekt av granbarkborreavverkningar där det kommer ut lite barrmassaved men desto mer bränsleved. Med ändrade inmätningsregler skulle denna bränsleved kunna gå som barrmassaved igen. Bengt Algotsson, virkeschef Mellanskog, skogsägarföreningen i Svealand och södra Norrland. Timmer: Vi har nu underskott på massaved och överskott på timmer framförallt gran. Jag tror ändå att det blir oförändrade priser första halvåret, sen får vi se vad som händer. Massaved: I marknaden är det en påfallande oro för försörjningen. Men även om det är brist framförallt på färsk gran så ser jag ingen prishöjning den närmaste tiden. Men får vi en tvåprismarknad eller att aggressiviteten från Finska köpare ökar så blir det prishöjningar. Karl Hedin, VD och ägare till Hedins AB, ett av Mellansveriges största sågverksföretag som ingår i VEDA-gruppen. Trävaror: Vi ser fortsatt prispress på alla sortiment vilket beror på att vissa känner sig tvingade att sälja till lägre priser beroende på plats- eller likviditetsbrist. Det brukar ta lite tid innan vi går ur denna fas så att priset bottnar. Jag tror tyvärr inte på någon prisuppgång förrän andra halvåret Timmer: Lagren är överfulla och inflödet är fortfarande stort. Marknaden är nu mättad och trävarupriserna sjunker. Detta ger troligtvis en ytterligare prissänkning där den möjligtvis blir större på tall än gran. Massaveden: Jag tror inte det händer något det första halvåret. Möjligtvis kan det bli en prishöjning på lövmassaved. Folke Stenvall VD och delägare på Stenvalls trä i Norrbotten som producerar m 3 trävaror varav 80 % är vidareförädlat för bygg-, möbel och fönsterindustri. Trävaror: Marknaden är avvaktande. Köparna försöker minska sina lager och man köper bara det man absolut behöver. Eftersom vi förädlar hela 80 % så märker vi inte av lika stora prissvängningar. Under de senaste fyra åren har priserna på sämre kvaliteter kanske rört sig upp 100 % och är nu nästan åter till ursprungsnivån. För förädlade produkter har man bara kunnat höja med mellan %. Där har dock inte hela prisuppgången utraderats. Med nedläggningar av sågar i norr kommer marknadsläget att förbättras efter sommaren. Timmer: Vi har mycket bra försörjning beroende på långsiktiga relationer. Priserna stabiliserades på en mycket hög nivå i december och kommer nu inte att gå upp något mer under våren. 6

7 FASTIGHETSMARKNADEN Skall skogsmarkspriserna trotsa omvärlden? Vi upplever nu en kraftig turbulens i den internationella ekonomin. Vi har extrema ränterörelser, kapital har blivit dyrare, Svenska börsen har sjunkit med knappt 30 % sedan i somras. Bostadsrättsmarknaden har fallit med mellan %, villamarknaden ligger still beroende på skatteförändringar. Dessutom har virkespriserna fallit i vissa delar av landet och utbudet av skogsfastigheter ökar hela tiden. Frågan är då om skogsmarkspriserna inte påverkas av denna omvärld. Vårt svar blir trevande. Det görs i dag upp affärer på fina skogsegendomar som indikerar att priserna fortsätter uppåt. Samtidigt är det betydligt svårare att sälja lite sämre objekt utan direkta plusvärden. Här finns det till och med möjlighet att hitta vissa så kallade oslipade diamanter till rimliga priser. Vart tar markanden vägen? Mäklarna ger lite varierande svar. LRF Konsult har en mycket positiv syn på den framtida prisutvecklingen, se nedan, medan andra mäklare utrycker en stor osäkerhet. Vi från bankens sida vågar i dag inte peka ut någon riktning. Det naturliga skulle nu vara att vi såg en prissänkning i marknaden men vi får inga tydliga sådana signaler. Det skulle dock förvåna om vi inte får lokala sättningar i marknaden som exempelvis Norrlands inland där priserna ökat oproportionellt mycket de senaste tre åren. Vår rekommendation till dig som köpare är att vara ordentligt påläst. I dag ställer marknaden mycket höga krav på dig och känner du dig osäker så ta hjälp. Använd gärna någon av bankens Skogs- & Lantbruksansvariga som bollplank. Kontakta närmaste Provinsbank. Lars Wesslund, LRF Konsult, Hela landet, Året börjar starkt med stort utbud och försäljningsuppdragen är ungefär lika många nu som vi hade rekordåret I år räknar vi med en fortsatt, men försiktig prisuppgång på några procentenheter. På längre sikt tror dock på tvåsiffriga tillväxttal igen. I genomsnitt bedömer vi att prisökningen kan bli 10 % årligen den närmaste femårsperioden. Karl Danielsson, AREAL, södra och mellersta Sverige, Vi ser framför oss den mest intensiva våren hittills. Finansiell oro och sämre virkespriser talar för lägre skogsmarkspriser å andra sidan är det osäkert på börsen, vi ser en lägre räntenivå framåt, inflationen stiger och det är trendigt med skog. Därför ser vi ett fortsatt starkt intresse för i första hand bra skogsfastigheter. När det gäller åkermark är marknaden ännu mer het. Arrendena exploderar och på Östgötaslätten får du nu betala hela 5 kkr/år ha och åkermarkspriserna ligger därmed på ca 200 kkr. INTERNATIONELLT Vi plockar här några guldkorn ur det internationella virkeskonsultföretaget WRIs senaste rapport. Timmerpriserna upp i hela världen utom i Timmerpriserna steg i hela världen utom i de insektshärjade området i British Columbia och NV- USA samt i Sverige! Var verkligen våra Svenska barkborreskador så allvarliga? (Red. Kommentar) 7

8 US$/m3fub Sverige och Ryssland hade de lägsta timmerpriserna i norra Europa under Q Under fjärde kvartalet intog Sverige en föga hedrande jumboplats ihop med Ryssland vad gäller timmerpriserna i norra Europa. Högst låg Tyskland tätt följd av Österrike, Estland och Finland, se figur. Det är förvånande att prisskillnaderna kan vara så stora i det geografiska närområdet. Noteras bör att timmerpriserna i såväl Tyskland och Baltikum som Finland ar sjunkit sedan dess. Dock inte alls ner till Svensk nivå. * Priserna är medelvärden och skillnaden i pris är naturligtvis inte alls lika stor i norra som södra Sverige. Timmerpriser Q Norge Sverige Finland Tyskland Österrike Estland Lettland Tjeckien Ryssland Massaproduktionen i Latinamerika översteg den Europeiska för första gången! Under fjärde kvartalet ökade produktionen av pappersmassa i Latinamerika med hela 19 %. Samtidigt sjönk produktionen i Europa med 3 %. Detta resulterade i att Latinamerika för första gången producerade mer pappersmassa än Västeuropa. Med ökad produktion i Brasilien och Uruguay så kommer skillnaden att öka. Prisskillnaden mellan Brasiliansk och Svensk massaved minskar. För fem års sedan så var priset på den svenska barrmassaveden knappt 150 % högre än den Brasilianska. I dag är prisskillnaden bara 35 %. Detta är ett tydligt exempel på att vi kanske inte behöver oroa oss för den billiga veden i Sydamerika utan det är snarare den färdiga pappersmassan som utgör ett hot. ATT TÄNKA PÅ SOM SKOGSÄGARE Styr över mot gallring i i hela landet. I nuvarande marknadsläge så är det gallring i klenare dimensioner som gäller. Tänk på följande: Prioritera beståndsvårdande gallring. Håll koll på marknaden, missa inte tillägg och premier. Välj torra marker för att minimera körskador. Om du skall slutavverka. Konsultera med din avverkningskontakt vilka sortiment det finns behov av och välj bestånd därefter. Vi tror det kommer bättre lägen för slutavverkning redan i höst. I dag får du sällan optimalt betalt. I exempelvis södra Sverige kan det till och med vara aktuellt att överväga ett kortare lån i väntan på ett bättre marknadsläge. Råd inför skogsvårdssäsongen. Anders Josefsson, Skogsansvarig på banken i Västra Sverige ger handfasta tips till dig som skogsägare. Plantering Be att få förädlat plantmaterial från plantagefrö, förutsatt att det finns för ditt område. Kostnaden är oftast den samma, eller obetydligt högre och du ökar tillväxten med upp till 15 %. Röjning Röj i tid! Detta är en investering med hög ränta. Överskatta inte din egen förmåga om du röjer själv. Lej då bort arbetet, så blir det gjort. Sen röjning ger en försenad gallring och längre väntan på nettointäkter. 8

9 Underröj Om du arbetar själv i egen skog så är plantering och underröjning, de enklaste och lönsammaste åtgärderna. Vid underröjning tar du bort de stammar som inte ger gagnvirke inför en gallring eller slutavverkning. Röjningen underlättar för skördaren och ökar ditt netto. Underröj helst två år före avverkning. Tidiga gallringar I rådande virkesmarknad rekommenderar vi klenare gallringar med lågt timmerutbyte då massavedspriserna är höga och det är överskott på timmer. Fokusera inte på nettot utan att gallringen utförts på ett bra sätt. Tidig gallring bör betraktas som skogsvård inför framtida intäkter. MASSAMARKNADEN Kristian Borbos är Senior Analyst för Paper & Forest Products på Fixed Income Credit Research. Danske Bank. Pappersproducenterna byter till kortfibermassa För massaproducenterna var 2007 ett år med god marknadsbalans och stigande priser. Prishöjningarna var fantastiska i dollar men mycket magrare i kronor samtidigt ökade kostnaderna för massaveden markant. Vad kan vi då förvänta oss under 2008? Priset på barrmassa väntas på kort sikt hållas på nuvarande 880 dollar per ton efter att decemberhöjningen på 30 USD först nått full acceptans i januari. Priset på barrmassa ligger nu 100 dollar över lövmassan. Den historiskt höga prisskillnaden gör att en rad köpare ersätter barr- med lövmassa (eukalyptus snarare än björk) i den mån det är möjligt. Då många pappersproducenter har ansträngda finanser och sänkt betalningsförmåga påskyndas bytet av råvara. Denna beteendeförändring är en varningsklocka för alla långfiberproducenter. Successivt lär sig tillverkarna att använda den billigare kortfibern och på kort sikt ökar svårigheter att genomföra fortsatta prishöjningar för barrfiber. På lång sikt minskar barrfiberförbrukningen, vilket kanske är värre. De flesta stora producenter av lövmassa pressar i skrivande stund på för en höjning av lövmassan med 20 dollar till 800 dollar per ton. Marknaden för lövmassa är fortsatt mycket god som en följd av stark efterfrågan och brist på ved hos vissa producenter. Bland annat har ett politiskt stillestånd i Indonesien minskat avverkningarna, vilket skapat försörjningsproblem där. Även om höjningen till 800 dollar går igenom så kvarstår oron om ett överutbud när de nya bruken i Brasilien och Uruguay når upp i full driftskapacitet under andra halvan av Hittills har den nya kapaciteten absorberats väl, men det verkliga testet kommer då. Priser och lagervolymer för barrmassa NBSK price (USD) Days of inventory NBSK price (EUR) Normalised global level Global inventories EUR & USD Jan-01 Jan-02 Jan-03 Jan-04 Jan-05 Jan-06 Jan

10 Danske Bank i Sverige är ett nätverk av femton provinsbanker med gemensamma specialistenheter och administrativa enheter. I nätverket av provinsbanker ingår Bohusbanken, Gävleborgs Provinsbank, Hallands Provinsbank, Jämtlands Provinsbank, Närkes Provinsbank, Skaraborgs Provinsbank, Skånes Provinsbank, Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands Provinsbank, Upplandsbanken, Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, Älvsborgs Provinsbank samt Östgöta Enskilda Bank. RÄNTA OCH VALUTA Bankens Sverigeekonom Roger Josefsson ger sin syn på ränte- och valutasituationen. danskebank.dk På kort sikt har vi svårt att se några goda argument för en kraftigt förändrad växelkurs gentemot såväl EUR som USD. Vår syn på 12 månaders sikt är att SEK förstärks marginellt mot EUR till cirka 9,30 kronor, men försvagas tydligt mot USD som vi antar kommer att kosta ca 6,68 kronor på samma sikt. Ränta % 8 5 år 3 mån Ligg rörligt eller bind på lång tid Den globala ekonomin fortsätter att försvagas, om än inte i samma takt som de finansiella marknaderna indikerar. Konjunkturavmattningen är endast i sin linda och dess omfattning är svår att överblicka. Finansmarknaderna verkar dock utgå från värsta tänkbara scenario. En möjlig utveckling som ändå är svår att motivera utifrån tillgängligt data. Frågan som sysselsätter världens ekonomer är hur djup blir den amerikanska svackan och vilka blir effekterna på resten av världen. Den finansiella utvecklingen försvårar analysen då det blivit svårare att avgöra vad som är en genuin försvagning av den reala ekonomin och vad som beror på finansmarknadens turbulens. Svensk ekonomi verkar än så länge vara opåverkad av finanskrisen. Den exportledda svenska avmattningen fortsätter i linje med vad vi förväntade oss innan krisen bröt ut. Men utvecklingen understryker riskerna på nedsidan och bör inte underskattas. Riksbanken konstaterar förvisso helt korrekt att den inhemska ekonomin är stark i utgångsläget, något vi tror kommer att förändras i takt med att framförallt arbetsmarknaden försvagas. Delar du denna tro är det är fortsatt förmånligt att hålla en större andel av dina lån med så korta bindningstider som möjligt. Vill du gardera dig för högre räntor bör du komplettera med ett räntetak. Vill du ändå binda räntan, bör du överväga längre löptider, upp mot 10 år, där tidsrisk-premien fortsatt är förhållandevis låg Valuta % Johan Freij Affärsområdeschef Skog och Lantbruk Danske Bank i Sverige Ansvarig utgivare Telefon EUR/SEK USD/SEK Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till 10

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2007 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken fortsätter höja trävarupriserna Sidan 2 Virkesbalansen i obalans Sidan 2 Tullar chockhöjer kostnaden för

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET!

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET! Skog & Ekonomi Nummer 4 december 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden. Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 FOKUSARTIKEL Västvärldens byggande på låga nivåer! 4 SÅGADE TRÄVAROR Extremt osäker trävarumarknad. Nedlagda sågverk men ökad produktion.

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen.

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007

Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007 Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007 2007-03-26: Gunnar Örn III. DISKUSSION OM PENNINGPOLITIKEN: Lars Calmfors: Jag har tidigare haft uppfattningen att man skulle höja räntan ganska snabbt, redan

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Mejerimarknadsrapport

Mejerimarknadsrapport Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas under sommaren. Situationen har förvärrats efter att Ryssland i början av augusti

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Investeringsboom i skandinavisk fiberindustri! BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Sågkonjunkturen planar ut!

SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Investeringsboom i skandinavisk fiberindustri! BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Sågkonjunkturen planar ut! NUMMER 2/JUNI 2014 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Investeringsboom i den skandinaviska fiberindustrin Barrfibern upplever en renässans Norge drömlandet

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014

Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 PRESSINFORMATION 2014-08-08 Nokian Tyres delårsrapport januari juni 2014 Stark tillväxt på västmarknader motvind i Ryssland NOKIAN TYRES PLC Januari-juni 2014 01-06/13 % Omsättning 681,5 MEUR 752,2 MEUR

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick.

Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden under veckan som gick. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 31 Ansvarig: Håkan Östberg hakan.ostberg@ei.se Veckan i korthet Låg elanvändning och en stark hydrologisk balans bidrog till fortsatt låga svenska spotpriser för årstiden

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer