Miljöcertifiering av byggnader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöcertifiering av byggnader"

Transkript

1 Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS

2 Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader BREEAM (UK) kom igång redan 1990 Minska miljöbelastningen Skapa drivkrafter genom frivilliga initiativ Indelning i klasser (stjärnor, bokstäver, ädelmetaller ) Utvecklade i nationellt sammanhang

3 Certifierade och registrerade byggnader i Sverige, 28 aug 2014

4 Kommuner agerar Enköping Kommunen har beslutat att alla fastighetskontorets planerade byggnationer ska klara klassificeringen Miljöbyggnad Silver. Göteborg Under 2010 togs beslutet att alla projekt, såväl ny- som ombyggnadsprojekt, ska följa systemet Miljöbyggnad. Skutan, Alströmergatan, Stockholm Befintligt kontor, BRONS Stockholm För att säkerställa att stadens byggnader blir miljömässigt hållbara satsar Stockholms stad nu på att miljöklassa byggnader i fastighetsnämndens bestånd i samband med om- och nybyggnader. Idrottshögskolan, Göteborg Befintlig byggnad GULD

5 Ex. på miljöcertifieringsverktyg DGNB Enbart energianvändning

6 Indikatorsystem

7 Metodernas innehåll Green Building Miljöbyggnad Svanen BREEAM Energi & föroreningar x x x x x Material x x x x Innemiljö x x x x Vatten x x x x Närhet och kommunikation x x Ekologi och plats x x Förvaltning x x Processer och innovation x x x Antal indikatorer x 50 x x olika i olika versioner LEED Kontor, Chalmers, Göteborg Miljöbyggnad GULD sept. 2011

8 Metodernas fokus innehållsligt LEED BREEAM (CSH) MILJÖBYGGNAD ENERGI Energieffektivisering Förnybar energi Energieffektivisering Minskade CO2-utsläpp Låg energianvändning Förnybar energi MATERIAL Återvinning av avfall Återvunna material Minskade CO2-utsläpp Återvinning av avfall Inbyggda miljö- och hälsofarliga ämnen Återvunna material INNEMILJÖ Luftkvalitet Termiskt klimat (Ljud), luftkvalitet, termiskt klimat, belysning, (dagsljus), legionella Ljud, luftkvalitet, termiskt klimat, dagsljus, legionella PLATSEN Val av plats Brukartransporter Ekologi/biodiversitet Brukartransporter VATTEN Minskad vattenanvändning Minskad vattenanvändning Översvämning Dricksvattenkvalitet Låga utsläpp från enskilda avlopp

9 Exempel på indikatorer i verktygen Köpt energi (kwh/m2) Uppmätt radonhalt (Bq/m3) Möjlighet att själv reglera innetemperaturen (ja/nej) Rutiner för uppföljning av energistatistik (ja/nej)

10 Poängsättning i de flesta utländska verktygen (t ex BREEAM och LEED) Några indikatorer är obligatoriska De flesta indikatorerna är frivilliga För varje indikator kan man få ett visst antal poäng Poängen summeras en klassning erhålls Exempel från Green Star: Indicator 1 credit 2 credits 3 credits Lighting power density 2.5 W/m² per 100 Lux; 2.0 W/m² per 100 Lux; 1.5 W/m² per 100 Lux.

11 Miljöbedömningen i t ex BREEAM och LEED

12 Miljöbedömningen i t ex BREEAM och LEED

13 Bedömning i Miljöbyggnad Indikator Klassad Brons Silver Guld Radon i luft (Bq/m 2 ) >200 eller inte uppmätt < 50 13

14 Aggregering i Miljöbyggnad Betyg vid ombyggnad Betygen avser byggnaden Eventuell kommentar Datum Pepparkakan 1 Indikator Aspekt Område Byggnad 1 Energianvändning SILVER Energianvändning SILVER 2 Värmeeffektbehov GULD 3 Solvärmelasttal GULD Effektbehov GULD Energi GULD 4 Energislag GULD Energislag GULD 5 Ljudmiljö SILVER Ljudmiljö SILVER 6 Radonhalt BRONS 7 Ventilation GULD Luftkvalitet BRONS 8 Kvävedioxid GULD 9 Fuktsäkerhet GULD Fukt GULD Innemiljö SILVER SILVER 10Termiskt klimat vinter SILVER 11 Termiskt klimat sommar SILVER Termiskt klimat SILVER 12 Dagsljus GULD Dagsljus GULD 13 Legionella GULD Vatten GULD 14 Dokumentation av byggvaror GULD Dokumentation GULD 15 Utfasning av farliga ämnen SILVER Förekomst SILVER Material GULD 16 Sanering av farliga ämnen GULD Utfasning GULD

15 Olika typer av indikatorer DIREKT PRESTANDA Faktisk energianvändning Faktiska CO2-utsläpp INDIREKTA ÅTGÄRDER Rutiner för uppföljning av energistatistik Torkrum, cykelförråd

16 Kan man karakterisera verktygen? LEED fokus på management BREEAM fokus på specifika tekn. åtgärder Miljöbyggnad fokus på prestanda

17 Bild: Bengt Dahlgren AB Vad är speciellt med Miljöbyggnad? Systemet är förhållandevis enkelt men ändå verkningsfullt Lätt att förstå och kommunicera Följer branschpraxis, BBR och standarder Få indikatorer som alla är viktiga Betydande miljöaspekter i svensk kontext GULD Campus Karlskrona SILVER Villa Trift, Lund SILVER Matteannexet, Lunds univ.

18 Upplevda mervärden ex. fastighetsägarnas perspektiv Bättre process i byggprojektet som ger högre kvalitet Bättre brukarperspektiv Miljöåtgärder som annars inte hade gjorts Miljöcertifiering av fastigheterna fogar krav på miljöprestanda till MLS Resultat från enkät/intervjuer med fastighetsägare till miljöcertifierade byggnader. Forskningsprojektet Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster. KTH

19 Total klimatpåverkan (ton CO 2 ) före och efter flytten Resultat från fallstudie av ett företags flytt och samlokalisering till en miljöcertifierad byggnad. Forskningsprojektet Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster. KTH

20 "Det går nog inte att ta ut högre hyra för ett miljöcertifierat hus men "fulhusen" kanske måste rabatteras för att ha en chans att locka hyresgäster. Resultat från enkät med lokalhyresgäster i miljöcertifierade byggnader. Forskningsprojektet Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster. KTH

21 Drivkrafter än så länge hos lokalhyresgästerna. Varumärke Hög miljöprofil: MC ett krav Lägre miljöprofil: MC ett önskemål Offentliga: i princip ingen efterfrågan alls Energikostnader Nedprioriterat men lokalernas energianvändning intressant vid rapportering Personal Ökad miljömedvetenhet Ökad arbetsglädje, trivsel Bättre inomhusmiljö Högre kreativitet (inte produktivitet) Attraktiv arbetsgivare beror på annat än MC Resultat från enkät med lokalhyresgäster i miljöcertifierade byggnader. Forskningsprojektet Gröna fastigheter och potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster. KTH

22 Ur KTH:s övergripande miljömål Övergripande mål: Vid ny- och ombyggnad av lokaler och byggnader ska högsta miljöprestanda eftersträvas. Uppföljning: Vid varje ny- och ombyggnadsprojekt ska uppföljning samt rapportering ske om vilken miljöprestanda som har uppnåtts. Minimikrav för byggprojekt är Miljöbyggnad Silver. Nya V-byggnaden KTH campus, reg. Miljöbyggnad Guld

23 Läs mer Finns på: Film läggs snart ut också

24 SGBC SGBC administrerar och certifierar i följande system: Sweden Green Building Council, SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska byggoch fastighets-sektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

25 Tack Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassningssystemet en hjälp att förbättra miljön och människors hälsa samt att spara energi och pengar Miljöklassning av byggnader Bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Hushålla med energi,

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg.

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg. ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB www.laganbygg.se Förord Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Varför certifieringssystem?

Varför certifieringssystem? 1 2 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Kan man Svanen-märka byggnader? Presenterad av David Lindgren Ramböll Projektledning AB Syfte med miljöklassning Samhälle: Allt fler människor ställer krav på en ökad miljö-

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Guld, silver eller brons? Miljöbyggnad i praktisk tillämpning

Guld, silver eller brons? Miljöbyggnad i praktisk tillämpning Guld, silver eller brons? Miljöbyggnad i praktisk tillämpning Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och Entreprenörskap inom Byggteknik KRISTIN JOHANSSON OCH ANNA HEDIN Institutionen för

Läs mer

Miljöklassning av lokaler

Miljöklassning av lokaler Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. Avd för Bygg- och fastighetsekonomi 492 Miljöklassning av lokaler - Systemet Miljöklassad byggnad anpassat för lokal Författare: Erik Lagerström

Läs mer

Miljöbyggnad, GULD värt?

Miljöbyggnad, GULD värt? ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2014/07-SE Examensarbete 15 hp Mars 2014 Miljöbyggnad, GULD värt? En undersökning av fastighetsägares erfarenheter och tankar kring ett nytt certifieringssystem Jonathan Berggren MILJÖBYGGNAD,

Läs mer

Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot

Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot 1 (5) Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot Fastigheterna Stadshuset (Eldkvarnen 1), Oscarsteatern (Hasseln 4), Rinkeby Folketshus (Kvarnberget

Läs mer

Miljöklassad Byggnad En källa vid Bankers kreditbedömning

Miljöklassad Byggnad En källa vid Bankers kreditbedömning Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 9 Miljöklassad Byggnad En källa vid Bankers kreditbedömning

Läs mer

Utveckling av Miljöbyggnad

Utveckling av Miljöbyggnad Utveckling av Miljöbyggnad En analys av åtgärdsalternativ Jonny Ericson Kristian Larsen Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska högskola Lunds universitet,

Läs mer

Möjliga tillämpningar av BIM vid miljöcertifieringsarbete

Möjliga tillämpningar av BIM vid miljöcertifieringsarbete Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 243 Samhällsbyggnad Magisternivå, 30 hp Byggprojektledning Möjliga tillämpningar av BIM vid miljöcertifieringsarbete Författare: Anna Widell

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad version 2.1, utgåva 120101 Visa mig hur du bygger och jag ska säga dig vem du är. Christian Morgenstern

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Miljöklassade fastigheter När våra fastigheter miljöklassas bidrar vi till en mer hållbar bygg- och fastighetssektor. Läs mer på sidan 16. Goda exempel I ett fall kan lösningen vara en ny programvara i

Läs mer