Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?"

Transkript

1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1

2 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2

3 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga än någonsin tidigare. De äldre vill bo i sitt eget hem så länge som möjligt, också i det skedet av livet när de egna resurserna inte längre är lika goda som förr och man kanske behöver hjälp i hanteringen av vissa vardagliga ärenden. Faktum är att andelen av den äldre befolkningen som bor hemma ökar hela tiden. Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (den så kallade äldreomsorgslagen) trädde stegvis i kraft från Ett syfte med lagen är att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa och funktionsförmåga och att de klarar sig självständigt. Enligt lagen ska även staden planera sin verksamhet så att den i främsta hand stöder boendet hemma. Serviceguiderna för de äldre är heltäckande informationspaket i vilka man har samlat information om bland annat verksamhet, rådgivning, tjänster och förmåner som riktas till dem som åldras. Serviceguiderna passar för såväl de äldre själva som deras närstående och att även användas av yrkesmänniskor och studerande. Vi tar gärna emot respons om serviceguiderna. Trevliga läsestunder! Juha Jolkkonen avdelningschef Helsingfors social- och hälsovårdsverk Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster 3

4 4

5 Innehållsförteckning 1 Socialservice 6 Socialt arbete och närarbete 7 Socialt arbete 8 Socialhandledning i närarbete 8 Stöd för närståendevård 8 Dagverksamhet 10 Service- och rekreationscentraler 11 Serviceboende och dygnet-runt-vård 12 Handikappservice 13 Färdtjänst 13 Ändringsarbeten i bostäder 14 Volontärverksamhet 15 2 Hälsotjänster 16 Hälsorådgivning 17 Hälsostationerna 17 Jour 18 Laboratorier 19 Hemvård 20 Tandkliniker 21 Fysioterapi 21 Hjälpmedel 22 Utdelning av egenvårdsartiklar 23 Fotvård 23 Vaccineringar 24 Sjukhus 24 Tjänster för frontveteraner 25 Egenvård, stöd av grupper 26 E-tjänster 27 3 Rådgivningstjänster 28 4 Ekonomi och FPA:s förmåner 34 Utkomststöd 35 Avgiftstak för klientavgifter inom social- och hälsovården 35 Intressebevakning, intressebevakningsfullmakt och förmedlingskonto 36 Skatteavdrag för hushållsarbete 37 FPA:s förmåner 38 Pensioner 38 Bostadsbidrag för pensionstagare 39 Vårdbidrag för pensionstagare 39 Ersättning för läkemedel 40 Resekostnader 40 Rehabilitering genom FPA 41 5 Service A Ö 42 5

6 1 Socialservice Tjänsterna på internet 6

7 Socialt arbete och närarbete Servicen på svenska omfattar hela staden. Malmgatan 3 F, 3 vån., Helsingfors PB 7160, Helsingfors stad Ledande socialarbetare, tfn Byråsekreterare, tfn Socialarbetare, telefontid vardagar kl Postnummer: Kampen, , 00230, 00240, , , , tfn Postnummer: Främre Tölö, 00250, 00260, 00310, 00320, , tfn Postnummer: 00570, , tfn Postnummer: 00200, 00210, (västra området), , tfn Närarbete/dagverksamhetskoordinator Socialhandledare, tfn Närarbete Socialhandledare, tfn Socialservice 7

8 Socialservice Socialt arbete Socialt arbete är arbete som stöder livskontroll och självbestämmanderätt. Arbetet utgår från utredningar och bedömningar av behoven av tjänster samt en plan som utarbetats tillsammans med klienten. Man kan kontakta socialarbetare i olika situationer som har att göra med sociala utmaningar och vid svårigheter i tillvaron samt när man behöver dygnet-runt-vård och tjänster som stöder boendet hemma. Socialhandledning i närarbete Socialhandledningen i närarbete omfattar planenligt klientarbete av socialhandledarna i syfte att finna metoder och lösningar för att stödja klienternas förmåga och möjligheter att klara sig på egen hand i vardagslivet. Närarbetets socialhandledning är främst avsedd för klienter som står utanför hemvården eller serviceboende. Alla som i år fyller 85 år, bor hemma och inte är klienter hos stadens hemvård eller socialtjänster erbjuds hembesök som främjar välbefinnande. De som fyller 75 år och bor hemma erbjuds publikevenemang som främjar välbefinnande. Stöd för närståendevård Helsingforsbor över 65 år som vårdas hemma kan beviljas stöd för närståendevård. Stödet bestäms utgående från hur bindande och krävande vården är. Stöd för närståendevård beviljas då vårdtagaren dagligen behöver såväl kontinuerlig och personlig vård som omsorg för att kunna bo i sitt eget hem. 8

9 Till ansökan bifogas ett C-utlåtande av en läkare om vårdtagarens hälsotillstånd. Närmare information om ansökandet fås av det svenska teamet inom socialt arbete och närarbete. Verksamhetscenter för närståendevård i Helsingfors Norra Helsingfors Utängsgränden 3, tfn Södra Helsingfors Tölögatan 33, tfn Västra Helsingfors Silvervägen 16 A, tfn Östra Helsingfors Revalsplanen 4 B, 5 vån., tfn Socialservice Verksamhetscentren för närståendevård betjänar familjer med närståendevård genom att erbjuda dem experttjänster, rådgivning om tjänster, samlingsplatser, rekreationsverksamhet samt varierande gruppverksamhet på finska. Stöd och råd på svenska till närståendevårdare fås också av Folkhälsans förbund. Folkhälsans koordinator för närståendevård tfn Socialhandledare inom närståendevård Telefon postnummer Kampen, , 00230, 00240, , (delar av södra, norra och hela östra Helsingfors). Telefon postnummer Främre-Tölö, 00200, 00210, , (delar av södra, norra och hela västra Helsingfors). 9

10 Socialservice Dagverksamhet Dagverksamhet är främst avsedd för äldre människor med närståendevård eller minnessjukdom som bor hemma. Målet är att stödja och främja klientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. Äldre människor som talar svenska har egen dagverksamhet. Dagverksamheten är avgiftsbelagd. När ansökan till dagverksamhet har godkänts kan klienten välja antingen en servicesedel för en privat serviceleverantör eller att ställa sig i kö till stadens plats. Stadens plats kostar 17,60 euro, inklusive färdtjänst (2015). Servicesedelns värde utan färdtjänst är 50 euro/dagen och med färdtjänst 65 euro/dagen. Den del av avgiften för dagverksamheten som överskrider servicesedelns värde betalas av klienten själv. Dagverksamhetskoordinator, tfn Dagverksamhetsenheter Cecilia Nordsjövägen 8, Helsingfors tfn Folkhälsan Mannerheimvägen 97, Helsingfors tfn Solstrålen Sibeliusgatan 16, byggnad 2, Helsingfors tfn och

11 Service- och rekreationscentraler Verksamheten vid service- och rekreationscentralerna är avsedd för pensionärer och arbetslösa helsingforsbor. Alla pensionärer i Helsingfors kan utnyttja stadens alla servicecentraler. Den svenskspråkiga servicen är begränsad beroende på service- och rekreationscentral. Vid servicecentralerna kan man bland annat äta, delta i handledd motions- och gruppverksamhet, studera och idka hobbyverksamhet samt få rådgivning och handledning för olika livssituationer. Vid servicecentralerna kan man få ett avgiftsfritt kort som ger rätt att använda tjänsterna. Kortet uppdateras årligen med att man byter kortets årsdekal. Djurbergets mångsidiga servicecentral Stormyrvägen 28, tfn ansvarig handledare, tfn Forsby mångsidiga servicecentral Kottbyvägen 11, tfn ansvarig handledare, tfn Gustavsgårds åldringscentrum Åggelby, Åldermansvägen 32, tfn kundbetjäning mån fre klo Gårdsbacka servicecentral Gårdsgränden 5, tfn Höstvägens servicecentral Malm, Utängsgränden 3, tfn Kampens servicecentral Salomonsgatan 21 B, tfn Socialservice 11

12 Socialservice Kasbergets servicecentral Rödluvans väg 16, tfn Kinaborgs mångsidiga servicecentral Kinaborgsgatan 9, tfn Kvarnbäckens servicecentral Kvarnfärdsvägen 4, tfn Mejlans rekreationscenter Hindersnäsvägen 2, tfn Munksnäs servicecentral Bredviksvägen 30, tfn Rekreationscentralen Wirkkula Rönnskär (sommartid) Tölö mångsidiga servicecentral Tölögatan 33, tfn Serviceboende och dygnet-runt-vård Serviceboende är för personer som behöver omfattande omsorg och hjälp dygnet runt. Omvårdnaden dygnet runt omfattar såväl kort- och långvarig vård som boende i antingen ett servicehus eller på en mångsidig servicecentral. Mer information ges av områdets socialarbetare, telefontid vardagar kl , se telefonnummer på sida 7. 12

13 Handikappservice I frågor om handikappservicelagen kan man kontakta enheten för socialt arbete inom handikappservicen. Svetsargatan 9, Helsingfors PB 7115, Helsingfors stad Mer information ges av handikappservicen på svenska, tfn Socialservice Färdtjänst Färdtjänsten är avsedd för resor som gäller uträttande av ärenden eller fritid. Man kan inte använda tjänsten för resor med anknytning till hälsovården, eftersom de ersätts av Folkpensionsanstalten. Transporttjänster enligt socialvårdslagen är inkomstbundna och avsedda för mindre bemedlade. Transporttjänsten inkluderar högst fyra enkelresor i månaden. En inkomstutredning och ett läkar-utlåtande för behovet av tjänst ska bifogas till ansökan. Färdtjänsten enligt handikappservicelagen är avsedd för personer med särskilda utmaningar att röra sig och som på grund av sin skada eller sjukdom inte kan anlita offentliga kommunikationsmedel. Ett läkarutlåtande för behovet av färdtjänst enligt handikappservicelagen ska bifogas till ansökningsblanketten. Mer information om färdtjänst ges på tfn och HRT:s pensionärsrabatt kan ansökas av personer som har beviljats pension som betalas av Folkpensionsanstalten. Man får ett rabattkort genom att vid HRT:s servicepunkt uppvisa identitetsbevis och ett intyg på pensionen som betalas av FPA. 13

14 Socialservice Mer information genom HRT:s rådgivning, tfn , mån fre kl. 7 19, lör sön kl KutsuPlus Kutsuplus är en behändig och intelligent buss vars destination man bestämmer. Kutsuplus erbjuder resor utan omstigningar och parkeringsbekymmer och kör dig från hållplats till hållplats inom sitt serviceområde. Andra som reser samtidigt i samma riktning åker med samma buss. Beställ en bekväm minibussresa på internet eller med SMS och spara tid, pengar och miljön. Kutsuplus-kundservice, tfn , mån fre säkrast kl , 14 Ändringsarbeten i bostäder Ändringsarbeten i enlighet med handikappservicelagen Det viktigaste kriteriet för att ändringsarbeten utförs är att personen är gravt handikappad. Ändringsarbeten är inte inkomstbundna. Mer information ges av handikappservicens rådgivning, tfn Ändringsarbeten i enlighet med socialvårdslagen Ändringsarbeten kan inom ramen för budgetmedel stödjas i rimlig utsträckning när till exempel bidragsmottagarens bostad är i dåligt skick och orsakar sanitära olägenheter. Inkomstgränser tillämpas på ändringsarbeten. Mer information ges av socialarbetare inom socialt arbete och närarbete, telefontid vardagar kl Se telefonnummer på sida 7.

15 Socialservice Reparationsrådgivning Reparationsrådgivarna vid Centralförbundet för de gamlas väl bistår äldre vid planering av reparationsarbeten i bostäder och vid ansökan om reparationsbidrag. Reparationsrådgivningen är avgiftsfri. Mer information av Centralförbundet för de gamlas väl, tfn Statens reparationsbidrag Vid Helsingfors fastighetskontor kan man ansöka om bidrag för reparation av äldre och handikappade personers bostäder. Bidraget är bundet till inkomster och förmögenhet. Bostadsaktiebolag kan även ansöka om bidrag för att avlägsna rörelsehinder och bygga hissar. Mer information av fastighetskontorets bostadsavdelning, tfn , Volontärverksamhet Man kan delta i volontärverksamhet på många olika sätt. Frivilligarbete kan ge livet ett nytt, meningsfullt innehåll. Deltagarna ges introduktion och utbildning. Helsingfors stads koordinator för volontärarbete, tfn , (på finska). Mer information om volontärverksamhet finns på sida

16 2 Hälsotjänster Tjänster på internet 16

17 Hälsorådgivning 24 h tfn Hälsotjänster Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal. Hälsostationerna Hälsostationerna arbetar enligt en modell med arbetspar. Klienten kan välja sin egen hälsostation och sitt eget par bestående av en egenläkare och en egenvårdare som svarar för vården. I regel bedömer egenvårdaren vårdbehovet och bokar tid. Långtidssjuka rekommenderas välja ett arbetspar. Hälsostationernas telefontjänst håller öppet vardagar kl Om ni känner till er egenläkare och -vårdare, ring egenvårdarens nummer. Egenvårdaren når ni bäst vardagar kl. 8 9 och kl Under övriga tider kopplas samtalen till hälsostationens servicenummer. Hälsostationerna använder en återuppringningstjänst. Om ni inte har en egenläkare eller -vårdare, ring er hälsostations servicenummer. Service på svenska: Femkantens hälsostation Båtsmansgatan 4 öppet mån tis, tor fre kl. 8 16, ons kl servicenummer tfn Kvarnbäckens hälsostation Mjölgränden 4 öppet mån tis kl. 8 16, ons kl. 8 18, tor fre kl servicenummer tfn

18 Hälsotjänster 18 Munksnäs hälsostation Bredviksvägen 30 öppet mån tis, tor fre kl. 8 16, ons kl servicenummer tfn Se elektronisk ärendehantering, sida 27. Jour När den egna hälsostationen är stängd sköts patienterna vid följande jourmottagningar: Haartmanska sjukhusets jour Haartmansgatan 4, byggnad 12 tfn Malms joursjukhus Talvelavägen 6, Helsingfors tfn Jorvs hälsocentralsjour i Esbo, Åbovägen 150 tfn Pejas hälsocentralsjour i Vanda, Sjukhusgatan 1 tfn Akut psykiatrisk sjukvård Haartmanska sjukhusets jour Haartmansgatan 4 tfn Malms joursjukhus Talvelavägen 6, Helsingfors tfn

19 Hälsotjänster Munhälsovårdens jour Se tandklinikerna sida 21. Ambulans Ring 112 när du behöver ambulans. Laboratorier Efter att ha fått en remiss kan Helsingforsbor oberoende av kommungränser och efter eget val uppsöka laboratorieundersökningar vid vilket HUSLAB laboratorium som helst. Tidsbeställning En del av laboratorierna använder ett tidsbeställningssystem. Servicetelefon , mån fre kl Berghälls laboratorium Djurgårdsvägen 3 mån fre kl tfn Kampens laboratorium Södra Järnvägsgatan 10 A mån tor kl , fre kl och lör kl tfn och Kirurgiska sjukhusets laboratorium Kaserngatan mån fre kl tfn Vallgårds laboratorium Rautalampivägen 2 mån fre kl tfn

20 Hälsotjänster Åggelby laboratorium Byäldstevägen 29 mån fre kl tfn Hemvård Hemvård kan efterfrågas genom hemvårdsledare och på hälsostationer. Hemvård erbjuder omsorg och medicinska åtgärder, läkemedel och primärvård. Via hemvården kan man också få kost- och butikstjänster, trygghetstelefon och övriga hjälpmedel. Utdelningen av läkemedel sköts genom dosdispensering på apoteken. Avgifterna för hemvård bestäms utgående från hjälpbehov och inkomster. Mer information Hemvårdsledare, tfn /växel > Hemvård Privat hemvård och städning erbjuds av företagare. Avgiften beror på serviceavtalet eller antalet beställda timmar. Fråga om prisuppgifter direkt av serviceleverantörerna. Det finns hemserviceföretag på internet: Alla företag som har registrerats i Elias finns i förskottsskatteregistret och tjänsterna som de ger kan dras av vid beskattningen (hushållsavdrag, se sida 37). På telefonkatalogens gula sidor finns flera företagare i hemservice- och städbranschen (kontrollera deras behörighet för hushållsavdrag). 20

21 Tandkliniker Centraliserad tidsbeställning för tandvård mån fre kl. 8 15, tfn (tandvården använder en återuppringningstjänst) Hälsotjänster Jouren för tand- och munhälsovård Vardagar vid Brunakärrs och Haartmanska sjukhusets tandkliniker. Vid jouren sköter man klienter med akut värk eller olycksfall. Tidsbeställning vardagar kl. 8 14, tfn Under kvällstid, veckoslut och helger ges akut tandvård vid Haartmanska sjukhusets tandklinik. Tidsbeställning tfn vardagar kl samt under veckoslut och helger kl Se elektronisk ärendehantering, sida 27. Fysioterapi Vid enheterna för fysioterapi får man rådgivning och handledning utan läkarremiss. För individuell eller gruppfysioterapi behöver du alltid en remiss av en läkare vid en hälsostation, hemvården eller ett sjukhus. Vid behov ges fysioterapi under hembesök. Tidsbeställning och rådgivning om fysioterapi, mån fre kl 8 15, tfn Det angivna telefonnumret använder en återuppringningstjänst. Kontaktuppgifterna finns på internet (www.hel.fi > Fysioterapi) eller så kan man fråga av fysioterapienheten i det egna området. På Kampens servicecentral finns också möjlighet till fysioterapi på svenska För privat fysioterapi som ges mot en läkarremiss kan man ansöka om ersättning vid Folkpensionsanstalten. 21

22 22 Hälsotjänster Hjälpmedel Serviceenheterna för hjälpmedel har utbud på hjälpmedel samt handledning och rådgivning kring användning av hjälpmedel. Serviceenheterna för hjälpmedel lånar ut de vanligaste hjälpmedlen för mobilitet och dagliga funktioner, till exempel promenadkäppar, rollatorer, upphöjningar för wc, uppresningsstöd och duschpallar. För rullstolar och rollatorer är det önskvärt att man gör en tidsbeställning. Serviceenheterna ger mer information om praxis kring överlåtelsen av mer krävande hjälpmedel. Serviceenheterna håller öppet mån fre kl (Dals serviceenhet ons kl. 8 18) Dals serviceenhet Läkaregatan 8 V, byggnad 4, bottenplanet tfn (må fre kl. 9 15) Hertonäs serviceenhet Rävvägen 8 I tfn (må fre kl. 9 15) Malms serviceenhet Talvelavägen 6, byggnad 18 tfn (må fre kl. 9 15) Mer information om hjälpmedel för elektronisk mobilitet och apparater för miljökontroll, hjälpmedel för synvård och individuellt tillverkade hjälpmedel får man av serviceenheten för hjälpmedel, den egna fysio- och ergoterapeuten eller rehabiliteringsplaneraren i det egna området (tfn /växel). Man kan också köpa eller hyra hjälpmedel av privata företag.

23 Utdelning av egenvårdsartiklar Hälsotjänster Egenvårdsartiklar är till exempel diabetesartiklar, stomiprodukter, blöjor och sårvårdsartiklar. Remisser som ger rätt till egenvårdsartiklar skrivs ut på personens egen hälsostation, där läkaren tillsammans med hälsovårdaren bedömer behovet av egenvårdsartiklar. Artiklarna rekvireras i förväg per telefon eller elektroniskt, se elektronisk ärendehantering, s. 27. Leveranstiden är en vecka, varefter artiklarna kan avhämtas vid den distributionsenhet som är lämpligast. Serviceenheterna håller öppet mån, ons, fre kl och tis, tor kl Hertonäs sjukhus Rävvägen 8, A-huset tfn , telefontid mån fre kl Stengårds månsidiga servicecentral Sibeliusgatan 14, byggnad 27 tfn , telefontid mån fre kl Se elektronisk ärendehantering, sida 27. Fotvård Till fotvård behövs en remiss av läkare eller hälsovårdare. Tidsbeställning mån fre kl tfn , ,

24 Hälsotjänster Vaccineringar Influensavaccineringar ges på hälsostationerna varje höst utan tidsbeställning vid tidpunkter som anges skilt. De avgiftsfria influensavaccineringarna är avsedda för personer över 65 år och personer i riskgrupper. Vaccineringarna annonseras i tidningar och på social- och hälsovårdsverkets webbplats. Övriga vaccineringar ges efter tidsbeställning på hälsostationer. För vissa vaccinationer behövs ett läkarrecept som man kan be om samtidigt när man reserverar tid för vaccinering. Sjukhus Stadsjukhusen Man blir patient på ett stadssjukhus huvudsakligen via jouren eller specialsjukvården. Dals sjukhus växel tfn Hertonäs sjukhus växel tfn Malms sjukhus växel tfn Storkärrs sjukhus växel tfn Joursjukhusen Haartmanska sjukhusets jour, tfn Malms jour, tfn

25 Hälsotjänster Psykiatrisk sjukhusvård Man blir patient på Aurora sjukhus via jouren eller med en remiss. Aurora sjukhus, tfn (växel) Samkommunen HNS tfn (växel) Tjänster för frontveteraner Helsingfors stad ordnar utifrån ansökningar rehabilitering på anstalter, under dagtid eller inom den öppna vården åt veteraner från våra krig. Folkpensionsanstalten betalar resekostnaderna. Ansökningar ska postas till frontveteranernas rehabiliteringsbyrå. PB 6600, Helsingfors stad Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4, P-trappa Förfrågningar om ansökningar mån tor kl. 9 12, tfn I statsbudgeten för år 2015 har pengar reserverats för kommunala öppna tjänster som förs hem till frontveteranerna. Med det beviljade anslaget kan frontveteranerna i Helsingfors köpa till exempel städning, fönstertvättning och lunchsedlar. Öppna tjänster kan ansökas med en blankett. Märk kuvertet med Frontveteranernas öppna tjänster. PB 6705, 00099, Helsingfors stad Mellersta hemvården, Storkärrskanten 1 Förfrågningar till stadens hemvård, mån fre kl. 9 12, tfn

26 Hälsotjänster Rehabilitering för makar och änkor/änklingar till krigsinvalider och gravt handikappade krigsinvalider söks hos Statskontoret. Förfrågningar till Krigsinvalidernas rådgivningstjänst, tfn , Förfrågningar om rehabiliteringen av personer som har tjänstgjort i Lotta-uppgifter och hört till Lotta-föreningen kan riktas till Lotta Svärd Stiftelsen, tfn kl och 12 15, Även veteraner som inte hör till krigsveteranorganisationerna (frontsoldattecken eller fronttjänsttecken krävs) kan ansöka om bidrag av dessa organisationer. Helsingfors Svenska Krigsveteraner, Bangatan 1 b A 6, Helsingfors, tfn , kansliet öppet tis, tor kl , e-post: Helsingfors veteranombudsman nås bäst mån kl. 9 12, tfn Egenvård, stöd av grupper Helsingfors webbsidor för egenvård ger information och stöd för främjande av den egna hälsan och hjälp att sköta symptom och sjukdomar på egen hand. Webbsidorna har också tester för bedömning av hälsotillståndet. Man kan fritt söka sig till social- och hälsovårdsverkets öppna grupper, föreläsningar eller informationstillfällen. Förutom öppna grupper ordnas dessutom andra grupper, till exempel för kroniskt sjuka och diabetiker. För att komma med i dessa grupper behöver man en remiss av en hälsovårdare eller läkare. 26 Mer information

27 E-tjänster Hälsotjänster E-tjänster för hantering av ärenden elektroniskt används till exempel på hälsostationerna och inom tandvården. På e-tjänster kan man också beställa egenvårdsartiklar eller söka utkomststöd. Man loggar in till tjänsterna med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Mer information om elektronisk ärendehantering får du från din vårdenhet eller på > E-tjänster. 27

28 3 Rådgivningstjänster 28

29 Hälsorådgivning 24 h tfn Rådgivningstjänster Hälsorådgivningen ger information om Helsingfors hälsotjänster och vårdanvisningar om sjukdomar dygnet runt till priset av ett vanligt telefonsamtal. Social- och krisjour Socialjour tfn (24 h) bedömer behovet av akut socialarbete utanför tjänstetid ger stöd, handledning och rådgivning Krisjour tfn (24 h) ger psykisk första hjälp i akuta krissituationer gör hembesök enligt överenskommelse Socialombudsman Om en klient är missnöjd med hur han eller hon blivit bemött eller med servicen inom socialvården eller behöver råd om sina rättigheter i socialvården kan klienten kontakta socialombudsmannen. Även klientens anhöriga och andra närstående kan kontakta socialombudsmannen. Socialombudsmannen betjänar klienter både inom den privata och offentliga socialvården. Socialombudsmannen ger dock inte råd om FPA:s förmåner. 29

30 30 Rådgivningstjänster Socialombudsmannens uppgifter är bl.a. att ge klienterna råd i frågor som gäller tillämpningen av klientlagen hjälpa klienterna att framställa en anmärkning (23 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården) informera om klientens rättigheter och också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de skall bli tillgodosedda. Klienten har rätt att göra en anmärkning om han eller hon är missnöjd med bemötandet inom socialvården eller servicens kvalitet. Om klienten på grund av t.ex. sjukdom eller psykisk funktionsförmåga inte själv kan göra anmärkningen, kan en anhörig eller annan närstående göra den. En anmärkning ska i regel göras skriftligt men den kan av särskilda orsaker göras även muntligt. En skriftlig anmärkning kan formuleras fritt eller göras på en modellblankett. Blanketten finns att få bl.a. på webbsidorna www. hel.fi. Socialombudsmannen har en rådgivande uppgift. Socialombudsmannen fattar inte beslut eller beviljar förmåner. Socialombudsmannen verkar inte för att främja klienters intressen ur ett juridiskt perspektiv utan är opartisk i fråga om genomförande av klientens intressen. Vid behov kan man även träffa socialombudsmannen personligen. Man ska alltid avtala om ett sådant möte på förhand. Socialombudsmännens kontaktuppgifter tfn (telefonsvararen meddelar om telefontider) postadress: PB 6060, Helsingfors stad e-postadress:

31 Rådgivningstjänster Socialombudsmännen testar användningen av en skyddad (krypterad) e-postförbindelse. Den skyddade e-postförbindelsen som testas är ett datasäkert sätt att skicka e-post och den följer myndigheternas standarder. Mer information om användningen av krypterad e-post får du av socialombudsmännen och på Patientombudsman Patientombudsmannen ger råd i frågor som gäller Helsingfors social- och hälsovårdsverks verksamhet ger patienter, anhöriga och anställda råd och handledning i frågor som gäller tillämpning av den så kallade patientlagen (lagen om patientens ställning och rättigheter 785/1993) ger råd och hjälper vid behov till med att göra en anmärkning, hantera patientskadefrågor och skadeståndsfrågor tjänstgör för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda informerar om patientens rättigheter. Patientombudsmannen fattar inga beslut och tar inte ställning till den medicinska vården. Instruktioner om förfarande i problemsituationer Försök först reda ut ärendet på den egna vårdplatsen med den vårdande läkaren, sjukskötaren eller personen som skött om er eller era angelägenheter. Om saken inte på så sätt blir utredd, kontakta överläkaren, översköterskan eller någon annan chef för vårdenheten. Kontaktinformationen som behövs får ni av den aktuella vårdenheten. 31

32 Rådgivningstjänster Efter detta kan ni vid behov kontakta patientombudsmannen. Kontaktuppgifter till patientombudsmännen telefonrådgivning mån tor kl , tfn postadress: PB 6060, Helsingfors stad e-postadress: Patientombudsmännen testar användningen av en skyddad (krypterad) e-postförbindelse. Den skyddade e-postförbindelsen som testas är ett datasäkert sätt att skicka e-post och den följer myndigheternas standarder. Mer information om användningen av krypterad e-post fås av patientombudsmännen och på webbplatsen för patientombudsmannens verksamhet Ekonomirådgivning Enheten för ekonomi- och skuldrådgivning ger privatpersoner information och rådgivning i såväl skötsel av ekonomi och skulder som planering av hushållning samt bistår i situationer av överskuldsättning eller betalningsoförmåga med att utreda och vid ansökan om olika möjligheter till lösning. Tavastvägen 31 A, 4 vån., Helsingfors PB 8670, Helsingfors stad öppen mån fre kl Klienthandledning och rådgivning, tfn , mån tor kl Konsumentrådgivning (riksomfattande) 32 Konsumentrådgivning ger råd och anvisningar samt medlar i tvister mellan konsumenter och företag, tfn

33 Rådgivning vid Virka-info Rådgivningstjänster Rådgivningen vid Virka-info på stadshuset betjänar stadens alla invånare på över tio språk. Virka-info handleder och ger råd i frågor som gäller Helsingfors stad och dess tjänster. Sofiagatan 1 och Norra Esplanaden öppet mån fre kl och lör sön kl Telefonrådgivning mån fre kl. 9 15, tfn Medborgarrådgivning Medborgarrådgivningen guidar till den rätta tjänsten, hjälper med digital ärendehantering och besvarar allmänna frågor om offentliga tjänster. Medborgarrådgivningen betjänar per telefon och på nätet. Ring (mån fre 8 21, lör 9 15) Servicen är stängd på söndagar och helgdagar. Tal- eller hörselhindrade kan använda medborgarrådgivningen genom textmeddelanden via nummer Skriv Kn i början av textmeddelandet. 33

34 4 Ekonomi och FPA:s förmåner 34

35 Utkomststöd Ekonomi och FPA:s förmåner Vid ekonomiska svårigheter kan man ansöka om utkomststöd som tryggar en minimiutkomst. Utkomststödet ansöks från socialoch hälsovårdsverket med en skild blankett jämte bilagor. För betjäning på svenska, kontakta tjänsterna inom utkomststödet, socialarbetaren, tfn eller förmånshandläggaren, tfn kl Socialt arbete inom utkomststödet Berghälls ämbetshus Andra linjen 4 A, Helsingfors PB 7752, Helsingfors stad Rådgivning (ansökningar) mån fre kl Centraliserad telefonrådgivning (utbetalningar) mån fre kl , tfn Se elektronisk ärendehantering sida 27. Avgiftstak för klientavgifter inom social- och hälsovården Avgiftstaket för klientavgifterna inom den offentliga social- och hälsovården är 679 euro/kalenderår (2015). Klienten ska kontrollera ansamlingen inom avgiftstaket genom att spara kvittona. När avgiftstaket har uppnåtts under kalenderåret ska klienten ansöka om ett frikort på basis av kvittona. 35

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom

Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom Ålands landskapsregering Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån Maj 2012 Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Inledning... 5 2.1 Arbetsgruppens uppdrag...

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten

ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten ung till ung-vänverksamheten Vänskap ger glädje. Handbok om Ung till ung-vänverksamheten Innehåll 1. ENSAMHET BLAND UNGA 3 2. UNG TILL UNG-VÄNVERKSAMHETEN 4 Volontärer och vänklienter inom Ung till ung-vänverksamheten

Läs mer

DOLDA RÖSTER - våld mot äldre. Guide om trygghet för äldre

DOLDA RÖSTER - våld mot äldre. Guide om trygghet för äldre DOLDA RÖSTER - våld mot äldre Guide om trygghet för äldre Guiden har finansierats av brottsbekämpningsdelegationen vid justitieministeriet, www.rikoksentorjunta.fi Helsingfors 2008 2 Innehåll Inledning

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Goda råd om pengar Rahankäytön opas

Goda råd om pengar Rahankäytön opas Goda råd om pengar Rahankäytön opas 1 Innehåll Så får du pengarna att räcka till... 3 Planera din ekonomi... 4 Månadens inkomster och utgifter... 5 Att betala räkningar... 6 Att betala med betalkort...

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till

Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012 2015 förpliktigar till Innehåll Du har rätt kräv att den förverkligas! alltså vad statsrådets

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. I denna broschyr finns information om var du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar

OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS. var du får vård och vad den kostar OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS var du får vård och vad den kostar 2002 OM DU BLIR SJUK UTOMLANDS... Den här broschyren innehåller allmän information om vilken rätt personer bosatta i Finland har till sjukvårdsförmåner

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi

Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR. kkv.fi Konsumenträttsliga riktlinjer GOD SED VID INDRIVNING AV KONSUMENTFORDRINGAR Utgångspunkter för riktlinjerna och övervakningen... 2 Tillämpning av indrivningslagen och lagens disposivitet... 2 Vad är en

Läs mer