Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens. Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB)"

Transkript

1 Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1

2 Agenda Registrering och kaffe Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting Presentation av jämförelser Kostnad per brukare (KPB) 2008 års utfall Bengt André, Sveriges Kommuner och Landsting och Andreas Johansson, Ensolution AB Så arbetar vi med kostnad per brukare i Gotlands kommun Lena Lager socialchef, Eva Sellberg, utvecklingschef Lunch Hur används information från Kostnad per brukare i besparingstider? Erfarenheter från Laholms kommun, Andreas Tylenius, kvalitetschef/bitr. socialchef, Jennie Andersson, ekonom Långtidsprognoser och Kostnad per brukare Erfarenheter från Örebro kommun, Ann-Kristin Sundelius, controller, Marie Willman, planerare Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat från ett dussintal kommuner, Andreas Johansson, Ensolution AB Kaffe Borlänge kommun - vad gör vi för utveckla kostnad per brukare? Vad har vi lärt oss med fem års arbete med KPB? Kerstin Hermansson, beställarchef, Yvonne Thorell, ekonom Mellankommunala nyckeltalsanalyser, Anders Norrlid, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) Avslutande diskussion. Så utvecklar vi arbetet med Kostnad per brukare 2

3 Presentation av jämförelse Kostnad per brukare (KPB) års utfall Bengt André, SKL, Andreas Johansson, Ensolution AB, 3

4 Jämförande kommuner i analysen hittills för helår st (gröna) 66 kommuner är med totalt (gröna + gråa) 4

5 Introduktion till 2008-års analys Nyheter Förändringar i indikatorer % ytterfall LSS, > SEK Förändringar i gränser (färger) Procentuppräkning, KPI Justering av nivåer enligt ny utformning och ökad kunskap Särskilt boende LSS boende Vuxna Nya analyser Åtgärder Konsumtion / prognos Övrigt Fler kommuner HSL-insatser 5

6 Sammanfattande bild Åldersgrupp Antal invånare Totalkostnad Kostnad per invånare Antal brukare Medelkostnad 1-20 år år år år år år år år år Ca. 12,5 % av svensk äldre- och handikappomsorg (som kan brukarrelateras) Mer detaljerad specifikation av kostnader för olika åldersintervall än andra tidigare sammanställningar Kostnad per invånare fördubblas för respektive åldersintervall 6

7 Sammanfattande analysmodell 7

8 Analysmodell Brukarmix Syftet med denna analys är att undersöka om kommunen har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi fler ytterfall (kostsamma) än andra kommuner? Hur ser balansen ut mellan ordinärt och särskilt boende? Har man rätt insatser för de kostsamma brukarna? 8

9 Andel brukare inom olika kostnadsintervall. Jämförande procentuell fördelning av brukare (brukarmix) inom ordinärt och särskilt boende As kersund Gällivare Laxå Älvkarleby Skurup Falun Växjö Svedala Färgelanda Vans bro Älmhult Borlänge Bollnäs Her rljunga Säf fle Berg Brukarmixanalys Ordinärt och särskilt boende Ronneby Norberg Boden Bräcke Gotland Övertor neå Kumla Alvesta Umeå Hammarö Karlstad Katrineholm Sundbyberg Eslöv Skara Laholm Lindesberg Varberg Tierp Robertsfors Ängelholm Örebro Bengtsfors Bolleby gd Dals-Ed Östersund Enköping Gräs torp Mellerud 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9

10 Brukarmixanalys Variationen mellan kommunerna skiljer sig ifrån lägst andel brukare med en kostnad över kr ca 0,7 % - 22,0 % Inget samband kan ses mellan storlek på kommun och andel ytterfall Kommentarer: Av materialet framgår att kommuner som nyligen påbörjat arbetet med KPB har en högre andel ytterfall än kommuner som har arbetat med KPB några år Kommunerna har i arbetet med kostnad per brukare analyserat kostnadskrävande brukare och flertalet har genomfört åtgärder för att minska antalet En adekvat strategi för en balans mellan insatser inom ordinärt och särskilt boende i kombination med satsning på brukare med framtida ökade behov borde kunna resultera i en brukarmix med ytterfall under 5 procent Produktiviteten påverkar antalet ytterfall Strategiskt val av kvalitetshöjande insatser i ordinärt och särskilt boende påverkar andelen ytterfall (t.ex. en satsning på ett specialteam) En äldre befolkning kan påverka andelen ytterfall 10

11 Åtgärder i kommunerna Rapportering av ytterfall Dialog med biståndsbedömmare Kreativitet i åtgärder Förändring av insatsmix Vårdkedja, utskrivningklara till insats Specialteam Korttidsvård Balans ordinärt och särskilt boende Neddragning av antal platser i särskilt boende Upphandling LOV 11

12 Andel brukare inom olika kostnadsintervall. Jämförande procentuell fördelning av brukare (brukarmix) inom LSS Gällivare Robertsfors Ronneby Växjö Laholm Tierp Enköping Katrineholm Boden Lax å A lvesta Brukarmix LSS Säff le Mellerud Vans bro Skurup Karlstad Borlänge Dals-Ed Gotland As kersund Svedala Färgelanda Bräcke Över 1 milj Umeå Hammarö Berg Norberg Herrljunga Älmhult Eslöv Ä lvkarleby Lindesberg Bengtsfors Bollebygd Kumla Ängelholm Övertorneå Örebro Östersund Skara Bollnäs Varberg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12

13 Brukarmixanalys LSS Variation från 1,0 % till 23,1 % andel resurskrävande brukare över kr Det finns inget samband mellan storlek på kommun och brukarmix Kommuner med en hög andel ytterfall riskerar att få en hög medelkostnad Exempel på förklaringar av skillnad i resultat: Brytpunkt mellan LSS-boende och personlig assistans. Den insatsmix som kommunen har valt påverkar andelen ytterfall Brukarmix och produktivitet inom personlig assistans. T.ex. En större andel äldre påverkar antalet timmar Insatspaket för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall Kommuner som av historiska skäl haft många vårdhemsplaceringar på orten, exempelvis före psykiatrireformen En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall 13

14 Åtgärder i kommunerna Analys av ytterfall Revidering av bedömningar Förändring i produktivitet, t.ex. förbättrad beläggning Upphandling 14

15 Analysmodell Produktivitetsanalys Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k nyckeltalsjämförelse Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till andra kommuner? Vad beror detta på? 15

16 Kommun Enhetskostnad totalt Umeå 313 Boden 316 Gotland 325 Växjö 328 Robertsfors 353 Laxå 356 Sundbyberg 358 Falun 364 Mellerud 365 Svedala 366 Bollnäs 376 Östersund 376 Askersund 383 Karlstad 387 Norberg 387 Laholm 388 Övertorneå 388 Ronneby 393 Skurup 404 Hammarö 405 Borlänge 414 Älvkarleby 421 Gällivare 423 Bengtsfors 425 Varberg 425 Färgelanda 425 Bräcke 431 Skara 435 Ängelholm 442 Herrljunga 447 Enköping 450 Katrineholm 462 Vansbro 468 Kumla 468 Älmhult 478 Örebro 478 Eslöv 479 Tierp 480 Bollebygd 484 Berg 511 Dals-Ed 512 Alvesta 515 Säffle 543 Grästorp 587 Lindesberg 611 Medel 423 Kostnad per hemtjänsttimme (exkl. service, anhörigvård, boendestöd) Grön Gul Röd Under 385 SEK SEK Över 430 SEK Dessa intervall baseras på: Andel direkt brukartid Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 16

17 Hemtjänsttimmen Stor variation mellan kommunerna Det finns inget samband mellan storlek på kommun och hög produktivitet Fokusering på antalet timmar borde påverka produktiviteten Politiska ambitionsnivåer påverkar kostnaderna Exempel på vad som förklarar skillnader: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna 17

18 Åtgärder i kommunerna Förändrad resursfördelning Genomlysning med processkartläggning, ex. flödet mellan biståndsbedömmare och hemtjänst Bättre genomförandeplaner Planeringssystem / metod LOV / Konkurrensutsättning Upphandling Anpassning av personal till behov Riktlinjer för delegerad HSL-tid Mätning av utförd tid Minska variation på hemtjänstgruppsnivå Satsning på ledarskap och kompetensutveckling Låssystem med mobiltelefon 18

19 Kommun Enhetskostnad totalt Eslöv Mellerud Enköping Bräcke Alvesta Östersund Vansbro Tierp Ronneby Säffle Laholm Ängelholm Färgelanda Lindesberg Bollebygd Katrineholm Dals-Ed Norberg Karlstad Skara Grästorp Älmhult Sundbyberg Boden Robertsfors Gotland Varberg Hammarö Örebro Övertorneå Gällivare Umeå Växjö Berg Herrljunga Bollnäs Skurup Bengtsfors Askersund Borlänge Kumla Laxå Svedala Falun Älvkarleby Medel Enhetskostnad per dygn inom särskilt boende (exklusive boende för psykiskt funktionshindrade) Grön Gul Röd Under 1500 SEK SEK Över 1645 SEK Dessa intervall baseras på: Personaltäthet Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 19

20 Särskilt boende Stor variation mellan kommunerna Det finns inget samband mellan storlek på kommunerna och hög produktivitet Flertalet kommuner har en låg dygnskostnad Jämfört med 2007 är det också en minskning av dygnskostnaderna Exempel på vad som förklarar skillnader: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende, Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan 20

21 Åtgärder i kommunerna Översyn av beläggning Minskning av variation mellan boenden Bemanningsplanering Ersättningsnivåer Detaljanalys Användning av HSL-personal Omvandling av särskilt boende platser till trygghetsboende Omvandling av särskilt boende platser till LSS boende Omvandling särskilt boende platser till korttidsvård Neddragning av platser på dyra boenden Ombyggnation för att höja standard 21

22 Kommun Enhetskostnad totalt Bollnäs Lindesberg Kumla Alvesta Östersund Hammarö Örebro Vansbro Svedala Eslöv Ängelholm Bräcke Askersund Berg Umeå Skurup Boden Karlstad Varberg Gotland Skara Dals-Ed Säffle Borlänge Färgelanda Tierp Älmhult Växjö Bengtsfors Älvkarleby Mellerud Robertsfors Katrineholm Gällivare Ronneby Herrljunga Enköping Laxå Laholm Medel Enhetskostnad per dygn i LSS boende för vuxna, gruppboende, egen regi Grön Gul Röd Under 1950 SEK SEK Över 2350 SEK Dessa intervall baseras på: Personaltäthet Erfarenhet Detaljanalyser under året Variation mellan högst och lägst 22

23 LSS Boende vuxna Stor variation mellan kommunerna, från lägst till högst är det mer än en dubblerad kostnad I små kommuner slår enstaka ytterfall igenom. Ex. Herrljunga och Laholm Stor andel köp av resurskrävande platser innebär minskad kostnad för boenden i egen regi Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på boende Andel av serviceboende Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på dagverksamhet Åldersstruktur Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 23

24 Åtgärder i kommunerna Anpassad bemanning till behov Mix mellan servicebostäder och gruppbostäder Stödbehovsmätningar Resursfördelning Nedbrytning och detaljanalys Olika inriktningar inom boendena Upphandling 24

25 Kommun Enhetskostnad totalt Mellerud 29 Askersund 33 Ängelholm 39 Älvkarleby 42 Örebro 45 Säffle 51 Svedala 54 Umeå 57 Eslöv 61 Bollebygd 64 Bengtsfors 66 Laxå 70 Lindesberg 70 Bollnäs 70 Herrljunga 70 Övertorneå 72 Gotland 74 Färgelanda 74 Hammarö 74 Dals-Ed 76 Katrineholm 77 Varberg 78 Kumla 79 Borlänge 83 Ronneby 84 Tierp 84 Karlstad 87 Vansbro 90 Berg 90 Boden 96 Robertsfors 99 Växjö 102 Alvesta 104 Gällivare 104 Skurup 113 Enköping 117 Medel 74 Nettotimkostnad, Personlig assistans, LASS, egen regi Grön Gul Röd Under 60 SEK SEK Över 80 SEK Dessa intervall baseras på: Processkartläggningar Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 25

26 Personlig assistans, LASS, egen regi Ingen kommun går runt på ersättningen från Försäkringskassan Stor variation mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och timkostnad Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda 26

27 Åtgärder i kommunerna Förändrade rutiner på natten Satsningar på ledarskap bland enhetschefer Organisationsförändring av serviceteam och vikariepool Revidering av schemaläggningsmodell Organisationsförändring av enheter Inrapportering via telefoner Förändrad akutrekrytering Ökad andel i privat regi 27

28 Kommun Enhetskostnad totalt Lindesberg 227 Älvkarleby 267 Skara 271 Boden 274 Övertorneå 313 Örebro 328 Laxå 330 Askersund 336 Vansbro 345 Eslöv 353 Ängelholm 356 Umeå 358 Robertsfors 360 Bollnäs 361 Katrineholm 383 Borlänge 395 Östersund 396 Säffle 400 Varberg 406 Ronneby 409 Dals-Ed 418 Älmhult 429 Tierp 432 Herrljunga 436 Gotland 450 Svedala 455 Kumla 461 Enköping 485 Skurup 496 Hammarö 500 Ludvika 501 Norberg 502 Berg 511 Färgelanda 514 Växjö 541 Bengtsfors 580 Karlstad 590 Mellerud 590 Laholm 639 Bräcke 704 Alvesta 753 Gällivare Kostnad per dag med beslut, Daglig verksamhet, LSS Grön Gul Röd Under 360 SEK SEK Över 460 SEK Dessa intervall baseras på: Processkartläggningar Erfarenhet Detaljanalyser under året Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 28

29 Kostnad per dag med beslut, Daglig verksamhet, LSS Stor variation mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och kostnad Exempel på vad som förklarar skillnader: Gruppstorlek Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare) Andel i egen regi Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Andel praktikplatser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad Lokalkostnader Habiliteringsersättning 29

30 Åtgärder i kommunerna Ökad andel intäkter Ersättningsnivåer Bemanning Specialinriktningar Extern regi eller ej Satsning på praktikplatser 30

31 Övriga analyser och åtgärder Registrering av hälso- och sjukvårdsinsatser Höjning av kompetens i hemtjänst för ökad delegering Kvalitetssäkring av verksamhetssystem Uppdatering av beslut i verksamhetssystemet Nytt verksamhetssystem 31

32 Analysmodell Konsumtionsanalys Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till andra kommuner? Hur ser vår medelkostnad ut i förhållande till andra kommuner? Beror detta på befolkningsstrukturen eller på vår produktivitet? 32

33 Övertorneå Herrljunga Laholm Vansbro Färgelanda Dals-Ed Robertsfors Eslöv Boden Mellerud Bräcke Umeå Gällivare Askersund Norberg Grästorp Bengtsfors Berg Hammarö Älmhult Bollebygd Växjö Ronneby Enköping Östersund Ängelholm Svedala Skurup Lindesberg Alvesta Säffle Varberg Laxå Katrineholm Tierp Gotland Bollnäs Skara Örebro Borlänge Kumla Älvkarleby Falun Karlstad Sundbyberg Antal timmar hemtjänst per invånare över 80 år och antal dygn särskilt boende per invånare över 80 år Antal timmar hemtjänst per invånare > 80 år Antal dygn i särskilt boende per invånare > 80 år Konsumtion över 80 år i ordinärt och särskilt boende 33

34 Konsumtionsanalys Mycket stor variation mellan kommunerna i konsumtion > 80 år Olika andel hemtjänst och särskilt boende Exempel på vad som förklarar skillnader: Åldersstruktur Insatsmix mellan ordinärt och särskilt boende Riktlinjer för bistånd Tradition och kultur Geografiska förutsättningar Resursfördelningssystem Inrapporteringsrutin Storstadseffekt Förebyggande insatser 34

35 Jämförelsematris Produktivitet Brukarmix Konsumtion Totalindex Daglig Personlig assistans, verksamhet, Kommun Hemtjänst Särskilt boende LSS-boende LASS egen regi LSS % ytterfall, ord/säbo % ytterfall, LSS Medelkostnad ej viktat Kostnad Totalindex per timme per dygn per dygn per timme per dag andel i procent andel i procent per brukare per invånare poäng Alvesta ,0% 13,7% ,89 Askersund ,0% 7,0% ,00 Bengtsfors ,8% 9,6% ,67 Berg ,1% 5,7% ,33 Boden ,2% 14,0% ,89 Bollebygd Saknas 64 Saknas 2,2% 3,2% ,14 Bollnäs ,0% 1,2% ,11 Borlänge ,2% 7,9% ,44 Bräcke Saknas 704 5,7% 6,5% ,75 Dals-Ed ,1% 7,5% ,00 Enköping ,0% 17,0% ,89 Eslöv ,1% 4,6% ,67 Falun Saknas Saknas Saknas 11,0% Saknas Saknas Saknas 3,33 Färgelanda ,1% 6,8% ,44 Gotland ,5% 7,4% ,11 Grästorp Saknas Saknas Saknas 1,0% Saknas Saknas Saknas 5,00 Gällivare ,0% 23,1% ,11 Hammarö ,7% 5,8% ,56 Herrljunga ,9% 5,1% ,89 Karlstad ,6% 10,0% ,00 Katrineholm ,5% 14,2% ,89 Kumla ,0% 5,0% ,11 Laholm Saknas 639 4,0% 17,8% ,63 Laxå ,0% 14,0% ,78 Lindesberg ,0% 3,3% ,67 Mellerud ,7% 11,3% ,00 Norberg Saknas Saknas 502 6,4% 5,7% ,71 Robertsfors ,0% 22,6% ,89 Ronneby ,4% 21,0% ,33 Skara Saknas 271 4,1% 1,6% ,50 Skurup ,5% 10,2% ,89 Sundbyberg Saknas Saknas Saknas 4,5% Saknas Saknas Saknas 8,33 Svedala ,7% 6,8% ,67 Säffle ,2% 13,5% ,89 Tierp ,3% 17,0% ,00 Umeå ,0% 6,2% ,22 Vansbro ,0% 11,0% ,33 Varberg ,9% 1,0% ,22 Växjö ,7% 20,0% ,22 Älmhult Saknas 429 8,6% 4,8% ,00 Älvkarleby ,5% 4,5% ,00 Ängelholm ,5% 2,8% ,33 Örebro ,4% 2,5% ,22 Östersund Saknas 396 1,6% 1,9% ,50 Övertorneå Saknas ,3% 2,6% ,25 Medel ,8% 8,9% ,07 35

36 Regler för indikatorer Hjt-timme Säbo LSS boende Personlig assistans Daglig verksamhet Under 385 = grönt Under = grönt Under = grönt Under 60 = grönt Under 360 = grönt = gult = gult = gult = gult = gult Över 425 = rött Över = rött Över = rött Över 80 = rött Över 460 = rött % ytterfall över , ord/säboytterfall, LSS över 1 miljonmedelkostnad Kostnad per inv. Totalindex Under 6% = grönt Under 6% = grönt Under = grönt Under = grönt Över 6,5 = grönt 6-9% = gult 6-9% = gult = gult = gult 3,8-6,5 = gult Över 9% = rött Över 9% = rött Över = rött Över = rött Under 3,8 = rött 36

37 Slutsatser Antalet ytterfall inom ordinärt och särskilt boende minskar Fokusering av förbättringsarbete och åtgärder inom de områden med låg produktivitet eller höga kostnader Kostnad per dygn inom särskilt boende minskar Bättre struktur av grunddata i ekonomi- och verksamhetssystem KPB har medfört en ökad kostnadsmedvetenhet på flera nivåer i den kommunala organisationen genom en mer detaljerad individbaserad kostnadsredovisning Bekräftelse framgångsrikt förbättringsarbete Arenor för att lära av varandra och utbyta erfarenheter Kostnad per brukare är ett kontinuerligt arbete 37

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008

Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg för 2008 Kostnad per brukare (KPB) Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015

Socialförvaltningen. KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Socialförvaltningen KOSTNAD PER BRUKARE Statistik för 2014, sammanställd 2015 Metod Ekonomisystem Ansvar Verksamhet Aktivitet Konto Utfall Standardinsatser Hemtjänst (# timmar) Särskilt boende (#dygn)

Läs mer

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1

Kostnad Per Brukare. Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall Ensolution. 1 Kostnad Per Brukare Bearbetad presentation från Ensolution Eslövs kommun Utfall 2015 Ensolution. 1 Ensolution. Kostnad Per Brukare Alvesta Bjuv Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv Falkenberg Falun Forshaga

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012

Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Kostnad Per Brukare (KPB) utfall 2012 Vansbro kommun Ensolution AB Jenny Jonsson Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom Kalkylering - KPB, KPP, KPE, ABC-kalkylering Processutveckling

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012

Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012 Kostnad Per Brukare & Kompassen Tierps kommun 2012 Ensolution AB Jan van Helleputte Erbjuder managementkonsulttjänster samt återförsäljer mjukvara inom KPB (kostnad per brukare), KPP, KPE, ABC-kalkylering

Läs mer

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009

Kostnad Per Brukare. och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2009 Kostnad Per Brukare Resultat och jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Slutpresentation Nybro kommun

Slutpresentation Nybro kommun Slutpresentation Nybro kommun Äldreomsorg och funktionsnedsättning Utfall 2014 Mathias Sunnegård mathias.sunnegård@ensolution.se 070 210 87 07 1 Agenda exempel Förutsättningar Resultat för KPB Slutsats

Läs mer

Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg

Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg Analysrapport Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad information inom äldre- och handikappomsorg Kostnad Per Brukare (KPB) Analysrapport Jämförelser mellan kommuner utifrån brukarrelaterad

Läs mer

KPB 2016 Eslövs kommun

KPB 2016 Eslövs kommun KPB 2016 Eslövs kommun SoL och LSS Lisa Karlsson, Controller Marcus Lind, Controller 1 Kommuner i Kostnad per brukare Kostnad per brukare Alingsås Alvesta Bengtsfors Boden Bollebygd Båstad Dals-Ed Eslöv

Läs mer

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun

Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Kostnad Per Brukare Vingåker kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2011 Alingsås Heby Oxelösund Alvesta Högsby Partille Arboga Jokkmokk Ronneby Askersund Kalmar Skara Bengtsfors Karlskoga Skurup Boden

Läs mer

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010

och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2010 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer

Läs mer

Slutpresentation KPB Äldreomsorg

Slutpresentation KPB Äldreomsorg Slutpresentation KPB Äldreomsorg Nybro, utfall 2016 2017-06-13 Mathias Sunnegård Mathias.sunnegard@ensolution.se 070-210 87 04 Karin Lundgren karin.lundgren@ensolution.se 0709-17 99 11 1 Ensolution AB

Läs mer

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun

Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Processutveckling och brukarkalkyler för en effektivare personlig assistans inom Halmstad kommun Författare: Andreas Johansson, Ensolution AB, Gisela Thomas-Ruthér, Halmstad kommun, Socialförvaltningen,

Läs mer

Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg

Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg Kostnad per brukare Individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat Andreas Johansson, Ensolution AB andreas.johansson@ensolution.se Mbl 0709-90 00 30 Ensolution AB, +46 (0) 8-640

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011

Kostnad per brukare. Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare Jämförelser mellan kommuner inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2011 Kostnad per brukare JÄMFÖRELSER MELLAN KOMMUNER INOM OMSORG OM ÄLDRE OCH PERSONER

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-15 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012

Kostnad per brukare. Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall 2012 Kostnad per brukare Jämförelser inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning utfall

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad per brukare (KPB) 2015-09-01 1 (10) Kostnad per brukare (KPB) Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltalen är utvecklingsnyckeltal. För mer information kotakta Jan.Mohammad@skl.se eller gå in på www.kolada.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård

Kostnad Per Brukare. Nybro kommun resultat för utfall Mathias Sunnegård Kostnad Per Brukare Nybro kommun resultat för utfall 2013 Mathias Sunnegård mathias.sunnegard@ensolution.se Andreas Johansson andreas.johansson@ensolution.se Agenda Introduktion till KPB och projektet

Läs mer

ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2014. Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg

ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2014. Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg ANALYS- OCH JÄMFÖRELSERAPPORT UTFALL 2014 Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg Ansvarig utgivare: Andreas Johansson Text: Andreas Johansson och Cecilia Haugland Tabeller och diagram: Erik

Läs mer

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg

Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Kostnad Per Brukare Kostnad Per Brukare (KPB) inom kommunal vård och omsorg Syfte och beräkningsprinciper Upplysningar

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen

Gotlands kommun. Så arbetar vi med kostnad per brukare. Socialförvaltningen 1 1 Gotlands kommun Så arbetar vi med kostnad per brukare inom socialförvaltningen Lena Lager socialdirektör, lena.lager@gotland.se Eva Sellberg kvalitetschef, eva.sellberg@gotland.se 2 2 Agenda Kort om

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Slutpresentation Kristianstads kommun

Slutpresentation Kristianstads kommun Slutpresentation Kristianstads kommun Utfall 2015 Katarina Tylenius katarina.tylenius@ensolution.se 0709-170 465 1 Agenda Introduktion till KPB KPB metod Kalkylens förutsättningar Resultat och nyckeltal

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors

Hur mycket kostar äldres fallskador i Bengtsfors Bengtsfors invånare i Bengtsfors för respektive Fallskadorna i Bengtsfors kostar varje år: Regionens kostnad 3,9 milj. kr Kommunens kostnad 3,9 milj. kr Total kostnad 7,9 milj. kr bland de äldre, t.ex.

Läs mer

Kostnad per elev/barn och betyg

Kostnad per elev/barn och betyg Kostnad per brukare Nyköpings kommun Individ och familjeomsorg Utfall 2016 Kostnad per elev/barn och betyg Christoffer Essman Christoffer.essman@ensolution.se 1 Ensolution AB Erbjuder managementkonsulttjänster

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Konferens. Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning Äldreomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016

Konferens. Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning Äldreomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016 Konferens Kostnad Per Brukare Funktionsnedsättning Äldreomsorg Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 25 oktober 2016 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Kostnad per brukare och per resultat. Pilotförsök inom vård och omsorg i Östersund

Kostnad per brukare och per resultat. Pilotförsök inom vård och omsorg i Östersund Kostnad per brukare och per resultat Pilotförsök inom vård och omsorg i Östersund Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Redovisningar av externa projekt

Läs mer

KOSTNAD PER BRUKARE. Metodbeskrivning KOSTNAD PER BRUKARE INOM OMSORGEN OM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

KOSTNAD PER BRUKARE. Metodbeskrivning KOSTNAD PER BRUKARE INOM OMSORGEN OM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING KOSTNAD PER BRUKARE Metodbeskrivning KOSTNAD PER BRUKARE INOM OMSORGEN OM ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 1 Förord Alltfler kommuner använder Kostnad per brukare (KPB) som ett instrument i

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen

Ekonomiutskottet maj 2013. Socialförvaltningen Ekonomiutskottet maj 2013 Socialförvaltningen Ekonomisk resultat 2013-04-30 Socialnämnden ÅRSBUDGET UTFALL Resultat Riktvärde: 32% efter Jan-Apr 2013 Utfall hämtat 08.05.2013 periodisering ADMINISTRATION/LEDNING/VERKSAMHETSUTVECKLARE

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter ROADSHOW2015 Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2014 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Datum och orter Tisd 20 okt, Göteborg Fred 6 nov, Luleå Månd 9

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Konferens. Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016

Konferens. Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg. Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016 Konferens Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Presentationsmaterial från seminarier i Göteborg 26 oktober 2016 Nationell jämförelse och redovisning av 2015 års resultat för Kostnad per brukare.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2012 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2013 Datum och orter Måndag 4 november i Stockholm Måndag 11 november

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSBYGGARE

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp

Att arbeta strategiskt med. Lean ordning och reda i processen! Riskbaserad tillsyn. VA-rådgivning och klimatanpassade små avlopp Att arbeta strategiskt med Att arbeta strategiskt med små avlopp små avlopp Vara Herrljunga Falkenberg MÖS Kungsbacka Gruppdiskussion Lean ordning och reda i processen! Hur säkerställer man att alla inspektioner

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2014 Datum och orter Onsdag 22 oktober i Stockholm Måndag 3 november

Läs mer

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering

Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Undersökning om funktionshinderomsorgens verksamhet och organisering Vårt uppdrag Socialnämnden i Jönköpings kommun har fått i uppdrag att se hur Funktionshinderomsorgen fungerar och är organiserad. Meningen

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka

Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal socialtjänst Nacka 2014-12-08 Uppdraget har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Stöd och service till funktionshindrade

Stöd och service till funktionshindrade Stöd och service till funktionshindrade den 1 juni 1999 1 Inledning Regeringen uppdrog i maj 1999 åt Socialstyrelsen att ta fram en individbaserad statistik om insatser enligt lagen (1993:387) om stöd

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer