Personas och scenarios

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personas och scenarios"

Transkript

1 Personas och scenarios Peter Olovsson Antrop Grundades 2001 Användbarhetsansvaret på beställarsidan Interaktionsdesign & grafisk design Idag 15 konsulter 1

2 Dagens föreläsning Vad är personas? Hur tas personas fram? Personas i webbprojekt (på Antrop) Olika användningsområden för Personas Skillnader mellan klassiska målgruppsanalyser och personas Case: omdesign av se Sammanfattning och frågor Personas i en designprocess Vad? Hur? Kravspec V4 Första utkastet Författare Kalle Kalleson Kravinsamling Analys Gränssnittsdesign Utvärdering Kravspec Kravspec V4 Första utkastet Författare Kalle Kalleson Utvärderad prototyp Personas Övergripande kravspecifikation 2

3 mål Exempel: Att skapa en CV Skriv/Ändra Utskriftsversion Meritförteckning Anders Svahn Personuppgifter Födelseår: 1975 Bosatt i: Stockholm Tidigare arbeten Ändra Rörmokare Platschef Byggnads AB Platschef Skanska Utbildningar Ändra Ändra Under utbildningar kan du skriva in gymansie- och högskoleutbildningar g men även andra kurser eller utbildningar du har gått. Tryck på Ändra för att fylla i utbildnigar. Lägg till/ta bort avdelning Intressen Personuppgifter Tidigare arbeten Utbildningar Övriga referenser Välj utseende Standrad Samtida Färglad Enkel Elegant Övriga referenser Ändra Kårordförande i gymnasiet Gruppchef i lumpen 3

4 mål Problembild Hur beskriva användare? Alla ska kunna använda i synnerhet konsumentapplikationer Vem ska man designa för? Användaren blir för abstrakt eller döljs i rapporter Vi försöker ringa in användaren genom målgrupps- och uppgifts/användnings analyser Enkäter Intervjuer 4

5 Vad är en persona? Personas är ett designverktyg Fiktiv men realistisk användare Framstå som en riktig person Personlig: namn, bild, beskrivning Specifik och detaljerad, men representativ Personas är hypotetiska men representerar fortfarande de användarkategorier som vi hittat. Prioritering Primär Sekundär Detaljer Beskrivning Linda Ålder: 33 Anställning: Arbetslös Linda har varit arbetssökande i två år och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Innan hon blev arbetslös jobbade hon i butik. Hon sa upp sig för att hon inte trivdes och för att hon ville utnyttja sin utbildning; en kandidatexamen i nationalekonomi. Sedan hon blev arbetslös har Linda sökt många jobb. Hittills har hon fått avslag på alla jobb hon sökt, vilket sänkt hennes självförtroende. Hon känner att hon har svårt att konkurrera om de lediga jobben eftersom hon inte har tillräckliga meriter och erfarenhet. Som ett resultat har hon också försökt bredda sitt sökande och söka mindre kvalificerade jobb. Linda kollar efter lediga jobb i DN och på ams.se i stort sett dagligen. På ams.se använder hon framförallt Platsbanken där hon söker på yrken. Hon tycker att kategorierna som finns inte riktigt passar henne. Hon har dock ett antal kategorier som hon kollar varje gång hon går in på ams.se och ser vilka nya jobb som kommit in. Eftersom Linda har en ganska bred utbildning är hon osäker på vad hon egentligen kan arbeta som. Hon har kikat lite på information om olika yrken på ams.se, men tyckte inte att den hjälpte så mycket. Hon skulle vilja ha lite tydligare information om vad man kan jobba med som nationalekonom. Eftersom Linda bara får avslag på sina ansökningar undrar hon om hon kanske skulle försöka förbättra sitt CV eller sättet som hon skriver sina ansökningsbrev. Hon har försökt hitta information om detta på ams.se, men inte hittat något. Personas The whole point of creating personas is to get past our personal opinions and presuppositions to understand what users truly need. Kim Goodwin Cooper 5

6 Personas 6

7 Jag behöver en sökfunktion. Personas 7

8 Arbetsprocessen för att ta fram personas Personahypotes Kontextuella intervjuer Observation och intervju Analys av beteendevariabler Skapa personas Bild Bakgrund Mål & behov Personahypotes Tas fram tillsammans med kund Tidigare studier som utgångspunkt Exempel: Politiker, Journalister, Privatpersoner, Egna företagare etc. Som utgångspunkt för kontextuella intervjuer Som utgångspunkt för kontextuella intervjuer Grov prioritering görs 8

9 Användarstudier It is a capital mistake to theorize before one has data. Insensibly one begins to twist facts to suit theories, instead of theories to suit facts. Sherlock Holmes Kontextuella intervjuer Vanligaste metoden för att ta fram underlag för personas (på Antrop) Intervjuer med användaren i användningssituationen En person i taget Utgår från mall/fokus 1,5 3 timmar Mästar-/lärlingsmodellen (Beyer & Holtzblatt) En kvalitativ metod Beskrivande data Varför? Varför? Varför? 9

10 Varför kontextuella intervjuer? Fördelar Får ofta en unik överblick Hör vad användaren säger ser vad användaren gör (inte alltid överensstämmande) Verklig bild ej abstraherad eller sammanfattad Nackdelar Ställer relativt höga krav på intervjupersonen, man måste få vara med i dennes arbete Utgår från att intervjupersonen vill att designern ska få bra bild av användningssituationen 10

11 Exempel på beteendevariabler A B C Klickar sig runt Generellt sökbeteende Går direkt till sökfält Ringer växeln Söker person/telefonnummer Använder intranätet Använder projektplatsen Delar dokument i projektgrupper Mailar dokument Analys Identifiera beteendevariabler Relevanta beteenden hos användarna Jag använder inte intranätet så ofta Inte attityder Jag tycker att intranätet är tråkigt att använda Placera ut intervjupersonerna Identifiera kluster av mål, behov och beteenden Den svåraste delen av personaskapandet? 11

12 Skapa personas Mål Företagsmål Praktiska mål Personliga mål Falska mål Behov Behov av funktionalitet/information Användningssituation Situationen där interaktionen sker Representation Hur presenterar man personan så att ovanstående kommuniceras? Representation Kerstin En sida (A4) per persona Levereras oftast i pdf, ppt eller doc Gärna utskrivna på papper Hänga upp på väggen i kontorslandskapet Ålder: 37 Detaljer Anställning: Rekryterare Beskrivning Kerstin är rekryteringsansvarig ns rig på ett större företag i Stockholm. Även om det alltid är mycket att göra trivs hon med sitt jobb, framförallt eftersom hon tycker det är givande att kunna påverka att människor ges sysselsättning och utvecklar sig själva. Eftersom henens företag rekryterar relativt många personer ställer Kerstin som professionell rekryterare höga krav på de verktyg hon Linda använder. Hon använder ams.se mycket, framförallt därför att de har flest sökande registrerade och för att dess annonser även visas i andra sökmotorer som t.ex. Jobsafari. Eftersom det är viktigt för hennes företag att synas och Ålder: 33 marknadsföras bland sökande föredrar hon att annonsera framför att Detaljer söka bland CV:n. Denna strategi påverkas också av att hon tycker att Anställning: Arbetslös sökfunktionen är väldigt knepig att hantera och att det är svårt att veta om man i tidigare anställningsomgångar har gett avslag till de Beskrivning Linda har varit arbetssökande sökande som i två man år och hittar. är inskriven När hon på ibland har använt sök CV trots Arbetsförmedlingen. detta Innan för hon att blev snabbt arbetslös hitta sökande jobbade med hon speciella i butik. färdigheter har hon Hon sa upp sig för att också hon inte tänkt trivdes på att och kvaliteten för att på hon många ville utnyttja sökandes sin utbildning; en kandidatexamen ansökningshandlingar i nationalekonomi. är relativt låg. Hon har varit i kontakt med AMS om att införa kontroller av dessa som med annonser, eller göra Sedan hon blev arbetslös det möjligt har Linda att filtrera sökt många bort ofullständiga jobb. Hittills har ansökningar hon men inget har fått avslag på alla jobb hittills hon sökt, hänt. vilket sänkt hennes självförtroende. Hon känner att hon har svårt att konkurrera om de lediga jobben eftersom hon inte har Eftersom tillräckliga Kerstins meriter företag och erfarenhet. har flera Som kontor ett med egna resultat har hon också rekryteringsavdelningar försökt bredda sitt gsökande ingår det och i söka hennes mindre jobb att redovisa statistik kvalificerade jobb. för hur många de anställer, hur många som söker mm. Hon har ännu inte hittat någon sådan funktion i de verktyg hon använder men Linda kollar efter lediga skulle jobb använda i DN och det på om ams.se det fanns. i stort sett dagligen. På ams.se använder hon framförallt Platsbanken där hon söker på yrken. Hon tycker Hitta att kategorierna kandidater som som matchar finns inte profil riktigt Mål passar henne. Hon har dock ett antal kategorier som hon kollar varje Hantera administration kring rekrytering gång hon går in på ams.se och ser vilka nya jobb som kommit in. Ha kontroll över rekryteringsprocessen Eftersom Linda har en ganska G bred f utbildning bb är hhon ff kosäker i kpå vad i hon egentligen kan arbeta som. Hon har kikat lite på information om olika yrken på ams.se, men tyckte inte att den hjälpte så mycket. Hon skulle vilja ha lite tydligare information om vad man kan jobba med som nationalekonom. Eftersom Linda bara får avslag på sina ansökningar undrar hon om hon kanske skulle försöka förbättra sitt CV eller sättet som hon skriver sina ansökningsbrev. Hon har försökt hitta information om detta på ams.se, men inte hittat något. 12

13 Representation Life-size Pappfigurer Roll-ups Forskning på KTH Vad skiljer personas från klassiska målgruppsbeskrivningar? Klassiska målgruppsbeskrivningar i g ger ej tillräckligs stöd i design Saknar förståelse för mål och behov, mer fokus på uppgifter och aktiviteter Målen förändras inte, aktiviteter förändras Svårt kommunicera generella termer Personas grundar sig på empiri men är specifik Marknadssegment inte samma ämnesområde Man kommer ifrån problematiken med att prata om användare och lätt att använda Designteamet pratat istället om Stina 13

14 Vad skiljer personas från klassiska målgruppsbeskrivningar? Användaren är expert på sitt arbete, men är inte designer Användarna är fortfarande en viktig resurs som vi lägger ned mycket tid på men vi låter aldrig en enskild användare direkt påverka lösningen. Summering: Idén med personas är att när vi har lyckats hitta de gemensamma nämnarna för våra målgrupper och representerat dem som personas ska vi stanna på den generella nivån och inte gå tillbaka och fråga enskilda användare. Hur kan personas användas? 14

15 Personas i kravfasen Identifiera krav utifrån behov och mål Styrmedel för att prioritera krav Stöd för att kommunicera kring krav Stöd att förankra och kommunicera kring sina användare (internt) Personas i designfasen Stöd att fokusera designdiskussioner Är detta relevant för Ingrid, kommer hon att använda detta? Stöd att fatta designbeslut Kommer Ingrid att förstå detta och tycka att det är bra? 15

16 Personas i utvecklingsfasen Styrmedel när alternativa lösningar krävs Vilken väg skall vi gå? Referens löpande under utvecklingsprojektet Stämma av mot sina personas Ibland svårt att hålla personan levande i utvecklingsfasen Primära och sekundära personas Det måste alltid finnas en primär persona Inget mål/behov från en sekundär persona får hindra uppfyllandet av primära personans mål/behov Prioritering görs i samråd med beställaren/kunden Varje primär persona (om flera) skall ha ett eget gränssnitt One size fits nobody designa inte för alla! Bättre att 50% av populationen är 100% nöjd med produkten än att 100% av populationen är 50% nöjd med produkten (Alan Cooper) Våga prioritera bort (t.ex.. på en förstasida på en webbplats) Tekniskt sett genomsyras systemutveckling av edge cases Tänk om någon tänk viktigt för stabilt system etc. men inte lika viktigt för interaktionsdesign 16

17 Exempel på flera primära personas Göran 41 år, läkare Fru, tre barn Åker ofta till landet på västkusten eller släkten i Värmland Lisa 28 år, IT-konsult Ensamstående Kör ut till vänner i skärgården Janne 33 år, hantverkare Bor på landet Kör stora saker och verktyg Göran Familjebil/minivan Lisa Sportbil Janne Pick-up Scenarier 17

18 Scenarios En skriven historia som beskriver hur en viss användare använder det tänkta systemet t Kraftfulla Historier är viktiga kognitiva verktyg Naturliga och lätta att ta till sig Kan användas som kontrollmetod för att utvärdera sin design Nackdel: Brist på precision passar därför bäst i tidiga designfaser Scenarier som designverktyg Inga är specialist på invärtesmedicin och har många års erfarenhet av röntgendiagnosdik. Nu har hon några minuter på sig innan klinikmötet och bestämmer sig för att ta en titt på de nya röntgenbilderna av den misstänkta levertumören som hon träffade i tisdags. Hon kommer inte ihåg vad patienten hette och har ingen lust att besvära expeditionen med att ta fram namnet. I stället vänder hon sig mot datorn, identifierar sig och trycker fram de senaste röntgenundersökningarna hon själv begärt. Där är han ju halvvägs ner i listan: Edvin Andersson, 68. I sammanställningen ser hon också att de nya bilderna är klara. Hon tar fram dem på skärmen och väljer ut ett par speciellt tydliga. Om den disiga skuggan mitt i levern har vuxit de senaste veckorna är det nästan säkert en tumör. Hon begär fram tidigare bilder på samma patient med samma kameravinkel k och hlägger dem bredvid den senaste. Tyvärr syns det alldeles för tydligt: det måste vara frågan om en malign tumör. Hon behöver inte ens låta datorn beräkna differensbilder för att känna sig säker. Ur Löwgren & Stolterman Design av informationsteknik 18

19 Scenarier som designverktyg Inga är specialist på invärtesmedicin och har många års erfarenhet av röntgendiagnosdik. Nu har hon några minuter på sig innan klinikmötet och bestämmer sig för att ta en titt på de nya röntgenbilderna av den misstänkta levertumören som hon träffade i tisdags. Hon kommer inte ihåg vad patienten hette och har ingen lust att besvära expeditionen med att ta fram namnet. I stället vänder hon sig mot datorn, identifierar sig och trycker Information fram de senaste om röntgenundersökningarna användaren: hon själv begärt. Där är han ju halvägs ner Gedigen i listan: Edvin domänkunskap, Andersson, 68. systemet får inte vara ivägen eller I sammanställningen ser hon styra också att de nya bilderna är klara. Hon tar fram dem på skärmen och väljer ut ett par speciellt tydliga. Om den disiga skuggan mitt i levern har vuxit de senaste veckorna är det nästan säkert en tumör. Hon begär fram tidigare bilder på samma patient med samma kameravinkel k och hlägger dem bredvid den senaste. Tyvärr syns det alldeles för tydligt: det måste vara frågan om en malign tumör. Hon behöver inte ens låta datorn beräkna differensbilder för att känna sig säker. Ur Löwgren & Stolterman Design av informationsteknik Scenarier som designverktyg Inga är specialist på invärtesmedicin och har många års erfarenhet av röntgendiagnosdik. Nu har hon några minuter på sig innan klinikmötet och bestämmer sig för att ta en titt på de nya röntgenbilderna av den misstänkta levertumören som hon träffade i tisdags. Hon kommer inte ihåg vad patienten hette och har ingen lust att besvära expeditionen med att ta fram namnet. I stället vänder hon sig mot datorn, identifierar sig och trycker fram de senaste röntgenundersökningarna hon själv begärt. Där är han ju halvvägs ner i listan: Edvin Andersson, 68. I sammanställningen ser hon Information också att de om nya situationen bilderna är och klara. Hon tar fram dem på skärmen och väljer ut ett kontexten par speciellt tydliga. Om den disiga skuggan mitt i levern har vuxit de senaste veckorna är det nästan säkert en tumör. Hon begär fram tidigare bilder på samma patient med samma kameravinkel k och hlägger dem bredvid den senaste. Tyvärr syns det alldeles för tydligt: det måste vara frågan om en malign tumör. Hon behöver inte ens låta datorn beräkna differensbilder för att känna sig säker. Ur Löwgren & Stolterman Design av informationsteknik 19

20 Scenarier som designverktyg Inga är specialist på invärtesmedicin och har många års erfarenhet av röntgendiagnosdik. Exempel på behov och Nu har hon några minuter på sig innan klinikmötet och bestämmer sig för att ta en titt på systemtjänster de nya röntgenbilderna av den misstänkta levertumören som hon träffade i tisdags. Hon kommer inte ihåg vad patienten hette och har ingen lust att besvära expeditionen med att ta fram namnet. I stället vänder hon sig mot datorn, identifierar sig och trycker fram de senaste röntgenundersökningarna hon själv begärt. Där är han ju halvvägs ner i listan: Edvin Andersson, 68. I sammanställningen ser hon också att de nya bilderna är klara. Hon tar fram dem på skärmen och väljer ut ett par speciellt tydliga. Om den disiga skuggan mitt i levern har vuxit de senaste veckorna är det nästan säkert en tumör. Hon begär fram tidigare bilder på samma patient med samma kameravinkel k och lägger dem bredvid den senaste. Tyvärr syns det alldeles för tydligt: det måste vara frågan om en malign tumör. Hon behöver inte ens låta datorn beräkna differensbilder för att känna sig säker. Ur Löwgren & Stolterman Design av informationsteknik Fallbeskrivning borttagen 20

21 Sammanfattning: hur tar man fram personas? 1. Användarstudier (baserad på personahypotes) 2. Analys: Identifiera beteendevariabler 3. Placera ut intervjupersonerna över variablerna 4. Sammanfoga användare med liknande beteenden till en persona 5. Ge personan liv tillför personliga beskrivningar 6. Prioritera utse primär persona Tack 21

Alternative title: The procurer organizations role in systems development: The practice of successful acquisition. Background

Alternative title: The procurer organizations role in systems development: The practice of successful acquisition. Background The procurer organizations role in systems development: The practice of successful acquisition Henrik Artman Associate Professor Computer Science and Communication KTH 1 Alternative title: >> Don t know

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J.

E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. E-handel köksportalen Projektuppgift i kursen Användarcentrerad systemdesign, hösten 2003 The Usability Engineering Lifecycle av Deborah J. Mayhew Rasha Alshammari, rasha.alshammari.2454@student.uu.se

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

KÄ RLEKENS nya hemsida

KÄ RLEKENS nya hemsida HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD Internetpublicering och webbdesign 1 KÄ RLEKENS nya hemsida Rapport till slutuppgiften i kursen Internetpublicering och webbdesign 1 MIA NORSTEDT 811019-6626 VT 2014 Innehåll 1.

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON

IT.SME.se. Slutrapport. för projektet. Botkyrka FöretagarCentrum. Dnr 2221-01-1719. Bitr. projektledare 14 AUG 02 TOMMY S CHAVON Botkyrka FöretagarCentrum AB TOMMY S CHAVON 14 AUG 02 Dnr 2221-01-1719 Slutrapport för projektet IT.SME.se Tommy Schavon Projektledare Paul Nyman Bitr. projektledare Botkyrka FöretagarCentrum Box 526 146

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill presentera.

Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill presentera. HUR SKRIVER MAN EN BRA CV? Det är en bra idé att bygga upp sitt CV utifrån rubriker och punktlistor. Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln

Karriärcenter. Dags att söka jobb. -din guide i jobbsökardjungeln Karriärcenter Dags att söka jobb -din guide i jobbsökardjungeln Innehåll Viktiga begrepp 3 Att söka jobb idag 4 Identifiera din motivation och kompetens 5 Motivation 5 Kompetens 6 Dolda färdigheter 7 Generisk

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Den direkta användarmedverkans problematik

Den direkta användarmedverkans problematik Examensarbete i Människa-datorinteraktion, Interaktionsdesign. Den direkta användarmedverkans problematik Lina Pettersson, Kalle Ulvstig Göteborg, Sweden 2005 REPORT NO. 2005/05 Den direkta användarmedverkans

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer