Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?"

Transkript

1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1

2 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2

3 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga än någonsin tidigare. De äldre vill bo i sitt eget hem så länge som möjligt, också i det skedet av livet när de egna resurserna inte längre är lika goda som förr och man kanske behöver hjälp i hanteringen av vissa vardagliga ärenden. Faktum är att andelen av den äldre befolkningen som bor hemma ökar hela tiden. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade äldreomsorgslagen) trädde stegvis i kraft från Ett syfte med lagen är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga och att de klarar sig självständigt. Enligt lagen ska även staden planera sin verksamhet så att den i främsta hand stöder boendet hemma. Serviceguiderna för de äldre är heltäckande informationspaket i vilka man har samlat information om bland annat verksamhet, rådgivning, tjänster och förmåner som riktas till dem som åldras. Serviceguiderna passar för såväl de äldre själva som deras närstående och att även användas av yrkesmänniskor och studerande. Vi tar gärna emot respons om serviceguiderna. Trevliga läsestunder! Juha Jolkkonen avdelningschef Helsingfors social- och hälsovårdsverk Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1 Socialservice 6 Socialt arbete och närarbete 7 Socialt arbete 8 Socialhandledning i närarbete 8 Stöd för närståendevård 8 Dagverksamhet 10 Service- och rekreationscentraler 11 Serviceboende och dygnet-runt-vård 12 Handikappservice 13 Färdtjänst 13 Ändringsarbeten i bostäder 14 Volontärverksamhet 15 2 Hälsotjänster 16 Hälsorådgivning 17 Hälsostationerna 17 Jour 18 Laboratorier 19 Hemvård 20 Tandkliniker 21 Fysioterapi 21 Hjälpmedel 22 Utdelning av egenvårdsartiklar 23 Fotvård 23 Vaccineringar 24 Sjukhus 24 Tjänster för frontveteraner 25 Egenvård, stöd av grupper 26 E-tjänster 27 3 Rådgivningstjänster 28 4 Ekonomi och FPA:s förmåner 34 Utkomststöd 35 Avgiftstak för klientavgifter inom social- och hälsovården 35 Intressebevakning, intressebevakningsfullmakt och förmedlingskonto 36 Skatteavdrag för hushållsarbete 37 FPA:s förmåner 38 Pensioner 38 Bostadsbidrag för pensionstagare 39 Vårdbidrag för pensionstagare 39 Ersättning för läkemedel 40 Resekostnader 40 Rehabilitering genom FPA 41 5 Service A Ö 42 5

6 1 Socialservice Tjänsterna på internet 6

7 Socialt arbete och närarbete Servicen på svenska omfattar hela staden. Malmgatan 3 F, 3 vån., Helsingfors PB 7160, Helsingfors stad Ledande socialarbetare, tfn Byråsekreterare, tfn Socialarbetare, telefontid vardagar kl Postnummer: Kampen, , 00230, 00240, , , , tfn Postnummer: Främre Tölö, 00250, 00260, 00310, 00320, , tfn Postnummer: 00570, , tfn Postnummer: 00200, 00210, (västra området), , tfn Närarbete/dagverksamhetskoordinator Socialhandledare, tfn Närarbete Socialhandledare, tfn Socialservice 7

8 Socialservice Socialt arbete Socialt arbete är arbete som stöder livskontroll och självbestämmanderätt. Arbetet utgår från utredningar och bedömningar av behoven av tjänster samt en plan som utarbetats tillsammans med klienten. Man kan kontakta socialarbetare i olika situationer som har att göra med sociala utmaningar och vid svårigheter i tillvaron samt när man behöver dygnet-runt-vård och tjänster som stöder boendet hemma. Socialhandledning i närarbete Socialhandledningen i närarbete omfattar planenligt klientarbete av socialhandledarna i syfte att finna metoder och lösningar för att stödja klienternas förmåga och möjligheter att klara sig på egen hand i vardagslivet. Närarbetets socialhandledning är främst avsedd för klienter som står utanför hemvården eller serviceboende. Alla som i år fyller 85 år, bor hemma och inte är klienter hos stadens hemvård eller socialtjänster erbjuds hembesök som främjar välbefinnande. De som fyller 75 år och bor hemma erbjuds publikevenemang som främjar välbefinnande. Stöd för närståendevård Helsingforsbor över 65 år som vårdas hemma kan beviljas stöd för närståendevård. Stödet bestäms utgående från hur bindande och krävande vården är. Stöd för närståendevård beviljas då vårdtagaren dagligen behöver såväl kontinuerlig och personlig vård som omsorg för att kunna bo i sitt eget hem. 8

9 Till ansökan bifogas ett C-utlåtande av en läkare om vårdtagarens hälsotillstånd. Närmare information om ansökandet fås av det svenska teamet inom socialt arbete och närarbete. Verksamhetscenter för närståendevård i Helsingfors Norra Helsingfors Utängsgränden 3, tfn Södra Helsingfors Tölögatan 33, tfn Västra Helsingfors Silvervägen 16 A, tfn Östra Helsingfors Revalsplanen 4 B, 5 vån., tfn Socialservice Verksamhetscentren för närståendevård betjänar familjer med närståendevård genom att erbjuda dem experttjänster, rådgivning om tjänster, samlingsplatser, rekreationsverksamhet samt varierande gruppverksamhet på finska. Stöd och råd på svenska till närståendevårdare fås också av Folkhälsans förbund. Folkhälsans koordinator för närståendevård tfn Socialhandledare inom närståendevård Telefon postnummer Kampen, , 00230, 00240, , (delar av södra, norra och hela östra Helsingfors). Telefon postnummer Främre-Tölö, 00200, 00210, , (delar av södra, norra och hela västra Helsingfors). 9

10 Socialservice Dagverksamhet Dagverksamhet är främst avsedd för äldre människor med närståendevård eller minnessjukdom som bor hemma. Målet är att stödja och främja klientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Äldre människor som talar svenska har egen dagverksamhet. Dagverksamheten är avgiftsbelagd. När ansökan till dagverksamhet har godkänts kan klienten välja antingen en servicesedel för en privat serviceleverantör eller att ställa sig i kö till stadens plats. Stadens plats kostar 17,60 euro, inklusive färdtjänst (2015). Servicesedelns värde utan färdtjänst är 50 euro/dagen och med färdtjänst 65 euro/dagen. Den del av avgiften för dagverksamheten som överskrider servicesedelns värde betalas av klienten själv. Dagverksamhetskoordinator, tfn Dagverksamhetsenheter Cecilia Nordsjövägen 8, Helsingfors tfn Folkhälsan Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn Solstrålen Sibeliusgatan 16, byggnad 2, Helsingfors tfn och

11 Service- och rekreationscentraler Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna är avsedd för pensionärer och arbetslösa helsingforsbor. Alla pensionärer i Helsingfors kan utnyttja stadens alla servicecentraler. Den svenskspråkiga servicen är begränsad beroende på service- och rekreationscentral. Vid servicecentralerna kan man bland annat äta, delta i handledd motions- och gruppverksamhet, studera och idka hobbyverksamhet samt få rådgivning och handledning för olika livssituationer. Vid servicecentralerna kan man få ett avgiftsfritt kort som ger rätt att använda tjänsterna. Kortet uppdateras årligen med att man byter kortets årsdekal. Djurbergets mångsidiga servicecentral Stormyrvägen 28, tfn ansvarig handledare, tfn Forsby mångsidiga servicecentral Kottbyvägen 11, tfn ansvarig handledare, tfn Gustavsgårds åldringscentrum Åggelby, Åldermansvägen 32, tfn kundbetjäning mån fre klo Gårdsbacka servicecentral Gårdsgränden 5, tfn Höstvägens servicecentral Malm, Utängsgränden 3, tfn Kampens servicecentral Salomonsgatan 21 B, tfn Socialservice 11

12 Socialservice Kasbergets servicecentral Rödluvans väg 16, tfn Kinaborgs mångsidiga servicecentral Kinaborgsgatan 9, tfn Kvarnbäckens servicecentral Kvarnfärdsvägen 4, tfn Mejlans rekreationscenter Hindersnäsvägen 2, tfn Munksnäs servicecentral Bredviksvägen 30, tfn Rekreationscentralen Wirkkula Rönnskär (sommartid) Tölö mångsidiga servicecentral Tölögatan 33, tfn Serviceboende och dygnet-runt-vård Serviceboende är för personer som behöver omfattande omsorg och hjälp dygnet runt. Omvårdnaden dygnet runt omfattar såväl kort- och långvarig vård som boende i antingen ett servicehus eller på en mångsidig servicecentral. Mer information ges av områdets socialarbetare, telefontid vardagar kl , se telefonnummer på sida 7. 12

13 Handikappservice I frågor om handikappservicelagen kan man kontakta enheten för socialt arbete inom handikappservicen. Svetsargatan 9, Helsingfors PB 7115, Helsingfors stad Mer information ges av handikappservicen på svenska, tfn Socialservice Färdtjänst Färdtjänsten är avsedd för resor som gäller uträttande av ärenden eller fritid. Man kan inte använda tjänsten för resor med anknytning till hälsovården, eftersom de ersätts av Folkpensionsanstalten. Transporttjänster enligt socialvårdslagen är inkomstbundna och avsedda för mindre bemedlade. Transporttjänsten inkluderar högst fyra enkelresor i månaden. En inkomstutredning och ett läkar-utlåtande för behovet av tjänst ska bifogas till ansökan. Färdtjänsten enligt handikappservicelagen är avsedd för personer med särskilda utmaningar att röra sig och som på grund av sin skada eller sjukdom inte kan anlita offentliga kommunikationsmedel. Ett läkarutlåtande för behovet av färdtjänst enligt handikappservicelagen ska bifogas till ansökningsblanketten. Mer information om färdtjänst ges på tfn och HRT:s pensionärsrabatt kan ansökas av personer som har beviljats pension som betalas av Folkpensionsanstalten. Man får ett rabattkort genom att vid HRT:s servicepunkt uppvisa identitetsbevis och ett intyg på pensionen som betalas av FPA. 13

14 Socialservice Mer information genom HRT:s rådgivning, tfn , mån fre kl. 7 19, lör sön kl KutsuPlus Kutsuplus är en behändig och intelligent buss vars destination man bestämmer. Kutsuplus erbjuder resor utan omstigningar och parkeringsbekymmer och kör dig från hållplats till hållplats inom sitt serviceområde. Andra som reser samtidigt i samma riktning åker med samma buss. Beställ en bekväm minibussresa på internet eller med SMS och spara tid, pengar och miljön. Kutsuplus-kundservice, tfn , mån fre säkrast kl , 14 Ändringsarbeten i bostäder Ändringsarbeten i enlighet med handikappservicelagen Det viktigaste kriteriet för att ändringsarbeten utförs är att personen är gravt handikappad. Ändringsarbeten är inte inkomstbundna. Mer information ges av handikappservicens rådgivning, tfn Ändringsarbeten i enlighet med socialvårdslagen Ändringsarbeten kan inom ramen för budgetmedel stödjas i rimlig utsträckning när till exempel bidragsmottagarens bostad är i dåligt skick och orsakar sanitära olägenheter. Inkomstgränser tillämpas på ändringsarbeten. Mer information ges av socialarbetare inom socialt arbete och närarbete, telefontid vardagar kl Se telefonnummer på sida 7.

15 Socialservice Reparationsrådgivning Reparationsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl bistår äldre vid planering av reparationsarbeten i bostäder och vid ansökan om reparationsbidrag. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri. Mer information av Centralförbundet för de gamlas väl, tfn Statens reparationsbidrag Vid Helsingfors fastighetskontor kan man ansöka om bidrag för reparation av äldre och handikappade personers bostäder. Bidraget är bundet till inkomster och förmögenhet. Bostadsaktiebolag kan även ansöka om bidrag för att avlägsna rörelsehinder och bygga hissar. Mer information av fastighetskontorets bostadsavdelning, tfn , Volontärverksamhet Man kan delta i volontärverksamhet på många olika sätt. Frivilligarbete kan ge livet ett nytt, meningsfullt innehåll. Deltagarna ges introduktion och utbildning. Helsingfors stads koordinator för volontärarbete, tfn , (på finska). Mer information om volontärverksamhet finns på sida

16 2 Hälsotjänster Tjänster på internet 16

17 Hälsorådgivning 24 h tfn Hälsotjänster Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal. Hälsostationerna Hälsostationerna arbetar enligt en modell med arbetspar. Klienten kan välja sin egen hälsostation och sitt eget par bestående av en egenläkare och en egenvårdare som svarar för vården. I regel bedömer egenvårdaren vårdbehovet och bokar tid. Långtidssjuka rekommenderas välja ett arbetspar. Hälsostationernas telefontjänst håller öppet vardagar kl Om ni känner till er egenläkare och -vårdare, ring egenvårdarens nummer. Egenvårdaren når ni bäst vardagar kl. 8 9 och kl Under övriga tider kopplas samtalen till hälsostationens servicenummer. Hälsostationerna använder en återuppringningstjänst. Om ni inte har en egenläkare eller -vårdare, ring er hälsostations servicenummer. Service på svenska: Femkantens hälsostation Båtsmansgatan 4 öppet mån tis, tor fre kl. 8 16, ons kl servicenummer tfn Kvarnbäckens hälsostation Mjölgränden 4 öppet mån tis kl. 8 16, ons kl. 8 18, tor fre kl servicenummer tfn

18 Hälsotjänster 18 Munksnäs hälsostation Bredviksvägen 30 öppet mån tis, tor fre kl. 8 16, ons kl servicenummer tfn Se elektronisk ärendehantering, sida 27. Jour När den egna hälsostationen är stängd sköts patienterna vid följande jourmottagningar: Haartmanska sjukhusets jour Haartmansgatan 4, byggnad 12 tfn Malms joursjukhus Talvelavägen 6, Helsingfors tfn Jorvs hälsocentralsjour i Esbo, Åbovägen 150 tfn Pejas hälsocentralsjour i Vanda, Sjukhusgatan 1 tfn Akut psykiatrisk sjukvård Haartmanska sjukhusets jour Haartmansgatan 4 tfn Malms joursjukhus Talvelavägen 6, Helsingfors tfn

19 Hälsotjänster Munhälsovårdens jour Se tandklinikerna sida 21. Ambulans Ring 112 när du behöver ambulans. Laboratorier Efter att ha fått en remiss kan Helsingforsbor oberoende av kommungränser och efter eget val uppsöka laboratorieundersökningar vid vilket HUSLAB laboratorium som helst. Tidsbeställning En del av laboratorierna använder ett tidsbeställningssystem. Servicetelefon , mån fre kl Berghälls laboratorium Djurgårdsvägen 3 mån fre kl tfn Kampens laboratorium Södra Järnvägsgatan 10 A mån tor kl , fre kl och lör kl tfn och Kirurgiska sjukhusets laboratorium Kaserngatan mån fre kl tfn Vallgårds laboratorium Rautalampivägen 2 mån fre kl tfn

20 Hälsotjänster Åggelby laboratorium Byäldstevägen 29 mån fre kl tfn Hemvård Hemvård kan efterfrågas genom hemvårdsledare och på hälsostationer. Hemvård erbjuder omsorg och medicinska åtgärder, läkemedel och primärvård. Via hemvården kan man också få kost- och butikstjänster, trygghetstelefon och övriga hjälpmedel. Utdelningen av läkemedel sköts genom dosdispensering på apoteken. Avgifterna för hemvård bestäms utgående från hjälpbehov och inkomster. Mer information Hemvårdsledare, tfn /växel > Hemvård Privat hemvård och städning erbjuds av företagare. Avgiften beror på serviceavtalet eller antalet beställda timmar. Fråga om prisuppgifter direkt av serviceleverantörerna. Det finns hemserviceföretag på internet: Alla företag som har registrerats i Elias finns i förskottsskatteregistret och tjänsterna som de ger kan dras av vid beskattningen (hushållsavdrag, se sida 37). På telefonkatalogens gula sidor finns flera företagare i hemservice- och städbranschen (kontrollera deras behörighet för hushållsavdrag). 20

21 Tandkliniker Centraliserad tidsbeställning för tandvård mån fre kl. 8 15, tfn (tandvården använder en återuppringningstjänst) Hälsotjänster Jouren för tand- och munhälsovård Vardagar vid Brunakärrs och Haartmanska sjukhusets tandkliniker. Vid jouren sköter man klienter med akut värk eller olycksfall. Tidsbeställning vardagar kl. 8 14, tfn Under kvällstid, veckoslut och helger ges akut tandvård vid Haartmanska sjukhusets tandklinik. Tidsbeställning tfn vardagar kl samt under veckoslut och helger kl Se elektronisk ärendehantering, sida 27. Fysioterapi Vid enheterna för fysioterapi får man rådgivning och handledning utan läkarremiss. För individuell eller gruppfysioterapi behöver du alltid en remiss av en läkare vid en hälsostation, hemvården eller ett sjukhus. Vid behov ges fysioterapi under hembesök. Tidsbeställning och rådgivning om fysioterapi, mån fre kl 8 15, tfn Det angivna telefonnumret använder en återuppringningstjänst. Kontaktuppgifterna finns på internet (www.hel.fi > Fysioterapi) eller så kan man fråga av fysioterapienheten i det egna området. På Kampens servicecentral finns också möjlighet till fysioterapi på svenska För privat fysioterapi som ges mot en läkarremiss kan man ansöka om ersättning vid Folkpensionsanstalten. 21

22 22 Hälsotjänster Hjälpmedel Serviceenheterna för hjälpmedel har utbud på hjälpmedel samt handledning och rådgivning kring användning av hjälpmedel. Serviceenheterna för hjälpmedel lånar ut de vanligaste hjälpmedlen för mobilitet och dagliga funktioner, till exempel promenadkäppar, rollatorer, upphöjningar för wc, uppresningsstöd och duschpallar. För rullstolar och rollatorer är det önskvärt att man gör en tidsbeställning. Serviceenheterna ger mer information om praxis kring överlåtelsen av mer krävande hjälpmedel. Serviceenheterna håller öppet mån fre kl (Dals serviceenhet ons kl. 8 18) Dals serviceenhet Läkaregatan 8 V, byggnad 4, bottenplanet tfn (må fre kl. 9 15) Hertonäs serviceenhet Rävvägen 8 I tfn (må fre kl. 9 15) Malms serviceenhet Talvelavägen 6, byggnad 18 tfn (må fre kl. 9 15) Mer information om hjälpmedel för elektronisk mobilitet och apparater för miljökontroll, hjälpmedel för synvård och individuellt tillverkade hjälpmedel får man av serviceenheten för hjälpmedel, den egna fysio- och ergoterapeuten eller rehabiliteringsplaneraren i det egna området (tfn /växel). Man kan också köpa eller hyra hjälpmedel av privata företag.

23 Utdelning av egenvårdsartiklar Hälsotjänster Egenvårdsartiklar är till exempel diabetesartiklar, stomiprodukter, blöjor och sårvårdsartiklar. Remisser som ger rätt till egenvårdsartiklar skrivs ut på personens egen hälsostation, där läkaren tillsammans med hälsovårdaren bedömer behovet av egenvårdsartiklar. Artiklarna rekvireras i förväg per telefon eller elektroniskt, se elektronisk ärendehantering, s. 27. Leveranstiden är en vecka, varefter artiklarna kan avhämtas vid den distributionsenhet som är lämpligast. Serviceenheterna håller öppet mån, ons, fre kl och tis, tor kl Hertonäs sjukhus Rävvägen 8, A-huset tfn , telefontid mån fre kl Stengårds månsidiga servicecentral Sibeliusgatan 14, byggnad 27 tfn , telefontid mån fre kl Se elektronisk ärendehantering, sida 27. Fotvård Till fotvård behövs en remiss av läkare eller hälsovårdare. Tidsbeställning mån fre kl tfn , ,

24 Hälsotjänster Vaccineringar Influensavaccineringar ges på hälsostationerna varje höst utan tidsbeställning vid tidpunkter som anges skilt. De avgiftsfria influensavaccineringarna är avsedda för personer över 65 år och personer i riskgrupper. Vaccineringarna annonseras i tidningar och på social- och hälsovårdsverkets webbplats. Övriga vaccineringar ges efter tidsbeställning på hälsostationer. För vissa vaccinationer behövs ett läkarrecept som man kan be om samtidigt när man reserverar tid för vaccinering. Sjukhus Stadsjukhusen Man blir patient på ett stadssjukhus huvudsakligen via jouren eller specialsjukvården. Dals sjukhus växel tfn Hertonäs sjukhus växel tfn Malms sjukhus växel tfn Storkärrs sjukhus växel tfn Joursjukhusen Haartmanska sjukhusets jour, tfn Malms jour, tfn

25 Hälsotjänster Psykiatrisk sjukhusvård Man blir patient på Aurora sjukhus via jouren eller med en remiss. Aurora sjukhus, tfn (växel) Samkommunen HNS tfn (växel) Tjänster för frontveteraner Helsingfors stad ordnar utifrån ansökningar rehabilitering på anstalter, under dagtid eller inom den öppna vården åt veteraner från våra krig. Folkpensionsanstalten betalar resekostnaderna. Ansökningar ska postas till frontveteranernas rehabiliteringsbyrå. PB 6600, Helsingfors stad Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4, P-trappa Förfrågningar om ansökningar mån tor kl. 9 12, tfn I statsbudgeten för år 2015 har pengar reserverats för kommunala öppna tjänster som förs hem till frontveteranerna. Med det beviljade anslaget kan frontveteranerna i Helsingfors köpa till exempel städning, fönstertvättning och lunchsedlar. Öppna tjänster kan ansökas med en blankett. Märk kuvertet med Frontveteranernas öppna tjänster. PB 6705, 00099, Helsingfors stad Mellersta hemvården, Storkärrskanten 1 Förfrågningar till stadens hemvård, mån fre kl. 9 12, tfn

26 Hälsotjänster Rehabilitering för makar och änkor/änklingar till krigsinvalider och gravt handikappade krigsinvalider söks hos Statskontoret. Förfrågningar till Krigsinvalidernas rådgivningstjänst, tfn , Förfrågningar om rehabiliteringen av personer som har tjänstgjort i Lotta-uppgifter och hört till Lotta-föreningen kan riktas till Lotta Svärd Stiftelsen, tfn kl och 12 15, Även veteraner som inte hör till krigsveteranorganisationerna (frontsoldattecken eller fronttjänsttecken krävs) kan ansöka om bidrag av dessa organisationer. Helsingfors Svenska Krigsveteraner, Bangatan 1 b A 6, Helsingfors, tfn , kansliet öppet tis, tor kl , e-post: Helsingfors veteranombudsman nås bäst mån kl. 9 12, tfn Egenvård, stöd av grupper Helsingfors webbsidor för egenvård ger information och stöd för främjande av den egna hälsan och hjälp att sköta symptom och sjukdomar på egen hand. Webbsidorna har också tester för bedömning av hälsotillståndet. Man kan fritt söka sig till social- och hälsovårdsverkets öppna grupper, föreläsningar eller informationstillfällen. Förutom öppna grupper ordnas dessutom andra grupper, till exempel för kroniskt sjuka och diabetiker. För att komma med i dessa grupper behöver man en remiss av en hälsovårdare eller läkare. 26 Mer information

27 E-tjänster Hälsotjänster E-tjänster för hantering av ärenden elektroniskt används till exempel på hälsostationerna och inom tandvården. På e-tjänster kan man också beställa egenvårdsartiklar eller söka utkomststöd. Man loggar in till tjänsterna med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Mer information om elektronisk ärendehantering får du från din vårdenhet eller på > E-tjänster. 27

28 3 Rådgivningstjänster 28

29 Hälsorådgivning 24 h tfn Rådgivningstjänster Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal. Social- och krisjour Socialjour tfn (24 h) bedömer behovet av akut socialarbete utanför tjänstetid ger stöd, handledning och rådgivning Krisjour tfn (24 h) ger psykisk första hjälp i akuta krissituationer gör hembesök enligt överenskommelse Socialombudsman Om en klient är missnöjd med hur han eller hon blivit bemött eller med servicen inom socialvården eller behöver råd om sina rättigheter i socialvården kan klienten kontakta socialombudsmannen. Även klientens anhöriga och andra närstående kan kontakta socialombudsmannen. Socialombudsmannen betjänar klienter både inom den privata och offentliga socialvården. Socialombudsmannen ger dock inte råd om FPA:s förmåner. 29

30 30 Rådgivningstjänster Socialombudsmannens uppgifter är bl.a. att ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen hjälpa klienterna att framställa en anmärkning (23 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården) informera om klientens rättigheter och också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda. Klienten har rätt att göra en anmärkning om han eller hon är missnöjd med bemötandet inom socialvården eller servicens kvalitet. Om klienten på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk funktionsförmåga inte själv kan göra anmärkningen, kan en anhörig eller annan närstående göra den. En anmärkning ska i regel göras skriftligt men den kan av särskilda orsaker göras även muntligt. En skriftlig anmärkning kan formuleras fritt eller göras på en modellblankett. Blanketten finns att få bl.a. på webbsidorna www. hel.fi. Socialombudsmannen har en rådgivande uppgift. Socialombudsmannen fattar inte beslut eller beviljar förmåner. Socialombudsmannen verkar inte för att främja klienters intressen ur ett juridiskt perspektiv utan är opartisk i fråga om genomförande av klientens intressen. Vid behov kan man även träffa socialombudsmannen personligen. Man ska alltid avtala om ett sådant möte på förhand. Socialombudsmännens kontaktuppgifter tfn (telefonsvararen meddelar om telefontider) postadress: PB 6060, Helsingfors stad e-postadress:

31 Rådgivningstjänster Socialombudsmännen testar användningen av en skyddad (krypterad) e-postförbindelse. Den skyddade e-postförbindelsen som testas är ett datasäkert sätt att skicka e-post och den följer myndigheternas standarder. Mer information om användningen av krypterad e-post får du av socialombudsmännen och på Patientombudsman Patientombudsmannen ger råd i frågor som gäller Helsingfors social- och hälsovårdsverks verksamhet ger patienter, anhöriga och anställda råd och handledning i frågor som gäller tillämpning av den så kallade patientlagen (lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1993) ger råd och hjälper vid behov till med att göra en anmärkning, hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor tjänstgör för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda informerar om patientens rättigheter. Patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till den medicinska vården. Instruktioner om förfarande i problemsituationer Försök först reda ut ärendet på den egna vårdplatsen med den vårdande läkaren, sjukskötaren eller personen som skött om er eller era angelägenheter. Om saken inte på så sätt blir utredd, kontakta överläkaren, översköterskan eller någon annan chef för vårdenheten. Kontaktinformationen som behövs får ni av den aktuella vårdenheten. 31

32 Rådgivningstjänster Efter detta kan ni vid behov kontakta patientombudsmannen. Kontaktuppgifter till patientombudsmännen telefonrådgivning mån tor kl , tfn postadress: PB 6060, Helsingfors stad e-postadress: Patientombudsmännen testar användningen av en skyddad (krypterad) e-postförbindelse. Den skyddade e-postförbindelsen som testas är ett datasäkert sätt att skicka e-post och den följer myndigheternas standarder. Mer information om användningen av krypterad e-post fås av patientombudsmännen och på webbplatsen för patientombudsmannens verksamhet Ekonomirådgivning Enheten för ekonomi- och skuldrådgivning ger privatpersoner information och rådgivning i såväl skötsel av ekonomi och skulder som planering av hushållning samt bistår i situationer av överskuldsättning eller betalningsoförmåga med att utreda och vid ansökan om olika möjligheter till lösning. Tavastvägen 31 A, 4 vån., Helsingfors PB 8670, Helsingfors stad öppen mån fre kl Klienthandledning och rådgivning, tfn , mån tor kl Konsumentrådgivning (riksomfattande) 32 Konsumentrådgivning ger råd och anvisningar samt medlar i tvister mellan konsumenter och företag, tfn

33 Rådgivning vid Virka-info Rådgivningstjänster Rådgivningen vid Virka-info på stadshuset betjänar stadens alla invånare på över tio språk. Virka-info handleder och ger råd i frågor som gäller Helsingfors stad och dess tjänster. Sofiagatan 1 och Norra Esplanaden öppet mån fre kl och lör sön kl Telefonrådgivning mån fre kl. 9 15, tfn Medborgarrådgivning Medborgarrådgivningen guidar till den rätta tjänsten, hjälper med digital ärendehantering och besvarar allmänna frågor om offentliga tjänster. Medborgarrådgivningen betjänar per telefon och på nätet. Ring (mån fre 8 21, lör 9 15) Servicen är stängd på söndagar och helgdagar. Tal- eller hörselhindrade kan använda medborgarrådgivningen genom textmeddelanden via nummer Skriv Kn i början av textmeddelandet. 33

34 4 Ekonomi och FPA:s förmåner 34

35 Utkomststöd Ekonomi och FPA:s förmåner Vid ekonomiska svårigheter kan man ansöka om utkomststöd som tryggar en minimiutkomst. Utkomststödet ansöks från socialoch hälsovårdsverket med en skild blankett jämte bilagor. För betjäning på svenska, kontakta tjänsterna inom utkomststödet, socialarbetaren, tfn eller förmånshandläggaren, tfn kl Socialt arbete inom utkomststödet Berghälls ämbetshus Andra linjen 4 A, Helsingfors PB 7752, Helsingfors stad Rådgivning (ansökningar) mån fre kl Centraliserad telefonrådgivning (utbetalningar) mån fre kl , tfn Se elektronisk ärendehantering sida 27. Avgiftstak för klientavgifter inom social- och hälsovården Avgiftstaket för klientavgifterna inom den offentliga social- och hälsovården är 679 euro/kalenderår (2015). Klienten ska kontrollera ansamlingen inom avgiftstaket genom att spara kvittona. När avgiftstaket har uppnåtts under kalenderåret ska klienten ansöka om ett frikort på basis av kvittona. 35

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar

Servicesedel. nya alternativ inom socialservicen. Information om servicesedlar Servicesedel nya alternativ inom socialservicen Information om servicesedlar 1 Servicesedel Användningen av servicesedlar innebär ett nytt sätt att ordna och erhålla stadens tjänster. Vid Helsingfors socialverk

Läs mer

Snabbguide till tjänster i Helsingfors

Snabbguide till tjänster i Helsingfors Snabbguide till tjänster i Helsingfors 1 Helsingfors stad Utgivare Helsingfors stadskansli It- och kommunikationsavdelningen Stadshuset vid Norra Esplanaden 11-13 00170 Helsingfors PB 1, 00099 Helsingfors

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016

GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 GRANKULLA STAD VETERANHANDLEDNING 2016 INNEHÅLL ÖVERSIKT SAMARBETE MELLAN STADEN OCH VETERANERNA SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER A. Specialtjänster för krigsinvalider Rehabilitering Hälsokontroller Kommunala

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Boende Ärade veteran från våra krig! I detta infobrev presenteras service som är avsedd för veteraner från våra krig från Helsingfors. Mer information om tjänster som är avsedda för samtliga seniorer finns

Läs mer

Social- och hälsovårdstjänsterna sommaren 2015

Social- och hälsovårdstjänsterna sommaren 2015 Social- och hälsovårdstjänsterna sommaren 2015 Hälsostationerna har öppet kl. 8 16 Hälsostationerna har öppet 1.6 31.8 vardagar kl. 8 16. Ingen kvällsmottagning ordnas under sommaren. Hälsostationerna

Läs mer

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009

Socialarbete och familjeservice/handikappservice. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Socialarbete och familjeservice/handikappservice GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD fr.o.m. 1.11.2009 Långtidssjuka eller handikappade barn och unga under 18 år, samt utvecklingsstörda personer

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Serviceguide. för seniorer

Serviceguide. för seniorer Serviceguide för seniorer 1 2 Innehåll Senior i Helsingfors 5 Tjänster i alfabetisk ordning 6 B Bedömning av servicebehovet 6 Bibliotekstjänster 6 Boende 7 Bostadsbidrag 8 Bröstcancerscreening eller mammografi

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors

VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors SVENSK SOCIALSERVICE Enheten för äldreomsorg Tavastvägen 13 00530 Helsingfors VEM HJÄLPER? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors PB 7140, 00099 Helsingfors stad växel (09) 310 4011 Kundrådgivning

Läs mer

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD

SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD GRANKULLA STAD SOCIALSERVICE OCH HEMVÅRD Social- och hälsovård 22.1.2010 Social- och hälsovård 1 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Målet för social- och hälsovården är att upprätthålla och främja kommuninvånarnas

Läs mer

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors Servicecentraler för pensionärer och arbetslösa Må bra i Helsingfors Kampens servicecentral Kinaborgs servicecentral Gårdsbacka servicecentral Gustafsgårds servicecentral Mejlans rekreationscentral Munksnäs

Läs mer

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst

Grundläggande utkomststöd. Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Grundläggande utkomststöd Ett ekonomiskt stöd i sista hand Kort och lättläst Innehåll Grundläggande utkomststöd 1 För vilka utgifter kan man få utkomststöd? 2 Grunddelen 2 Övriga grundutgifter 3 Hur inverkar

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3

Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Sjukhustjänster Katrinesjukhuset Avdelning 3 Anvisning desinficering av händerna ANVÄND HANDDESINFICERINGSMEDEL när ni kommer in i rummet innan ni går ut ur rummet i 2 pumpdoser av medlet kom ihåg att

Läs mer

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

RP 154/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 6 e i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Serviceguide för. seniorer

Serviceguide för. seniorer Serviceguide för seniorer 1 2 Senior i Helsingfors I den här guiden har vi samlat uppgifter om social- och hälsovårdssamt motionstjänster i Helsingfors. Guiden ger också information om välbefinnande, studier

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide

Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor. Klientguide Helsingfors Resetjänsts färdtjänster för Helsingforsbor Klientguide 1 Innehåll 1 Att resa 3 2 Att beställa 7 3 Beställningstidpunkt och uppehåll 10 4 Snabbresor 13 5 Beställningsnummer 14 6 Följeslagare

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2011-2012 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE

ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 4900 Nr 1241 Bilaga ÖPPENVÅRD OCH INSTITUTIONSVÅRD SAMT GRÄNSDRAGNINGEN MELLAN PRIVAT OCH OFFENTLIG SERVICE 1. Institutionsvård Vård som ordnas för en person är alltid institutionsvård då vården har ordnats

Läs mer

Social trygghet för äldre

Social trygghet för äldre Social trygghet för äldre 2015 Information om den sociala tryggheten för äldre i Malax kommun. Malax kommun, socialkansliet, Malmgatan 5, 66100 Malax Hemservice och stödtjänster Kontaktpersoner: Hemserviceledare

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om skada, ådragen i militärtjänst PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om skada, ådragen

Läs mer

Kriterier för hemvården fr. o. m

Kriterier för hemvården fr. o. m Kriterier för hemvården fr. o. m 1.1 2017 Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite Kriterier för hemvården Funktionsförmåga Servicebehov Servicemängd Målsättning för servicen Serviceform

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015

Kriterier för stöd för närståendevård. för vård av vuxna 2015 Kriterier för stöd för närståendevård för vård av vuxna 2015 Godkänd av socialnämnden 13.5.2015 Stöd för närståendevård Närståendevård avser vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person,

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls

Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? tillräckligt för lite inte alls DELAKTIGHET I PLANERINGEN AV DEN EGNA VARDAGEN Har ni deltagit i uppgörandet av er vård- och serviceplan?, varför? Har man i samförstånd med er lagt upp målsättningarna i er vård- och serviceplan? Har

Läs mer

Vad innebär valfriheten för mig?

Vad innebär valfriheten för mig? Vad innebär valfriheten för mig? Regeringens propositon om valfrihet i vården 9.5.2017 1 Valfriheten i korthet Valfriheten inom social- och hälsovården blir större än i nuläget. Målet är att valfriheten

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård...

Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård Arvoden för närståendevård... Anvisning till kunden: Stöd för närståendevård Innehåll 1 Syftet och vad som avses med stöd för närståendevård... 1 2 Arvoden för närståendevård... 1 3 Utbetalning av vårdarvode...1 3.1 Grund för minskning

Läs mer

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Regeringens proposition Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG!

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! www.hel.fi/terveyskeskus ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! Senaste infobrev har sänts år 2011. Detta infobrev innehåller de uppdaterade servicenumren i alfabetisk ordning. Vi ber er spara denna minneslista.

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013

F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 F Ä R D T J Ä N S T Uppdaterad av KFG 89/12.11.2013 Innehållsförteckning Allmänt:... 1 Färdtjänst enligt socialvårdsförordningen... 1 Grunderna för beviljande:... 1 Ansökan om färdtjänst... 2 Kontaktpersoner...

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät

Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Uppföljning av ålderslagen - Kommunenkät Skede 1 Information om uppgiftslämnaren 1. Information om uppgiftslämnaren * 2. Tjänstebeteckning * 3. E-post * 4. Telefon *. Information om Kommunen/*Samkommunen

Läs mer

Information om. socialskydd 2015

Information om. socialskydd 2015 Information om socialskydd 2015 1 Innehållsförteckning 3 Socialt arbete inom sjuk- och hälsovården 4 Ersättning för sjukvårdskostnader 7 Utkomst 12 Hjälp i hemmet 14 Handikappservice 15 Avdrag i beskattningen

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 2016 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 2 Serviceguiden är ett mångsidigt informationspaket om service för seniorer. Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa

Läs mer

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen

Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen 1 (5) Verksamhetsföreskrifter om färdtjänst enligt socialvårdslagen Från 1.1.2014 Upphäver Esbos verksamhetsföreskrifter av 1.10.2009 om färdtjänst enligt socialvårdslagen. Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009

Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december 2009 Promemoria Sinikka Huhtala 5.10.2009 Bilaga till Finlands Kommunförbunds cirkulär 29/80/2009 Promemoria om avgifter för vård i serie/11 i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården/december

Läs mer

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors!

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors! Servicecentraler för pensionärer och arbetslösa Må bra i Helsingfors! Kampens servicecentral Servicecentralen Kinaborg Gårdsbacka servicecentral Gustafsgårds servicecentral Malms rekreationscentral Mejlans

Läs mer

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016

AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 AVIGFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETEN I INGÅ KOMMUN FR.O.M. 1.3.2016 HÄLSOVÅRDSSERVICE Vid fastställande av avgifter är som grund lagen om klientavgifter (senast ändrad 1329/2010) och statsrådets

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar

Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar Kommunprogrammet Svar på medborgarnas frågor om servicesedlar 1 Medborgarna har ställt frågor om servicesedlarna på sedlarnas Facebooksida. Vilka fördelar medför servicesedlarna för klienterna? Vad avses

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress:

UPPGIFTER OM SERVICEPRODUCENTEN/SERVICESEDELFÖRETAGAREN. Serviceproducentens namn: Adress: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: 1 ANSÖKAN OM ATT BLI GODKÄND SOM SERVICESEDELPRODUCENT FÖR PERSONLIG ASSISTANS, STADEN JAKOBSTAD, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKETS SAMARBETSOMRÅDE (Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Larsmo) Mottagare: Ankomstdatum:

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010. Nuvarande avgift 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 KLIENTAVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTERNA 2010 A. Klientavgifter som indexjusteras Resultatområdet hälsovårdstjänster Nuvarande avgift Ny avgift Den nya avgiften träder i kraft Avgifter för

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Färdtjänst (handikapp)

Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst (handikapp) Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp. Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...4 Ansökan...5 Färdtjänstkortets betydelse och användning...

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET

FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET FÖRSLAG TILL FÖRFARINGSSÄTT I BORGÅ STAD BRÅDSKANDE SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD FÖR PERSONER SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET PERSON SOM VISTAS OLAGLIGT I LANDET En person som inte har rätt att vistas i landet enligt

Läs mer

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland

Helsingfors /2017. Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland HÄLSOVÅRDSMINISTERIET KOMMUNINFO Helsingfors 31.1.2017 2/2017 Rekommendationer till kommunerna om brådskande social- och hälsovård för personer som vistas olagligt i Finland Med hjälp av denna rekommendation

Läs mer

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster

Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster 1 Kundens valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster Syftet med social- och hälsovårdsreformen är att se till att alla har tillgång till jämlika och moderna social- och hälsotjänster till rimliga kostnader.

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Beställning av broschyren: E-post: lahettamo@yliopistopaino.fi Fax: (09) 7010 2370 Yliopistopaino, expedition, PB 26, 00014 Helsingfors universitet 2005:5swe Minimibeställning 50 ex. Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Handikappbidrag för personer under 16 år

Handikappbidrag för personer under 16 år Handikappbidrag för personer under 16 år 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Rätt och villkor... 2 1.3.1 Särskilda kostnader... 2 1.3.1.1 Uppskattning

Läs mer

Vad innebär socialoch

Vad innebär socialoch Vad innebär socialoch hälsovårdsreformen för mig? Social- och hälsotjänsterna 2019 enligt utkastet till regeringens proposition 11/2016 1 Detta är social- och hälsovårdsreformen Social- och hälsovårdsreformen

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI

ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI ANVISNINGAR OM FÄRDTJÄNST TILL DEM SOM ANLITAR HANDIKAPPTAXI Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor enligt färdjänstkundernas

Läs mer

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION

Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION 1 Rekommendation av arbetsgruppen för utveckling av den allmänna intressebevakningen 14.4.2011 KONTAKTER, ANTRÄFFBARHET OCH MÖJLIGHETERNA ATT FÅ INFORMATION Inledning Frågor som är väsentliga både för

Läs mer

Vem hjälper? 2017 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? 2017 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 2017 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 2 Serviceguiden är ett mångsidigt informationspaket om service för seniorer. Bästa läsare De äldres andel av befolkningen växer och

Läs mer

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral

Hälsa för helsingforsbor. Helsingfors hälsovårdscentral Hälsa för helsingforsbor Helsingfors hälsovårdscentral 2012 Finlands största hälsovårdscentral Hälsovårdscentralen har över 9 000 anställda och över 90 verksamhetsställen på olika håll i Helsingfors. Hälsovårdscentralen

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Färdtjänst socialvård

Färdtjänst socialvård Färdtjänst socialvård Innehållsförteckning Allmänt...3 Riktlinjer för färdtjänst...3 Ansökan...4 Färdtjänstkortets betydelse och användning...5 Att beställa och använda färdtjänst...6 Övriga tillägg till

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Handikappservicens klientavgifter

Handikappservicens klientavgifter Social- och hälsovårdssektorns klientavgifter från 7.3.2016 Stadsstyrelsens beslut 29.2.2016, 75 Handikappservicens klientavgifter 1. Färdtjänst 1.1 För färdtjänst för en person med grav funktionsnedsättning

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 2 Arbetslöshetsdagpenning 2 Arbetsmarknadsstöd 4 Arbetsinkomster och arbetsmarknadsstöd

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN

ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN ANVISNINGAR FÖR DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI FÄRDTJÄNST ENLIGT SOCIALVÅRDSLAGEN Bästa färdtjänstkund! Här får Ni en bruksanvisning för färdtjänsten till Er hjälp. Färdtjänstresorna är avsedda för resor

Läs mer

Klientombudsmannens redogörelse år 2011

Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Klientombudsmannens redogörelse år 2011 Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Klient- och patientombudsman Marina Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. KLIENTENS STÄLLNING OCH RÄTTIGHETER...

Läs mer