Varför certifieringssystem?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför certifieringssystem?"

Transkript

1 1

2 2

3 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för vilka aspekter som ska beaktas Verktyg för att bedöma hållbarhetsfaktor Granskad av extern part 3

4 4

5 5

6 Bedömningsområden BREEAM LEED Miljöbyggnad Green Building/ Passivhus Svanen Energi X X X X X Inomhusmiljö X X X X Material X X X X Styrning / uppföljning X X X X Vatten X X Byggprocess X X X Avfallshantering X X X Transporter X X Ekologi och platsval X X Föroreningar X X Innovation X X LCA X 6

7 Jämförelse olika klasser OBS beror på byggnad OUTSTANDING PLATINUM EXCELLENT VERY GOOD GULD GOLD GOOD Svanen SILVER SILVER BBR KLASSAD CERTIFIED PASS Boverkets byggregler Svanen Miljöbyggnad LEED BREEAM 7

8 GreenBuilding Ett EU-initiativ Lanserades % mindre energi än BBR eller 25% mindre energi än tidigare Fördel: Enkel, prisvärd Nackdel: Enbart en energicertifiering 8

9 LEED Amerikanskt system Helhetsambition - 7 Bedömningsområden Lanserades 1999 Vissa grundkrav, betyg efter frivilliga poäng Betyg: Platina, Guld, Silver, Certifierad Fördel: Internationellt välkänt, inarbetat Nackdel: Ej nationellt anpassat, omfattande certifieringsprocess 9

10 BREEAM System från Storbritannien Världens äldsta och mest använda miljöbedömning metod för byggnader Lanserades 1990 Högre måste-krav för högre betyg, frivilliga poäng Svensk version 2013 Fördel: Erkänt tuffa, väl förankrade krav, nationell anpassning Nackdel: Mest omfattande certifieringsprocessen 10

11 Miljöcertifiering i Sverige Antal certifierade och officiellt registrerade projekt Källa: SGBC.se, maj

12 12

13 Miljöbyggnad Svenskt system Lanserades 2009 (Miljöklassad Byggnad) Betyg: Guld, Silver, Brons Bedömningsområden - Energi - Inomhusklimat - Material Hanteras av SGBC (Utvecklat av ByggaBodialogen) Hittills 67 certifierade byggnader i Sverige ca 850 under ansökan 13

14 Grundförutsättningar Enkelt men verkningsfullt - förlängning av svensk bygglagstiftning Måste klara lägsta nivån för alla indikatorer Relevant miljövärdering (ex. Fuktsäkerhet, radon) Allt mäts, besiktigas eller kontrolleras i färdigt hus Går inte att få högsta klass om huset är dåligt på någon punkt GULD kräver att brukarna säger sitt brukarenkät 14

15 Manualer för flera olika byggnadsprojekt Kan certifiera: Nyproduktion, Befintlig byggnad, Om- och tillbyggnad, Byggnad med flera verksamheter. Lämpliga projekt: Bostäder: Småhus och flerfamiljshus. Lokalbyggnader: kontor, skolor, vårdbyggnader, hotell, gym etc. Handelsbyggnader: gallerior, livsmedelsbutiker etc. Manualer: Befintlig byggnad Ny byggnad Befintlig handelsbyggnad Ny handelsbyggnad 15

16 Miljöbyggnad vid nyproduktion och ombyggnation Fördelar: Underlättar formulering av miljömål Miljöfrågor får central roll Helhetssyn Energi, miljö och hälsa Dokumentation Kommunicera och jämföra prestanda Användning: Styrverktyg: Förhandsklassning Statusbedömning av byggnaden, nuläge Formulera miljömål m.h.a. nivå på indikatorer Ev. Certifiera Kommunicera byggnadens prestanda 16

17 Certifieringsprocess 17

18 Avgifter i Miljöbyggnad Nybyggnad Småhus Flerbostadshus Lokalbyggnad, liten (< m2 Atemp) Lokalbyggnad, mellan ( m2 Atemp) Lokalbyggnad, stor (> m2 Atemp) Vad ingår i avgiften? Registrering Tre projektspecifika frågor och fastställande av bedömningskriterier. Granskning En kontroll av formalia innan granskning, extern granskning med maximalt två kompletteringar, behandling i certifieringsråd med maximalt en komplettering. Prel. certifiering Plakett och certifikat, administration, arkiv och databas, publicering. Verifieringsgranskning En kontroll av formalia innan granskning, extern granskning med maximalt två kompletteringar, behandling i certifieringsråd. Certifiering Certifikat, administration, arkiv och databas, publicering. Eventuell avgift för korrigering av betyget på plaketten tillkommer. 18

19 Avgifter i Miljöbyggnad Befintlig byggnad Småhus Flerbostadshus Lokalbyggnad, liten (< m2 Atemp) Lokalbyggnad, mellan ( m2 Atemp) Lokalbyggnad, stor (> m2 Atemp) Vad ingår i avgiften? Registrering Tre projektspecifika frågor och fastställande av bedömningskriterier. Granskning Certifiering En kontroll av formalia innan granskning, extern granskning med maximalt två kompletteringar, behandling i certifieringsråd med maximalt en komplettering. Certifikat, administration, arkiv och databas, publicering. Eventuell avgift för korrigering av betyget på plaketten tillkommer. Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % Om ansökan sammanställs och lämnas in av en av SGBC certifierad expert på Miljöbyggnad lämnas 10 % rabatt på granskningsavgiften. Moms tillkommer på alla avgifter. 19

20 16 indikatorer Energi Inomhusmiljö Material Energianvändning Ljudkvalitet Dokumentation Värmeeffekt Solvärmelast Energislag Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Termiskt klimat vinter Termiskt klimat sommar Dagsljus Legionella Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen (endast befintlig byggnad) 20

21 Fördelning av arbetsuppgifter i nybyggnadsprojekt Nr Indikator Vem brukar göra vad? 1 Energianvändning VVS 2 Värmeeffektbehov VVS 3 Solvärmelast Arkitekt 4 Energislag Byggherre 5 Ljudkvalitet Ljudsakkunnig 6 Radonhalt Byggkonstruktör 7 Ventilationsstandard VVS 8 Kvävedioxid VVS och Arkitekt 9 Fuktsäkerhet Byggkonstruktör alt. Fuktsakkunnig 10 Termiskt klimat vinter VVS Miljöbyggnadssamordnare: Samordning Information Sammanställning 11 Termiskt klimat sommar VVS 12 Dagsljus Arkitekt 13 Legionella VVS 14 Dokumentation av byggvaror Projektör och Entreprenör 15 Utfasning av farliga ämnen Projektör och Entreprenör 21

22 Bedömningsmetoder i nybyggnadsprojekt Nr Indikator Bedömningsmetoder 1 Energianvändning Energiberäkning med datorsimulering 2 Värmeeffektbehov Beräkning med Miljöbyggnads beräkningsverktyg 3 Solvärmelast Beräkning med förenklad metod 4 Energislag Beräkningsresultat från nr 1 och Miljöbyggnads beräkningsverktyg 5 Ljudkvalitet Åtgärder enligt bedömningskriterier 6 Radonhalt Mätning av markradonhalt och åtgärder 7 Ventilationsstandard Åtgärder enligt bedömningskriterier 8 Kvävedioxid Bedömning utifrån kartering av kommunalt luftvårdsförbund 9 Fuktsäkerhet Fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen 10 Termiskt klimat vinter Beräkning med förenklad metod eller datorsimulering 11 Termiskt klimat sommar Beräkning med förenklad metod eller datorsimulering 12 Dagsljus Beräkning med förenklad metod eller datorsimulering 13 Legionella Åtgärder enligt bedömningskriterier 14 Dokumentation av byggvaror Upprättande av loggbok 15 Utfasning av farliga ämnen Kontroll mot databaser 22

23 Bedömningsmetoder i befintlig byggnad Nr Indikator Bedömningsmetoder 1 Energianvändning Energideklarationen alternativt energistatistik 2 Värmeeffektbehov Beräkning med MB-verktyg eller Uppmätning med effektsignatur 3 Solvärmelast Beräkning med förenklad metod 4 Energislag Energideklaration, energistatistik, fjärrvärme- och elavtal, MB-verktyg 5 Ljudkvalitet Lyssningstest alternativt Bedömning utifrån ljudstandard Eventuell enkätundersökning 6 Radonhalt Mätning 7 Ventilationsstandard OVK-protokoll alternativt Mätning och besiktning 8 Kvävedioxid Mätning 9 Fuktsäkerhet Inventering Eventuell enkätundersökning 10 Termiskt klimat vinter Mätning eller Beräkning; förenklad eller datorsimulering Eventuell enkätundersökning 11 Termiskt klimat sommar Mätning eller Beräkning; förenklad eller datorsimulering Eventuell enkätundersökning 12 Dagsljus Beräkning; förenklad eller datorsimulering Eventuell enkätundersökning 13 Legionella Mätning Besiktning 16 Sanering av farliga ämnen Inventering 23

24 Betyg Motsvarar myndighetskrav från: - Boverket - Arbetsmiljöverket - Strålsäkerhetsmyndigheten - Socialstyrelsen - samt aktuella branschregler SILVER Högre ambition än normal byggstandard GULD Tillgänglig spetsteknik / funktion utifrån miljösynpunkt. Möjlig men kostsam 24

25 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 25

26 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 26

27 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 27

28 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 28

29 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 29

30 Energi Mål / krav: Effektiv energianvändning Miljövänliga energikällor Bedömningsområden: Energianvändning Energibehov vinter Energibehov sommar Energislag 30

31 Indikatorer Energi Nyproducerade byggnader SILVER GULD 1. Energianvändning 2. Värmeeffektbehov Byggnader som värms med annat än el Eluppvärmda byggnader Byggnader som värms med annat än el Eluppvärmda byggnader BBR 75 % av BBR 65 % av BBR BBR 95 % av BBR 90 % av BBR 60 W/m 2 A temp 40 W/m 2 A temp 25 W/m 2 A temp 40 W/m 2 A temp 30 W/m 2 A temp 20 W/m 2 A temp 3. Solvärmelast Lokaler < 48 W/m 2 < 43 W/m 2 < 32 W/m 2 Bostäder < 38 W/m 2 < 29 W/m 2 < 18 W/m 2 4. Energislag Bostäder och lokaler > 50 % från miljökategorierna 1, 2 och 3 > 10% från miljökategori 1 och < 25% från Miljökategori 4 Alternativt: > 50% från Miljökategori 2 och < 25% från Miljökategori 4 Kategori 1 Förnyelsebart + spillvärme som annars inte kan tas tillvara Kategori 2 Biobränsle i värme- och kraftvärmeverk, miljöprövad biobränslepanna Kategori 4 Fossilt och kärnkraft > 20 % från Miljökategori 1 och < 20 % från vardera Miljökategori 3 och 4 Alternativt: > 50 % från Miljökategori 2 och < 20 % från vardera Miljökategori 3 och 4 31

32 Inomhusmiljö Mål / krav En hälsosam och behaglig inomhusmiljö Bedömningsområden Ljudmiljö (krav på Ljudsakskunnig) Luftkvalitet: - radon - ventilation - trafikföroreningar Fuktsäkerhet och legionellarisk Termiskt klimat vinter och sommar Dagsljus 32

33 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader 5. Ljudmiljö Bostäder och lokaler SILVER GULD Ljudklass C på de fyra bedömda ljudparametrarna enligt SS eller SS Minst två av de fyra bedömda ljudparametrarna i SS eller SS ska uppfylla ljudklass B eller högre. Övriga bedömda till minst ljudklass C. Minst ljudklass B på alla de bedömda ljudparametrarna enligt SS eller SS Enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser ljudmiljön vara mycket bra, bra eller acceptabel. I småhus deklareras ljudkvaliteten av ägaren. 6. Radonhalt Bostäder och lokaler Bq/m Bq/m 3 50 Bq/m 3 Lokaler Uteluftsflöde 7 l/s,person + 0,35 l/s,m2golv eller enligt råd i AFS 2009:2 + Behovsstyrt ventilationsflöde i vistelserum med varierande belastning, t ex konferensrum SILVER + Behovsstyrt ventilationsflöde, t ex VAV i vistelserum. Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser luftkvaliteten vara bra eller acceptabel 7. Ventilationsstandard Bostäder Uteluftsflöde 0,35 l/s,m2 golv + Möjlighet till forcering av frånluftsflöde i kök enligt BFS 1998:38. SILVER + Frånluftsflöde i bad-,dusch- eller tvättrum enligt BFS 1998:38. Enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser luftkvaliteten vara mycket bra, bra eller acceptabel. I småhus deklareras luftkvaliteten av ägaren 33

34 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader SILVER GULD 8. Kvävedioxidhalt Bostäder och lokaler > 40 µg/m 3 40 µg/m 3 20 µg/m 3 Alternativt: Byggnad utanför tätort, dock måste avståndet till kraftigt trafikerade vägar (> fordon/dygn) vara större än 250 m. SILVER + 9. Fuktsäkerhet Bostäder och lokaler Byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR avsnitt 6:5, dvs. fuktkritiska konstruktioner är identifiera-de och dokumenterade, kontrollplaner finns och utförandet dokumenteras + Aktuella branschregler följs för utförande av våtrum. Fuktsäkerhetsprojekterin g enligt Bygga F eller motsvarande. Fuktmätningar i betong utförs enligt RBK (Rådet för Byggkompetens) En diplomerad fuktsakkunnig (beställarens expert) och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) ska vara utsedda. I småhus krävs att en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) är utsedd. Enkätresultat visar att < 10 % av brukarna upplever hälsobesvär eller mögellukt. I småhus deklareras mögellukt och hälsobesvär av ägaren 34

35 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader SILVER GULD 10. Termiskt klimat vinter Bostäder och lokaler PPD 20 % som visas med datorsimulering. PPD 15 % som visas med datorsimulering. PPD 10 % som visas med datorsimulering. Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser det termiska klimatet vintertid vara bra eller acceptabelt I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten vintertid Småhus TF < 0,4 Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s TF < 0,3 Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s TF ej accepterad PPD 10 % som visas med datorsimulering I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten vintertid. 11. Termiskt klimat sommar Bostäder och lokaler PPD 20 % som visas med datorsimulering. Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. PPD 15 % som visas med datorsimulering. Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. PPD 10 % som visas med datorsimulering. Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser det termiska klimatet sommartid vara bra eller acceptabelt I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten sommartid Småhus SVF < 0,048 Öppningsbara fönster SVF < 0,036 Öppningsbara fönster SVF < 0,025 Öppningsbara fönster I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten sommartid 35

36 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader SILVER GULD 12. Dagsljus Bostäder och lokaler Dagsljusfaktor > 1,0 % Dagsljusfaktor 1,2 % Dagsljusfaktor 1,2 % visad med datorsimulering Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser ljusförhållandena vara bra eller acceptabelt. I småhus deklarerar ägaren dagsljuskvaliteten. Bostäder AF 10 % AF 15 % Legionella Flerbostadshus och lokaler Temperatur på stillastående tappvarm-vatten i t ex beredare och ackumulatortankar 60 C. Gemensam rörledning till flera duschplatser där temperaturen är högst 38 C ska inte vara längre än 5 meter. Handdukstorkar och andra värmare är inte kopplade på vvc-ledningen. Proppade ledningar ska vara så korta att temperaturen på det stillastående vattnet inte understiger 50 C. + Riskvärdering genomförs med avseende på tillväxt och spridning av legionella i äldre- och gruppboende, hotell, sporthal-lar, simhallar, sjukhus och flerbostads-hus. Erforderliga åtgärder genomförs som minskar legionellarisken. Legionellaskydd enligt "Branschregler Säker Vatteninstallation". SILVER + Termometrar monteras på utgående varmvatten och på returen i varje vvc-krets. Instruktioner ska finnas för regelbundna kontroller av vv- och vvc-temperatur. Småhus - Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i t ex beredare och ackumula-tortankar 60 C. SILVER+ Legionellaskydd enligt "Branschregler Säker Vatteninstallation. 36

37 Material och Kemiska ämnen Mål / krav Bra materialval Kunskap om vad som byggs in i byggnaden Bedömningsområden Ny byggnad: Dokumentation av byggvaror som byggs in Utfasning av farliga ämnen Befintlig byggnad: Sanering av farliga ämnen 37

38 Indikatorer Material Nyproducerade byggnader 14. Dokumentation av byggvaror 15. Utfasning av farliga ämnen Bostäder och lokaler Bostäder och lokaler SILVER GULD En byggnadsrelaterad loggbok upprättas med information om byggvaror i produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z enligt BSAB 96. Loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ av byggvara, varunamn, tillverka-re, innehållsdeklaration och årtal för dess upprättande. Dokumentation saknas + Loggboken är digital och administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren. Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer endast i mindre omfattning hos loggbokens byggvaror och är dokumenterade i en avvikelselista. SILVER+ Loggboken innehåller information om byggvarornas placering och mängd i byggnaden. Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer inte i de dokumenterade byggvarorna i loggboken. Inget materialkrav på installationer Ej på skruv- och mutternivå 38

39 Indikatorer Material Befintliga byggnader 16. Sanering av farliga ämnen Bostäder och lokaler SILVER GULD Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljö- och hälsorisk uppfylls. Inkapslad asbest/asbestfibrer fast bundna i material finns i byggnaden enligt inventering. + Ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest och PCB (även småhus) har inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats. SILVER + Kadmium, bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver samt impregnerat virke har inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats. Inventering utförs av miljöinventerare: Miljöstatus CMF-kravspecifikation 39

40 Miljöbyggnad -förvaltningsskede Verifiering av nybyggnad inom 2 år - Brukarenkät krävs för guld, ny som befintlig byggnad Ombyggnad/förändring? Samma krav gäller! Certifiering gäller max 10 år eller tills byggnad genomgått större förändringar 40

41 41

42 Miljöbyggnad - referensprojekt SWECO-huset Stockholm Guld Nya Karolinska Sjukhuset Solna Guld Amhult resecentrum Göteborg Silver 42

43 Miljöbyggnad Swecohuset, befintlig byggnad Köpt energi: > 65 % reduktion Krav för Guld nybyggnad: 60 kwh/m 2 (bef. 84 kwh/m 2 ) Material Miljöinventering och sanering Nya material godkända enl. Byggvarubedömningen Akustik - Ljudklass B Dagsljus vid arbetsplatserna Fuktsäkerhet Enkätundersökning för brukarna 43

44 En energieffektiv byggnad Lösningar: Renoverade fönster U: från 2,5 till 1.2 W/m 2,K g: från 0,68 till 0,30 Tätning Bättre termisk komfort 44

45 En energieffektiv byggnad Lösningar: Borrhålslager 26 hål, 280 m djupa för kyla och värme 45

46 En energieffektiv byggnad Lösningar: Varm kyla kylbafflar Warm indoor air Warm cooling media (water +20/23 C) Cooled indoor air 46

47 En energieffektiv byggnad Lösningar: Förbättrat luftbehandlingssystem Nya aggregat: verkningsgrad, återvinning > 90% Menerga Type 64 Resolair VAV-system. Styrsystem, -prognostiserande i realtid 47

48 En energieffektiv byggnad Lösningar: Optimerat dagsljus och belysning Närvaro och dagsljusstyrd belysning DALI (Digital Addressable Lighting Interface) protocol - öppen standard för kommunikationsprotokoll 48

49 Solar power pv-cells En energieffektiv byggnad Free cooling from outdoor air Heat recovery of ventilation >90% Tap hot water Heating air supply Heating radiators District heating biofuel renewable energy Cooling via air supply Cooling via ceiling baffles Cooling machine Tenants' electrical power Estate el power Seasonal bore hole energy storage 49

50 En energieffektiv byggnad Från 180 kwh/m 2, år till < 60 kwh/m 2,år (simulerad). Mätningar under 2014 Vad vi gjorde: inte ny kunskap och inte morgondagens teknik, men mycket god tillämpning av den tillgängliga tekniken som vi har idag 50

51 Sweden Green Building Award 2012 Vinnare Miljöbyggnad Befintlig byggnad Verifiering efter två år skall utföras 51

52 52

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot

Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot 1 (5) Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot Fastigheterna Stadshuset (Eldkvarnen 1), Oscarsteatern (Hasseln 4), Rinkeby Folketshus (Kvarnberget

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Miljöbyggnad på SISAB

Miljöbyggnad på SISAB RÅDGIVANDE REFERENS Miljöbyggnad på SISAB Sedan januari 2014 gäller att all nyproduktion ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Beslutet har tagits av SISAB:s styrelse och anges även i

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassningssystemet en hjälp att förbättra miljön och människors hälsa samt att spara energi och pengar Miljöklassning av byggnader Bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Hushålla med energi,

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus material

Miljöcertifiering av byggnader fokus material Miljöcertifiering av byggnader fokus material Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 237 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 I certifieringssystemen finns svar på vad som ska

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Medlemskap. EnergiPulser Studiebesök Energifaktadatabasen Rabatt på Energiledarkonferensen. Årsavgiften för 2008 är 3 500 kr

Medlemskap. EnergiPulser Studiebesök Energifaktadatabasen Rabatt på Energiledarkonferensen. Årsavgiften för 2008 är 3 500 kr -EnergiPuls- Så byggs Sveriges bästa kontorslokaler Helena Sjögren, ÅF Vad är EnergiledarGruppen? Ideell förening Bildades 1982 Drygt 120 medlemmar Mål: Forum energifrågor Kunskapsspridning Branschöverskridande

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Kan man Svanen-märka byggnader? Presenterad av David Lindgren Ramböll Projektledning AB Syfte med miljöklassning Samhälle: Allt fler människor ställer krav på en ökad miljö-

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg.

ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE. En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB. www.laganbygg. ENERGI- OCH MILJÖKLASSNING AV BYGGNADER I SVERIGE En skrift framtagen av Bengt Dahlgren AB och CIT Energy Management AB www.laganbygg.se Förord Klassning eller certifiering av byggnader kan både vara ett

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: FACKELBLOMSTRET 7 Byggnadens adress: 2015-10-14 Utetemperatur: SOLHAGAVÄGEN 42 16352 SPÅNGA -1 C Expert:

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30

SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 2014-09-30 SABOs miljörapport 2013 SABOs miljörapport baseras på den årliga miljöenkäten som skickas ut varje år till alla SABOs medlemsföretag. Trender i årets miljöenkät: solceller,

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Göteborg Stockholm Malmö/Lund 2011-08-24 Kaj Granath, arkitekt, TD avdelningen för byggnadsteknik Byggnadens livscykel Planering Projektering Produktion 0,5-5

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 Kontrollplan enligt plan- och bygglagen 10:6 1. Orientering Projekt: Tillbyggnad av fritidshus Byggherre: Helena och Björn Tegeberg Fastighetsbeteckning: Haninge Fåglarö 1:39 Diarienr/bygglov: Bränningevägen

Läs mer

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöstatusmetoden Per Lilliehorn Lite historik 1[2] 1997 kom första versionen av MFB. Syftet var att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader Koppling finns

Läs mer

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på.

byggnad så effektivt som möjligt, rekommenderar vi att ni genomför de åtgärder som vi ger förslag på. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Årsta 11:127 Byggnadens adress Vinbärsgatan 6 75449 Uppsala Datum 2015-03-27 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK

INSPEKTIONSRAPPORT FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGENS TILLSYNSBESÖK SHMF100 v 1.0 2007-03-14 MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr: 2013-8436 SID 1 (5) 2013-11-19 Sara Tierney Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28772 E-post: sara.tierney@stockholm.se Brf Sleipner 16 Att:

Läs mer

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader

Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader Metod för kvalitetssäkring av Energieffektiva byggnader ByggaF L E www.fuktcentrum.se www.lufttathet.se Finansiärer till ByggaE ByggaE utvecklas i samverkan med företagen inom FoU Väst. Finansieras av:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år

Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år Verifiering av nybyggeri i Sverige baserad på målt energiförbruk efter 2 år och Miljöbyggprogram g SYD Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret Malmö Krav om verifiering Lag om energideklaration av

Läs mer

Energideklarering av byggnader

Energideklarering av byggnader Energideklarering av byggnader direktivet 2002/91/EG För effektivare energianvändning i byggsektorn Minska utsläpp av växthusgaser. Minska EG:s importberoende av energi Sammanfattning I Europa används

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik

ÅF Ljud och Vibrationer Akustik ÅF Ljud och Vibrationer Akustik Tillsynsträff 2012-10-10. Buller i och kring flerbostadshus Anna Berglöw Maikel Rofail Tel +46 (0)10 505 60 62 Tel +46 (0)10 505 60 28 anna.berglow@afconsult.com maikel.rofail@afconsult.com

Läs mer

Certifieringssystem och energikrav

Certifieringssystem och energikrav Certifieringssystem och energikrav Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik 2012-01-26 Historisk överblick certifieringssystem Internationellt CEEQUAL Passiv Haus Energy Star LEED GreenStar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BLIDÖ 1:251 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-27 Byggnadens adress: FÖRÄNGSUDDEN 47 76017 BLIDÖ Utetemperatur: 22 C Expert: Richard

Läs mer

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad

Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Ulf Edvardsson, Fastighetskontoret Västerås stad Gäddeholm Västerås stad förvärvade egendomen Gäddeholm 2003 Avsikten var att skapa en ny stadsdel Svårt att skapa tillräckligt med byggbar mark runt Västerås

Läs mer

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER

HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER HSB ENERGI OCH ANDRA NYTTIGHETER ETT HUS FEM MÖJLIGHETER Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 Köpa bil eller lösa ett transportproblem MÅL kwh komfort koldioxid 5

Läs mer

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra!

Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Minska risken för vattenskador vid ombyggnad av flerfamiljshus Kvalitetssäkra! Eva Sikander eva.sikander@sp.se www.sp.se Syfte 1,4 miljoner lägenheter och 600 000 småhus har våtrum och rörinstallationer

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen

Kursprogram. Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Uppdragsutbildning Fuktsäkerhet i byggprocessen Kursprogram Bakgrund Skärpta regler för fukt i byggnader gäller i BBR sedan 2007. Byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Uppsala Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sävja 109:30 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard.

Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Erfarenheter från planering och byggande av den första villan i Sverige, passivhuscertifierad enligt internationell standard. Bakgrund Varför internationella passivhusdefinitionen? Framtagen av Passivhusinstitutet,

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR

Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Projekteringsanvisning Tillgänglighet Inom och utomhus FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA JUNI SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning:... 3 Syfte:... 3 Att tänka på:......

Läs mer

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 400206-3545. Postnummer Postort 0431-45 13 64. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 229499 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Iris Green Adress Stationsvägen 47 Personnummer/Organisationsnummer 400206-3545 Postnummer Postort 260 91

Läs mer

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle

Nya energikrav i BBR. Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Nya energikrav i BBR Peter Johansson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle BBR 19 (BFS 2011:26) 5. Brandskydd 9. Energihushållning Regler för ändring av byggnader 2012-06-18 Sida

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Foss-Hede 1:27 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-06 Byggnadens adress: Övre Krokklevsvägen 3 45534 Munkedal Utetemperatur: 13

Läs mer

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se

Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror. www.byggvarubedomningen.se Ett gemensamt system för miljöbedömning av byggvaror www.byggvarubedomningen.se Nu behöver du bara känna till ett system för miljöbedömning av byggvaror. Byggvarubedömningen har samlat de största och viktigaste

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige

Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Fuktsäkerhetsprojektering Erfarenheter från Sverige Jesper Arfvidsson Byggnadsfysik, Fuktcentrum Lunds universitet, LTH Enkätundersökning Hur jobbar företagen internt med fuktsäkerhetsfrågor? Viljan att

Läs mer

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige

Väla Gård - ett plusenergikontor. Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård - ett plusenergikontor Åse Togerö, Tekn Dr, Grön Affärsutveckling, Skanska Sverige Väla Gård vårt mörkgröna kontor med högst LEED-poäng i Europa Netto noll energianvändning Noll farliga kemiska

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Utetemperatur. Energiexpert. Kåbo 10:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Kåbo 10:14 Byggnadens adress Krukmakaregatan 2 75238 UPPSALA Datum 2015-04-17 Utetemperatur 2 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Byggkonsult

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Miljöbyggnad, GULD värt?

Miljöbyggnad, GULD värt? ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2014/07-SE Examensarbete 15 hp Mars 2014 Miljöbyggnad, GULD värt? En undersökning av fastighetsägares erfarenheter och tankar kring ett nytt certifieringssystem Jonathan Berggren MILJÖBYGGNAD,

Läs mer

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT

ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT ENERGIBESIKTNINGS- RAPPORT Sidantal 5 Fastighetsbeteckning: Kungsängens kyrkby 2:292, Upplands Bro Kommun Fastighetsägare: 1 Energibesiktning Inventerad av: GOLFVÄGEN 4B, BOX 512, 182 15 DANDERYD Uppdragsnr:

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-5904. Postnummer 170 80. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning.

Energideklaration. Organisationsnummer 769618-5904. Postnummer 170 80. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 517985 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Chateau Mattis c/o NCC Boende Land E-postadress therese.eden@ncc.se Organisationsnummer 7918-5904 170

Läs mer

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder

Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Kravspecifikation för passivhus i Sverige Energieffektiva bostäder Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus Version 2007:1 Forum för Energieffektiva Byggnader Förord Hösten 2005 diskuterades

Läs mer

Byggmaterialinformation i digitalt format

Byggmaterialinformation i digitalt format Byggmaterialinformation i digitalt format BIM-hantering av material i hela byggkedjan från råvaruutvinning, tillverkning, förvaltning och slutligen återvinning. WSP Environmental, Byggnadsfysik Sthlm Byggvaruinformation

Läs mer