Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!"

Transkript

1 HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING

2 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 3 Miljöcertifiering en bra affär När du väljer miljöcertifierade lokaler tar du också ansvar för en hållbar utveckling. Ditt miljöansvar genererar lönsamhet i form av lägre energikostnad, ett stärkt varumärke och nöjda medarbetare som mår bra och presterar på topp. Genomtänkta lokaler ger friskare medarbetare som presterar bättre. Att vara verksam i en miljöcertifierad fastighet ger trovärdighet både internt och externt. Resultatet blir stärkta kundrelationer, stolta medarbetare och en fördel vid rekrytering av nya kollegor. För Torsplan är miljömålen högre än någonsin. Genom en miljöcertifiering på den högsta nivån av BREEAM - Outstanding - blir Torsplan en av de ledande fastigheterna i världen när det kommer till hållbarhetsprestanda och arbetsmiljö. Certifieringen är ett objektivt bevis på att fastigheten håller hög kvalitet och verkligen lever upp till de högt ställda miljömålen. ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Den höga standarden ger låga driftskostnader, flexibla lokaler och ett gott inomhusklimat. Likaså innebär miljöcertifieringen att inomhusmiljön är hälsosam. I goda arbetsmiljöer mår människor bra och presterar bättre samtidigt som vi gemensamt bidrar till ett hållbart samhälle. En flytt hit är ett positivt ställningstagande för hålbarhetsfrågor, vilket stärker varumärket. En flytt till Torsplan innebär att din organisation också blir Outstanding. Fastigheten motsvarar både de hållbarhetsfrågor vi arbetar med och de höga krav vi har på god arbetsmiljö. Miljöcertifieringen säkerställer att våra krav gällande byggande och förvaltning har uppfyllts. Mickey Johansson, vice vd, WSP Sverige, som har valt att flytta till Ullevigatan i Göteborg som är miljöcertifierad med BREEAM och byggd av NCC.

4 4 Vad innebär BREEAM? BREEAM är ett globalt ledande miljöcertifieringssystem för fastigheter. Det anses även vara det mest utmanande systemet. Genom en gedigen certifieringsprocess som genomförs av en oberoende tredje part erhålls ett kvitto på både byggnadens och närområdets miljöprestanda. BREEAM har hög trovärdighet. Då systemet har utvecklats av BRE ett oberoende brittiskt forskningsinstitut som kontinuerligt ser över och förbättrar systemet. BREEAM Outstanding är den högsta certifieringsnivån. Miljökraven som ställs på den här nivån är så höga att endast de allra bästa byggnaderna i världen når hela vägen och blir Outstanding. CERTIFIERINGSNIVÅER FÖR ERKÄNDA MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEM Studier visar att LEED:s högsta nivå Platinum inte når upp till BREEAM:s nivå Excellent, då byggnader certifierats enligt både BREEAM och LEED. Genom att välja en BREEAM-certifierad byggnad är hyresgäster och fastighetsägare väl rustade att möta skärpt lagstiftning, höjda energipriser och en ökad efterfrågan på hållbara lösningar och samarbetspartners. God inomhusmiljö är högsta prioritet i BREEAM. En sund arbetsmiljö med skräddarsydd belysning, akustik och luftkvalitet påverkar välbefinnandet, hälsan och produktiviteten hos dem som arbetar i byggnaden. BBR Svanen Guld Silver Brons Platinum Gold Silver Outstanding Excellent Very Good Good Pass BREEAM fokuserar på minskad användning av resurser som energi, vatten och byggnadsmaterial under byggnadens hela livscykel, vilket även bidrar till kostnadsbesparingar. BREEAM premierar lägen med goda kommunikationslösningar som tillgång till kollektivtrafik och en väl utvecklad infrastruktur för cyklister och gångtrafikanter. Även tillgång till lokal service som restauranger och handel värderas. Kravnivå Boverkets byggregler Svanen Miljöbyggnad LEED BREEAM Källa: WSP och Sweden Green Building Council

5 5 Låg energianvändning ger lägre kostnader för dig som hyresgäst Vid en flytt från ett traditionellt kontorshus, byggt på 1980-talet, till en nybyggd, BREEAM-certifierad fastighet kan energikostnaden minska med 30 till 40 procent. Hyr du ett våningsplan i Torsplan kan du spara upp till SEK per år.

6 6 BREEAM Outstanding Detta gör vi på Torsplan BREEAM bedömer byggnadens hållbarhetsprestanda, men också processen för att utveckla fastigheten och dess relation till omgivningen. BREEAM består av ett sjuttiotal bedömningskriterier som samlats i nio kategorier. TRANSPORT Närhet till kollektivtrafik och service minskar behovet av biltransport Rikligt utbud av cykelparkering inomhus och möjlighet till omklädnad/dusch Stort fokus på säker access till byggnaden för gående och cyklister MATERIAL Material väljs med omsorg miljövänlig produktion med låga emissioner och val av material som lämpar sig för återanvändning Systemväggar skapar flexibilitet och ökar möjligheten till återbruk vid ombyggnationer Inga farliga ämnen används i byggprocessen Utsatta byggnadsdelar skyddas i syfte att maximera deras livslängd Systematiskt val av material med god miljöprestanda; produkter som byggs in dokumenteras i en loggbok så att det i framtiden är lätt att gå tillbaka och effektivt komplettera eller ersätta uttjänt material med optimerade nya lösningar VATTEN Biotoptak bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten och minskar därmed risken för översvämingar vid kraftiga regnfall Snålspolande blandare i toaletter, omklädningsrum och pentryn leder till minskad vattenanvändning Vattenmätare ger möjlighet att följa upp vattenanvändningen i respektive lokal Automatisk avstängning av vatten till wc-grupper, styrning via rörelsedetektor för att minimera risken för läckage Automatiserat system för att förhindra vattenläckage från wc-grupper AVFALL Flexibla kontorslösningar maximerar byggnadens livslängd Kompostering samt komprimering av avfall Mängden byggavfall minimeras Återbruk och återvinning av byggavfall Återvunna fyllnadsmassor används

7 7 LEDNING OCH STYRNING Grönt byggande och etablering med energieffektiva bodar med miljömärkt el, bränslesnåla fordon och maskiner samt uppföljning av el- och vattenanvändning på bygget Gröna hyresavtal är ett ömsesidigt åtagande mellan hyresgäst och hyresvärd som minskar lokalens och fastighetens miljöpåverkan Hyresgästerna utbildas om hur de kan verka i byggnaden på ett energieffektivt sätt En livscykelkostnadsanalys görs för utrustning och system som exempelvis hissar; system och utrustning väljs med hänsyn till energianvändningen över tid FÖRORENINGAR Köldmedier väljs med omsorg Bullernivåer mäts och åtgärder vidtas för att de inte ska vara för höga Brunnar i garaget kopplas till en oljeavskiljare så att bensinspill inte kommer ut i dagvattnet MARKANVÄNDNING OCH EKOLOGI Biotoptak bidrar till ekologisk mångfald Återanvändning av redan exploaterad mark Marksanering på grund av tidigare verksamheter på platsen ENERGI Byggnadens energicertifiering GreenBuilding kräver en energianvändning som är minst 25 procent lägre än byggnormen, BBR. Enligt preliminära energiberäkningar är Torsplans energibehov hela 50 procent lägre än kraven i BBR Individuell mätning och debitering av värme, kyla och verksamhetsel ger ett tydligt incitament för varje hyresgäst att spara energi Fjärrvärme och fjärrkyla värmer och kyler luften i ventilationsaggregaten Visualisering av den aktuella energianvändningen i varje kontorslokal. Det skapar medvetenhet hos de som verkar i lokalerna Laddstolpar för elbilar LED-belysning Tung betongstomme har god värme- och kyllagrande förmåga och ger goda förutsättningar för ett bra inomhusklimat HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE God inomhusmiljö med bra ljusinsläpp, ljudmiljö och luftkvalitet Utsikt från samtliga arbetsplatser Individuell möjlighet till styrning av ljusinsläpp, belysning och inomhustemperatur Lysrörsarmaturer med högfrekvensdon minimerar risk för fluorescerande ljus Termisk zonindelning möjliggör olika temperaturer i olika delar av lokalen

8 NCC är ett av norra Europas ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vår drivkraft när vi skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation är ett hållbart samspel mellan människa och miljö. Med Norden som hemmamarknad är vi verksamma inom hela värdekedjan; vi utvecklar och bygg er bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga bygg nader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. Utvecklingen av kommersiella lokaler görs i nära samarbete med våra kunder. Tillsammans skapar vi inspirerande, hållbara och skräddarsydda arbetsmiljöer som stödjer och stärker våra kunders verksamhet. HAR DU FRÅGOR OM HÅLLBARHETSARBETET PÅ TORSPLAN? Erik Dahlström Projektledare Telefon: Mailadress: Är du intresserad av att hyra en lokal i Torsplan? Annika Eriksson Kundansvarig Telefon: Mailadress: Irene Öman Kundansvarig Telefon: Mailadress: ncc.se/torsplan Foto: Felix Odell, Erik Mårtensson, Jesper Anhede, Jonas Forsberg, Einar Horsberg, Casper Hedberg, Sten Jaqnsin, Bruno Ehrs, Micke Lundström, Sini Pennanen Illustration: Diakrit/BAU NCC Communications Hub 2015/01

HAGASTADEN/STOCKHOLM. Outstanding Torsplan

HAGASTADEN/STOCKHOLM. Outstanding Torsplan HAGASTADEN/STOCKHOLM Outstanding Torsplan 4 Flytta till Torsplan en Outstanding affär I kontors- och handelshuset Torsplan utformar vi tillsammans en fantastisk arbetsmiljö som stärker interna processer

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

exlent Hyllie Vill du hyra kontor i exlent Hyllie? Läs gärna mer på ncc.se/exlenthyllie

exlent Hyllie Vill du hyra kontor i exlent Hyllie? Läs gärna mer på ncc.se/exlenthyllie Vill du hyra kontor i exlent Hyllie? KONTAKTA Fredrik Johansson Kundansvarig uthyrning på NCC Property Development +46 70 732 26 06 fredrik.johansson2@ncc.se Läs gärna mer på ncc.se/exlenthyllie NCC är

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk.

DEN HÅLLBARA STADEN. Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. DEN HÅLLBARA STADEN Förslaget ger förutsättningar för hållbarhet i olika dimensioner social, ekologisk, och ekonomisk. Social hållbarhet Norra Kvarnholmen blir en socialt hållbar stadsdel med en hög välfärdsnivå

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park

STABEN. ett eget hus i Uppsala Science Park STABEN ett eget hus i Uppsala Science Park Ett hus för just ditt företag Uppsala Science Park är ett av Europas främsta centrum för bland annat bioteknik och en plats där entreprenörsanda möter kvalificerad

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge

KISTA TERRASS - HUS 09. En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge KISTA TERRASS - HUS 09 En hållbar stadsdel med moderna kontor i Kistas bästa läge Arlanda 30 km E4 Kistas bästa läge Kista Terrass omfattar elva kvarter i de mest centrala delarna i Kista. Av dessa är

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Från station Hyllie tar det 6

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer