ICU-delirium och CAM-ICU Catharina Larsson, RN, CCRN, BNsc, MNsc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICU-delirium och CAM-ICU Catharina Larsson, RN, CCRN, BNsc, MNsc"

Transkript

1 ICU-delirium och CAM-ICU Catharina Larsson, RN, CCRN, BNsc, MNsc 1

2 Skånes universitetssjukhus SUS Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin Malmö Malmö Lund Skånes universitetssjukhus är en del av Region Skåne och ett av Sveriges sju universitetssjukhus. Region Skåne är en professionell kunskapsorganisation som kännetecknas av kundorientering, engagemang, ansvar och kompetens. 2

3 ICU delirium/iva delirium/akut förvirring Definition: delirium (latin) förryckt, urspårad delirium är en störning i medvetandet med ouppmärksamhet följd av förändrad uppfattningsförmåga eller störning i iakttagelse- förmågan som utvecklar sig i en kort period (timmar till dagar) och kommer och går (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth edition (DSM-IV) 3

4 ICU delirium/iva delirium/akut förvirring Tillståndet är känt och har beskrivits med olika termer sedan mitten av 1960-talet (McKegney, F.P. 1966) Finns minst 25 olika benämningar Konsensus att gemensamma termen är ICU delirium (Pun BT, Ely EW, The importence of diagnosing and managing ICU delirium. Chest 2007; 132; ) 4

5 ICU delirium/iva delirium/akut förvirring Symtommönstret är fluktuerande och unikt för varje patient Hyperaktiv Hypoaktiv Mixed - en kombination av båda symtommönstren (Granberg, A., Bergbom-Engberg, I., Lundberg, D, 1998) 5

6 ICU delirium/iva delirium/akut förvirring Mest förekommande är hypoaktivt upp till 64% Mixed upp till 55% Hyperaktiv är omkring 2%!! Detta visar att ICU delirium är gravt underskattat tillstånd (Pandharipande P et al 2007 Intensive Care Med 33: , Peterson JF et al 2006 J Am Geriatr Soc 54:479-84) 6

7 ICU delirium/iva delirium/akut förvirring IVA delirium är mycket plågsamt för patienten svårigheter att samordna och ta emot information svårigheter med tid, rum, plats och person är direkt korrelerat med ökad morbiditet och mortalitet förlängd kognitiv påverkan kan leda till förlängd sjukhusvistelse Det vill säga: har en negativ påverkan av både personlig och samhälls-ekonomisk natur (Pisani MA 2009, Van Rompaey B 2009). 7

8 ICU delirium/iva delirium/akut förvirring Fyra karakteristika: Akut insättande eller fluktuerande förlopp Ouppmärksamhet Osammanhängande tankar Förändrad nivå av medvetande 8

9 CAM-ICU Arbetsblad Mätmetod för akut förvirringstillstånd/ivadelirium att användas inom intensivvård Kännetecken 1: Akut insättande eller fluktuerande förlopp Förekommer Positiv om du svarar ja till antingen 1 A eller 1 B (positiv) 1 A: Finns det tecken på en akut förändring i mentalt status jämfört med patientens Ja normala status? ELLER 1 B: Finns det tecken på mental förändring, dvs. avvikande beteende under de senaste 24 timmarna som fluktuerat dvs. tenderat att komma och gå påvisat vid mätning med sederingsskala (MAAS, RASS), RLS 85, GCS eller tidigare mätning med CAM-ICU Saknas (negativ) Nej Kännetecken 2:Ouppmärksamhet Positiv om patienten får ett resultat på 2 A eller 2 B mindre än 8 Använd först bokstavstestet the Attention Screening Examination (ASE). Om patienten kan genomföra detta test och testet är korrekt, dokumentera detta och gå vidare till kännetecken 3. Om patienten inte kan genomföra bokstavstestet eller testet är oklart, genomför ASE bildtest. Om du genomfört båda testen, använd resultatet från ASE bildtest för att poängsätta kännetecknet. 2 A: ASE bokstavstest: dokumentera resultatet (skriv IT för inte testad) Instruktioner: Säg till patienten: "Jag kommer nu högt att säga 10 bokstäver i följd. varje gång Ni hör bokstaven A, skall Ni krama min hand". Läs följande lista av bokstäver med en normal stämma (tillräckligt högt för att höras över andra ljud på intensivvårdsavdelningen) med en hastighet av en bokstav per sekund. S A V E A H A A R T Poängsättning: När patienten inte kramar handen vid bokstaven A, och när patienten kramar handen vid andra bokstäver än A, räknas detta som fel. 2 B: ASE Bildtest: dokumentera resultatet (skriv IT för inte testad) Anvisningar finns inkluderade på bildpaketet Kännetecken 3: Osammanhängande tankar Positiv om det kombinerade resultatet är mindre än 4 3 A: Ja/Nej frågor (Alternera mellan frågeuppsättning A och B) A B 1. Kan en sten flyta i vatten? 1. Kan ett löv flyta i vatten? 2. Finns det fiskar i havet? 2. Finns det elefanter i havet? 3. Väger ett kilo mer än två kilo? 3. Väger två kilo mer än ett kilo? 4. Använder man hammare för 4. Använder man hammare för att att slå i spik? hugga ved? Resultat:.(patienten får 1 poäng för varje korrekt svar av de 4 frågorna) Förekommer (positiv) Saknas (negativ) Resultat (utav 10):. Resultat (utav 10):. Förekommer (positiv) Saknas (negativ) Kombinerat resultat (3A+3B):..... (utav 5) 3B: Uppmaningar Instruktioner: Säg till patienten: Håll upp lika många fingrar som jag gör (undersökaren håller upp två fingrar framför patienten) Gör nu samma sak med andra handen (utan att hålla upp två fingrar framför patienten) Om patienten inte kan röra båda armarna be istället patienten: håll upp en finger till Resultat:.(patienten får 1 poäng om han/hon klarar av att genomföra hela uppmaningen Kännetecken 4: Förändrad nivå av medvetande Positiv om det aktuella MAAS är något annat än tre (3) eller RASS är något annat än 0 Förekommer (positiv) Saknas (negativ) Akut förvirringstillstånd/ivadelirium enligt CAM-ICU är konstaterat om kännetecken 1 och 2 förekommer tillsammans med antingen kännetecken 3 eller 4 Ja (positiv) Nej (negativ) OAG (omöjligt att genomföra) Dokumentera här: Larsson C, Granberg-Axell A, Ersson A. Confusion assessment method for the intensive care unit (CAM-ICU): translation, retranslation and validation into Swedish intensive care settings. Acta Anaesthesiol Scand Aug;51(7): Information: Uppdaterad Copyright 2002, E. Wesley Ely, MD, MPH and Vanderbilt University, all rights reserved 9

10 CAM-ICU Fyra kriterier och kännetecken: 1. akut insättande eller fluktuerande förlopp 2. ouppmärksamhet 3. osammanhängande tankar 4. förändrad nivå av medvetande Diagnos av delirium/akut förvirring: testas positiv kriterierna 1 och 2 plus antingen tre eller fyra 10

11 CAM-ICU Kriterier och kännetecken Kännetecken 1: Akut insättande eller fluktuerande förlopp 1 A: Finns det tecken på en akut förändring i mentalt status jämfört med patientens normala status? ELLER 1 B: Finns det tecken på mental förändring, dvs. avvikande beteende under de senaste 24 timmarna som fluktuerat dvs. tenderat att komma och gå påvisat vid mätning med sederingsskala (MAAS; RASS), RLS85, GCS eller tidigare mätning med CAM-ICU 11

12 CAM-ICU Kriterier och kännetecken Kännetecken 2: Ouppmärksamhet Positiv om patienten får ett resultat på 2 A eller 2 B mindre än 8 Använd först bokstavstestet the Attention Screening Examination (ASE). Om patienten kan genomföra detta test och testet är korrekt, dokumentera detta och gå vidare till kännetecken 3. Om patienten inte kan genomföra bokstavstestet eller testet är oklart, genomför ASE bildtest. Om du genomfört båda testen, använd resultatet från ASE bildtest för att poängsätta kännetecknet. 12

13 CAM-ICU Kriterier och kännetecken Kännetecken 2: Ouppmärksamhet 2 A: ASE bokstavstest: dokumentera resultatet (skriv IT för inte testad) Säg till patienten: Jag kommer nu högt säga 10 bokstäver i följd. Varje gång Ni/du hör bokstaven A, skall Ni/du krama min hand. Läs följande lista av bokstäver med en normal stämma (tillräckligt högt för att höras över andra ljud på intensivvårdsavdelningen) med en hastighet av en bokstav per sekund. S A V E A H A A R T Poängsättning: När patienten inte kramar handen vid bokstaven A, och när patienten kramar handen vid andra bokstäver än A, räknas detta som fel. Patienten är positiv om resultatet är mindre än 8 rätt. 13

14 CAM-ICU Kriterier och kännetecken Kännetecken 2: Ouppmärksamhet 2 B: ASE Bildtest: dokumentera resultatet (skriv IT för inte testad) Göres i 2 steg Steg 1: visar patienten 5 bilder av några vanliga saker såsom glasögon, stol, bord mm. Steg 2: visar patienten 10 bilder varav 5 är nya bilder. Patienten ska nicka om det är en tidigare visad bild och skaka på huvudet om det är en ny bild. Poängsättes genom antalet korrekta ja eller nej svar Patienten är positiv om resultatet är mindre än 8 rätt. 14

15 CAM-ICU Kriterier och kännetecken Kännetecken 3: Osammanhängande tankar 3 A: Ja/Nej frågor: (alternera mellan frågeuppsättning A och B) A 1. Kan en sten flyta i vatten? 1. Kan ett löv flyta i vatten? 2. Finns det fiskar i havet? 2. Finns det elefanter i havet? 3. Väger ett kilo mer än två kilo? 3. Väger två kilo mer än ett kilo? 4. Använder man hammare för 4. Använder man hammare för att slå i spik? att hugga ved? B Patienten får 1 poäng för varje korrekt svar av de 4 frågorna 15

16 CAM-ICU Kriterier och kännetecken 3 B: Uppmaningar: Håll upp lika många fingrar som jag gör (undersökaren håller upp två fingrar framför patienten). Gör nu samma sak med andra handen (utan att hålla upp två fingrar framför patienten). Om patienten inte kan röra båda armarna be i stället patienten håll upp ett finger till Patienten får 1 poäng om han/hon klarar av att genomföra hela uppmaningen. Kombinerat resultat av 3 A och 3 B är positivt om det är mindre än 4 (utav 5) 16

17 CAM-ICU Kriterier och kännetecken Kännetecken 4: Förändrad nivå av medvetande Positiv om det aktuella MAAS är något annat än 3 (tre) eller RASS är något annat än 0 17

18 IVA delirium / Akut förvirringstillstånd Enligt CAM-ICU är IVA delirium konstaterat om: kännetecken 1(akut insättande eller fluktuerande förlopp) och kännetecken 2 (ouppmärksamhet) förekommer tillsammans med antingen kännetecken 3 (osammanhängande tankar) eller kännetecken 4 (förändrad nivå av medvetande) 18

19 CAM-ICU Kriterier och kännetecken OAG: omöjligt att genomföra Viktigt att dokumentera! 19

20 Kontakt? Hitta manual, arbetsblad och instruktionsfilm på SUS Kliniken för Intensivvård och Perioperativ medicin Malmö: Assessment-Method-for-the-ICU/ Läsa mer? 20

The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU)

The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) The Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU) Träningsmanual Detta är en träningsmanual för läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal som önskar använda sig av CAM-ICU, ett monitoreringsinstrument

Läs mer

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen

DIVA 2.0. Diagnostisk intervju för ADHD. hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen svenska DIVA 2.0 Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna (DIVA) D iagnostisch I nterview V oor A DHD bij volwassenen Diagnostisk intervju för ADHD hos vuxna J.J.S. Kooij, MD, PhD & M.H. Francken, MSc 2010,

Läs mer

Alternativa metoder för att hantera ADHD

Alternativa metoder för att hantera ADHD UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Moment B, uppsats 15 hp Termin 6 Höstterminen 2014 Alternativa metoder för att hantera ADHD Alternative methods for dealing with ADHD Handledare: Daniel

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Innehåll. Förord. Lätt traumatisk hjärnskada 3-6. Sofies hjärna (eller ogärna) 7-16. Strategier som hjälpt mig 17-22

Innehåll. Förord. Lätt traumatisk hjärnskada 3-6. Sofies hjärna (eller ogärna) 7-16. Strategier som hjälpt mig 17-22 2 Förord Denna guide har skrivits som ett hjälpmedel till er som har drabbats av en lätt traumatisk hjärnskada, har en anhörig som drabbats och till er som möter dessa människor i vården. Guiden är uppdelad

Läs mer

Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN

Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN MADE IN SWEDEN Läspaus I TILL DIG SOM FLYTER FÖR ATT MINSKA STRESSEN Flyt-REST är en effektiv metod för avspänning och ökat välbefinnande. Genom att kraftigt minska intrycken från sinnesorganen (sensorisk

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona.

Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Benjamin och Mona Andersson har kämpat mycket tillsammans med skrivning och läsning hemma. Man måste tro på sitt barn, säger Mona. Lättare att Text: Liselotte Rönnholm, Eva Olsson Foto: Per Johansson,

Läs mer

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE)

MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) MINI MENTAL STATE EXAMINATION (MMSE) Mini Mental State Examination är ett kort, s.k. minitest 1 för bedömning av kognitiva funktioner. Det tar endast 10 15 minuter att utföra och kan användas av både läkare

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system)

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Lite praktisk handledning Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård Version 2013 distribueras med uppdatering av ESS Bengt R Widgren RETTS

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

FORUM FÖR KOGNITIVA SJUKDOMAR htp://www.fks.nu

FORUM FÖR KOGNITIVA SJUKDOMAR htp://www.fks.nu 1 FORUM FÖR KOGNITIVA SJUKDOMAR htp://www.fks.nu SKATTNINGSKALOR. Antal sidor: 9 THE ALZHEMER S DISEASE ASSESSMENT SCALE (ADAS) Modifierad och bearbetad av: Psykolog Thomas Karlsson Psykiatriska kliniken

Läs mer

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN

ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT BEHANDLA ALKOHOLPROBLEM I PRIMÄR- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN EN HANDBOK I 15-METODEN Innehåll: INTRO... 5 15-METODEN... 6 TRAPPSTEG 1 IDENTIFIKATION VEM DRICKER FÖR MYCKET?... 8 VARFÖR IDENTIFIKATION?

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana

En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana En Guide för Dig som vill sluta med Hasch och Marijuana Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lund Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor Lunds Universitetssjukhus Kioskgatan 17, S-221 85 Lund, Sverige Tel 046-17

Läs mer

Att förstå sin egen utredning

Att förstå sin egen utredning Att förstå sin egen utredning Cecilia Olsson fil. Dr, specialpedagogik FUB:s forskningsstiftelse ALA och Häggviks gymnasium När jag var mindre och inte visste gick jag och grubblade jättemycket över varför

Läs mer

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar

Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar C-UPPSATS 2007:156 Sjukgymnastisk behandling vid ätstörningar Maria Hegstam, Cecilia Rackner Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Sjukgymnastik

Läs mer

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande.

Upplevelser av yoga. En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Upplevelser av yoga En undersökning av hur elever med Aspergers syndrom upplever att yoga påverkar deras hälsa och lärande. Harke Steenbergen, Maria Larsson och Maria Sandström Kurs: Lärande C Höstterminen

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT

21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT 21 SAKER PSYKOLOGER HAR ATT SÄGA OM ATT MÅ DÅLIGT En samling texter skrivna av några av Sveriges psykologer Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 5. Det finns hjälp att få 7. Vi vet hur läskigt

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Per Måhl oktober 2009. Vilka bedömningar är formativa? Vad menas med att en bedömning är formativ?

Per Måhl oktober 2009. Vilka bedömningar är formativa? Vad menas med att en bedömning är formativ? Per Måhl oktober 2009 Vilka bedömningar är formativa? Vad menas med att en bedömning är formativ? Låt säga att en lärare i årskurs 1 inleder ett arbetsområde så här: Den här och nästa vecka ska vi arbeta

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer