Varför certifieringssystem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför certifieringssystem?"

Transkript

1 1

2 2

3 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för vilka aspekter som ska beaktas Verktyg för att bedöma hållbarhetsfaktor Granskad av extern part 3

4 4

5 5

6 Bedömningsområden BREEAM LEED Miljöbyggnad Green Building/ Passivhus Svanen Energi X X X X X Inomhusmiljö X X X X Material X X X X Styrning / uppföljning X X X X Vatten X X Byggprocess X X X Avfallshantering X X X Transporter X X Ekologi och platsval X X Föroreningar X X Innovation X X LCA X 6

7 Jämförelse olika klasser OBS beror på byggnad OUTSTANDING PLATINUM EXCELLENT VERY GOOD GULD GOLD GOOD Svanen SILVER SILVER BBR KLASSAD CERTIFIED PASS Boverkets byggregler Svanen Miljöbyggnad LEED BREEAM 7

8 GreenBuilding Ett EU-initiativ Lanserades % mindre energi än BBR eller 25% mindre energi än tidigare Fördel: Enkel, prisvärd Nackdel: Enbart en energicertifiering 8

9 LEED Amerikanskt system Helhetsambition - 7 Bedömningsområden Lanserades 1999 Vissa grundkrav, betyg efter frivilliga poäng Betyg: Platina, Guld, Silver, Certifierad Fördel: Internationellt välkänt, inarbetat Nackdel: Ej nationellt anpassat, omfattande certifieringsprocess 9

10 BREEAM System från Storbritannien Världens äldsta och mest använda miljöbedömning metod för byggnader Lanserades 1990 Högre måste-krav för högre betyg, frivilliga poäng Svensk version 2013 Fördel: Erkänt tuffa, väl förankrade krav, nationell anpassning Nackdel: Mest omfattande certifieringsprocessen 10

11 Miljöcertifiering i Sverige Antal certifierade och officiellt registrerade projekt Källa: SGBC.se, maj

12 12

13 Miljöbyggnad Svenskt system Lanserades 2009 (Miljöklassad Byggnad) Betyg: Guld, Silver, Brons Bedömningsområden - Energi - Inomhusklimat - Material Hanteras av SGBC (Utvecklat av ByggaBodialogen) Hittills 67 certifierade byggnader i Sverige ca 850 under ansökan 13

14 Grundförutsättningar Enkelt men verkningsfullt - förlängning av svensk bygglagstiftning Måste klara lägsta nivån för alla indikatorer Relevant miljövärdering (ex. Fuktsäkerhet, radon) Allt mäts, besiktigas eller kontrolleras i färdigt hus Går inte att få högsta klass om huset är dåligt på någon punkt GULD kräver att brukarna säger sitt brukarenkät 14

15 Manualer för flera olika byggnadsprojekt Kan certifiera: Nyproduktion, Befintlig byggnad, Om- och tillbyggnad, Byggnad med flera verksamheter. Lämpliga projekt: Bostäder: Småhus och flerfamiljshus. Lokalbyggnader: kontor, skolor, vårdbyggnader, hotell, gym etc. Handelsbyggnader: gallerior, livsmedelsbutiker etc. Manualer: Befintlig byggnad Ny byggnad Befintlig handelsbyggnad Ny handelsbyggnad 15

16 Miljöbyggnad vid nyproduktion och ombyggnation Fördelar: Underlättar formulering av miljömål Miljöfrågor får central roll Helhetssyn Energi, miljö och hälsa Dokumentation Kommunicera och jämföra prestanda Användning: Styrverktyg: Förhandsklassning Statusbedömning av byggnaden, nuläge Formulera miljömål m.h.a. nivå på indikatorer Ev. Certifiera Kommunicera byggnadens prestanda 16

17 Certifieringsprocess 17

18 Avgifter i Miljöbyggnad Nybyggnad Småhus Flerbostadshus Lokalbyggnad, liten (< m2 Atemp) Lokalbyggnad, mellan ( m2 Atemp) Lokalbyggnad, stor (> m2 Atemp) Vad ingår i avgiften? Registrering Tre projektspecifika frågor och fastställande av bedömningskriterier. Granskning En kontroll av formalia innan granskning, extern granskning med maximalt två kompletteringar, behandling i certifieringsråd med maximalt en komplettering. Prel. certifiering Plakett och certifikat, administration, arkiv och databas, publicering. Verifieringsgranskning En kontroll av formalia innan granskning, extern granskning med maximalt två kompletteringar, behandling i certifieringsråd. Certifiering Certifikat, administration, arkiv och databas, publicering. Eventuell avgift för korrigering av betyget på plaketten tillkommer. 18

19 Avgifter i Miljöbyggnad Befintlig byggnad Småhus Flerbostadshus Lokalbyggnad, liten (< m2 Atemp) Lokalbyggnad, mellan ( m2 Atemp) Lokalbyggnad, stor (> m2 Atemp) Vad ingår i avgiften? Registrering Tre projektspecifika frågor och fastställande av bedömningskriterier. Granskning Certifiering En kontroll av formalia innan granskning, extern granskning med maximalt två kompletteringar, behandling i certifieringsråd med maximalt en komplettering. Certifikat, administration, arkiv och databas, publicering. Eventuell avgift för korrigering av betyget på plaketten tillkommer. Priserna gäller för fastighetsägare som är medlem i Sweden Green Building Council. För icke-medlem tillkommer 43 % Om ansökan sammanställs och lämnas in av en av SGBC certifierad expert på Miljöbyggnad lämnas 10 % rabatt på granskningsavgiften. Moms tillkommer på alla avgifter. 19

20 16 indikatorer Energi Inomhusmiljö Material Energianvändning Ljudkvalitet Dokumentation Värmeeffekt Solvärmelast Energislag Radonhalt Ventilation Kvävedioxid Fuktsäkerhet Termiskt klimat vinter Termiskt klimat sommar Dagsljus Legionella Utfasning av farliga ämnen Sanering av farliga ämnen (endast befintlig byggnad) 20

21 Fördelning av arbetsuppgifter i nybyggnadsprojekt Nr Indikator Vem brukar göra vad? 1 Energianvändning VVS 2 Värmeeffektbehov VVS 3 Solvärmelast Arkitekt 4 Energislag Byggherre 5 Ljudkvalitet Ljudsakkunnig 6 Radonhalt Byggkonstruktör 7 Ventilationsstandard VVS 8 Kvävedioxid VVS och Arkitekt 9 Fuktsäkerhet Byggkonstruktör alt. Fuktsakkunnig 10 Termiskt klimat vinter VVS Miljöbyggnadssamordnare: Samordning Information Sammanställning 11 Termiskt klimat sommar VVS 12 Dagsljus Arkitekt 13 Legionella VVS 14 Dokumentation av byggvaror Projektör och Entreprenör 15 Utfasning av farliga ämnen Projektör och Entreprenör 21

22 Bedömningsmetoder i nybyggnadsprojekt Nr Indikator Bedömningsmetoder 1 Energianvändning Energiberäkning med datorsimulering 2 Värmeeffektbehov Beräkning med Miljöbyggnads beräkningsverktyg 3 Solvärmelast Beräkning med förenklad metod 4 Energislag Beräkningsresultat från nr 1 och Miljöbyggnads beräkningsverktyg 5 Ljudkvalitet Åtgärder enligt bedömningskriterier 6 Radonhalt Mätning av markradonhalt och åtgärder 7 Ventilationsstandard Åtgärder enligt bedömningskriterier 8 Kvävedioxid Bedömning utifrån kartering av kommunalt luftvårdsförbund 9 Fuktsäkerhet Fuktsäkerhetsarbete under hela byggprocessen 10 Termiskt klimat vinter Beräkning med förenklad metod eller datorsimulering 11 Termiskt klimat sommar Beräkning med förenklad metod eller datorsimulering 12 Dagsljus Beräkning med förenklad metod eller datorsimulering 13 Legionella Åtgärder enligt bedömningskriterier 14 Dokumentation av byggvaror Upprättande av loggbok 15 Utfasning av farliga ämnen Kontroll mot databaser 22

23 Bedömningsmetoder i befintlig byggnad Nr Indikator Bedömningsmetoder 1 Energianvändning Energideklarationen alternativt energistatistik 2 Värmeeffektbehov Beräkning med MB-verktyg eller Uppmätning med effektsignatur 3 Solvärmelast Beräkning med förenklad metod 4 Energislag Energideklaration, energistatistik, fjärrvärme- och elavtal, MB-verktyg 5 Ljudkvalitet Lyssningstest alternativt Bedömning utifrån ljudstandard Eventuell enkätundersökning 6 Radonhalt Mätning 7 Ventilationsstandard OVK-protokoll alternativt Mätning och besiktning 8 Kvävedioxid Mätning 9 Fuktsäkerhet Inventering Eventuell enkätundersökning 10 Termiskt klimat vinter Mätning eller Beräkning; förenklad eller datorsimulering Eventuell enkätundersökning 11 Termiskt klimat sommar Mätning eller Beräkning; förenklad eller datorsimulering Eventuell enkätundersökning 12 Dagsljus Beräkning; förenklad eller datorsimulering Eventuell enkätundersökning 13 Legionella Mätning Besiktning 16 Sanering av farliga ämnen Inventering 23

24 Betyg Motsvarar myndighetskrav från: - Boverket - Arbetsmiljöverket - Strålsäkerhetsmyndigheten - Socialstyrelsen - samt aktuella branschregler SILVER Högre ambition än normal byggstandard GULD Tillgänglig spetsteknik / funktion utifrån miljösynpunkt. Möjlig men kostsam 24

25 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 25

26 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 26

27 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 27

28 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 28

29 Betyget bestäms med en aggregeringsmetod Indikatorer Aspekter Områden Byggnad Köpt energi Energianvändning Energi Värmeeffektbehov GULD Effektbehov Solvärmelast Andel av energislag GULD Energislag GULD Ljudklass SILVER Ljudmiljö SILVER Radonhalt SILVER Luftkvalitet Ventilation Kvävedioxid GULD Fuktsäkerhet SILVER Fukt SILVER Inomhusmiljö SILVER Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat Termiskt klimat sommar GULD GULD Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER Legionellakontroll GULD Legionella GULD Dokumentation av byggvaror SILVER Dokumentation SILVER Material och kemikalier Utfasning av farliga ämnen Utfasning SILVER 29

30 Energi Mål / krav: Effektiv energianvändning Miljövänliga energikällor Bedömningsområden: Energianvändning Energibehov vinter Energibehov sommar Energislag 30

31 Indikatorer Energi Nyproducerade byggnader SILVER GULD 1. Energianvändning 2. Värmeeffektbehov Byggnader som värms med annat än el Eluppvärmda byggnader Byggnader som värms med annat än el Eluppvärmda byggnader BBR 75 % av BBR 65 % av BBR BBR 95 % av BBR 90 % av BBR 60 W/m 2 A temp 40 W/m 2 A temp 25 W/m 2 A temp 40 W/m 2 A temp 30 W/m 2 A temp 20 W/m 2 A temp 3. Solvärmelast Lokaler < 48 W/m 2 < 43 W/m 2 < 32 W/m 2 Bostäder < 38 W/m 2 < 29 W/m 2 < 18 W/m 2 4. Energislag Bostäder och lokaler > 50 % från miljökategorierna 1, 2 och 3 > 10% från miljökategori 1 och < 25% från Miljökategori 4 Alternativt: > 50% från Miljökategori 2 och < 25% från Miljökategori 4 Kategori 1 Förnyelsebart + spillvärme som annars inte kan tas tillvara Kategori 2 Biobränsle i värme- och kraftvärmeverk, miljöprövad biobränslepanna Kategori 4 Fossilt och kärnkraft > 20 % från Miljökategori 1 och < 20 % från vardera Miljökategori 3 och 4 Alternativt: > 50 % från Miljökategori 2 och < 20 % från vardera Miljökategori 3 och 4 31

32 Inomhusmiljö Mål / krav En hälsosam och behaglig inomhusmiljö Bedömningsområden Ljudmiljö (krav på Ljudsakskunnig) Luftkvalitet: - radon - ventilation - trafikföroreningar Fuktsäkerhet och legionellarisk Termiskt klimat vinter och sommar Dagsljus 32

33 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader 5. Ljudmiljö Bostäder och lokaler SILVER GULD Ljudklass C på de fyra bedömda ljudparametrarna enligt SS eller SS Minst två av de fyra bedömda ljudparametrarna i SS eller SS ska uppfylla ljudklass B eller högre. Övriga bedömda till minst ljudklass C. Minst ljudklass B på alla de bedömda ljudparametrarna enligt SS eller SS Enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser ljudmiljön vara mycket bra, bra eller acceptabel. I småhus deklareras ljudkvaliteten av ägaren. 6. Radonhalt Bostäder och lokaler Bq/m Bq/m 3 50 Bq/m 3 Lokaler Uteluftsflöde 7 l/s,person + 0,35 l/s,m2golv eller enligt råd i AFS 2009:2 + Behovsstyrt ventilationsflöde i vistelserum med varierande belastning, t ex konferensrum SILVER + Behovsstyrt ventilationsflöde, t ex VAV i vistelserum. Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser luftkvaliteten vara bra eller acceptabel 7. Ventilationsstandard Bostäder Uteluftsflöde 0,35 l/s,m2 golv + Möjlighet till forcering av frånluftsflöde i kök enligt BFS 1998:38. SILVER + Frånluftsflöde i bad-,dusch- eller tvättrum enligt BFS 1998:38. Enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser luftkvaliteten vara mycket bra, bra eller acceptabel. I småhus deklareras luftkvaliteten av ägaren 33

34 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader SILVER GULD 8. Kvävedioxidhalt Bostäder och lokaler > 40 µg/m 3 40 µg/m 3 20 µg/m 3 Alternativt: Byggnad utanför tätort, dock måste avståndet till kraftigt trafikerade vägar (> fordon/dygn) vara större än 250 m. SILVER + 9. Fuktsäkerhet Bostäder och lokaler Byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt BBR avsnitt 6:5, dvs. fuktkritiska konstruktioner är identifiera-de och dokumenterade, kontrollplaner finns och utförandet dokumenteras + Aktuella branschregler följs för utförande av våtrum. Fuktsäkerhetsprojekterin g enligt Bygga F eller motsvarande. Fuktmätningar i betong utförs enligt RBK (Rådet för Byggkompetens) En diplomerad fuktsakkunnig (beställarens expert) och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) ska vara utsedda. I småhus krävs att en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens expert) är utsedd. Enkätresultat visar att < 10 % av brukarna upplever hälsobesvär eller mögellukt. I småhus deklareras mögellukt och hälsobesvär av ägaren 34

35 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader SILVER GULD 10. Termiskt klimat vinter Bostäder och lokaler PPD 20 % som visas med datorsimulering. PPD 15 % som visas med datorsimulering. PPD 10 % som visas med datorsimulering. Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser det termiska klimatet vintertid vara bra eller acceptabelt I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten vintertid Småhus TF < 0,4 Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s TF < 0,3 Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s TF ej accepterad PPD 10 % som visas med datorsimulering I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten vintertid. 11. Termiskt klimat sommar Bostäder och lokaler PPD 20 % som visas med datorsimulering. Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. PPD 15 % som visas med datorsimulering. Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. PPD 10 % som visas med datorsimulering. Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser det termiska klimatet sommartid vara bra eller acceptabelt I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten sommartid Småhus SVF < 0,048 Öppningsbara fönster SVF < 0,036 Öppningsbara fönster SVF < 0,025 Öppningsbara fönster I småhus deklarerar ägaren den termiska kom-forten sommartid 35

36 Indikatorer Inomhusmiljö Nyproducerade byggnader SILVER GULD 12. Dagsljus Bostäder och lokaler Dagsljusfaktor > 1,0 % Dagsljusfaktor 1,2 % Dagsljusfaktor 1,2 % visad med datorsimulering Enkätresultat visar att >80 % av brukarna anser ljusförhållandena vara bra eller acceptabelt. I småhus deklarerar ägaren dagsljuskvaliteten. Bostäder AF 10 % AF 15 % Legionella Flerbostadshus och lokaler Temperatur på stillastående tappvarm-vatten i t ex beredare och ackumulatortankar 60 C. Gemensam rörledning till flera duschplatser där temperaturen är högst 38 C ska inte vara längre än 5 meter. Handdukstorkar och andra värmare är inte kopplade på vvc-ledningen. Proppade ledningar ska vara så korta att temperaturen på det stillastående vattnet inte understiger 50 C. + Riskvärdering genomförs med avseende på tillväxt och spridning av legionella i äldre- och gruppboende, hotell, sporthal-lar, simhallar, sjukhus och flerbostads-hus. Erforderliga åtgärder genomförs som minskar legionellarisken. Legionellaskydd enligt "Branschregler Säker Vatteninstallation". SILVER + Termometrar monteras på utgående varmvatten och på returen i varje vvc-krets. Instruktioner ska finnas för regelbundna kontroller av vv- och vvc-temperatur. Småhus - Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i t ex beredare och ackumula-tortankar 60 C. SILVER+ Legionellaskydd enligt "Branschregler Säker Vatteninstallation. 36

37 Material och Kemiska ämnen Mål / krav Bra materialval Kunskap om vad som byggs in i byggnaden Bedömningsområden Ny byggnad: Dokumentation av byggvaror som byggs in Utfasning av farliga ämnen Befintlig byggnad: Sanering av farliga ämnen 37

38 Indikatorer Material Nyproducerade byggnader 14. Dokumentation av byggvaror 15. Utfasning av farliga ämnen Bostäder och lokaler Bostäder och lokaler SILVER GULD En byggnadsrelaterad loggbok upprättas med information om byggvaror i produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, L, M, N och Z enligt BSAB 96. Loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ av byggvara, varunamn, tillverka-re, innehållsdeklaration och årtal för dess upprättande. Dokumentation saknas + Loggboken är digital och administreras på företagsnivå hos fastighetsägaren. Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer endast i mindre omfattning hos loggbokens byggvaror och är dokumenterade i en avvikelselista. SILVER+ Loggboken innehåller information om byggvarornas placering och mängd i byggnaden. Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer inte i de dokumenterade byggvarorna i loggboken. Inget materialkrav på installationer Ej på skruv- och mutternivå 38

39 Indikatorer Material Befintliga byggnader 16. Sanering av farliga ämnen Bostäder och lokaler SILVER GULD Lagstiftning gällande förekomst och inventering av ämnen med miljö- och hälsorisk uppfylls. Inkapslad asbest/asbestfibrer fast bundna i material finns i byggnaden enligt inventering. + Ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest och PCB (även småhus) har inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats. SILVER + Kadmium, bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver samt impregnerat virke har inventerats och har inte påträffats, eller har sanerats. Inventering utförs av miljöinventerare: Miljöstatus CMF-kravspecifikation 39

40 Miljöbyggnad -förvaltningsskede Verifiering av nybyggnad inom 2 år - Brukarenkät krävs för guld, ny som befintlig byggnad Ombyggnad/förändring? Samma krav gäller! Certifiering gäller max 10 år eller tills byggnad genomgått större förändringar 40

41 41

42 Miljöbyggnad - referensprojekt SWECO-huset Stockholm Guld Nya Karolinska Sjukhuset Solna Guld Amhult resecentrum Göteborg Silver 42

43 Miljöbyggnad Swecohuset, befintlig byggnad Köpt energi: > 65 % reduktion Krav för Guld nybyggnad: 60 kwh/m 2 (bef. 84 kwh/m 2 ) Material Miljöinventering och sanering Nya material godkända enl. Byggvarubedömningen Akustik - Ljudklass B Dagsljus vid arbetsplatserna Fuktsäkerhet Enkätundersökning för brukarna 43

44 En energieffektiv byggnad Lösningar: Renoverade fönster U: från 2,5 till 1.2 W/m 2,K g: från 0,68 till 0,30 Tätning Bättre termisk komfort 44

45 En energieffektiv byggnad Lösningar: Borrhålslager 26 hål, 280 m djupa för kyla och värme 45

46 En energieffektiv byggnad Lösningar: Varm kyla kylbafflar Warm indoor air Warm cooling media (water +20/23 C) Cooled indoor air 46

47 En energieffektiv byggnad Lösningar: Förbättrat luftbehandlingssystem Nya aggregat: verkningsgrad, återvinning > 90% Menerga Type 64 Resolair VAV-system. Styrsystem, -prognostiserande i realtid 47

48 En energieffektiv byggnad Lösningar: Optimerat dagsljus och belysning Närvaro och dagsljusstyrd belysning DALI (Digital Addressable Lighting Interface) protocol - öppen standard för kommunikationsprotokoll 48

49 Solar power pv-cells En energieffektiv byggnad Free cooling from outdoor air Heat recovery of ventilation >90% Tap hot water Heating air supply Heating radiators District heating biofuel renewable energy Cooling via air supply Cooling via ceiling baffles Cooling machine Tenants' electrical power Estate el power Seasonal bore hole energy storage 49

50 En energieffektiv byggnad Från 180 kwh/m 2, år till < 60 kwh/m 2,år (simulerad). Mätningar under 2014 Vad vi gjorde: inte ny kunskap och inte morgondagens teknik, men mycket god tillämpning av den tillgängliga tekniken som vi har idag 50

51 Sweden Green Building Award 2012 Vinnare Miljöbyggnad Befintlig byggnad Verifiering efter två år skall utföras 51

52 52

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Avgifter i Miljöbyggnad

Avgifter i Miljöbyggnad Avgifter i Miljöbyggnad För att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad erläggs registreringsavgift, granskningsavgifter, certifieringsavgifter och eventuella kompletterande avgifter. Avgifterna är anpassade

Läs mer

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Theres Kvarnström Energikonsult Fastighetsägarna Stockholm AB 2012-01-31 Fastighetsägarnas Hus Byggnadsår 1956 Ombyggnadsår 2007/2008 Kontorslokal A temp 7 400 m

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101

Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 Materialdokumentation - Miljöbyggnad Miljöbyggnad version 2.1 utgåva 120101 1 Materialdokumentation är ett krav vid miljöcertifiering Miljöcertifiering av byggnader blir ett allt vanligare hjälpmedel för

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad

Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad Kostnader och mervärde för byggnad klassificerad enligt Miljöbyggnad Referensobjekt; Kvarteret Skeppshandeln 1, Hammarby Sjöstad Costs and value for building classified according to Miljöbyggnad Reference

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Detta dokument är en sammanställning av Frågor och svar, dvs frågor som fått generella svar av Tekniska rådet i Miljöbyggnad sedan

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

Slutsatser från dag 4

Slutsatser från dag 4 Slutsatser från dag 4 Vid fjärde utbildningstillfället den 12 december 2011 ska frågor om material och kemikaliefrågor tas upp. Inledningsvis diskuterades också klassningsfrågor där undertecknad fått uppdrag

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden?

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Tove Malmqvist Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH tove.malmqvist@abe.kth.se Kommande års renoveringar betyder mycket

Läs mer

Redovisa rätt i Miljöbyggnad

Redovisa rätt i Miljöbyggnad Redovisa rätt i Miljöbyggnad Nyproduktion Version 130403 Detta är en sammanställning av vad som behöver redovisas vid ansökan om certifiering i Miljöbyggnad. I manualerna och ansökningsformulären finns

Läs mer

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv. Nålskäran 118 student bostäder En huskropp med 6 våningsplan Två lägenhetstyper. 24 m² respektive 36 m² Gemensamma balkonger, uteplatser, tvättstuga, förråd, cykelförråd,

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Energieffektivisering av befintliga byggnader av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik 15-04-15 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme -

Läs mer

Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot

Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot 1 (5) Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot Fastigheterna Stadshuset (Eldkvarnen 1), Oscarsteatern (Hasseln 4), Rinkeby Folketshus (Kvarnberget

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader B? A? C? Miljöklassning av byggnader Torbjörn Lindholm, Chalmers tekniska högskola Klassning av byggnader ett ByggaBo-åtagande Parterna i ByggaBo-dialogen - Regering - Företag - Kommuner har åtagit sig

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Borås 161115 Åsa Wahlström Catarina Warfvinge Projektledare Miljöbyggnad är populärt! 2011 2013 2015 1 populärt men behöver ses över 2004: ByggaBo-dialogen

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM FLERBOSTADSHUS

HÅLLBARHETSPROGRAM FLERBOSTADSHUS HÅLLBARHETSPROGRAM FLERBOSTADSHUS INNEHÅLL Introduktion 1. Hållbarhetsstyrning 2. Hållbarhetsprogram 2.2. Hållbarhetskrav 2.2.1. Lagar, författningar och föreskrifter 2.2.2. Kvalitets- och miljöarbete

Läs mer

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik

Miljöanpassat byggande. Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Miljöanpassat byggande Katarína Heikkilä NCC Construction Sverige AB NCC Teknik Agenda Varför skall man lägga fokus på energi- och miljöfrågor? Byggnaden och energianvändning Vad gör byggsektorn? September

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Klassningssystem för byggnader och hållbara städer Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamen 42BK07 Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Tentamensdatum:

Läs mer

Miljöbyggnad på SISAB

Miljöbyggnad på SISAB RÅDGIVANDE REFERENS Miljöbyggnad på SISAB Sedan januari 2014 gäller att all nyproduktion ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå silver. Beslutet har tagits av SISAB:s styrelse och anges även i

Läs mer

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras. Tobias Bergström Certifieringshandläggare Sweden Green Building Council 23 april 2013 Sweden Green Building Council skapar förutsättningar för samhällsbyggande där hållbara lösningar efterfrågas och premieras.

Läs mer

Klassningssystem en överblick

Klassningssystem en överblick Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns?

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Redovisa rätt i Miljöbyggnad

Redovisa rätt i Miljöbyggnad Redovisa rätt i Miljöbyggnad Befintlig byggnad Version 130403 Detta är en sammanställning av vad som behöver redovisas vid ansökan om certifiering i Miljöbyggnad. I manualerna och ansökningsformulären

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader med Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED

Miljöcertifiering av byggnader med Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED Miljöcertifiering av byggnader med Miljöbyggnad, GreenBuilding, BREEAM och LEED Genomgång av metoderna med övergripande jämförelse Cassandra Malmberg Copyright Cassandra Malmberg Institutionen för byggvetenskaper,

Läs mer

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande

Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Miljöbyggnad i praktiken - en del i Hållbart byggande Länsstyrelsen i Jönköpings län 2012-03-29 Maria Skarrie, Bengt Dahlgren maria.skarrie@bengtdahlgren.se Miljöklassningssystem är ett verktyg för byggoch

Läs mer

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16

Certifieringar och innovativa lösningar. Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifieringar och innovativa lösningar Mats Fredrikson 2013-05-16 Certifiering av byggnader i Sverige Certifieringar av byggnader påverkar fjärrvärmen Sänker energianvändningen ytterligare jämfört med

Läs mer

Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen

Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen Miljöbyggnad i ombyggnadsprocessen Miljöcertifiering av Jakobsbergsskolan i Kristinehamn Miljöbyggnad in the process of reconstruction Environmental certification of Jakobsbergsskolan in Kristinehamn Simon

Läs mer

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR

Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA!  JUNI $%& %% SIDOR Projekteringsanvisning Energiberäkning FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA! " JUNI "$%& %% SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Att tänka på... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Vägen till GULD. En fallstudie av Rudbeck Lab 4 inför verifiering i Miljöbyggnad. Lisa Olsen. Examensarbete 15 hp Juni 2016

Vägen till GULD. En fallstudie av Rudbeck Lab 4 inför verifiering i Miljöbyggnad. Lisa Olsen. Examensarbete 15 hp Juni 2016 ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2016/27-SE Examensarbete 15 hp Juni 2016 Vägen till GULD En fallstudie av Rudbeck Lab 4 inför verifiering i Miljöbyggnad Lisa Olsen VÄGEN TILL GULD En fallstudie av Rudbeck Lab 4

Läs mer

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006

Projektengagemang. -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Projektengagemang -Konsultkoncern med 28 dotterbolag -Ca 400 anställda -Kontor från Lycksele till Malmö -Grundat 2006 Infrastruktur Byggnader Affärsidé Vi skapar mervärde för kunden genom att leverera

Läs mer

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB

Miljöcertifiering. Vad är miljöcertifiering? 2015-03-24. Lilliehorn Konsult AB Miljöcertifiering Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Erfarenheter av projektering Integrera med förvaltning Hur gör man? Vad kan man

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassningssystemet en hjälp att förbättra miljön och människors hälsa samt att spara energi och pengar Miljöklassning av byggnader Bidra till en hållbar bygg- och fastighetssektor. Hushålla med energi,

Läs mer

Hur kan arkitekturen påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad?

Hur kan arkitekturen påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad? Examensarbete i Byggteknik Hur kan arkitekturen påverkas av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad? How can the environmental certification system Miljöbyggnad affect architecture? Författare: Nora Andersson

Läs mer

Miljöcertifieringssystem 140318

Miljöcertifieringssystem 140318 Certifiering av byggnader 18 mars 2014 Catarina Warfvinge 040-6351795 Teknisk chef Sweden Green Building Council 1 225 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Kan man Svanen-märka byggnader? Presenterad av David Lindgren Ramböll Projektledning AB Syfte med miljöklassning Samhälle: Allt fler människor ställer krav på en ökad miljö-

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus material

Miljöcertifiering av byggnader fokus material Miljöcertifiering av byggnader fokus material Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 237 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 I certifieringssystemen finns svar på vad som ska

Läs mer

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim

Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt. Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Bygga E - metodstöd när vi bygger energieffektivt Johan Gunnebo Nina Jacobsson Stålheim Kort om Lokalförvaltningen Förvaltar offentliga lokaler för Göteborgs Stad: - förskolor, skolor, äldreboende, gruppbostäder,

Läs mer

Att ställa energikrav vid nybyggnation

Att ställa energikrav vid nybyggnation Att ställa energikrav vid nybyggnation Utmaningar och möjliga lösningar Jens Johansson Miljöstyrningsrådet www.msr.se Bred avstämning - intressenter MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSSTÖD PRISBELÖNT I EU

Läs mer

Miljöcertifieringssystem för bostäder

Miljöcertifieringssystem för bostäder Miljöcertifieringssystem för bostäder Val av miljöcertifieringssystem för Byggbolaget i Värmland Environmental certification systems for residences Selection of environmental certification system for Byggbolaget

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

Medlemskap. EnergiPulser Studiebesök Energifaktadatabasen Rabatt på Energiledarkonferensen. Årsavgiften för 2008 är 3 500 kr

Medlemskap. EnergiPulser Studiebesök Energifaktadatabasen Rabatt på Energiledarkonferensen. Årsavgiften för 2008 är 3 500 kr -EnergiPuls- Så byggs Sveriges bästa kontorslokaler Helena Sjögren, ÅF Vad är EnergiledarGruppen? Ideell förening Bildades 1982 Drygt 120 medlemmar Mål: Forum energifrågor Kunskapsspridning Branschöverskridande

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer

En byggnad betraktas som befintlig när den varit i bruk i två år. För nyare byggnader hänvisas till Bedömningsgrunder för nya byggnader.

En byggnad betraktas som befintlig när den varit i bruk i två år. För nyare byggnader hänvisas till Bedömningsgrunder för nya byggnader. GreenBuilding Bedömningsgrunder för befintliga byggnader 2016-01-26 Version 3 Detta är en sammanställning av beslutade kriterier för SGBCs granskning och bedömning av GreenBuilding-certifiering av befintliga

Läs mer

Examensarbete på grundnivå

Examensarbete på grundnivå Examensarbete på grundnivå Independent degree project first cycle Byggteknik Building Engineering Miljöbyggnad nivå Silver Fallstudie brf Stenhuggaren MITTUNIVERSITETET Avdelningen för Ekoteknik och Hållbart

Läs mer

Bättre byggnad med Miljöbyggnad?

Bättre byggnad med Miljöbyggnad? Bättre byggnad med Miljöbyggnad? En undersökning av eventuella byggnadsprestandaskillnader mellan konventionella och miljöcertifierade flerbostadshus Ho-Man Wong Master of Science Thesis KTH School of

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling.

En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. En jämförelse av olika miljöcertifieringssystem för byggnader och dess framtida utveckling. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ANGELICA WALLENTIN Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding!

Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! HAGASTADEN/STOCKHOLM Hållbarhetsvision Torsplan Bli Outstanding! OUTSTANDING 2 Varför BREEAM och varför Outstanding? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad. PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad. PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910 Användarna om nästa version av Miljöbyggnad PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910 Innehåll Inledning... 2 Syfte med utvärdering... 2 Utvärderingsmetod... 2 Utvärderingsresultat... 3 Om Miljöbyggnads

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder

FEBY12. Nollenergihus Passivhus Minienergihus. Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder FEBY12 Denna broschyr är en sammanfattning. Fullständiga kriterier och en webbversion finns på www.nollhus.se. Nollenergihus Passivhus Minienergihus Sammanfattning av kravspecifikationer för bostäder Inledning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad

Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Energieffektiviseringar vid renovering och nybyggnad Åsa Wahlström CIT Energy Management LTH 2015-06-23 Varför Lågan? Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostadsoch lokalsektorn starkt

Läs mer

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning

Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus. NKS Bygg Landstingsstyrelsens förvaltning Nya Karolinska Solna framtidens universitetssjukhus NKS Bygg Korta fakta om NKS Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen: ca 330 000 kvm Antal våningar: upp till 12 630 enkelrum för inlagda patienter

Läs mer

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader

Frågeställningar. Varför energideklarering? Energideklarering av byggnader. Beräkningsmetodik. Energicertifiering av byggnader Energideklarering av byggnader Energicertifiering av byggnader Beräkningsmetodik Minimikrav för energiprestanda Direktiv 2002/91/EG Kontroller av värmepannor Kontroller av luftkonditioneringssystem Frågeställningar

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard

Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard Flerbostadshus certifierade enligt Svanen. Energi: Bättre en minienergi-standard passivhusnorden2013@cit.chalmers.se johnny.kellner@veidekke.se Kv. Dorabella i Annedal (Boutställning 2012) Ark: Joliark

Läs mer

Miljöcertifiering i ett subarktiskt klimat

Miljöcertifiering i ett subarktiskt klimat Miljöcertifiering i ett subarktiskt klimat Certification with Miljöbyggnad in a sub arctic climate Christopher Huuva BY1713 Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp Sammanfattning

Läs mer

Välkommen till en ljusare framtid. Ebab Installationsteknik AB

Välkommen till en ljusare framtid. Ebab Installationsteknik AB Välkommen till en ljusare framtid Ebab Installationsteknik AB 250 människor. Ett Ebab. Ebabs erbjudande mot marknaden omfattar både bredd och spetskompetens från strategisk rådgivning till genomförande

Läs mer

Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm. 16 mars Stefan Norrman

Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm. 16 mars Stefan Norrman Skärpta energihushållningskrav regeringsuppdrag, nya BBR 22 mm 16 mars Stefan Norrman Boverkets byggregler, BBR Krav i form av föreskrifter enligt lag (PBL + PBF) 2015-03-19 Sida 2 Många frivilliga krav

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

Miljöklassning av befintliga byggnader.

Miljöklassning av befintliga byggnader. Daniel Edenborgh Stab 08-508 270 91 daniel.edenborgh@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2011-11-10 Miljöklassning av befintliga byggnader. Förslag till beslut 1. Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret

Läs mer