Serviceguide för. seniorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceguide för. seniorer"

Transkript

1 Serviceguide för seniorer 1

2 2

3 Senior i Helsingfors I den här guiden har vi samlat uppgifter om social- och hälsovårdssamt motionstjänster i Helsingfors. Guiden ger också information om välbefinnande, studier och övriga aktiviteter. Innehåll A Avgiftstak 5 B Bedömning av servicebehovet 5 Bibliotekstjänster 6 Boende 7 Bostadsbidrag 8 Bröstcancerscreening eller mammografi 8 D Dagverksamhet 9 E Egenvårdsartiklar 10 Ergoterapi 10 F Ferieverksamhet 11 Fotvård 11 Frivilligverksamhet 12 Fungerande hem 12 Fysioterapi 13 Färdtjänst 13 Församlingens tjänster 14 H Helsingforsregionens trafiktjänster 14 3

4 Hemvård 15 Hjälpmedel 17 Hushållsavdrag 18 Hälsostationer 18 I Infobank för invandrare 18 J Jourtjänster 19 K Korttidsvård 20 Kostrådgivning och näringsterapi 21 L Laboratorier 21 Lindringsvård 22 Långvarigt serviceboende 22 Läkar- och hälsovårdarmottagning på hälsostation 23 Läkemedelsersättning 24 M Mentalvårdstjänster 24 Missbrukartjänster 25 Motion 25 Måltider 26 P Patientombudsman 27 Pension 27 R Rehabilitering 28 S Servicecentraler 28 Sjukhusvård 29 Skyddshem 29 Socialombudsman 30 Socialrådgivning 30 Social- och krisjouren 31 Socialt arbete och närarbete för äldre 31 Studier 32 Stöd för närståendevård 33 Svensk social- och hälsovårdsservice 33 T Tandvård 34 Trygghetstelefon 35 U Utkomststöd 36 V Vaccinationer 36 Verksamhetscenter för närståendevård 36 Veteranernas rehabilitering 37 Veteranernas tandvård 38 Veteranombudsman 38 Vårdbidrag 39 Vårdförnödenheter 39 Välfärdsfrämjande hembesök 39 Ä Äldrerådet 40 Ändringsarbeten i bostaden 40 Kontaktuppgifter Enheterna för socialt arbete och närarbete för äldre 42 Service- och rekreationscentraler 43 Hälsostationer 44 Stadens sjukhus 47 Jourtjänster 48 Nyttiga organisationer 50 4

5 Servicen i alfabetisk ordning A Avgiftstak För klientavgifter inom den offentliga social- och hälsovården har fastställts ett avgiftstak. Efter att avgifterna överskrider avgiftstaket, är anlitandet av öppen service avgiftsfritt. I praktiken går det till så att klienten följer upp betalda avgifter antingen genom att spara alla kvitton eller genom att skaffa sig ett klientavgiftskort. Korten finns att få på hälsostationer och sjukhus. Efter att avgiftstaket fyllts ansöker klienten om frikort. Till avgiftstaket räknas hälsocentralläkarbesök, poliklinikavgifter och dagkirurgi, individuell fysioterapi och rehabilitering samt kortvarig anstaltsvård. Ytterligare information > Patientavgifter. B Bedömning av servicebehovet Personer över 75 år och alla som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt att få sitt behov av socialservice bedömt. Bedömningen gäller alla socialväsendets tjänster, bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, färdtjänst, hemservice, ändringsarbeten i bostaden och utkomststöd. Med bedömningen av behovet av socialtjänster vill man stöda de äldres egen aktivitet och funktionsförmåga samt säkerställa att 5

6 de får hjälp och stöd i tid. Personen själv, en anhörig eller annan närstående kan begära om bedömning vid svensk socialservice, enheten för äldreomsorg (kontaktuppgifter finns i slutet) eller hälsovårdscentralens hemvårdsledare, tfn (09) Bibliotektjänster Helsingfors stadsbibliotek omfattar över 30 bibliotek samt två bokbussar. Det finns serviceställen även på många åldringscentraler och sjukhus. Förutom skön- och faktalitteratur kan du låna talböcker, böcker med stor text och lättlästa böcker. Dessutom lånar biblioteken ut musik och filmer, språkkurser och veckotidningar. Via bibliotekssystemet Helmet (www.helmet.fi) kan du söka och låna material samt förnya dina lån. För att kunna använda Helmet-systemet behöver du ett lösenord som du får från biblioteket. Biblioteket erbjuder sina kunder datorer med sedvanliga program och internetuppkoppling. Du kan reservera datortid i förväg men det finns också datorer som man kan köa till på biblioteket. I glaspalatset finns bibliotekets info-punkt, där du kan få handledning i att använda dator, elektroniska tjänster som finns på webben samt mobiltelefoner och digi-tv. Handledningen är avgiftsfri. Adressen är Mannerheimvägen 22 24, 2 vån., tfn (09) Stadsbiblioteket har hembetjäning för helsingforsare som t.ex. på grund av sjukdom eller hög ålder inte själv kan besöka biblioteket. Via servicen kan du låna böcker från huvudstadsregionen, talböcker, musik och videokassetter. Ytterligare upplysningar om bibliotekets hemservice får du vardagar på nummer (09)

7 Svenska Arbis har ett välförsett bibliotek på Dagmarsgatan 3, tfn (09) eller Ytterligare information om bibliotekstjänster hittar du på Boende Du kan ansöka om stadens hyreslängenhet genom en elektronisk ansökan på adressen fi. Ytterligare information får du från fastighetskontorets bostadsförmedling, Östersjögatan 3, öppet må 9 17, ti fr 9 15, telefontjänst (09) må fr För frontveteraner och lottor finns hyreslägenheter i Tranbacka och Åggelby. Upplysningar om bostäderna i Tranbacka får du från fastighetskontoret tfn (09) och om bostäderna i Åggelby i nummer Servicebostäder avsedda särskilt för veteraner finns i Hertonäs, tfn (09) Också Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem har förmånliga hyresbostäder, som kan sökas av dem som fyllt 65 och bott 20 år i Helsingfors, tfn (09) Stiftelsen tillämpar egna inkomstgränser. Lotta Svärd Stiftelsens hyresbostäder kan sökas av person som tjänstgjort som lotta. Upplysningar lämnas av stiftelsen tfn (09) Ansökningar kan skickas via internet på adressen Helykodit erbjuder tryggt boende för äldre. Hely ry. har servicebostäder i Kvarnbäcken och Gårdsbacka samt hyreslägenheter i Kvarnbäcken. Ansökningar till hyreslägenheter tas emot året runt. Ytterligare upplysningar tfn (09) Stiftelsen Lillesgården, Rastbölevägen 11, Helsingfors, upprätthåller ett hyreshus för svensk- 7

8 språkiga äldre i Nordsjö. Ytterligare upplysningar (09) Arbetets Vänner har hyreshus för svenskspråkiga äldre, Kyösti Kallios väg 3, Helsingfors, tfn Bostadsbidrag Pensionstagarnas bostadsbidrag kan sökas av 65-åriga med små inkomster eller under 65-åriga pensionstagare som bor permanent i Finland i en hyres- eller ägarbostad. Om båda makarna får pension som berättigar till pensionstagarens bostadsbidrag, lämnar de en gemensam ansökan och bidraget betalas så att båda får hälften av det. Bidragets belopp beror bl.a. på pensionstagarens inkomster, egendom och boendekostnader. Den sökande betalar självriskandelen av boendekostnaderna. Bostadsbidraget är 85 % av de godtagbara boendekostnaderna som överstiger självriskandelen. Närmare upplysningar ges av Folkpensionsanstalten, Bröstcancerscreening eller mammografi Helsingfors stad erbjuder alla kvinnor i åldern kostnadsfri mammografi vartannat år. Kallelse till undersökningen kommer årligen per brev till de kvinnor som fyller jämna år. 8

9 D Dagverksamhet Dagverksamhet för äldre är riktad till 65 år fyllda hemmaboende helsingforsare som har en minnessjukdom eller som vårdas hemma av en närstående. Dagverksamhet erbjuder olika aktiviteter enligt en individuell vård- och serviceplan, såsom motion och socialt umgänge som förbättrar och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Det finns omkring tjugo dagverksamhetsplatser på olika håll i stan. Till dagverksamhet ingår frukost, lunch, kaffe och vanligtvis taxiskjuts tur och retur. Ytterligare information får du från äldretjänsterna på det egna bostadsområdet eller svensk socialservice, tfn (09) (växel). Folkhälsan erbjuder aktiverande dagverksamhet på svenska i Seniorhuset i Brunakärr. Verksamheten är avsedd för personer med minnesstörningar och demenssjukdom. För närmare information kontakta Folkhälsans dagverksamhet för äldre, tfn (09) Privat dagverksamhet erbjuds också av bl.a. Helsingfors Alzheimerförening tfn (09) (personer med minnesproblem), Ilmari Helanderin Vanhusten säätiö tfn (09) (personer med minnesproblem), servicecentralen Ainola tfn (09) (äldre hörsel-synskadade), Vanhusten Palvelutaloyhdistys tfn (09) (rehabiliterande dagverksamhet och grupper för personer med minnesproblem) samt Vanhusten Päiväkeskus Vuorovesi tfn (09)

10 E Egenvårdsartiklar Helsingfors hälsovårdscentral delar ut egenvårdsartiklar vid Stengårds, Forsby och Hertonäs sjukhus. För egenvårdsartiklar behöver du remiss av hälsocentralläkaren. Klienter som är i hemvård får remiss av hemvårdsläkaren och artiklarna kan levereras hem. Egenvårdsartiklarna beställs per telefon, fax eller e-post och hämtas från utdelningsenheten. Beställ egenvårdsartiklarna i förväg. Leveranstiden är en vecka. Utdelningsenheterna har öppet må, on, fr 8 16 och ti, to Telefontiden är Hertonäs sjukhus tfn (09) , fax (09) Rävvägen 8, hus A, gatuplan, Helsingfors Stengårds sjukhus tfn (09) , fax (09) Sibeliusgatan 14, byggnad 27, gatuplan Helsingfors Ytterligare upplysningar 10 Ergoterapi Ergoterapi är rehabilitering vars syfte är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga. Ergoterapi för vuxna ges vid Hertonäs, Dals och Forsby sjukhus. För ergoterapi behövs läkarremiss men handledning och rådgivning får man också utan remiss.

11 F Ferieverksamhet Syftet med social ferieverksamhet är att stödja och främja de äldres eget initiativ och vardagskompetens. Bland annat minde bemedlade äldre har företräde då ferier beviljas. Stödd ferieverksamhet beviljas bl.a. av Huoltoliitto ry, tfn (09) , Lomakotien Liitto ry, tfn , Lomayhtymä ry tfn , Lomakotisäätiö tfn (03) , Solaris-Lomat ry tfn , Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry tfn (09) , Perhelomat ry tfn (09) och Kotien Puolesta Keskusliitto tfn (09) Svenska semesterförbundet i Finland r.f. erbjuder svenskspråkiga äldre semesterstöd, tfn (019) eller Fotvård Hälsovårdscentralens avgiftsfria fotvård är avsedd för personer som pga. sin sjukdom har speciella fotproblem. Till dessa hör diabetiker, personer med cirkulationsrubbningar eller svåra deformiteter i fötter, reumatiker och personer som lider av svår ASO eller av symtom på claudicatio intermittens. För att komma till vård behöver du remiss. Du kan beställa tid till fotvård vid vilken vårdenhet som helst må fr kl Telefonnummer är följande: Östra centrum och Degerö tfn (09) (Degerö, Gårdsbacka, Hertonäs, Nordsjö, Stensböle, Östra centrum) 11

12 Femkanten och Munksnäs tfn (09) (Dal, Drumsö, Femkanten, Haga, Malmgård, Munksnäs, Sockenbacka, Tölö) Storkärr och Forsby tfn (09) (Berghäll, Bocksbacka, Forsby, Jakobacka, Malm, Månsas, Parkstad, Rönnbacka, Skomakarböle, Svedängen, Åggelby, Vallgård) Avgiftsbelagd fotvård ges också vid t.ex. servicecentralernas fotvårdskliniker. Frivilligverksamhet Socialverket anordnar och koordinerar frivilligverksamhet tillsammans med många olika instanser. Förutom socialförvaltningen ordnas frivilligverksamhet av många organisationer, samfund och församlingar. Det finns bl.a. följande frivilligverksamhet: stödpersoner, ledsagar- och utevistelsehjälp, hjälp med att uträtta ärenden, intressebevakning, rekreation, klubbar, utfärder och hjälptelefoner. Du kan delta i frivilligverksamheten genom att kontakta frivilligkoordinatorerna, tfn (09) eller (09) eller organisationerna som bedriver frivilligverksamhet direkt. Ytterligare information finns på Fungerande hem Fungerande hem är en permanent utställning som presenterar tillgängliga och välfungerande lösningar för hemmet speciellt för äldre och handikappade. Fungerande hem ger idéer för alla som är intresserade av ett välfungerande hem. Utställningen är 12

13 öppen ti, to, fr kl och onsdagar Under sommarperioden är centret öppet ti fr Fungerande hem har stängt i juli. Adressen är Kottbyvägen 13, Helsingfors, tfn (09) , Fysioterapi Fysioterapienheterna ansvarar för främjande och upprätthållande av rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapi ges individuellt eller i grupp. Vid behov görs hembesök. För varje terapibehandling betalar klienten en terapiavgift. Till fysioterapi behöver du remiss av hälsocentralläkare. I Helsingfors finns sju områdesbaserade fysioterapienheter. Närmare uppgifter får du genom att kontakta fysioterapienheten på ditt eget bostadsområde, växel (09) Färdtjänst En klient som beviljats färdtjänst med stöd av socialvårdslagen eller handikappservicelagen kan anhålla om färdtjänst för arbets- och studieresor samt resor för fritid och uträttande av ärenden. Svenskspråkiga klienter anhåller om färdtjänst vid svensk socialservice, tfn (09) (växel). Klienten får till sitt bruk ett personligt stadskort. Resorna beställs från Helsingfors resetjänstcentral tfn (09) (svensk service). Resetjänstcentralen försöker ordna resorna så att klienter som åker samtidigt åt samma håll reser med samma bil. Stadskortet gäller i Helsingfors och för resor från Helsingfors till närkommunerna och inom närkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo). 13

14 14 Församlingens tjänster Församlingarna (ev.luth.) har verksamhet av många slag. Förutom gudstjänstlivet finns det olika grupper och klubbar, musik, andakter, samvaro, utfärder och evenemang. Församlingarnas dagkretsar erbjuder omväxlande verksamhet för äldre. Många församlingar har också måltidsservice. Församlingarna erbjuder samtalshjälp och själavård vid livets förändringsskeden. En ny serviceform är att man kan diskutera online med prästen på Upplysningar om församlingarnas verksamhet hittar du på H Helsingforsregionens trafiktjänster Helsingforsregionens trafik HRT sköter om huvudstadsregionens buss-, spårvagns-, metro-, färjoch närtågstrafik. För att få rabatt på resor måste du skaffa ett personligt resekort. Ytterligare upplysningar och resekort fås från HRT:s servicepunkter på Järnvägstorgets och Östra centrums metrostationer. Järnvägstorgets metrostation i tunneln har öppet må-to , fr och lö (sommartider: må-to och fr ) och Östra centrums metrostation må fr Resekortsinfo betjänar på tfn (09) och HRT:s trafikinfo på tfn Pensionärer med full folkpension får 50 % rabatt på resor. Pensionärer med minskad folkpension får 25 % rabatt. För att få rabatten behöver

15 du FPA:s intyg om folkpension. Även invalider kan under vissa förutsättningar få rabatten och då behövs en ansökan undertecknat av läkare. Krigsinvalider, frontveteraner och blinda som är fast bosatta på HRT-regionbiljettsområde beviljas resekort utan avgift och fri regionbiljett om de uppfyller vissa förutsättningar. HRT har Jouko-stadsdelslinjer i Helsingfors och servicelinjer i Esbo, Grankulla och Vanda. HRT:s normala biljetter är giltiga på service- och Joukolinjerna. Servicelinjer kan vem som helst använda men rutterna och tidtabellerna har planerats särskilt med tanke på de äldres och rörelsehindrades behov. Servicelinjernas småbussar och hållplatser känner du igen av solsymbolen. Ytterligare information om Helsingforsregionens trafik hittar du på Hemvård Då den äldres funktionsförmåga och kondition försämras stöds hans möjligheter att klara sig självständigt med hjälp av hemvård. Klienten själv, en anhörig eller en yrkesperson inom hälsovården kan ta initiativ till bedömningen av hemvårdsbehovet. Hemvård erbjuds i enlighet med en individuell service- och vårdplan. I den kommer man tillsammans med klienten och de anhöriga överens om behovet av hemvårdstjänster. I planen utreds också, vilka möjligheter klienten har att anlita privata tjänster samt socialverkets och idrottsverkets service. Hemvård ges till personer som behöver hjälp i de dagliga sysslorna, såsom med att äta, att sköta sin hygien, att klä sig, att ta sig upp ur sängen eller från stolen, att gå eller i samband med toalettbesöken. 15

16 För hemsjukvården behövs läkarremiss. Hemvårdens klienter får sin hälso- och sjukvård i hemmet om den inte kan ordnas på något annat sätt. Hemvårdsavgiften bestäms enligt servicemängden, klientens inkomster och familjestorleken. Om en person behöver hemvård kan han eller de anhöriga ringa till hemvårdsledaren i det egna bostadsområdet vardagar kl Hemvårdens kontaktuppgifter fås genom att ringa växeln (09) eller hälsorådgivningen (09) Klienter som behöver daglig hemvård kan få hjälp 1 2 gånger i månaden för att hålla hemmet snyggt. Med detta avses bl.a. dammsugning och vid behov torkning av golv med fuktig duk. Kökets och toalettens renlighet kontrolleras i samband med hembesöken. Klienten hänvisas att skaffa privat städhjälp och utnyttja möjligheten till hushållsavdrag. Måltidsservice omfattar butiksservice och skötsel av mellanmål. Som måltidsservice kan man beställa en varm eller en kall måltid dagligen eller mera sällan. Hemvårdens anställda ansvarar vid behov för mellanmålen och uppvärmning av maten. Butiksärenden sköts i regel som butiksservice då klienten och hemvårdens anställda tillsammans gör upp en butikslista som sedan förmedlas till serviceproducenten. Klienter som har svårigheter att självständigt klara av dagliga funktioner, som personlig hygien och klädtvätt, kan få hjälp med det. Hemvården hjälper vid behov även att ordna övriga tjänster, som t.ex. dagverksamhet och korttidsvård. Du kan fråga om att söka hjälp med ledsagning och uträttande av ärenden bl.a. från frivilligorganisationer och privata serviceproducenter. 16

17 Hjälpmedel Helsingfors hälsovårdscentral har hand om hjälpmedelsservicen. Servicen är avsedd för helsingforsbor som pga. sjukdom eller skada har svårigheter att röra sig och/eller i funktionsförmågan. Till hjälpmedelsservicen hör bedömningen av behovet, provning och handledning i användningen. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri. De vanligaste hjälpmedlen som behövs för att röra sig och klara de dagliga göromålen lånas ut utan remiss för kort- och långvarigt bruk vid Dals, Malms och Hertonäs serviceenheter. Långvarigt bruk förutsätter bedömning av hälsovårdspersonalen. Till hjälpmedel räknas bl.a. kryckor, promenadkäpp, vanlig rullstol, glidbräda, rollator, toalettstolsförhöjning, duschpall och -stol, badstol och -bräda, strumppådragare, griptång, vändskiva, resningsstöd, lyft- och gångbälten, förhöjningsklossar till sängen, förhöjningsdyna, stödräck och -handtag. Hjälpmedelsservice som kräver noggrannare bedömning av funktionsförmågan fås via Dals hjälpmedelsenhet. För att få låna hjälpmedel för kontinuerligt bruk krävs rekommendation av läkare eller annan hälsovårdspersonal. Bedömningen, provningen och handledningen förutsätter tidsbeställning. Till hjälpmedel som kräver noggrannare bedömning hör bl.a. aktiva rullstolar, lyftanordningar, och trappklättrare. Förfrågningar och tidsbeställning må fr kl , tfn (09) , Högspecialiserade hjälpmedel (bl.a. eldrivna rullstolar, kommunikationshjälpmedel och system för omgivningskontroll) utlånas av HUCS hjälpmedelsenhet. Servicen kräver remiss. Ytterligare information tfn (09) 4711/växel, 17

18 18 Hushållsavdrag Hushållsavdrag beviljas för arbete som utförs i eget hem eller i fritidsbostaden, t.ex. städning, vård och omsorg samt renovering. Hushållsavdraget har ett maximibelopp och en självriskandel. Ytterligare upplysningar om avdraget får du från huvudstadsregionens skattebyrå, tfn (09) Hälsostationer I alla akuta sjukdomar och olycksfall är hälsostationen det primära vårdstället. Vid hälsostationen finns läkar-, hälsovårdar- och sjukskötarmottagning. Helsingforsbor kan fritt välja på vilken av de 26 hälsostationerna de vill besöka. Förutom hälsostation kan man välja det husläkar-egenvårdarpar som ansvarar för vården. Valet görs för minst ett år framåt. Då den egna hälsostationen är stängd, kan du i akuta fall vända dig till jouren, se Jourtjänster. Kontaktuppgifter till hälsostationer och jouren hittar du i slutet av broschyren. Vårdanvisningar och aktuell information om hälsostationernas tjänster får du dygnet runt på infonummer (09) samt på I Infobank för invandrare Webbtjänsten Infopankki.fi stöder invandrarnas integrering genom att erbjuda information om det finska samhället och dess tjänster. Infobanken innehåller grundläggande information om bl.a. tillståndsfrågor, utbildning och arbete, boende och social-

19 tjänster, samhället, kulturen och fritiden. På sidorna finns även lokal information om Helsingforsregionen. Tjänsten fungerar på 15 språk: finska, svenska, engelska, estniska, franska, ryska, somaliska, serbokroatiska, turkiska, arabiska, persiska, kina, spanska, albaniska och kurdiska (sorani). Virka Info i stadshuset har också rådgivning för invandrare. Telefonrådgivningen betjänar må fr kl på tfn (09) och adressen är Norra Esplanaden Vid rådgivningen betjänar man kunder på tio språk, förutom de inhemska språken får man service på bl.a. engelska, franska, ryska, tyska, arabiska och somaliska. J Jourtjänster I akuta sjukdomsfall på vardagar till egen hälsostation Den primära vårdplatsen för barn och vuxna i akuta sjukdomar och olyckor är den egna hälsostationen. Hälsostationerna är öppna må fr kl 8 16 och en dag i veckan till kl. 18. På kvällar, veckoslut och helger till hälsocentraljouren Då den egna hälsostationen är stängd får man i akuta fall hjälp på hälsocentraljouren. Jouren har öppet vardagar kl och under veckoslut och helger kl. 8 22: Invånarna i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors Maria sjukhus, Lappviksgatan 16, byggnad 15, C-trappa (innergård), tfn (09)

20 20 Invånarna i södra, mellersta och västra Helsingfors Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12 tfn (09) eller (09) Nattetid Nattetid kl ges första hjälpen på Haartmanska sjukhusets eller Maria sjukhus jourpoliklinik. I livshotande situationer ring 112 I allvarliga sjukdoms-, olycks- och nödfall ringer man till larmnummer 112. Nödcentralen bedömer situationen och larmar hjälp eller hänvisar patienten till rätt vårdplats. Psykiatrisk jour Vid mentala problem söker man vård kl på egna hälsostationen. Då hälsostationen är stängd sköts brådskande mentalvårdsproblem på hälsocentraljouren vid Haartmanska sjukhuset och Maria sjukhus. Psykiatriska poliklinikerna kan erbjuda akuttider och de har öppet från måndag till fredag. Brådskande psykiatrisk sjukhusvård Aurorasjukhuset Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14 tfn (09) Tandläkarjour, se Tandvård. K Korttidsvård Hemmaboende äldre helsingforsare kan få korttidsvård på en dygnet runt vårdplats i något ålderdomshem eller servicehus, så att närståendevårdaren kan

21 få möjlighet att vila upp sig. Med korttidsvård vill man speciellt trygga närståendevårdarnas rätt till lagstadgade lediga dagar. Närmare upplysningar får du från svensk socialservice eller enheterna för socialt arbete och närarbete, tfn (09) (växel), Kostrådgivning och näringsterapi Helsingforsborna får kostrådgivning av sin egen hälsovårdare vid hälsostationen. Näringsterapeuter hjälper vid speciella kostfrågor som t.ex. specialdieter vid sjukdom, problem med intagning av maten eller näringsfrågor i samband med förebyggande av sjukdom. För att komma till en näringsterapeut behöver du remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare. Ytterligare upplysningar ger din egen hälsostation, tfn (09) (växel). L Laboratorier För undersökningar som görs vid laboratorium behövs i allmänhet läkarremiss. Helsingforsare kan söka sig till laboratorieundersökningar utan tidsbeställning till vilket laboratorium som helst vid hälsostation eller hälsocentralsjukhus. Om man vill boka tid till laboratorieundersökningar, ska man vända sig till Dals sjukhus laboratorium. Dessutom kan helsingforsborna anlita även HUSLAB:s övriga servicepunkter i huvudstadsregionen. Laboratoriernas kontaktuppgifter får du från hälsovårdscen- 21

22 tralens webbsidor eller HNS:s webbsidor eller deras telefonväxlar (09) och (09) Lindringsvård Det är möjligt att få lindringsvård (vård i livets slutskede) hemma med hjälp av hemsjukvården och hemsjukhusets tjänster. Lindringsvård kan även ordnas på stadssjukhuset. Terhohemmet, Kopparvägen 7, Helsingfors, tfn (09) , ger lindringsvård åt svårt sjuka personer. Hemmet upprätthålls av Terho-stiftelsen. Beslutet att inleda lindringsvården antingen på Terhohemmet, på stadssjukhuset eller i hemmet fattas av läkaren tillsammans med patienten och de anhöriga i det skede ingen botande vård längre kan ges. Långvarigt serviceboende Staden har flera servicehus för äldre som inte längre klarar sig i sitt eget hem och ännu inte behöver anstaltsvård. I servicehus finns det olika dygnet runt tjänster av vilka den boende själv väljer dem som han behöver. Klientavgiften för serviceboendet beror på antalet tjänster som man kommit överens om i vård- och serviceplanen. Klienten betalar dessutom en hyra, grundavgift och måltidsavgift. Servicen är i regel avsedd för personer över 65 år som behöver mycket hjälp och omsorg dygnet runt. Målsättningen är att boendet är tryggt och så självständigt som möjligt. Klienten bor i ett eget rum eller i två personers rum. Tjänsterna omfattar dessutom bl.a. matservice, tvätt- och klädservice, renlig- 22

23 het, trygghetstjänst, rekreation, basvård, hälso- och sjukvård samt hjälp med att uträtta ärenden. Man anhåller om serviceboende vid svensk socialservice eller hos socialarbetaren vid enheten för socialt arbete och närarbete, tfn (09) (växel). Det finns flera privata servicehus i Helsingfors, även svenskspråkiga, där kostnaderna för boendet beror på antalet tjänster. Information om privata servicehus lämnas av bl.a. S-info, tfn (09) och Läkar- och hälsovårdarmottagning på hälsostationen Hälsostationens läkare och hälsovårdare sköter patienter som arbetspar. Mottagningstid till dem båda bokas i regel via den egna hälsovårdaren, som tillsammans med patienten bedömer hur brådskande vården är. Hon ger råd och reserverar mottagningstid åt sig själv eller åt läkaren. Egenvårdaren har vardagar två telefontimmar, kl. 8 9 och Övriga tider förenas samtalen till hälsocentralens kansli. Egenvårdarnas telefonnummer hittar du på webben > Hälsostationer eller genom att ringa till hälsostationens kansli. Vid akuta sjukdomsfall, då hälsostationerna är stängda, tar man sig till hälsocentralsjouren. Kontaktuppgifterna till hälsostationer och jouren finns i slutet av broschyren. Hälsorådgivningen tfn (09) ger dygnet runt upplysningar om hälsovårdstjänster och vårdanvisningar. 23

24 Läkemedelsersättning FPA betalar ersättning för apotekets läkemedel som läkare eller sjukvårdare ordinerat för vård av sjukdom. Med FPA-kortet får du ersättningen direkt på apoteket. Grundersättningen för mediciner är lite under hälften av försäljningspriset. För läkemedel som är ordinerade för vissa svåra och långvariga sjukdomar får man specialersättning. Läkemedelskostnaderna har en årlig självrisk. När självrisken uppnås, skickar FPA ett meddelande hem varefter du får tilläggsersättning för årets resterande läkemedelskostnader. Uppgifter om ersättningsbara läkemedel finns på M Mentalvårdstjänster Helsingforsborna får sina mentalvårdstjänster vid sin egen hälsostation. Där får man hjälp i krissituationer och där sköts lindriga och medelsvåra mentala störningar. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren patienten till psykiatriska polikliniken. Kontaktuppgifterna till hälsostationerna finns i slutet av broschyren. I akuta krissituationer kan man ta kontakt direkt med psykiatriska polikliniken på det egna bostadsområdet, växel (09) Om hälsostationen eller psykiatriska polikliniken vid tidpunkten är stängd, kan man vid akuta psykiatriska problem söka sig till Haartmans hälsocentraljour, tfn (09) eller Maria hälsocentraljour, tfn (09)

25 De som behöver akut psykiatrisk sjukhusvård kan vända sig till jouren vid Aurorasjukhuset, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, tfn (09) Missbrukartjänster Om du har problem med alkohol eller droger, ska du söka hjälp vid socialstationen eller hälsocentralen. A-kliniken har verksamhet runtom i Helsingfors, fråga efter kontaktuppgifter från växeln (09) A-klinikerna erbjuder öppenvård för missbrukare och deras närmaste samt hjälper med att komma till avgiftning eller institutionsvård. Motion Idrottsverket ordnar instruerad seniormotion. Seniorverksamheten är avsedd för 60 år fyllda och för pensionärer. För seniorgrupperna anordnas på dagtid vattengymnastik, konditionssalsträning och gymnastik. Det finns motionsplatser på olika håll i staden. Den instruerade motionen är avgiftsbelagd, men personer med frontmanna- eller fronttjänsttecken och krigsinvalider är berättigade till avgiftsfri instruerad motion, konditionssalsträning och användning av simhallar. Idrottsverket beviljar simningskort på särskilda grunder. Anmälningar tas emot på internet https://asiointi. hel.fi, närmare information tfn (09) eller (09) I Månsas och Kvarnbäcken ordnas Seniorisäpinät -evenemang med syfte att aktivera äldre till regelbunden motion, presentera nya motionsformer och ge information om hälsomotion. Evenemangen omfattar motion enligt veckoteman, bl.a. gymnastik, dans, konditionssalsträning, spel och balansträning. 25

26 Idrottsverket anordnar motion också för specialgrupper som var och en kan delta i efter sin egen funktionsförmåga. Idrottsverket beviljar simningskort på särskilda grunder. Du kan fråga om specialmotion på tfn (09) eller (09) Idrottsverkets guide utkommer varje höst med närmare upplysningar om motionsmöjligheter. Guiden får du på motionsställena. Ytterligare information finns på Närmare upplysningar om instruerad motion på svenska får du på tfn (09) En del av servicecentralerna har egna motionsgrupper, konditonssalar och vattengymnastik. Ytterligare upplysningar får du direkt från servicecentralerna. Information om privata motionsställen får du t.ex. från S-info, tfn (09) Måltider Servicecentralerna för äldre bjuder på förmånliga måltider. Även i några servicehus för äldre har hemmaboende möjlighet till måltider. Servicecentralernas kontaktuppgifter finns i slutet av broschyren. På webben hittar du ytterligare information om centralerna Måltidsservicen är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga. Du kan anhålla om servicen hos hemvårdsledaren på ditt bostadsområde, kontaktuppgifterna ger hälsovårdscentralens växel, tfn (09) Många organisationer har måltidsservice och församlingar arrangerar måltidsservice för pensionärer. Det finns också privata serviceproducenter som levererar måltider hem. Fråga också efter måltidsservice från lunchrestauranger som finns nära. 26

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG!

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! www.hel.fi/terveyskeskus ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! Senaste infobrev har sänts år 2011. Detta infobrev innehåller de uppdaterade servicenumren i alfabetisk ordning. Vi ber er spara denna minneslista.

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors Servicecentraler för pensionärer och arbetslösa Må bra i Helsingfors Kampens servicecentral Kinaborgs servicecentral Gårdsbacka servicecentral Gustafsgårds servicecentral Mejlans rekreationscentral Munksnäs

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors PB 7140, 00099 Helsingfors stad växel (09) 310 4011 Kundrådgivning

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Socialservice för helsingforsborna

Socialservice för helsingforsborna Socialservice för helsingforsborna 1 Helsingfors socialverk organiserar Helsingfors stads socialservice. Socialverket består av ansvarsområdena barndagvård tjänster för barnfamiljer tjänster för vuxna

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

serviceguide för handikappade i helsingfors

serviceguide för handikappade i helsingfors serviceguide för handikappade i helsingfors 1 Innehål 1. Serviceguide för handikappade i Helsingfors 3 2. Servicen definieras i lag 4 3. Att söka service 5 4. Service för gravt handikappade 6 Personlig

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN Ärade läsare Det är viktigt att beakta de äldres olika behov vid planering och ordnande av tjänster för äldre. Även en gammal människa vill förverkliga sig själv,

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00

Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Mora kommun Socialförvaltningen Prostgatan 7 792 80 Mora Tfn. 0250-264 00 Information om vård och omsorg i Mora kommun Reviderad 2014-08-04 Socialförvaltningen Innehåll Sida Välkommen 3 Gången är följande

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar

Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar 1 Meddelande till vårdnadshavarna Avgiften för eftermiddagsverksamheten läsåret 2014 2015 och principerna för avgiftsnedsättningar Bilaga: Blankett för anhållan om nedsatt avgift eller befrielse från avgiften

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift)

Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling ( ) registrerat partnerskap ( ) särbo (gift) Situationsbedömning SOS-projektet PILOT 1. Grunduppgifter Klientens namn: Adress: Socialarbetare: Datum: Personsignum: Telefonnummer: Civilstånd ( ) gift/sambo, namn: ( ) ogift ( ) skild ( ) änka/änkling

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL

BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL BORGÅ STADS KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV VÅRD OCH OMSORG I HEMMET SAMT DESS INNEHÅLL 2 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 3 2. HEMVÅRDENS TJÄNSTER... 3 Hemvården erbjuder följande tjänster:... 4 3. HUR

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer