Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Christina Dalman christina.dalman@ki.se"

Transkript

1 1 Förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga Christina Dalman

2 2 Begrepp Förekomst: nuläge, köns skillnader, trender, jämförelse med andra industriländer

3 3 Behandling/Rehabilitering Psykiatriska tillstånd Psykisk hälsa Psykisk ohälsa Prevention Hälsofrämjande insatser

4 4 Begreppet Psykisk hälsa enligt WHO Ett tillstånd med mentalt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, kan klara av vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och kan bidra till det samhälle hon eller han lever i. Innefattar mer än frånvaro av psykisk ohälsa Inbegriper både individens upplevelse och relation till det sociala sammanhanget. Individens möjligheter är inte bara beroende av individen själv utan även av det omgivande samhället.

5 5 Begreppet Psykisk hälsa Hur operationalisera? Olika dimensioner t.ex. Emotionellt --- lycka Psykologiskt --- acceptera sig själv Socialt välbefinnande--- tilltro till samhället gov/mental health/basics

6 6 Psykisk hälsa. Andelar flickor i procent, år. Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.

7 Psykisk hälsa. Andelar pojkar i procent, år. 7 Källa: SCB, Undersökningarna av barns levnadsförhållanden.

8 Förekomst av psykisk hälsa Enligt de undersökningar som finns, som i huvudsak grundar sig på enstaka påståenden, är den självskattade psykiska hälsan hos barn och ungdomar god i Sverige. Flickor anger psykisk hälsa i något lägre grad jämfört med pojkar. Stabilt över tid under 2000-talet Unga i Sverige mår som genomsnittet eller bättre vad gäller psykisk hälsa jämfört med andra industrialiserade länder (Petersen-Ewert 2011, Unicef 2007, Skolbarns hälsovanor 2009). 8

9 9 Begreppet psykiska ohälsa Ett samlingsbegrepp för både mindre allvarliga psykiska besvär och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterier för psykiatriska tillstånd. Psykiatriska tillstånd Psykisk ohälsa

10 10 Andel män (%) med psykisk ohälsa enligt GHQ12(cut-off 3) år (%) år år år år Källa: Folkhälsoenkäter SLL

11 11 Andel kvinnor (%) med psykisk ohälsa enligt GHQ12(cut-off 3) år (%) år år år år Källa: Folkhälsoenkäter SLL

12 12 Andelen (%) 11-åriga flickor och pojkar som uppgett att de känt sig nere mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna, 1985/ /14 Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten 2014.

13 13 Andelen (%) 13-åriga flickor och pojkar som uppgett att de känt sig nere mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna, 1985/ /14 Källa: Skolbarns hälsovanor,folkhälsomyndigheten 2014.

14 14 Andelen (%) 15-åriga flickor och pojkar som uppgett att de känt sig nere mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna, 1985/ /14 Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten 2014.

15 15 Känna sig nere mer än en gång/vecka - jämförelse mellan nordiska länder Bremberg 2015

16 Bremberg Känna sig nere, ha sömnsvårigheter, huvudvärk mer än en gång/v

17 17 Förekomst av psykisk ohälsa Mätningar oftast inte utförda med beprövade instrument utan med enstaka frågor eller påståenden. Flickor anger mer psykisk ohälsa jämfört med pojkar. Ökning fram till mitten/slutet 2000-talet- därefter viss stabilisering- senaste mätningen 2013/14 viss ökning igen Sverige placerar sig ungefär genomsnittligt vid jämförelse med andra industrialiserade länder vad gäller psykisk ohälsa (Ravens-Sieberer2008, Skolbarns hälsovanor 2009) men ökningen var exceptionell i jämförelse med övriga nordiska länder (Bremberg 2015, Mental health problems in Swedish adolescents)

18 18 Begreppet psykiatriska tillstånd. Psykiatriska tillstånd är allvarlig psykisk ohälsa som tar sig i uttryck i ett syndrom som vården kan känna igen utifrån olika diagnostiska kriterier. Diagnossystem; International Classification of Diseases (ICD) WHO Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) American Psychiatric Association (APA). Psykiatriska tillstånd Psykisk ohälsa

19 19 Förekomst av psykiatriska tillstånd De vanligaste psykiatriska tillstånden är ADHD och depression (5-8 procent vardera) samt autism spektrum störning (AST)(1-1,5 procent). En skattning är att ca 10 % av barn och unga har ett psykiatriskt tillstånd vid en given tidpunkt. Depression vanligast bland flickor, neuropsykiatriska tillstånd vanligast bland pojkar. Oklart om skillnader jämfört med andra länder men AST vanligare diagnos i Sverige än i andra länder.

20 20 Förändringar över tid av psykiatriska tillstånd Neuropsykiatriska tillstånd (ADHD och AST) samt depression verkar öka? I alla fall vårdkonsumtionen

21 21 Personer/ 1000 inv Antal personer/1000 inv. i öppenvård inom vuxenpsykiatri (18 år -) och BUP (0-17 år), i Stockholms län år år år år år år

22 Antal personer/1000 inv. i öppenvård inom vuxenpsykiatri (18 år -) och BUP (0-17 år), i Skåne län 22

23 23 Andelen (%) 15-åriga flickor och pojkar som uppgett att de känt sig nere mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna, 1985/ /14 Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten 2014.

24 24 Vad kan diskrepansen mellan data bero på? LÄGRE TRÖSKEL ATT SÖKA VÅRD: Minskad stigmatisering-de unga (men också andra åldergupper) vågar söka för psykisk ohälsa De unga överkonsumerar???? ÖKANDE KRAV: mötet samhälle-individ, vid viss ohälsa sämre funktionsnivå NY OHÄLSA: Nya typer av ohälsa som inte mäts med enkäter som företrädesvis drabbar unga (transition into adulthood?)

25 25 Antal självmordsförsök per åringar i Sverige Källa: Socialstyrelsen

26 26 Antal självmord (säkra + osäkra) per invånare i Sverige Källa: Socialstyrelsen

27 27 Självmord bland unga (15-24 år), i de nordiska länderna och Holland Bremberg 2015

28 28 Summering v.g. förekomst Sverige utmärker sig i jämförelse med andra nordiska länder vad gäller ökningen av självrapporterad psykisk ohälsa fram till millenium skiftet. Därefter har ökningen inte varit alarmerande och Sverige placerar sig genomsnittligt v.g. förekomst. Den psykiatriska vårdkonsumtionen har däremot ökat lavinartat under 2010-talet och det verkar fortsätta..idag oklart varför men forskning pågår! Psykisk ohälsa, psykiatrisk vårdkonsumtion och vård för självmordsförsök är vanligare bland flickor jämfört med pojkar i tonåren. Däremot är självmord, som kan ses som den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande, vanligare bland pojkar. Sverige medel, men ingen minskande trend.

29 29 Vad kan diskrepansen mellan data bero på? LÄGRE TRÖSKEL ATT SÖKA VÅRD: Minskad stigmatisering-de unga (men också andra åldergupper) vågar söka för psykisk ohälsa De unga överkonsumerar???? ÖKANDE KRAV: mötet samhälle-individ, vid viss ohälsa sämre funktionsnivå NY OHÄLSA: Nya typer av ohälsa som inte mäts med enkäter som företrädesvis drabbar unga (transition into adulthood? neuropsykiatriska tillstånd?)

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Oron ligger djupare inom skolvärlden. Joakim Byström

Oron ligger djupare inom skolvärlden. Joakim Byström Oron ligger djupare inom skolvärlden Joakim Byström Hela 2014 har varit något av skolans år inte minst i media. Uppmärksamheten har varit konstant från första till sista dag. Januari inleddes hårt med

Läs mer

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra?

Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? Unga vuxna med självrapporterad psykisk ohälsa Var söker de hjälp inom landstingsvården? Söker de i högre utsträckning än andra? En jämförelse med andra åldersgrupper RAPPORT 2014:2 Citera gärna Centrum

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Spel om pengar ett folkhälsoproblem

Spel om pengar ett folkhälsoproblem Spel om pengar ett folkhälsoproblem Om Folkhälsomyndigheten Folkhälsomyndigheten är en myndighet som verkar för en god folkhälsa. I vårt arbete ska särskild vikt fästas vid de grupper i vårt samhälle som

Läs mer

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning

Ungdomars hälsa. Ungdomars hälsa. Sammanfattning 3 Ungdomars hälsa Sammanfattning I detta kapitel beskrivs folkhälsans utveckling i åldersgruppen 16 24 år, en ålder då unga människor befinner sig i brytningstiden mellan barndom och vuxenliv. I kapitlet

Läs mer

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos vuxna. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos vuxna Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 18 december 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program kring olika

Läs mer

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus 90 000 En rapport om ungas psykiska ohälsa i Stockholmsregionen 2 (28) 3 (28) Innehållsförteckning 90 000 unga i Stockholms län ska inte behöva

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA. Yvonne Forsell Christina Dalman

PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA. Yvonne Forsell Christina Dalman PSYKISK OHÄLSA HOS UNGA Yvonne Forsell Christina Dalman Epidemiologiska enheten Centrum för folkhälsa Stockholms läns landsting Norrbacka 171 76 STOCKHOLM Rapport 2004:6 Tryckeri: Edita Ljunglöfs ISSN:

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6.

Folkhälsorapport. Barn och unga i Eslöv 2012. En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Skolår 6. Folkhälsorapport Barn och unga i Eslöv 12 En undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 6 Skolår 9 Gymnasiet år 2 Kommunledningskontoret Postadress 241 8 Eslöv Besöksadress

Läs mer

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa pernilla isaksson hur skapar vi förutsättningar för en god psykisk hälsa i halland? Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 Inledning... 7 Uppdrag

Läs mer

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa

Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa Alkoholvanor, droger och upplevd hälsa bland ungdomar inom länets ungdomsmottagningar/ungdomshälsa -resultat från en enkätstudie i Västerbotten 27 2 Inledning Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige ökade

Läs mer

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige

Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Utvecklingsenheten Psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor i Sverige Projektnummer 2010:140 Jenny Yourstone, Diana Wenander, & Niklas Långström Layout:

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Hellre rik och frisk om familjebakgrund och barns hälsa

Hellre rik och frisk om familjebakgrund och barns hälsa Hellre rik och frisk om familjebakgrund och barns hälsa Eva Mörk Anna Sjögren Helena Svaleryd RAPPORT 2015:13 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Hur mår barn och ungdomar i Sverige?

Hur mår barn och ungdomar i Sverige? Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa Linda Beckman och Curt Hagquist Hur mår barn och ungdomar i Sverige? Analys av den officiella bilden, mediebilden och bilden från forskningen

Läs mer

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark

Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum. Jessica Stark Komplext - ADHD, depression och stress hos barn/ ungdomar inom autismspektrum Jessica Stark FoU-trainee Uppsats nr 22 Februari 2012 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

Levnadsvanor och självskattad hälsa

Levnadsvanor och självskattad hälsa Rapport från Barn- och vuxenhabiliteringen Levnadsvanor och självskattad hälsa hos ungdomar med funktionshindret ADHD och ungdomar med rörelsehinder En enkätstudie Juni 2007 Cathrine Göransson Elisabet

Läs mer

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa B skolår 9 skolår 6 gymnasiet år 2 1 2 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Läs mer

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige

Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige 12 14 april 2010 Kungl. Vetenskapsakademien Hälsoutskottet State-of-the-Science Konferensuttalande Om konferensuttalandet Detta uttalande har utarbetats

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs

Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs 1 Hälsoutvecklingen i Stockholms län 1.1 Den ökande livslängden Aldrig förr har medellivslängden varit längre i Stockholms län än i riket Befolkningen i Stockholms län lever allt längre. För förs ta gången

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION

ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION ÄLDRE PERSONERS HÄLSA OCH LIVSSITUATION Läget i Stockholms län och utmaningar för det fortsatta hälsoarbetet Carin Lennartsson Neda Agahi Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer