Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)"

Transkript

1 Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1

2 Agenda Registrering och kaffe Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting Presentation av jämförelser Kostnad per brukare (KPB) 2008 års utfall Bengt André, Sveriges Kommuner och Landsting och Andreas Johansson, Ensolution AB Så arbetar vi med kostnad per brukare i Gotlands kommun Lena Lager socialchef, Eva Sellberg, utvecklingschef Lunch Hur används information från Kostnad per brukare i besparingstider? Erfarenheter från Laholms kommun, Andreas Tylenius, kvalitetschef/bitr. socialchef, Jennie Andersson, ekonom Långtidsprognoser och Kostnad per brukare Erfarenheter från Örebro kommun, Ann-Kristin Sundelius, controller, Marie Willman, planerare Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat från ett dussintal kommuner, Andreas Johansson, Ensolution AB Kaffe Borlänge kommun - vad gör vi för utveckla kostnad per brukare? Vad har vi lärt oss med fem års arbete med KPB? Kerstin Hermansson, beställarchef, Yvonne Thorell, ekonom Mellankommunala nyckeltalsanalyser, Anders Norrlid, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Avslutande diskussion. Så utvecklar vi arbetet med Kostnad per brukare 2

3 Presentation av jämförelse Kostnad per brukare (KPB) års utfall Bengt André, SKL, Andreas Johansson, Ensolution AB, 3

4 Jämförande kommuner i analysen hittills för helår st (gröna) 66 kommuner är med totalt (gröna + gråa) 4

5 Introduktion till 2008-års analys Nyheter Förändringar i indikatorer % ytterfall LSS, > SEK Förändringar i gränser (färger) Procentuppräkning, KPI Justering av nivåer enligt ny utformning och ökad kunskap Särskilt boende LSS boende Vuxna Nya analyser Åtgärder Konsumtion / prognos Övrigt Fler kommuner HSL-insatser 5

6 Sammanfattande bild Åldersgrupp Antal invånare Totalkostnad Kostnad per invånare Antal brukare Medelkostnad 1-20 år år år år år år år år år Ca. 12,5 % av svensk äldre- och handikappomsorg (som kan brukarrelateras) Mer detaljerad specifikation av kostnader för olika åldersintervall än andra tidigare sammanställningar Kostnad per invånare fördubblas för respektive åldersintervall 6

7 Sammanfattande analysmodell 7

8 Analysmodell Brukarmix Syftet med denna analys är att undersöka om kommunen har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi fler ytterfall (kostsamma) än andra kommuner? Hur ser balansen ut mellan ordinärt och särskilt boende? Har man rätt insatser för de kostsamma brukarna? 8

9 Andel brukare inom olika kostnadsintervall. Jämförande procentuell fördelning av brukare (brukarmix) inom ordinärt och särskilt boende As kersund Gällivare Laxå Älvkarleby Skurup Falun Växjö Svedala Färgelanda Vans bro Älmhult Borlänge Bollnäs Her rljunga Säf fle Berg Brukarmixanalys Ordinärt och särskilt boende Ronneby Norberg Boden Bräcke Gotland Övertor neå Kumla Alvesta Umeå Hammarö Karlstad Katrineholm Sundbyberg Eslöv Skara Laholm Lindesberg Varberg Tierp Robertsfors Ängelholm Örebro Bengtsfors Bolleby gd Dals-Ed Östersund Enköping Gräs torp Mellerud 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 Brukarmixanalys Variationen mellan kommunerna skiljer sig ifrån lägst andel brukare med en kostnad över kr ca 0,7 % - 22,0 % Inget samband kan ses mellan storlek på kommun och andel ytterfall Kommentarer: Av materialet framgår att kommuner som nyligen påbörjat arbetet med KPB har en högre andel ytterfall än kommuner som har arbetat med KPB några år Kommunerna har i arbetet med kostnad per brukare analyserat kostnadskrävande brukare och flertalet har genomfört åtgärder för att minska antalet En adekvat strategi för en balans mellan insatser inom ordinärt och särskilt boende i kombination med satsning på brukare med framtida ökade behov borde kunna resultera i en brukarmix med ytterfall under 5 procent Produktiviteten påverkar antalet ytterfall Strategiskt val av kvalitetshöjande insatser i ordinärt och särskilt boende påverkar andelen ytterfall (t.ex. en satsning på ett specialteam) En äldre befolkning kan påverka andelen ytterfall 10

11 Åtgärder i kommunerna Rapportering av ytterfall Dialog med biståndsbedömmare Kreativitet i åtgärder Förändring av insatsmix Vårdkedja, utskrivningklara till insats Specialteam Korttidsvård Balans ordinärt och särskilt boende Neddragning av antal platser i särskilt boende Upphandling LOV 11

12 Andel brukare inom olika kostnadsintervall. Jämförande procentuell fördelning av brukare (brukarmix) inom LSS Gällivare Robertsfors Ronneby Växjö Laholm Tierp Enköping Katrineholm Boden Lax å A lvesta Brukarmix LSS Säff le Mellerud Vans bro Skurup Karlstad Borlänge Dals-Ed Gotland As kersund Svedala Färgelanda Bräcke Över 1 milj Umeå Hammarö Berg Norberg Herrljunga Älmhult Eslöv Ä lvkarleby Lindesberg Bengtsfors Bollebygd Kumla Ängelholm Övertorneå Örebro Östersund Skara Bollnäs Varberg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 Brukarmixanalys LSS Variation från 1,0 % till 23,1 % andel resurskrävande brukare över kr Det finns inget samband mellan storlek på kommun och brukarmix Kommuner med en hög andel ytterfall riskerar att få en hög medelkostnad Exempel på förklaringar av skillnad i resultat: Brytpunkt mellan LSS-boende och personlig assistans. Den insatsmix som kommunen har valt påverkar andelen ytterfall Brukarmix och produktivitet inom personlig assistans. T.ex. En större andel äldre påverkar antalet timmar Insatspaket för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall Kommuner som av historiska skäl haft många vårdhemsplaceringar på orten, exempelvis före psykiatrireformen En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall 13

14 Åtgärder i kommunerna Analys av ytterfall Revidering av bedömningar Förändring i produktivitet, t.ex. förbättrad beläggning Upphandling 14

15 Analysmodell Produktivitetsanalys Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k nyckeltalsjämförelse Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till andra kommuner? Vad beror detta på? 15

16 Kommun Enhetskostnad totalt Umeå 313 Boden 316 Gotland 325 Växjö 328 Robertsfors 353 Laxå 356 Sundbyberg 358 Falun 364 Mellerud 365 Svedala 366 Bollnäs 376 Östersund 376 Askersund 383 Karlstad 387 Norberg 387 Laholm 388 Övertorneå 388 Ronneby 393 Skurup 404 Hammarö 405 Borlänge 414 Älvkarleby 421 Gällivare 423 Bengtsfors 425 Varberg 425 Färgelanda 425 Bräcke 431 Skara 435 Ängelholm 442 Herrljunga 447 Enköping 450 Katrineholm 462 Vansbro 468 Kumla 468 Älmhult 478 Örebro 478 Eslöv 479 Tierp 480 Bollebygd 484 Berg 511 Dals-Ed 512 Alvesta 515 Säffle 543 Grästorp 587 Lindesberg 611 Medel 423 Kostnad per hemtjänsttimme (exkl. service, anhörigvård, boendestöd) Grön Gul Röd Under 385 SEK SEK Över 430 SEK Dessa intervall baseras på: Andel direkt brukartid Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 16

17 Hemtjänsttimmen Stor variation mellan kommunerna Det finns inget samband mellan storlek på kommun och hög produktivitet Fokusering på antalet timmar borde påverka produktiviteten Politiska ambitionsnivåer påverkar kostnaderna Exempel på vad som förklarar skillnader: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna 17

18 Åtgärder i kommunerna Förändrad resursfördelning Genomlysning med processkartläggning, ex. flödet mellan biståndsbedömmare och hemtjänst Bättre genomförandeplaner Planeringssystem / metod LOV / Konkurrensutsättning Upphandling Anpassning av personal till behov Riktlinjer för delegerad HSL-tid Mätning av utförd tid Minska variation på hemtjänstgruppsnivå Satsning på ledarskap och kompetensutveckling Låssystem med mobiltelefon 18

19 Kommun Enhetskostnad totalt Eslöv Mellerud Enköping Bräcke Alvesta Östersund Vansbro Tierp Ronneby Säffle Laholm Ängelholm Färgelanda Lindesberg Bollebygd Katrineholm Dals-Ed Norberg Karlstad Skara Grästorp Älmhult Sundbyberg Boden Robertsfors Gotland Varberg Hammarö Örebro Övertorneå Gällivare Umeå Växjö Berg Herrljunga Bollnäs Skurup Bengtsfors Askersund Borlänge Kumla Laxå Svedala Falun Älvkarleby Medel Enhetskostnad per dygn inom särskilt boende (exklusive boende för psykiskt funktionshindrade) Grön Gul Röd Under 1500 SEK SEK Över 1645 SEK Dessa intervall baseras på: Personaltäthet Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 19

20 Särskilt boende Stor variation mellan kommunerna Det finns inget samband mellan storlek på kommunerna och hög produktivitet Flertalet kommuner har en låg dygnskostnad Jämfört med 2007 är det också en minskning av dygnskostnaderna Exempel på vad som förklarar skillnader: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende, Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan 20

21 Åtgärder i kommunerna Översyn av beläggning Minskning av variation mellan boenden Bemanningsplanering Ersättningsnivåer Detaljanalys Användning av HSL-personal Omvandling av särskilt boende platser till trygghetsboende Omvandling av särskilt boende platser till LSS boende Omvandling särskilt boende platser till korttidsvård Neddragning av platser på dyra boenden Ombyggnation för att höja standard 21

22 Kommun Enhetskostnad totalt Bollnäs Lindesberg Kumla Alvesta Östersund Hammarö Örebro Vansbro Svedala Eslöv Ängelholm Bräcke Askersund Berg Umeå Skurup Boden Karlstad Varberg Gotland Skara Dals-Ed Säffle Borlänge Färgelanda Tierp Älmhult Växjö Bengtsfors Älvkarleby Mellerud Robertsfors Katrineholm Gällivare Ronneby Herrljunga Enköping Laxå Laholm Medel Enhetskostnad per dygn i LSS boende för vuxna, gruppboende, egen regi Grön Gul Röd Under 1950 SEK SEK Över 2350 SEK Dessa intervall baseras på: Personaltäthet Erfarenhet Detaljanalyser under året Variation mellan högst och lägst 22

23 LSS Boende vuxna Stor variation mellan kommunerna, från lägst till högst är det mer än en dubblerad kostnad I små kommuner slår enstaka ytterfall igenom. Ex. Herrljunga och Laholm Stor andel köp av resurskrävande platser innebär minskad kostnad för boenden i egen regi Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på boende Andel av serviceboende Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på dagverksamhet Åldersstruktur Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 23

24 Åtgärder i kommunerna Anpassad bemanning till behov Mix mellan servicebostäder och gruppbostäder Stödbehovsmätningar Resursfördelning Nedbrytning och detaljanalys Olika inriktningar inom boendena Upphandling 24

25 Kommun Enhetskostnad totalt Mellerud 29 Askersund 33 Ängelholm 39 Älvkarleby 42 Örebro 45 Säffle 51 Svedala 54 Umeå 57 Eslöv 61 Bollebygd 64 Bengtsfors 66 Laxå 70 Lindesberg 70 Bollnäs 70 Herrljunga 70 Övertorneå 72 Gotland 74 Färgelanda 74 Hammarö 74 Dals-Ed 76 Katrineholm 77 Varberg 78 Kumla 79 Borlänge 83 Ronneby 84 Tierp 84 Karlstad 87 Vansbro 90 Berg 90 Boden 96 Robertsfors 99 Växjö 102 Alvesta 104 Gällivare 104 Skurup 113 Enköping 117 Medel 74 Nettotimkostnad, Personlig assistans, LASS, egen regi Grön Gul Röd Under 60 SEK SEK Över 80 SEK Dessa intervall baseras på: Processkartläggningar Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 25

26 Personlig assistans, LASS, egen regi Ingen kommun går runt på ersättningen från Försäkringskassan Stor variation mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och timkostnad Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda 26

27 Åtgärder i kommunerna Förändrade rutiner på natten Satsningar på ledarskap bland enhetschefer Organisationsförändring av serviceteam och vikariepool Revidering av schemaläggningsmodell Organisationsförändring av enheter Inrapportering via telefoner Förändrad akutrekrytering Ökad andel i privat regi 27

28 Kommun Enhetskostnad totalt Lindesberg 227 Älvkarleby 267 Skara 271 Boden 274 Övertorneå 313 Örebro 328 Laxå 330 Askersund 336 Vansbro 345 Eslöv 353 Ängelholm 356 Umeå 358 Robertsfors 360 Bollnäs 361 Katrineholm 383 Borlänge 395 Östersund 396 Säffle 400 Varberg 406 Ronneby 409 Dals-Ed 418 Älmhult 429 Tierp 432 Herrljunga 436 Gotland 450 Svedala 455 Kumla 461 Enköping 485 Skurup 496 Hammarö 500 Ludvika 501 Norberg 502 Berg 511 Färgelanda 514 Växjö 541 Bengtsfors 580 Karlstad 590 Mellerud 590 Laholm 639 Bräcke 704 Alvesta 753 Gällivare Kostnad per dag med beslut, Daglig verksamhet, LSS Grön Gul Röd Under 360 SEK SEK Över 460 SEK Dessa intervall baseras på: Processkartläggningar Erfarenhet Detaljanalyser under året Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 28

29 Kostnad per dag med beslut, Daglig verksamhet, LSS Stor variation mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och kostnad Exempel på vad som förklarar skillnader: Gruppstorlek Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare) Andel i egen regi Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Andel praktikplatser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad Lokalkostnader Habiliteringsersättning 29

30 Åtgärder i kommunerna Ökad andel intäkter Ersättningsnivåer Bemanning Specialinriktningar Extern regi eller ej Satsning på praktikplatser 30

31 Övriga analyser och åtgärder Registrering av hälso- och sjukvårdsinsatser Höjning av kompetens i hemtjänst för ökad delegering Kvalitetssäkring av verksamhetssystem Uppdatering av beslut i verksamhetssystemet Nytt verksamhetssystem 31

32 Analysmodell Konsumtionsanalys Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till andra kommuner? Hur ser vår medelkostnad ut i förhållande till andra kommuner? Beror detta på befolkningsstrukturen eller på vår produktivitet? 32

33 Övertorneå Herrljunga Laholm Vansbro Färgelanda Dals-Ed Robertsfors Eslöv Boden Mellerud Bräcke Umeå Gällivare Askersund Norberg Grästorp Bengtsfors Berg Hammarö Älmhult Bollebygd Växjö Ronneby Enköping Östersund Ängelholm Svedala Skurup Lindesberg Alvesta Säffle Varberg Laxå Katrineholm Tierp Gotland Bollnäs Skara Örebro Borlänge Kumla Älvkarleby Falun Karlstad Sundbyberg Antal timmar hemtjänst per invånare över 80 år och antal dygn särskilt boende per invånare över 80 år Antal timmar hemtjänst per invånare > 80 år Antal dygn i särskilt boende per invånare > 80 år Konsumtion över 80 år i ordinärt och särskilt boende 33

34 Konsumtionsanalys Mycket stor variation mellan kommunerna i konsumtion > 80 år Olika andel hemtjänst och särskilt boende Exempel på vad som förklarar skillnader: Åldersstruktur Insatsmix mellan ordinärt och särskilt boende Riktlinjer för bistånd Tradition och kultur Geografiska förutsättningar Resursfördelningssystem Inrapporteringsrutin Storstadseffekt Förebyggande insatser 34

35 Jämförelsematris Produktivitet Brukarmix Konsumtion Totalindex Daglig Personlig assistans, verksamhet, Kommun Hemtjänst Särskilt boende LSS-boende LASS egen regi LSS % ytterfall, ord/säbo % ytterfall, LSS Medelkostnad ej viktat Kostnad Totalindex per timme per dygn per dygn per timme per dag andel i procent andel i procent per brukare per invånare poäng Alvesta ,0% 13,7% ,89 Askersund ,0% 7,0% ,00 Bengtsfors ,8% 9,6% ,67 Berg ,1% 5,7% ,33 Boden ,2% 14,0% ,89 Bollebygd Saknas 64 Saknas 2,2% 3,2% ,14 Bollnäs ,0% 1,2% ,11 Borlänge ,2% 7,9% ,44 Bräcke Saknas 704 5,7% 6,5% ,75 Dals-Ed ,1% 7,5% ,00 Enköping ,0% 17,0% ,89 Eslöv ,1% 4,6% ,67 Falun Saknas Saknas Saknas 11,0% Saknas Saknas Saknas 3,33 Färgelanda ,1% 6,8% ,44 Gotland ,5% 7,4% ,11 Grästorp Saknas Saknas Saknas 1,0% Saknas Saknas Saknas 5,00 Gällivare ,0% 23,1% ,11 Hammarö ,7% 5,8% ,56 Herrljunga ,9% 5,1% ,89 Karlstad ,6% 10,0% ,00 Katrineholm ,5% 14,2% ,89 Kumla ,0% 5,0% ,11 Laholm Saknas 639 4,0% 17,8% ,63 Laxå ,0% 14,0% ,78 Lindesberg ,0% 3,3% ,67 Mellerud ,7% 11,3% ,00 Norberg Saknas Saknas 502 6,4% 5,7% ,71 Robertsfors ,0% 22,6% ,89 Ronneby ,4% 21,0% ,33 Skara Saknas 271 4,1% 1,6% ,50 Skurup ,5% 10,2% ,89 Sundbyberg Saknas Saknas Saknas 4,5% Saknas Saknas Saknas 8,33 Svedala ,7% 6,8% ,67 Säffle ,2% 13,5% ,89 Tierp ,3% 17,0% ,00 Umeå ,0% 6,2% ,22 Vansbro ,0% 11,0% ,33 Varberg ,9% 1,0% ,22 Växjö ,7% 20,0% ,22 Älmhult Saknas 429 8,6% 4,8% ,00 Älvkarleby ,5% 4,5% ,00 Ängelholm ,5% 2,8% ,33 Örebro ,4% 2,5% ,22 Östersund Saknas 396 1,6% 1,9% ,50 Övertorneå Saknas ,3% 2,6% ,25 Medel ,8% 8,9% ,07 35

36 Regler för indikatorer Hjt-timme Säbo LSS boende Personlig assistans Daglig verksamhet Under 385 = grönt Under = grönt Under = grönt Under 60 = grönt Under 360 = grönt = gult = gult = gult = gult = gult Över 425 = rött Över = rött Över = rött Över 80 = rött Över 460 = rött % ytterfall över , ord/säboytterfall, LSS över 1 miljonmedelkostnad Kostnad per inv. Totalindex Under 6% = grönt Under 6% = grönt Under = grönt Under = grönt Över 6,5 = grönt 6-9% = gult 6-9% = gult = gult = gult 3,8-6,5 = gult Över 9% = rött Över 9% = rött Över = rött Över = rött Under 3,8 = rött 36

37 Slutsatser Antalet ytterfall inom ordinärt och särskilt boende minskar Fokusering av förbättringsarbete och åtgärder inom de områden med låg produktivitet eller höga kostnader Kostnad per dygn inom särskilt boende minskar Bättre struktur av grunddata i ekonomi- och verksamhetssystem KPB har medfört en ökad kostnadsmedvetenhet på flera nivåer i den kommunala organisationen genom en mer detaljerad individbaserad kostnadsredovisning Bekräftelse framgångsrikt förbättringsarbete Arenor för att lära av varandra och utbyta erfarenheter Kostnad per brukare är ett kontinuerligt arbete 37

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? www.svensktnaringsliv.se MAJ 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Värde i välfärden Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst

Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Revisionsrapport Resursfördelning inom äldreomsorgen, särskilt boende och hemtjänst Söderhamns kommun Oktober 2009 Karin Bohlin 1 Sammanfattning Granskningen har genomförts med hjälp av dokumentstudier,

Läs mer

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011

Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 Tidigare isbn 91-7344-803-6 (Bokslut 1987) publicering: isbn 91-618-0330-8 (Bokslut 1988) isbn 91-618-0372-3

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner

Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Styr med resursfördelningen! Idéer för att utveckla sättet att fördela resurser i kommuner Upplysningar om rapportens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning...

Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... Befolkning... 3 Finansiella profiler... 5 Finansiell ställning... 11 Skola och barnomsorg... 12 Omsorgsverksamhet... 17 Fastighetsförvaltning... 22 Va-verksamhet... 26 IT... 28 Personal... 3 Forskning...

Läs mer

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen 1 1 Gotlands kommun Så arbetar vi med kostnad per brukare inom socialförvaltningen Lena Lager socialdirektör, lena.lager@gotland.se Eva Sellberg kvalitetschef, eva.sellberg@gotland.se 2 2 Agenda Kort om

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2014 Sveriges Nya Geografi 2014 I år ges Sveriges Nya Geografi ut för sjuttonde året i rad. Bakom publikationen står Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Arena för Tillväxt

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Örkelljunga kommun Våren 2009 1 SCB:s Medborgarundersökning våren 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Specialrapport för nätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer