Ärade veteran från våra krig!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärade veteran från våra krig!"

Transkript

1 Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Obs! På grund av att stadens webbsidor för närvarande genomgår en stor reform finns webblänkarna endast på finska. BOSTADSÄRENDEN Understöd för reparation av bostad Frontveteraner och deras änkor kan få understöd för reparation av bostaden 40 % (i specialfall 70 %) av reparationskostnaderna. Närmare upplysningar lämnas av fastighetskontorets reparationsrådgivare: Aino Oja, tfn eller Pekka Martikainen, tfn Hyresbostäder I Tranbacka, Veterangränden 1-2, Helsingfors. Förfrågningar: byråchef Matti Pitkänen, tfn , I Åggelby, Kullatorpsvägen 19, Helsingfors. Förfrågningar: Kiinteistöharmonia, tfn Rävvägens servicehus i Hertonäs är i första hand avsett för veteranerna från våra krig, Förfrågningar: Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry/ serviceansvarig Lassi Uusi-Seppä tfn , Över 65-åriga helsingforsbor som är i gott skick och klarar sig på egen hand kan från fastighetskontoret fråga efter tillfälliga hyreslägenheter under rörrenovering, tfn vardagar kl Bostäderna ligger i Kvarnbäcken. Även Åggelby hyreslägenhetstjänst och Rävvägens servicehus hyr ut bostäder för tillfälligt bruk för personer som på grund av rörrenovering måste flytta ut från sitt eget hem. Ärade veteran från våra krig 1

2 FÄRDTJÄNST Färdtjänsten är avsedd för uträttande av ärenden och för fritidsresor. Servicen kan inte användas för resor som anknyter till hälsovård, eftersom dessa ersätts av FPA. Färdtjänsten i enlighet med socialvårdslagen är inkomstbunden. Till ansökan skall bifogas en utredning om inkomsterna och ett läkarutlåtande om behovet av färdtjänst. I handikappservicelagen avsedd färdtjänst och därtill anknuten ledsagarservice kan beviljas personer, som har särskilda svårigheter i att röra sig och som på grund av handikapp eller sjukdom inte kan anlita offentlig kollektivtrafik. Till ansökningsblanketten skall bifogas ett läkarutlåtande som anger behovet av färdtjänst. Förfrågningar tfn (växel). GRAVPLATS En frontveteran, som är skriven i Helsingfors och hans maka får gratis gravplats för 25 år. Förfrågningar: Helsingfors kyrkliga samfällighet tfn Tredje linjen 22, Helsingfors Helsingfors ortodoxa församlings gravgårdskontor må - fr kl. 9-14, tfn Lappviksvägen 2, Helsingfors Minneskrans till jordfästningen Helsingfors stad hedrar minnet av avlidna veteraner från våra krig med en minneskrans. Kransen kan levereras till en minnesstund inom Helsingfors stads område. Begravningsbyrån kan på anhörigs vägnar beställa kransen hos veteranombudsmannens, tfn eller vid kontoret, tfn Beställningen skall innehålla den avlidnes namn, veterantecken samt minnesstundens tid och plats. Under veteranombudsmannens semester kan man ta direkt kontakt med blomsteraffären Lumikello, eller tfn Beställningen skall göras senast fem dagar före jordfästningen. 2 Ärade veteran från våra krig

3 HEMVÅRD I hemvården ingår hemsjukvård, hemvårdshjälp och stödtjänster (bl.a. måltids-, bastu- och städservice). För vård i hemmet uppbärs en avgift enligt klientens betalningsförmåga. Frågor om vård i hemmet kan man ställa till områdets hemvårdsenhet, tfn (växel) eller fi/kotihoito. I statens budget för år 2014 har reserverats ett särskilt anslag för kommunala öppenvårdstjänster som ges i frontveteranernas hem. En i Helsingfors bosatt frontveteran kan med hjälp av detta anslag anskaffa i socialvårdslagen avsedd hemservice, t.ex. städning, fönstertvätt, lunchsedlar, Menumat-måltidsautomat, tvättservice, snö- och gårdsarbeten eller färdtjänst. Frontveteranen kan få dessa tjänster för ett belopp på 700 euro. Om ni är intresserad av dessa tjänster, vänligen kontakta byråsekreteraren för frontveteraners öppna hemvårdstjänster, må - fr kl. 9-12, tfn Tjänster kan ansökas med blanketten som finns bifogad till infobrevet. Märk kuvertet med Frontveteraners öppna tjänster. Hemvårdsledaren kontaktar er för att ordna tjänsterna. Helsingfors stads hemvårdsenhet, tfn Postadress: Helsingfors stad, social- och hälsovårdsverket, PB 6705, Helsingfors stad Besöksadress: Storkärrskanten 1, Helsingfors, 2 vån., rummen 227 och 228. FPA har sänt till frontveteranerna per post ett meddelande och ansökningsblanketten om tjänster som veteranerna kan få hem. HJÄLPMEDEL Från social- och hälsovårdsverkets hjälpmedelsenheter får man låna t.ex. spatserkäppar, rollatorer och rullstolar. Enheterna betjänar må - fr kl på följande ställen: Hjälpmedelstjänster i Dal, tfn Hjälpmedelstjänster i Malm, tfn Hjälpmedelstjänster i Hertonäs, tfn Ytterligare information: Rehabiliteringsplanerarna ger vid behov individuell rådgivning i hjälpmedelsfrågor, t.ex. om proteser och ortoser. Ni kan kontakta dem via Kompetenscentret för rehabilitering, tfn (växel). Ytterligare information: Ärade veteran från våra krig 3

4 MOTIONSTJÄNSTER OCH FRITIDSSYSSELSÄTTNING Frontveteraner har gratis tillträde till idrottsverkets motionssalar och ledda motionsgrupper samt till Helsingfors simhallar och friluftsbad. För veteraner erbjuds också specialmotion på olika håll i staden. Dessa förmåner gäller också för personer som hör till våra krigs s.k. specialgrupper. Motionsställenas adresser och öppettider finns på idrottsverkets webbsidor tfn Gratis fiskerätt i Gammelstadsforsen, förfrågningar Meri-Info tfn PARKERINGSTECKEN Frontveteraner kan skaffa ett parkeringstecken som ger rätt till gratis parkering. För att få parkeringstecknet bör frontveteranen vara skriven i Helsingfors, inneha körkort och vara skriven i fordonsregistret som ägare eller innehavare till ett fordon. Tecknet gäller på Helsingfors stads avgiftsbelagda parkeringsplatser och på gatuplatser. Parkeringstecknet sänds hem till veteranerna från våra krig årligen i december. Ifall bilen, registernumret eller adressen ändras eller veteranen flyttar till Helsingfors skall detta meddelas till byggnadskontorets kundtjänst tfn Kundservice öppet: må , ti - to och fr Besöksadress: Norra Magasinsgatan 9, Helsingfors En del privata parkeringsområden, bl.a. Helsingfors hamn och Helsingfors- Vanda flygfält, har beviljat veteranerna från våra krig befrielse från parkeringsavgiften. Forums parkeringshall beviljar veteranerna rabatt på 50 %. PATIENTAVGIFTER Besöken på hälsostationernas läkarmottagningar är avgiftsfria för helsingforsarna. Läkarutlåtanden som behövs för frontveteranernas rehabilitering är också avgiftsfria. Tidsbeställningspoliklinikerna på Helsingfors stads sjukhus uppbär inte poliklinikavgifter av frontveteraner eller krigsinvalider. Veteranerna betalar inte heller jourpoliklinikavgifter. På frågor om fakturering svarar stadens ekonomiförvaltning, tfn Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) uppbär inte sjukhusens poliklinikavgifter av veteraner från våra krig. Frontveteraner och krigsinvalider betalar inte heller jouravgifter. Apoteken kan ge veteranerna 10 % rabatt på mediciner. En del optiker ger också rabatt på glasögon. 4 Ärade veteran från våra krig

5 REHABILITERING Rehabilitering för frontveteraner kan ansökas av helsingforsbor som har frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken. Målet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla funktionsförmågan så att klienten så länge som möjligt kan klara av de dagliga sysslorna på egen hand. Ytterligare information: Anstaltsrehabilitering ges i rehabiliteringsanstalter som godkänts av Statskontoret. En frontveterans maka/make kan delta i anstaltsrehabilitering samtidigt och i samma inrättning med veteranen. Rehabilitering i öppen och dagrehabilitering ges i vårdinrättningar som staden valt för ändamålet. I öppen rehabilitering kan också ingå fotvård om inrättningen kan erbjuda sådan. Till anstalts- eller dagrehabiliteringsansökan bifogas en rehabiliteringsplan som är mindre än ett år gammal eller ett B-utlåtande. Blankett (Te267) för ansökning av frontveteranrehabilitering får man från hälsostationerna och veteranorganisationerna. Den finns även på För öppen rehabilitering behövs alltid en läkarremiss. Läkaren kan fylla i remissen för öppen rehabilitering (Te-295) elektroniskt från social- och hälsovårdsverkets elektroniska blanketter. FPA:s undersöknings- och vårdremiss går också som remiss till öppen rehabilitering. Ansökningarna sänds till byrån för frontveteranrehabilitering: Besöksadress: Dals sjukhus, Läkaregatan 8, byggnad 4, trappa P, våning 2. Postadress: PB 6600, Helsingfors stad Öppet: må - to kl. 9-12, tfn Ansökan om rehabilitering för krigsinvalider, specialgrupper (t.ex. minröjare) samt för makor och änkor till gravt handikappade krigsinvalider lämnas till Statskontoret, Information om Åggelby rehabiliteringssjukhus tjänster får ni från sjukhusets rådgivningstjänst för krigsinvalider tfn , okks.fi. Rehabilitering för dem som tjänstgjort i Lottauppdrag eller har hört till organisationen fås från Lotta Svärd-stiftelsen, tfn och www. lottasaatio.fi. Ärade veteran från våra krig 5

6 Lagar som gäller servicen (www.finlex.fi) Lag om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988) Förordning om rehabilitering av frontveteraner (1348/1988) Lag om rehabilitering av personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig (1039/1997) Lag om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) RÅDGIVNING Social- och hälsovårdstjänsternas rådgivning Besöksadress: Andra linjen 4 A, (gatunivån) Helsingfors Tfn , vardagar kl Hälsorådgivning 24 h tfn Upplysningar om hälsovårdsservice samt råd i frågor som gäller hälsa och sjukdomar till normalt samtalspris. Hälsorådgivningen svarar också på frågor om hemvård, särskilt på kvällar och veckoslut då hälsostationerna är stängda. Veteranombudsman Veteranombudsmannen ger handledning och råd om tjänster och rehabilitering måndagar kl. 9-12, tfn SYNVÅRD Försvagad syn kan snabbt påverka människans funktionsförmåga. Ytterligare information och hjälp med att skaffa glasögon och linser kan ni även utan medlemskap få från Helsingin seudun sotaveteraanipiiri, socialrådgivare Anita Koskinen, tfn , och på Rehabiliteringsplaneraren för synvård ger information om ögonsjukdomar och om synvårdens hjälpmedel och tjänster, tfn Ytterligare information och stöd får man från Synskadades centralförbund, där t.ex. CELIA-biblioteket betjänar och lånar ut ljudböcker. Böckerna är tillgängliga för alla som på grund av sjukdom eller skada har svårigheter att läsa vanliga böcker. Låneärenden och rådgivning på svenska , och på finska , 6 Ärade veteran från våra krig

7 TAND- OCH MUNVÅRD Frontveteranerna har rätt att få kommunal tandvård. Kontroll av tänder och mun, förebyggande tandvård samt arbeten som hälsocentraltandläkaren utför i samband med tillverkning av tandprotes är avgiftsfria för veteraner. Plomberingar och skötseln av gomsjukdomar är avgiftsbelagda. För protesarbeten, som utförs av ett tandlaboratorium, betalar frontveteranerna full avgift i den kommunala tandvården. FPA ersätter hälften av laboratoriekostnaderna, om motsvarande arbete utförs av privattandläkare eller specialtandtekniker. Man kan begära ett kostnadsförslag från den kommunala tandvården. Munhälsovårdens tidsbeställning må - fr kl. 8-15, tfn Privat tandvård omfattas av sjukförsäkringen. Ersättningen ansöks hos FPA. För att man skall få ersättning för specialtandteknikers protesarbeten behövs en remiss antingen av privattandläkare eller av hälsocentraltandläkare. FPA:s lokalbyrå ger upplysningar om ersättningsnivån utgående från uppvisat kostnadsförslag av privattandläkare. TJÄNSTER FÖR ÄLDRE Social- och hälsovårdsverket (www.hel.fi/sote) erbjuder t.ex. dagverksamhet, minneskoordinatortjänster, bedömning av servicebehovet och stöd för närståendevård. Ring växeln och fråga efter den egna enheten för socialt och närarbete. Dagverksamhet anordnas närmast för minnessjuka hemmaboende klienter som får närståendevård. Dagverksamheten omfattar transporter, måltider, motion, stimulerande aktivitet, upprätthållande av sociala kontakter samt vård och omsorg. Minneskoordinators tjänster är avsedda för hemmaboende helsingforsare som fyllt 65 år och som inte anlitar kommunal hemvård eller serviceboende. Ni kan kontakta minneskoordinatorn om vardagen vållar problem och ni misstänker minnesstörningar. Servicen är avgiftsfri. Genom bedömning av servicebehovet vill man säkerställa att äldre personer får hjälp i rätt tid. Samtidigt ges upplysningar om tillbuds stående service samt information om hur man ansöker om dem. Rätt till bedömningen av servicebehovet har alla 75 år fyllda samt de som får vårdbidrag enligt handikappservicelagen. Bedömningen görs hemma hos klienten och tillsammans med klienten och de anhöriga. I allmänhet görs bedömningen inom sju vardagar och i brådskande fall omedelbart. Vid bedömningen utreds utförligt klientens önskemål om servicen samt hans eller hennes fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga, sociala nätverk Ärade veteran från våra krig 7

8 och möjligheter att reda sig i de nuvarande boendeförhållandena. Ifall man finner behov av nya serviceformer, ansöker man om dem med detsamma eller hjälper klienten med ansökningen. Ni kan fråga efter bedömningen vid enheten för socialt och närarbete eller hos hemvården. Ytterligare information: Stöd för närståendevård betalas för daglig personlig vård till en person som sköter en åldring eller långtidssjuk hemma hos vårdtagaren. Verksamhetscenter för närståendevård ger kamratstöd och servicehandledning, tfn (växel). Klienter som fyllt 65 år skall skicka ansökan till den enhet för socialt och närarbete som finns närmast vårdtagarens postadress. Servicen för svenskspråkiga klienter har centraliserats till ett svenskt team inom socialt och närarbete. Ansökningsblanketten finns att få på enheterna och den kan också skrivas ut på webben. Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande. Kriterierna för de olika betalningsklasserna finns på stadens sidor, Serviceboende och ålderdomshem är avsedda för personer som dygnet runt behöver mycket vård och hjälp och inte längre reder sig hemma med hjälp av hemvården. Dygnet runt vården omfattar både kort- och långvarig vård samt boende, antingen i ett servicehus eller på ett åldringshem. Ytterligare information via växeln tfn eller Mångsidiga servicecentraler På service- och rekreationscentraler anordnas handledd hobby- och rekreationsverksamhet, bl.a. motion, studiecirklar och olika slags gruppverksamhet. Besöken är avgiftsfria, men för material som används i de olika aktiviteterna betalar man en avgift. Bastubesöken på servicecentralerna är avgiftsfria för veteranerna. Ytterligare information via växeln tfn eller TRAFIKSERVICE Frontveteraner kan åka gratis på området för Helsingforsregionens trafik (HSL/HRT). En veteran som saknar resekort kan fråga efter det på HRT:s kundservice, tfn , vardagar kl. 7-19, lö - sö Närmare upplysningar på UNDERSTÖD Om veteranorganisationernas understöd kan man fråga från den egna organisationen. 8 Ärade veteran från våra krig

9 HELSINGFORS FÖRENINGAR FÖR VETERANER FRÅN VÅRA KRIG Helsingfors Svenska Krigsveteraner rf tfn Kansliet öppet tisdag och torsdag kl Adress: Bangatan 1 b A 6, Helsingfors Helsingin Rintamanaiset ry tfn eller Besöksadress: Klockbron 4 C Postadress: Banmästargatan 9 C, Helsingfors Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry tfn och Mannerheimvägen 93 A, Helsingfors eller Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry tfn Besöksadress: Klockbron 4 C Postadress: Banmästargatan 9 C, Helsingfors Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry tfn Besöksadress: Klockbron 4 C Postadress: Banmästargatan 9 C, Helsingfors Frontveteraner kan vända sig till dessa organisationer även om de inte är medlemmar. Organisationerna svarar på frågor om understöd och aktiviteter. Ärade veteran från våra krig 9

10 KOMMISSIONEN FÖR FRONTVETERANÄRENDEN I HELSINGFORS, LEDAMÖTER 2014 Förtroendevalda Jaakko Valve, of., Saml. tfn Kauko-Aatos Leväaho, vice of., SDP tfn Seija Paunio-Grönholm, SDP tfn Ulla-Britta Talvitie, Centern tfn Företrädare för veteranorganisationerna Rauno Loukkola, Helsingin Seudun Sotaveteraanipiiri ry tfn Altti Majava, Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry tfn , hem: Kaarina Peltola, Helsingin Rintamanaiset ry tfn Väinö Lyytinen, Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry tfn Företrädare från stadens ämbetsverk Minna Ekman, idrottsverket, idrottsplanerare tfn Merja Etholén-Rönnberg, social- och hälsovårdsverket, chef för östra serviceområdet tfn Pertti Heikkilä, social- och hälsovårdsverket, Kompetenscentret för rehabilitering, chefsläkare tfn (växel) Matti Pitkänen, fastighetskontoret, byråchef tfn Veteranombudsman, sekreterare för kommissionen, social- och hälsovårdsverket, Kompetenscentret för rehabilitering, tfn Kommissionens postadress: PB Helsingfors stad tfn Ärade veteran från våra krig

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG!

ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! www.hel.fi/terveyskeskus ÄRADE VETERAN FRÅN VÅRA KRIG! Senaste infobrev har sänts år 2011. Detta infobrev innehåller de uppdaterade servicenumren i alfabetisk ordning. Vi ber er spara denna minneslista.

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Vad är stöd för närståendevård? Förutsättningarna för stödet Vem kan vara närståendevårdare? Bedömning av vårdbehovet Vårdarvoden Lagstadgad ledighet Övriga tjänster Att ansöka

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Serviceguide för. seniorer

Serviceguide för. seniorer Serviceguide för seniorer 1 2 Senior i Helsingfors I den här guiden har vi samlat uppgifter om social- och hälsovårdssamt motionstjänster i Helsingfors. Guiden ger också information om välbefinnande, studier

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04

Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Cirkulärnr: 2001:86 Diarienr: 2001/1340 Handläggare: Per-Olov Nylander Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård Datum: 2001-07-04 Mottagare: Kommunstyrelsen Ekonomi/Finans Äldreomsorg Rubrik:

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03

Reserapport. Av Jens Smedlund Sg 1/03 Reserapport Av Jens Smedlund Sg 1/03 Jag gjorde min praktik i Innovation, evidens och prevention sjukgymnasten i samhället i Finland. Närmare sagt i Vörå som är 4 mil norrut från Vasa. Praktikplatsen hette

Läs mer

Hemvårdens klientavgifter

Hemvårdens klientavgifter 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010.

1) Verksamhetsunderstöd för föreningens verksamhet under år 2010. MEDDELANDE ANSÖKAN OM IDROTTSUNDERSTÖD FÖR ÅR 2011 Idrottsnämnden beviljar understöd för idrottsföreningars samt handikapp och pensionärsföreningars idrottsverksamhet i Helsingfors år 2011. Understöd förutsätter

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER

SJUNDEÅ KOMMUN. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST enligt lagen om service och stöd p.g.a. handikapp. Ansökan har anlänt: 1 SÖKANDES UPPGIFTER 1(5) Ansökan har anlänt: Rätten till färdtjänst på grund av handikapp gäller personer som på grund av gravt handikapp har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster

Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Innehållet i Sibbo kommuns hemvårdstjänster Social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo 25.5.2015, 27 Innehåll Hemvårdstjänster. 3 1. Utvärderingsbesök... 4 2. Vård- och serviceplan.. 5 3. Omsorgstjänster

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar

Spara pengar och på miljön. med lågemissionsbilar Spara pengar och på miljön med lågemissionsbilar Parkeringsrabatt för lågemissionsbilar Du får en rabatt på 50 procent på din parkeringsavgift i Helsingfors ifall du äger en personbil som uppfyller kriterierna

Läs mer

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015

INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 INNEHÅLL I BORGÅ STADS HEMVÅRDSTJÄNSTER 1/2015 Social- och hälsovårdsnämnden, 128 18.12.2014 Innehåll Innehåll Hemvårdstjänster... 3 3.1 Personlig hygien... 6 3.2 Bastutjänst... 6 3.3 Näring... 6 3.4 Måltidstjänst...

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga

En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga office.microsoft.com stock.xchng En samlad guide om tjänster och stöd för äldre i Karlskoga www.karlskoga.se Vård och omsorg i Karlskoga syftar till att möjliggöra ett så självständigt och värdigt liv

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors

Servicecentraler. för pensionärer och arbetslösa. Må bra i Helsingfors Servicecentraler för pensionärer och arbetslösa Må bra i Helsingfors Kampens servicecentral Kinaborgs servicecentral Gårdsbacka servicecentral Gustafsgårds servicecentral Mejlans rekreationscentral Munksnäs

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Smidig parkering i Helsingfors

Smidig parkering i Helsingfors Smidig parkering i Helsingfors enna guide redogör för var och hur man kan D parkera i Helsingfors, vem som fattar beslut om parkeringsplatser, varför parkeringen övervakas och var man får parkeringstillstånd.

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Information om avlösarservice

Information om avlösarservice Information om avlösarservice Allmän information Avlösarservice är en insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) För att få avlösarservice måste du ha ett omsorgsbehov som tillgodoses av närstående. Avlösarservice

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad För att kunna behandla ansökan fordras att legitimerad läkare fyllt i läkarintyget på sidan 2 samt att ett välliknande foto i passfotoformat samt namnteckning

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

KRITERIER FÖR HEMVÅRD

KRITERIER FÖR HEMVÅRD KRITERIER FÖR HEMVÅRD 1. Hemvård Hemvården omfattar vård, omsorg och sjukvård som ges hemma hos kunden. Hemvården är avsedd för personer som inte klarar av de dagliga sysslorna utan hjälp av en annan person

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014

Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Ny funktionshinderlag och socialvårdslag vadå? Funktionshinderpolitiskdag 13.11.2014 Varför en reform av lagstiftningen? Förändringar som har skett i verksamhetsmiljön FN:s konvention om rättigheter för

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS

ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS Socialförvaltningen Handikappservice 1/5 ANSÖKAN OM ERSÄTTNING FÖR PERSONLIG ASSISTANS A. SÖKANDENS GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Personbeteckning Yrke Adress Telefon hem Mobiltelefon Postnummer

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet

Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Boendeservicestiftelsen ASPA Mervi Valta 2010 Dagbok för utredning av hjälpbehovet Ett hjälpmedel för att utreda och beskriva det egna hjälpbehovet Namn på den som för dagbok: Datum: Utredning av eget

Läs mer

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST

ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Socialförvaltningen 1/7 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Handikappservice A. GRUNDUPPGIFTER Släktnamn och förnamn Adress Personbeteckning Postnummer och postort Tel. hem Tel. gsm Yrke Arbetsplats Jag är mantalsskriven

Läs mer

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning

Helsingfors Resetjänsts klientanvisning Helsingfors Resetjänsts klientanvisning 1 Innehållsförteckning 03 Helsingfors Resetjänst 04 Färdtjänster 06 Att beställa och använda en resa Olika sätt att beställa en resa Att beställa en resa Annat att

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen

Omvårdnads- och serviceinsatser. inom äldreomsorgen Omsorgsnämnden Omvårdnads- och serviceinsatser inom äldreomsorgen Antaget av Omsorgsnämnden 090526 Så här går en ansökan om bistånd till: Alla insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst

Samhällsbyggnad Gävle. Färdtjänst Samhällsbyggnad Gävle Färdtjänst Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken. Det är ett alternativ till vanliga bussar, men med fordon som är avsedda för personer med funktionshinder. När du åker färdtjänst

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

serviceguide för handikappade i helsingfors

serviceguide för handikappade i helsingfors serviceguide för handikappade i helsingfors 1 Innehål 1. Serviceguide för handikappade i Helsingfors 3 2. Servicen definieras i lag 4 3. Att söka service 5 4. Service för gravt handikappade 6 Personlig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 08.06.2015 Sida 1 / 1 4906/11.00.01/2014 Stadsstyrelsen 178 11.5.2015 100 Motion om genomförande av programmet för främjande av bilar med små utsläpp i huvudstadsregionen Beredning och upplysningar:

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar

Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar Hur var det nu igen? Information om minnet och minnessjukdomar SÖK hjälp i tid www.muistiliitto.fi/se Alzheimer Centarlförbundet är en organisation för personer med minnessjukdom och deras närstående.

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Information om ledsagarservice

Information om ledsagarservice Information om ledsagarservice Allmän information Ledsagarservice är en insats enligt socialtjänstlagen (SoL). Ledsagarservice innebär att du kan få hjälp av en följeslagare när du tar dig till och från

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN 1 SERVICEGUIDE FÖR SENIORER I KRONOBY KOMMUN Utgiven av äldre rådet 2013 3 INNEHÅLL HÄLSOSTATIONER... 5 Brådskande vård (kvällstid och veckoslut)... 7 Livshotande vård (ambulans)... 7 APOTEK... 7 SJUKHUS...

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Färdtjänst. - den särskilda kollektivtrafiken. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Färdtjänsthandläggare 0410-73 34 59, 0734-42 29 49 Telefontid: Måndag - fredag mellan 8.30-9.30 E-post:

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer