Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012"

Transkript

1 Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

2 Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Löpande KPB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) Brukarundersökningar, Kompassen etc Löpande kvalitetsundersökningar Processutveckling, processkartläggning, intervjuer, verksamhetsutveckling Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning Verkar inom offentlig och privat sektor Halmstad och Stockholm

3 Individ- och Familjeomsorgen

4 Förutsättningar Andra året med en komplett kalkyl för 2012 års utfall inom IFO verksamheten. Använt samma tidsuppskattningar som genomfördes för 2011 års utfall. Har dock uppdaterats till 2012 års statistik. Ny genomgång av fördelningar och brukarstatistik. Svårigheter att få ut utbetald kostnad per individ vilket har medfört mycket handpåläggning. Detta har använts för att validera materialet. Fler brukare är brukarkopplade i kalkylen då verksamhetstatistiken är bättre för utfallet Detta påverkar en del nyckeltal bl.a. kostnad per brukare.

5 Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO De totala kostnaderna har ökat med ca 11 miljoner SEK sedan Den största kostnadsökningen har skett inom försörjningsstöded och därefter barn, ungdom och familj.

6 Extern jämförelse 2012 Tierp Kostnad per inv ånare Extern Kostnad per inv ånare Differens Tierp Kostnad per brukare Extern Kostnad per brukare Differens 0-6 år år år år år år år år år år Över 65 år Totalt I de flesta åldersintervall har Tierps kommun en högre kostnad per invånare och kostnad per brukare i jämförelse med externa genomsnittet.

7 Extern jämförelse 2012

8 Extern jämförelse 2012

9 Barn, Ungdom och Familj

10 Extern jämförelse 2012

11 Extern jämförelse 2012

12 Insatsmixen BUF Kostnadsfördelning av insatser inom BUF Observera för utfallet 2011 saknades en fördelning för hur mycket av öppenvården som är öppen verksamhet. Den totala kostnaden för öppenvården och öppen verksamhet mellan åren är jämförbar med varandra. De stora kostnadsförändringarna mellan åren är att kostnader för interna familjehem har ökat medan kostnader för konsulentstött familjehem har minskat samt har kostnader för förhandsbedömningar och utredningar ökat. Tierps kommun lägger en större andel kostnader på internt familjehem (36% motsvarande 23% i den externa jämförelsen) och desto mindre andel öppenvård (9% motsvarande 18% i den externa jämförelsen).

13 Extern jämförelse 2012

14 Extern jämförelse 2012

15 Extern jämförelse 2012

16 Extern jämförelse 2012

17 Extern jämförelse 2012

18 Extern jämförelse 2012

19 Extern jämförelse 2012

20 Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser BUF Kontaktperson/kontaktfamilj utgör den största andelen av kostnaderna (61%) inom öppenvården och är väldigt avvikande i jämförelse med den externa jämförelsen (44%). Övrig intern öppenvård innefattar: Drogterapi, Föräldrastöd, Familjerådgivning, Familjesamtal, Tejping, Alkohol- och drogkontroller.

21 Sammanfattning Barn, ungdom & familj Tierps kommun har en hög kostnad per invånare BUF och medelhög kostnad per brukare BUF i den externa jämförelsen. Antalet ytterfall per 1000-invånare är högt i Tierps kommun medan andelen ytterfall är på medelhög nivå. Ytterfallen består för det mesta med brukare som är placerade under en längre period på dyra externa behandlingshem (HVB eller SIS) men också på konsulentstötta familjehem. Internt familjehem utgör en stor andel av insatsmixen medan öppenvård utgör en mindre andel i den externa jämförelsen. I Tierps kommun har man både en hög kostnad per invånare för institution och familjehem medan dygnskostnaden är medelhög. Kostnad per invånare för öppenvård är låg medan kostnad per invånare för öppen verksamhet är något över medel. Stor andel av öppenvården utgörs av kontaktperson/kontaktfamilj.

22 Försörjningsstöd

23 Förändring över tid kring försörjningsstödet Utbetalt bistånd och andelen biståndsmottagare följer varandras utveckling över tid. Sedan 2001 har utbetalt försörjningsstöd ökat markant. Trots att arbetslösheten sjönk mellan 2005 och 2008 så fortsatte försörjningsstödet att öka utan förändring. De senaste åren har både andelen biståndsmottagare och utbetalt försörjningsstöd planat ut något.

24 Utbetalt försörjningsstöd i förhållande till genomsnittet i riket Förändringen av utbetalt försörjningsstöd i Tierp i jämförelse med riket är väldigt olika. Tierps utbetalda försörjningsstöd 2012 har nästan tredubblats sedan 1996 medan riket ligger kvar på ungefär samma nivå.

25 Antal hushåll och månader med försörjningsstöd, % av alla aktuella hushåll mellan 2010 och 2012 har varit aktuella mellan månader. Till dessa hushåll har det betalats ut ca 34 miljoner kr i försörjningsstöd. Detta utgör 36% av det totalt utbetalada försörjningsstödet de senaste tre åren.

26 Utbetalning per orsak Orsak Belopp Andel av totala utbetalning försörjningsstöd Arbetslös % Sjukskriven % Språkhinder % Arbetshinder, sociala skäl % Arbetar (hel- och deltid) % Sjuk- och aktivitetsersättning % Studerande % Övrigt % Föräldrarledig % TOTALT % Andel av totala utbetalning Belopp försörjningsstöd Varav otillräcklig: % - ersättning % - inkomst % - föräldrarpenning % - sjukpenning % - pension % Varav väntar på: % - ersättning % - inkomst %

27 Extern jämförelse 2012

28 Extern jämförelse 2012

29 Sammanfattning Försörjningsstödet Sedan 2001 har försörjningsstödet ökat markant till skillnad från genomsnittet i riket. Ca en tredjedel av det totalt utbetalda försörjningsstödet har betalats ut till 107 hushåll som varit aktuell mellan månader. Det totala utbetalda försörjningsstödet har ökat med 15% (ca 4,2 miljoner SEK) i jämförelse med Den största ökningen har skett i åldrarna år (ca 1,5 miljoner SEK) och år (ca 1,4 miljoner SEK). 58 % av det utbetalda försörjningsstödet är registrerade med orsakskoden Arbetslös varav 48% av dessa är pga. ingen ersättning. Fortsatt hög kostnad per brukare och kostnad per invånare, framförallt inom ålderskategorin år. Den statistik gällande antal biståndshushåll och biståndsmottagare som rapporteras in i till SCB stämmer inte överens med den statistik i KPB kalkylen. I SCB statistiken indikeras en minskning av antalet medan i KPB kalkylen en ökning. Detta behöver undersökas närmare för att undersöka vad det beror på.

30 Vuxna missbrukare

31 Extern jämförelse 2012

32 Extern jämförelse 2012

33 Insatsmixen Vuxna Missbrukare Observera att öppenvård för utfallet 2011 är jämförbar med öppenvård och öppen verksamhet för utfallet Kostnader för externa placeringar hvb/sis utgör majoriteten av kostnaderna inom vuxna missbrukare. Den totala kostnaden för externa placeringar hvb/sis har ökat med ca 2,5 miljoner SEK. 80% av kostnaderna inom Vuxna missbrukare utgörs av externa placeringar hvb/sis i jämförelse med den externa jämförelsen på 23%. Snittkommunen lägger betydligt mycket mer resurser mot öppenvården och den öppna verksamheten än vad man gör i Tierps kommun. Ett alternativt komplement till Tierps insatsmix är internt boende.

34 Extern jämförelse 2012

35 Extern jämförelse 2012

36 Extern jämförelse 2012

37 Extern jämförelse 2012

38 Extern jämförelse 2012

39 Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser VUX Stor andel av öppenvården består utav enskilt samtalsstöd. Generellt är det lite kostnader som är fördelade till öppenvård VUX. Möter öppenvården det behov som finns inom kommunen?

40 Sammanfattning VUX Medelhög kostnad per invånare VUX och kostnad per brukare VUX. Högt antal ytterfall per 1000-invånare och andel ytterfall VUX i den externa jämförelsen. Ytterfallen är brukare med extern placering hvb/sis-hem. Kostnader för de externa placeringar hvb/sis-hem utgör 80% av kostnaderna inom vuxna missbrukare. I den externa jämförelsen motsvarar detta endast 23%. Kostnad per invånare för institution VUX i Tierps kommun är väldigt hög i den externa jämförelsen. Det läggs en liten andel kostnader för öppenvårds/öppen verksamhet i Tierps kommun. Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen.

41 SoL och LSS

42 Förutsättningar Resultatet är baserat på 2012 års utfall för ekonomin och verksamhetsstatistik. Ny genomgång av insatser och brukarstatistik. I KPB inkluderas även kostnader från Sociala enheten gällande SoL och LSS t.ex. köpta platser. Förbättring av kostnadsfördelningar. Femte årets kalkyluppdatering. Andra året Kompassen kopplas på för att få ett kvalitetsmått i kombination med kostnader. Söderfors hemtjänst grupp är nedbrutet på enhetsnivå.

43 Kostnad Per Brukare Totalt

44 Insatsmix SoL och LSS En ökning av de totala kostnaderna med ca 40 miljoner SEK mellan 2011 och 2012, varav LSS står för ca 16,7 miljoner av ökningen. Den högsta ökningen har skett inom LSS (22%), därefter ordinärt boende (14%) och särskilt boende (8%). Ökningen av kostnaderna inom öppen verksamhet (inom ÄO) beror på att insatsen kontaktperson, psykisk funktionshindrade tillkommit i årets kalkyl (2 miljoner SEK) samt ökad kostnad pga. minskad stimulansmedel för anhörigstöd (ca 1 miljon SEK). Inom LSS är det bl.a. kostnader inom personlig assistans (barn har tillkommit för 2012 som tidigare låg under RCB) och korttidsvistelsen Trollsländan som står för en del av de ökade kostnaderna. I materialet ingår även kostnaderna för köpta platser. Tierps kommun har större andel kostnader mot LSS (3%) och lägre andel mot särskilt boende (3%) än i jämförelse med det nationella snittet.

45 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel Skara Båstad Skurup Kristinehamn Varberg Älvkarleby Karlstad Vara Karlskoga Tierp Forshaga Hällefors Eslöv Vimmerby Älmhult Kumla Ockelbo Laholm Säffle Bollnäs Gislaved Bollebygd Bengtsfors Ängelholm Mullsjö Ludvika Gotland Heby Ljusdal Vårgårda Katrineholm Mellerud Kostnad per brukare har ökat men är Oxelösund fortsatt på en lägre nivå i jämförelse Trosa med andra kommuner. Örebro Leksand År Kostnad per brukare Härryda Kungsbacka Orust Östersund Luleå Karlskrona Dals-Ed Mora Boden Kristianstad Hammarö Gagnef Växjö Vansbro Munkedal Uddevalla Vindeln Pajala Kalmar Gällivare Knivsta

46 Extern jämförelse 2012 Kostnad/invånare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel Skurup Knivsta Bollebygd Härryda Trosa Varberg Kungsbacka Hammarö Karlstad Båstad Kumla Mullsjö Vårgårda Eslöv Älvkarleby Skara Älmhult Vimmerby Örebro Laholm Forshaga Tierp Växjö Heby Gislaved Karlskoga Luleå Kristinehamn Gotland Vara Orust Ängelholm Kostnad per invånare har ökat ganska mycket och ligger nu i den mellersta Dals-Ed kategorin i jämförelse med andra Gagnef kommuner. Oxelösund En förklaring till kostnadsökningen är Kristianstad delvis pga. tidigare RCB kostnader är Säffle nu med i kalkylen för KPB ÄO/LSS Karlskrona (köpta platser, soc. psyk). Kalmar Bollnäs År Kostnad per invånare Leksand Munkedal Katrineholm Uddevalla Hällefors Östersund Bengtsfors Mora Ludvika Ockelbo Ljusdal Vansbro Boden Gällivare Mellerud Vindeln Pajala

47 LSS

48 Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad och daglig verksamhet i jämförelse med genomsnittskommunen.

49 Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad i jämförelse med genomsnittskommunen.

50 Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall LSS Andelen ytterfall har minskat pga. antalet aktuella brukare har ökat. Antalet faktiska ytterfall har ökat från 21 till 22 st.

51 Kommun Daglig verksamhet Medel 515 Vara 129 Ockelbo 218 Mora 230 Tierp 273 Boden 285 Karlskoga 304 Båstad 331 Älvkarleby 331 Bollnäs 339 Mullsjö 339 Oxelösund 349 Gotland 358 Östersund 364 Kumla 374 Skara 376 Pajala 377 Bengtsfors 380 GBG, Östra GBG 389 Dals-Ed 390 Älmhult 394 Ludvika 400 Eslöv 410 Hällefors 416 Varberg 426 Karlstad 442 Skurup 446 Örebro 446 Hammarö 448 Kristianstad 450 Forshaga 456 Katrineholm 467 Luleå 468 Mellerud 472 Extern jämförelse Daglig verksamhet Vansbro 476 Laholm 482 Växjö 492 Knivsta 503 Alingsås 505 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dag med Kristinehamn 507 beslut (ej tillfällen) Munkedal 516 Kalmar 525 Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Säffle 529 Blå = 50% av kommunerna GBG, Angered 548 Heby 551 Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Ängelholm 553 GBG, Majorna-Linné 557 År Kostnad per dygn Daglig verksamhet Gagnef Kungälv Gislaved Vimmerby Uddevalla 607 Leksand 610 Vårgårda 622 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: GBG, Norra Hisingen 634 Gruppstorlek Ljusdal 640 Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. Orust 656 utegrupp med specifika handledare) GBG, Västra GBG 668 Andel i egen regi Kungsbacka 683 Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Vindeln 685 Andel företagsknutna platser Göteborg 686 Många unga med nya behov/krav GBG, centrum 765 Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) GBG, Lundby 780 Samarbete med gruppbostad Bollebygd 796 Lokalkostnader GBG, Västra Hisingen 839 Habiliteringsersättning GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo 845 Härryda 855 Gällivare Jan van Helleputte, Ensolution 957 AB, Mobil , Trosa 1 028

52 Daglig verksamhet Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

53 Extern jämförelse Personlig assistans, SFB Kommun Personlig assistans, SFB Medel 74 Kumla 22 Hällefors 29 Vårgårda 35 Mellerud 35 Bengtsfors 36 Vindeln 38 Mullsjö 40 Ockelbo 41 Skurup 44 Alingsås 44 Gagnef 46 Trosa 51 Eslöv 52 Uddevalla 54 Örebro 55 Oxelösund 56 Tierp 56 Orust 57 Boden 59 Vansbro 62 Bollebygd 63 Karlskoga 63 Vimmerby 67 Heby 69 Ljusdal 70 Gislaved 74 Varberg 74 Gotland 74 Forshaga 78 Gällivare 79 Ängelholm 79 Kristinehamn 80 Karlstad 81 Kristianstad 81 Ludvika 82 Östersund 82 Bollnäs 82 Båstad 83 Katrineholm 85 Karlskrona 86 Hammarö 86 Älvkarleby 86 Knivsta 87 Pajala 89 Härryda 89 Mora 92 Kalmar 93 Luleå 95 Kungälv 96 Dals-Ed 100 Leksand 106 Vara 112 Säffle 113 Kungsbacka 114 Växjö 115 Munkedal 121 Älmhult 129 Laholm 137 Tabellen visar en jämförelse av nettotimkostnad (efter ersättning för FK). Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per SFB timme Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda

54 Personlig assistans Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

55 Kommun Gruppbostad LSS Medel Hällefors GBG, centrum Kristinehamn Ängelholm Forshaga GBG, Majorna-Linné Gotland Gagnef Karlskoga Kumla Kristianstad Bollnäs Luleå Bengtsfors Skurup Kungälv Mora Varberg GBG, Norra Hisingen Alingsås Säffle Karlskrona Oxelösund Hammarö Uddevalla GBG, Askim Frölunda Högsbo Växjö Karlstad Eslöv Boden Ockelbo Extern jämförelse Gruppbostad Katrineholm Örebro Älvkarleby GBG, Östra GBG Ljusdal Tabellen visar en jämförelse av dygnskostnad. Göteborg Älmhult Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Orust Blå = 50% av kommunerna Vara Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Gislaved Skara År Kostnad per dygn Gruppbostad Kungsbacka GBG, Lundby Munkedal Pajala Mellerud Tierp Vimmerby Ludvika Vindeln Kalmar Mullsjö GBG, Västra GBG GBG, Västra Hisingen Leksand Laholm GBG, Örgryte Härlanda Gällivare Östersund GBG, Angered Dals-Ed Heby Vårgårda Båstad Härryda Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil , Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform

56 Övergripande Gruppbostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

57 Kvalitet och kostnad Gruppbostad, Brukare

58 Extern jämförelse Servicebostad Kommun Servicebostad LSS Medel Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby Eslöv Boden Mora Laholm Östersund Varberg Forshaga Växjö Karlstad Katrineholm Orust GBG, Västra GBG Kristianstad Ängelholm Karlskrona Uddevalla Gislaved Kalmar Mellerud Alingsås Örebro GBG, Örgryte Härlanda Pajala Kungälv Dals-Ed Heby GBG, Östra GBG GBG, Lundby Kungsbacka Luleå Göteborg Gagnef Älmhult GBG, Angered GBG, Norra Hisingen Gällivare GBG, Västra Hisingen Trosa Härryda Älvkarleby Munkedal Båstad GBG, Askim Frölunda Högsbo Leksand Bollebygd 2 800

59 Övergripande Servicebostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

60 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare LSS Kommun Kostnad per brukare LSS Medel Skara Älvkarleby Gotland Kristinehamn Bollnäs Ockelbo Karlskoga GBG, Östra GBG Tierp GBG, Angered Vara GBG, Majorna-Linné Ängelholm Gagnef Skurup Hällefors Bengtsfors Karlstad Varberg Mullsjö Dals-Ed Forshaga Vårgårda Knivsta Vansbro Båstad Eslöv GBG, centrum GBG, Lundby Vindeln Kumla Mora Älmhult Boden Heby Bollebygd Mellerud Trosa Gislaved Göteborg Säffle Örebro Kristianstad Luleå Oxelösund Kungälv GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Hisingen Härryda Ljusdal Katrineholm Laholm Ludvika Östersund Uddevalla Vimmerby Pajala GBG, Örgryte Härlanda Kungsbacka Växjö Karlskrona GBG, Västra GBG Alingsås GBG, Askim Frölunda Högsbo Kalmar Hammarö Leksand Gällivare Munkedal Orust Enhetskostnaden per brukare inom LSS är för Tierps kommun utfallet år 2012, SEK. För utfallet 2011 var utfallet SEK dvs. en minskning på ca 6000 SEK. Generellt sett är utfallet för Tierps kommun lågt i jämförelse med den externa jämförelsen.

61 Sammanfattning LSS Det faktiska antalet ytterfall har ökat med en brukare, trots att andelen ytterfall minskat (till följd av fler aktuella brukare under 2012 än 2011). Forshem, Smedkulla och Bokbindarlunden har höga enhetskostnader. De flesta ytterfallen bor i dessa gruppbostader. Den upplevda kvaliteten på gruppbostäderna har blivit lite bättre med en variation på enhetsnivå. Daglig verksamhet har lyckats att hantera en volymökning utan att kostnaderna har minskat vilket bidragit till en lägre enhetskostnad per dag med insatsen. Den upplevda kvaliteten har blivit bättre inom alla enkätsområden. Kostnader för personlig assistans har ökat mellan åren delvis pga. Försäkringskassan har blivit strängare i sina beslut. Den upplevda kvaliteten är blivit sämre inom samtliga enkätområden, både från personal- och brukarenkäterna. För 2012 går man mindre runt på personlig assistans ersättningen än vad man gjorde under 2011.

62 SoL Ordinärt och särskilt boende

63 Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall SoL

64 Extern jämförelse Särskilt boende, egen regi Kommun Särskilt boende Medel Vara Eslöv Varberg Kristinehamn Bengtsfors Östersund Vimmerby Laholm Växjö Boden Tierp Vårgårda Luleå Bollebygd Mellerud Skara Ronneby Leksand Ljusdal Ockelbo Ängelholm Vansbro Gotland Bollnäs Säffle Kristianstad Älmhult Karlskoga Älvkarleby Ludvika Örebro Mora Karlstad Skurup Härryda Forshaga Hammarö Mullsjö Karlskrona Uddevalla Kumla Gällivare Trosa Pajala Knivsta Munkedal Båstad Oxelösund Orust Heby Kungsbacka Vindeln Kalmar Katrineholm Gislaved Gagnef Dals-Ed Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dygn på särskilt boende, HSL är medräknat. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per dygn i särskilt boende Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demenseller vanligt boende) Fastigheten (nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan

65 Särskilt boende, egen regi Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

66 Kostnad och kvalitet Särskilt boende - Brukare

67 Extern jämförelse Hemtjänsttimme Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per beviljad timme hemtjänst. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per hemtjänsttimme Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna

68 Övergripande Hemtjänst Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

69 Kvalitet och kostnad Hemtjänst, Brukare

70 Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår Kostnad helår särskilt boende Motsvarande antal hemtjänsttimmar / år Motsvarande antal hemtjänsttimmar / vecka 28 Antal brukare inom ordinärt boende med kostnaden över brytbunkten 10 Antal brukare inom hemtjänsten med timmar över brytbunkten 5 Tre brukare som tillkommit (SÄB 2012) i de högre kostnadsintervallen är de brukare med köpt plats för psykiskt funktionshindrade (som tidigare låg under LSS).

71 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare SoL Kommun Kostnad per brukare SoL Medel Skurup Eslöv Forshaga Varberg Båstad Skara Tierp Kristinehamn Vara Kumla Karlstad Vimmerby Laholm Ronneby Älvkarleby Karlskoga Heby Bollebygd Säffle Hällefors Ockelbo Katrineholm Härryda Älmhult Mullsjö Gislaved Bollnäs Örebro Kostnaden per brukare inom SoL är för Tierps kommun utfallet år 2012, SEK. För utfallet 2011 var utfallet SEK dvs. en ökning på SEK. Östersund Mellerud Ludvika Hammarö Vårgårda Bengtsfors Ängelholm Ljusdal Luleå Oxelösund Generellt sett är utfallet för Trosa Tierps kommun lågt i Kungsbacka jämförelse med den externa Orust Leksand jämförelsen. Dals-Ed Växjö Gotland Karlskrona Boden Kristianstad Mora Kalmar Uddevalla Munkedal Gagnef Vansbro Vindeln Pajala Gällivare Knivsta Jan van Helleputte, 324 Ensolution 114 AB, Mobil ,

72 Extern jämförelse Konsumtion särskilt boende & hemtjänst, personer över 80 år Boendedygn Hemtjänsttimmar

73 Sammanfattning SoL Andelen ytterfall har ökat inom SoL, mestadels inom ordinärt boende. 3 st ytterfall har tillkommit för köpt plats (psykiskt funktionshindrade) som tidigare låg under LSS. Enhetskostnaderna för både hemtjänsttimmen och dygnskostnaden på säbo har ökat vilket gör att fler brukare blir mer kostsamma och hamnar därför över 600 tkr under Ytterfallen har oftast en insatskombination av hemtjänst, äldreboende och korttidsvård. Inom särskilt boende har det skett en kostnadsökning med en mindre volymökning mellan åren, vilket resulterat i att enhetskostnaden per dygn har ökat. Kvaliteten inom särskilt boende är fortsatt god ur brukarperspektivet samtidigt som personalen upplever kvaliteten högre än tidigare. Det har skett en stor kostnadsökning inom hemtjänsten medan volymen (HSL ingår ej) är fortsatt densamma. Detta har resulterat i att enhetskostnaden har ökat mycket mellan åren. Kvaliteten inom hemtjänsten är fortsatt densamma som Alla enkätområden förutom Trygghet får godkänt eller mycket bra. Trygghetsfrågor är fortsatt på en låg nivå. Kvinnor står för 65 % av kostnaderna inom SoL och männen 35%. En kvinnlig brukare kostar i snitt SEK mer än en manlig brukare inom SoL.

Slutpresentation Nybro kommun

Slutpresentation Nybro kommun Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 1 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats

Läs mer

Slutpresentation KPB Äldreomsorg

Slutpresentation KPB Äldreomsorg Slutpresentation KPB Äldreomsorg Nybro, utfall 2016 2017-06-13 Mathias Sunnegård Mathias.sunnegard@ensolution.se 070-210 87 04 Karin Lundgren karin.lundgren@ensolution.se 0709-17 99 11 1 Ensolution AB

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Vansbro kommun Ensolution AB Jenny Jonsson Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering Processutveckling

Läs mer

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Socialförvaltningen KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn)

Läs mer

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden

Läs mer

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1 Kostnad Per Brukare Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall 2015 Ensolution. 1 Ensolution. Kostnad Per Brukare Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga

Läs mer

KPB 2016 Eslövs kommun

KPB 2016 Eslövs kommun KPB 2016 Eslövs kommun SoL och LSS Lisa Karlsson, Controller Marcus Lind, Controller 1 Kommuner i Kostnad per brukare Kostnad per brukare Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-15 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1 Agenda 09.00 Registrering och kaffe 09.30 09.45 Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting 09.45 11.00 Presentation

Läs mer

Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård

Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård mathias.sunnegard@ensolution.se Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se Agenda Introduktion till KPB och projektet

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare JÄMFÖRELSER MELLAN KOMMUNER INOM OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Kostnad per elev/barn och betyg

Kostnad per elev/barn och betyg Kostnad per brukare Nyköpings kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2016 Kostnad per elev/barn och betyg Christoffer Essman Christoffer.essman@ensolution.se 1 Ensolution AB Erbjuder managementkonsulttjänster

Läs mer

Konferens. Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016

Konferens. Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016 Konferens Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare.

Läs mer

Slutpresentation Kristianstads kommun

Slutpresentation Kristianstads kommun Slutpresentation Kristianstads kommun Utfall 2015 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170 465 1 Agenda Introduktion till KPB KPB metod Kalkylens förutsättningar Resultat och nyckeltal

Läs mer

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2014. Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg

ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2014. Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2014 Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg Ansvarig utgivare: Andreas Johansson Text: Andreas Johansson och Cecilia Haugland Tabeller och diagram: Erik

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg

ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2015 Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg Ansvarig utgivare: Andreas Johansson Text och analys: Andreas Johansson, Anna Ågren och Josefin Wallo Tabeller

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg

Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg Analysrapport Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg Kostnad Per Brukare (KPB) Analysrapport Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen Ekonomisk resultat 2013-04-30 Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat 08.05.2013 periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

per landsting samt total i riket 2010-2015

per landsting samt total i riket 2010-2015 Koll på Läkemedel statistik per landsting samt total i riket 2010-2015 Presentation framtagen av Margita Jacobsson SPF Seniorerna och Pharma XY och bearbetad av Lars Rönnbäck Andel av befolkningen 80+

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Tid tisdagen 2015-12-08, Kl. 13.00. Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17

Tid tisdagen 2015-12-08, Kl. 13.00. Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17 KALLELSE 1(2) Datum 2015-12-01 Sammanträde Omsorgsnämnden Tid tisdagen 2015-12-08, Kl. 13.00 Plats Sjögläntan Vinslöv, Boarpsvägen 17 Ledamot som ej kan deltaga skall meddela sin ersättare och nämndsekreteraren.

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad per brukare (KPB) 2015-09-01 1 (10) Kostnad per brukare (KPB) Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltalen är utvecklingsnyckeltal. För mer information kotakta Jan.Mohammad@skl.se eller gå in på www.kolada.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn.

Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Medel Fjärrvärme 2013 kr/mwh Störst prisökning [%] Anm. Billigaste kommun Anm. Dyraste kommun Anm. Kommun med Störst prisökn. Ranking för län Billigaste Kommun med Län (1 Billigast) kommun Dyraste kommun

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland

Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland 2014-02-26 Störst ökning av nybilsregistreringarna på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2014 visar följande: A) Störst ökning av nybilsregistreringarna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2014-06-24 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland B) Supermiljöbilar ökar kraftigt

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015

Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut Dnr 8.1.2-2015:45 1 (7) Statsbidrag för yrkesinriktad vuxenutbildning 2015 Beslut om ansökan Skolverket har med stöd i förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg

Omvärldsfakta. En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg Nr 2:2011 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK En av fyra lämnar gymnasiet utan slutbetyg 24 procent av de som startade

Läs mer

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund

Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund Diagram: Sveriges kommuners bidrag till lokala brottsofferjourer En undersökning gjord hösten 2011 av Brottsofferjourernas Riksförbund 2011-12-12 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Om BOJ Brottsofferjourernas

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2010:5 Publiceringsdatum:

Läs mer

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16

Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16. Länsstyrelsebeslut. Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Bilaga 1 2016-03-23 NV-00083-16 Länsstyrelsebeslut Kommunvis sammanställning 1 NV-00083-16 Tabell 1L. Beslut om strandskyddsdispens. Antalet beslut av länsstyrelsen i ärenden om dispens från strandskyddet

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar

Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar Diesel vanligaste drivmedlet på nya bilar BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för oktober visar att Jämtland har den högsta dieselandelen i landet. 57 procent av alla nyregistrerade bilar i

Läs mer

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag

Bilaga 2. Fjärrvärmeföretag företag Stockholms län Upplands Väsby 31,85 37 517 12,95 - Fortum Värme, AB 769 Graninge Elnät AB 35,6 Vallentuna 31,45 26 889 13,93 11,01 Vallentuna Närvärme AB 710 Elverket Vallentuna AB 33,3 Österåker

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Konferens. Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning Äldreomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016

Konferens. Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning Äldreomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016 Konferens Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning Äldreomsorg Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per

Läs mer

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin

Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera

Läs mer

Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg

Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat Andreas Johansson, Ensolution AB andreas.johansson@ensolution.se Mbl 0709-90 00 30 Ensolution AB, +46 (0) 8-640

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer