MÖTESPLATSEN SOCIALFÖRVALTNINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESPLATSEN 2013. SOCIALFÖRVALTNINGEN www.projektcarpe.se"

Transkript

1 MÖTESPLATSEN 2013 Den 19 mars genomfördes 7 Mötesplatser i Stockholms län. 6 kommuner och ett företag stod värd för mötesplatserna och även Carpe projektledningen anordnade en mötesplats med information om Carpe. Nedan återges de anteckningar som varje Mötesplats gjorde på blädderblocksblad och som sattes upp i hallen vid den Nationella konferensen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Forum Carpe - en kommungemensam funktion för verksamhetsoch yrkesutveckling i Stockholms län Projekt Carpe 2 - samverkan i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

2 MÖTESPLATS BOENDE i BOTKYRKA Kompetens Samma titlar ger möjlighet att få utbildning som riktar sig till vår verksamhet Idag - omvårdnadsprogrammet -barn och fritidsprogrammet Trainee program Mötesplats CARPE Titlar Yrkeskrav Kompetens Ledarskap Titlar Idag vårdare, boendestödjare + andra varianter MYCKET AKTUELL FRÅGA!!! Bra med gemensamma titlar höjd status möjlighet att söka jobb gemensamma utbildningar Är det rätt titlar? Hur kunskap blir kompetens Lärande organisation Samverkan Möjliggörare Verksamheter som brukare möter i samma förvaltning/ledningsgrupp Tydligt riktade arbetsmöten Pengarna följer brukare/kund Kund/brukar teammöten Svårigheter Privata utförare Olika verksamheter tillhör olika förvaltningar Framtiden Brukare/kund Mer behov av service/stöd boende Neuropsykiatriska funktionshinder Rättighetsgeneration Organisation Mycket mer samverkan Genomförandeplanen följer brukaren/kunden och blir ett tydligt l i dk BOENDE ÅLDRANDE ÖSTERÅKER SAMVERKAN VÅRD STÖD BOENDE -DV KOMPETENSFÖRSÖRJNING SYSSELSÄTTNING FRITID BOENDE DV PENSION KARTLÄGGNING VERKTYG LIVETS SLUT GÖRA NÅGOT NATIONELLT DYNAMIK & SPÄNNANDE UNDERSKÖTERSKOR? STÖDASSISTENT STÖDPEDAGOG MÄRKT SKILLNAD? OJ, OJ OJ, GÅR EJ ATT JÄMFÖRA BÄSTA KVALITETSSÄKRING MAN KAN HA! VÄRNA FUNKTIONSHINDERPERSPEKTIV MEN LÄRA AV ÄLDRE

3 MÖTESPLATS BARN Sollentuna + Ekerö Korttids o Korttids kontra läger o Barnperspektiv hur arbeta med barns delaktighet o Tjänstgöring olika verksamheter fördelar nackdelar o Beläggning framtidsperspektiv gruppsammansättningar o Föräldrarnas önskemål och behov kontra barnens behov o Beräkning av dygn fre lör 2 dygn? o Erbjuda aktiviteter på vardagar istället för enbart helg o Beslut korttidsvistelse a. Olika nivåer beroende på kundens behov b. Nivåer 1 = 0 5 dygn 2 = 6 10 dygn 3 = dygn Därefter barnboende enligt LSS o Barnboende utformning o Olika aktörer som agerar utifrån egna perspektiv o Barnperspektiv? o Hemmalösningar för barnen med komplexa behov i stället för externa lösningar Neuropsykiatriska diagnoser ökar i LSS. Hur möter vi behoven? Urholkas tankarna med LSS? Behov av systematiserade utredningsmetoder i LSS som t ex BBIC för barn Behovet av barnboenden tycks minska Med LOV och LOU hur gör man ed dem som går utanför nivåbedömningen? Behovet av pedagogisk kompetens på korttidshem, daglig verksamhet samt övriga arbete med funktionsnedsatta. Att se pedagogiska möjligheterna i vardagssituationer.

4 MÖTESPLATS DV Amygdalus SVÅRIGHET: Delaktighet och brukarinflytande kontra ekonomins förutsättningar NÄRMASTE TIDEN BEHÖVER VI: Nationell titel Samma grundutbildningskrav nationellt Likhet i nivåbedömning Statliga pengar VI VILL: Alltid ha brukarperspektiv Hitta olika former för att jobba med arbetsmarknaden för DV:s brukare

5 UTMANINGAR Höja status Nyrekrytering unga locka Öka anställningsbarhet genom att arbeta med fler kunder Tekniska utvecklingen Hur ser våra anställningsformer ut Konkurrens Korta insatser/punktinsatser Semester för PAN anställda LASS TIDSREDOVISNING Intraphone har testats det har varit svårt inom personlig assistans men fungerat inom hemtjänst Om det utvecklas kan det vara värt att prova igen Alla är överens om att kompatibla system behövs, ex löner - Lass UTVECKLING FRAMÖVER Carpess stöd/utbildningar Datorer, telefoner, kompatibla system Utbilda varandra inom verksamheterna se t ex GRO projektet KOMPETENSBEHOV Behov av fritidsledarutbildning Mer pedagogiskt kompetensbehov Språk viktigt Datorvana för dokumentation Krav på USKA Svårt att få till utb Carpe utreder Yrkeskrav Anställning hos flera kunder - Anställningstrygghet - Högre kompetens - Fler kollegor - Ökad motivation Önskemål om specifik utb för pers ass Krav på utbilda olika i olika kommuner Kombinera PAN/Hök anställning Bemötande Kompetenskrav för att höja status Brukares eget val kontra anställningsavtal Svårigheter med anställningar som inte kan avslutas evighetsanställningar God man/anhöriga har haft ett för stort inflytande tidigare Krock mellan kundnöjdhet och trygga anställningar