Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012"

Transkript

1 Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

2 Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering Löpande KPB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (enligt SOSFS 2011:9) Brukarundersökningar, Kompassen etc Löpande kvalitetsundersökningar Processutveckling, processkartläggning, intervjuer, verksamhetsutveckling Balanserat styrkort/verksamhetsstyrning Verkar inom offentlig och privat sektor Halmstad och Stockholm

3 Individ- och Familjeomsorgen

4 Förutsättningar Andra året med en komplett kalkyl för 2012 års utfall inom IFO verksamheten. Använt samma tidsuppskattningar som genomfördes för 2011 års utfall. Har dock uppdaterats till 2012 års statistik. Ny genomgång av fördelningar och brukarstatistik. Svårigheter att få ut utbetald kostnad per individ vilket har medfört mycket handpåläggning. Detta har använts för att validera materialet. Fler brukare är brukarkopplade i kalkylen då verksamhetstatistiken är bättre för utfallet Detta påverkar en del nyckeltal bl.a. kostnad per brukare.

5 Kostnadsfördelning inom verksamheten IFO De totala kostnaderna har ökat med ca 11 miljoner SEK sedan Den största kostnadsökningen har skett inom försörjningsstöded och därefter barn, ungdom och familj.

6 Extern jämförelse 2012 Tierp Kostnad per inv ånare Extern Kostnad per inv ånare Differens Tierp Kostnad per brukare Extern Kostnad per brukare Differens 0-6 år år år år år år år år år år Över 65 år Totalt I de flesta åldersintervall har Tierps kommun en högre kostnad per invånare och kostnad per brukare i jämförelse med externa genomsnittet.

7 Extern jämförelse 2012

8 Extern jämförelse 2012

9 Barn, Ungdom och Familj

10 Extern jämförelse 2012

11 Extern jämförelse 2012

12 Insatsmixen BUF Kostnadsfördelning av insatser inom BUF Observera för utfallet 2011 saknades en fördelning för hur mycket av öppenvården som är öppen verksamhet. Den totala kostnaden för öppenvården och öppen verksamhet mellan åren är jämförbar med varandra. De stora kostnadsförändringarna mellan åren är att kostnader för interna familjehem har ökat medan kostnader för konsulentstött familjehem har minskat samt har kostnader för förhandsbedömningar och utredningar ökat. Tierps kommun lägger en större andel kostnader på internt familjehem (36% motsvarande 23% i den externa jämförelsen) och desto mindre andel öppenvård (9% motsvarande 18% i den externa jämförelsen).

13 Extern jämförelse 2012

14 Extern jämförelse 2012

15 Extern jämförelse 2012

16 Extern jämförelse 2012

17 Extern jämförelse 2012

18 Extern jämförelse 2012

19 Extern jämförelse 2012

20 Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser BUF Kontaktperson/kontaktfamilj utgör den största andelen av kostnaderna (61%) inom öppenvården och är väldigt avvikande i jämförelse med den externa jämförelsen (44%). Övrig intern öppenvård innefattar: Drogterapi, Föräldrastöd, Familjerådgivning, Familjesamtal, Tejping, Alkohol- och drogkontroller.

21 Sammanfattning Barn, ungdom & familj Tierps kommun har en hög kostnad per invånare BUF och medelhög kostnad per brukare BUF i den externa jämförelsen. Antalet ytterfall per 1000-invånare är högt i Tierps kommun medan andelen ytterfall är på medelhög nivå. Ytterfallen består för det mesta med brukare som är placerade under en längre period på dyra externa behandlingshem (HVB eller SIS) men också på konsulentstötta familjehem. Internt familjehem utgör en stor andel av insatsmixen medan öppenvård utgör en mindre andel i den externa jämförelsen. I Tierps kommun har man både en hög kostnad per invånare för institution och familjehem medan dygnskostnaden är medelhög. Kostnad per invånare för öppenvård är låg medan kostnad per invånare för öppen verksamhet är något över medel. Stor andel av öppenvården utgörs av kontaktperson/kontaktfamilj.

22 Försörjningsstöd

23 Förändring över tid kring försörjningsstödet Utbetalt bistånd och andelen biståndsmottagare följer varandras utveckling över tid. Sedan 2001 har utbetalt försörjningsstöd ökat markant. Trots att arbetslösheten sjönk mellan 2005 och 2008 så fortsatte försörjningsstödet att öka utan förändring. De senaste åren har både andelen biståndsmottagare och utbetalt försörjningsstöd planat ut något.

24 Utbetalt försörjningsstöd i förhållande till genomsnittet i riket Förändringen av utbetalt försörjningsstöd i Tierp i jämförelse med riket är väldigt olika. Tierps utbetalda försörjningsstöd 2012 har nästan tredubblats sedan 1996 medan riket ligger kvar på ungefär samma nivå.

25 Antal hushåll och månader med försörjningsstöd, % av alla aktuella hushåll mellan 2010 och 2012 har varit aktuella mellan månader. Till dessa hushåll har det betalats ut ca 34 miljoner kr i försörjningsstöd. Detta utgör 36% av det totalt utbetalada försörjningsstödet de senaste tre åren.

26 Utbetalning per orsak Orsak Belopp Andel av totala utbetalning försörjningsstöd Arbetslös % Sjukskriven % Språkhinder % Arbetshinder, sociala skäl % Arbetar (hel- och deltid) % Sjuk- och aktivitetsersättning % Studerande % Övrigt % Föräldrarledig % TOTALT % Andel av totala utbetalning Belopp försörjningsstöd Varav otillräcklig: % - ersättning % - inkomst % - föräldrarpenning % - sjukpenning % - pension % Varav väntar på: % - ersättning % - inkomst %

27 Extern jämförelse 2012

28 Extern jämförelse 2012

29 Sammanfattning Försörjningsstödet Sedan 2001 har försörjningsstödet ökat markant till skillnad från genomsnittet i riket. Ca en tredjedel av det totalt utbetalda försörjningsstödet har betalats ut till 107 hushåll som varit aktuell mellan månader. Det totala utbetalda försörjningsstödet har ökat med 15% (ca 4,2 miljoner SEK) i jämförelse med Den största ökningen har skett i åldrarna år (ca 1,5 miljoner SEK) och år (ca 1,4 miljoner SEK). 58 % av det utbetalda försörjningsstödet är registrerade med orsakskoden Arbetslös varav 48% av dessa är pga. ingen ersättning. Fortsatt hög kostnad per brukare och kostnad per invånare, framförallt inom ålderskategorin år. Den statistik gällande antal biståndshushåll och biståndsmottagare som rapporteras in i till SCB stämmer inte överens med den statistik i KPB kalkylen. I SCB statistiken indikeras en minskning av antalet medan i KPB kalkylen en ökning. Detta behöver undersökas närmare för att undersöka vad det beror på.

30 Vuxna missbrukare

31 Extern jämförelse 2012

32 Extern jämförelse 2012

33 Insatsmixen Vuxna Missbrukare Observera att öppenvård för utfallet 2011 är jämförbar med öppenvård och öppen verksamhet för utfallet Kostnader för externa placeringar hvb/sis utgör majoriteten av kostnaderna inom vuxna missbrukare. Den totala kostnaden för externa placeringar hvb/sis har ökat med ca 2,5 miljoner SEK. 80% av kostnaderna inom Vuxna missbrukare utgörs av externa placeringar hvb/sis i jämförelse med den externa jämförelsen på 23%. Snittkommunen lägger betydligt mycket mer resurser mot öppenvården och den öppna verksamheten än vad man gör i Tierps kommun. Ett alternativt komplement till Tierps insatsmix är internt boende.

34 Extern jämförelse 2012

35 Extern jämförelse 2012

36 Extern jämförelse 2012

37 Extern jämförelse 2012

38 Extern jämförelse 2012

39 Kostnadsfördelning av Öppenvårdsinsatser VUX Stor andel av öppenvården består utav enskilt samtalsstöd. Generellt är det lite kostnader som är fördelade till öppenvård VUX. Möter öppenvården det behov som finns inom kommunen?

40 Sammanfattning VUX Medelhög kostnad per invånare VUX och kostnad per brukare VUX. Högt antal ytterfall per 1000-invånare och andel ytterfall VUX i den externa jämförelsen. Ytterfallen är brukare med extern placering hvb/sis-hem. Kostnader för de externa placeringar hvb/sis-hem utgör 80% av kostnaderna inom vuxna missbrukare. I den externa jämförelsen motsvarar detta endast 23%. Kostnad per invånare för institution VUX i Tierps kommun är väldigt hög i den externa jämförelsen. Det läggs en liten andel kostnader för öppenvårds/öppen verksamhet i Tierps kommun. Kostnad per invånare för öppenvård och öppen verksamhet sammanslaget hamnar Tierps kommun lågt i den externa jämförelsen.

41 SoL och LSS

42 Förutsättningar Resultatet är baserat på 2012 års utfall för ekonomin och verksamhetsstatistik. Ny genomgång av insatser och brukarstatistik. I KPB inkluderas även kostnader från Sociala enheten gällande SoL och LSS t.ex. köpta platser. Förbättring av kostnadsfördelningar. Femte årets kalkyluppdatering. Andra året Kompassen kopplas på för att få ett kvalitetsmått i kombination med kostnader. Söderfors hemtjänst grupp är nedbrutet på enhetsnivå.

43 Kostnad Per Brukare Totalt

44 Insatsmix SoL och LSS En ökning av de totala kostnaderna med ca 40 miljoner SEK mellan 2011 och 2012, varav LSS står för ca 16,7 miljoner av ökningen. Den högsta ökningen har skett inom LSS (22%), därefter ordinärt boende (14%) och särskilt boende (8%). Ökningen av kostnaderna inom öppen verksamhet (inom ÄO) beror på att insatsen kontaktperson, psykisk funktionshindrade tillkommit i årets kalkyl (2 miljoner SEK) samt ökad kostnad pga. minskad stimulansmedel för anhörigstöd (ca 1 miljon SEK). Inom LSS är det bl.a. kostnader inom personlig assistans (barn har tillkommit för 2012 som tidigare låg under RCB) och korttidsvistelsen Trollsländan som står för en del av de ökade kostnaderna. I materialet ingår även kostnaderna för köpta platser. Tierps kommun har större andel kostnader mot LSS (3%) och lägre andel mot särskilt boende (3%) än i jämförelse med det nationella snittet.

45 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per brukare SoL & LSS Medel Skara Båstad Skurup Kristinehamn Varberg Älvkarleby Karlstad Vara Karlskoga Tierp Forshaga Hällefors Eslöv Vimmerby Älmhult Kumla Ockelbo Laholm Säffle Bollnäs Gislaved Bollebygd Bengtsfors Ängelholm Mullsjö Ludvika Gotland Heby Ljusdal Vårgårda Katrineholm Mellerud Kostnad per brukare har ökat men är Oxelösund fortsatt på en lägre nivå i jämförelse Trosa med andra kommuner. Örebro Leksand År Kostnad per brukare Härryda Kungsbacka Orust Östersund Luleå Karlskrona Dals-Ed Mora Boden Kristianstad Hammarö Gagnef Växjö Vansbro Munkedal Uddevalla Vindeln Pajala Kalmar Gällivare Knivsta

46 Extern jämförelse 2012 Kostnad/invånare inom SoL & LSS Kommun Kostnad per invånare SoL & LSS Medel Skurup Knivsta Bollebygd Härryda Trosa Varberg Kungsbacka Hammarö Karlstad Båstad Kumla Mullsjö Vårgårda Eslöv Älvkarleby Skara Älmhult Vimmerby Örebro Laholm Forshaga Tierp Växjö Heby Gislaved Karlskoga Luleå Kristinehamn Gotland Vara Orust Ängelholm Kostnad per invånare har ökat ganska mycket och ligger nu i den mellersta Dals-Ed kategorin i jämförelse med andra Gagnef kommuner. Oxelösund En förklaring till kostnadsökningen är Kristianstad delvis pga. tidigare RCB kostnader är Säffle nu med i kalkylen för KPB ÄO/LSS Karlskrona (köpta platser, soc. psyk). Kalmar Bollnäs År Kostnad per invånare Leksand Munkedal Katrineholm Uddevalla Hällefors Östersund Bengtsfors Mora Ludvika Ockelbo Ljusdal Vansbro Boden Gällivare Mellerud Vindeln Pajala

47 LSS

48 Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad och daglig verksamhet i jämförelse med genomsnittskommunen.

49 Insatsmix LSS Tierp har en större andel kostnader för gruppbostad i jämförelse med genomsnittskommunen.

50 Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall LSS Andelen ytterfall har minskat pga. antalet aktuella brukare har ökat. Antalet faktiska ytterfall har ökat från 21 till 22 st.

51 Kommun Daglig verksamhet Medel 515 Vara 129 Ockelbo 218 Mora 230 Tierp 273 Boden 285 Karlskoga 304 Båstad 331 Älvkarleby 331 Bollnäs 339 Mullsjö 339 Oxelösund 349 Gotland 358 Östersund 364 Kumla 374 Skara 376 Pajala 377 Bengtsfors 380 GBG, Östra GBG 389 Dals-Ed 390 Älmhult 394 Ludvika 400 Eslöv 410 Hällefors 416 Varberg 426 Karlstad 442 Skurup 446 Örebro 446 Hammarö 448 Kristianstad 450 Forshaga 456 Katrineholm 467 Luleå 468 Mellerud 472 Extern jämförelse Daglig verksamhet Vansbro 476 Laholm 482 Växjö 492 Knivsta 503 Alingsås 505 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dag med Kristinehamn 507 beslut (ej tillfällen) Munkedal 516 Kalmar 525 Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Säffle 529 Blå = 50% av kommunerna GBG, Angered 548 Heby 551 Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Ängelholm 553 GBG, Majorna-Linné 557 År Kostnad per dygn Daglig verksamhet Gagnef Kungälv Gislaved Vimmerby Uddevalla 607 Leksand 610 Vårgårda 622 Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: GBG, Norra Hisingen 634 Gruppstorlek Ljusdal 640 Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. Orust 656 utegrupp med specifika handledare) GBG, Västra GBG 668 Andel i egen regi Kungsbacka 683 Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Vindeln 685 Andel företagsknutna platser Göteborg 686 Många unga med nya behov/krav GBG, centrum 765 Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) GBG, Lundby 780 Samarbete med gruppbostad Bollebygd 796 Lokalkostnader GBG, Västra Hisingen 839 Habiliteringsersättning GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo 845 Härryda 855 Gällivare Jan van Helleputte, Ensolution 957 AB, Mobil , Trosa 1 028

52 Daglig verksamhet Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

53 Extern jämförelse Personlig assistans, SFB Kommun Personlig assistans, SFB Medel 74 Kumla 22 Hällefors 29 Vårgårda 35 Mellerud 35 Bengtsfors 36 Vindeln 38 Mullsjö 40 Ockelbo 41 Skurup 44 Alingsås 44 Gagnef 46 Trosa 51 Eslöv 52 Uddevalla 54 Örebro 55 Oxelösund 56 Tierp 56 Orust 57 Boden 59 Vansbro 62 Bollebygd 63 Karlskoga 63 Vimmerby 67 Heby 69 Ljusdal 70 Gislaved 74 Varberg 74 Gotland 74 Forshaga 78 Gällivare 79 Ängelholm 79 Kristinehamn 80 Karlstad 81 Kristianstad 81 Ludvika 82 Östersund 82 Bollnäs 82 Båstad 83 Katrineholm 85 Karlskrona 86 Hammarö 86 Älvkarleby 86 Knivsta 87 Pajala 89 Härryda 89 Mora 92 Kalmar 93 Luleå 95 Kungälv 96 Dals-Ed 100 Leksand 106 Vara 112 Säffle 113 Kungsbacka 114 Växjö 115 Munkedal 121 Älmhult 129 Laholm 137 Tabellen visar en jämförelse av nettotimkostnad (efter ersättning för FK). Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per SFB timme Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda

54 Personlig assistans Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

55 Kommun Gruppbostad LSS Medel Hällefors GBG, centrum Kristinehamn Ängelholm Forshaga GBG, Majorna-Linné Gotland Gagnef Karlskoga Kumla Kristianstad Bollnäs Luleå Bengtsfors Skurup Kungälv Mora Varberg GBG, Norra Hisingen Alingsås Säffle Karlskrona Oxelösund Hammarö Uddevalla GBG, Askim Frölunda Högsbo Växjö Karlstad Eslöv Boden Ockelbo Extern jämförelse Gruppbostad Katrineholm Örebro Älvkarleby GBG, Östra GBG Ljusdal Tabellen visar en jämförelse av dygnskostnad. Göteborg Älmhult Ljusblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK Orust Blå = 50% av kommunerna Vara Mörkblå = 25% av kommunerna, de med högre EK Gislaved Skara År Kostnad per dygn Gruppbostad Kungsbacka GBG, Lundby Munkedal Pajala Mellerud Tierp Vimmerby Ludvika Vindeln Kalmar Mullsjö GBG, Västra GBG GBG, Västra Hisingen Leksand Laholm GBG, Örgryte Härlanda Gällivare Östersund GBG, Angered Dals-Ed Heby Vårgårda Båstad Härryda Jan van Helleputte, Ensolution AB, Mobil , Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Storlek på boende (4, 5 el. 6 platser) Personaltäthet Nattpersonal, vaken natt Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet Vårdtyngden bland brukare Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform

56 Övergripande Gruppbostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

57 Kvalitet och kostnad Gruppbostad, Brukare

58 Extern jämförelse Servicebostad Kommun Servicebostad LSS Medel Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby Eslöv Boden Mora Laholm Östersund Varberg Forshaga Växjö Karlstad Katrineholm Orust GBG, Västra GBG Kristianstad Ängelholm Karlskrona Uddevalla Gislaved Kalmar Mellerud Alingsås Örebro GBG, Örgryte Härlanda Pajala Kungälv Dals-Ed Heby GBG, Östra GBG GBG, Lundby Kungsbacka Luleå Göteborg Gagnef Älmhult GBG, Angered GBG, Norra Hisingen Gällivare GBG, Västra Hisingen Trosa Härryda Älvkarleby Munkedal Båstad GBG, Askim Frölunda Högsbo Leksand Bollebygd 2 800

59 Övergripande Servicebostäder Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

60 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare LSS Kommun Kostnad per brukare LSS Medel Skara Älvkarleby Gotland Kristinehamn Bollnäs Ockelbo Karlskoga GBG, Östra GBG Tierp GBG, Angered Vara GBG, Majorna-Linné Ängelholm Gagnef Skurup Hällefors Bengtsfors Karlstad Varberg Mullsjö Dals-Ed Forshaga Vårgårda Knivsta Vansbro Båstad Eslöv GBG, centrum GBG, Lundby Vindeln Kumla Mora Älmhult Boden Heby Bollebygd Mellerud Trosa Gislaved Göteborg Säffle Örebro Kristianstad Luleå Oxelösund Kungälv GBG, Norra Hisingen GBG, Västra Hisingen Härryda Ljusdal Katrineholm Laholm Ludvika Östersund Uddevalla Vimmerby Pajala GBG, Örgryte Härlanda Kungsbacka Växjö Karlskrona GBG, Västra GBG Alingsås GBG, Askim Frölunda Högsbo Kalmar Hammarö Leksand Gällivare Munkedal Orust Enhetskostnaden per brukare inom LSS är för Tierps kommun utfallet år 2012, SEK. För utfallet 2011 var utfallet SEK dvs. en minskning på ca 6000 SEK. Generellt sett är utfallet för Tierps kommun lågt i jämförelse med den externa jämförelsen.

61 Sammanfattning LSS Det faktiska antalet ytterfall har ökat med en brukare, trots att andelen ytterfall minskat (till följd av fler aktuella brukare under 2012 än 2011). Forshem, Smedkulla och Bokbindarlunden har höga enhetskostnader. De flesta ytterfallen bor i dessa gruppbostader. Den upplevda kvaliteten på gruppbostäderna har blivit lite bättre med en variation på enhetsnivå. Daglig verksamhet har lyckats att hantera en volymökning utan att kostnaderna har minskat vilket bidragit till en lägre enhetskostnad per dag med insatsen. Den upplevda kvaliteten har blivit bättre inom alla enkätsområden. Kostnader för personlig assistans har ökat mellan åren delvis pga. Försäkringskassan har blivit strängare i sina beslut. Den upplevda kvaliteten är blivit sämre inom samtliga enkätområden, både från personal- och brukarenkäterna. För 2012 går man mindre runt på personlig assistans ersättningen än vad man gjorde under 2011.

62 SoL Ordinärt och särskilt boende

63 Extern jämförelse 2012 Andel ytterfall SoL

64 Extern jämförelse Särskilt boende, egen regi Kommun Särskilt boende Medel Vara Eslöv Varberg Kristinehamn Bengtsfors Östersund Vimmerby Laholm Växjö Boden Tierp Vårgårda Luleå Bollebygd Mellerud Skara Ronneby Leksand Ljusdal Ockelbo Ängelholm Vansbro Gotland Bollnäs Säffle Kristianstad Älmhult Karlskoga Älvkarleby Ludvika Örebro Mora Karlstad Skurup Härryda Forshaga Hammarö Mullsjö Karlskrona Uddevalla Kumla Gällivare Trosa Pajala Knivsta Munkedal Båstad Oxelösund Orust Heby Kungsbacka Vindeln Kalmar Katrineholm Gislaved Gagnef Dals-Ed Tabellen visar en jämförelse av kostnad per dygn på särskilt boende, HSL är medräknat. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per dygn i särskilt boende Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demenseller vanligt boende) Fastigheten (nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan

65 Särskilt boende, egen regi Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

66 Kostnad och kvalitet Särskilt boende - Brukare

67 Extern jämförelse Hemtjänsttimme Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Tabellen visar en jämförelse av kostnad per beviljad timme hemtjänst. Ljusblå Blå Mörkblå = 25% av kommunerna, de med lägre EK = 50% av kommunerna = 25% av kommunerna, de med högre EK År Kostnad per hemtjänsttimme Följande orsaker till kostnadsskillnader kan ses: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna

68 Övergripande Hemtjänst Personal 2012 Personal 2011 Brukare 2012 Brukare 2011

69 Kvalitet och kostnad Hemtjänst, Brukare

70 Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår Kostnad helår särskilt boende Motsvarande antal hemtjänsttimmar / år Motsvarande antal hemtjänsttimmar / vecka 28 Antal brukare inom ordinärt boende med kostnaden över brytbunkten 10 Antal brukare inom hemtjänsten med timmar över brytbunkten 5 Tre brukare som tillkommit (SÄB 2012) i de högre kostnadsintervallen är de brukare med köpt plats för psykiskt funktionshindrade (som tidigare låg under LSS).

71 Extern jämförelse 2012 Kostnad/brukare SoL Kommun Kostnad per brukare SoL Medel Skurup Eslöv Forshaga Varberg Båstad Skara Tierp Kristinehamn Vara Kumla Karlstad Vimmerby Laholm Ronneby Älvkarleby Karlskoga Heby Bollebygd Säffle Hällefors Ockelbo Katrineholm Härryda Älmhult Mullsjö Gislaved Bollnäs Örebro Kostnaden per brukare inom SoL är för Tierps kommun utfallet år 2012, SEK. För utfallet 2011 var utfallet SEK dvs. en ökning på SEK. Östersund Mellerud Ludvika Hammarö Vårgårda Bengtsfors Ängelholm Ljusdal Luleå Oxelösund Generellt sett är utfallet för Trosa Tierps kommun lågt i Kungsbacka jämförelse med den externa Orust Leksand jämförelsen. Dals-Ed Växjö Gotland Karlskrona Boden Kristianstad Mora Kalmar Uddevalla Munkedal Gagnef Vansbro Vindeln Pajala Gällivare Knivsta Jan van Helleputte, 324 Ensolution 114 AB, Mobil ,

72 Extern jämförelse Konsumtion särskilt boende & hemtjänst, personer över 80 år Boendedygn Hemtjänsttimmar

73 Sammanfattning SoL Andelen ytterfall har ökat inom SoL, mestadels inom ordinärt boende. 3 st ytterfall har tillkommit för köpt plats (psykiskt funktionshindrade) som tidigare låg under LSS. Enhetskostnaderna för både hemtjänsttimmen och dygnskostnaden på säbo har ökat vilket gör att fler brukare blir mer kostsamma och hamnar därför över 600 tkr under Ytterfallen har oftast en insatskombination av hemtjänst, äldreboende och korttidsvård. Inom särskilt boende har det skett en kostnadsökning med en mindre volymökning mellan åren, vilket resulterat i att enhetskostnaden per dygn har ökat. Kvaliteten inom särskilt boende är fortsatt god ur brukarperspektivet samtidigt som personalen upplever kvaliteten högre än tidigare. Det har skett en stor kostnadsökning inom hemtjänsten medan volymen (HSL ingår ej) är fortsatt densamma. Detta har resulterat i att enhetskostnaden har ökat mycket mellan åren. Kvaliteten inom hemtjänsten är fortsatt densamma som Alla enkätområden förutom Trygghet får godkänt eller mycket bra. Trygghetsfrågor är fortsatt på en låg nivå. Kvinnor står för 65 % av kostnaderna inom SoL och männen 35%. En kvinnlig brukare kostar i snitt SEK mer än en manlig brukare inom SoL.

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Vansbro kommun Ensolution AB Jenny Jonsson Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering Processutveckling

Läs mer

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-15 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1 Agenda 09.00 Registrering och kaffe 09.30 09.45 Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting 09.45 11.00 Presentation

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare JÄMFÖRELSER MELLAN KOMMUNER INOM OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen Ekonomisk resultat 2013-04-30 Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat 08.05.2013 periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng

Försörjningsmåttet 3 kv 2013 i Bengtsfors, Dals-Ed, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Ulrica Sandzen 531526929 Försörjningsmåttet 3 kv 213 i Bengtsfors, DalsEd, Åmål, Säffle Årjäng Försörjningsmåttet Samordningsförbundet

Läs mer

Nationellt system för uppföljning

Nationellt system för uppföljning Nationellt system för uppföljning Socialstyrelsen ska i samarbete med SKL utveckla ett nationellt system för öppna redovisningar och jämförelser av effekter, kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen Öppna

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning per september 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Tobias Åström Sinisalo 2014-10-08 UAN-2014-0066 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer