Klassningssystem en överblick

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klassningssystem en överblick"

Transkript

1 Klassningssystem en överblick Daniel Olsson Klassning av byggnader en överblick av de vanligaste systemen och hur man ser på el och värmeanvändning 1) Vad är nyttan? 2) En fluga? 3) Vilka system finns? 4) Hur funkar de generellt? 5) Hur hanteras energifrågan? 6) Några jämförelser innehåll 7) Några jämförelser - kostnader Först jättekort om en bok.. Uppdragsgivare Swegon Air Academy är en plattform för objektiv informations- och kunskapsförmedling med avseende på inomhusmiljö- och luftbehandlingsfrågor. Syfte Förmedla kunskap om olika miljö-och energiklassningssystem, paketerat i en kortfattad skrift. Internationellt perspektiv! Målgrupp Framförallt fastighetsägare Vad ärdet? Vilketsystem kan passaoss bäst? Klassning - till vilken nytta? Stärkt varumärke miljöprofil Studie: 80% tycker att miljöanpassade lokaler bidrar positivt till ett företags externa image Säkerställd god innemiljö Studier: användare mer nöjda Energieffektivitet Studie: inte nödvändigtvis för miljöklassningssystem Garanterad byggnadskvalitet Inga byggnadskvalitetssystem, men borde väl byggas med större omsorg? Utökad kundbas och uthyrningsgrad Studier: 5 15 % högre uthyrningsgrad. Vissa kunder ställer krav. Ökat finansiellt byggnadsvärde Studier: 5 35 % i USA. 3 9 % i Europa & USA (även snabbare försäljning enligt en studie) 1

2 Klassning - till vilken nytta? Klassning en tillfällig fluga? Förbättrade lånevillkor och reducerad skatt Finns system som i vissa länder ger bättre lånevillkor. Finns även system som i vissa länder ger skattereduktion. Högre hyror Studier: 0 6 % (en studie visade 17 %). Ökat attraktionsvärde En positiv känsla Förenklad jämförelse internt (beslutsunderlag för ledningsnivå) Alla våra byggander skall vara minst silver Motsvara krav för byggnadstillstånd Vissa städer/regioner kräver klassning Reducerad resursanvändning Ett redskap för att uppnå miljömål Inom kort en självskriven del av byggprocessen! Klassningssystem i boken Klassningssystem i Sverige Miljöklassningssystem (holistiskt perspektiv) - BREEAM (UK) - LEED (USA) - DGNB (GER) - Green Star (AUS) - Miljöbyggnad (SWE) - HQE (FRA) - CASBEE (JAP), IGBC (IND) Olika fokus, ofta med geografiska eller kulturella förtecken Energiklassningssystem (avgränsat perspektiv) - GreenBuilding (EU) - Minergie (SCH) - Passivhus (GER) - Energy Star (USA), Effinergie (FRA) Internationella miljöklassningssystem - BREEAM (SGBC) - LEED (SGBC) Internationella energiklassningssystem - GreenBuilding (SGBC) Svenska miljöklassningssystem - Miljöbyggnad (SGBC) - Svanen (Miljömärkning Sverige AB) Svenska energiklassningssystem - FEBY 12 (SCN) Passivhus FEBY 12 Minienergihus Nollenergihus Plusenergihus - (SS-24300) 2

3 Skede SS BREEAM FEBY12 GreenBuilding LEED Miljöbyggnad Passivhus Internationella Svanen Nybyggnation x x x x x x x x Ombyggnation x x x x x x x Förvaltning x x 1 x Byggnadstyper Lokaler x x x x x x x x 2 Bostäder x x x x x x x Industri x x x Stadsdelar x x Klassningen Antal betygssteg Klassningens giltighet 10 år Livslång Livslång Rapport årligen Livslång 10 år Livslång Till Typ av klassningssystem Energi Miljö Energi Energi Miljö Miljö Energi Miljö Energianvändning referens BBR BBR Eget BBR ASHRAE BBR Eget BBR Övrigt Certifierade byggnader SWE Certifieradebyggn. Världen - > ca 600 ca ca enh - Geografisk utbredning SWE Världen SWE EUR Världen SWE Världen Norden Allmänt upplägg för de flesta miljösystemen Indelning i olika delsystem beroende på byggnadskategori mm Exempelvis: - Nybyggnation/ombyggnation/befintlig - Småhus - Flerbostadshus - Lokaler - skolor - kontor - affärer - sjukvård - mm - Stadsdelar Arbetsprocessen 1) Klassningssystem väljs (tex. BREEAM) 2) Delsystem identifieras (tex. nybyggt kontor) 3) Förstudie inkl. pre-assessment (helst) inleds 4) Miljöklassningssamordnare utses 5) Byggnaden registreras hos ansvarigt organ 6) Oberoende certifierad bedömare kontaktas 7) Underlagsprocess 8) Underlag skickas in till ansvarigt organ (tex SGBC) 9) Granskningsprocess 10) Utfärdande av certifikat/klassning Ursprungsland SWE UK SWE EU USA Sverige GER SWE Många ämneskategorier i de flesta miljösystemen Viktad poängfördelning Orimligt att maxa alla sektorer! Innehåll Flera frågor per ämneskategori Ofta skenbart väldefinierade poängkriterier. Tolkning tidsödande/viktigt! (Ibland anlitas kreativa experter för att få många poäng) 3

4 Betygsättning Exempel BREEAM 45 % Good 55 % Very good 70 % Excellent >85 % Outstanding Pass Miljöklassningssystem och energi- allmänt BREEAMoch LEEDmed avseende på energi Energibiten ofta ca % av totalen Svårt a förbise energifrågan om höga betyg e ersträvas. Men samma betyg samma energiprestanda kwh, CO 2 eller $ Olika sätt att redovisa energiprestanda beroende på system. Inte bara energianvändning Exempelvis även: förekomst av undermätare, energislag, effektbehov BREEAM - CO2-emissioner - Energimätning - Låg eller noll fossila tekniker - Energieffektiva byggnadssystem Energiprestandan beräknas och jämförs (numera) mot BBR LEED Ämnesområdet Energi och atmosfär: - Optimerad energianvändning - Förnybar energi - Gröna avtal - Energieffektiva byggnadssystem Energiprestanda i $ Driftkostnad jämförs mot amerikanska krav för en referensbyggnad (ASHRAE). Ingen nationell koppling. 4

5 Miljöbyggnadoch Svanenmed avseende på energi Energiklassningssystemen (i Sverige) Miljöbyggnad - Energianvändning - Värmeeffektbehov - Solvärmelast - Energislag Energiprestanda jämförs mot BBR Vanlig normalårskorrigerad BBR-energi (värme, tappvarmvatten, fastighetsel, komfortkyla) Energianvändningen skall mätas i den färdiga byggnaden under 12 mån för att erhålla certifiering Svanen - Energianvändning - Lufttäthet - Energisnåla vitvaror och ljuskällor - Individuell mätning av varmvatten - Snålspolande toaletter och blandare Energiprestanda jämförs mot BBR 75 % av BBR-kravet Energiprestandakrav för Passivhus FEBY och Minienergihus Kriterier Bostäder Lokaler Klimatzon III III [kwh/m 2 A temp, år] Elvärmda(renodlat) [kwh/m 2 A temp, år] Icke elvärmda (renodlat) För Minienergihus gäller Passivhuskraven (FEBY) med nedanstående tillägg till varje post. [kwh/m 2 A temp, år] (renodlat) Tillägg mot krav för Passivhus FEBY12 Passivhus FEBY Minienergihus [kwh/m 2 A temp, år] (renodlat) Tillägg mot krav för Passivhus FEBY Dessutom krav på... - Lufttäthet - Värmeeffektbehov - U-värde - mm Skrift från Lågan Svenskt perspektiv möjliggör ytterligare några jämförelser (klimatzon III, lokaler) Skrift från Lågan komplement till GRÖNT Svenskt perspektiv möjliggör ytterligare några jämförelser (Här avses köpt BBR-energi för icke elvärmda lokalbyggnader, zon III, utan utelufttillägg) m kr/m 2 Procentuell ökning m 2 Faktisk kostnadsökning Svårt!Vad skulle byggts annars? Är ex grönt tak en merkostnad? 5

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader

Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader Åsa Wahlström, Lennart Jagemar, Peter Filipsson och Catrin Heincke CIT Energy Management LÅGAN Rapport 2011:01 2 Förord Föreliggande rapport är en sammanställning

Läs mer

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader

Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader RAPPORT Miljöklassningssystem för fjärrvämeuppvärmda byggnader Jenny Arnell Fredrik Martinsson B 2094 Oktober 2013 Rapporten godkänd: 2013-10-18 John Munthe Forskningsdirektör miljöklassningssystem för

Läs mer

3.2.1 LEED VAD GÄLLER?

3.2.1 LEED VAD GÄLLER? tre delar; BRE med arbete kring forskning, utbildning och rådgivning, BRE Global som arbetar med miljöfrågor och hanterar ansökningar om certifieringen samt BRE Ventures som utvecklar nya idéer kring byggteknik.

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson

Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE. Vad som påverkar kundernas val av bostäder. Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Examensarbete 15 högskolepoäng C-nivå FRAMTIDENS BOENDE Vad som påverkar kundernas val av bostäder Erik Falkenström & Jacob Halvarsson Byggingenjörsprogrammet 180 högskolepoäng Örebro vårterminen 2013

Läs mer

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Svein Ruud, Per Fahlén, Monica Axell, Peter Kovacs, Peter Ylmén, Fredrik Ståhl SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bild: A-hus / Deromegruppen

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

Granskning av Boverkets rapport Optimala kostnader för energieffektivisering (Rapport 2012:20)

Granskning av Boverkets rapport Optimala kostnader för energieffektivisering (Rapport 2012:20) 1 Granskning av Boverkets rapport Optimala kostnader för energieffektivisering (Rapport 2012:20) Feb 2012 2 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Diskussion och slutsatser... 3 3. Modellanalys av flerbostadshus...

Läs mer

Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader

Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader Mistra Urban Futures Rapport 2013:1 Lån till klimatanpassat byggande En förstudie om problemet med långivares och låntagares värderingsskillnader Conny Overland Anders Sandoff Anders Hansson Lån till klimatanpassat

Läs mer

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Att gå från lågenergihus till aktivhus - hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla? Monica Axell, Eva Sikander, Svein Ruud,

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Certifieringssystem och energikrav

Certifieringssystem och energikrav Certifieringssystem och energikrav Robert af Wetterstedt WSP Environmental, Byggnadsfysik 2012-01-26 Historisk överblick certifieringssystem Internationellt CEEQUAL Passiv Haus Energy Star LEED GreenStar

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

Intresset för energi- och miljöklassning

Intresset för energi- och miljöklassning ENERGI & MILJÖ På gång att välja metod för miljöbedömning? Då förstår vi att du har mycket att göra. Det finns en uppsjö av klassificeringssystem för miljö och energi inom bygg- och fastighetssektorn.

Läs mer

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning

Konsekvensutredning BBR. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 9 Energihushållning Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning BBR Ändring av Boverkets byggregler, avsnitt 9 Utgivare: Boverket

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus

Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Sida 1 av 10 Energi- och åtgärdsrapport enfamiljshus Bild på aktuellt hus. Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Kommun Byggnaden är besiktigad av certifierad energiexpert: År-månad-dag

Läs mer

Energieffektivt byggande möjligheter och hinder för högre krav

Energieffektivt byggande möjligheter och hinder för högre krav 1 Energieffektivt byggande möjligheter och hinder för högre krav ATON Teknikkonsult AB Uppdrag till Sveriges Kommuner och Landsting Version för begränsad spridning, 4 maj 2012 2 Förord Över hälften av

Läs mer

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter?

Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Hur värderas energieffektiva och miljöanpassade kommersiella fastigheter? Magnus Bonde Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi,

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB

Lågenergihus. Att bygga energisnålt EXAMENSARBETE 30 HP. Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB EXAMENSARBETE 30 HP Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Lågenergihus Att bygga energisnålt Examensarbete vid Mälardalens Högskola I samarbete med Eskilstuna Kommunfastighet AB Utfört av Camilla

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se

OMBYGGNATION. med sänkt energibehov. www.laganbygg.se OMBYGGNATION med sänkt energibehov www.laganbygg.se LÅGANbygg sprider kunskap För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns LÅGANbygg - en sökbar databas på webben

Läs mer

Kreditgivningen för gröna byggnader

Kreditgivningen för gröna byggnader Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 31 Kreditgivningen för gröna byggnader - Kommer det existera

Läs mer

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader RAPPORT 2015:26 REGERINGSUPPDRAG Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje Förslag till svensk tilllämpning av näranollenergibyggnader

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun

Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun Miljöprogram för bostäder i Kungälvs kommun antaget av kommunfullmäktige 2011-07-07 reviderad version antagen av kommunfullmäktige 2012-05-10 Sammanfattning Sverige har som nationellt miljömål att uppnå

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27

Miljöprogram för BYGGNADER. Remissversion 2012-08-27 Miljöprogram för BYGGNADER Remissversion 2012-08-27 1 Innehåll 1 SAMMANFATTNING 3 2 BAKGRUND 4 3 MILJÖBYGGNAD - BASEN FÖR MILJÖKRAVEN 5 4 MILJÖKRAV FÖR BYGGNADER 6 5 MÅL OCH UPPFÖLJNING 8 Bilaga 1 Motiv

Läs mer