Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:"

Transkript

1 Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen. Vi borde se en viss ljusning när kylan släpper i Europa. 5 MASSAMARKNADEN Kina är massamarknadens Joker! utmaningens år. 6 TIMMER OCH MASSAVED Marknaden svämmas över av massaved. Stormskadorna ger mer talltimmer. Trävarukonjunkturen har bottnat! Vi bedömer att sågverken nu nått bottenkänning. Läget är akut för många och Viking Timbers konkurs blir nog inte den sista i år. Flera faktorer talar ändå för en viss ljusning i beckmörkret. Timmerpriserna har sjunkit från mördande till höga nivåer. Lagren av sågat virke hålls, för årstiden, på rimliga nivåer vilket visar att utleveranserna rullar, om än till låga priser. Europamarknaden blir sannolikt inte sämre och den numer så viktiga Nordafrikamarknaden visar förvånansvärd styrka. Vi ser en viss ljusning i USA s byggande, vilket bör ge en positiv inverkan. Sågverken indikerar nu marginellt höjda priser i EUR för sågad fura. Ljusning? Ja, om än osäker! Sverigemarknaden försvagas dock och en allt starkare krona kan tyvärr kväva de små gnistor vi ser i trävarukonjunkturen. Läs mer på sidan 4. Skogsmarkspriserna faller! Prisstatistiken visar att skogsmarkspriserna föll med ca 3 % under hösten. Antalet osålda gårdar är dessutom mycket stort. Prisnedgången mellan vår och höst 2011 var störst i Norrlands kustland och i Götaland. Samtidigt noteras absoluta rekordpriser på de finaste skogsobjekten med få byggnader i attraktiva lägen. Prisspridningen mellan olika objekt syns nu på allvar och det är grannarna som styr. Läs mer på sidan 9. 7 TIPS TILL SKOGSÄGARNA Fokusera på lövbestånden. Sätt in på skogskonto vid deklarationen. Hos oss får du 3,25 %. Jämför gärna! 8 KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Anders Ek. Marknadsdirektör på SCA Timber: Nu sker vissa prishöjningar i EUR både på fura och gran och vi räknar med priserna fortsätter upp i vår. 9 FASTIGHETSMARKNADEN Hungriga grannar ger lokala rekordpriser. Thomas Nordén LRF Konsult: I min region ser jag en prisspridning från kr/m3sk som enbart beror på läget. 11 RÄNTA & VALUTA Försiktig förstärkning av kronan.

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Varsågod. Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på Presstopp: KI s konjunkturbarometer som kom ut i går stärker våra antaganden att trävarumarknaden står inför en vändning. Enligt denna ser hela 49 % av de tillfrågade sågverken exportprishöjningar de närmaste 3 månaderna. Uppskattade exportpriser de närmaste tre månaderna Balansmått Källa: KI, Woodstat BANKEN ANALYSERAR VIRKESMARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Har trävarumarknaden bottnat? Den som söker kan skönja några små, men ändå, ljusglimtar i den så beckmörka trävarumarknaden den senaste månaden. Frågan är då om trävarukonjunkturen nu nått botten eller om det bara är en säsongsmässig tillfällighet. Som tidigare nämnts går svenska trävarusektorn igenom det värsta stålbadet i mannaminne. Ytterst få sågverk sågar i dag med svarta siffror och uppskattningsvis har minst % av sågverken gjort förlust på sin sågverksamhet under det senaste året. Inte ens branschens notoriska högpresterare fick många kronor över under Krisen är värst i Sydsverige där man ovanpå förra årets tokhöga timmerpriser har en mycket hög andel konstruktionsvirke för byggnation. Just det sortiment som drabbats hårdast då byggandet kollapsat i Europa. Senast i raden var det Viking Timber i Blekinge, med en produktion på drygt m3 och 105 personer anställda, som gick i konkurs. Tyvärr är nog inte sista ordet sagt på konkursfronten och risken är stor att fler kommer att följa i Vikings spår under det närmaste halvåret. Små prishöjningar i EUR på fura Under den senaste tiden har flera sågverk, vi talat med, kunnat höja sina priser i euro med några procent. Det är furan som dragit men det finns en övertygelse i branschen att även granen följer efter så småningom. Historiskt är det alltid granträvarorna som drar i en vändning av sågkonjunkturen medan furan kommer senare i cykeln. Orsakerna till att furan kan vara först ut denna gång går bara spekulera i, men två faktorer avviker från det traditionella mönstret. Dels är det RoT-sektorn som har varit motorn i hela marknaden under denna lågkonjunktur, vilket innebär större andel furuvaror. Dels har furutunga Nordafrikamarknaden tagit över som en av Skandinaviens viktigaste köpare de senaste fem åren. Konjunkturvändning eller säsongsvariation? Frågan är då om detta är första signalen på en konjunkturvändning eller bara en säsongsmässig justering i ett oerhört nedtryckt läge. Svaret på den frågan ligger delvis i sågverkens egna händer. Trävarumarknaden präglas av en mycket stor portion psykologi och än så länge ligger färdigvarulagren på rimliga nivåer vilket är en helt avgörande faktor för att få igenom prishöjningar. Lyckas nu sågverken hålla igen på produktionen så att den bräckliga balansen mellan utbud och efterfrågan väger åt rätt håll så finns en möjlighet till en försiktig, successiv konjunkturförbättring. Som draghjälp har man den psykologiska effekten av en gradvis bättre konjunktur i USA och indikationer på ett ökat byggande. 2

3 Nu ökar byggandet i USA I USA bygger man av tradition sina enfamiljshus i trä. Därför är också USA världens största trävarumarknad med en förbrukning som toppade år 2005 på ca 150 miljoner m3 trävaror. USA har historiskt försörjts av inhemskt och kanadensiskt virke. Men under toppåret stod import från Europa för drygt 4 miljoner m3 vilket var en viktig exportkanal för europeiska sågverk. Mellan 2005 och 2009 halverades konsumtionen till rekordlåga 75 milj. m3, se figur 1. Sedan dess har konsumtionen vänt upp försiktigt till drygt 80 milj. m3 under Även här har RoT-marknaden dominerat de senaste åren, se figur. I dag har europeiska leverantörer nästan försvunnit från marknaden. Statistiken som beskriver housing starts, figur3, är en av USAs viktigaste konjunkturmätare. Under 2009 bottnade byggandet i USA med årstakter runt enheter vilket var det lägsta nivå sedan statistiken startade. Under hösten 2011 har vi sett en positiv trend med nivåer runt enheter. Om vi nu ser en faktisk vändning av husbyggandet i USA, vilket mycket talar för, så får det till att börja med en psykologisk effekt på europamarknaden. Om trenden håller i sig kommer vi på sikt att se ökade volymer skeppas över Atlanten. Let s keep our fingers crossed. Figur 1. Trävarukonsumtion i USA totalt Månadstal i m Källa: Woodstat Figur 2. Trävarukonsumtion i USA fördelning på nybyggnation och RoT (Renovering och Tillbyggnad). % Nybyggande Renovering Källa: Woodstat Figur 3. Housing starts för USA totalt samt för enfamiljshus, årstakt enheter Total Enfamiljs hus Källa: Woodstat Nordafrika visar förvånansvärd styrka De senaste fem åren, när byggnation och konsumtion varit extremt nedpressad i Europa, har skandinaviska sågverk räddats av den nordafrikanska marknaden. När sedan upproren började i Tunisien och fortsatte till Egypten och Libyen var det många av oss som förutspådde fall i ländernas trävarukonsumtion. Efter en kortare period av osäkerhet har denna marknad visat förvånansvärd styrka och uthållighet. Självklart finns det en mängd orosmoln på den arabiska himlen, men det senaste halvårets ökade 3

4 import inger ändå ett starkt hopp. De nordafrikanska länderna, med Egypten som dominant (se figur nedan) importerar nu över 6 milj. m3 på årsbasis vilket är en fördubbling på de sex sista åren. Det är de stora furuproducenterna Sverige, Finland och Ryssland som dominerar denna marknad med över 90 % av volymerna. Figur 4. Månadsimport av trävaror till Egypten 1000 m Källa: Woodstat Kartan stämmer inte med terrängen! Lars-Göran Olsson ägare till analysföretaget Woodstat, ger sina funderingar på trävarumarknaden. Kartan stämmer inte med terrängen i Europa. Enligt statistiken från Eurostat har importen minskat under loppet av 2011 från redan låga nivåer. Jag kan däremot inte se en minskning i byggandet och det måste innebära lagersänkningar. Man kan inte leva på lager hur länge som helst och därför blir slutsatsen att importen ökar igen under våren, om det inte sker en kollaps i byggandet. Parallellt med detta har ryssarna nästan lämnat Europa samtidigt som trävarukonsumtionen nu stiger i USA vilket brukar smitta över på Europa, med viss eftersläpning. Därför borde vi se en viss ljusning av efterfrågan så fort kylan släpper i Europa. Stark svensk krona ett mynt med otäck baksida Som vi förutspått under lång tid har den stabila svenska ekonomin givit en starkare och mer stabil kronkurs. För skogsindustrin är detta tyvärr ett mynt med otäck baksida. Vi ser en fortsatt stärkt kronkurs som det i särklass största hotet mot att sågverken nu så sakteliga tar sig ur det järngrepp man befinner sig i. (Se valuta artikel sidan 11.) Det andra stora hotet är den avmattning vi ser i den svenska träkonsumtionen med ett rekordlågt byggande och viss avmattning i RoT-sektorn. Den tredje orosfaktorn är överskottet på fiberved i marknaden. Detta gör att sågverken får lägre priser på sina restprodukter som cellulosaflis, en post som blivit allt viktigare för sågverkens resultaträkningar. För den ängslige finns det därför tyvärr en hel del att oroa sig för, vilket gör att det är långt ifrån självklart att de små gnistor vi redovisat orkar tända stubinen på trävarumarknaden. 4

5 MASSAMARKNADEN Kina är massamarknadens joker Även om massamarknaden nu har nått botten är det ännu osäkert om vi kommer att se någon vändning uppåt under våren. Som vanligt är det Kina som är jokern i leken. Efter rekordpriset på USD/ton (brutto) för långfibrig sulfatmassa i Europa under juni 2011 föll priserna rask i höstas till en bottennotering på 825 USD/ton i december (spotpriserna ännu lägre). Då gav en kombination av bristande lönsamhet för högkostnadsproducenter och en kraftigt ökad kinesisk import ett slut på prisfallet. I december importerade Kina 1,2 miljoner ton massa totalt, vilket var 40 % högre än i november och 27 % högre än december i fjol. Indikationerna visar på fortsatt höga leveranser i början av Den kinesiska hungern fick producenternas lager att sjunka kraftigt från 39 till 34 dagars leveranser från oktober till december. Inte långt från 32 dagars lager som anses motsvara en balans i marknaden. Bakom dessa siffror döljer sig dock viktiga skillnader. Kortfiberpriset ökar Det är marknaden för kortfibrig massa som har vänt upp, medan den nordiska långfibermassan har det fortsatt trögt. Den stora importökningen till Kina berodde främst på kraftigt ökade leveranser av brasiliansk eukalyptusmassa, vilket syns tydligt i lagerstatistiken. Från november till december rasade lagren av kortfibermassa med 8 dagar medan långfiberlagret ökade med en dag. Sedan årsskiftet har också priset på kortfibrig massa (BHKP) i Europa ökat med 50 USD per ton medan priset på långfibrig sulfat- massa (NBSK) i princip är oförändrat. Den prisökning på 100 USD per ton som flera nordiska massaproducenter annonserade i slutet av december ser ut att ha misslyckats. Detta är ett mönster som går igen även i resten av världen blir utmaningarnas år Även om lagerförändringar, framför allt i Kina, kan få stora effekter på kort sikt är det slutligen efterfrågan på papper och utbyggnaden av ny kapacitet som avgör massakonjunkturen framåt. Produktionen av tryckpapper i världen förväntas öka med knappt 1 % Med negativ tillväxt i Europa och Nordamerika bygger scenariot på en fortsatt hög tillväxt i Kina. Givet ett avtagande inflationstryck, kan Peking väntas fortsätta den expansiva penningpolitiken som påbörjades i slutet av förra året, vilket borgar för en fortsatt god efterfrågan på tryckpapper i landet. Totalt väntas 1,6 miljoner ton i ny tryckpapperskapacitet starta upp i Kina under Positivt så långt alltså. Enligt konsultfirman RISI väntas efterfrågan på marknadsmassa i världen öka med knappt 1,6 miljoner ton under 2012 på helårsbasis. Mot det ska ställas knappt en miljon ton i ny kapacitet av marknadsmassa under året. Ryska Ilim Pulps nya massalinje i Bratsk (norr om Mongoliet) på en halv miljon ton, brasilianska Eldorados nya massabruk i Tres Lagoas på 1,5 miljoner ton och japanska Ojis 0,7 miljoner tons bruk i Kina alla tre med förväntad start andra halvåret Under 2013 förväntas däremot massakapaciteten i världen öka med nästan 3 miljoner ton, eller 4,7 %! Den riktigt stora utmaningen för massamarknaden kommer alltså nästa år. Figur 5. Lager av lång- och kortfibermassa globalt samt pris på barrmassa (NBSK) EUR & USD 1, Pris NBSK (USD) Pris NBSK (EUR) Lager globalt Lager, antal dagar '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

6 TIMMER OCH MASSAVED Marknaden svämmas över av massaved Skogsindustrins många produktionsneddragningar kombinerat med en förhållandevis hög avverkningstakt har gett ett kraftigt fiberöverskott i hela landet. Massavedsäljarna försöker nu förtvivlat placera sina volymer. Resultatet har blivit att priserna på massaved fallit över hela linjen och efterfrågan är egentligen bara god på björkmassaved. För att dämpa massavedsflödet sker en mängd olika aktiviteter. Man fokuserar på slutavverkning och styr om apteringen mot större andel klentimmer. Dessutom har flera aktörer reducerat avverkningsnivåerna, vilket kan vara väl så svårt i stormdrabbade områden. Vår bedömning är att sannolikheten för ytterligare enskilda prissänkningar är överhängande. Men om så sker tror vi att de blir ytterst marginella, förutsatt att marknaden inte försvagas ytterligare. Vi bedömer att industrin inte vågar gå ut med ytterligare betydande prissänkningar mot skogsägarna och därmed riskera att ta död på utbudet. Detta skulle kunna ge en ryckig marknad med stort virkessug och kraftigt höjda priser i höst om marknaden vänder. En svängighet som få i branschen är betjänta av, inte ens skogsägarna långsiktigt. Timmermarknaden rullar på Samtliga virkessäljare vi talat med uttrycker en fullt acceptabel till god efterfrågan på timmer över hela landet. Sågverken håller relativt hög produktion och utleveranserna av trävaror fungerar tillfredställande, om än till låga priser. Timmerpriserna har sänkts i flera omgångar från toppnoteringarna för drygt ett år sedan. Sågverken behöver dock ytterligare nedjusteringar av timmerpriset för att börja tjäna pengar igen. Samtidigt frodas sågverkschefernas ständiga ångest för att strypa skogsägarnas avverkningsvilja och skapa en akut timmerbristsituation. Vi tror därför inte på fler betydande timmerprissänkningar denna gång. Däremot är nästan alla premier och tillägg borta i rådande marknadssituation. Stormskadorna ger mer talltimmer Under vintern har det rasat ett antal stormar över Sverige. Den största döptes till Dagmar och gav under juldagsnatten stormskador, uppskattade till ca 4,5 milj. m3sk, i ett område från Mälardalen i söder till Västernorrland i norr med ett epicentrum i Hälsingland och Medelpad. Tallandelen av det stormfällda anses vara hela 80 %. Hittills har Dagmar påverkat virkesflödet negativt men nu anser näringen att produktionen nått upp till normal nivå. Skillnaden är att både timmerandel och tallandel är betydligt högre än normalt. I nuvarande marknadsläge med massavedsöverskott och sug efter furuvaror är detta ändå tur i oturen. Vi prognostiserar dock en knapphet på grantimmer i stormregionen senare i vår vilket ställer sågverkens anpassningsförmåga på stora prov. Fint väder driver avverkningarna Efter en katastrofalt blöt höst och en sen vinter har avverkningsförhållandena nu bytts till närmast perfekta i en stor del av landet. Självverksamma skogsägare utnyttjar det fina vädret och spär därför på massavedsöverskottet vilket skapat en oro framförallt hos Sydsveriges massavedsköpare. 6

7 AVVERKNINGSTIPS TILL SKOGSÄGARNA Överlag har vi gott om virke och framförallt barrmassaved i marknaden vilket gett förhållandevis låga massavedspriser och kraftigt minskade påslag. Detta gör att du som skogsägare skall styra bort avverkningarna från de massavedstunga bestånden med undantag för lövträdsgallringar. Samtidigt har vi inga toppriser på timmer vilket gör det knepigt att ge råd till dig som är skogsägare. Generellt anser vi att du bör fokusera på riktigt klena gallringar där volymen massaved blir låg samt undvika de allra bästa slutavverkningsbestånden som kan stå till ett bättre konjunkturläge. Sydsverige inventera stormskadorna Inventera din skog för stormskador och se till att stormfällda träden kommer ut ur skogen innan sommaren. Missa inte detta! Prioritera lövbestånd samt klena gallringar. Vid slutavverkning skall du fokusera på dina något sämre bestånd. I Sydsverige kan det förekomma större prisskillnader på timmer än i övriga landet beroende på enskilda sågverks råvarusituation. Kontrollera därför prisnivån vid kontraktering. Mellersta Sverige fokusera på stormskadad skog Även här är det fokus på att inventera och åtgärda dina eventuella stormskador på fastigheten. Om du skall gallra, välj lövbestånd samt dina klenaste barrgallringar. Skall du slutavverka så undvik dina finaste bestånd och fokusera på gran. I stormdrabbade områden kan grantimmer bli en bristvara senare i vår. Utnyttja den fina bärigheten och avverka bestånd på fuktiga marker. Norra Sverige har de högsta virkespriserna I norra Sverige har vi Sveriges högsta massavedspriser och hyfsat höga listpriser på timmer. Svårigheten i norr är att genomlysa den faktiska prisnivån då marknaden kännetecknas av mycket pristillägg som nu minskat drastiskt. I norr tror vi att det kan komma ytterligare timmerprissänkningar. Säkerställ därför prisnivå och eventuella påslag när du kontrakterar. Vi anser att du kan vara normalt aktiv men undvika gallringar med höga volymer och dina bästa slutavverkningsbestånd. Säkerställ att din skog växer även efter avverkning! Vår ambition är att ha marknadens bästa ränta på våra skogskonton. Ett skogskonto hos oss är kanske det enklaste sättet att öka avkastningen i din skog. Det är också mycket enkelt att flytta dina gamla skogskonton till oss. Vi har skogskonton med rörlig eller fast ränta. Några fördelar är att du: Jämnar ut dina inkomster Med skogskontot jämnar du ut inkomsterna från skogen och sänker skatten. Får en hög ränta Spara i upp till tio år med hög ränta. Kan nyttja räntefördelning Pengar på skogskontot höjer underlaget för räntefördelning och ökar möjligheten till 30 % skatt på skogens intäkter. För närvarande är räntan på vårt skogskonto 3,25 % * (efter Riksbanken reporäntesänkning) * Kontakta oss på telefonnummer så hjälper vi dig! 7

8 KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKES- MARKNADEN Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på marknaden och råvarusituationen. Anders Ek. Marknadsdirektör, SCA Timber. Trävarumarknaden: Det är en ohållbar situation för sågverken med för höga timmerpriser och alltför låga trävarupriser vilket gör det mycket svårt att såga med vinst. Då har vi på SCA ändå en stor andel snickerikvaliteter som drabbats minst prismässigt. Nu sker vissa prishöjningar i EUR både på fura och gran och vi räknar med att priserna fortsätter upp i vår. Det hänger dock på att utbudet av trävaror hålls på rimliga nivåer. Skulle utbudet öka nu, finns en risk att prishöjningarna avstannar. Balansen mellan utbud och efterfrågan är fortfarande bräcklig. Ovanpå detta har vi växelkursproblematiken vilken inte är till vår fördel för tillfället. På längre sikt är jag ändå övertygad om att marknaden för massivt trä kommer att vara starkare framåt. Johan Padel. VD för Moelven Timber. En av Skandinav iens större trävaruproducenter med industrins tyngdpunkt i Värmlandsregionen. kommer sannolikt att ligga fast. Kronan är dock en rysare och får vi en större förstärkning måste timmerpriserna ned ytterligare. Massaved: Massavedspriserna borde vara stabila. Det är visserligen gott om massaved men industrin är helt beroende av att hålla avverkningarna igång. Anders Dahlqvist. Försäljningschef på Sveaskog. Timmer: Vi upplever en efterfrågan på timmer och har inga problem att avsätta det timmer som kommer ut ur skogen. Men efter en så lång period med mycket dålig lönsamhet hos sågverken så finns det naturligtvis en negativ grundton i prisdiskussionerna. Timmerpriserna har sänkts med kr/m3fub och jag bedömer nu att vi ligger kvar med oförändrade priser under första halvåret. Massaved: För tillfället är det mycket gott om barrmassaved med stora lager av fiberråvara i hela landet, vilket gör att efterfrågan är svag. Själva avsätter vi all massaved och bygger inga lager men vi styr utbudet mot ökad timmerandel. Jag ser inga större prisförändringar på massaved framåt. Skulle industrin tvinga igenom ytterligare prissänkningar kommer aktiviteten hos skogsägarna att bromsa in för mycket vilket kan leda till överraskande underskott senare i år. Trävaror: Jag känner mig svagt optimistisk. Efterfrågan känns stabil eller svagt ökande samtidigt som utbud och lager ligger på rimliga nivåer. Vi kommer att se försiktiga prisökningar i vår och furan ligger först. Gapet mellan gran och fura är inte realistiskt så furan skall upp. Blir det en ordentlig vändning i USA smittar den direkt på Europa. Men balansen är svag så någon snabb konjukturvändning kommer vi inte att se. Timmer: Vi har ett bra timmerflöde och priserna 8

9 FASTIGHETSMARKNADEN Skogsmarkspriserna föll under hösten 2011 Om man analyserar LRF Konsults prisstatistik på skogsfastigheter kan man utläsa att skogsmarkspriserna föll med ca 3 % som ett genomsnitt över landet under hösten. Prisfallet var störst i Norrlands kustland och i Götaland, men den exakta nivån är svår att härleda*. Man skall dock poängtera att fallet sker efter en väldigt stark vår 2011 med en prisuppgång på hela 5 % jämfört med helåret Efter diskussioner med ett antal mäklare ges också en ganska entydig bild som visar att marknaden mattats av under hösten. Det är så länge sedan som IT-kraschen år då vi senast såg vikande priser på skogsmark i LRF Konsults statistik. Visserligen hade vi ett litet hack i kurvan just efter Lehman-kraschen hösten 2008 men det var så kortvarigt att det var svårt att utläsa i statistiken. Se prisstatistik från LRF Konsult på nästa sida. *(Eftersom LRF Konsult bara redovisar prisstatistik för vår och helår är det svårt att genomlysa exakt hur stort prisfallet var mellan vår och höst i enskilda regioner.) Rekordpriserna fortätter på de finaste objekten Samtidigt som vi ser ett genomsnittligt prisfall fortsätter rapporterna om extrema rekordpriser på de finaste objekten. Det är ofta större skogsfastigheter med god arrondering och fina lägen där köparna bjuder upp till himmelska nivåer. Kombinationen sjunkande genomsnittspriser och rekordpriser på vissa objekt innebär naturligtvis att de sämre objekten haft ett betydligt större prisfall än de 3 % vi räknat fram. Samtidigt växer mängden med osålda objekt på hemsidorna. Vilket är en konsekvens av säljarnas ofta orealistiska förväntningar. Hungriga grannarna ger lokala rekordpriser En annan trend är att lokala variationer i fastighetspriserna ökar alltmer. För några år sedan var prisspridningen mellan olika objekt väldigt liten inom större regioner. I dag säger flera mäklare att dem på förhand vet vilka lokala områden som ger de högsta priserna och allt beror på om det finns köpsugna/ starka grannar i det området. Att hålla grannarna på gott humör är alltså en framgångsfaktor för dig som gårdssäljare! Figur 6. Priser på skogsfastigheter helåret 2011 samt real prisutveckling i procent från helåret kr/ m3sk +3 % Källa: LRF Konsult 369 kr/ m3sk +1 % -2 % 485 kr/ m3sk 291 kr/ m3sk -2 % 0 % 315 kr/ m3sk Ovanstående priser visar LRF Konsults genomsnitts priser under helåret Prisnivån under hösten 2011 var alltså lägre än ovan redovisade. Köpa eller sälja? För dig som funderar på att sälja din skogsfastighet finns det absolut ingen anledning att avvakta beroende på den ytterst lilla sättning i priserna som vi sett under hösten. Skogmarkspriserna är på rekordnivåer och skogsmarken kostar betydligt mindre i våra omkringliggande grannländer. Äger du däremot en mindre hästgård kan det finnas anledning att avvakta då den marknaden har varit oerhört pressad det senaste året. 9

10 Går du i köptankar är det viktigare än någonsin att du gör hemläxan och sätter dig in i marknaden samt gör en ordentlig analys av vilken typ av gård som passar dig. Vi ser det som självklart att kontakta någon av våra erfarna Skogs- & Lantbruksspecialister för en genomgång i god tid innan köp eller försäljning. Vi garanterar att det är väl använd tid. Läs mer om våra specialister på Kända mäklare ger sin syn på hur fastighetsmarknaden ser ut just nu och tron om framtiden Skog grönare än guld! Dag Magnusson. VD och ägare till Skånegårdar ett av Sydsveriges största gårdsmäklarföretag. www. skanegardar.se Skogsmarkspriserna toppade under våren 2011 Sedan dess har vi sett en smärre prisnedgång. Många avvaktar nu med försäljningen och utbudet börjar bli svagt vilket indikerar att det kan vara ett bra läge att sälja. För man måste understryka att bra skogsfastigheter med god arrondering, bra vägnät och jämn åldersklassfördelning fortfarande ger rekordpriser. Dagens köpare av skog är duktiga på att räkna. De ser mer till den långsiktiga förräntningen och jämför med den alternativa räntan. Jag tycker själv att skog är en oslagbar investering eftersom avkastningen anpassar sig till världsmarknadspriset vilket gör att din köpkraft förblir konstant även om kronkursen svänger. - Skogen är verkligen det gröna guldet. Jämför du en 30 årig investering så fick du 7,5 ha skog för 1 kg guld 1981 och idag får du 4 ha för samma mängd. Då har du dessutom fått en löpande avkastning från skogen och haft roligt på vägen. Karl Danielsson. Ordförande på konsult- och mäklarfirman AREAL, specialist på större egendomar blev totalt sett ett bättre år än vi räknat med En stark vår följdes av en svagare höst med undantag för enskilda rekordpriser på riktigt stora objekt. Säsongerna har börjat allt senare vilket vi trott bero på mängden snö. I år ser vi samma förskjutning och det torde knappast bero på snön. Sammantaget tror jag därför på ett lägre utbud med oförändrad prisnivå. Men 2012 kan också bli året då branta priskurvan på skogsmark vände nedåt. 40 % upp med rätt granne! Thomas Nordén. Ansvarig för mäkleri i östra Mellansverige på LRF Konsult. Marknaden blir alltmer lokal och objektsberoende Efter tio år som mäklare blev 2011 det första året då jag kände lite motlut i marknaden. Det var nästan tvärstopp på mindre fastigheter med mycket byggnation. För större fastigheter med ren skog var det en helt annan situation med rekordpriser. Trenden att det regionala läget avgör prisnivån har förstärkts och det är fortfarande grannarna som driver priserna. Ligger objektet i ett område med hungriga grannar blir det höga priser och tvärt om. I min region ser jag en prisspridning från kr/m3sk som enbart beror på läget. 10

11 RÄNTA OCH VALUTA Bankens Sverigeekonom Roger Josefsson ger sin syn på ränteoch valutasituationen. Försiktig förstärkning av kronan framöver Som väntat har Riksbanken, till synes mycket motvilligt, sänkt räntan. På den internationella scenen har samtidigt den omedelbara kollapsrisken för det europeiska banksystemet avtagit, om än inte försvunnit helt. För den svenska kronan är detta två motverkande krafter som har balanserat varandra och inneburit en relativt stabil utveckling av kronkursen de senaste veckorna. Mönstret är bekant för andra valutor, men delvis nytt för den svenska kronan, som tidigare har stärkts när konjunkturen stabiliserats och försvagats tydligt när Riksbanken har sänkt räntan. Vi ser detta som ett kvitto på att internationella investerare nu inser den svenska ekonomins starka fundamenta, med stora överskott i bytesbalansen, positiva budgetsaldon och krympande statsskuld. En faktor som är negativ för en så exportberoende gren som skogsindustrin. Detta läge gör onekligen prognoserandet ännu lite svårare. Vi framhåller dock att kronan ändå bör fortsätta stärkas bland annat mot bakgrund av det goda statsfinansiella läget Däremot kanske man inte ska ha utgångspunkten att kronan har blivit en så kalllad safe haven -valuta, likt den amerikanska dollarn, eller japanska yenen. Tyvärr förväntar vi oss fortsatt finansiell oro, om än mer lågintensiv än under det senaste halvåret. Allt detta medför att vi ser en fortsatt försiktig förstärkning mot de viktigaste valutorna. På 12 månaders sikt tror vi att en EUR kostar 8,50 SEK, en USD 6,25 och GBP 9,70. Vi tror dessutom att Riksbanken behöver fortsätta sänka räntan - motvilligt måhända - vilket innebär att det kan vara fortsatt förmånligt att behålla en högre andel rörlig ränta på fastighetslån för den som tål svängningar. Ränta % mån SSVX 5 år SSOB Valuta % EUR/SEK Källa: Danske Bank GBP/SEK Johan Freij Affärsområdeschef Skog och Lantbruk Danske Bank i Sverige Ansvarig utgivare Telefon USD/SEK Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till: 11

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 FOKUSARTIKEL Västvärldens byggande på låga nivåer! 4 SÅGADE TRÄVAROR Extremt osäker trävarumarknad. Nedlagda sågverk men ökad produktion.

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER / 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Långfibern står stark mot sydliga, korta konkurrenter Banken analyserar framtiden för nordisk

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET!

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET! Skog & Ekonomi Nummer 4 december 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 214 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 4 5 TEMAARTIKEL 1 Är USA en räddningsplanka för sågverken på sikt? TEMAARTIKEL 2 Nya träprodukter drivs fram

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Skogsaktier heta igen. Varför? NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Skogsaktier heta igen. Varför? NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 1/FEBRUARI 2014 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Skogsaktier heta igen. Varför? Banken analyserar framtiden för skogsaktier 4 MASSAMARKNADEN

Läs mer

Skogsindustrin är död länge leve skogsindustrin

Skogsindustrin är död länge leve skogsindustrin NUMMER 4 / DECEMBER 2012 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK Energi Bio-olja DME Elektricitet Etanol FT-diesel Värme Lignin Skogsrester Svartlut Lignin Hemicellulosa Fastabränslen Extraktivämnen Massa,

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Genombrott för trä i flerbostadshus! Demografin ger hot och möjligheter NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Genombrott för trä i flerbostadshus! Demografin ger hot och möjligheter NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 2 / JUNI 2012 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 5 SÅGADE TRÄVAROR Konjunkturvändningen kom av sig Timmerpriserna knäcker sågverken USA närmare vändning i byggandet

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2007 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken fortsätter höja trävarupriserna Sidan 2 Virkesbalansen i obalans Sidan 2 Tullar chockhöjer kostnaden för

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Investeringsboom i skandinavisk fiberindustri! BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Sågkonjunkturen planar ut!

SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Investeringsboom i skandinavisk fiberindustri! BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Sågkonjunkturen planar ut! NUMMER 2/JUNI 2014 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Investeringsboom i den skandinaviska fiberindustrin Barrfibern upplever en renässans Norge drömlandet

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2004. EN NY GENERATION DIREKTÖRER SÖKER LANTGÅRDAR I GÖTALAND! Kända mäklare ger sin syn på marknaden. Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 2. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 2. 2014 Sammanfattning Globalt lägre mjölkpriser har lett till att det genomsnittliga svenska avräkningspriset har sjunkit under maj månad. Avräkningen ligger fortfarande

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

VD tal 2005 Lars Blecko

VD tal 2005 Lars Blecko VD tal 2005 Lars Blecko Verksamheten 1 Kv 2005 Helår 2004 Marknaden Resultat Resurser Strukturåtgärder Finanser och utdelning Utsikter Rottneros - Verksamhet Rottneros Rockhammar Utansjö Vallvik Upplands

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter maj 2015

Priser på jordbruksprodukter maj 2015 9-01 9-23 9-45 2010-14 2010-36 2011-06 2011-28 2011-50 2012-20 2012-42 2013-12 2013-34 2014-04 2014-26 2015-07 2015-18 2014-17 2014-20 2014-23 2014-26 2014-29 2014-32 2014-35 2014-38 2014-41 2014-44 2014-47

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Kraftigt prisfall i skogsenergisektorn!

SKOG & EKONOMI. Kraftigt prisfall i skogsenergisektorn! NUMMER 3/SEPTEMBER 2014 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK 230 210 190 Skogsflis till värmeverk Biprodukter till industrin Biprodukter till värmeverk BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 170 150 130 110 90

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013

OljeTENDENSer OljeTENDENSer5. Torsdagen den 12 november 2013 Nr 091/2013 (sid 1 av 5) Torsdagen den 12 november 2013 5 Anno 2005 2 0 1 3 Nummer 091 OMXS 30 index 1 281,71 OMXS 30 förbrukar nu tid på hög nivå efter att ha satt 1 301 som högst den 22 oktober. Det

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Massavedsöverskottets effekter. Valutadopad skogsindustri NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Massavedsöverskottets effekter. Valutadopad skogsindustri NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 1/MARS 2015 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL 1 Valutadopad skogsindustri Danske Banks valutaprognoser 3 TEMAARTIKEL 2 Massavedsöverksottets effekter

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

Priser på jordbruksprodukter januari 2015

Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Månadsbrev priser på jordbruksprodukter 2015-01-30 Priser på jordbruksprodukter januari 2015 Sammanfattning: Avräkningspriserna på nötkött både i Sverige och EU har stigit under den senaste månaden. Påverkan

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK

Mjölkekonomirapport. Sammanfattning NR 4. 2014 FRÅN LRF MJÖLK Mjölkekonomirapport FRÅN LRF MJÖLK NR 4. 2014 Sammanfattning Precis som vid förra Mjölkekonomirapporten i september, så befinner sig mjölkmarknaden i obalans. Mjölkföretagens ekonomi blir allt mer ansträngd.

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga

Sidan 11 Prisfall i Malmö. Sidan 13 Diagrambilaga Mäklarbarometern Kvartal 4 25 januari 12 Sidan 3 Boprisprognosen pekar uppåt Sidan 5 Samstämmig regional uppgång Sidan 6 Spirande optimism i Stockholm Sidan 8 Accepterat pris blir inte lägre pris Sidan

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 2015 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER MARS 15 SVERIGE- BAROMETERN Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen på den

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Statistikrapport nr 1-2015

Statistikrapport nr 1-2015 Statistikrapport nr 1-2015 Lidköping den 1 mars 2015 Denna rapport skickas enbart ut till styrelsen samt till pelletstillverkare som är medlem i PelletsFörbundet och till de övriga som lämnat in uppgifterna

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent.

Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick föll med 6 procent. 1 (12) Läget på elmarknaden Vecka 11 Ansvarig: Sigrid Granström sigrid.granstrom@ei.se Veckan i korthet Fortsatt milt väder och gott om vatten i magasinen bidrog till att elpriserna under veckan som gick

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport

Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport Windcap Fond 2 AB Halvårsrapport 2013-06-30 Omsättningen har ökat i och med försäljningen av aktierna i intressebolagskoncernen TVKF 1 AB som istället ersatts av direkt ägda hel- och delägda vindkraftverk.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG

Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens Företagsundersökning JANUARI 2014 FORTSATT HOPP MEN ÄNNU INGET DRAG Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 Riksbankens företagsundersökning i januari 2014 tyder på att konjunkturläget

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris

Bomull. färdigplockat? börs. Halverat bomullspris Bomull färdigplockat? En analys framtagen av Börs Sveriges ledande webbplats för teknisk trejding av aktier, index, råvaror och valutor. Halverat bomullspris I början av året låg bomullspriset på $2.20

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi

Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi Aktuell Analys från FöreningsSparbanken Institutet för Privatekonomi 2005-05-03 Räkna med amortering Svenska hushåll ökar sin skuldsättning, framförallt vad gäller lån på bostäder. När räntan är låg är

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-12

VECKOBREV v.41 okt-12 0 0.001 Veckan som gått Makro 1000 I oktoberupplagan av World Economic Outlook justerar IMF ner sina BNP-prognoser för länderna de flesta av länderna i Europa, däribland Sverige om än marginellt. Trots

Läs mer

VECKOBREV v.47 nov-11

VECKOBREV v.47 nov-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska arbetslösheten enligt SCB:s beräkningar steg från 6,8 % till 6,9 % i oktober, där förväntat var en oförändrad nivå. Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer förkunnade

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER

TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER 84 TILLGÄNGLIGHET OCH MOBILITET BOSTADSPRISER BOSTADSPRISER De svenska bostadspriserna mindre attraktiva för danskar Billigare bostäder, större och bättre bostad för pengarna var drivkraften bakom den

Läs mer

Skog över generationer

Skog över generationer Skog över generationer EU stött rådgivningsprojekt 2013-2014 Kontaktperson Clas Stenvall 0504660765, clas.stenvall@skogscentralen.fi - Aktivera dödsbon till sammanslutningar eller delning - Rådgivning

Läs mer

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy mar 2015 Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com följer

Läs mer