Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012"

Transkript

1 Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

2 Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Löpande KPB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) Brukarundersökningar, Kompassen etc Löpande kvalitetsundersökningar Processutveckling, processkartläggning, intervjuer, verksamhetsutveckling Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning Verkar inom offentlig och privat sektor Halmstad och Stockholm

3 Individ- och Familjeomsorgen

4 Förutsättningar Andra året med en komplett kalkyl för 2012 års utfall inom IFO verksamheten. Använt samma tidsuppskattningar som genomfördes för 2011 års utfall. Har dock uppdaterats till 2012 års statistik. Ny genomgång av fördelningar och brukarstatistik. Svårigheter att få ut utbetald kostnad per individ vilket har medfört mycket handpåläggning. Detta har använts för att validera materialet. Fler brukare är brukarkopplade i kalkylen då verksamhetstatistiken är bättre för utfallet Detta påverkar en del nyckeltal bl.a. kostnad per brukare.

5 Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO De totala kostnaderna har ökat med ca 11 miljoner SEK sedan Den största kostnadsökningen har skett inom försörjningsstöded och därefter barn, ungdom och familj.

6 Extern jämförelse 2012 Tierp Kostnad per inv ånare Extern Kostnad per inv ånare Differens Tierp Kostnad per brukare Extern Kostnad per brukare Differens 0-6 år år år år år år år år år år Över 65 år Totalt I de flesta åldersintervall har Tierps kommun en högre kostnad per invånare och kostnad per brukare i jämförelse med externa genomsnittet.

7 Extern jämförelse 2012

8 Extern jämförelse 2012

9 Barn, Ungdom och Familj

10 Extern jämförelse 2012

11 Extern jämförelse 2012

12 Insatsmixen BUF Kostnadsfördelning av insatser inom BUF Observera för utfallet 2011 saknades en fördelning för hur mycket av öppenvården som är öppen verksamhet. Den totala kostnaden för öppenvården och öppen verksamhet mellan åren är jämförbar med varandra. De stora kostnadsförändringarna mellan åren är att kostnader för interna familjehem har ökat medan kostnader för konsulentstött familjehem har minskat samt har kostnader för förhandsbedömningar och utredningar ökat. Tierps kommun lägger en större andel kostnader på internt familjehem (36% motsvarande 23% i den externa jämförelsen) och desto mindre andel öppenvård (9% motsvarande 18% i den externa jämförelsen).

13 Extern jämförelse 2012

14 Extern jämförelse 2012

15 Extern jämförelse 2012

16 Extern jämförelse 2012

17 Extern jämförelse 2012

18 Extern jämförelse 2012

19 Extern jämförelse 2012

20 Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser BUF Kontaktperson/kontaktfamilj utgör den största andelen av kostnaderna (61%) inom öppenvården och är väldigt avvikande i jämförelse med den externa jämförelsen (44%). Övrig intern öppenvård innefattar: Drogterapi, Föräldrastöd, Familjerådgivning, Familjesamtal, Tejping, Alkohol- och drogkontroller.

21 Sammanfattning Barn, ungdom & familj Tierps kommun har en hög kostnad per invånare BUF och medelhög kostnad per brukare BUF i den externa jämförelsen. Antalet ytterfall per 1000-invånare är högt i Tierps kommun medan andelen ytterfall är på medelhög nivå. Ytterfallen består för det mesta med brukare som är placerade under en längre period på dyra externa behandlingshem (HVB eller SIS) men också på konsulentstötta familjehem. Internt familjehem utgör en stor andel av insatsmixen medan öppenvård utgör en mindre andel i den externa jämförelsen. I Tierps kommun har man både en hög kostnad per invånare för institution och familjehem medan dygnskostnaden är medelhög. Kostnad per invånare för öppenvård är låg medan kostnad per invånare för öppen verksamhet är något över medel. Stor andel av öppenvården utgörs av kontaktperson/kontaktfamilj.

22 Försörjningsstöd

23 Förändring över tid kring försörjningsstödet Utbetalt bistånd och andelen biståndsmottagare följer varandras utveckling över tid. Sedan 2001 har utbetalt försörjningsstöd ökat markant. Trots att arbetslösheten sjönk mellan 2005 och 2008 så fortsatte försörjningsstödet att öka utan förändring. De senaste åren har både andelen biståndsmottagare och utbetalt försörjningsstöd planat ut något.

24 Utbetalt försörjningsstöd i förhållande till genomsnittet i riket Förändringen av utbetalt försörjningsstöd i Tierp i jämförelse med riket är väldigt olika. Tierps utbetalda försörjningsstöd 2012 har nästan tredubblats sedan 1996 medan riket ligger kvar på ungefär samma nivå.

25 Antal hushåll och månader med försörjningsstöd, % av alla aktuella hushåll mellan 2010 och 2012 har varit aktuella mellan månader. Till dessa hushåll har det betalats ut ca 34 miljoner kr i försörjningsstöd. Detta utgör 36% av det totalt utbetalada försörjningsstödet de senaste tre åren.

26 Utbetalning per orsak Orsak Belopp Andel av totala utbetalning försörjningsstöd Arbetslös % Sjukskriven % Språkhinder % Arbetshinder, sociala skäl % Arbetar (hel- och deltid) % Sjuk- och aktivitetsersättning % Studerande % Övrigt % Föräldrarledig % TOTALT % Andel av totala utbetalning Belopp försörjningsstöd Varav otillräcklig: % - ersättning % - inkomst % - föräldrarpenning % - sjukpenning % - pension % Varav väntar på: % - ersättning % - inkomst %

27 Extern jämförelse 2012

28 Extern jämförelse 2012

29 Sammanfattning Försörjningsstödet Sedan 2001 har försörjningsstödet ökat markant till skillnad från genomsnittet i riket. Ca en tredjedel av det totalt utbetalda försörjningsstödet har betalats ut till 107 hushåll som varit aktuell mellan månader. Det totala utbetalda försörjningsstödet har ökat med 15% (ca 4,2 miljoner SEK) i jämförelse med Den största ökningen har skett i åldrarna år (ca 1,5 miljoner SEK) och år (ca 1,4 miljoner SEK). 58 % av det utbetalda försörjningsstödet är registrerade med orsakskoden Arbetslös varav 48% av dessa är pga. ingen ersättning. Fortsatt hög kostnad per brukare och kostnad per invånare, framförallt inom ålderskategorin år. Den statistik gällande antal biståndshushåll och biståndsmottagare som rapporteras in i till SCB stämmer inte överens med den statistik i KPB kalkylen. I SCB statistiken indikeras en minskning av antalet medan i KPB kalkylen en ökning. Detta behöver undersökas närmare för att undersöka vad det beror på.

30 Vuxna missbrukare

31 Extern jämförelse 2012

32 Extern jämförelse 2012

33 Insatsmixen Vuxna Missbrukare Observera att öppenvård för utfallet 2011 är jämförbar med öppenvård och öppen verksamhet för utfallet Kostnader för externa placeringar hvb/sis utgör majoriteten av kostnaderna inom vuxna missbrukare. Den totala kostnaden för externa placeringar hvb/sis har ökat med ca 2,5 miljoner SEK. 80% av kostnaderna inom Vuxna missbrukare utgörs av externa placeringar hvb/sis i jämförelse med den externa jämförelsen på 23%. Snittkommunen lägger betydligt mycket mer resurser mot öppenvården och den öppna verksamheten än vad man gör i Tierps kommun. Ett alternativt komplement till Tierps insatsmix är internt boende.

34 Extern jämförelse 2012

35 Extern jämförelse 2012

36 Extern jämförelse 2012

37 Extern jämförelse 2012

38 Extern jämförelse 2012

39 Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser VUX Stor andel av öppenvården består utav enskilt samtalsstöd. Generellt är det lite kostnader som är fördelade till öppenvård VUX. Möter öppenvården det behov som finns inom kommunen?

40 Sammanfattning VUX Medelhög kostnad per invånare VUX och kostnad per brukare VUX. Högt antal ytterfall per 1000-invånare och andel ytterfall VUX i den externa jämförelsen. Ytterfallen är brukare med extern placering hvb/sis-hem. Kostnader för de externa placeringar hvb/sis-hem utgör 80% av kostnaderna inom vuxna missbrukare. I den externa jämförelsen motsvarar detta endast 23%. Kostnad per invånare för institution VUX i Tierps kommun är väldigt hög i den externa jämförelsen. Det läggs en liten andel kostnader för öppenvårds/öppen verksamhet i Tierps kommun. Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen.

41 SoL och LSS

42 Förutsättningar Resultatet är baserat på 2012 års utfall för ekonomin och verksamhetsstatistik. Ny genomgång av insatser och brukarstatistik. I KPB inkluderas även kostnader från Sociala enheten gällande SoL och LSS t.ex. köpta platser. Förbättring av kostnadsfördelningar. Femte årets kalkyluppdatering. Andra året Kompassen kopplas på för att få ett kvalitetsmått i kombination med kostnader. Söderfors hemtjänst grupp är nedbrutet på enhetsnivå.

43 Kostnad Per Brukare Totalt

44 Insatsmix SoL och LSS En ökning av de totala kostnaderna med ca 40 miljoner SEK mellan 2011 och 2012, varav LSS står för ca 16,7 miljoner av ökningen. Den högsta ökningen har skett inom LSS (22%), därefter ordinärt boende (14%) och särskilt boende (8%). Ökningen av kostnaderna inom öppen verksamhet (inom ÄO) beror på att insatsen kontaktperson, psykisk funktionshindrade tillkommit i årets kalkyl (2 miljoner SEK) samt ökad kostnad pga. minskad stimulansmedel för anhörigstöd (ca 1 miljon SEK). Inom LSS är det bl.a. kostnader inom personlig assistans (barn har tillkommit för 2012 som tidigare låg under RCB) och korttidsvistelsen Trollsländan som står för en del av de ökade kostnaderna. I materialet ingår även kostnaderna för köpta platser. Tierps kommun har större andel kostnader mot LSS (3%) och lägre andel mot särskilt boende (3%) än i jämförelse med det nationella snittet.

45 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel Skara Båstad Skurup Kristinehamn Varberg Älvkarleby Karlstad Vara Karlskoga Tierp Forshaga Hällefors Eslöv Vimmerby Älmhult Kumla Ockelbo Laholm Säffle Bollnäs Gislaved Bollebygd Bengtsfors Ängelholm Mullsjö Ludvika Gotland Heby Ljusdal Vårgårda Katrineholm Mellerud Kostnad per brukare har ökat men är Oxelösund fortsatt på en lägre nivå i jämförelse Trosa med andra kommuner. Örebro Leksand År Kostnad per brukare Härryda Kungsbacka Orust Östersund Luleå Karlskrona Dals-Ed Mora Boden Kristianstad Hammarö Gagnef Växjö Vansbro Munkedal Uddevalla Vindeln Pajala Kalmar Gällivare Knivsta

46 Extern jämförelse 2012 Kostnad/invånare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel Skurup Knivsta Bollebygd Härryda Trosa Varberg Kungsbacka Hammarö Karlstad Båstad Kumla Mullsjö Vårgårda Eslöv Älvkarleby Skara Älmhult Vimmerby Örebro Laholm Forshaga Tierp Växjö Heby Gislaved Karlskoga Luleå Kristinehamn Gotland Vara Orust Ängelholm Kostnad per invånare har ökat ganska mycket och ligger nu i den mellersta Dals-Ed kategorin i jämförelse med andra Gagnef kommuner. Oxelösund En förklaring till kostnadsökningen är Kristianstad delvis pga. tidigare RCB kostnader är Säffle nu med i kalkylen för KPB ÄO/LSS Karlskrona (köpta platser, soc. psyk). Kalmar Bollnäs År Kostnad per invånare Leksand Munkedal Katrineholm Uddevalla Hällefors Östersund Bengtsfors Mora Ludvika Ockelbo Ljusdal Vansbro Boden Gällivare Mellerud Vindeln Pajala

47 LSS

48 Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad och daglig verksamhet i jämförelse med genomsnittskommunen.

49 Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad i jämförelse med genomsnittskommunen.

50 Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall LSS Andelen ytterfall har minskat pga. antalet aktuella brukare har ökat. Antalet faktiska ytterfall har ökat från 21 till 22 st.

51 Kommun Daglig verksamhet Medel 515 Vara 129 Ockelbo 218 Mora 230 Tierp 273 Boden 285 Karlskoga 304 Båstad 331 Älvkarleby 331 Bollnäs 339 Mullsjö 339 Oxelösund 349 Gotland 358 Östersund 364 Kumla 374 Skara 376 Pajala 377 Bengtsfors 380 GBG, Östra GBG 389 Dals-Ed 390 Älmhult 394 Ludvika 400 Eslöv 410 Hällefors 416 Varberg 426 Karlstad 442 Skurup 446 Örebro 446 Hammarö 448 Kristianstad 450 Forshaga 456 Katrineholm 467 Luleå 468 Mellerud 472 Extern jämförelse Daglig verksamhet Vansbro 476 Laholm 482 Växjö 492 Knivsta 503 Alingsås 505 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dag med Kristinehamn 507 beslut (ej tillfällen) Munkedal 516 Kalmar 525 Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Säffle 529 Blå = 50% av kommunerna GBG, Angered 548 Heby 551 Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Ängelholm 553 GBG, Majorna-Linné 557 År Kostnad per dygn Daglig verksamhet Gagnef Kungälv Gislaved Vimmerby Uddevalla 607 Leksand 610 Vårgårda 622 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: GBG, Norra Hisingen 634 Gruppstorlek Ljusdal 640 Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. Orust 656 utegrupp med specifika handledare) GBG, Västra GBG 668 Andel i egen regi Kungsbacka 683 Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Vindeln 685 Andel företagsknutna platser Göteborg 686 Många unga med nya behov/krav GBG, centrum 765 Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) GBG, Lundby 780 Samarbete med gruppbostad Bollebygd 796 Lokalkostnader GBG, Västra Hisingen 839 Habiliteringsersättning GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo 845 Härryda 855 Gällivare Jan van Helleputte, Ensolution 957 AB, Mobil , Trosa 1 028

52 Daglig verksamhet Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

53 Extern jämförelse Personlig assistans, SFB Kommun Personlig assistans, SFB Medel 74 Kumla 22 Hällefors 29 Vårgårda 35 Mellerud 35 Bengtsfors 36 Vindeln 38 Mullsjö 40 Ockelbo 41 Skurup 44 Alingsås 44 Gagnef 46 Trosa 51 Eslöv 52 Uddevalla 54 Örebro 55 Oxelösund 56 Tierp 56 Orust 57 Boden 59 Vansbro 62 Bollebygd 63 Karlskoga 63 Vimmerby 67 Heby 69 Ljusdal 70 Gislaved 74 Varberg 74 Gotland 74 Forshaga 78 Gällivare 79 Ängelholm 79 Kristinehamn 80 Karlstad 81 Kristianstad 81 Ludvika 82 Östersund 82 Bollnäs 82 Båstad 83 Katrineholm 85 Karlskrona 86 Hammarö 86 Älvkarleby 86 Knivsta 87 Pajala 89 Härryda 89 Mora 92 Kalmar 93 Luleå 95 Kungälv 96 Dals-Ed 100 Leksand 106 Vara 112 Säffle 113 Kungsbacka 114 Växjö 115 Munkedal 121 Älmhult 129 Laholm 137 Tabellen visar en jämförelse av nettotimkostnad (efter ersättning för FK). Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per SFB timme Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda

54 Personlig assistans Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

55 Kommun Gruppbostad LSS Medel Hällefors GBG, centrum Kristinehamn Ängelholm Forshaga GBG, Majorna-Linné Gotland Gagnef Karlskoga Kumla Kristianstad Bollnäs Luleå Bengtsfors Skurup Kungälv Mora Varberg GBG, Norra Hisingen Alingsås Säffle Karlskrona Oxelösund Hammarö Uddevalla GBG, Askim Frölunda Högsbo Växjö Karlstad Eslöv Boden Ockelbo Extern jämförelse Gruppbostad Katrineholm Örebro Älvkarleby GBG, Östra GBG Ljusdal Tabellen visar en jämförelse av dygnskostnad. Göteborg Älmhult Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Orust Blå = 50% av kommunerna Vara Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Gislaved Skara År Kostnad per dygn Gruppbostad Kungsbacka GBG, Lundby Munkedal Pajala Mellerud Tierp Vimmerby Ludvika Vindeln Kalmar Mullsjö GBG, Västra GBG GBG, Västra Hisingen Leksand Laholm GBG, Örgryte Härlanda Gällivare Östersund GBG, Angered Dals-Ed Heby Vårgårda Båstad Härryda Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil , Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform

56 Övergripande Gruppbostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

57 Kvalitet och kostnad Gruppbostad, Brukare

58 Extern jämförelse Servicebostad Kommun Servicebostad LSS Medel Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby Eslöv Boden Mora Laholm Östersund Varberg Forshaga Växjö Karlstad Katrineholm Orust GBG, Västra GBG Kristianstad Ängelholm Karlskrona Uddevalla Gislaved Kalmar Mellerud Alingsås Örebro GBG, Örgryte Härlanda Pajala Kungälv Dals-Ed Heby GBG, Östra GBG GBG, Lundby Kungsbacka Luleå Göteborg Gagnef Älmhult GBG, Angered GBG, Norra Hisingen Gällivare GBG, Västra Hisingen Trosa Härryda Älvkarleby Munkedal Båstad GBG, Askim Frölunda Högsbo Leksand Bollebygd 2 800

59 Övergripande Servicebostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

60 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare LSS Kommun Kostnad per brukare LSS Medel Skara Älvkarleby Gotland Kristinehamn Bollnäs Ockelbo Karlskoga GBG, Östra GBG Tierp GBG, Angered Vara GBG, Majorna-Linné Ängelholm Gagnef Skurup Hällefors Bengtsfors Karlstad Varberg Mullsjö Dals-Ed Forshaga Vårgårda Knivsta Vansbro Båstad Eslöv GBG, centrum GBG, Lundby Vindeln Kumla Mora Älmhult Boden Heby Bollebygd Mellerud Trosa Gislaved Göteborg Säffle Örebro Kristianstad Luleå Oxelösund Kungälv GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Hisingen Härryda Ljusdal Katrineholm Laholm Ludvika Östersund Uddevalla Vimmerby Pajala GBG, Örgryte Härlanda Kungsbacka Växjö Karlskrona GBG, Västra GBG Alingsås GBG, Askim Frölunda Högsbo Kalmar Hammarö Leksand Gällivare Munkedal Orust Enhetskostnaden per brukare inom LSS är för Tierps kommun utfallet år 2012, SEK. För utfallet 2011 var utfallet SEK dvs. en minskning på ca 6000 SEK. Generellt sett är utfallet för Tierps kommun lågt i jämförelse med den externa jämförelsen.

61 Sammanfattning LSS Det faktiska antalet ytterfall har ökat med en brukare, trots att andelen ytterfall minskat (till följd av fler aktuella brukare under 2012 än 2011). Forshem, Smedkulla och Bokbindarlunden har höga enhetskostnader. De flesta ytterfallen bor i dessa gruppbostader. Den upplevda kvaliteten på gruppbostäderna har blivit lite bättre med en variation på enhetsnivå. Daglig verksamhet har lyckats att hantera en volymökning utan att kostnaderna har minskat vilket bidragit till en lägre enhetskostnad per dag med insatsen. Den upplevda kvaliteten har blivit bättre inom alla enkätsområden. Kostnader för personlig assistans har ökat mellan åren delvis pga. Försäkringskassan har blivit strängare i sina beslut. Den upplevda kvaliteten är blivit sämre inom samtliga enkätområden, både från personal- och brukarenkäterna. För 2012 går man mindre runt på personlig assistans ersättningen än vad man gjorde under 2011.

62 SoL Ordinärt och särskilt boende

63 Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall SoL

64 Extern jämförelse Särskilt boende, egen regi Kommun Särskilt boende Medel Vara Eslöv Varberg Kristinehamn Bengtsfors Östersund Vimmerby Laholm Växjö Boden Tierp Vårgårda Luleå Bollebygd Mellerud Skara Ronneby Leksand Ljusdal Ockelbo Ängelholm Vansbro Gotland Bollnäs Säffle Kristianstad Älmhult Karlskoga Älvkarleby Ludvika Örebro Mora Karlstad Skurup Härryda Forshaga Hammarö Mullsjö Karlskrona Uddevalla Kumla Gällivare Trosa Pajala Knivsta Munkedal Båstad Oxelösund Orust Heby Kungsbacka Vindeln Kalmar Katrineholm Gislaved Gagnef Dals-Ed Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dygn på särskilt boende, HSL är medräknat. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per dygn i särskilt boende Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demenseller vanligt boende) Fastigheten (nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan

65 Särskilt boende, egen regi Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

66 Kostnad och kvalitet Särskilt boende - Brukare

67 Extern jämförelse Hemtjänsttimme Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per beviljad timme hemtjänst. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per hemtjänsttimme Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna

68 Övergripande Hemtjänst Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

69 Kvalitet och kostnad Hemtjänst, Brukare

70 Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår Kostnad helår särskilt boende Motsvarande antal hemtjänsttimmar / år Motsvarande antal hemtjänsttimmar / vecka 28 Antal brukare inom ordinärt boende med kostnaden över brytbunkten 10 Antal brukare inom hemtjänsten med timmar över brytbunkten 5 Tre brukare som tillkommit (SÄB 2012) i de högre kostnadsintervallen är de brukare med köpt plats för psykiskt funktionshindrade (som tidigare låg under LSS).

71 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare SoL Kommun Kostnad per brukare SoL Medel Skurup Eslöv Forshaga Varberg Båstad Skara Tierp Kristinehamn Vara Kumla Karlstad Vimmerby Laholm Ronneby Älvkarleby Karlskoga Heby Bollebygd Säffle Hällefors Ockelbo Katrineholm Härryda Älmhult Mullsjö Gislaved Bollnäs Örebro Kostnaden per brukare inom SoL är för Tierps kommun utfallet år 2012, SEK. För utfallet 2011 var utfallet SEK dvs. en ökning på SEK. Östersund Mellerud Ludvika Hammarö Vårgårda Bengtsfors Ängelholm Ljusdal Luleå Oxelösund Generellt sett är utfallet för Trosa Tierps kommun lågt i Kungsbacka jämförelse med den externa Orust Leksand jämförelsen. Dals-Ed Växjö Gotland Karlskrona Boden Kristianstad Mora Kalmar Uddevalla Munkedal Gagnef Vansbro Vindeln Pajala Gällivare Knivsta Jan van Helleputte, 324 Ensolution 114 AB, Mobil ,

72 Extern jämförelse Konsumtion särskilt boende & hemtjänst, personer över 80 år Boendedygn Hemtjänsttimmar

73 Sammanfattning SoL Andelen ytterfall har ökat inom SoL, mestadels inom ordinärt boende. 3 st ytterfall har tillkommit för köpt plats (psykiskt funktionshindrade) som tidigare låg under LSS. Enhetskostnaderna för både hemtjänsttimmen och dygnskostnaden på säbo har ökat vilket gör att fler brukare blir mer kostsamma och hamnar därför över 600 tkr under Ytterfallen har oftast en insatskombination av hemtjänst, äldreboende och korttidsvård. Inom särskilt boende har det skett en kostnadsökning med en mindre volymökning mellan åren, vilket resulterat i att enhetskostnaden per dygn har ökat. Kvaliteten inom särskilt boende är fortsatt god ur brukarperspektivet samtidigt som personalen upplever kvaliteten högre än tidigare. Det har skett en stor kostnadsökning inom hemtjänsten medan volymen (HSL ingår ej) är fortsatt densamma. Detta har resulterat i att enhetskostnaden har ökat mycket mellan åren. Kvaliteten inom hemtjänsten är fortsatt densamma som Alla enkätområden förutom Trygghet får godkänt eller mycket bra. Trygghetsfrågor är fortsatt på en låg nivå. Kvinnor står för 65 % av kostnaderna inom SoL och männen 35%. En kvinnlig brukare kostar i snitt SEK mer än en manlig brukare inom SoL.

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1 Agenda 09.00 Registrering och kaffe 09.30 09.45 Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting 09.45 11.00 Presentation

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? www.svensktnaringsliv.se MAJ 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Värde i välfärden Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS

Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Projektrapport för Nyckeltal inom vård och omsorg 2009; Inriktning LSS Handikappnycklar Bemanningsnyckeltal inom boende enligt LSS Kvalitetskatalog med inriktning på personer med funktionshinder Magnus

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning

Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Behov av insatser för personer med funktionsnedsättning Analys och beräkningar för år 2015-2019 2014-03-19 Karin Bäckbro socialförvaltningen staben Tyresö kommun / 2014-03-19 2 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken på. Gotland 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken på lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsbarometern Kvinnofridsbarometern 2015 En undersökning av kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer 1 April 2015 Unizon samlar över 120 av landets kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009

Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009 Nyckeltal och benchmarking inom funktionshinderområdet 2009 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2010-09-16 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Uppdraget... 3 Samarbete... 3 Metod... 4 Boende

Läs mer

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng

Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Företagsklimat 2006 Projektarbete 100 poäng Författad av Victor Ramström Åva Gymnasium Handledare: Birgitta Larsson (Åva Gymnasium) Carl-Erik Kanne (Rotary) Företagsklimatet är summan av de attityder,

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv Nätverk Mellannyckeln Deltagande kommuner: Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm,

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer