Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden"

Transkript

1 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer Sidan 2 Nya rotpostköpare ger rotpostrally Sidan 2 Låg gallringsnivå oroar fiberindustrin Sidan 3 Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden Lantmäteriets senaste statistik visar att det betalats skyhöga skogsmarkspriser under hösten. Bara sedan i våras har priserna stigit med 10 % och på tre år har en skogsfastighet i snitt blivit ca 50 % dyrare. Den snabbaste prisuppgången har skett i Norrlands inland där priserna stigit med över 85 % på tre år. Detta på en tillgång som traditionellt skall vara trögrörlig. Har vi nu sett toppen? Mycket talar för det. Vi har intervjuat tio skogsfastighetsmäklare och det är endast två av dessa som tror på en fortsatt prisuppgång. Utbudet är rekordstort, buden är färre och det tar längre tid till avslut. På sämre objekt sjunker nu priserna medan man på de finaste fastigheterna fortfarande noterar prisrekord. Läs mer sidan 4. Lagren ökar och priserna sjunker hos sågverken! Sågverken är nu inne i en klassisk konjunkturvändning där lagren av sågade trävaror ökar snabbt medan priserna sjunker. Orsakerna är flera men utbudet i Europa har varit rekordstort och med en död USA-marknad och halvdöd Japanmarknad så orkar inte Europa svälja volymerna. När väl köparna förstår att det är överskott så går vändningen blixtsnabbt och vi har sett ett brant prisfall på framförallt gran i sämre kvaliteter. Sågverken bedömer att det tar minst ett år innan det vänder uppåt igen. Läs mer på sidan 2. KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Santhe Dahl, VIDA Kunderna måste känna trygghet att priserna nått botten innan de vågar köpa Sidan 4 Karl Hedin, AB Karl Hedin Vi är i en klassisk lågkonjunkturfas Sidan 4 FASTIGHETSMARKNADEN Lars Wesslund, LRF Konsult Vi ser en prispress på mindre attraktiva objekt. Att snittpriset består beror på höga priser på de bästa objekten Sidan 5 ATT TÄNKA PÅ SOM SKOGSÄGARE Fokusera på tall i slutavverkning Sidan 6 VIRKESSÄLJARSKOLAN Edholmmodellen ett sätt att sälja gallring till högsbjudande Sidan 6 MASSAMARKNADEN Prishöjningarna duggar tätt Sidan 7 RÄNTOR OCH VALUTA Toppen är nådd i denna räntecykel Sidan 8

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Varsågod Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sedan i somras har konjunkturen för sågade trävaror vänt ned. Köparna förbrukar de volymer som redan är kontrakterade och köper så lite som möjligt. Det är köparens marknad och som någon sa varför köpa i dag när det är billigare i morgon. Nu ser vi ett klassiskt scenario med mycket stor lageruppbyggnad hos sågverken och naturligtvis fallande priser. Det är framförallt gran som drabbats av de värsta prissänkningarna som ligger i intervallet 200 till 400 kr/m3 på normala till sämre kvaliteterna. Även furan sjunker i pris men här görs det fortfarande upp affärer till oförändrade priser på de bästa kvaliteterna. Tre faktorer ger prisnedgången. Som vi bedömer det är det i huvudsak tre faktorer som gett denna snabba prisnedgång. - Produktionen i Europa ligger på rekordnivå beroende på god tillgång på virke efter stormen Cyrril. Virket har varit billigt och alla aktörer kör för fullt samtidigt som det sker en fortsatt utbyggnad av jättesågverk. Dessutom har Finland, mot alla odds, ökat sin produktion. - USA-marknaden där botten fullkomligt har gått ur svalde tidigare enorma mängder virke även från Europa. Nu är det bara en liten rännil. Även i Japan är det extremt trögt på marknaden. - Allmänkonjunkturen visar tecken på en dämpning inte minst på finansmarknaderna. Fastighetsmarknaden har vänt i Danmark, Irland och England. Detta gör att många aktörer i virkesförbrukande projekt avvaktar med sina beslut. Tolv till tjugo månader innan det vänder upp igen. Nu gäller det att produktionen begränsas. Vi har sett smärre produktionsbegränsningar hos SETRA och SCA vilket är unikt. Detta är någon form av chicken race där alla kör så länge det går. De höga timmerpriserna sätter till slut stopp och det borde börja i Finland och Centraleuropa som har betydligt högre priser än framförallt södra Sverige. Oavsett så dröjer det minst ett år innan det vänder eftersom sågverkens lager måste avvecklas innan priserna kan höjas igen. Byggkonjunkturen god men mattas av Visst har det skett en avmattning av byggandet i Västeuropa och avmattningen spås fortsätta. Byggandet är dock fortfarande på en hög nivå i de flesta länder. Undantagen är framförallt Irland men även Danmark. Vi vill än en gång understryka att även i detta relativt dystra scenario är banken i grunden positiv till trävarusektorn. Kanske framförallt beroende på själva produkterna som ligger i tiden miljömässigt och tar marknadsandelar från andra material som ökat mer i pris än trävaror. TIMMER OCH MASSAVED Hög avverkningstakt och överskott på grantimmer Virkesmarknaden känns för tillfället svårtolkad. Vi har en stor avverkningsnivå i hela landet. I stort sett alla gransågverk börjar nu få för mycket virke och bygger lager. För talltimmer är situationen mer varierad men även här har många gott om råvara. För den massavedsförbrukande industrin är de flesta industrier välförsörjda i nuläget. Här upplever vi dock en viss oro för försörjningen framåt. Dels beroende på den förhållandevis låga gallringsnivån dels beroende på en allt starkare konkurrens från utlandet, se notis om UPM-Kymmene. Nya virkesköpare ger rotpostrally Många skogsägare tar tillfället i akt och avverkar när man upplever att prisnivån är bra. I denna situation har de flesta industrier anställt fler virkesköpare och deras aktivitet driver på utbudet. På många håll har man fått ett självspelande piano i nya virkesköpare. Även den som har fullt på sågplan har ett gäng nyanställda som skall visa framfötterna. Denna situation har gjort att vi under den här perioden sett förvånansvärt höga rotpostpriser lokalt. Toppriser på exempelvis kr/m3sk har noterats lokalt på flera håll i Mellansverige. Vår bedömning är att denna marknad kommer att svalna när virkescheferna kommer fram på deras nyaställda virkesköpares mobiltelefoner. 2

3 Låga gallringsnivåer oroar fiberindustrin I hela landet får vi signaler om låga gallringsnivåer. Generellt har skogsägarna uppfattat den goda sågverkskonjunkturen och passat på att utnyttja det goda prisläget på timmer. I Sydsverige där man ser den största obalansen mellan gallring och slutavverkning är det fortfarande stormeffekten som spökar med mycket upprensning av kanter och barkborreskadad skog. SÖDRA SVERIGE Låga priser och stort utbud Utbudet av timmer i södra Sverige är fortfarande mycket stort vilket kanske är förvånande eftersom prisnivåerna är högst modesta utifrån ett omvärldsperspektiv. Marknaden svämmas över av grantimmer men lokalt kan det vara brist på talltimmer och där har det skett prisökningar. Egentligen är de flesta sågverk välförsörjda på virke men man köper för att vårda relationen till skogsägaren inför tuffare tider. Det är också gott om massaved och flera bruk har haft underhållsstopp men denna situation bedömer vi som tillfällig beroende på den anmärkningsvärt låga gallringsandelen. Låg gallringsandel och ökat köptryck från utlandet gör att massavedspriserna kommer att stiga på sikt. Vi tror dock inte på några prishöjningar varken på timmer eller massaved fram till i vår. Som skogsägare bör du prioritera klena, beståndsvårdande gallringar och eventuellt talldominerade slutavverkningar men säkerställ prisnivån. MELLANSVERIGE Prispress på grantimmer I Mellansverige svämmas nu sågverken över av grantimmer och här borde vi egentligen se en prissänkning. Att den sker på premier och på rotpostmarknaden torde vara givet. Om det sker med listprissänkningar är mer osäkert. Industrin är även här välförsörjd på massaved även om massavedspriserna i stora delar av området fortfarande ligger lägst i landet. Med en låg gallringsandel och ett kraftigt ökat köptryck från framförallt Finland är det högst troligt att massavedspriset stiger i området. Ändå är det tveksamt att vi får se prishöjningar innan våren. Som skogsägare bör du prioritera klena, beståndsvårdande gallringar och talldominerade slutavverkningar men säkerställ prisnivån. NORRA SVERIGE Priserna planar ut på toppnivå Som vi tidigare meddelat har nordligaste Sverige landets högsta virkespriser. Det råvarurally vi sett där håller nu på att plana ut. Även om sågverken borde sänka priserna så tror vi inte att det kommer att ske. Konkurrensen är för hård såväl i landet som från Finland. På massavedssidan är marknaden nervös men balanserad och vi tror därför att priserna för tillfället kommer att ligga kvar på nuvarande nivåer. Som skogsägare bör du prioritera fritt utifrån dina och skogens förutsättningar. UPM-Kymmene - hungrig virkesköpare i Sverige UPM, den finska skogsjätten, har sedan en tid köpt granmassaved i Sverige genom bla. Skogssällskapet. Enligt Sixten Sunabacka Vice President, Forestry and Wood Sourcing, Northern Europe gör knappheten på virke i Finland att man nu går på offensiven och ökar virkesfångsten i Sverige. Det kommer att röra sig om betydande volymer. Man utesluter ingen del av Sverige men närheten till hamn underlättar naturligtvis. UPM letar nu efter nya samarbetspartner bland fristående virkesköpare och sågverk. Huvudsortimentet är färsk granmassaved men man köper också barrmassaved, fanerbjörk samt sågverksflis. När det gäller flisen är man öppen för byten mot timmer. Sixten framhåller UPMs effektiva fraktapparat i Östersjön som även deras samarbetspartner kan dra nytta av. Från banken ser vi med detta en ytterligare skärpning av konkurrensen om massaveden och då framförallt i områden med närhet till bra hamnkapacitet. För många fristående sågverk är nog detta ljuv musik då det gäller att få maximalt betalt för sågverksflisen. Tidigare var sågverksflisen en vara man bytte mot timmer. Den möjligheten har minskat allteftersom den fiberförbrukande industrin sågar allt mer i egen regi som SÖDRA, SCA och senaste exemplet Holmen som satsar på ett jättesågverk i Braviken. Att UPM skulle byta flis mot timmer med Finlands skyhöga timmerpriser låter ologiskt ändå lär det vara skönt för sågverken med ytterligare en köpare av sågverksflisen. 3

4 KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Santhe Dahl, VD och delägare i Vidagruppen, Sydsveriges största sågverksföretag. Trävarumarknaden: Det är turbulent nu. Kunderna måste känna en trygghet i att priserna har nått botten innan dom vågar köpa mer planerat, När då USA-marknaden är så här svag så kan inte branschen producera på nuvarande höga nivå. Den som har det dyraste timret kommer att sluta såga först. Timmer: Marknaden i Sydsverige är mycket odramatisk med ett hyfsat utbud där vi köper på prislistor som ligger fast utom på talltimmer där vi gjort en höjning. Min åsikt är fortfarande att priserna kommer att bli betydligt bättre i framtiden. Massaveden: Det händer nog inte så mycket i det korta perspektivet men sen får vi se betydligt högre priser. Bengt Algotsson, virkeschef Mellanskog, skogsägarföreningen i Svealand och södra Norrland. Timmer: Den höst vi upplevt nu är unik med mycket gott om timmer under hela perioden och det är tveksamt om vi får uppleva en sådan höst igen. Nu är det överskott framförallt på grantimmer men fortsatt god efterfrågan på talltimmer. Vad gäller prisutvecklingen är situationen osäker och avhängig av trävarumarknaden. Massaved: Mycket stark efterfrågan på samtliga trädslag och underskott i industrin med undantag för vissa barrförbrukare. Vår klara ambition är att höja priset till nivån i vår omvärld annars finns risken att massaveden strömmar ut ur området eller ur landet. Karl Hedin, VD och ägare till Hedins AB, ett av Mellansveriges största sågverksföretag som ingår i VEDA-gruppen. Trävarumarknaden: Vi är i en traditionell lågkonjunkturfas där lagren går upp och priserna går ner. Prisnedgången är större på gran än på fura men bägge faller. Historiskt brukar det ta 1 ½ till 2 år innan det vänder upp igen. Timmer: När både rundvirkes- och färdigvarulagren stiger måste man minska produktionen och timmerflödet. Timmerpriset kommer att falla åtminstone på gran, sannolikt vid årsskiftet. Massaved: Fibermarknaden har en annan situation där Svenska och Finska verk betalar rekordpriser i Baltikum. Jag tror faktiskt att massavedspriserna kommer att stiga. Anders Dahlqvist, chef för marknadsutveckling på statliga Sveaskog landets största skogsägare och virkesleverantör. I södra Sverige är det en stark efterfrågan på tall- och klentimmer samt på massaved medan man är välförsörjd på grantimmer. Sannolikt inga prisförändringar i sikte. I mellansverige har vi stort utbud och stark efterfrågan men man vill helst byta gran mot talltimmer. På massaved så är industrin välförsörjd. I norra Sverige så är det stor efterfråga på såväl gran- som talltimmer medan man har relativt stora lager av massaved med normal efterfrågan från industrin. FASTIGHETSMARKNADEN Marknaden står och väger på ny toppnivå I tidningen ATL ser vi flera sidor med skogs- & lantbruksfastigheter till salu, i slutet på november! Detta har aldrig hänt förut. Utbudet brukar alltid minska drastiskt i slutet på oktober, så inte detta år. LRF Konsult kommer att slå rekord i år med över st sålda fastigheter. Samtidigt kan vi läsa i senaste statistiken från Lantmäteriet att skogsfastighetspriserna legat på absoluta rekordnivåer under hösten, se figur. Prisuppgången från i våras ligger på 10 %. Tio procent på ett halvår är snudd på rekord! På tre år har en skogsfastighet i snitt blivit ca 50 % dyrare. Den snabbaste prisuppgången har skett i Norrlands inland där priserna stigit med över 85 % på tre år. Kommer det då att fortsätta så här? Eftersom läget kändes extra osäkert har vi denna gång intervjuat 10 skogsfastighetsmäklare från olika delar av landet, se nedan. Slutsatsen efter dessa samtal stämde väl överens med vår bedömning. Marknaden börjar nu svalna av på en oerhört hög nivå. Vi ser tydligt att prisspridningen mellan objekten blir allt större. De allra finaste fastigheterna säljs till toppriser medan det blir allt svårare att infria säljarens förväntningar på de sämre objekten. Detta är en markant förändring där marknaden var helt urskiljningslös bara för några månader sedan. Åtta av tio mäklare anger att antalet bud nu är betydligt färre och att fastigheterna ligger ute längre. 4

5 För dig som funderar på att sälja så tror vi marknadsläget är mycket bra fortfarande, kanske framförallt i norra Sverige. För dig som skall köpa så är vår rekommendation att absolut inte hasta igenom en affär. Det kommer fler objekt om det inte är just grannfastigheten du skall köpa. Oberoende om du är köpare eller säljare så rekommenderar vi dig att ta kontakt en Skogs & Lantbruksansvarig på närmaste Provinsbank för att diskutera igenom de olika alternativen! Priser på skogsfastigheter 2a halvåret 2007 PerEric Johansson, Skillingskog, Götaland, Det har varit väsentligt lägre antal intresseanmälningar under senhösten. Det beror sannolikt på det stora utbudet. Toppen nåddes sannolikt i augusti. Karl Danielsson, AREAL, södra och mellersta Sverige, - Jag är förvånad. Vi ser ingen nedgång på priserna men det är färre budgivare och färre på visningarna samtidigt som utbudet fortsätter att öka. Hur länge orkar marknaden med det stora utbudet i kombination en vikande skogskonjunktur och en osäker finansmarknad? Lars Wesslund, LRF Konsult, Hela landet, - På skogsfastighetssidan känner vi av att prisnivån har stabiliserats med färre budgivare i slutfasen. Vi ser en prispress på mindre attraktiva objekt och att snittpriset ändå består beror på höga priserna på de bästa objekten. kr/m3sk Prisutveckling skogsfastigheter, kr/m3sk Område I Område 2 Område 3 Område 4 Område Källa:Lantmäteriet Tio skogsmäklarhus ger sin aktuella syn marknaden för skogsfastigheter.. Dag Magnusson, Skånegårdar, södra Sverige, Jag upplever att vi är på väg in i en försiktigare prissättning som en effekt av en stark korrelation mellan skogsmarkspriser och allmänna konjunkturen. Vi ser också att det tar längre tid att sälja en fastighet i dag än tidigare. Anders Nylén Egendomsmäklarna, Västra Sverige - Vi ser inte någon avmattning i priserna men däremot är det nu en kraftig prisspridning mellan fastigheterna med ett spann från 400 kr/m3sk till uppemot 600 kr/m3sk. Johannes Båth, Svensk Fastighetsförmedling, Mälardalen. - En höst med väldigt drag och sanslösa priser på fina objekt. Det känns som vi närmar oss ett tak då prisnivån avskärmat sig från avkastningen. Jag skulle aldrig våga spekulera i fortsatt prisökningar. Jonas Martinsson, Residence, Mälardalen - Skogen har hittills stått emot den prispress som vi nu ser på villor men framförallt bostadrätter. Budgivarna blir dock färre och kanske var pristoppen nu under hösten. Claes Tjäder Skogssällskapet, Hela landet - Efterfrågan på fastigheterna är fortsatt hög med höga priser och ett högt utbud. Jag tror inte pristoppen är nådd men prisstegringstakten blir långsammare framåt. 5

6 Torbjörn Sverker, Skogsbyrågruppen, Skandia Mäklarna, Norrland, - Mycket hög efterfrågan och ett litet utbud ger fortsatt höga priser. Känslan är att toppen är nådd. På skogsfastigheter tror jag det kommer att plana ut på denna höga nivå. Agneta Andersson, Skog å Mark, Norrland - Fastighetspriserna fortsätter uppåt med priser i kustlandet för finare objekt på 400 kr/m3sk. Prisuppgången har varit ännu större i inlandet med en nivå ca 300 kr/m3sk. VINNARE I TÄVLINGEN SVERIGES DUKTIGASTE SKOGSANALYTIKER Nu har vi korat vinnarna i bankens svåra tävling på Skogs- ELMIA i somras. I tävlingen skulle man prognosticera höstens nivå på: Räntan 5 årig statsskuldsväxel 1 oktober. Skogsfastighetspriset i Götaland i oktober. Skotarförsäljningen fram till 1 oktober. Rätt svar blev: 3,59 %, 426 kr/m3sk, 297 skotare Intresset var fantastiskt och drygt 550 personer deltog i den krävande tävlingen. Vi kan nu kora de tre som nästan prickat exakt på alla tre frågorna och nu vinner en lyxmiddag för två på finare restarurang. Gunilla Lyckberg, Lane Svenseröd, Uddevalla Gunnar A Johansson, Fagerslätts Östergård, Tenhult Lennart Bengtsson, Bonnagård, Getinge ATT TÄNKA PÅ SOM SKOGSÄGARE Fokus på beståndsvårdande gallringar i Sydsverige Gallringsbehovet är stort i Sydsverige efter fyra år utan gallring. Du som skogsägare måste hålla efter gallringarna annars kan det bli dyrt på sikt med snöbrott och stormskador. Vi håller också med om att priserna är låga men i tidiga, klena gallringar har virkespriserna minst betydelse. Prioritera talldominerade bestånd vid slutavverkning Skall du slutavverka nu bör du fokusera på talldominerade bestånd där det fortfarande finns lokala underskott. Anders Josefsson, Skogsansvarig Väst ger handfasta tips för en trygg och bra affär Virkessäljarskolan del 5 Edholmmodellen ett sätt att sälja gallring till högstbjudande Att sälja på leveransrotköp vid gallring är problematiskt. Som säljare finns alltid oron att köparen avverkar fel träd dvs. de största och finaste träden, för att dessa är mer värdefulla och billigare att avverka. Detta är något som jägmästare Gösta Edholm, tidigare skogsförvaltare på Korsnäs, tagit fasta på och vidareutvecklat en snillrik försäljningsmodell som är tillämplig för såväl gallring som skärm- och timmerställning. I stället för att köparen bjuder ett nettopris per m3fub för ett helt avverkningsobjekt så delas budet upp i en prisstege efter avverkningsuttagets medelstam. Priset blir alltså högre ju grövre träd köparen har avverkat och då försvinner incitamentet att avverka fel träd. Samtidigt känner sig köparen trygg vid budgivningen eftersom han får betalt för ett bra jobb. Gösta menar att det krävs viss erfarenhet för att anpassa prisstegen och eventuellt kan det krävas enklare provstämpling. I övrigt liknar försäljningen ett leveransrotköp. Ett anbudsunderlag sätts samman med skogsbruksplanens beståndsuppgifter och bifogad karta samt övriga villkor som exempelvis: betalningsvillkor, avtalstid, krav på tjälad mark, naturvårdshänsyn, etc. Budet avser nettopris på rot i kr/m³fub för avverkad medelstam. Medelstammens volym, är den, vid industrin och av VMF, inmätta bruttovolymen av samtliga sortiment dividerad med antalet gagnvirkesstammar som registrerats i skördardatorn. I bruttovolymen ingår tillredningsfel, vrak m.m. Eventuellt kvarlämnat virke i skogen läggs till den inmätta bruttovolymen. Gösta Edholm arbetar numera som skogskonsult och bistår säljare som är intresserade av att använda Edholmmodellen, 6

7 MASSAMARKNADEN Kristian Borbos är Senior Analyst för Paper & Forest Products på Fixed Income Credit Research. Danske Bank. Blickar vi in i 2008 ser marknadssituationen på massa fortsatt god ut. Inom barrmassa är det få nya bruk på väg samtidigt som flera pappersproducenter gör en översyn av produktionsenheterna. En del större aktörer har redan beslutat att stänga ner bruk, bl.a. stänger Stora Enso ner två barrmassabruk under 2008 och 2009 på totalt ton per år. Prishöjningarna duggar tätt på massamarknaden Under november har priset på barrmassa höjts med USD 20 till USD 850 per ton. Knappt har trycksvärtan på prislistan torkat innan Rottneros tillsammans med en rad stora nordamerikanska producenter aviserar en ny höjning om USD 30 per ton. En motsvarande höjning för lövmassan är också annonserad för december. Eftersom man normalt försöker dra ned sina lager i slutet på året är december historiskt en svår månad för prishöjningar. I år är lagren dock låga och möjligheterna ser ovanligt goda ut. Detta motsvarar drygt 75% av Rottneros totala produktionskapacitet. Det som oroar mest framöver är att många köpare, dvs. pappersproducenterna, dras med fortsatt låga priser och en ansträngd finansiell situation, vilket kan påverka betalningsförmågan. Årets starka marknad för lövmassa har överraskat många. Varningssignaler om kraftigt ökat utbud från Latinamerika ljuder tätt, men i Europa ser vi fortfarande inga större volymer därifrån. Botnias stora eukalyptusbruk i Uruguay har försenats så att först under senvåren 2008 förväntas volymer komma därifrån. Likaså väntas ett större nytt bruk i Brasilien nå full produktion först under andra halvåret Hittills i år har priserna på barr- och lövmassa stigit med 16% respektive 14%. Utvecklingen speglar en mer balanserad massamarknad i spåren av nedlagda massabruk under 2005 och I huvudsak är dock prishöjningarna en kompensation för dollarraset. Omräknat till svenska kronor försvinner ungefär hälften av årets prisuppgång. Prishöjningarna är också en kompensation för en allt dyrare massaved. Priser och lagervolymer f ör barrmassa Antal dagar i lager 50 Lager globalt Pris NBSK (EUR) Pris NBSK (USD) EUR & USD Genomsnitt

8 RÄNTA OCH VALUTA Bankens Sverigeekonom Roger Josefsson ger sin syn på ränte- och valutasituationen. Toppen är nådd i denna räntecykeln Den finansiella oron har under de senaste tre månaderna präglat de finansiella marknaderna. Riskerna ökar för reala effekter med fallande tillväxt, stigande arbetslöshet etc. ju längre tid kreditoron fortsätter. Vi hyste tidigare förhoppningen om en minskad oro i samband med redovisningen av de amerikanska bankernas resultat för tredje kvartalet. Men olyckligtvis ansåg sig samma banker strax därefter nödgade att reservera för ökade kreditförluster på bolånemarknaden såväl för tredje och fjärde kvartalet. Med Enron-skandalen i färskt minne har därför aktiekurserna inom banksektorn fallit på såväl amerikanska som internationella börser. Detta avspeglas också i stigande räntedifferenser på interbankmarknaden, vilket spiller över på enskilda låntagare, som tvingas betala en högre ränta så länge oron fortsätter. Frågan är då hur länge? Många hävdar att då bankernas resultat för det fjärde kvartalet redovisas i slutet på januari får vi tillräckligt med information för att oron ska lägga sig. Det är möjligt, men misstron mot bankernas rapporter är nu stor. Därför kan det dröja ända till dess vi ser en ljusning på bostadsmarknaden roten till det onda. En tydligare bild av ränteutvecklingen kan därför dröja ännu några månader. Samtidigt indikerar en svagare konjunkturutveckling ett lägre ränteläge framöver. Vi tror kort sagt att vi nått toppen i den här räntecykeln. Delar du denna tro är det är fortsatt förmånligt att hålla en större andel av dina lån med så korta bindningstider som möjligt. Vill du gardera dig för högre räntor bör du komplettera med ett räntetak. Om du ändå vill binda räntan, kan det vara idé att överväga längre löptider, upp mot 10 år, där tidsrisk-premien nu är förhållandevis låg. Även om ränteutvecklingen kan antas gå kronan emot, talar goda ekonomiska fundamenta och en positiv flödesbild mot bakgrund av de statliga utförsäljningarna för att effekterna blir relativt marginella. Vår syn på 12 månaders sikt är att SEK försvagas marginellt mot EUR upp till ca 9,30 kronor och mer tydligt mot USD som vi antar kommer att kosta ca 6,40 kronor på samma sikt. Ränta % % Valuta 3-årig statsskuldväxel Euro/sek 5-årig statsobligation USD/sek Johan Freij Affärsområdeschef Skog och Lantbruk Danske Bank Sverige Ansvarig utgivare Telefon: Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till 8

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 2 maj 2005 EN UPPSJÖ AV PREMIER PÅ VIRKET I HÖST!

Skog & Ekonomi. Nummer 2 maj 2005 EN UPPSJÖ AV PREMIER PÅ VIRKET I HÖST! Skog & Ekonomi Nummer 2 maj 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 2 juni 2004 PRISSKILLNADEN MELLAN GRAN OCH TALLTIMMER NÄSTAN UTRADERAD!

Skog & Ekonomi. Nummer 2 juni 2004 PRISSKILLNADEN MELLAN GRAN OCH TALLTIMMER NÄSTAN UTRADERAD! Skog & Ekonomi Nummer 2 juni 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET!

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET! Skog & Ekonomi Nummer 4 december 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi. Krisläge för den svenska trävarubranschen. Hoppet står till produktionsnedragningar i jul! Nummer 4. December 2011

Skog & Ekonomi. Krisläge för den svenska trävarubranschen. Hoppet står till produktionsnedragningar i jul! Nummer 4. December 2011 Skog & Ekonomi Nummer 4. December 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Räkna inte med valutadraghjälp framåt! Svenska RoT-sektorn mattas av. Japan ett litet ljus i marknaden. 3 MASSAMARKNADEN

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden. Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2007 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken fortsätter höja trävarupriserna Sidan 2 Virkesbalansen i obalans Sidan 2 Tullar chockhöjer kostnaden för

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen.

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2015 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Virkeskriget har startat! Sydsvenska timmerköpare kastar handskarna. Nummer 1 Mars 2010

Skog & Ekonomi. Virkeskriget har startat! Sydsvenska timmerköpare kastar handskarna. Nummer 1 Mars 2010 Skog & Ekonomi Nummer 1 Mars 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Stark trävarumarknad i lågkonjunktur Vilka överlever sydsvensk sågverksboom? 3 TIMMER OCH MASSAVED Avvaktande skogsägare

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Skog & Ekonomi. Timmerrally i Sydsverige! - men för hur länge? Nummer 4 December 2009

Skog & Ekonomi. Timmerrally i Sydsverige! - men för hur länge? Nummer 4 December 2009 Skog & Ekonomi Nummer 4 December 2009 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Prishöjningarna har avstannat Furan starkare än granen 3 TIMMER OCH MASSAVED Högre timmerpriser i Mellansverige Massabruken

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Skogsindustrins nedläggningar ändrar virkesbalansen NYHETER FRÅN DANSKE BANK

SKOG & EKONOMI. Skogsindustrins nedläggningar ändrar virkesbalansen NYHETER FRÅN DANSKE BANK NUMMER 1 / FEBRUARI 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMA ARTIKEL Banken analyserar vedbalansen Avsättning för virke inte självklar längre. 4 SÅGADE TRÄVAROR

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN KLYVER GULD. Nummer 3 september 2006

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN KLYVER GULD. Nummer 3 september 2006 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2006 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN Kan USA punktera sågkonjunkturen? Sidan 2 Stabila timmerpriser med lokala rotpostkrig Sidan 2 Regionala brister på färsk granmassaved

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SKOGS BAROMETERN Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 23 Skogsbarometern 23 i korthet Enligt de tillfrågade skogsägarna väntar ljusare tider för sågtimret

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. mycket talar för att SÖDRA även höjer priset på barr- och granmassaved, grantimret lär däremot ligga kvar ett tag till. Läs mer sid 2.

Skog & Ekonomi. mycket talar för att SÖDRA även höjer priset på barr- och granmassaved, grantimret lär däremot ligga kvar ett tag till. Läs mer sid 2. Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2007 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sågkonjunkturen har vänt nedåt Sidan 2 TIMMER OCH MASSAVED Rotpostmarknaden drar igång norr om stormområdet Sidan 3 SÖDRA

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017

MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 MARKNADSRAPPORT AUGUSTI 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Mellan juni och juli steg prisindex för privatägda bostäder i Sverige, HOXSWE, med 0,3

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 FOKUSARTIKEL Västvärldens byggande på låga nivåer! 4 SÅGADE TRÄVAROR Extremt osäker trävarumarknad. Nedlagda sågverk men ökad produktion.

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Skog & Ekonomi BARKBORREN PRESSAR GRANTIMMERPRISERNA. Nummer 4 november/december 2006

Skog & Ekonomi BARKBORREN PRESSAR GRANTIMMERPRISERNA. Nummer 4 november/december 2006 Skog & Ekonomi Nummer 4 november/december 2006 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken slår legendariskt prisrekord Sidan 2 TIMMER Lager och borrar dämpar granpriset Sidan 2 MASSAVED Stormlagren

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Skog & Ekonomi. Kina - en räddningsplanka för sågverken? Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Kina - en räddningsplanka för sågverken? Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 3 FOKUSARTIKEL Svenska sågverkspionjärer i Kina 4 SÅGADE TRÄVAROR Sågverken pressas från fyra håll Sydsvenskt konstruktionsvirke hårdast drabbat.

Läs mer

40 traktorer brinner varje månad

40 traktorer brinner varje månad Kontaktinformation Har du frågor eller synpunkter? Hör av dig till Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50. Vill du prenumerera? Skicka e-post till lantbruksborsen@lansforsakringar.se. Lantbruksbörsen

Läs mer

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Prissättning och premiering av råvara i Södra

Prissättning och premiering av råvara i Södra Prissättning och premiering av råvara i Södra 2 SÖDRAS PRISSÄTTNINGSMODELL Södra strävar efter att hålla ett pris i prislistorna som speglar efterfrågan och marknaden. Ovanpå prislistan kan man erhålla

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN. Juni 2011 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juni 211 FORTSATT MEDVIND I FASTIGHETS- SEKTORN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Svensk skogsmarks udda treprissystem. Norden dominerar utbyggnaden av barrsulfatmassa NYHETER FRÅN DANSKE BANK

SKOG & EKONOMI. Svensk skogsmarks udda treprissystem. Norden dominerar utbyggnaden av barrsulfatmassa NYHETER FRÅN DANSKE BANK NUMMER 3/OKTOBER 2015 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Svenska skogsmarkspriser i världstopp. Faktorerna bakom toppriserna. Vem räknar fel på skogsmarken?

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2017 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarna tror på en framtid i skogen Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Skog & Ekonomi. Skogsindustrin räddade Sverige ur krisen! Men kan svensk ekonomi förlita sig på skogen framåt? Nummer 4 December 2010

Skog & Ekonomi. Skogsindustrin räddade Sverige ur krisen! Men kan svensk ekonomi förlita sig på skogen framåt? Nummer 4 December 2010 Skog & Ekonomi Nummer 4 December 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 3 Sänkta ryska tullar psykologin viktigast 4 SÅGADE TRÄVAROR 2011 blir en utmaning för sågverken! Orderläget försämras medan lagren ökar

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub Toppdiam (cm) 12-13- 14-15- 16-17-

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Nu vänder trävarumarknaden. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Botten är nådd - gryningen kommer från väster. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Nu vänder trävarumarknaden. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Botten är nådd - gryningen kommer från väster. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 3/SEPTEMBER 213 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu vänder trävarumarknaden Storbritannien ett stort utropstecken i Europa Japan positivt, Kina

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2012-02-01 Dnr 400-2012/504 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti

Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Boräntenytt Nummer 6 8 augusti Rekordlåga bundna boräntor Den rörliga boräntan väntas ligga kvar på låga nivåer ett bra tag till medan de bundna boräntorna, som är nere på rekordlåga nivåer, kan börja

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster

Läs mer

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser.

2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. ett år senare! 2004 Mäklarsamfundets rekommendation om prissättning för att motverka lockpriser. 2011 "Av säljaren accepterat pris - en frivillig överenskommelse mellan fastighetsmäklarna i Stockholms

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Skog & Ekonomi. Det mesta i skogen faller i höst! Nummer 3. September 2011

Skog & Ekonomi. Det mesta i skogen faller i höst! Nummer 3. September 2011 Skog & Ekonomi Nummer 3. September 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden dämpas i utsatt läge. Småhusbyggandet lika lågt som vid 90-talskrisen. Var skall babyboomsgenerationen

Läs mer