Hemvårdens klientavgifter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hemvårdens klientavgifter"

Transkript

1 4/2012 Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter Prislista på sidorna 2 3 Exempel på klientavgifter på sidorna 4 10

2 Avgifterna för stödtjänsterna inom hemvården från och med Stödservicens klientavgifter beslutas av hälsovårdsnämnden. Stödtjänsterna omfattar måltidstjänsten inköpstjänsten städning av hemmet apotekets dosdispensering bastutjänsten. Förrätt, huvudrätt, färskt tillbehör, bröd, brödfett, efterrätt, dryck 8,30 (s.k. måltid för krigsinvalider på servicecentralerna) Huvudrätt, färskt tillbehör, bröd, brödfett, efterrätt, dryck 6,70 Huvudrätt, färskt tillbehör, bröd, brödfett, dryck, ingen efterrätt eller Huvudrätt, färskt tillbehör, efterrätt, utan bröd och dryck 6,00 Transport av måltid 1,90 /transport Bastuavgift utan transport 6,90 /gång Bastuavgift (inklusive bastubad och transport) 12,30 För transporten debiteras 2 x HST:s pris för engångsbiljett för vuxna, totalt 4,40 Avgift för trygghetstelefon / månad 32,50 Avgift för inköpstjänst/transport av inköp 5,50 2

3 För städning som ordnas som stadens egen tjänst eller som köptjänst debiteras 5 /timme (personer/hushåll, som är berättigade till den större servicesedeln på basis av inkomsten) 8 /timme (personer/hushåll som är berättigade till den mindre servicesedeln) De klienter för vilka beslut fattats om att städning ska ordnas antingen som egen tjänst inom hemvården eller som köptjänst, betalar enligt gällande stående anvisning 7 % av de inkomster som överskrider den inkomstgräns som nämns i förordningen om klientavgifter för städbesök som är kortare än 3 timmar, och 14 % för städbesök som är längre än 3 timmar. Hemvården för en person för vilken beslut om serviceboende fattats i enlighet med lagen om service för handikappade är avgiftsfri, med undantag av läkar- och tandläkarbesök samt de undantag som nämns i 4 avsnitt 5 i lagen om klientavgifter. För tillfällig hemsjukvård och hemservice faktureras (när hjälpbehovet är kortare än 2 månader och besöken färre än en gång i veckan) 13,80 /besök (läkar- och tandläkarbesök) 8,70 /besök (besök av annan hemvårdspersonal) För tillfällig hemservice debiteras samma klientavgift som för tillfällig hemsjukvård. Avgiften för tillfällig hemservice debiteras för högst två besök per dygn. 3

4 Exempel på hemvårdens klientavgifter Hemvården är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt tjänsternas omfattning, bruttoinkomsterna i klientens hushåll och familjens storlek. 1:a typexempel En klient som bor ensam, har en månadsinkomst på 850 euro (brutto) som får hjälp högst 5 timmar i månaden (cirka 1 timme/vecka). Månadsavgift. Av bruttoinkomsten dras först av den s.k. övre gränsen för avgiftsfrihet, d.v.s. 528,00 euro. Avgiften är 2,5 % av den återstående inkomsten, i detta fall 8,05 euro/mån. Som inkomst räknas emellertid inte t.ex. bostadsstöd eller vårdbidrag. Om klienten dessutom utnyttjar stödtjänster debiteras för dessa en klientavgift som hälsovårdsnämnden har fastställt. Om klienten har trygghetstelefonen via staden, är den enligt exemplets inkomster kostnadsfri. Klientavgiften för en leverans inom inköpstjänsterna är 5,50 euro. Dosdispenseringen av läkemedel sköts av apoteket. Dosdispenseringen för mindre bemedlade klienter betalas av staden. Lunchmåltiden levereras hem antingen varm eller kall. Hälsovårdsnämnden har beslutat som avgift för måltiden 6,70 euro/måltid eller 6,00 euro/måltid 4

5 beroende på om leveransen innehåller t.ex. efterrätt. För transport av måltiden till hemmet debiteras en separat avgift på 1,90 euro/transport. Bastuavgiften med transporter är 12,30 euro/gång. Klientavgifterna per månad Hemvårdsavgift 8,05 Säkerhetstelefon 0 Bastutjänst (2 x 12,30 euro) 24,60 Inköpstjänst (4 x 5,50 euro) 22,00 Avgift för transport av måltider 5 transporter i veckan (= 20 gånger) 38,00 Avgifter för läkemedelsdispensering 0 Städning 2 timmar/månad 10,00 102,65 /månad Därtill måltiderna alla dagar i månaden till tjänsteproducenten (30 x 6,00 euro) 180,00 282,65 /månad 5

6 2. typexempel En klient som bor ensam, har en månadsinkomst på euro (brutto) som får hjälp minst 41 timmar i månaden (över 10 timmar/vecka). Klientavgifterna per månad Hemvårdsavgift 865,20 Inköpstjänst (4 x 5,50 euro) 22,00 Avgift för transport av måltider 5 transporter i veckan (= 20 gånger) 38,00 925,20 /månad Därtill avgifterna för läkemedelsdispenseringen till apoteket, t.ex. 4 x 7,00 euro 28,00 Därtill måltiderna alla dagar i månaden till tjänsteproducenten (30 x 6,00 euro) 180, ,20 /månad Klienten skaffar och betalar säkerhetstelefonen och städningen själv (hushållsavdraget kan utnyttjas för städningen). 6

7 3. typexempel Ett par med en månadsinkomst på euro (brutto) som får hjälp högst 10 timmar i månaden (cirka 2,5 timmar/vecka). Klientavgifterna per månad Hemvårdsavgift 26,25 Inköpstjänst (4 x 5,50 euro) 22,00 Avgift för transport av måltider (5 transporter i veckan) 38,00 Säkerhetstelefon 32,50 Avgifter för läkemedelsdispensering 0 Städning 2 timmar/månad 16,00 134,75 /månad Därtill måltiderna alla dagar i veckan till tjänsteproducenten (60 x 6,00 euro) 360,00 494,75 /månad 7

8 4. typexempel Ett par med en månadsinkomst på euro (brutto) som får hjälp minst 41 timmar i månaden (cirka 10 timmar/vecka). Klientavgifterna per månad Hemvårdsavgift 445,50 Inköpstjänst (4 x 5,50 euro) 22,00 Avgift för transport av måltider (5 transporter i veckan) 38,00 505,50 /månad Därtill avgifterna för läkemedelsdispenseringen till apoteket (8 x 7,00 euro) 56,00 Därtill måltiderna alla dagar i veckan till tjänsteproducenten (60 x 6,00 euro) 360,00 921,50 /månad Klienten skaffar och betalar säkerhetstelefonen och städningen själv (hushållsavdraget kan utnyttjas för städningen). 8

9 5. typexempel (alternativt presentationssätt) Tabell över avgifterna för ensamboende. Den ena klientens bruttoinkomst är 850 euro/månad och tjänsterna högst 5 timmar i månaden; den andra klientens bruttoinkomst är euro/månad och tjänsterna minst 41 timmar i månaden. Klientavgifterna per månad Erhållna tjänster Bruttoinkomsten Bruttoinkomsten 850 euro/månad euro/månad Hemvård max. Hemvård minst 5 timmar/månad 41 timmar/månad (ca 1 timme/vecka) (ca 10 timmar/vecka) Hemvårdsavgift 8,05 865,20 Säkerhets- 0 Ingen telefon säkerhetstelefon via hemvården Bastutjänst (2 x 12,3 euro) 24,60 Ingen bastutjänst Inköpstjänst (4 x 5,50 euro) 22,00 22,00 Transport av måltider (5 transporter i veckan) 38,00 38,00 Läkemedelsdispensering 0 28,00 Städning 2 timmar Ingen städning via /månad 10,00 hemvården 102,65 /månad 953,20 /månad Därtill måltiderna alla dagar i veckan till tjänsteproducenten (30 x 6,00 euro) 180,00 180,00 282,65 /månad 1 133,20 /månad 9

10 6. typexempel (alternativt presentationssätt) Tabell över klientavgifterna för par. Den ena klientens bruttoinkomst är euro/månad och tjänsterna högst 10 timmar i månaden; den andra klientens bruttoinkomst är euro/månad och tjänsterna minst 41 timmar i månaden. Klientavgifterna i månaden Erhållna tjänster Bruttoinkomsten Bruttoinkomsten euro/månad euro/månad Hemvård max. Hemvård minst 10 timmar/månad 41 timmar/månad Hemvårdsavgift 26,25 445,50 Inköpstjänst (4 x 5,50 euro) 22,00 22,00 Transport av måltider 5 gånger i veckan 38,00 38,00 Säkerhetstelefon 32,50 Ingen säker hetstelefon via hemvården Läkemedelsdispensering 0 56,00 till apoteket Städning 2 timmar 16,00 Ingen städning via /månad hemvården 134,75 /månad 561,50 /månad Därtill måltiderna alla dagar i veckan till tjänsteproducenten (60 x 6,00 euro) 360,00 360,00 494,75 /månad 921,50 /månad 10

11 11

12 Ytterligare information ges av hemvårdsledaren för det egna närområdet, telefon vardagar kl Seniorinfo (09) Informationspunkt för äldre Helsingforsbor och deras närstående... S-info (09) Rådgivningspunkt om socialtjänster avsedd för alla Helsingforsbor... Elias tjänster i hemmet

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors

1/2012. Hjälp i hemmet. Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors 1/2012 Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Hjälp i hemmet Tjänstepaletten inom hemvården i Helsingfors Bilaga Hemvårdens klientavgifter 1.1.2012 Redaktion Hemvårdens ledningsteam

Läs mer

INFORMATION OM HEMSERVICE

INFORMATION OM HEMSERVICE INFORMATION OM HEMSERVICE Om hemservice Kommunen ska i enlighet med Socialvårdslag FFS (1982/710) 3 kap 17 ombesörja anordnandet av hemservice. Målsättningen med hemservice är att stöda klientens självständighet

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011

GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2. Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 GETA KOMMUN A V G I F T E R 2 0 1 2 Fastställda i kommunfullmäktige 21.12.2011 Gäller fr o m 1.1.2012 INNEHÅLL Sid KOPIOR, UTSKRIFTER OCH FAX 2 PÅMINNELSEAVGIFTER OCH DRÖJSMÅLSRÄNTOR 2 BYGGNADSTAXOR 3

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2009 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN

MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN Social- och hälsovårdsn. 71 18.06.2014 Social- och hälsovårdsn. 34 19.03.2015 MASKINELL DOSDISPENSERING AV LÄKEMEDEL INOM HEMVÅRDEN OCH DYGNETRUNTVÅRDEN SOHÄN 18.06.2014 71 Beredning: Chef för handikappvård

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer