Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skog & Ekonomi. Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:"

Transkript

1 Skog & Ekonomi Nummer 1. Mars 2012 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu ökar byggandet i USA. Nordafrika visar förvånansvärd styrka. Lars-Göran Olsson Woodstat: Kartan stämmer inte med terrängen. Vi borde se en viss ljusning när kylan släpper i Europa. 5 MASSAMARKNADEN Kina är massamarknadens Joker! utmaningens år. 6 TIMMER OCH MASSAVED Marknaden svämmas över av massaved. Stormskadorna ger mer talltimmer. Trävarukonjunkturen har bottnat! Vi bedömer att sågverken nu nått bottenkänning. Läget är akut för många och Viking Timbers konkurs blir nog inte den sista i år. Flera faktorer talar ändå för en viss ljusning i beckmörkret. Timmerpriserna har sjunkit från mördande till höga nivåer. Lagren av sågat virke hålls, för årstiden, på rimliga nivåer vilket visar att utleveranserna rullar, om än till låga priser. Europamarknaden blir sannolikt inte sämre och den numer så viktiga Nordafrikamarknaden visar förvånansvärd styrka. Vi ser en viss ljusning i USA s byggande, vilket bör ge en positiv inverkan. Sågverken indikerar nu marginellt höjda priser i EUR för sågad fura. Ljusning? Ja, om än osäker! Sverigemarknaden försvagas dock och en allt starkare krona kan tyvärr kväva de små gnistor vi ser i trävarukonjunkturen. Läs mer på sidan 4. Skogsmarkspriserna faller! Prisstatistiken visar att skogsmarkspriserna föll med ca 3 % under hösten. Antalet osålda gårdar är dessutom mycket stort. Prisnedgången mellan vår och höst 2011 var störst i Norrlands kustland och i Götaland. Samtidigt noteras absoluta rekordpriser på de finaste skogsobjekten med få byggnader i attraktiva lägen. Prisspridningen mellan olika objekt syns nu på allvar och det är grannarna som styr. Läs mer på sidan 9. 7 TIPS TILL SKOGSÄGARNA Fokusera på lövbestånden. Sätt in på skogskonto vid deklarationen. Hos oss får du 3,25 %. Jämför gärna! 8 KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKESMARKNADEN Anders Ek. Marknadsdirektör på SCA Timber: Nu sker vissa prishöjningar i EUR både på fura och gran och vi räknar med priserna fortsätter upp i vår. 9 FASTIGHETSMARKNADEN Hungriga grannar ger lokala rekordpriser. Thomas Nordén LRF Konsult: I min region ser jag en prisspridning från kr/m3sk som enbart beror på läget. 11 RÄNTA & VALUTA Försiktig förstärkning av kronan.

2 Nyhetsbrevet Skog & Ekonomi ges ut av Danske Bank i Sverige och är riktat till skogsägande privatpersoner och yrkesfolk i branschen. Skog & Ekonomi utkommer 4 gånger/år via e-post. Prenumerera kostnadsfritt genom att anmäla dig på vår hemsida Varsågod. Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som skogsägare och presenterar en ekonomisk analys av läget för skog och skogsprodukter. För dig som ännu inte är prenumerant, anmäl dig på Presstopp: KI s konjunkturbarometer som kom ut i går stärker våra antaganden att trävarumarknaden står inför en vändning. Enligt denna ser hela 49 % av de tillfrågade sågverken exportprishöjningar de närmaste 3 månaderna. Uppskattade exportpriser de närmaste tre månaderna Balansmått Källa: KI, Woodstat BANKEN ANALYSERAR VIRKESMARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Har trävarumarknaden bottnat? Den som söker kan skönja några små, men ändå, ljusglimtar i den så beckmörka trävarumarknaden den senaste månaden. Frågan är då om trävarukonjunkturen nu nått botten eller om det bara är en säsongsmässig tillfällighet. Som tidigare nämnts går svenska trävarusektorn igenom det värsta stålbadet i mannaminne. Ytterst få sågverk sågar i dag med svarta siffror och uppskattningsvis har minst % av sågverken gjort förlust på sin sågverksamhet under det senaste året. Inte ens branschens notoriska högpresterare fick många kronor över under Krisen är värst i Sydsverige där man ovanpå förra årets tokhöga timmerpriser har en mycket hög andel konstruktionsvirke för byggnation. Just det sortiment som drabbats hårdast då byggandet kollapsat i Europa. Senast i raden var det Viking Timber i Blekinge, med en produktion på drygt m3 och 105 personer anställda, som gick i konkurs. Tyvärr är nog inte sista ordet sagt på konkursfronten och risken är stor att fler kommer att följa i Vikings spår under det närmaste halvåret. Små prishöjningar i EUR på fura Under den senaste tiden har flera sågverk, vi talat med, kunnat höja sina priser i euro med några procent. Det är furan som dragit men det finns en övertygelse i branschen att även granen följer efter så småningom. Historiskt är det alltid granträvarorna som drar i en vändning av sågkonjunkturen medan furan kommer senare i cykeln. Orsakerna till att furan kan vara först ut denna gång går bara spekulera i, men två faktorer avviker från det traditionella mönstret. Dels är det RoT-sektorn som har varit motorn i hela marknaden under denna lågkonjunktur, vilket innebär större andel furuvaror. Dels har furutunga Nordafrikamarknaden tagit över som en av Skandinaviens viktigaste köpare de senaste fem åren. Konjunkturvändning eller säsongsvariation? Frågan är då om detta är första signalen på en konjunkturvändning eller bara en säsongsmässig justering i ett oerhört nedtryckt läge. Svaret på den frågan ligger delvis i sågverkens egna händer. Trävarumarknaden präglas av en mycket stor portion psykologi och än så länge ligger färdigvarulagren på rimliga nivåer vilket är en helt avgörande faktor för att få igenom prishöjningar. Lyckas nu sågverken hålla igen på produktionen så att den bräckliga balansen mellan utbud och efterfrågan väger åt rätt håll så finns en möjlighet till en försiktig, successiv konjunkturförbättring. Som draghjälp har man den psykologiska effekten av en gradvis bättre konjunktur i USA och indikationer på ett ökat byggande. 2

3 Nu ökar byggandet i USA I USA bygger man av tradition sina enfamiljshus i trä. Därför är också USA världens största trävarumarknad med en förbrukning som toppade år 2005 på ca 150 miljoner m3 trävaror. USA har historiskt försörjts av inhemskt och kanadensiskt virke. Men under toppåret stod import från Europa för drygt 4 miljoner m3 vilket var en viktig exportkanal för europeiska sågverk. Mellan 2005 och 2009 halverades konsumtionen till rekordlåga 75 milj. m3, se figur 1. Sedan dess har konsumtionen vänt upp försiktigt till drygt 80 milj. m3 under Även här har RoT-marknaden dominerat de senaste åren, se figur. I dag har europeiska leverantörer nästan försvunnit från marknaden. Statistiken som beskriver housing starts, figur3, är en av USAs viktigaste konjunkturmätare. Under 2009 bottnade byggandet i USA med årstakter runt enheter vilket var det lägsta nivå sedan statistiken startade. Under hösten 2011 har vi sett en positiv trend med nivåer runt enheter. Om vi nu ser en faktisk vändning av husbyggandet i USA, vilket mycket talar för, så får det till att börja med en psykologisk effekt på europamarknaden. Om trenden håller i sig kommer vi på sikt att se ökade volymer skeppas över Atlanten. Let s keep our fingers crossed. Figur 1. Trävarukonsumtion i USA totalt Månadstal i m Källa: Woodstat Figur 2. Trävarukonsumtion i USA fördelning på nybyggnation och RoT (Renovering och Tillbyggnad). % Nybyggande Renovering Källa: Woodstat Figur 3. Housing starts för USA totalt samt för enfamiljshus, årstakt enheter Total Enfamiljs hus Källa: Woodstat Nordafrika visar förvånansvärd styrka De senaste fem åren, när byggnation och konsumtion varit extremt nedpressad i Europa, har skandinaviska sågverk räddats av den nordafrikanska marknaden. När sedan upproren började i Tunisien och fortsatte till Egypten och Libyen var det många av oss som förutspådde fall i ländernas trävarukonsumtion. Efter en kortare period av osäkerhet har denna marknad visat förvånansvärd styrka och uthållighet. Självklart finns det en mängd orosmoln på den arabiska himlen, men det senaste halvårets ökade 3

4 import inger ändå ett starkt hopp. De nordafrikanska länderna, med Egypten som dominant (se figur nedan) importerar nu över 6 milj. m3 på årsbasis vilket är en fördubbling på de sex sista åren. Det är de stora furuproducenterna Sverige, Finland och Ryssland som dominerar denna marknad med över 90 % av volymerna. Figur 4. Månadsimport av trävaror till Egypten 1000 m Källa: Woodstat Kartan stämmer inte med terrängen! Lars-Göran Olsson ägare till analysföretaget Woodstat, ger sina funderingar på trävarumarknaden. Kartan stämmer inte med terrängen i Europa. Enligt statistiken från Eurostat har importen minskat under loppet av 2011 från redan låga nivåer. Jag kan däremot inte se en minskning i byggandet och det måste innebära lagersänkningar. Man kan inte leva på lager hur länge som helst och därför blir slutsatsen att importen ökar igen under våren, om det inte sker en kollaps i byggandet. Parallellt med detta har ryssarna nästan lämnat Europa samtidigt som trävarukonsumtionen nu stiger i USA vilket brukar smitta över på Europa, med viss eftersläpning. Därför borde vi se en viss ljusning av efterfrågan så fort kylan släpper i Europa. Stark svensk krona ett mynt med otäck baksida Som vi förutspått under lång tid har den stabila svenska ekonomin givit en starkare och mer stabil kronkurs. För skogsindustrin är detta tyvärr ett mynt med otäck baksida. Vi ser en fortsatt stärkt kronkurs som det i särklass största hotet mot att sågverken nu så sakteliga tar sig ur det järngrepp man befinner sig i. (Se valuta artikel sidan 11.) Det andra stora hotet är den avmattning vi ser i den svenska träkonsumtionen med ett rekordlågt byggande och viss avmattning i RoT-sektorn. Den tredje orosfaktorn är överskottet på fiberved i marknaden. Detta gör att sågverken får lägre priser på sina restprodukter som cellulosaflis, en post som blivit allt viktigare för sågverkens resultaträkningar. För den ängslige finns det därför tyvärr en hel del att oroa sig för, vilket gör att det är långt ifrån självklart att de små gnistor vi redovisat orkar tända stubinen på trävarumarknaden. 4

5 MASSAMARKNADEN Kina är massamarknadens joker Även om massamarknaden nu har nått botten är det ännu osäkert om vi kommer att se någon vändning uppåt under våren. Som vanligt är det Kina som är jokern i leken. Efter rekordpriset på USD/ton (brutto) för långfibrig sulfatmassa i Europa under juni 2011 föll priserna rask i höstas till en bottennotering på 825 USD/ton i december (spotpriserna ännu lägre). Då gav en kombination av bristande lönsamhet för högkostnadsproducenter och en kraftigt ökad kinesisk import ett slut på prisfallet. I december importerade Kina 1,2 miljoner ton massa totalt, vilket var 40 % högre än i november och 27 % högre än december i fjol. Indikationerna visar på fortsatt höga leveranser i början av Den kinesiska hungern fick producenternas lager att sjunka kraftigt från 39 till 34 dagars leveranser från oktober till december. Inte långt från 32 dagars lager som anses motsvara en balans i marknaden. Bakom dessa siffror döljer sig dock viktiga skillnader. Kortfiberpriset ökar Det är marknaden för kortfibrig massa som har vänt upp, medan den nordiska långfibermassan har det fortsatt trögt. Den stora importökningen till Kina berodde främst på kraftigt ökade leveranser av brasiliansk eukalyptusmassa, vilket syns tydligt i lagerstatistiken. Från november till december rasade lagren av kortfibermassa med 8 dagar medan långfiberlagret ökade med en dag. Sedan årsskiftet har också priset på kortfibrig massa (BHKP) i Europa ökat med 50 USD per ton medan priset på långfibrig sulfat- massa (NBSK) i princip är oförändrat. Den prisökning på 100 USD per ton som flera nordiska massaproducenter annonserade i slutet av december ser ut att ha misslyckats. Detta är ett mönster som går igen även i resten av världen blir utmaningarnas år Även om lagerförändringar, framför allt i Kina, kan få stora effekter på kort sikt är det slutligen efterfrågan på papper och utbyggnaden av ny kapacitet som avgör massakonjunkturen framåt. Produktionen av tryckpapper i världen förväntas öka med knappt 1 % Med negativ tillväxt i Europa och Nordamerika bygger scenariot på en fortsatt hög tillväxt i Kina. Givet ett avtagande inflationstryck, kan Peking väntas fortsätta den expansiva penningpolitiken som påbörjades i slutet av förra året, vilket borgar för en fortsatt god efterfrågan på tryckpapper i landet. Totalt väntas 1,6 miljoner ton i ny tryckpapperskapacitet starta upp i Kina under Positivt så långt alltså. Enligt konsultfirman RISI väntas efterfrågan på marknadsmassa i världen öka med knappt 1,6 miljoner ton under 2012 på helårsbasis. Mot det ska ställas knappt en miljon ton i ny kapacitet av marknadsmassa under året. Ryska Ilim Pulps nya massalinje i Bratsk (norr om Mongoliet) på en halv miljon ton, brasilianska Eldorados nya massabruk i Tres Lagoas på 1,5 miljoner ton och japanska Ojis 0,7 miljoner tons bruk i Kina alla tre med förväntad start andra halvåret Under 2013 förväntas däremot massakapaciteten i världen öka med nästan 3 miljoner ton, eller 4,7 %! Den riktigt stora utmaningen för massamarknaden kommer alltså nästa år. Figur 5. Lager av lång- och kortfibermassa globalt samt pris på barrmassa (NBSK) EUR & USD 1, Pris NBSK (USD) Pris NBSK (EUR) Lager globalt Lager, antal dagar '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '

6 TIMMER OCH MASSAVED Marknaden svämmas över av massaved Skogsindustrins många produktionsneddragningar kombinerat med en förhållandevis hög avverkningstakt har gett ett kraftigt fiberöverskott i hela landet. Massavedsäljarna försöker nu förtvivlat placera sina volymer. Resultatet har blivit att priserna på massaved fallit över hela linjen och efterfrågan är egentligen bara god på björkmassaved. För att dämpa massavedsflödet sker en mängd olika aktiviteter. Man fokuserar på slutavverkning och styr om apteringen mot större andel klentimmer. Dessutom har flera aktörer reducerat avverkningsnivåerna, vilket kan vara väl så svårt i stormdrabbade områden. Vår bedömning är att sannolikheten för ytterligare enskilda prissänkningar är överhängande. Men om så sker tror vi att de blir ytterst marginella, förutsatt att marknaden inte försvagas ytterligare. Vi bedömer att industrin inte vågar gå ut med ytterligare betydande prissänkningar mot skogsägarna och därmed riskera att ta död på utbudet. Detta skulle kunna ge en ryckig marknad med stort virkessug och kraftigt höjda priser i höst om marknaden vänder. En svängighet som få i branschen är betjänta av, inte ens skogsägarna långsiktigt. Timmermarknaden rullar på Samtliga virkessäljare vi talat med uttrycker en fullt acceptabel till god efterfrågan på timmer över hela landet. Sågverken håller relativt hög produktion och utleveranserna av trävaror fungerar tillfredställande, om än till låga priser. Timmerpriserna har sänkts i flera omgångar från toppnoteringarna för drygt ett år sedan. Sågverken behöver dock ytterligare nedjusteringar av timmerpriset för att börja tjäna pengar igen. Samtidigt frodas sågverkschefernas ständiga ångest för att strypa skogsägarnas avverkningsvilja och skapa en akut timmerbristsituation. Vi tror därför inte på fler betydande timmerprissänkningar denna gång. Däremot är nästan alla premier och tillägg borta i rådande marknadssituation. Stormskadorna ger mer talltimmer Under vintern har det rasat ett antal stormar över Sverige. Den största döptes till Dagmar och gav under juldagsnatten stormskador, uppskattade till ca 4,5 milj. m3sk, i ett område från Mälardalen i söder till Västernorrland i norr med ett epicentrum i Hälsingland och Medelpad. Tallandelen av det stormfällda anses vara hela 80 %. Hittills har Dagmar påverkat virkesflödet negativt men nu anser näringen att produktionen nått upp till normal nivå. Skillnaden är att både timmerandel och tallandel är betydligt högre än normalt. I nuvarande marknadsläge med massavedsöverskott och sug efter furuvaror är detta ändå tur i oturen. Vi prognostiserar dock en knapphet på grantimmer i stormregionen senare i vår vilket ställer sågverkens anpassningsförmåga på stora prov. Fint väder driver avverkningarna Efter en katastrofalt blöt höst och en sen vinter har avverkningsförhållandena nu bytts till närmast perfekta i en stor del av landet. Självverksamma skogsägare utnyttjar det fina vädret och spär därför på massavedsöverskottet vilket skapat en oro framförallt hos Sydsveriges massavedsköpare. 6

7 AVVERKNINGSTIPS TILL SKOGSÄGARNA Överlag har vi gott om virke och framförallt barrmassaved i marknaden vilket gett förhållandevis låga massavedspriser och kraftigt minskade påslag. Detta gör att du som skogsägare skall styra bort avverkningarna från de massavedstunga bestånden med undantag för lövträdsgallringar. Samtidigt har vi inga toppriser på timmer vilket gör det knepigt att ge råd till dig som är skogsägare. Generellt anser vi att du bör fokusera på riktigt klena gallringar där volymen massaved blir låg samt undvika de allra bästa slutavverkningsbestånden som kan stå till ett bättre konjunkturläge. Sydsverige inventera stormskadorna Inventera din skog för stormskador och se till att stormfällda träden kommer ut ur skogen innan sommaren. Missa inte detta! Prioritera lövbestånd samt klena gallringar. Vid slutavverkning skall du fokusera på dina något sämre bestånd. I Sydsverige kan det förekomma större prisskillnader på timmer än i övriga landet beroende på enskilda sågverks råvarusituation. Kontrollera därför prisnivån vid kontraktering. Mellersta Sverige fokusera på stormskadad skog Även här är det fokus på att inventera och åtgärda dina eventuella stormskador på fastigheten. Om du skall gallra, välj lövbestånd samt dina klenaste barrgallringar. Skall du slutavverka så undvik dina finaste bestånd och fokusera på gran. I stormdrabbade områden kan grantimmer bli en bristvara senare i vår. Utnyttja den fina bärigheten och avverka bestånd på fuktiga marker. Norra Sverige har de högsta virkespriserna I norra Sverige har vi Sveriges högsta massavedspriser och hyfsat höga listpriser på timmer. Svårigheten i norr är att genomlysa den faktiska prisnivån då marknaden kännetecknas av mycket pristillägg som nu minskat drastiskt. I norr tror vi att det kan komma ytterligare timmerprissänkningar. Säkerställ därför prisnivå och eventuella påslag när du kontrakterar. Vi anser att du kan vara normalt aktiv men undvika gallringar med höga volymer och dina bästa slutavverkningsbestånd. Säkerställ att din skog växer även efter avverkning! Vår ambition är att ha marknadens bästa ränta på våra skogskonton. Ett skogskonto hos oss är kanske det enklaste sättet att öka avkastningen i din skog. Det är också mycket enkelt att flytta dina gamla skogskonton till oss. Vi har skogskonton med rörlig eller fast ränta. Några fördelar är att du: Jämnar ut dina inkomster Med skogskontot jämnar du ut inkomsterna från skogen och sänker skatten. Får en hög ränta Spara i upp till tio år med hög ränta. Kan nyttja räntefördelning Pengar på skogskontot höjer underlaget för räntefördelning och ökar möjligheten till 30 % skatt på skogens intäkter. För närvarande är räntan på vårt skogskonto 3,25 % * (efter Riksbanken reporäntesänkning) * Kontakta oss på telefonnummer så hjälper vi dig! 7

8 KÄNDA PROFILER GER SIN SYN PÅ VIRKES- MARKNADEN Kända profiler inom skogsnäringen ger sin syn på marknaden och råvarusituationen. Anders Ek. Marknadsdirektör, SCA Timber. Trävarumarknaden: Det är en ohållbar situation för sågverken med för höga timmerpriser och alltför låga trävarupriser vilket gör det mycket svårt att såga med vinst. Då har vi på SCA ändå en stor andel snickerikvaliteter som drabbats minst prismässigt. Nu sker vissa prishöjningar i EUR både på fura och gran och vi räknar med att priserna fortsätter upp i vår. Det hänger dock på att utbudet av trävaror hålls på rimliga nivåer. Skulle utbudet öka nu, finns en risk att prishöjningarna avstannar. Balansen mellan utbud och efterfrågan är fortfarande bräcklig. Ovanpå detta har vi växelkursproblematiken vilken inte är till vår fördel för tillfället. På längre sikt är jag ändå övertygad om att marknaden för massivt trä kommer att vara starkare framåt. Johan Padel. VD för Moelven Timber. En av Skandinav iens större trävaruproducenter med industrins tyngdpunkt i Värmlandsregionen. kommer sannolikt att ligga fast. Kronan är dock en rysare och får vi en större förstärkning måste timmerpriserna ned ytterligare. Massaved: Massavedspriserna borde vara stabila. Det är visserligen gott om massaved men industrin är helt beroende av att hålla avverkningarna igång. Anders Dahlqvist. Försäljningschef på Sveaskog. Timmer: Vi upplever en efterfrågan på timmer och har inga problem att avsätta det timmer som kommer ut ur skogen. Men efter en så lång period med mycket dålig lönsamhet hos sågverken så finns det naturligtvis en negativ grundton i prisdiskussionerna. Timmerpriserna har sänkts med kr/m3fub och jag bedömer nu att vi ligger kvar med oförändrade priser under första halvåret. Massaved: För tillfället är det mycket gott om barrmassaved med stora lager av fiberråvara i hela landet, vilket gör att efterfrågan är svag. Själva avsätter vi all massaved och bygger inga lager men vi styr utbudet mot ökad timmerandel. Jag ser inga större prisförändringar på massaved framåt. Skulle industrin tvinga igenom ytterligare prissänkningar kommer aktiviteten hos skogsägarna att bromsa in för mycket vilket kan leda till överraskande underskott senare i år. Trävaror: Jag känner mig svagt optimistisk. Efterfrågan känns stabil eller svagt ökande samtidigt som utbud och lager ligger på rimliga nivåer. Vi kommer att se försiktiga prisökningar i vår och furan ligger först. Gapet mellan gran och fura är inte realistiskt så furan skall upp. Blir det en ordentlig vändning i USA smittar den direkt på Europa. Men balansen är svag så någon snabb konjukturvändning kommer vi inte att se. Timmer: Vi har ett bra timmerflöde och priserna 8

9 FASTIGHETSMARKNADEN Skogsmarkspriserna föll under hösten 2011 Om man analyserar LRF Konsults prisstatistik på skogsfastigheter kan man utläsa att skogsmarkspriserna föll med ca 3 % som ett genomsnitt över landet under hösten. Prisfallet var störst i Norrlands kustland och i Götaland, men den exakta nivån är svår att härleda*. Man skall dock poängtera att fallet sker efter en väldigt stark vår 2011 med en prisuppgång på hela 5 % jämfört med helåret Efter diskussioner med ett antal mäklare ges också en ganska entydig bild som visar att marknaden mattats av under hösten. Det är så länge sedan som IT-kraschen år då vi senast såg vikande priser på skogsmark i LRF Konsults statistik. Visserligen hade vi ett litet hack i kurvan just efter Lehman-kraschen hösten 2008 men det var så kortvarigt att det var svårt att utläsa i statistiken. Se prisstatistik från LRF Konsult på nästa sida. *(Eftersom LRF Konsult bara redovisar prisstatistik för vår och helår är det svårt att genomlysa exakt hur stort prisfallet var mellan vår och höst i enskilda regioner.) Rekordpriserna fortätter på de finaste objekten Samtidigt som vi ser ett genomsnittligt prisfall fortsätter rapporterna om extrema rekordpriser på de finaste objekten. Det är ofta större skogsfastigheter med god arrondering och fina lägen där köparna bjuder upp till himmelska nivåer. Kombinationen sjunkande genomsnittspriser och rekordpriser på vissa objekt innebär naturligtvis att de sämre objekten haft ett betydligt större prisfall än de 3 % vi räknat fram. Samtidigt växer mängden med osålda objekt på hemsidorna. Vilket är en konsekvens av säljarnas ofta orealistiska förväntningar. Hungriga grannarna ger lokala rekordpriser En annan trend är att lokala variationer i fastighetspriserna ökar alltmer. För några år sedan var prisspridningen mellan olika objekt väldigt liten inom större regioner. I dag säger flera mäklare att dem på förhand vet vilka lokala områden som ger de högsta priserna och allt beror på om det finns köpsugna/ starka grannar i det området. Att hålla grannarna på gott humör är alltså en framgångsfaktor för dig som gårdssäljare! Figur 6. Priser på skogsfastigheter helåret 2011 samt real prisutveckling i procent från helåret kr/ m3sk +3 % Källa: LRF Konsult 369 kr/ m3sk +1 % -2 % 485 kr/ m3sk 291 kr/ m3sk -2 % 0 % 315 kr/ m3sk Ovanstående priser visar LRF Konsults genomsnitts priser under helåret Prisnivån under hösten 2011 var alltså lägre än ovan redovisade. Köpa eller sälja? För dig som funderar på att sälja din skogsfastighet finns det absolut ingen anledning att avvakta beroende på den ytterst lilla sättning i priserna som vi sett under hösten. Skogmarkspriserna är på rekordnivåer och skogsmarken kostar betydligt mindre i våra omkringliggande grannländer. Äger du däremot en mindre hästgård kan det finnas anledning att avvakta då den marknaden har varit oerhört pressad det senaste året. 9

10 Går du i köptankar är det viktigare än någonsin att du gör hemläxan och sätter dig in i marknaden samt gör en ordentlig analys av vilken typ av gård som passar dig. Vi ser det som självklart att kontakta någon av våra erfarna Skogs- & Lantbruksspecialister för en genomgång i god tid innan köp eller försäljning. Vi garanterar att det är väl använd tid. Läs mer om våra specialister på Kända mäklare ger sin syn på hur fastighetsmarknaden ser ut just nu och tron om framtiden Skog grönare än guld! Dag Magnusson. VD och ägare till Skånegårdar ett av Sydsveriges största gårdsmäklarföretag. www. skanegardar.se Skogsmarkspriserna toppade under våren 2011 Sedan dess har vi sett en smärre prisnedgång. Många avvaktar nu med försäljningen och utbudet börjar bli svagt vilket indikerar att det kan vara ett bra läge att sälja. För man måste understryka att bra skogsfastigheter med god arrondering, bra vägnät och jämn åldersklassfördelning fortfarande ger rekordpriser. Dagens köpare av skog är duktiga på att räkna. De ser mer till den långsiktiga förräntningen och jämför med den alternativa räntan. Jag tycker själv att skog är en oslagbar investering eftersom avkastningen anpassar sig till världsmarknadspriset vilket gör att din köpkraft förblir konstant även om kronkursen svänger. - Skogen är verkligen det gröna guldet. Jämför du en 30 årig investering så fick du 7,5 ha skog för 1 kg guld 1981 och idag får du 4 ha för samma mängd. Då har du dessutom fått en löpande avkastning från skogen och haft roligt på vägen. Karl Danielsson. Ordförande på konsult- och mäklarfirman AREAL, specialist på större egendomar blev totalt sett ett bättre år än vi räknat med En stark vår följdes av en svagare höst med undantag för enskilda rekordpriser på riktigt stora objekt. Säsongerna har börjat allt senare vilket vi trott bero på mängden snö. I år ser vi samma förskjutning och det torde knappast bero på snön. Sammantaget tror jag därför på ett lägre utbud med oförändrad prisnivå. Men 2012 kan också bli året då branta priskurvan på skogsmark vände nedåt. 40 % upp med rätt granne! Thomas Nordén. Ansvarig för mäkleri i östra Mellansverige på LRF Konsult. Marknaden blir alltmer lokal och objektsberoende Efter tio år som mäklare blev 2011 det första året då jag kände lite motlut i marknaden. Det var nästan tvärstopp på mindre fastigheter med mycket byggnation. För större fastigheter med ren skog var det en helt annan situation med rekordpriser. Trenden att det regionala läget avgör prisnivån har förstärkts och det är fortfarande grannarna som driver priserna. Ligger objektet i ett område med hungriga grannar blir det höga priser och tvärt om. I min region ser jag en prisspridning från kr/m3sk som enbart beror på läget. 10

11 RÄNTA OCH VALUTA Bankens Sverigeekonom Roger Josefsson ger sin syn på ränteoch valutasituationen. Försiktig förstärkning av kronan framöver Som väntat har Riksbanken, till synes mycket motvilligt, sänkt räntan. På den internationella scenen har samtidigt den omedelbara kollapsrisken för det europeiska banksystemet avtagit, om än inte försvunnit helt. För den svenska kronan är detta två motverkande krafter som har balanserat varandra och inneburit en relativt stabil utveckling av kronkursen de senaste veckorna. Mönstret är bekant för andra valutor, men delvis nytt för den svenska kronan, som tidigare har stärkts när konjunkturen stabiliserats och försvagats tydligt när Riksbanken har sänkt räntan. Vi ser detta som ett kvitto på att internationella investerare nu inser den svenska ekonomins starka fundamenta, med stora överskott i bytesbalansen, positiva budgetsaldon och krympande statsskuld. En faktor som är negativ för en så exportberoende gren som skogsindustrin. Detta läge gör onekligen prognoserandet ännu lite svårare. Vi framhåller dock att kronan ändå bör fortsätta stärkas bland annat mot bakgrund av det goda statsfinansiella läget Däremot kanske man inte ska ha utgångspunkten att kronan har blivit en så kalllad safe haven -valuta, likt den amerikanska dollarn, eller japanska yenen. Tyvärr förväntar vi oss fortsatt finansiell oro, om än mer lågintensiv än under det senaste halvåret. Allt detta medför att vi ser en fortsatt försiktig förstärkning mot de viktigaste valutorna. På 12 månaders sikt tror vi att en EUR kostar 8,50 SEK, en USD 6,25 och GBP 9,70. Vi tror dessutom att Riksbanken behöver fortsätta sänka räntan - motvilligt måhända - vilket innebär att det kan vara fortsatt förmånligt att behålla en högre andel rörlig ränta på fastighetslån för den som tål svängningar. Ränta % mån SSVX 5 år SSOB Valuta % EUR/SEK Källa: Danske Bank GBP/SEK Johan Freij Affärsområdeschef Skog och Lantbruk Danske Bank i Sverige Ansvarig utgivare Telefon USD/SEK Jag tar gärna emot synpunkter och idéer från dig som läsare. Skicka dem till: 11

Skog & Ekonomi. Krisläge för den svenska trävarubranschen. Hoppet står till produktionsnedragningar i jul! Nummer 4. December 2011

Skog & Ekonomi. Krisläge för den svenska trävarubranschen. Hoppet står till produktionsnedragningar i jul! Nummer 4. December 2011 Skog & Ekonomi Nummer 4. December 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Räkna inte med valutadraghjälp framåt! Svenska RoT-sektorn mattas av. Japan ett litet ljus i marknaden. 3 MASSAMARKNADEN

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 2 maj 2005 EN UPPSJÖ AV PREMIER PÅ VIRKET I HÖST!

Skog & Ekonomi. Nummer 2 maj 2005 EN UPPSJÖ AV PREMIER PÅ VIRKET I HÖST! Skog & Ekonomi Nummer 2 maj 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Nu vänder trävarumarknaden. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Botten är nådd - gryningen kommer från väster. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Nu vänder trävarumarknaden. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Botten är nådd - gryningen kommer från väster. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 3/SEPTEMBER 213 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Nu vänder trävarumarknaden Storbritannien ett stort utropstecken i Europa Japan positivt, Kina

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005

Skog & Ekonomi. Nummer 3 september 2005 Skog & Ekonomi Nummer 3 september 2005 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Skogsindustrins nedläggningar ändrar virkesbalansen NYHETER FRÅN DANSKE BANK

SKOG & EKONOMI. Skogsindustrins nedläggningar ändrar virkesbalansen NYHETER FRÅN DANSKE BANK NUMMER 1 / FEBRUARI 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMA ARTIKEL Banken analyserar vedbalansen Avsättning för virke inte självklar längre. 4 SÅGADE TRÄVAROR

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Skog & Ekonomi Special

Skog & Ekonomi Special Skog & Ekonomi Special NORDISK ANALYS December 2004 Bäste läsare! Här kommer ett specialnummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi. Vi kallar det Nordisk Analys. Målsättning har varit att på ett enkelt och

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2015 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Skog & Ekonomi. Virkeskriget har startat! Sydsvenska timmerköpare kastar handskarna. Nummer 1 Mars 2010

Skog & Ekonomi. Virkeskriget har startat! Sydsvenska timmerköpare kastar handskarna. Nummer 1 Mars 2010 Skog & Ekonomi Nummer 1 Mars 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Stark trävarumarknad i lågkonjunktur Vilka överlever sydsvensk sågverksboom? 3 TIMMER OCH MASSAVED Avvaktande skogsägare

Läs mer

Skog & Ekonomi. Kina - en räddningsplanka för sågverken? Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

Skog & Ekonomi. Kina - en räddningsplanka för sågverken? Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: Skog & Ekonomi Nummer 1 Mars 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 3 FOKUSARTIKEL Svenska sågverkspionjärer i Kina 4 SÅGADE TRÄVAROR Sågverken pressas från fyra håll Sydsvenskt konstruktionsvirke hårdast drabbat.

Läs mer

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011

Skog & Ekonomi. Trävarupriserna kanske aldrig blir lägre än nu? Läge att slå till och bygga i trä innan Europa tar fart! Nummer 2 Juni 2011 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 FOKUSARTIKEL Västvärldens byggande på låga nivåer! 4 SÅGADE TRÄVAROR Extremt osäker trävarumarknad. Nedlagda sågverk men ökad produktion.

Läs mer

Skog & Ekonomi. Skogsindustrin räddade Sverige ur krisen! Men kan svensk ekonomi förlita sig på skogen framåt? Nummer 4 December 2010

Skog & Ekonomi. Skogsindustrin räddade Sverige ur krisen! Men kan svensk ekonomi förlita sig på skogen framåt? Nummer 4 December 2010 Skog & Ekonomi Nummer 4 December 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 3 Sänkta ryska tullar psykologin viktigast 4 SÅGADE TRÄVAROR 2011 blir en utmaning för sågverken! Orderläget försämras medan lagren ökar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Det mesta i skogen faller i höst! Nummer 3. September 2011

Skog & Ekonomi. Det mesta i skogen faller i höst! Nummer 3. September 2011 Skog & Ekonomi Nummer 3. September 2011 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden dämpas i utsatt läge. Småhusbyggandet lika lågt som vid 90-talskrisen. Var skall babyboomsgenerationen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk

SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN. Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk SKOG OG TRE 2014 GARDERMOEN Johan Freij Affärsområdeschef Skog & Lantbruk 1 En nordisk finansiell koncern med ett globalt synsätt Fakta Marknadsledare i Danmark, Finland och Nordirland 3,8 miljoner kunder

Läs mer

Skog & Ekonomi. Timmerrally i Sydsverige! - men för hur länge? Nummer 4 December 2009

Skog & Ekonomi. Timmerrally i Sydsverige! - men för hur länge? Nummer 4 December 2009 Skog & Ekonomi Nummer 4 December 2009 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Prishöjningarna har avstannat Furan starkare än granen 3 TIMMER OCH MASSAVED Högre timmerpriser i Mellansverige Massabruken

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Nu faller virkespriserna NYHETER FRÅN DANSKE BANK

SKOG & EKONOMI. Nu faller virkespriserna NYHETER FRÅN DANSKE BANK NUMMER 3 / SEPTEMBER 2012 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 3 SPECIALINTERVJU - VALUTA Skogsindustrin påverkar kronkursen SÅGADE TRÄVAROR Uselt läge för sågverken har

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi

Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Verkligheten på väg ikapp svensk ekonomi Sverige kan inte gå i otakt med världsekonomin. Tecknen är nu tydliga på att verkligheten kommer ikapp svensk ekonomi, som visat mycket höga tillväxttal under 2015.

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR?

LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? LÖNSAMHETEN PÅ TOPP SÄMRE TIDER VÄNTAR? Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare har för förväntningar

Läs mer

Svag nedgång på skogsfastigheter

Svag nedgång på skogsfastigheter Pressmeddelande 040205 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Svag nedgång på skogsfastigheter Enligt den senaste statistiken från LRF Konsult Skogsbyrån var genomsnittspriserna på skogsfastigheter

Läs mer

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden

Skyhöga skogsmarkspriser - men nu svalnar skogsfastighetsmarknaden BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN SÅGADE TRÄVAROR Lagren stiger och trävarupriserna sjunker Sidan 2 Tolv till tjugo månader innan det vänder upp Sidan 2 TIMMER & MASSAVED Hög avverkning och överskott på grantimmer

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 14 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Bättre lönsamhet och optimistisk framtidstro bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Marknaden för sågade trävaror

Marknaden för sågade trävaror Marknaden för sågade trävaror Svenska förpackningsföreningen, Skövde, 12 oktober 2010 Magnus Niklasson Produktion, råvara och lager Orderingång och pris Export Konsumtion Diskussion och slutsatser Hur

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Uppåt för skogsprodukter. NYHETER FRÅN DANSKE BANK. Trävaror och pappersmassa i positiv trend. BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER / 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Långfibern står stark mot sydliga, korta konkurrenter Banken analyserar framtiden för nordisk

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017

MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 MARKNADSRAPPORT OKTOBER 2017 Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 1,9 procent jämfört med föregående

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2017 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarna tror på en framtid i skogen Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank och sparbankerna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander

Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander www.pwc.se Skogsindustriella förutsättningar Tomas Elander Agenda 2. Skogsbruket 1. Skogsägandet 3. Sågverken 7. Hänt i branschen 4. Massaindustrin 6. Prestationer 5. Pappersbruken sid2 Skogsägandet sid3

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET!

Skog & Ekonomi. Nummer 4 december 2004 FURUREAN HOS DE STORA AKTÖRERNA FORTSÄTTER, VI SER INGET SLUT PÅ PRISFALLET! Skog & Ekonomi Nummer 4 december 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

VD-ord. Räkenskapsåret 2009/10. Resultat, likviditet

VD-ord. Räkenskapsåret 2009/10. Resultat, likviditet 1 VD-ord Räkenskapsåret 2009/10 Resultat, likviditet Bergs Timber uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 916,0 (779,7) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 32,0 (-38,5)

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003

Skog & Ekonomi. Nummer 4 November 2003 Skog & Ekonomi Nummer 4 November 2003 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER!

DU VET VÄL ATT DU KAN FÖLJA BÖRSTJÄNAREN I REALTID PÅ TWITTER! börs Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor Ett marknadsbrev från Börstjänaren Världsmarknaden update valutor aktier råvaror index valutor 2 3 tjänaren VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2016

Boräntan, bopriserna och börsen 2016 Boräntan, bopriserna och börsen 2016 31 december 2015 Boräntorna stiger lite grann, bostadspriserna ökar någon procent och kanske börsen stiger en aning. Så kan man summera svenska folkets förväntningar

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet

MAKROEKONIMI. Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONIMI Ekonomisk tillväxt Mäta ekonomin Konjunktur Arbetslöshet MAKROEKONOMISKA MÅL Makroekonomi är en analys av samhället som helhet. Den aggregerade (totala) effekten i fokus; de totala utgifterna,

Läs mer

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt

Elprisutveckling samt pris på terminskontrakt Pressinformation E.ON Sverige AB (Publ) 205 09 Malmö www.eon.se 2007-05-15 Elmarknadsrapport Av Anna Eriksmo, E.ON Energihandel Nordic Johan Aspegren Tel 040-25 58 75 Fax 040-97 05 91 Johan.aspegren@eon.se

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID

RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID RÄNTEFOKUS NOVEMBER 2012 BRA LÄGE BINDA RÄNTAN PÅ LÅNG TID SAMMANFATTNING Vi bedömer att den korta boräntan (tre månader) bottnar på 2,75 procent i slutet av nästa år för att därefter successivt stiga

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 2010. FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROM ETERN 21 FisheyeFoto: JERKER LOKRANTZ/azote.se å Konjunkturen: 2 Ett bra år för skogsindustrin. Den nde till andra länder. Rekordnöjda

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 2 juni 2004 PRISSKILLNADEN MELLAN GRAN OCH TALLTIMMER NÄSTAN UTRADERAD!

Skog & Ekonomi. Nummer 2 juni 2004 PRISSKILLNADEN MELLAN GRAN OCH TALLTIMMER NÄSTAN UTRADERAD! Skog & Ekonomi Nummer 2 juni 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig som

Läs mer

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden

Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Bostadsmarknaden Stockholm Analys och efterfrågan på successionsmarknaden Analys, uttalanden och spekulationer om bostadsmarknaden Prisutvecklingen för bostadsrätter i Sverige sjönk med 3,5 procent jämfört med föregående månad. Villaindex sjönk med 2,5 procent. Svenskarnas förväntningar

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Svensk skogsmarks udda treprissystem. Norden dominerar utbyggnaden av barrsulfatmassa NYHETER FRÅN DANSKE BANK

SKOG & EKONOMI. Svensk skogsmarks udda treprissystem. Norden dominerar utbyggnaden av barrsulfatmassa NYHETER FRÅN DANSKE BANK NUMMER 3/OKTOBER 2015 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Svenska skogsmarkspriser i världstopp. Faktorerna bakom toppriserna. Vem räknar fel på skogsmarken?

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010

Skog & Ekonomi. Dramatisk virkesmarknad -men hur länge klarar sågverken prisnivån? Nummer 2 Juni 2010 Skog & Ekonomi Nummer 2 Juni 2010 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 SÅGADE TRÄVAROR Trävarumarknaden vacklar. Har det bästa varit? Ökad trävaruproduktion i Europa 3 TIMMER OCH MASSAVED Extrema timmerprisökningar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden.

Skog & Ekonomi. Nummer 1 februari 2004. ÖKADE AVSÄTTNINGAR TILL NATURRESERVAT DRIVER UPP SKOGSMARKSPRISET! Bankens analys av fastighetsmarknaden. Skog & Ekonomi Nummer 1 februari 2004 Varsågod! Här kommer ett nytt nummer av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi där vi serverar aktuell information från kända aktörer inom näringen, ger handfasta tips till dig

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen SKOGS BAROMETERN 2016 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Investeringsvilja hos både skogsägare och skogsindustri Skogsbarometern är en årlig undersökning som utförs av Swedbank

Läs mer

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012

Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2012 Boräntenytt Nummer 2 22 januari 2 Sidan 1 Riksbankens Groundhog Day Sidan 3 Liten ljusning på bostadsmarknaden Riksbankens Groundhog Day Vi håller fast vid prognosen att styrräntan kommer att sänkas till

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008

Skog & Ekonomi. Prisfallet på trävaror fortsätter! Nummer 1 februari/mars 2008 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2008 BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: SÅGADE TRÄVAROR Sid. 2-3 Högsta lagernivåerna på tio år! Japanmarknaden ljusnar! TIMMER OCH MASSAVED Sid. 4 Överskott på timmer och

Läs mer

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB

Hur ser marknaden ut inför skörd 2013. Anders Pålsson HIR Malmöhus AB Hur ser marknaden ut inför skörd 2013 Anders Pålsson HIR Malmöhus AB HIR Marknadsbrev Kort, koncis och oberoende marknadsinformation Bevakar svensk och internationell marknad Ger konkreta råd Cirka 40

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Skogsaktier heta igen. Varför? NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Skogsaktier heta igen. Varför? NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 1/FEBRUARI 2014 2013 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 TEMAARTIKEL Skogsaktier heta igen. Varför? Banken analyserar framtiden för skogsaktier 4 MASSAMARKNADEN

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning

Riksbankens Företagsundersökning Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2012 Riksbankens företagsundersökning i september 2012 Konjunkturen och priserna viker ned Riksbankens företagsundersökning i september 1 visar att konjunkturutsikterna

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE

RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE RAPPORT HOTELLMARKNADENS KONJUNKTURLÄGE OKTOBER 216 Box 3546, 13 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 Box 44, 41 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 Box 186, 21 21 Malmö, Telefon +46 4 35 25 Pedagogens väg

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 214 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 4 5 TEMAARTIKEL 1 Är USA en räddningsplanka för sågverken på sikt? TEMAARTIKEL 2 Nya träprodukter drivs fram

Läs mer

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

SKOGS BAROMETERN. Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen SKOGS BAROMETERN Analys av en undersökning om skogsägarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen 23 Skogsbarometern 23 i korthet Enligt de tillfrågade skogsägarna väntar ljusare tider för sågtimret

Läs mer

Skogsindustrin är död länge leve skogsindustrin

Skogsindustrin är död länge leve skogsindustrin NUMMER 4 / DECEMBER 2012 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK Energi Bio-olja DME Elektricitet Etanol FT-diesel Värme Lignin Skogsrester Svartlut Lignin Hemicellulosa Fastabränslen Extraktivämnen Massa,

Läs mer

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007

Skog & Ekonomi SÅGVERKEN INVESTERAR MOT TIMMERBRIST! Nummer 1 februari/mars 2007 Skog & Ekonomi Nummer 1 februari/mars 2007 BANKENS ANALYS AV VIRKESMARKNADEN TRÄVAROR Sågverken fortsätter höja trävarupriserna Sidan 2 Virkesbalansen i obalans Sidan 2 Tullar chockhöjer kostnaden för

Läs mer

Analys av Electra Gruppen

Analys av Electra Gruppen Rättelse, jag har fått många synpunkter på min analys, tidigare har de blivit ganska bra, främst på slutsumman. Efter många synpunkter så har jag lagt än mer tid på att få fakta på siffrorna och reviderar

Läs mer

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige

Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-10-03 Det ryska importstoppets påverkan på mjölksektorn i Sverige Den svenska marknaden för mjölk och mjölkprodukter påverkas främst indirekt av det

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Marknadskommentarer Bilaga 1

Marknadskommentarer Bilaga 1 Marknadskommentarer Bilaga 1 Sammanfattning Under september har utvecklingen på världens börser varit positiv då viktiga beslut har fattats främst i Europa. Både den amerikanska och europeiska centralbanken

Läs mer

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

BAROMETERN2013 Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsbarometern är en årlig rapport om det aktuella ekonomiska läget i familjeskogsbruket. Rapporten är en samproduktion mellan Swedbank och LRF Konsult. Till grund för årets rapport ligger en intervjuundersökning

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H.

1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. 1. PÅ MARKNADEN FÖR EKONOMER GES UTBUDET AV KU= 15P 250 OCH EFTERFRÅGAN AV KE= 150 5P. P BETECKNAR TIMLÖNEN. IFALL DET INFÖRS EN MINIMILÖN PÅ 22 /H. VAD KOMMER DET ATT LEDA TILL? I VILKET LAND KOSTAR DET

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer

KONJUNKTURRAPPORT VENTILATIONSINSTALLATIONER. KVARTAL Mars Ventilationsinstallationer KONJUNKTURRAPPORT Ventilationsinstallationer 2000-12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 KVARTAL 1-4 2008 Mars 2009 Ventilationsinstallationer Mkr, 2008 års priser Regional

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN

Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN Förpackningsföreningen 8 november 2011 TRÄVARUMARKNADEN Förtroendeindikatorn och genomsnitt Sågverk och träimpregneringsindustri 2000 oktober 2011 Källa: Konjunkturinstitutet Säsongsrensad orderingång

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Oppunda Häradsallmänning. Årsredovisning och Revisionsberättelse

Oppunda Häradsallmänning. Årsredovisning och Revisionsberättelse Oppunda Häradsallmänning Årsredovisning och Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 Årsredovisning 2014 Oppunda Häradsallmänning Org nr 818500-2113 Förvaltningsberättelse Allmän översikt för året

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer