Ärade veteran från våra krig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärade veteran från våra krig!"

Transkript

1 Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Obs! På grund av att stadens webbsidor för närvarande genomgår en stor reform finns webblänkarna endast på finska. BOSTADSÄRENDEN Understöd för reparation av bostad Frontveteraner och deras änkor kan få understöd för reparation av bostaden 40 % (i specialfall 70 %) av reparationskostnaderna. Närmare upplysningar lämnas av fastighetskontorets reparationsrådgivare: Aino Oja, tfn eller Pekka Martikainen, tfn Hyresbostäder I Tranbacka, Veterangränden 1-2, Helsingfors. Förfrågningar: byråchef Matti Pitkänen, tfn , I Åggelby, Kullatorpsvägen 19, Helsingfors. Förfrågningar: Kiinteistöharmonia, tfn Rävvägens servicehus i Hertonäs är i första hand avsett för veteranerna från våra krig, Förfrågningar: Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry/ serviceansvarig Lassi Uusi-Seppä tfn , Över 65-åriga helsingforsbor som är i gott skick och klarar sig på egen hand kan från fastighetskontoret fråga efter tillfälliga hyreslägenheter under rörrenovering, tfn vardagar kl Bostäderna ligger i Kvarnbäcken. Även Åggelby hyreslägenhetstjänst och Rävvägens servicehus hyr ut bostäder för tillfälligt bruk för personer som på grund av rörrenovering måste flytta ut från sitt eget hem. Ärade veteran från våra krig 1

2 FÄRDTJÄNST Färdtjänsten är avsedd för uträttande av ärenden och för fritidsresor. Servicen kan inte användas för resor som anknyter till hälsovård, eftersom dessa ersätts av FPA. Färdtjänsten i enlighet med socialvårdslagen är inkomstbunden. Till ansökan skall bifogas en utredning om inkomsterna och ett läkarutlåtande om behovet av färdtjänst. I handikappservicelagen avsedd färdtjänst och därtill anknuten ledsagarservice kan beviljas personer, som har särskilda svårigheter i att röra sig och som på grund av handikapp eller sjukdom inte kan anlita offentlig kollektivtrafik. Till ansökningsblanketten skall bifogas ett läkarutlåtande som anger behovet av färdtjänst. Förfrågningar tfn (växel). GRAVPLATS En frontveteran, som är skriven i Helsingfors och hans maka får gratis gravplats för 25 år. Förfrågningar: Helsingfors kyrkliga samfällighet tfn Tredje linjen 22, Helsingfors Helsingfors ortodoxa församlings gravgårdskontor må - fr kl. 9-14, tfn Lappviksvägen 2, Helsingfors Minneskrans till jordfästningen Helsingfors stad hedrar minnet av avlidna veteraner från våra krig med en minneskrans. Kransen kan levereras till en minnesstund inom Helsingfors stads område. Begravningsbyrån kan på anhörigs vägnar beställa kransen hos veteranombudsmannens, tfn eller vid kontoret, tfn Beställningen skall innehålla den avlidnes namn, veterantecken samt minnesstundens tid och plats. Under veteranombudsmannens semester kan man ta direkt kontakt med blomsteraffären Lumikello, eller tfn Beställningen skall göras senast fem dagar före jordfästningen. 2 Ärade veteran från våra krig

3 HEMVÅRD I hemvården ingår hemsjukvård, hemvårdshjälp och stödtjänster (bl.a. måltids-, bastu- och städservice). För vård i hemmet uppbärs en avgift enligt klientens betalningsförmåga. Frågor om vård i hemmet kan man ställa till områdets hemvårdsenhet, tfn (växel) eller fi/kotihoito. I statens budget för år 2014 har reserverats ett särskilt anslag för kommunala öppenvårdstjänster som ges i frontveteranernas hem. En i Helsingfors bosatt frontveteran kan med hjälp av detta anslag anskaffa i socialvårdslagen avsedd hemservice, t.ex. städning, fönstertvätt, lunchsedlar, Menumat-måltidsautomat, tvättservice, snö- och gårdsarbeten eller färdtjänst. Frontveteranen kan få dessa tjänster för ett belopp på 700 euro. Om ni är intresserad av dessa tjänster, vänligen kontakta byråsekreteraren för frontveteraners öppna hemvårdstjänster, må - fr kl. 9-12, tfn Tjänster kan ansökas med blanketten som finns bifogad till infobrevet. Märk kuvertet med Frontveteraners öppna tjänster. Hemvårdsledaren kontaktar er för att ordna tjänsterna. Helsingfors stads hemvårdsenhet, tfn Postadress: Helsingfors stad, social- och hälsovårdsverket, PB 6705, Helsingfors stad Besöksadress: Storkärrskanten 1, Helsingfors, 2 vån., rummen 227 och 228. FPA har sänt till frontveteranerna per post ett meddelande och ansökningsblanketten om tjänster som veteranerna kan få hem. HJÄLPMEDEL Från social- och hälsovårdsverkets hjälpmedelsenheter får man låna t.ex. spatserkäppar, rollatorer och rullstolar. Enheterna betjänar må - fr kl på följande ställen: Hjälpmedelstjänster i Dal, tfn Hjälpmedelstjänster i Malm, tfn Hjälpmedelstjänster i Hertonäs, tfn Ytterligare information: Rehabiliteringsplanerarna ger vid behov individuell rådgivning i hjälpmedelsfrågor, t.ex. om proteser och ortoser. Ni kan kontakta dem via Kompetenscentret för rehabilitering, tfn (växel). Ytterligare information: Ärade veteran från våra krig 3

4 MOTIONSTJÄNSTER OCH FRITIDSSYSSELSÄTTNING Frontveteraner har gratis tillträde till idrottsverkets motionssalar och ledda motionsgrupper samt till Helsingfors simhallar och friluftsbad. För veteraner erbjuds också specialmotion på olika håll i staden. Dessa förmåner gäller också för personer som hör till våra krigs s.k. specialgrupper. Motionsställenas adresser och öppettider finns på idrottsverkets webbsidor tfn Gratis fiskerätt i Gammelstadsforsen, förfrågningar Meri-Info tfn PARKERINGSTECKEN Frontveteraner kan skaffa ett parkeringstecken som ger rätt till gratis parkering. För att få parkeringstecknet bör frontveteranen vara skriven i Helsingfors, inneha körkort och vara skriven i fordonsregistret som ägare eller innehavare till ett fordon. Tecknet gäller på Helsingfors stads avgiftsbelagda parkeringsplatser och på gatuplatser. Parkeringstecknet sänds hem till veteranerna från våra krig årligen i december. Ifall bilen, registernumret eller adressen ändras eller veteranen flyttar till Helsingfors skall detta meddelas till byggnadskontorets kundtjänst tfn Kundservice öppet: må , ti - to och fr Besöksadress: Norra Magasinsgatan 9, Helsingfors En del privata parkeringsområden, bl.a. Helsingfors hamn och Helsingfors- Vanda flygfält, har beviljat veteranerna från våra krig befrielse från parkeringsavgiften. Forums parkeringshall beviljar veteranerna rabatt på 50 %. PATIENTAVGIFTER Besöken på hälsostationernas läkarmottagningar är avgiftsfria för helsingforsarna. Läkarutlåtanden som behövs för frontveteranernas rehabilitering är också avgiftsfria. Tidsbeställningspoliklinikerna på Helsingfors stads sjukhus uppbär inte poliklinikavgifter av frontveteraner eller krigsinvalider. Veteranerna betalar inte heller jourpoliklinikavgifter. På frågor om fakturering svarar stadens ekonomiförvaltning, tfn Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) uppbär inte sjukhusens poliklinikavgifter av veteraner från våra krig. Frontveteraner och krigsinvalider betalar inte heller jouravgifter. Apoteken kan ge veteranerna 10 % rabatt på mediciner. En del optiker ger också rabatt på glasögon. 4 Ärade veteran från våra krig

5 REHABILITERING Rehabilitering för frontveteraner kan ansökas av helsingforsbor som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Målet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla funktionsförmågan så att klienten så länge som möjligt kan klara av de dagliga sysslorna på egen hand. Ytterligare information: Anstaltsrehabilitering ges i rehabiliteringsanstalter som godkänts av Statskontoret. En frontveterans maka/make kan delta i anstaltsrehabilitering samtidigt och i samma inrättning med veteranen. Rehabilitering i öppen och dagrehabilitering ges i vårdinrättningar som staden valt för ändamålet. I öppen rehabilitering kan också ingå fotvård om inrättningen kan erbjuda sådan. Till anstalts- eller dagrehabiliteringsansökan bifogas en rehabiliteringsplan som är mindre än ett år gammal eller ett B-utlåtande. Blankett (Te267) för ansökning av frontveteranrehabilitering får man från hälsostationerna och veteranorganisationerna. Den finns även på För öppen rehabilitering behövs alltid en läkarremiss. Läkaren kan fylla i remissen för öppen rehabilitering (Te-295) elektroniskt från social- och hälsovårdsverkets elektroniska blanketter. FPA:s undersöknings- och vårdremiss går också som remiss till öppen rehabilitering. Ansökningarna sänds till byrån för frontveteranrehabilitering: Besöksadress: Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4, trappa P, våning 2. Postadress: PB 6600, Helsingfors stad Öppet: må - to kl. 9-12, tfn Ansökan om rehabilitering för krigsinvalider, specialgrupper (t.ex. minröjare) samt för makor och änkor till gravt handikappade krigsinvalider lämnas till Statskontoret, Information om Åggelby rehabiliteringssjukhus tjänster får ni från sjukhusets rådgivningstjänst för krigsinvalider tfn , okks.fi. Rehabilitering för dem som tjänstgjort i Lottauppdrag eller har hört till organisationen fås från Lotta Svärd-stiftelsen, tfn och www. lottasaatio.fi. Ärade veteran från våra krig 5

6 Lagar som gäller servicen (www.finlex.fi) Lag om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) Förordning om rehabilitering av frontveteraner (1348/1988) Lag om rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig (1039/1997) Lag om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) RÅDGIVNING Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning Besöksadress: Andra linjen 4 A, (gatunivån) Helsingfors Tfn , vardagar kl Hälsorådgivning 24 h tfn Upplysningar om hälsovårdsservice samt råd i frågor som gäller hälsa och sjukdomar till normalt samtalspris. Hälsorådgivningen svarar också på frågor om hemvård, särskilt på kvällar och veckoslut då hälsostationerna är stängda. Veteranombudsman Veteranombudsmannen ger handledning och råd om tjänster och rehabilitering måndagar kl. 9-12, tfn SYNVÅRD Försvagad syn kan snabbt påverka människans funktionsförmåga. Ytterligare information och hjälp med att skaffa glasögon och linser kan ni även utan medlemskap få från Helsingin seudun sotaveteraanipiiri, socialrådgivare Anita Koskinen, tfn , och på Rehabiliteringsplaneraren för synvård ger information om ögonsjukdomar och om synvårdens hjälpmedel och tjänster, tfn Ytterligare information och stöd får man från Synskadades centralförbund, där t.ex. CELIA-biblioteket betjänar och lånar ut ljudböcker. Böckerna är tillgängliga för alla som på grund av sjukdom eller skada har svårigheter att läsa vanliga böcker. Låneärenden och rådgivning på svenska , och på finska , 6 Ärade veteran från våra krig

7 TAND- OCH MUNVÅRD Frontveteranerna har rätt att få kommunal tandvård. Kontroll av tänder och mun, förebyggande tandvård samt arbeten som hälsocentraltandläkaren utför i samband med tillverkning av tandprotes är avgiftsfria för veteraner. Plomberingar och skötseln av gomsjukdomar är avgiftsbelagda. För protesarbeten, som utförs av ett tandlaboratorium, betalar frontveteranerna full avgift i den kommunala tandvården. FPA ersätter hälften av laboratoriekostnaderna, om motsvarande arbete utförs av privattandläkare eller specialtandtekniker. Man kan begära ett kostnadsförslag från den kommunala tandvården. Munhälsovårdens tidsbeställning må - fr kl. 8-15, tfn Privat tandvård omfattas av sjukförsäkringen. Ersättningen ansöks hos FPA. För att man skall få ersättning för specialtandteknikers protesarbeten behövs en remiss antingen av privattandläkare eller av hälsocentraltandläkare. FPA:s lokalbyrå ger upplysningar om ersättningsnivån utgående från uppvisat kostnadsförslag av privattandläkare. TJÄNSTER FÖR ÄLDRE Social- och hälsovårdsverket (www.hel.fi/sote) erbjuder t.ex. dagverksamhet, minneskoordinatortjänster, bedömning av servicebehovet och stöd för närståendevård. Ring växeln och fråga efter den egna enheten för socialt och närarbete. Dagverksamhet anordnas närmast för minnessjuka hemmaboende klienter som får närståendevård. Dagverksamheten omfattar transporter, måltider, motion, stimulerande aktivitet, upprätthållande av sociala kontakter samt vård och omsorg. Minneskoordinators tjänster är avsedda för hemmaboende helsingforsare som fyllt 65 år och som inte anlitar kommunal hemvård eller serviceboende. Ni kan kontakta minneskoordinatorn om vardagen vållar problem och ni misstänker minnesstörningar. Servicen är avgiftsfri. Genom bedömning av servicebehovet vill man säkerställa att äldre personer får hjälp i rätt tid. Samtidigt ges upplysningar om tillbuds stående service samt information om hur man ansöker om dem. Rätt till bedömningen av servicebehovet har alla 75 år fyllda samt de som får vårdbidrag enligt handikappservicelagen. Bedömningen görs hemma hos klienten och tillsammans med klienten och de anhöriga. I allmänhet görs bedömningen inom sju vardagar och i brådskande fall omedelbart. Vid bedömningen utreds utförligt klientens önskemål om servicen samt hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, sociala nätverk Ärade veteran från våra krig 7

8 och möjligheter att reda sig i de nuvarande boendeförhållandena. Ifall man finner behov av nya serviceformer, ansöker man om dem med detsamma eller hjälper klienten med ansökningen. Ni kan fråga efter bedömningen vid enheten för socialt och närarbete eller hos hemvården. Ytterligare information: Stöd för närståendevård betalas för daglig personlig vård till en person som sköter en åldring eller långtidssjuk hemma hos vårdtagaren. Verksamhetscenter för närståendevård ger kamratstöd och servicehandledning, tfn (växel). Klienter som fyllt 65 år skall skicka ansökan till den enhet för socialt och närarbete som finns närmast vårdtagarens postadress. Servicen för svenskspråkiga klienter har centraliserats till ett svenskt team inom socialt och närarbete. Ansökningsblanketten finns att få på enheterna och den kan också skrivas ut på webben. Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande. Kriterierna för de olika betalningsklasserna finns på stadens sidor, Serviceboende och ålderdomshem är avsedda för personer som dygnet runt behöver mycket vård och hjälp och inte längre reder sig hemma med hjälp av hemvården. Dygnet runt vården omfattar både kort- och långvarig vård samt boende, antingen i ett servicehus eller på ett åldringshem. Ytterligare information via växeln tfn eller Mångsidiga servicecentraler På service- och rekreationscentraler anordnas handledd hobby- och rekreationsverksamhet, bl.a. motion, studiecirklar och olika slags gruppverksamhet. Besöken är avgiftsfria, men för material som används i de olika aktiviteterna betalar man en avgift. Bastubesöken på servicecentralerna är avgiftsfria för veteranerna. Ytterligare information via växeln tfn eller TRAFIKSERVICE Frontveteraner kan åka gratis på området för Helsingforsregionens trafik (HSL/HRT). En veteran som saknar resekort kan fråga efter det på HRT:s kundservice, tfn , vardagar kl. 7-19, lö - sö Närmare upplysningar på UNDERSTÖD Om veteranorganisationernas understöd kan man fråga från den egna organisationen. 8 Ärade veteran från våra krig

9 HELSINGFORS FÖRENINGAR FÖR VETERANER FRÅN VÅRA KRIG Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf tfn Kansliet öppet tisdag och torsdag kl Adress: Bangatan 1 b A 6, Helsingfors Helsingin Rintamanaiset ry tfn eller Besöksadress: Klockbron 4 C Postadress: Banmästargatan 9 C, Helsingfors Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry tfn och Mannerheimvägen 93 A, Helsingfors eller Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry tfn Besöksadress: Klockbron 4 C Postadress: Banmästargatan 9 C, Helsingfors Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry tfn Besöksadress: Klockbron 4 C Postadress: Banmästargatan 9 C, Helsingfors Frontveteraner kan vända sig till dessa organisationer även om de inte är medlemmar. Organisationerna svarar på frågor om understöd och aktiviteter. Ärade veteran från våra krig 9

10 KOMMISSIONEN FÖR FRONTVETERANÄRENDEN I HELSINGFORS, LEDAMÖTER 2014 Förtroendevalda Jaakko Valve, of., Saml. tfn Kauko-Aatos Leväaho, vice of., SDP tfn Seija Paunio-Grönholm, SDP tfn Ulla-Britta Talvitie, Centern tfn Företrädare för veteranorganisationerna Rauno Loukkola, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry tfn Altti Majava, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry tfn , hem: Kaarina Peltola, Helsingin Rintamanaiset ry tfn Väinö Lyytinen, Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry tfn Företrädare från stadens ämbetsverk Minna Ekman, idrottsverket, idrottsplanerare tfn Merja Etholén-Rönnberg, social- och hälsovårdsverket, chef för östra serviceområdet tfn Pertti Heikkilä, social- och hälsovårdsverket, Kompetenscentret för rehabilitering, chefsläkare tfn (växel) Matti Pitkänen, fastighetskontoret, byråchef tfn Veteranombudsman, sekreterare för kommissionen, social- och hälsovårdsverket, Kompetenscentret för rehabilitering, tfn Kommissionens postadress: PB Helsingfors stad tfn Ärade veteran från våra krig

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Grankulla stad INVANDRARGUIDE

Grankulla stad INVANDRARGUIDE Grankulla stad INVANDRARGUIDE TILL LÄSAREN Detta informationspaket för invandrare är avsett för dig som nyss flyttat till Grankulla. Uppgifterna i guiden motsvarar situationen 31.5.2006. Guiden ger dig

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE

HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE HANDBOK OM TOLKTJÄNST FÖR TALHANDIKAPPADE Innehåll: Tolktjänst är en lagstadgad rättighet Talhandikapp Alternativ och kompletterande kommunikation Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade personer

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun

Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Hjälp och stöd för äldre i Skellefteå kommun Vård och stöd till medborgarna ges av både landstinget och kommunen. I denna broschyr finns information om var du kan vända dig i olika frågor. Broschyren vänder

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012

Äldreombudsmannens kvartalsrapport april-juni 2012 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-01-15 AN-2012/825.739 1 (4) HANDLÄGGARE Christina Almqvist 08-535 312 76 christina.almqvist2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FINLAND

VÄLKOMMEN TILL FINLAND VÄLKOMMEN TILL FINLAND 1. VÄLKOMMEN TILL FINLAND! FÖRORD 5 HUR KOMMER JAG IGÅNG? 6 1. Bostad 6 2. Magistraten 6 3. Telefon 6 4. Bankkonto 6 5. Ta reda på om du har rätt till socialskydd 6 6. Skattekort

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer