Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål."

Transkript

1 Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd Sweden Green Building Council 1

2 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag inom bygg- och fastighetssektorn Utvecklar och marknadsför fyra miljöcertifieringssystem. Certifierar i tre. Sprider kunskap om hållbart byggande och förvaltning Icke vinstdrivande och ägs av medlemmarna Ingår i ett nätverk med Green Building Councils runt om i världen 2

3 Ca 220 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 3

4 Miljöbyggnad GreenBuilding LEED BREEAM Antal registrerade och certifierade byggnader dec 09 jun 10 dec 10 jun 11 dec 11 jun 12 dec 12 jun 13

5 Varför väljer fastighetsägare att certifiera? Synliggöra sitt miljöengagemang Verktyg vid projektering och byggande Ger bättre kvalitet på teknik och funktioner Nöjda brukare Enkelt att kommunicera både internt och externt Höjer värdet på huset Vakanserna minskar ett krav från alltfler hyresgäster Enklare att sälja internationellt Gateway i Lund, IKANO 5

6 Vikten av varje område i BREEAM-SE Energi 19 % Inomhusmiljö 15 % Material 12,5 % Ledning och styrning 12 % Mark och ekologi 10 % Förorening 10 % Transport 8 % Avfall 7,5% Vatten 6 % Innovation +10%

7 Material och byggnadsdelar bedöms på olika sätt Materialval utifrån ett livscykelperspektiv 5 poäng Återbruk av fasader och bärande konstruktioner 2 poäng Materialval utifrån ansvarsfull tillverkning och utvinning 3 poäng Isoleringsmaterial 2 poäng Ny för BREEAM-SE; Utfasning av farliga ämnen 1 poäng

8 Materialval utifrån ett livscykelperspektiv, 5p Omfattar LCA analys av Ytterväggar Fönster Tak Bjälklag Innerväggar Golvbeläggning Hårdgjorda ytor utomhus Hägnader Två sätt att bedöma byggnadsdelarna Den engelska Green Guide Eller ett accepterat LCA-verktyg

9 Återbruk av fasader och stomme på platsen, 2p Återbruk av fasader och av bärande konstruktioner En del av fasadarea och stomvikt ska vara återanvänd och bestå av återanvänt material.

10 Vid LCA där jämförelse sker mot andra alternativ, anses stål vara ett "bra" material,. Detta gäller både t ex konstruktionsmaterial (bärande delar i fasader) och i bjälklag (armering). BREs Green Guide ger sämre bedömning av t ex betongväggar än av stål. I BREEAM-SE bedöms material utifrån om de innehåller ämnen med utfasningsegenskaper. Denna bedömning sker enklast i Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller BASTA.

11 Antal tillgängliga poäng i LEED Energi och atmosfär 35 Hållbar plats 26 Inomhusmiljö 15 Material och resurser 14 Vatten 10 Innovation 6 Regional prioritering 4

12 Bedömning av materialområdet i LEED Källsortering i byggnaden ett måste Återanvänd fasad, stomme och tak 3 Återanvänd mellanväggar 1 Avfallshantering på byggplatsen 2 Återbruk av material 2 Återvunnet material 2 Regionalt material 2 Snabbt förnybart material 1 FSC-trä 1

13 In the current version of LEED (2009) you can get credit towards the following points for using steel: MRc4- Recycled Content. You can count steel as 25% recycled content using a default calculation in LEED, but if you have the appropriate paperwork from the steel mill to document this, the actual recycled content of steel is likely to be much higherover 80%. MRc5- Regional Materials. If the steel mill is within 80 Swedish miles, and transported by truck, you can get credit for steel. If it is transported by train then it has to come within 240 Swedish miles.

14 These credits are based on the cost of all building materials, so it depends how much of the building cost is steel materials. If the project does not use a lot of steel, then the steel will not help very much in earning MRc4 or MRc5 but if it is a structural steel building then it will help a lot. The next version of LEED (v4) uses LCA of the building's structure and envelope, instead of giving points for recycled and regional materials. In that case the project team must do an LCA to demonstrate that their material selection results in lower environmental impacts for the designed building. For example, steel instead of concrete.

15

16 16 indikatorer ingår i Miljöbyggnad Energi Energianvändning Värmeeffektbehov Solvärmelast Energislag Innemiljö Ljudmiljö Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Inneklimat vinter Inneklimat sommar Dagsljus Legionella Material Dokumentation Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen Ger byggnaden betyget BRONS, SILVER eller GULD 16

17 Indikator 14 Dokumentation av byggvaror Klassningsgränser BRONS SILVER GULD En byggnadsrelaterad loggbok upprättas med information om byggvaror i produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z enligt BSAB 96. Loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ av byggvara, varunamn, tillverkare, årtal och innehållsdeklaration. BRONS+ Loggboken är digital och administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren SILVER+ Loggboken innehåller information om byggvarornas placering och ungefärliga mängd i byggnaden. Tanken med loggboken är att samla information om material och byggvaror i byggnaden Svårt att identifiera och inventera farliga ämnen i befintliga byggnader Enklare att i framtiden ta hand om byggvaror som med ny kunskap visar sig påverkar hälsa och miljö negativt. Att dokumentera byggvaror i en loggbok är ett förslag från Kemikalieinspektionen

18 Indikator 15 Utfasning av farliga ämnen Klassningsgränser Indikator 15 BRONS SILVER GULD Bostäder Lokaler Dokumentation saknas Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer endast i mindre omfattning hos loggbokens byggvaror och är dokumenterade i en avvikelselista. Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer inte i de dokumenterade byggvarorna i loggboken. KEMI, Kemikalieinspektionen och är den myndighet som ansvar för kemikaliekontrollen i Sverige och för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 18

19 I Miljöbyggnad bedömer man material endast utifrån om de innehåller ämnen med utfasningsegenskaper. Denna bedömning sker enklast i Byggvarubedömningen, Sunda Hus eller BASTA.

20 Det händer mycket inom området - Utnyttja Information om Utbildningar i certifieringssystemen Medlemsmöten Seminarier Uppdateringar i certifieringssystemen Aktuellt om utvecklingsarbete i LEED och BREEAM Kontakter med andra Green Building Councils mm

Varför certifieringssystem?

Varför certifieringssystem? 1 2 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010

Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010 Miljöklassning av Byggnader Byggmaterialindustrierna 7 oktober 2010 Vasakronan, Vasagatan 7 Pia Öhrling, Piacon Therese Malm, WSP Environmental Miljöklassning -Bakgrund -Klassningssystem -Hur beaktas material

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Miljöklassning av lokaler

Miljöklassning av lokaler Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. Avd för Bygg- och fastighetsekonomi 492 Miljöklassning av lokaler - Systemet Miljöklassad byggnad anpassat för lokal Författare: Erik Lagerström

Läs mer

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras

Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats om hur systemet kan förbättras Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 112 Miljöcertifieringssystemet LEED i Sverige En uppsats

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 3. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt BREEAM BREEAM SE Svensk Manual för Nybyggnad och Ombyggnad Version 1.0 We shape our buildings; thereafter they

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson

Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld. Sara Nilsson Att certifiera en byggnad med Miljöbyggnad Guld Sara Nilsson Copyright Sara Nilsson, 2014 Institutionen för byggvetenskap, avdelningen för Byggproduktion Lunds Tekniska Högskola, Lund ISRN LUTVDG/TVBP

Läs mer

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader RAPPORT Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader Jenny Arnell Fredrik Martinsson B 2094 Oktober 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-18 John Munthe Forskningsdirektör miljöklassningssystem för

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 65 och Kandidatnivå, 15 hp Centrum för bank och finans Gröna hyresavtal - Utredning om vad som bör regleras i standardmallen Författare: Ida

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat?

Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Bedömningsgrunder för värdering av bostäder - Vad krävs för att bygga miljöanpassat? Erica Bengtsson Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig masterexamen i Miljövetenskap 30 hp Institutionen för växt-

Läs mer

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT

FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT ID: 12775 FRAMTIDENS BYGGVARUDEKLARATION I DIGITALT FORMAT Förstudie Monica Björk Byggmaterialindustrierna Anna Jarnehammar och Johanna Freden IVL Svenska Miljöinstitutet Elin Salomonsson, Robert af Wetterstedt

Läs mer

CARL-MARCUS EKSTRÖM, WIKTOR ÅSLUND

CARL-MARCUS EKSTRÖM, WIKTOR ÅSLUND Hållbara byggnader En studie om miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad och miljöbyggprogram i Göteborg, Stockholm och Malmö Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik CARL-MARCUS EKSTRÖM,

Läs mer

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15

Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Hållbart byggande med betong DEL 1. Utgåva 2013-11-15 Vägledning för miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad version 2.1, utgåva 120101 Visa mig hur du bygger och jag ska säga dig vem du är. Christian Morgenstern

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet

HANDLINGSPROGRAM. Miljö och hållbarhet Bilaga till genomförandeavtal Miljö och hållbarhet HANDLINGSPROGRAM Vid planering, projektering, byggande och förvaltning av lokaler och anläggningar i utvecklingsprojekt Värtapiren INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Månadskostnader vid investering i ny bostad

Månadskostnader vid investering i ny bostad Månadskostnader vid investering i ny bostad En jämförelse av olika investeringsalternativ och deras ekonomiska påverkan vid införskaffning av ny bostad. Monthly rates on investment in new housing A comparison

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal

Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi. Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 451 Avd. för Bygg- och Fastighetsekonomi Hyresgästers miljökrav vid val av ny lokal Författare Kristofer van der Schaaf Martin Sandgärde Stockholm

Läs mer