Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

2 Verksamhetsåret 2010 Retrokatalogisering och lån Under året genomfördes ett par retrokatalogiseringsprojekt. Inför inflyttningen i Zoofysiologen gås samlingarna vid Hist-fils och CTRs bibliotek igenom. Under hösten genomfördes en särskild satsning på Etnologens samlingar. SOLs Lådhav är nu uppackat och många (om än långtifrån alla) böcker är nu katalogiserade och synliga för beställning i bibliotekskatalogerna Libris och Lovisa. Detta verkar även fått genomslag i lånestatistiken. Fjärrlånen ut till andra bibliotek i Sverige och utomlands har ökat med 30% jämfört med året innan samtidigt som våra inlån av böcker från andra bibliotek har minskat med 7%. Totalt har lån har utförts på HT-biblioteken under Vi har skickat 5112 fjärrutlån av både böcker och artikelkopior till andra bibliotek i världen och i Sverige, och lånat in 4026 böcker och artikelkopior till våra användare på HT. Besökare Besöksantalet vid HT-biblioteken har fortsatt att öka under året. Områdets tre större bibliotek CTR-, SOL- och Wrangelbiblioteket hade tillsammans besökare under De övriga mindre biblioteken vid HT är inte med i denna siffra eftersom de inte har besöksräknare. Undervisning Även undervisningsverksamheten har ökat. Vid HT-biblioteken genomfördes under timmars undervisning för 1915 studenter. Till detta kommer information vid introduktionsmöten, Xerxesinformation (uppsatsregistrering) och sökverkstäder för områdets studenter. Lund 8 februari 2011 Ann Tobin, Områdesbibliotekarie

3 LibGuides Mitt Kursbibliotek, som länge har använts för att förmedla ämnesrelaterade informationsresurser till främst studenter kommer inte att utvecklas och därför behöver HTbiblioteken välja ett nytt verktyg för att utföra samma arbete, förhoppningsvis på ett ännu bättre sätt. Eftersom LUB har köpt tillgång till LibGuides, arbetade några HTbibliotekarier i projektform maj - dec 2010 med verktyget för att kunna skapa ett underlag för beslut om huruvida HT-biblioteken ska utveckla ämnesguider och liknande med den programvaran. Projektgruppen bestod av Cajsa Andersson, Gertrud Berger, Annakim Eltén och Viktoria Hörnlund. Till projektet knöts en referensgrupp. Projektdeltagarna fick LUB-stipendiet 2010 för att få möjlighet att besöka något lärosäte inom Norden som nyligen arbetat med ämnesguider inom humanioraområdet, exempelvis Uppsala universitetsbibliotek, och något lärosäte som använt sig av programvaran LibGuides på ett intressant och kreativt sätt. Syftet med studieresorna är kompetensutveckling men också att få inspiration till hur ämnesguider kan utvecklas. Besöken blir även ett sätt att knyta kontakter med andra universitets- och högskolebibliotek samt öppna upp för ett kreativt samarbete framgent. Högskolan i Jönköping, Uppsala universitet och Campus Norrköping vid Linköpings universitet besöktes. Även Kristina Nilsson, från referensgruppen, deltog i studiebesöket i Jönköping. Inom projektet och med övriga HT-bibliotekarier har man skapat några ämnesguider och diskuterat teknik, informationsarkitektur och samarbete. För nästan hälften, drygt 200, av kurserna vid HT har ämnesansvariga bibliotekarier de senaste åren skapat sidor via Mitt Kursbibliotek. Ett rimligt antagande är att områdets ca 75 ämnen kommer att ha ca 100 sidor via LibGuides. Sidorna kommer att, liksom tidigare sidorna via Mitt Kursbibliotek, skapas och hållas uppdaterade av de drygt 20 bibliotekarierna med ämnesansvar eller andra ansvarsområden inom vilka slutanvändarna kan ha nytta av informationssamlingar via en eller flera LibGuides. Uppackningsprojektet I rum A017 fanns 300 flyttkartonger med material från de olika institutionsbiblioteken som var kvar sedan sammanslagningen av biblioteken. Under perioden juni t.o.m. december 2010 gick man igenom detta material. I projektet arbetade Erik Svanström 60 % (1/6-31/ ), Kajsa Landin 30 % (1/6-30/6 2010), 50 % (1/7-31/ ) och Johanna Tagesson 100% (1/9-31/ ). Ämnesbibliotekarierna gjorde bedömningen av vilket material som skulle införlivas i SOLs samlingar alternativt magasineras på UB depå. Efter bedömningen gjordes material vid som skulle införlivas i SOLs samlingar, på öppen hylla alternativt i SOLs magasin. Av det material som skulle på UB depå, depålades materialet vars katalogposter var i gott skick. Det material som saknades i Libris, alternativt fanns i Libris men med dålig bibliografisk post, placerades i

4 magasin A018. Materialet är uppdelat efter ämne i väntan på primärkatalogisering och depåläggning. Av de 300 lådorna har cirka 75 % gjorts vid, det vill säga placerats på öppen hylla, i SOLs magasin alternativt på UB depå. 25 % av materialet (cirka 3000 exemplar) kvarstår i väntan på vidare hantering. Fjärrlånestatistik HT-biblioteken 2010 (inom parentes 2009) Artiklar Böcker Sammanlagt Inlån 364 (215) 3582 (3502) 3946 (3717) Utlån 108 (50) 1828 (1049) 1936 (1099) Omsättning 472 (265) 5410 (4551) 2903 (2183) Öppettider och lånestatistik för HT-biblioteken Bibliotek Antal lån Öppettid/vecka Arkeologi CTR Filosofi Historia SOL Wrangel HT-dagarnas bokförsäljning var populär

5 Besöksstatistik SOL-biblioteket Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Besöksstatistik CTR-biblioteket Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Biblioteket var stängt i juli.

6 Besöksstatistik Wrangelbiblioteket Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Biblioteket var stängt två veckor i juli. HT-bibliotekens medarbetare HT-bibliotekens medarbetare har under 2010 deltagit både i LUB-organisationens internutbildningar som i externa konferenser och kurser. Cajsa Andersson, bibliotekarie, tjänstledig %, Wrangelbiblioteket Ämnesansvarig för ABM och undervisning ILH. Medlem i LUB-arbetsgruppen Bibliotekets roll i lärandet. Har under 2010 deltagit i: Svensk Biblioteksförenings forskardag 2010, Stockholm Workshop Vad kan biblioteken göra för att skapa kreativa lärandemiljöer? Kursledare: Åsa Bergenudd, Maria Hedberg, Marita Ljungqvist.LUB, Spelar det någon roll? En workshop i hur man mäter avtrycket av bibliotekens pedagogiska verksamhet. Kursledare Sharon Markless. LUB, Framtidens informationstjänster, infrastrukturer och samarbetsformer, Lund, Svensk Biblioteksförening we Informationstjänsten som fattar vad jag vill ha finns den? LUB, Visning av SpringerLink, LUB, Can we trust web page metadata, föreläsning av Anders Ardö, SFIS, Studiebesök i Köpenhamn, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek LibGuidesrapporten och tre studiebesök inom projektet. LUB-stipendiet 2010.

7 Maria Andersson, vikarierande bibliotekarie 100% CTR, Ämnesansvar för religionsvetenskap. Huvusakliga arbetsuppgifter är fjärrlån och informationsdisktjänstgöring. Även katalogisering ingår. Har under 2010 deltagit i: LOVISA-utbildning 1 februari Katalogiseringskurs 22, 23, 25 & 26 mars Dewey-dag 15 november Virtua-genomgång av nyheter 16 december Introduktionsdag för nyanställda 3 mars Barbro Berry, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, huvudansvarig för katalogisering, ingår i katalogiseringsmodulgruppen och FRBR-gruppen vid LUB. Har under 2010 bland annat deltagit i följande kurser och konferenser: Kerstin Bjärming, bibliotekarie 100%, CTRs bibliotek Per Carleheden, bibliotekarie 100%, CTRs bibliotek Ämmesansvarig för teologi, har under 2010 bland annat deltagit i: 10/3 Introduktion till Luthers Werke (Proquest) 16/3 Fjärrlåneseminarium 31/8 Academic Publishing 3/11 RefWorks 12/11EndNote-seminarium 15/11Deweyintroduktion Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50%, Arkeologiska biblioteket Annakim Eltén, bibliotekarie 50% VT, 67% HT, SOL-biblioteket, Verksam inom området vetenskaplig kommunikation, ansvar för lokal användning av LUP, Mitt Kursbibliotek och Libguides, drift av webbplatsen. Medlem i LUB-arbetsgruppen Marknadsföring och webb, LUB-referensgruppen för LUP, LUB-funktionsgruppen för Mitt Kursbibliotek och Libguides. Medlem i HTs webbgrupp och HEX - Humanistisk experimentgrupp Har under 2010 bland annat deltagit i: 4/3 Framtidens informationstjänster 14/4 Can we trust web page metadata 28/5 Projekt Open Educational Resources 2/6 Open access för humanister, samhällsvetare och ekonomer vad vet vi och hur informerar vi forskarna? 15/11 Introduktion till Dewey 24/2 Forskningskommunikation i förändring flyttar bloggen gränserna? 10/6 New developments in the application of bibliometric methods to evaluation studies and mapping of science Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, huvudansvarig för praktiskt förvärv och referensbiblioteket samt kontakterna med Lärarkollegium 1. Representerar HT-området i LUB-nätverkets referensgrupp för förvärv av tryckta böcker Har under året bl. a. deltagit i: 10-15/8 76th IFLA General Conference and Assembly, Göteborg 24-25/11 Mötesplats Open Access 2010, Lund

8 15/12 Lovisa: Software New Features Acquisitions & Serials & Cataloging, Q&A, 15/11 Introduktion till Dewey 8/11 Under huven på sökmotorerna, 2/6 Open access för humanister, samhällsvetare och ekonomer vad vet vi och hur informerar vi forskarna? 4/3 Framtidens informationstjänster 18/2 Workshop om förvärv inom LU, 4/2 Spelar det någon roll? En workshop i hur man mäter avtrycket av bibliotekens pedagogiska verksamhet, Kjell Helmebo, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarig för fjärrlån och talböcker, medlem i arbetsgruppen LUBITO-projektet. Har under året bl. a. deltagit i: 4-6/10 Nordisk fjärrlånekonferens (9th Nordic ILL Conference) i Esbo, Finland 4/3 Framtidens informationstjänster 16/3 Fjärrlåneseminarium 8/4 Lika behandling för alla: en workshop om bemötande 4/6 Informationsmöte angående processkartläggningar inom LUB 8/11 Under huven på sökmotorerna 15/11 Introduktion till Dewey 15/12 Nyheter i Virtua Marie Hoen, bibliotekarie 100%, Arkeologiska biblioteket och CTR, ansvarig för katalogisering, medlem i arbetsgruppen för katalogisering 13/1 Avslutning på Deweykursen i Borås 28/1 Det inledande deweymötet i Stockholm 16/2 Deweykonferensen på KB Mars (6 heldagar + studietid) Högskolepedagogisk grundkurs 8/8 RDA-seminarium i Köpenhamn vecka 46 Deweykursen 1/12 Länsbibliotekets deweyseminarium med en presentation av biblioteket och CTR, Erland Holmer, bibliotekarie 100%, Wrangelbiblioteket, kontaktbibliotekarie för Konst och Musik, medlem i Katalogiseringsgruppen 15/11 Introduktion till Dewey 16-19/11 Fördjupad Dewey-utbildning 14-15/12 Dewey decimalklassifikation för musikbibliotekarier (Stockholm, KB) Magnus Holmqvist, vikarierande bibliotekarie 100% Historiska och Wrangelbiblioteket, Ansvarar för Historia 15/11 Deweyintroduktion Viktoria Hörnlund, bibliotekarie 100%, Wrangelbiblioteket, ansvarar för Xerxes, kontaktbibliotekarie för Etnologi, medlem i arbetsgruppen Vetenskaplig kommunikation och arbetsgruppen för Kompetensutveckling. Har under året bl. a. deltagit i:

9 LUB-kurser etc. 18/2 Workshop om förvärv 22/4 RDA-seminarium 2/6 Open Access för humanister, samhällsvetare och ekonomer 13/9 Workshop: Ett informationskompetens universitet, Sheila Webber & Bill Hohnson 17/9 Forskarbloggar och forskares bloggar, Sara Kjellberg 23/9 Kvalitativa metoder 30/9 Dawsonpresentation 4/10 Kvantitativa metoder 15/11 Dewey Utanför LUB 2-19/3 Högskolepedagogisk kurs 5/3 Framtidens informationstjänster, infrastrukturer och samarbetsformer 7/4 Studiebesök Det humanistiske fakultetsbibliotek, Köpenhamn 4/5 Publicering och forskningsmedel 28/5 Utvärdering och bibliometri inom humaniora, Uppsala 10/6 New developments in the application of bibliometric methods to evaluation studies and mapping of science 18/6 Studiebesök Jönköping högskolas bibliotek (LibGuides) 8/9 Personalkonferens Institutionen för Kulturvetenskap 21/9 Pedagogisk inspirationskonferens HT 21-22/10 Studiebesök Uppsala universitets bibliotek samt högskolan I Norrköpings bibliotek (LibGuides) 24-25/11 Mötesplats Open Access, Lund 1-2/12 Vetenskaplig publicering i Borås Maria Jörgensen, bibliotekarie, föräldraledighet 1/ / Huvudsakliga arbetsuppgifter under 2010 är katalogisering av nytt material, elektroniska resurser, retrokatalogisering och depåmaterial samt informationspass. Förberedelse till den Deweyutbildning som ges under 2011 samt arbete kring nya hylluppställningar inför samlokaliseringen. Har under året bland annat deltagit i: Vecka 46 Deweyutbildning i KB:s regi Utbildning i Libguides Lena Landgren, bibliotekarie tjänstledig 100%, Inger Larsson, bibliotekarie 50%, SOL-biblioteket. Ämnesansvarig för tyska och engelska. Har under året bl. a. deltagit i: 8/11 Under huven på sökmotorerna 15/11 Deweyintroduktion Kristina Nilsson, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarar för låneservice, information, schemaläggning, praktikanter, katalogansvarig. Ämnesansvarig för filmvetenskap, litteraturvetenskap och teatervetenskap samt författarskolan. Har under året bl.a. deltagit i:

10 16/2 Dewey i hyllan. Konferens 2-19/3 Högskolepedagogisk introduktionskurs för HT-området 11-15/8 IFLA. Konferens Göteborg Utbildningtbildning 3-12/10 Dewey decimalklassifikationssystem 7, 5 poäng, Högskolan i Borås Johanna Tagesson, vikarierande bibliotekarie 1/9-31/12 100%, arbetar i SOL-bibliotekets lådprojekt med katalogisering. Har under under hösten bl.a. deltagit i: Bemötandekurs? 15/11 Deweyintroduktio Gunnel Thomas, bibliotekarie 100 %, ansvarig för tidskriftsförvärvet och kontaktbibliotekarie mot KOM Institutionen för kommunikation och medier (=MKV+Journalistik+Retorik+Mediehistoria/Pressvetenskap). Projektgruppen för dokumentleveranser (LUBITO); ERM-projektet. Medlem i Referensgruppen för bibliotekssystemet Lovisa. Kursledare i LUB-nätverket för periodikahanteringen i bibliotekssystemet. Har under 2010 bl.a. deltagit i: 8/8 RDA-Resource Description Access, Köpenhamn Databasvisning: CSA, LLBA, Proquest 15/11 Deweyintroduktion Ann Tobin, områdesbibliotekarie tjänstledig 100% 2010 Studentmedarbetare 2010: Emilia Bengtsson, Jens Bengtsson, Matilda Cederqvist, Astrid Danielson, Thomas Evertsson, Maya Isaksson, Ulrika Karlsson, Hannah Kourtzman, Kajsa Landin, Dolores Meden, David Osser, Suzanna Thomas, Anna Valcich, Victor Wahlström, Hedvig Zillén

11 Bokslut HT-biblioteken (i tkr) Budget Bokslut Intäkter Område HT - anslag Finansieringsbidrag - hyra Ytterl tilldeln omr Förseningsavgifter, kopiering etc Bidrag (LAN) Finansiella intäkter 0 6 Summa Utgifter Löner Förvärv E-media Övrig drift Finansiella kostnader 0 2 Avskrivningar Summa Resultat -214

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD 0 Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD Under 2014 genomfördes flera förändringar vid HT-biblioteken. En mycket påtaglig och efterlängtad var sammanslagningen och flytten av fem

Läs mer

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013 Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 KARIN BOYE-BIBLIOTEKET Biblioteket inrättades 2003/2004 som ett resultat av överenskommelsen inom

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2011. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket inrättades 2001 genom en sammanslagning av Förvärvsavdelningen och Låneoch

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002

Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin för 2002 Per Olsson Överbibliotekarie Tel/mobil 08-524 84 100 Per.olsson@kib.ki.se 2003-05-08 Dnr 375/2002 BIBSAM Att: Ulla-Britt Nordin Siebolds Box 5039 102 41 STOCKHOLM Redovisning för ansvarsbiblioteket i medicin

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Umeå universitetsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 213 Umeå universitetsbibliotek MARS 214 2 Verksamhetsberättelse 213 Verksamheten vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) har under 213 bedrivits efter de mål som upprättats och de prioriteringar

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport

En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport En kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller. Projektrapport Göteborg maj 2010 Angelica Schneidler Larsson (projektledare) Cecilia Natvig Henrik Lindström Johanna Olander Jonas Barck

Läs mer

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken

Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken Ett projekt i samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskolas Bibliotek, Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan

Läs mer

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Slutrapport

Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens. Slutrapport Metoder och verktyg för utvärdering av kursinslag i informationskompetens Slutrapport Tobias Pernler & Karin Pettersson Göteborgs universitetsbibliotek Maria Björklund, Bitte Holm, Lena Landgren & Anna

Läs mer

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5

Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Peter Linde - projektledare Blekinge Tekniska Högskolas Bibliotek 21 September 2005 Svep : slutrapport projekt 3, 4 och 5 Sammanfattning Under två år har ett antal aktiviteter genomförts i det nationella

Läs mer

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering

Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Konferenspapper: Solidarisk E-publicering Denna konferens arrangerades av Världsbiblioteket som ett led i dess arbete för en mer öppen och solidarisk syn på elektronisk och digital publicering. Föreläsningarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer