Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden"

Transkript

1 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer Sidan 2 Nya rotpostköpare ger rotpostrally Sidan 2 Låg gallringsnivå oroar fiberindustrin Sidan 3 Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden Lantmäteriets senaste statistik visar att det betalats skyhöga skogsmarkspriser under hösten. Bara sedan i våras har priserna stigit med 10 % och på tre år har en skogsfastighet i snitt blivit ca 50 % dyrare. Den snabbaste prisuppgången har skett i Norrlands inland där priserna stigit med över 85 % på tre år. Detta på en tillgång som traditionellt skall vara trögrörlig. Har vi nu sett toppen? Mycket talar för det. Vi har intervjuat tio skogsfastighetsmäklare och det är endast två av dessa som tror på en fortsatt prisuppgång. Utbudet är rekordstort, buden är färre och det tar längre tid till avslut. På sämre objekt sjunker nu priserna medan man på de finaste fastigheterna fortfarande noterar prisrekord. Läs mer sidan 4. Lagren ökar och priserna sjunker hos sågverken! Sågverken är nu inne i en klassisk konjunkturvändning där lagren av sågade trävaror ökar snabbt medan priserna sjunker. Orsakerna är flera men utbudet i Europa har varit rekordstort och med en död USA-marknad och halvdöd Japanmarknad så orkar inte Europa svälja volymerna. När väl köparna förstår att det är överskott så går vändningen blixtsnabbt och vi har sett ett brant prisfall på framförallt gran i sämre kvaliteter. Sågverken bedömer att det tar minst ett år innan det vänder uppåt igen. Läs mer på sidan 2. KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Santhe Dahl, VIDA Kunderna måste känna trygghet att priserna nått botten innan de vågar köpa Sidan 4 Karl Hedin, AB Karl Hedin Vi är i en klassisk lågkonjunkturfas Sidan 4 FASTIGHETSMARKNADEN Lars Wesslund, LRF Konsult Vi ser en prispress på mindre attraktiva objekt. Att snittpriset består beror på höga priser på de bästa objekten Sidan 5 ATT TÄNKA PÅ SOM SKOGSÄGARE Fokusera på tall i slutavverkning Sidan 6 VIRKESSÄLJARSKOLAN Edholmmodellen ett sätt att sälja gallring till högsbjudande Sidan 6 MASSAMARKNADEN Prishöjningarna duggar tätt Sidan 7 RÄNTOR OCH VALUTA Toppen är nådd i denna räntecykel Sidan 8

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Varsågod Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sedan i somras har konjunkturen för sågade trävaror vänt ned. Köparna förbrukar de volymer som redan är kontrakterade och köper så lite som möjligt. Det är köparens marknad och som någon sa varför köpa i dag när det är billigare i morgon. Nu ser vi ett klassiskt scenario med mycket stor lageruppbyggnad hos sågverken och naturligtvis fallande priser. Det är framförallt gran som drabbats av de värsta prissänkningarna som ligger i intervallet 200 till 400 kr/m3 på normala till sämre kvaliteterna. Även furan sjunker i pris men här görs det fortfarande upp affärer till oförändrade priser på de bästa kvaliteterna. Tre faktorer ger prisnedgången. Som vi bedömer det är det i huvudsak tre faktorer som gett denna snabba prisnedgång. - Produktionen i Europa ligger på rekordnivå beroende på god tillgång på virke efter stormen Cyrril. Virket har varit billigt och alla aktörer kör för fullt samtidigt som det sker en fortsatt utbyggnad av jättesågverk. Dessutom har Finland, mot alla odds, ökat sin produktion. - USA-marknaden där botten fullkomligt har gått ur svalde tidigare enorma mängder virke även från Europa. Nu är det bara en liten rännil. Även i Japan är det extremt trögt på marknaden. - Allmänkonjunkturen visar tecken på en dämpning inte minst på finansmarknaderna. Fastighetsmarknaden har vänt i Danmark, Irland och England. Detta gör att många aktörer i virkesförbrukande projekt avvaktar med sina beslut. Tolv till tjugo månader innan det vänder upp igen. Nu gäller det att produktionen begränsas. Vi har sett smärre produktionsbegränsningar hos SETRA och SCA vilket är unikt. Detta är någon form av chicken race där alla kör så länge det går. De höga timmerpriserna sätter till slut stopp och det borde börja i Finland och Centraleuropa som har betydligt högre priser än framförallt södra Sverige. Oavsett så dröjer det minst ett år innan det vänder eftersom sågverkens lager måste avvecklas innan priserna kan höjas igen. Byggkonjunkturen god men mattas av Visst har det skett en avmattning av byggandet i Västeuropa och avmattningen spås fortsätta. Byggandet är dock fortfarande på en hög nivå i de flesta länder. Undantagen är framförallt Irland men även Danmark. Vi vill än en gång understryka att även i detta relativt dystra scenario är banken i grunden positiv till trävarusektorn. Kanske framförallt beroende på själva produkterna som ligger i tiden miljömässigt och tar marknadsandelar från andra material som ökat mer i pris än trävaror. TIMMER OCH MASSAVED Hög avverkningstakt och överskott på grantimmer Virkesmarknaden känns för tillfället svårtolkad. Vi har en stor avverkningsnivå i hela landet. I stort sett alla gransågverk börjar nu få för mycket virke och bygger lager. För talltimmer är situationen mer varierad men även här har många gott om råvara. För den massavedsförbrukande industrin är de flesta industrier välförsörjda i nuläget. Här upplever vi dock en viss oro för försörjningen framåt. Dels beroende på den förhållandevis låga gallringsnivån dels beroende på en allt starkare konkurrens från utlandet, se notis om UPM-Kymmene. Nya virkesköpare ger rotpostrally Många skogsägare tar tillfället i akt och avverkar när man upplever att prisnivån är bra. I denna situation har de flesta industrier anställt fler virkesköpare och deras aktivitet driver på utbudet. På många håll har man fått ett självspelande piano i nya virkesköpare. Även den som har fullt på sågplan har ett gäng nyanställda som skall visa framfötterna. Denna situation har gjort att vi under den här perioden sett förvånansvärt höga rotpostpriser lokalt. Toppriser på exempelvis kr/m3sk har noterats lokalt på flera håll i Mellansverige. Vår bedömning är att denna marknad kommer att svalna när virkescheferna kommer fram på deras nyaställda virkesköpares mobiltelefoner. 2

3 Låga gallringsnivåer oroar fiberindustrin I hela landet får vi signaler om låga gallringsnivåer. Generellt har skogsägarna uppfattat den goda sågverkskonjunkturen och passat på att utnyttja det goda prisläget på timmer. I Sydsverige där man ser den största obalansen mellan gallring och slutavverkning är det fortfarande stormeffekten som spökar med mycket upprensning av kanter och barkborreskadad skog. SÖDRA SVERIGE Låga priser och stort utbud Utbudet av timmer i södra Sverige är fortfarande mycket stort vilket kanske är förvånande eftersom prisnivåerna är högst modesta utifrån ett omvärldsperspektiv. Marknaden svämmas över av grantimmer men lokalt kan det vara brist på talltimmer och där har det skett prisökningar. Egentligen är de flesta sågverk välförsörjda på virke men man köper för att vårda relationen till skogsägaren inför tuffare tider. Det är också gott om massaved och flera bruk har haft underhållsstopp men denna situation bedömer vi som tillfällig beroende på den anmärkningsvärt låga gallringsandelen. Låg gallringsandel och ökat köptryck från utlandet gör att massavedspriserna kommer att stiga på sikt. Vi tror dock inte på några prishöjningar varken på timmer eller massaved fram till i vår. Som skogsägare bör du prioritera klena, beståndsvårdande gallringar och eventuellt talldominerade slutavverkningar men säkerställ prisnivån. MELLANSVERIGE Prispress på grantimmer I Mellansverige svämmas nu sågverken över av grantimmer och här borde vi egentligen se en prissänkning. Att den sker på premier och på rotpostmarknaden torde vara givet. Om det sker med listprissänkningar är mer osäkert. Industrin är även här välförsörjd på massaved även om massavedspriserna i stora delar av området fortfarande ligger lägst i landet. Med en låg gallringsandel och ett kraftigt ökat köptryck från framförallt Finland är det högst troligt att massavedspriset stiger i området. Ändå är det tveksamt att vi får se prishöjningar innan våren. Som skogsägare bör du prioritera klena, beståndsvårdande gallringar och talldominerade slutavverkningar men säkerställ prisnivån. NORRA SVERIGE Priserna planar ut på toppnivå Som vi tidigare meddelat har nordligaste Sverige landets högsta virkespriser. Det råvarurally vi sett där håller nu på att plana ut. Även om sågverken borde sänka priserna så tror vi inte att det kommer att ske. Konkurrensen är för hård såväl i landet som från Finland. På massavedssidan är marknaden nervös men balanserad och vi tror därför att priserna för tillfället kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer. Som skogsägare bör du prioritera fritt utifrån dina och skogens förutsättningar. UPM-Kymmene - hungrig virkesköpare i Sverige UPM, den finska skogsjätten, har sedan en tid köpt granmassaved i Sverige genom bla. Skogssällskapet. Enligt Sixten Sunabacka Vice President, Forestry and Wood Sourcing, Northern Europe gör knappheten på virke i Finland att man nu går på offensiven och ökar virkesfångsten i Sverige. Det kommer att röra sig om betydande volymer. Man utesluter ingen del av Sverige men närheten till hamn underlättar naturligtvis. UPM letar nu efter nya samarbetspartner bland fristående virkesköpare och sågverk. Huvudsortimentet är färsk granmassaved men man köper också barrmassaved, fanerbjörk samt sågverksflis. När det gäller flisen är man öppen för byten mot timmer. Sixten framhåller UPMs effektiva fraktapparat i Östersjön som även deras samarbetspartner kan dra nytta av. Från banken ser vi med detta en ytterligare skärpning av konkurrensen om massaveden och då framförallt i områden med närhet till bra hamnkapacitet. För många fristående sågverk är nog detta ljuv musik då det gäller att få maximalt betalt för sågverksflisen. Tidigare var sågverksflisen en vara man bytte mot timmer. Den möjligheten har minskat allteftersom den fiberförbrukande industrin sågar allt mer i egen regi som SÖDRA, SCA och senaste exemplet Holmen som satsar på ett jättesågverk i Braviken. Att UPM skulle byta flis mot timmer med Finlands skyhöga timmerpriser låter ologiskt ändå lär det vara skönt för sågverken med ytterligare en köpare av sågverksflisen. 3

4 KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Santhe Dahl, VD och delägare i Vidagruppen, Sydsveriges största sågverksföretag. Trävarumarknaden: Det är turbulent nu. Kunderna måste känna en trygghet i att priserna har nått botten innan dom vågar köpa mer planerat, När då USA-marknaden är så här svag så kan inte branschen producera på nuvarande höga nivå. Den som har det dyraste timret kommer att sluta såga först. Timmer: Marknaden i Sydsverige är mycket odramatisk med ett hyfsat utbud där vi köper på prislistor som ligger fast utom på talltimmer där vi gjort en höjning. Min åsikt är fortfarande att priserna kommer att bli betydligt bättre i framtiden. Massaveden: Det händer nog inte så mycket i det korta perspektivet men sen får vi se betydligt högre priser. Bengt Algotsson, virkeschef Mellanskog, skogsägarföreningen i Svealand och södra Norrland. Timmer: Den höst vi upplevt nu är unik med mycket gott om timmer under hela perioden och det är tveksamt om vi får uppleva en sådan höst igen. Nu är det överskott framförallt på grantimmer men fortsatt god efterfrågan på talltimmer. Vad gäller prisutvecklingen är situationen osäker och avhängig av trävarumarknaden. Massaved: Mycket stark efterfrågan på samtliga trädslag och underskott i industrin med undantag för vissa barrförbrukare. Vår klara ambition är att höja priset till nivån i vår omvärld annars finns risken att massaveden strömmar ut ur området eller ur landet. Karl Hedin, VD och ägare till Hedins AB, ett av Mellansveriges största sågverksföretag som ingår i VEDA-gruppen. Trävarumarknaden: Vi är i en traditionell lågkonjunkturfas där lagren går upp och priserna går ner. Prisnedgången är större på gran än på fura men bägge faller. Historiskt brukar det ta 1 ½ till 2 år innan det vänder upp igen. Timmer: När både rundvirkes- och färdigvarulagren stiger måste man minska produktionen och timmerflödet. Timmerpriset kommer att falla åtminstone på gran, sannolikt vid årsskiftet. Massaved: Fibermarknaden har en annan situation där Svenska och Finska verk betalar rekordpriser i Baltikum. Jag tror faktiskt att massavedspriserna kommer att stiga. Anders Dahlqvist, chef för marknadsutveckling på statliga Sveaskog landets största skogsägare och virkesleverantör. I södra Sverige är det en stark efterfrågan på tall- och klentimmer samt på massaved medan man är välförsörjd på grantimmer. Sannolikt inga prisförändringar i sikte. I mellansverige har vi stort utbud och stark efterfrågan men man vill helst byta gran mot talltimmer. På massaved så är industrin välförsörjd. I norra Sverige så är det stor efterfråga på såväl gran- som talltimmer medan man har relativt stora lager av massaved med normal efterfrågan från industrin. FASTIGHETSMARKNADEN Marknaden står och väger på ny toppnivå I tidningen ATL ser vi flera sidor med skogs- & lantbruksfastigheter till salu, i slutet på november! Detta har aldrig hänt förut. Utbudet brukar alltid minska drastiskt i slutet på oktober, så inte detta år. LRF Konsult kommer att slå rekord i år med över st sålda fastigheter. Samtidigt kan vi läsa i senaste statistiken från Lantmäteriet att skogsfastighetspriserna legat på absoluta rekordnivåer under hösten, se figur. Prisuppgången från i våras ligger på 10 %. Tio procent på ett halvår är snudd på rekord! På tre år har en skogsfastighet i snitt blivit ca 50 % dyrare. Den snabbaste prisuppgången har skett i Norrlands inland där priserna stigit med över 85 % på tre år. Kommer det då att fortsätta så här? Eftersom läget kändes extra osäkert har vi denna gång intervjuat 10 skogsfastighetsmäklare från olika delar av landet, se nedan. Slutsatsen efter dessa samtal stämde väl överens med vår bedömning. Marknaden börjar nu svalna av på en oerhört hög nivå. Vi ser tydligt att prisspridningen mellan objekten blir allt större. De allra finaste fastigheterna säljs till toppriser medan det blir allt svårare att infria säljarens förväntningar på de sämre objekten. Detta är en markant förändring där marknaden var helt urskiljningslös bara för några månader sedan. Åtta av tio mäklare anger att antalet bud nu är betydligt färre och att fastigheterna ligger ute längre. 4

5 För dig som funderar på att sälja så tror vi marknadsläget är mycket bra fortfarande, kanske framförallt i norra Sverige. För dig som skall köpa så är vår rekommendation att absolut inte hasta igenom en affär. Det kommer fler objekt om det inte är just grannfastigheten du skall köpa. Oberoende om du är köpare eller säljare så rekommenderar vi dig att ta kontakt en Skogs & Lantbruksansvarig på närmaste Provinsbank för att diskutera igenom de olika alternativen! Priser på skogsfastigheter 2a halvåret 2007 PerEric Johansson, Skillingskog, Götaland, Det har varit väsentligt lägre antal intresseanmälningar under senhösten. Det beror sannolikt på det stora utbudet. Toppen nåddes sannolikt i augusti. Karl Danielsson, AREAL, södra och mellersta Sverige, - Jag är förvånad. Vi ser ingen nedgång på priserna men det är färre budgivare och färre på visningarna samtidigt som utbudet fortsätter att öka. Hur länge orkar marknaden med det stora utbudet i kombination en vikande skogskonjunktur och en osäker finansmarknad? Lars Wesslund, LRF Konsult, Hela landet, - På skogsfastighetssidan känner vi av att prisnivån har stabiliserats med färre budgivare i slutfasen. Vi ser en prispress på mindre attraktiva objekt och att snittpriset ändå består beror på höga priserna på de bästa objekten. kr/m3sk Prisutveckling skogsfastigheter, kr/m3sk Område I Område 2 Område 3 Område 4 Område Källa:Lantmäteriet Tio skogsmäklarhus ger sin aktuella syn marknaden för skogsfastigheter.. Dag Magnusson, Skånegårdar, södra Sverige, Jag upplever att vi är på väg in i en försiktigare prissättning som en effekt av en stark korrelation mellan skogsmarkspriser och allmänna konjunkturen. Vi ser också att det tar längre tid att sälja en fastighet i dag än tidigare. Anders Nylén Egendomsmäklarna, Västra Sverige - Vi ser inte någon avmattning i priserna men däremot är det nu en kraftig prisspridning mellan fastigheterna med ett spann från 400 kr/m3sk till uppemot 600 kr/m3sk. Johannes Båth, Svensk Fastighetsförmedling, Mälardalen. - En höst med väldigt drag och sanslösa priser på fina objekt. Det känns som vi närmar oss ett tak då prisnivån avskärmat sig från avkastningen. Jag skulle aldrig våga spekulera i fortsatt prisökningar. Jonas Martinsson, Residence, Mälardalen - Skogen har hittills stått emot den prispress som vi nu ser på villor men framförallt bostadrätter. Budgivarna blir dock färre och kanske var pristoppen nu under hösten. Claes Tjäder Skogssällskapet, Hela landet - Efterfrågan på fastigheterna är fortsatt hög med höga priser och ett högt utbud. Jag tror inte pristoppen är nådd men prisstegringstakten blir långsammare framåt. 5

6 Torbjörn Sverker, Skogsbyrågruppen, Skandia Mäklarna, Norrland, - Mycket hög efterfrågan och ett litet utbud ger fortsatt höga priser. Känslan är att toppen är nådd. På skogsfastigheter tror jag det kommer att plana ut på denna höga nivå. Agneta Andersson, Skog å Mark, Norrland - Fastighetspriserna fortsätter uppåt med priser i kustlandet för finare objekt på 400 kr/m3sk. Prisuppgången har varit ännu större i inlandet med en nivå ca 300 kr/m3sk. VINNARE I TÄVLINGEN SVERIGES DUKTIGASTE SKOGSANALYTIKER Nu har vi korat vinnarna i bankens svåra tävling på Skogs- ELMIA i somras. I tävlingen skulle man prognosticera höstens nivå på: Räntan 5 årig statsskuldsväxel 1 oktober. Skogsfastighetspriset i Götaland i oktober. Skotarförsäljningen fram till 1 oktober. Rätt svar blev: 3,59 %, 426 kr/m3sk, 297 skotare Intresset var fantastiskt och drygt 550 personer deltog i den krävande tävlingen. Vi kan nu kora de tre som nästan prickat exakt på alla tre frågorna och nu vinner en lyxmiddag för två på finare restarurang. Gunilla Lyckberg, Lane Svenseröd, Uddevalla Gunnar A Johansson, Fagerslätts Östergård, Tenhult Lennart Bengtsson, Bonnagård, Getinge ATT TÄNKA PÅ SOM SKOGSÄGARE Fokus på beståndsvårdande gallringar i Sydsverige Gallringsbehovet är stort i Sydsverige efter fyra år utan gallring. Du som skogsägare måste hålla efter gallringarna annars kan det bli dyrt på sikt med snöbrott och stormskador. Vi håller också med om att priserna är låga men i tidiga, klena gallringar har virkespriserna minst betydelse. Prioritera talldominerade bestånd vid slutavverkning Skall du slutavverka nu bör du fokusera på talldominerade bestånd där det fortfarande finns lokala underskott. Anders Josefsson, Skogsansvarig Väst ger handfasta tips för en trygg och bra affär Virkessäljarskolan del 5 Edholmmodellen ett sätt att sälja gallring till högstbjudande Att sälja på leveransrotköp vid gallring är problematiskt. Som säljare finns alltid oron att köparen avverkar fel träd dvs. de största och finaste träden, för att dessa är mer värdefulla och billigare att avverka. Detta är något som jägmästare Gösta Edholm, tidigare skogsförvaltare på Korsnäs, tagit fasta på och vidareutvecklat en snillrik försäljningsmodell som är tillämplig för såväl gallring som skärm- och timmerställning. I stället för att köparen bjuder ett nettopris per m3fub för ett helt avverkningsobjekt så delas budet upp i en prisstege efter avverkningsuttagets medelstam. Priset blir alltså högre ju grövre träd köparen har avverkat och då försvinner incitamentet att avverka fel träd. Samtidigt känner sig köparen trygg vid budgivningen eftersom han får betalt för ett bra jobb. Gösta menar att det krävs viss erfarenhet för att anpassa prisstegen och eventuellt kan det krävas enklare provstämpling. I övrigt liknar försäljningen ett leveransrotköp. Ett anbudsunderlag sätts samman med skogsbruksplanens beståndsuppgifter och bifogad karta samt övriga villkor som exempelvis: betalningsvillkor, avtalstid, krav på tjälad mark, naturvårdshänsyn, etc. Budet avser nettopris på rot i kr/m³fub för avverkad medelstam. Medelstammens volym, är den, vid industrin och av VMF, inmätta bruttovolymen av samtliga sortiment dividerad med antalet gagnvirkesstammar som registrerats i skördardatorn. I bruttovolymen ingår tillredningsfel, vrak m.m. Eventuellt kvarlämnat virke i skogen läggs till den inmätta bruttovolymen. Gösta Edholm arbetar numera som skogskonsult och bistår säljare som är intresserade av att använda Edholmmodellen, 6

7 MASSAMARKNADEN Kristian Borbos är Senior Analyst för Paper & Forest Products på Fixed Income Credit Research. Danske Bank. Blickar vi in i 2008 ser marknadssituationen på massa fortsatt god ut. Inom barrmassa är det få nya bruk på väg samtidigt som flera pappersproducenter gör en översyn av produktionsenheterna. En del större aktörer har redan beslutat att stänga ner bruk, bl.a. stänger Stora Enso ner två barrmassabruk under 2008 och 2009 på totalt ton per år. Prishöjningarna duggar tätt på massamarknaden Under november har priset på barrmassa höjts med USD 20 till USD 850 per ton. Knappt har trycksvärtan på prislistan torkat innan Rottneros tillsammans med en rad stora nordamerikanska producenter aviserar en ny höjning om USD 30 per ton. En motsvarande höjning för lövmassan är också annonserad för december. Eftersom man normalt försöker dra ned sina lager i slutet på året är december historiskt en svår månad för prishöjningar. I år är lagren dock låga och möjligheterna ser ovanligt goda ut. Detta motsvarar drygt 75% av Rottneros totala produktionskapacitet. Det som oroar mest framöver är att många köpare, dvs. pappersproducenterna, dras med fortsatt låga priser och en ansträngd finansiell situation, vilket kan påverka betalningsförmågan. Årets starka marknad för lövmassa har överraskat många. Varningssignaler om kraftigt ökat utbud från Latinamerika ljuder tätt, men i Europa ser vi fortfarande inga större volymer därifrån. Botnias stora eukalyptusbruk i Uruguay har försenats så att först under senvåren 2008 förväntas volymer komma därifrån. Likaså väntas ett större nytt bruk i Brasilien nå full produktion först under andra halvåret Hittills i år har priserna på barr- och lövmassa stigit med 16% respektive 14%. Utvecklingen speglar en mer balanserad massamarknad i spåren av nedlagda massabruk under 2005 och I huvudsak är dock prishöjningarna en kompensation för dollarraset. Omräknat till svenska kronor försvinner ungefär hälften av årets prisuppgång. Prishöjningarna är också en kompensation för en allt dyrare massaved. Priser och lagervolymer f ör barrmassa Antal dagar i lager 50 Lager globalt Pris NBSK (EUR) Pris NBSK (USD) EUR & USD Genomsnitt

8 RÄNTA OCH VALUTA Bankens Sverigeekonom Roger Josefsson ger sin syn på ränte- och valutasituationen. Toppen är nådd i denna räntecykeln Den finansiella oron har under de senaste tre månaderna präglat de finansiella marknaderna. Riskerna ökar för reala effekter med fallande tillväxt, stigande arbetslöshet etc. ju längre tid kreditoron fortsätter. Vi hyste tidigare förhoppningen om en minskad oro i samband med redovisningen av de amerikanska bankernas resultat för tredje kvartalet. Men olyckligtvis ansåg sig samma banker strax därefter nödgade att reservera för ökade kreditförluster på bolånemarknaden såväl för tredje och fjärde kvartalet. Med Enron-skandalen i färskt minne har därför aktiekurserna inom banksektorn fallit på såväl amerikanska som internationella börser. Detta avspeglas också i stigande räntedifferenser på interbankmarknaden, vilket spiller över på enskilda låntagare, som tvingas betala en högre ränta så länge oron fortsätter. Frågan är då hur länge? Många hävdar att då bankernas resultat för det fjärde kvartalet redovisas i slutet på januari får vi tillräckligt med information för att oron ska lägga sig. Det är möjligt, men misstron mot bankernas rapporter är nu stor. Därför kan det dröja ända till dess vi ser en ljusning på bostadsmarknaden roten till det onda. En tydligare bild av ränteutvecklingen kan därför dröja ännu några månader. Samtidigt indikerar en svagare konjunkturutveckling ett lägre ränteläge framöver. Vi tror kort sagt att vi nått toppen i den här räntecykeln. Delar du denna tro är det är fortsatt förmånligt att hålla en större andel av dina lån med så korta bindningstider som möjligt. Vill du gardera dig för högre räntor bör du komplettera med ett räntetak. Om du ändå vill binda räntan, kan det vara idé att överväga längre löptider, upp mot 10 år, där tidsrisk-premien nu är förhållandevis låg. Även om ränteutvecklingen kan antas gå kronan emot, talar goda ekonomiska fundamenta och en positiv flödesbild mot bakgrund av de statliga utförsäljningarna för att effekterna blir relativt marginella. Vår syn på 12 månaders sikt är att SEK försvagas marginellt mot EUR upp till ca 9,30 kronor och mer tydligt mot USD som vi antar kommer att kosta ca 6,40 kronor på samma sikt. Ränta % % Valuta 3-årig statsskuldväxel Euro/sek 5-årig statsobligation USD/sek Johan Freij Affärsområdeschef Skog och Lantbruk Danske Bank Sverige Ansvarig utgivare Telefon: Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till 8

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen.

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden. 2007-01-22 Dnr 400-2007/143 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta.

Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. 30 procent Kupongränta DELTA GENOM INBETALNING SENAST 15 mars 2010 Ancoria AUTOCALL Svenska Favoriter Ett tryggare sparande med möjlighet till 30 procent årlig ränta. Fondens placering utgörs av en aktieobligation

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2015-01-21 Dnr 400-2015/207 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 214 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 4 5 TEMAARTIKEL 1 Är USA en räddningsplanka för sågverken på sikt? TEMAARTIKEL 2 Nya träprodukter drivs fram

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter

prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter Prissäkring av jordbruksprodukter I ett lantbruk produceras och förbrukas råvaror. Svängningar i marknadspriset för olika slags råvaror kan skapa ovisshet om framtida

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014

Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Mäklarbarometern Kvartal 3 16 Oktober 2014 Sidan 3 Storstäder sätter nya bostadsrekord Sidan 6 Indikatorer i topp Sidan 7 Prisrekord i Stockholm Sidan 9 Acceleration i Göteborg Sidan 11 Optimism i Malmö

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

MARKNADSBREV VÅREN 2007

MARKNADSBREV VÅREN 2007 MARKNADSBREV VÅREN 2007 Från att ha varit en tämligen mogen bransch håller lantbruket på att omvandlas till en framtidsbransch. Globaliseringen, effektiviseringen och det ökade intresset för de areella

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709)

Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM Yttrande 2008-10-24 Ändrad beräkning av diskonteringsräntan (FI Dnr 08-9709) Sammanfattning Försäkringsförbundet har inte i sig någon invändning mot de föreslagna

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER / 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Långfibern står stark mot sydliga, korta konkurrenter Banken analyserar framtiden för nordisk

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar

Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Stabila bostadsrättspriser medan villapriserna ökar Aktuellt på bostadsmarknaden januari juni 2015 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 10 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007

Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007 Skuggdirektionens protokoll, del II. 22/3-2007 2007-03-26: Gunnar Örn III. DISKUSSION OM PENNINGPOLITIKEN: Lars Calmfors: Jag har tidigare haft uppfattningen att man skulle höja räntan ganska snabbt, redan

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Kraftigt prisfall i skogsenergisektorn!

SKOG & EKONOMI. Kraftigt prisfall i skogsenergisektorn! NUMMER 3/SEPTEMBER 2014 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK 230 210 190 Skogsflis till värmeverk Biprodukter till industrin Biprodukter till värmeverk BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 170 150 130 110 90

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Genombrott för trä i flerbostadshus! Demografin ger hot och möjligheter NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Genombrott för trä i flerbostadshus! Demografin ger hot och möjligheter NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 2 / JUNI 2012 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 5 SÅGADE TRÄVAROR Konjunkturvändningen kom av sig Timmerpriserna knäcker sågverken USA närmare vändning i byggandet

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015

Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Mäklarbarometern Kvartal 2 24 Juni 2015 Sidan 3 Svalare bostadsmarknader Sidan 6 Indikatorerna på väg ned Sidan 7 Uppdrivna förväntningar Sidan 8 Stockholm bromsar in Sidan 10 Riskabelt i Göteborg Sidan

Läs mer

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010 Rottneros AB Presentation 2 februari 2010 Analytikerträff 2 februari 2010 1. Året som gick 2. Marknad 3. Resultat, balansräkning och kassaflöde 4. Amorteringar 5. Aktiviteter 2010 Året som gick Den operativa

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar

Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Kommuninvest svindlande affärer med skattebetalarnas pengar Helsingborg stämmer Kommuninvest Helsingborgs stad stämmer Kommuninvest och vill ha tillbaka pengar som med förlust placerats i amerikanska kommunobligationer.

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Marknadsbrev nr 7. RÄNTAN har sedan 1995 i det närmaste halverats. Ränteutvecklingen hos Landshypotek

Marknadsbrev nr 7. RÄNTAN har sedan 1995 i det närmaste halverats. Ränteutvecklingen hos Landshypotek Marknadsbrev nr 7 Det är sju år sedan vi senast gav ut ett Marknadsbrev. Trots att den ekonomiska politiken och jordbrukspolitiken genomgått remarkabla förändringar sedan dess, känns det förvånansvärt

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor

Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor Att äga Södra kapital- och utdelningsfrågor 2 Att äga Södra Kapital- och utdelningsfrågor Detta är en beskrivning av kapital- och utdelningsfrågor i Södra. Broschyren är tänkt att vara en sammanställning

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor.

Köpläge i vete. En analys framtagen av Börstjänaren Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Köpläge i vete En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Efter flera månader med sidledes rörelser börjar spannmålsprodukterna röra

Läs mer