Serviceguide för. seniorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceguide för. seniorer"

Transkript

1 Serviceguide för seniorer 1

2 2

3 Senior i Helsingfors I den här guiden har vi samlat uppgifter om social- och hälsovårdssamt motionstjänster i Helsingfors. Guiden ger också information om välbefinnande, studier och övriga aktiviteter. Innehåll A Avgiftstak 5 B Bedömning av servicebehovet 5 Bibliotekstjänster 6 Boende 7 Bostadsbidrag 8 Bröstcancerscreening eller mammografi 8 D Dagverksamhet 9 E Egenvårdsartiklar 10 Ergoterapi 10 F Ferieverksamhet 11 Fotvård 11 Frivilligverksamhet 12 Fungerande hem 12 Fysioterapi 13 Färdtjänst 13 Församlingens tjänster 14 H Helsingforsregionens trafiktjänster 14 3

4 Hemvård 15 Hjälpmedel 17 Hushållsavdrag 18 Hälsostationer 18 I Infobank för invandrare 18 J Jourtjänster 19 K Korttidsvård 20 Kostrådgivning och näringsterapi 21 L Laboratorier 21 Lindringsvård 22 Långvarigt serviceboende 22 Läkar- och hälsovårdarmottagning på hälsostation 23 Läkemedelsersättning 24 M Mentalvårdstjänster 24 Missbrukartjänster 25 Motion 25 Måltider 26 P Patientombudsman 27 Pension 27 R Rehabilitering 28 S Servicecentraler 28 Sjukhusvård 29 Skyddshem 29 Socialombudsman 30 Socialrådgivning 30 Social- och krisjouren 31 Socialt arbete och närarbete för äldre 31 Studier 32 Stöd för närståendevård 33 Svensk social- och hälsovårdsservice 33 T Tandvård 34 Trygghetstelefon 35 U Utkomststöd 36 V Vaccinationer 36 Verksamhetscenter för närståendevård 36 Veteranernas rehabilitering 37 Veteranernas tandvård 38 Veteranombudsman 38 Vårdbidrag 39 Vårdförnödenheter 39 Välfärdsfrämjande hembesök 39 Ä Äldrerådet 40 Ändringsarbeten i bostaden 40 Kontaktuppgifter Enheterna för socialt arbete och närarbete för äldre 42 Service- och rekreationscentraler 43 Hälsostationer 44 Stadens sjukhus 47 Jourtjänster 48 Nyttiga organisationer 50 4

5 Servicen i alfabetisk ordning A Avgiftstak För klientavgifter inom den offentliga social- och hälsovården har fastställts ett avgiftstak. Efter att avgifterna överskrider avgiftstaket, är anlitandet av öppen service avgiftsfritt. I praktiken går det till så att klienten följer upp betalda avgifter antingen genom att spara alla kvitton eller genom att skaffa sig ett klientavgiftskort. Korten finns att få på hälsostationer och sjukhus. Efter att avgiftstaket fyllts ansöker klienten om frikort. Till avgiftstaket räknas hälsocentralläkarbesök, poliklinikavgifter och dagkirurgi, individuell fysioterapi och rehabilitering samt kortvarig anstaltsvård. Ytterligare information > Patientavgifter. B Bedömning av servicebehovet Personer över 75 år och alla som får FPA:s specialvårdsbidrag har rätt att få sitt behov av socialservice bedömt. Bedömningen gäller alla socialväsendets tjänster, bl.a. stöd för närståendevård, boendeservice, färdtjänst, hemservice, ändringsarbeten i bostaden och utkomststöd. Med bedömningen av behovet av socialtjänster vill man stöda de äldres egen aktivitet och funktionsförmåga samt säkerställa att 5

6 de får hjälp och stöd i tid. Personen själv, en anhörig eller annan närstående kan begära om bedömning vid svensk socialservice, enheten för äldreomsorg (kontaktuppgifter finns i slutet) eller hälsovårdscentralens hemvårdsledare, tfn (09) Bibliotektjänster Helsingfors stadsbibliotek omfattar över 30 bibliotek samt två bokbussar. Det finns serviceställen även på många åldringscentraler och sjukhus. Förutom skön- och faktalitteratur kan du låna talböcker, böcker med stor text och lättlästa böcker. Dessutom lånar biblioteken ut musik och filmer, språkkurser och veckotidningar. Via bibliotekssystemet Helmet (www.helmet.fi) kan du söka och låna material samt förnya dina lån. För att kunna använda Helmet-systemet behöver du ett lösenord som du får från biblioteket. Biblioteket erbjuder sina kunder datorer med sedvanliga program och internetuppkoppling. Du kan reservera datortid i förväg men det finns också datorer som man kan köa till på biblioteket. I glaspalatset finns bibliotekets info-punkt, där du kan få handledning i att använda dator, elektroniska tjänster som finns på webben samt mobiltelefoner och digi-tv. Handledningen är avgiftsfri. Adressen är Mannerheimvägen 22 24, 2 vån., tfn (09) Stadsbiblioteket har hembetjäning för helsingforsare som t.ex. på grund av sjukdom eller hög ålder inte själv kan besöka biblioteket. Via servicen kan du låna böcker från huvudstadsregionen, talböcker, musik och videokassetter. Ytterligare upplysningar om bibliotekets hemservice får du vardagar på nummer (09)

7 Svenska Arbis har ett välförsett bibliotek på Dagmarsgatan 3, tfn (09) eller Ytterligare information om bibliotekstjänster hittar du på Boende Du kan ansöka om stadens hyreslängenhet genom en elektronisk ansökan på adressen fi. Ytterligare information får du från fastighetskontorets bostadsförmedling, Östersjögatan 3, öppet må 9 17, ti fr 9 15, telefontjänst (09) må fr För frontveteraner och lottor finns hyreslägenheter i Tranbacka och Åggelby. Upplysningar om bostäderna i Tranbacka får du från fastighetskontoret tfn (09) och om bostäderna i Åggelby i nummer Servicebostäder avsedda särskilt för veteraner finns i Hertonäs, tfn (09) Också Stiftelsen Helsingfors stads 400-årshem har förmånliga hyresbostäder, som kan sökas av dem som fyllt 65 och bott 20 år i Helsingfors, tfn (09) Stiftelsen tillämpar egna inkomstgränser. Lotta Svärd Stiftelsens hyresbostäder kan sökas av person som tjänstgjort som lotta. Upplysningar lämnas av stiftelsen tfn (09) Ansökningar kan skickas via internet på adressen Helykodit erbjuder tryggt boende för äldre. Hely ry. har servicebostäder i Kvarnbäcken och Gårdsbacka samt hyreslägenheter i Kvarnbäcken. Ansökningar till hyreslägenheter tas emot året runt. Ytterligare upplysningar tfn (09) Stiftelsen Lillesgården, Rastbölevägen 11, Helsingfors, upprätthåller ett hyreshus för svensk- 7

8 språkiga äldre i Nordsjö. Ytterligare upplysningar (09) Arbetets Vänner har hyreshus för svenskspråkiga äldre, Kyösti Kallios väg 3, Helsingfors, tfn Bostadsbidrag Pensionstagarnas bostadsbidrag kan sökas av 65-åriga med små inkomster eller under 65-åriga pensionstagare som bor permanent i Finland i en hyres- eller ägarbostad. Om båda makarna får pension som berättigar till pensionstagarens bostadsbidrag, lämnar de en gemensam ansökan och bidraget betalas så att båda får hälften av det. Bidragets belopp beror bl.a. på pensionstagarens inkomster, egendom och boendekostnader. Den sökande betalar självriskandelen av boendekostnaderna. Bostadsbidraget är 85 % av de godtagbara boendekostnaderna som överstiger självriskandelen. Närmare upplysningar ges av Folkpensionsanstalten, Bröstcancerscreening eller mammografi Helsingfors stad erbjuder alla kvinnor i åldern kostnadsfri mammografi vartannat år. Kallelse till undersökningen kommer årligen per brev till de kvinnor som fyller jämna år. 8

9 D Dagverksamhet Dagverksamhet för äldre är riktad till 65 år fyllda hemmaboende helsingforsare som har en minnessjukdom eller som vårdas hemma av en närstående. Dagverksamhet erbjuder olika aktiviteter enligt en individuell vård- och serviceplan, såsom motion och socialt umgänge som förbättrar och upprätthåller klientens funktionsförmåga. Det finns omkring tjugo dagverksamhetsplatser på olika håll i stan. Till dagverksamhet ingår frukost, lunch, kaffe och vanligtvis taxiskjuts tur och retur. Ytterligare information får du från äldretjänsterna på det egna bostadsområdet eller svensk socialservice, tfn (09) (växel). Folkhälsan erbjuder aktiverande dagverksamhet på svenska i Seniorhuset i Brunakärr. Verksamheten är avsedd för personer med minnesstörningar och demenssjukdom. För närmare information kontakta Folkhälsans dagverksamhet för äldre, tfn (09) Privat dagverksamhet erbjuds också av bl.a. Helsingfors Alzheimerförening tfn (09) (personer med minnesproblem), Ilmari Helanderin Vanhusten säätiö tfn (09) (personer med minnesproblem), servicecentralen Ainola tfn (09) (äldre hörsel-synskadade), Vanhusten Palvelutaloyhdistys tfn (09) (rehabiliterande dagverksamhet och grupper för personer med minnesproblem) samt Vanhusten Päiväkeskus Vuorovesi tfn (09)

10 E Egenvårdsartiklar Helsingfors hälsovårdscentral delar ut egenvårdsartiklar vid Stengårds, Forsby och Hertonäs sjukhus. För egenvårdsartiklar behöver du remiss av hälsocentralläkaren. Klienter som är i hemvård får remiss av hemvårdsläkaren och artiklarna kan levereras hem. Egenvårdsartiklarna beställs per telefon, fax eller e-post och hämtas från utdelningsenheten. Beställ egenvårdsartiklarna i förväg. Leveranstiden är en vecka. Utdelningsenheterna har öppet må, on, fr 8 16 och ti, to Telefontiden är Hertonäs sjukhus tfn (09) , fax (09) Rävvägen 8, hus A, gatuplan, Helsingfors Stengårds sjukhus tfn (09) , fax (09) Sibeliusgatan 14, byggnad 27, gatuplan Helsingfors Ytterligare upplysningar 10 Ergoterapi Ergoterapi är rehabilitering vars syfte är att upprätthålla och förbättra klientens funktionsförmåga. Ergoterapi för vuxna ges vid Hertonäs, Dals och Forsby sjukhus. För ergoterapi behövs läkarremiss men handledning och rådgivning får man också utan remiss.

11 F Ferieverksamhet Syftet med social ferieverksamhet är att stödja och främja de äldres eget initiativ och vardagskompetens. Bland annat minde bemedlade äldre har företräde då ferier beviljas. Stödd ferieverksamhet beviljas bl.a. av Huoltoliitto ry, tfn (09) , Lomakotien Liitto ry, tfn , Lomayhtymä ry tfn , Lomakotisäätiö tfn (03) , Solaris-Lomat ry tfn , Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry tfn (09) , Perhelomat ry tfn (09) och Kotien Puolesta Keskusliitto tfn (09) Svenska semesterförbundet i Finland r.f. erbjuder svenskspråkiga äldre semesterstöd, tfn (019) eller Fotvård Hälsovårdscentralens avgiftsfria fotvård är avsedd för personer som pga. sin sjukdom har speciella fotproblem. Till dessa hör diabetiker, personer med cirkulationsrubbningar eller svåra deformiteter i fötter, reumatiker och personer som lider av svår ASO eller av symtom på claudicatio intermittens. För att komma till vård behöver du remiss. Du kan beställa tid till fotvård vid vilken vårdenhet som helst må fr kl Telefonnummer är följande: Östra centrum och Degerö tfn (09) (Degerö, Gårdsbacka, Hertonäs, Nordsjö, Stensböle, Östra centrum) 11

12 Femkanten och Munksnäs tfn (09) (Dal, Drumsö, Femkanten, Haga, Malmgård, Munksnäs, Sockenbacka, Tölö) Storkärr och Forsby tfn (09) (Berghäll, Bocksbacka, Forsby, Jakobacka, Malm, Månsas, Parkstad, Rönnbacka, Skomakarböle, Svedängen, Åggelby, Vallgård) Avgiftsbelagd fotvård ges också vid t.ex. servicecentralernas fotvårdskliniker. Frivilligverksamhet Socialverket anordnar och koordinerar frivilligverksamhet tillsammans med många olika instanser. Förutom socialförvaltningen ordnas frivilligverksamhet av många organisationer, samfund och församlingar. Det finns bl.a. följande frivilligverksamhet: stödpersoner, ledsagar- och utevistelsehjälp, hjälp med att uträtta ärenden, intressebevakning, rekreation, klubbar, utfärder och hjälptelefoner. Du kan delta i frivilligverksamheten genom att kontakta frivilligkoordinatorerna, tfn (09) eller (09) eller organisationerna som bedriver frivilligverksamhet direkt. Ytterligare information finns på Fungerande hem Fungerande hem är en permanent utställning som presenterar tillgängliga och välfungerande lösningar för hemmet speciellt för äldre och handikappade. Fungerande hem ger idéer för alla som är intresserade av ett välfungerande hem. Utställningen är 12

13 öppen ti, to, fr kl och onsdagar Under sommarperioden är centret öppet ti fr Fungerande hem har stängt i juli. Adressen är Kottbyvägen 13, Helsingfors, tfn (09) , Fysioterapi Fysioterapienheterna ansvarar för främjande och upprätthållande av rörelse- och funktionsförmåga. Fysioterapi ges individuellt eller i grupp. Vid behov görs hembesök. För varje terapibehandling betalar klienten en terapiavgift. Till fysioterapi behöver du remiss av hälsocentralläkare. I Helsingfors finns sju områdesbaserade fysioterapienheter. Närmare uppgifter får du genom att kontakta fysioterapienheten på ditt eget bostadsområde, växel (09) Färdtjänst En klient som beviljats färdtjänst med stöd av socialvårdslagen eller handikappservicelagen kan anhålla om färdtjänst för arbets- och studieresor samt resor för fritid och uträttande av ärenden. Svenskspråkiga klienter anhåller om färdtjänst vid svensk socialservice, tfn (09) (växel). Klienten får till sitt bruk ett personligt stadskort. Resorna beställs från Helsingfors resetjänstcentral tfn (09) (svensk service). Resetjänstcentralen försöker ordna resorna så att klienter som åker samtidigt åt samma håll reser med samma bil. Stadskortet gäller i Helsingfors och för resor från Helsingfors till närkommunerna och inom närkommunerna (Esbo, Grankulla, Vanda och Sibbo). 13

14 14 Församlingens tjänster Församlingarna (ev.luth.) har verksamhet av många slag. Förutom gudstjänstlivet finns det olika grupper och klubbar, musik, andakter, samvaro, utfärder och evenemang. Församlingarnas dagkretsar erbjuder omväxlande verksamhet för äldre. Många församlingar har också måltidsservice. Församlingarna erbjuder samtalshjälp och själavård vid livets förändringsskeden. En ny serviceform är att man kan diskutera online med prästen på Upplysningar om församlingarnas verksamhet hittar du på H Helsingforsregionens trafiktjänster Helsingforsregionens trafik HRT sköter om huvudstadsregionens buss-, spårvagns-, metro-, färjoch närtågstrafik. För att få rabatt på resor måste du skaffa ett personligt resekort. Ytterligare upplysningar och resekort fås från HRT:s servicepunkter på Järnvägstorgets och Östra centrums metrostationer. Järnvägstorgets metrostation i tunneln har öppet må-to , fr och lö (sommartider: må-to och fr ) och Östra centrums metrostation må fr Resekortsinfo betjänar på tfn (09) och HRT:s trafikinfo på tfn Pensionärer med full folkpension får 50 % rabatt på resor. Pensionärer med minskad folkpension får 25 % rabatt. För att få rabatten behöver

15 du FPA:s intyg om folkpension. Även invalider kan under vissa förutsättningar få rabatten och då behövs en ansökan undertecknat av läkare. Krigsinvalider, frontveteraner och blinda som är fast bosatta på HRT-regionbiljettsområde beviljas resekort utan avgift och fri regionbiljett om de uppfyller vissa förutsättningar. HRT har Jouko-stadsdelslinjer i Helsingfors och servicelinjer i Esbo, Grankulla och Vanda. HRT:s normala biljetter är giltiga på service- och Joukolinjerna. Servicelinjer kan vem som helst använda men rutterna och tidtabellerna har planerats särskilt med tanke på de äldres och rörelsehindrades behov. Servicelinjernas småbussar och hållplatser känner du igen av solsymbolen. Ytterligare information om Helsingforsregionens trafik hittar du på Hemvård Då den äldres funktionsförmåga och kondition försämras stöds hans möjligheter att klara sig självständigt med hjälp av hemvård. Klienten själv, en anhörig eller en yrkesperson inom hälsovården kan ta initiativ till bedömningen av hemvårdsbehovet. Hemvård erbjuds i enlighet med en individuell service- och vårdplan. I den kommer man tillsammans med klienten och de anhöriga överens om behovet av hemvårdstjänster. I planen utreds också, vilka möjligheter klienten har att anlita privata tjänster samt socialverkets och idrottsverkets service. Hemvård ges till personer som behöver hjälp i de dagliga sysslorna, såsom med att äta, att sköta sin hygien, att klä sig, att ta sig upp ur sängen eller från stolen, att gå eller i samband med toalettbesöken. 15

16 För hemsjukvården behövs läkarremiss. Hemvårdens klienter får sin hälso- och sjukvård i hemmet om den inte kan ordnas på något annat sätt. Hemvårdsavgiften bestäms enligt servicemängden, klientens inkomster och familjestorleken. Om en person behöver hemvård kan han eller de anhöriga ringa till hemvårdsledaren i det egna bostadsområdet vardagar kl Hemvårdens kontaktuppgifter fås genom att ringa växeln (09) eller hälsorådgivningen (09) Klienter som behöver daglig hemvård kan få hjälp 1 2 gånger i månaden för att hålla hemmet snyggt. Med detta avses bl.a. dammsugning och vid behov torkning av golv med fuktig duk. Kökets och toalettens renlighet kontrolleras i samband med hembesöken. Klienten hänvisas att skaffa privat städhjälp och utnyttja möjligheten till hushållsavdrag. Måltidsservice omfattar butiksservice och skötsel av mellanmål. Som måltidsservice kan man beställa en varm eller en kall måltid dagligen eller mera sällan. Hemvårdens anställda ansvarar vid behov för mellanmålen och uppvärmning av maten. Butiksärenden sköts i regel som butiksservice då klienten och hemvårdens anställda tillsammans gör upp en butikslista som sedan förmedlas till serviceproducenten. Klienter som har svårigheter att självständigt klara av dagliga funktioner, som personlig hygien och klädtvätt, kan få hjälp med det. Hemvården hjälper vid behov även att ordna övriga tjänster, som t.ex. dagverksamhet och korttidsvård. Du kan fråga om att söka hjälp med ledsagning och uträttande av ärenden bl.a. från frivilligorganisationer och privata serviceproducenter. 16

17 Hjälpmedel Helsingfors hälsovårdscentral har hand om hjälpmedelsservicen. Servicen är avsedd för helsingforsbor som pga. sjukdom eller skada har svårigheter att röra sig och/eller i funktionsförmågan. Till hjälpmedelsservicen hör bedömningen av behovet, provning och handledning i användningen. Hjälpmedelsservicen är avgiftsfri. De vanligaste hjälpmedlen som behövs för att röra sig och klara de dagliga göromålen lånas ut utan remiss för kort- och långvarigt bruk vid Dals, Malms och Hertonäs serviceenheter. Långvarigt bruk förutsätter bedömning av hälsovårdspersonalen. Till hjälpmedel räknas bl.a. kryckor, promenadkäpp, vanlig rullstol, glidbräda, rollator, toalettstolsförhöjning, duschpall och -stol, badstol och -bräda, strumppådragare, griptång, vändskiva, resningsstöd, lyft- och gångbälten, förhöjningsklossar till sängen, förhöjningsdyna, stödräck och -handtag. Hjälpmedelsservice som kräver noggrannare bedömning av funktionsförmågan fås via Dals hjälpmedelsenhet. För att få låna hjälpmedel för kontinuerligt bruk krävs rekommendation av läkare eller annan hälsovårdspersonal. Bedömningen, provningen och handledningen förutsätter tidsbeställning. Till hjälpmedel som kräver noggrannare bedömning hör bl.a. aktiva rullstolar, lyftanordningar, och trappklättrare. Förfrågningar och tidsbeställning må fr kl , tfn (09) , Högspecialiserade hjälpmedel (bl.a. eldrivna rullstolar, kommunikationshjälpmedel och system för omgivningskontroll) utlånas av HUCS hjälpmedelsenhet. Servicen kräver remiss. Ytterligare information tfn (09) 4711/växel, 17

18 18 Hushållsavdrag Hushållsavdrag beviljas för arbete som utförs i eget hem eller i fritidsbostaden, t.ex. städning, vård och omsorg samt renovering. Hushållsavdraget har ett maximibelopp och en självriskandel. Ytterligare upplysningar om avdraget får du från huvudstadsregionens skattebyrå, tfn (09) Hälsostationer I alla akuta sjukdomar och olycksfall är hälsostationen det primära vårdstället. Vid hälsostationen finns läkar-, hälsovårdar- och sjukskötarmottagning. Helsingforsbor kan fritt välja på vilken av de 26 hälsostationerna de vill besöka. Förutom hälsostation kan man välja det husläkar-egenvårdarpar som ansvarar för vården. Valet görs för minst ett år framåt. Då den egna hälsostationen är stängd, kan du i akuta fall vända dig till jouren, se Jourtjänster. Kontaktuppgifter till hälsostationer och jouren hittar du i slutet av broschyren. Vårdanvisningar och aktuell information om hälsostationernas tjänster får du dygnet runt på infonummer (09) samt på I Infobank för invandrare Webbtjänsten Infopankki.fi stöder invandrarnas integrering genom att erbjuda information om det finska samhället och dess tjänster. Infobanken innehåller grundläggande information om bl.a. tillståndsfrågor, utbildning och arbete, boende och social-

19 tjänster, samhället, kulturen och fritiden. På sidorna finns även lokal information om Helsingforsregionen. Tjänsten fungerar på 15 språk: finska, svenska, engelska, estniska, franska, ryska, somaliska, serbokroatiska, turkiska, arabiska, persiska, kina, spanska, albaniska och kurdiska (sorani). Virka Info i stadshuset har också rådgivning för invandrare. Telefonrådgivningen betjänar må fr kl på tfn (09) och adressen är Norra Esplanaden Vid rådgivningen betjänar man kunder på tio språk, förutom de inhemska språken får man service på bl.a. engelska, franska, ryska, tyska, arabiska och somaliska. J Jourtjänster I akuta sjukdomsfall på vardagar till egen hälsostation Den primära vårdplatsen för barn och vuxna i akuta sjukdomar och olyckor är den egna hälsostationen. Hälsostationerna är öppna må fr kl 8 16 och en dag i veckan till kl. 18. På kvällar, veckoslut och helger till hälsocentraljouren Då den egna hälsostationen är stängd får man i akuta fall hjälp på hälsocentraljouren. Jouren har öppet vardagar kl och under veckoslut och helger kl. 8 22: Invånarna i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors Maria sjukhus, Lappviksgatan 16, byggnad 15, C-trappa (innergård), tfn (09)

20 20 Invånarna i södra, mellersta och västra Helsingfors Haartmanska sjukhuset, Haartmansgatan 4, byggnad 12 tfn (09) eller (09) Nattetid Nattetid kl ges första hjälpen på Haartmanska sjukhusets eller Maria sjukhus jourpoliklinik. I livshotande situationer ring 112 I allvarliga sjukdoms-, olycks- och nödfall ringer man till larmnummer 112. Nödcentralen bedömer situationen och larmar hjälp eller hänvisar patienten till rätt vårdplats. Psykiatrisk jour Vid mentala problem söker man vård kl på egna hälsostationen. Då hälsostationen är stängd sköts brådskande mentalvårdsproblem på hälsocentraljouren vid Haartmanska sjukhuset och Maria sjukhus. Psykiatriska poliklinikerna kan erbjuda akuttider och de har öppet från måndag till fredag. Brådskande psykiatrisk sjukhusvård Aurorasjukhuset Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14 tfn (09) Tandläkarjour, se Tandvård. K Korttidsvård Hemmaboende äldre helsingforsare kan få korttidsvård på en dygnet runt vårdplats i något ålderdomshem eller servicehus, så att närståendevårdaren kan

21 få möjlighet att vila upp sig. Med korttidsvård vill man speciellt trygga närståendevårdarnas rätt till lagstadgade lediga dagar. Närmare upplysningar får du från svensk socialservice eller enheterna för socialt arbete och närarbete, tfn (09) (växel), Kostrådgivning och näringsterapi Helsingforsborna får kostrådgivning av sin egen hälsovårdare vid hälsostationen. Näringsterapeuter hjälper vid speciella kostfrågor som t.ex. specialdieter vid sjukdom, problem med intagning av maten eller näringsfrågor i samband med förebyggande av sjukdom. För att komma till en näringsterapeut behöver du remiss av läkare, hälsovårdare eller sjukskötare. Ytterligare upplysningar ger din egen hälsostation, tfn (09) (växel). L Laboratorier För undersökningar som görs vid laboratorium behövs i allmänhet läkarremiss. Helsingforsare kan söka sig till laboratorieundersökningar utan tidsbeställning till vilket laboratorium som helst vid hälsostation eller hälsocentralsjukhus. Om man vill boka tid till laboratorieundersökningar, ska man vända sig till Dals sjukhus laboratorium. Dessutom kan helsingforsborna anlita även HUSLAB:s övriga servicepunkter i huvudstadsregionen. Laboratoriernas kontaktuppgifter får du från hälsovårdscen- 21

22 tralens webbsidor eller HNS:s webbsidor eller deras telefonväxlar (09) och (09) Lindringsvård Det är möjligt att få lindringsvård (vård i livets slutskede) hemma med hjälp av hemsjukvården och hemsjukhusets tjänster. Lindringsvård kan även ordnas på stadssjukhuset. Terhohemmet, Kopparvägen 7, Helsingfors, tfn (09) , ger lindringsvård åt svårt sjuka personer. Hemmet upprätthålls av Terho-stiftelsen. Beslutet att inleda lindringsvården antingen på Terhohemmet, på stadssjukhuset eller i hemmet fattas av läkaren tillsammans med patienten och de anhöriga i det skede ingen botande vård längre kan ges. Långvarigt serviceboende Staden har flera servicehus för äldre som inte längre klarar sig i sitt eget hem och ännu inte behöver anstaltsvård. I servicehus finns det olika dygnet runt tjänster av vilka den boende själv väljer dem som han behöver. Klientavgiften för serviceboendet beror på antalet tjänster som man kommit överens om i vård- och serviceplanen. Klienten betalar dessutom en hyra, grundavgift och måltidsavgift. Servicen är i regel avsedd för personer över 65 år som behöver mycket hjälp och omsorg dygnet runt. Målsättningen är att boendet är tryggt och så självständigt som möjligt. Klienten bor i ett eget rum eller i två personers rum. Tjänsterna omfattar dessutom bl.a. matservice, tvätt- och klädservice, renlig- 22

23 het, trygghetstjänst, rekreation, basvård, hälso- och sjukvård samt hjälp med att uträtta ärenden. Man anhåller om serviceboende vid svensk socialservice eller hos socialarbetaren vid enheten för socialt arbete och närarbete, tfn (09) (växel). Det finns flera privata servicehus i Helsingfors, även svenskspråkiga, där kostnaderna för boendet beror på antalet tjänster. Information om privata servicehus lämnas av bl.a. S-info, tfn (09) och Läkar- och hälsovårdarmottagning på hälsostationen Hälsostationens läkare och hälsovårdare sköter patienter som arbetspar. Mottagningstid till dem båda bokas i regel via den egna hälsovårdaren, som tillsammans med patienten bedömer hur brådskande vården är. Hon ger råd och reserverar mottagningstid åt sig själv eller åt läkaren. Egenvårdaren har vardagar två telefontimmar, kl. 8 9 och Övriga tider förenas samtalen till hälsocentralens kansli. Egenvårdarnas telefonnummer hittar du på webben > Hälsostationer eller genom att ringa till hälsostationens kansli. Vid akuta sjukdomsfall, då hälsostationerna är stängda, tar man sig till hälsocentralsjouren. Kontaktuppgifterna till hälsostationer och jouren finns i slutet av broschyren. Hälsorådgivningen tfn (09) ger dygnet runt upplysningar om hälsovårdstjänster och vårdanvisningar. 23

24 Läkemedelsersättning FPA betalar ersättning för apotekets läkemedel som läkare eller sjukvårdare ordinerat för vård av sjukdom. Med FPA-kortet får du ersättningen direkt på apoteket. Grundersättningen för mediciner är lite under hälften av försäljningspriset. För läkemedel som är ordinerade för vissa svåra och långvariga sjukdomar får man specialersättning. Läkemedelskostnaderna har en årlig självrisk. När självrisken uppnås, skickar FPA ett meddelande hem varefter du får tilläggsersättning för årets resterande läkemedelskostnader. Uppgifter om ersättningsbara läkemedel finns på M Mentalvårdstjänster Helsingforsborna får sina mentalvårdstjänster vid sin egen hälsostation. Där får man hjälp i krissituationer och där sköts lindriga och medelsvåra mentala störningar. Vid behov remitterar hälsocentralläkaren patienten till psykiatriska polikliniken. Kontaktuppgifterna till hälsostationerna finns i slutet av broschyren. I akuta krissituationer kan man ta kontakt direkt med psykiatriska polikliniken på det egna bostadsområdet, växel (09) Om hälsostationen eller psykiatriska polikliniken vid tidpunkten är stängd, kan man vid akuta psykiatriska problem söka sig till Haartmans hälsocentraljour, tfn (09) eller Maria hälsocentraljour, tfn (09)

25 De som behöver akut psykiatrisk sjukhusvård kan vända sig till jouren vid Aurorasjukhuset, Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, tfn (09) Missbrukartjänster Om du har problem med alkohol eller droger, ska du söka hjälp vid socialstationen eller hälsocentralen. A-kliniken har verksamhet runtom i Helsingfors, fråga efter kontaktuppgifter från växeln (09) A-klinikerna erbjuder öppenvård för missbrukare och deras närmaste samt hjälper med att komma till avgiftning eller institutionsvård. Motion Idrottsverket ordnar instruerad seniormotion. Seniorverksamheten är avsedd för 60 år fyllda och för pensionärer. För seniorgrupperna anordnas på dagtid vattengymnastik, konditionssalsträning och gymnastik. Det finns motionsplatser på olika håll i staden. Den instruerade motionen är avgiftsbelagd, men personer med frontmanna- eller fronttjänsttecken och krigsinvalider är berättigade till avgiftsfri instruerad motion, konditionssalsträning och användning av simhallar. Idrottsverket beviljar simningskort på särskilda grunder. Anmälningar tas emot på internet https://asiointi. hel.fi, närmare information tfn (09) eller (09) I Månsas och Kvarnbäcken ordnas Seniorisäpinät -evenemang med syfte att aktivera äldre till regelbunden motion, presentera nya motionsformer och ge information om hälsomotion. Evenemangen omfattar motion enligt veckoteman, bl.a. gymnastik, dans, konditionssalsträning, spel och balansträning. 25

26 Idrottsverket anordnar motion också för specialgrupper som var och en kan delta i efter sin egen funktionsförmåga. Idrottsverket beviljar simningskort på särskilda grunder. Du kan fråga om specialmotion på tfn (09) eller (09) Idrottsverkets guide utkommer varje höst med närmare upplysningar om motionsmöjligheter. Guiden får du på motionsställena. Ytterligare information finns på Närmare upplysningar om instruerad motion på svenska får du på tfn (09) En del av servicecentralerna har egna motionsgrupper, konditonssalar och vattengymnastik. Ytterligare upplysningar får du direkt från servicecentralerna. Information om privata motionsställen får du t.ex. från S-info, tfn (09) Måltider Servicecentralerna för äldre bjuder på förmånliga måltider. Även i några servicehus för äldre har hemmaboende möjlighet till måltider. Servicecentralernas kontaktuppgifter finns i slutet av broschyren. På webben hittar du ytterligare information om centralerna Måltidsservicen är avsedd för personer med nedsatt funktionsförmåga. Du kan anhålla om servicen hos hemvårdsledaren på ditt bostadsområde, kontaktuppgifterna ger hälsovårdscentralens växel, tfn (09) Många organisationer har måltidsservice och församlingar arrangerar måltidsservice för pensionärer. Det finns också privata serviceproducenter som levererar måltider hem. Fråga också efter måltidsservice från lunchrestauranger som finns nära. 26

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf SERVICEGUIDE Vammaisen FÖR FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE maahanmuuttajan Vammaisten Stödcentralen maahanmuuttajien Hilma för funktionshindrade tukikeskus hilma invandrare Handikappforum rf Vammaisfoorumi

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning Socialskyddsguiden Dina rättigheter när du är sjuk eller har en funktionsnedsättning 2014/2015 Ålands handikappförbund www.handicampen.ax Denna guide sammanfattar information om olika stöd- och bidragsformer

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2

Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM. Version Mars 2014.2 Äldreomsorgen A-Ö ÖSTERMALM 2014 Version Mars 2014.2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A... 7 AMBULANS OCH LIGGANDE TRANSPORT... 7 ANHÖRIGSTÖD... 7 APOTEK... 8 ARBETSTERAPEUT... 8 ASIH AVANCERAD SJUKVÅRD I HEMMET...

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet

Mitt i allt. Måste bli ordning på arbetshälsan. FPA stöd. Kela Benefits. Arbetsrelaterad depression är den stora utmaningen för Masto-projektet Mitt i allt FPA:s tidning till varje hem 4 2009 n Hälsan Hur sitter elit idrottens idéer i vanligt arbete? s. 6 7 n Hem&Familj För Iina-Marja har FPA-förmånerna spelat en viktig roll sedan hon föddes.

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 4 HÄLSAN Dotter i pappans ärende 17 PENSION Kortet som ska med på resan 20 HEM & FAMILJ Skyddad inkomstdel för bostöd 21 STUDIER & JOBB Spara lönekvittona! I DENNA GUIDE

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

Visionsförslaget i stadens strategi;

Visionsförslaget i stadens strategi; Föror ord Visionsförslaget i stadens strategi; Jakobstad 2015, säger att Jakobstad år 2015 skall vara den attraktiva industrioch trädgårdsstaden vid havet med landets bäst fungerande service i livets alla

Läs mer

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l

Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011. HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l Äldreomsorgen A-Ö 2010-2011 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDelsFÖRVALTNING www.stockholm.se/h-l äldreomsorgen A-ö, 2010 Äldreomsorgen i Hägersten-Liljeholmen vill med denna folder informera om hjälp, service

Läs mer