MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP"

Transkript

1 MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

2 INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista med marknadsargument. Syftet är att samla alla fördelar hos certifieringen Miljöbyggnad på ett ställe. Argumenten kan sedan användas som utgångspunkt i den kommunikation Sweden Green Building Councils (SGBC)medlemmar gör kring Miljöbyggnad. Detta dokument ska således inte skickas till målgruppen utan det vänder sig direkt till fastighetsbranschens marknadsförare som i sin tur använder materialet som grund i kommunikationen. Fastighetsägare kan välja argument som går i linje med den egna kommunikationsplanen för att formulera varför Miljöbyggnad valts som certifieringssystem och framför allt; vilka mervärden det ger för brukaren. De målgrupper, som i dokumentet refereras till som slutkunder, är: hyresgäster i lokalbyggnader hyresgäster i lägenheter köpare av bostadsrätter Marknadsargumenten ska kännas igen av SGBC:s medlemmar och dessutom ska de vara sanna varför ett urval av engagerade medlemmar deltagit i arbetet med att ta fram argumenten. Under hösten 2013 och våren 2014 ordnade SGBC fem workshops för att hitta och sammanställa argument i en kommunikationsplattform för certifieringssystemet Miljöbyggnad. Genom diskussioner och övningar som leddes av Louise Josborg och Wilda Nilsson på Kapybara Media, sållades fördelar med Miljöbyggnad fram. Resultaten presenteras i detta dokument under rubrikerna Fördelar, Målgrupp, och Positionering. Wilda Nilsson, projektledare Kapybara Media För mer information om innehållet i dokumentet: Carl-Fredrik Fridén, Kommunikatör, Sweden Green Building Council Tfn: , mail:

3 VISION Visionen är att Miljöbyggnad som certifieringssystem ska fortsätta att utvecklas och driva utvecklingen av hållbart byggande framåt. Miljöbyggnad ska vara en certifiering att lita på. BÖRJA BERÄTTA! Utgångspunkt för marknadsföringen av Miljöbyggnad Varför miljöcertifierar vi byggnader? Svaren på den frågan har två tydliga huvudspår. Dels är miljöcertifieringar konkreta verktyg som hjälper branschen och slutkunden att ta miljöansvar och även kvalitetssäkra byggprocessen. De gör miljöarbetet kontrollerbart. Dessutom driver de utvecklingen av miljöarbetet i branschen framåt. Ett miljöcertifieringssystem är ett genomtänkt koncept kring vilka miljöfaktorer som är relevanta att bedöma i en byggnad och på vilken skala. Miljöcertifieringar spelar även en viktig roll inom marknadsföring och kommunikation. Det är ett sätt för fastighetsbolag och byggherrar att visa både externt och internt att man som företag har en miljöambition, vilket i dag är en hygienfaktor samtidigt som det stärker varumärket. Vid direkt marknadsföring externt av byggnader som ska hyras ut eller säljas kan Miljöbyggnad användas i marknadsföringen. För kontorshyresgäster innebär miljöcertifiering en möjlighet att på ett trovärdigt sätt visa att företaget tar ansvar för sin miljöpåverkan. För privatpersoner som väljer en miljöcertifierad bostad kan certifieringen förtydliga egna värderingar och bli en del av det personliga varumärket. Direkta konsekvenser för brukaren av en certifierad byggnad är god komfort inomhus både vinter och sommar, att dagsljuset är tillräckligt, att ljudmiljön är god, risken för fukt- eller vattenläckor är minimal, markradon sprider sig inte i huset och ventilationssystemet ger god luftkvalitet. Byggnadsmaterialet är kontrollerat med avseende på de värsta kemikalierna och som fastighetsägare märker man av en kontrollerad och låg energianvändning. En viktig uppgift när vi informerar om Miljöbyggnad och använder certifieringen i marknadsföringen är därför att vara tydliga med vad den innebär. Vad får slutkunderna rent konkret när de köper en bostad som är certifierad enligt Miljöbyggnad? Vad vinner enskilda hyresgäster på det? Varför bör en bostadsrättsförening överväga att miljöcertifiera enligt Miljöbyggnad vid en renovering? Vilka fördelar får det företag som väljer kontor i en certifierad fastighet? Trovärdighet är viktigt för att undvika att certifieringen avfärdas som bara marknadsföring. Här nedan har vi samlat de fördelar som lyftes fram av deltagarna.

4 FÖRDELAR Vad innebär Miljöbyggnad? En svensk certifiering. Målet med certifieringen Miljöbyggnad är att bidra till att skapa en hållbar byggbransch, en byggnad i taget. Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader som skapats utifrån de svenska bygg- och myndighetsreglerna och den praxis som råder i den svenska byggbranschen. En svensk certifiering. Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader som utgår från svenska miljömål, byggregler och svensk bygg- och förvaltningspraxis. Att höja lägstanivån för hur vi bygger och renoverar ur ett miljöperspektiv. Målet med certifieringen Miljöbyggnad är att bidra till att skapa en hållbar byggbransch, en byggnad i taget och att höja lägstanivån för den miljöpåverkan byggnader kan tillåtas att ha. Ett enkelt system. En av Miljöbyggnads främsta fördelar är att det är enkelt att förstå även om man inte är verksam i byggbranschen. Att miljöcertifiera en byggnad eller välja att bo i en är ett sätt för enskilda människor och fastighetsbolag att visa att man tar ställning för miljöriktigt brukande. Ett enkelt sätt att omsätta sin åsikt i miljöfrågan till handlande. Olika betyg ger flexibilitet. Genom att hänvisa till Miljöbyggnads olika betygsnivåer kan företagsledningen känna sig trygg med att deras beslut om miljöambitionen ligger på en relevant och genomförbar nivå. I Miljöbyggnad kan en byggnad få betyget Brons, Silver och Guld. Även en Brons-byggnad har kvaliteter långt utöver det vanliga. Guld visar vägen till en kvalitet som på lite längre sikt förhoppningsvis är standard. Kontroll innan och efter. Kontroll av att Miljöbyggnads kriterier är uppfyllda sker både innan och efter det är huset är byggt. Innan, för att det ska finnas möjlighet att rätta till eventuella fel på ritningar och i beskrivningar. Besiktningen och kontrollen i färdig byggnad sker efter två års drift och sker för att vi ska förvissa oss om att byggnaden verkligen uppfyller de utlovade höga kraven. Ett kvitto. Med Miljöbyggnad får man ett kvitto på byggnadens kvaliteter - både på dess lägre påverkan på den yttre miljön och på att inomhusmiljön lever upp till de höga kraven. Certifiering innebär kontroll av att den färdiga byggnaden verkligen har t ex låg energianvändning, gott inomhusklimat både vinter och sommar, god ljudmiljö, bra dagsljus, låg radonhalt, inga fuktproblem, bra luftkvalitet och kontroll på byggnadsmaterial. Stärker miljöarbetet internt. Internt är Miljöbyggnad ett praktiskt verktyg för att implementera företagsledningens miljöambition, exempelvis kan ett beslut fattas om att allt som byggs eller byggs som ska certifieras genom Miljöbyggnad Silver.

5 FÖRDELAR Vilken konkret nytta gör Miljöbyggnad? Här nedan redovisas fördelar för boende både i bostadsrätt och i hyreslägenhet För ägare till en bostadsrätt Kontroll. Det kan vara svårt för slutkunden att veta exakt vad den får vid ett bostadsköp eller vid beslutet att hyra en bostad. Om bostaden däremot är certifierad enligt Miljöbyggnad är den saken enkel att kontrollera genom kriterierna som byggnaden lever upp till enligt certifieringen. Certifieringen minskar risken för att dolda fel hos byggnaden ska dyka upp efter en tid, och oförutsedda kostnader i samband med det. Kontroll i tre nivåer. Det kan vara svårt för bostadsrättsköparen att kontrollera en bostads kvalitet innan ett köp gällande till exempel inomhusklimat och miljöpåverkan. Med Miljöbyggnad går det att få reda på vilka kvaliteter som byggnaden har. Det är viktigt att köparen får reda på vad som bedöms med Miljöbyggnad och på vilken nivå som den aktuella byggnaden ligger. Med betygen Brons, Silver och Guld är det lätt att jämföra byggnader sinsemellan. Minskad risk för dolda fel. Certifieringen minskar risken för att dolda fel ska dyka upp efter en tid och därmed oförutsedda kostnader i samband med det. Inomhusmiljö. Certifieringen garanterar att inomhusmiljön är kontrollerad och uppfyller minst myndighetskraven. Kraven på dagsljus är höga i Miljöbyggnad, liksom på ljudmiljö och komfort. Information om byggnadsmaterialens innehåll övervakas, så att ett eventuella nya rön om ohälsosamma material kan åtgärdas. I kommunikationen om Miljöbyggnad bör man lyfta fram den goda inomhusmiljön t ex för föräldrar som värnar om barnens hälsa, äldre personer som behöver en behaglig bostad eller arbetsgivare som vill att personalen ska må bra. Värdeökning. Certifieringen kan innebära ett högre andrahandsvärde på bostaden. Att köpa lägenhet i ett miljöcertifierat hus kan ses som en säker investering. Inte minst med tanke på det ökande intresset för hållbara produkter. Miljöbyggnad kan påverka lånevillkoren. Ekobanken har infört rabatt på bostadslån för byggnader certifierade i Miljöbyggnad Silver och Guld. Att köpa bostad är kostsamt och då vill man att investeringen ska vara trygg och säker. En miljöcertifierad bostad kan påverka värdeutvecklingen på sikt liksom att certifieringen fortsätter att vara ett objektivt kvitto. Personligt varumärke. Certifieringen är ett sätt att visa att man bryr sig om miljön och att man följer denna övertygelse. För många är det en viktig del av den personliga identiteten. Att erbjudas möjlighet till att förverkliga detta, dvs att erbjudas göra bra miljöval val är snart en självklarhet för alla. Påverkar utvecklingen mot hållbart byggande. Genom att aktivt efterfråga boende i ett Miljöcertifierat hus bidrar man till att öka trycket på bygg- och fastighetsbolag att producera och tillhandahålla miljöriktiga bostäder.

6 FÖRDELAR För bostadshyresgäster Trygghet. Det kan vara svårt för en enskild hyresgäst att veta exakt vad denne får vid beslutet om att hyra en bostad. Om bostaden är certifierad enligt Miljöbyggnad går det att kontrollera att byggnaden lever upp till de kriterier som certifieringen kräver. Här är det viktigt att hyresvärden kan berätta för hyresgästen om de krav som finns och om vilka av dessa som det aktuella huset uppfyllt. De olika nivåerna Brons, Silver och Guld förtydligar för hyresgästen hur byggnaden står i förhållande till miljöprestandan hos andra byggnader som certifierats enligt Miljöbyggnad. Minskad risk för fel. Certifieringen kvalitetssäkrar byggprocessen och minskar risken för att dolda fel hos byggnaden ska uppdagas i framtiden, och därmed tvinga fram åtgärder och oförutsedda kostnader i samband med det. Inomhusmiljö. Certifieringen garanterar en kontrollerad och godkänd inomhusmiljö. Ljusinsläppet lever upp till höga krav, precis som ljudisoleringen och inomhusklimatet. Materialen är dokumenterade så att man kan spåra byggvaror i framtiden om nya rön om ohälsosamma material framkommer. För föräldrar som värnar om barnens hälsa, äldre personer som behöver en behaglig och bekväm bostad eller arbetsgivare som vill att personalen ska må bra är detta särskilt attraktivt. Personligt varumärke. Certifieringen erbjuder hyresgästen ett enkelt sätt att visa inför omgivningen att de bryr sig om miljön och att de fattar sina beslut utifrån det engagemanget. I dag kan det vara en viktig faktor i människors identitetsbyggande. Att erbjudas möjlighet att kunna göra ett miljöbra val är snart en självklarhet för dagens konsumenter. Driver utvecklingen mot en hållbarare byggbransch. Allt byggande belastar miljön. När boende aktivt väljer bostäder i Miljöbyggnadscertifierade hus bidrar de till att driva byggbranschen mot mer hållbart byggande. För bygg- och fastighetsbranschen Uppmuntrar hållbar utveckling. Byggbranschen belastar, liksom övriga branscher, miljön. Genom att använda Miljöbyggnad bidrar byggherrar och hyresrätter samt bostadsrättsägare till att minska miljöbelastningen. Utvecklingen mot hållbart byggande gör i dag stora framsteg, och Miljöbyggnad är ett bra sätt för byggherrar att visa sitt bidrag. Miljöbyggnad skyndar på miljöarbetet, och gör det enklare att jämföra byggbolag. Säljargument för miljöns skull. Trovärdighet är viktigt när säljare kommunicerar med potentiella bostadsköpare. Begreppet green-wash är något vi vill undvika. Med Miljöbyggnad kan en säljare eller mäklare förklara för köparen om vad som menas med miljöriktig byggnad vilka krav som det aktuella huset uppfyller. Miljöbyggnads betyg Brons, Silver och Guld gör det enklare för en köpare att jämföra miljöprestandan mellan byggnader. Effektiv och tydlig kommunikation. Miljöbyggnad är ett effektivt sätt för företag att kommunicera sitt ansvarstagande för miljön, både externt och internt. Det gör hållbarhetsarbetet konkret och möjligt att följa upp och mäta samtidigt som det är en hygienfaktor samtidigt som det stärker varumärket.

7 FÖRDELAR Visuell marknadsföring. Företag måste vara effektiva i sin kommunikation för att inte budskap ska försvinna i informationsflödet. Till exempel då kunder ska fatta beslut om att köpa eller hyra. En tydlig logotyp är då till stor hjälp, vilket Miljöbyggnad kan erbjuda. Kostnadseffektivt. Miljöbyggnad är en relativt sett kostnadseffektiv miljöcertifiering. En certifierad byggnad blir inte särskilt mycket dyrare varken för byggherren eller för slutkunden. Tvärtom, risken för att åtgärda kostnadsdrivande dolda fel som kan dyka upp är mycket mindre. Dessutom blir husen billigare i drift, vilket ytterligare motiverar att investera i certifieringskostnaden i början av projektet. Varumärke. Certifieringen hjälper till att ge företag en miljöprofil, vilket blir allt viktigare även i byggbranschen. För kontorshyresgäster Inomhusmiljö. Certifieringen garanterar en kontrollerad och godkänd inomhusmiljö. Ljusinsläppet ska leva upp till kraven som certifieringen kräver, precis som ljudisoleringen och inomhusklimatet. Människor mår och presterar bättre i hälsosamma lokaler. En god arbetsmiljö är viktigt för ett effektivt arbetsflöde och därmed för lönsamheten. För att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens är det viktigt med en attraktiv och ljus arbetsmiljö. Sjukfrånvaron minskar och produktiviteten ökar när de anställda mår bra. För arbetsgivare som arbetar med employer branding är detta ett viktigt argument för en miljöcertifiering. Effektiv och tydlig kommunikation. Ett modernt kontor med en god arbetsmiljö säger något om företaget. Att etablera sig i en miljöcertifierad byggnad stärker varumärkets miljöprofil. Olika betyg ger flexibilitet. Genom att hänvisa till Miljöbyggnads olika betygsnivåer kan företagsledningen känna sig trygg med att deras beslut om miljöambitionen ligger på en relevant och genomförbar nivå. I Miljöbyggnad kan en byggnad få betyget Brons, Silver och Guld. Även en Brons-byggnad har kvaliteter långt utöver det vanliga. Guld visar vägen till en kvalitet som på lite längre sikt förhoppningsvis är standard. För fastighetsägare Kontroll och trovärdighet. Det kan vara svårt för slutkunden eller hyresgästen att veta exakt vad den får när den köper eller hyr lokaler. Med Miljöbyggnad som verktyg kan fastighetsägare berätta om de miljökrav som finns och vilka som det aktuella huset uppfyllt. De olika nivåerna Brons, Silver och Guld förtydligar för kunden hur byggnaden står i förhållande till miljöprestandan hos andra byggnader som certifierats enligt Miljöbyggnad. Förebygger dolda fel. Miljöcertifieringen hjälper även till att undvika dolda fel hos byggnader som kan bli kostsamma för fastighetsägaren att åtgärda.

8 FÖRDELAR Lägre driftskostnad. Den minskade energikostnaden hos certifierade byggnader innebär mindre kostnader för driften av byggnader. I kombination med att dolda fel hos dem kan undvikas genom certifieringskontrollen kan en certifierad fastighet löna sig i längden för fastighetsägare. Effektiv och tydlig kommunikation. Certifieringen Miljöbyggnad är ett effektivt sätt för företag att kommunicera sitt miljöansvarstagande, både externt och inom branschen. Det gör hållbarhetsarbetet konkret och det skapar en gemensam målbild för det. Tydlig visuell kommunikation underlättar och byggnader som certifierats genom Miljöbyggnad får en plakett med Miljöbyggnads tydliga logotyp att sätta upp i fastigheten. Varumärke. Certifieringen hjälper till att ge företaget en miljöprofil, vilket blir allt viktigare i de flesta branscher. Hur fungerar certifieringen Miljöbyggnad? Oberoende granskning. En byggnad kan bli certifieringen i Miljöbyggnad efter oberoende kontroll och besiktning vilket är avgörande för märkningen. Kriterierna omfattar inomhusmiljö, materialval och energianvändning. Byggnaden kan få betyget: Brons, Silver och Guld. Granskningen följs upp. Byggnaden kontrolleras ännu en gång två år efter att den tagits i bruk för att säkerställa att den lever upp till certifieringskraven. Detta är unikt jämfört med andra certifieringssystem. Om byggnaden inte uppfyller kraven så förlorar den certifieringen. Vad skiljer Miljöbyggnad från Svanen? Kännedom. Svanen är en allmänt känd märkning. Miljöbyggnad fortfarande relativt okänt utanför byggbranschen. Däremot är det få som känner till vad en Svanenmärkt byggnad egentligen står för. Miljöbyggnad har dessutom tagits fram specifikt för byggnader. Olika fokus: Byggprocess eller slutresultat. Svanen fokuserar på byggprocessen till skillnad från Miljöbyggnad där det verkliga slutresultatet bedöms, dvs den färdiga byggnaden. Svanen saknar dessutom betygsnivåer. Miljöbyggnad följs upp två år efter att byggnaden tagits i bruk vilket inte sker i ett Svanenmärkt hus. Sammanfattning av fördelarna hos Miljöbyggnad Ett kvitto. Miljöbyggnad är ett kvitto på byggnadens kvalitet både för en hälsosam inomhusmiljö och en låg yttre miljöpåverkan. Oberoende och trovärdig. En trovärdig miljöcertifiering är oberoende, lätt att förstå och driver på branschen att bli mer hållbar de kraven uppfyller Miljöbyggnad. Driver utvecklingen. Certifieringen utgår från svenska myndighetskrav och sträcker sig till nivåer som ska bli norm om några år. Genom att ställa höga krav driver Miljöbyggnad på utvecklingen mot mer hållbar bygg- och fastighetsbransch.

9 POSITIONERING Miljöbyggnad - nu och i framtiden Vilka känslor och associationer väcker Miljöbyggnad? Ses certifieringen som den kvalitetsstämpel som den ska vara? Är det något exklusivt och eftertraktat eller något billigt och ointressant? Uppfattas det som traditionellt eller som moderna och hippt? De frågorna besvarades av deltagarna under en workshop genom att placera Miljöbyggnad på ett värdepositioneringskryss. De placerade även in Miljöbyggnad på den punkt i krysset där de ville se certifieringen om fem år. Positioneringen kan användas vid vägvalen i kommunikationen. Den utgör en grund för kommunikationen, vilket ger en viktig enhetlighet. Exklusivt Här vill vi att Miljöbyggnad befinner sig om fem år. Här befinner sig Miljöbyggnad idag. Traditionellt Modernt/hippt Billigt

10 MÅLGRUPP Miljöbyggnad har en bred målgrupp. Såväl bygg- och fastighetsbranschen som brukarna av byggnaderna finner mervärden och fördelar hos Miljöbyggnad. Hållbarhet är en hygienfaktor inom bygg- och fastighetsbranschen och även bland lokalhyresgäster liksom bland privatpersoner ökar intresset för miljömässig hållbarhet. Här visar vi tre exempel ur målgruppen privatpersoner vilka användes av arbetsgruppen som övningsexempel för att ringa in marknadsargument som anpassats till olika personlighetstyper. Mikael, 33 år. Mikael bor centralt i en storstad. Han har ett välbetalt jobb och lägger stor vikt vid sin bostadskarriär. Mikael är intresserad av det som påverkar värdet på hans lägenhet, och följer bostadsprisutvecklingen noggrant. För honom är certifiering i Miljöbyggnad en del av att göra en klok bostadsaffär. Att byggnaden är kontrollerad och godkänd är ett givet säljargument när det är dags att sälja. Karin, 35 år. Innerstadsbo i en storstad, småbarnsförälder, söker en välfungerande vardag och lägger stor vikt vid sitt personliga varumärke. Där ingår att bry sig om klimatfrågan (därmed inte sagt att intresset är äkta, bara att det är viktigt att göra det synligt). Att välja ett Miljöcertifierat boende för sig själv och familjen rimmar väldigt väl med den moderna, urbana småbarnsföräldern. Dessutom tilltalas Karin av att veta vad som finns i väggarna för barnens hälsas skull. Marianne, 69 år. Marianne har sålt huset och köpt en bostadsrätt med centralt läge i en mellanstor svensk stad. För henne är det viktigt med ett bekvämt boende. Det som lockar henne mest med Miljöbyggnad är det goda inomhusklimatet. En jämn temperatur inomhus året om är viktigt för henne. Hon är fortfarande aktiv i sin vardag, men har ändå börjat tänka på framtida krämpor. Då är boendet viktigt för välmåendet.

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande

Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande Miljöcertifiering av byggnader för hållbart byggande En introduktion till Saint-Gobains arbete med miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad Emporia i Malmö Sveriges första miljöcertifierade

Läs mer

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv. Nålskäran 118 student bostäder En huskropp med 6 våningsplan Två lägenhetstyper. 24 m² respektive 36 m² Gemensamma balkonger, uteplatser, tvättstuga, förråd, cykelförråd,

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda

Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda Hjälpmedel för att definiera energi- och miljöprestanda 27 augusti 2009 Catarina Warfvinge, LTH och Bengt Dahlgren AB Upplägg Vad som menas med miljömässigt hållbart och vad som egentligen ingår i begreppet

Läs mer

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Detta dokument är en sammanställning av Frågor och svar, dvs frågor som fått generella svar av Tekniska rådet i Miljöbyggnad sedan

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

FÖRSLAG TILL BESLUT FASTIGHETS- och INVESTERINGS- BEREDNINGEN Miljöpartiet de gröna Datum 2015-01-29 LS 1411-1369, LS 1411-1409, LS 1411-1410 Ärende 6. Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad

Läs mer

TAC I-talk. Informationen som ger överblick och sänker driftkostnader

TAC I-talk. Informationen som ger överblick och sänker driftkostnader Informationen som ger överblick och sänker driftkostnader Kunderna säger att regelbundet jämföra verkliga kostnader mot budget är viktigt, men vi behöver hjälp att analysera resultaten. vi skulle behöva

Läs mer

Avgifter i Miljöbyggnad

Avgifter i Miljöbyggnad Avgifter i Miljöbyggnad För att certifiera en byggnad enligt Miljöbyggnad erläggs registreringsavgift, granskningsavgifter, certifieringsavgifter och eventuella kompletterande avgifter. Avgifterna är anpassade

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden?

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Tove Malmqvist Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH tove.malmqvist@abe.kth.se Kommande års renoveringar betyder mycket

Läs mer

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam En guide till ditt fondval 1 Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam Folksam Fastigheter September 2015 2 Enguide till ditt fondval Innehåll Ett ansvarsfullt fastighetsägande...3 Ansvarsfullt fastighetsägandeinom

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

grön obligation Återrapportering av

grön obligation Återrapportering av Återrapportering av grön obligation Som första landsting i Sverige emitterade Stockholms läns landsting i maj 2014 en grön obligation. Obligationen finansierade två miljöinriktade investeringsprojekt:

Läs mer

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ

Äganderätt. Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Bo i äganderätt bonava.se Äganderätt Vad är ett hem? PLATSER ATT MÖTAS OCH UMGÅS PÅ Är det ett eget hus med en äppelträdgård? Är det området där du känner alla grannar och är stammis på det lokala bageriet?

Läs mer

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS

NYA HOVÅS. Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS NYA HOVÅS Primo PROJEKT: PRIMO I NYA HOVÅS ADRESS: BJÖRKLUNDAVÄGEN BYGGSTART: VÅREN 2015 INGEN JOBBAR SOM DU Primo är inte bara en naturlig entré till det expansiva området Nya Hovås. Det är en byggnad

Läs mer

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet.

Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Tänk i mindre banor och förbättra byggandet, miljön och klimatet. Think Less. Vi förenklar byggandet Hur kan det löna sig att tänka i mindre banor? För att mindre är mer. Speciellt när du använder Lindabs

Läs mer

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad. PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910

Användarna om nästa version av Miljöbyggnad. PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910 Användarna om nästa version av Miljöbyggnad PM av Åsa Wahlström och Catarina Warfvinge 150910 Innehåll Inledning... 2 Syfte med utvärdering... 2 Utvärderingsmetod... 2 Utvärderingsresultat... 3 Om Miljöbyggnads

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner (18 %) Miljonprogrammet Stockholm, Söderman- land och Västmanland

Läs mer

Delaktighet och inflytande via personliga utvecklingsprogram

Delaktighet och inflytande via personliga utvecklingsprogram Delaktighet och inflytande via personliga utvecklingsprogram intervjuer med brukare och personal i bostad med särskild service Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb. underlag till marknads- & aktivitetsplan 2008-2011

Forsgårdens Golfklubb. underlag till marknads- & aktivitetsplan 2008-2011 Forsgårdens Golfklubb underlag till marknads- & aktivitetsplan 2008-2011 Vision 2011 Vision Forsgården- En helhetsupplevelse i svensk toppklass för alla golfare Våra nyckelord i vår strävan att uppnå visionen

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Fastighetsförvaltning 1985? AktivBo AB Engelbrektsgatan 6, 114 32 Stockholm +46 (8) 23 39 85 www.aktivbo.se

Fastighetsförvaltning 1985? AktivBo AB Engelbrektsgatan 6, 114 32 Stockholm +46 (8) 23 39 85 www.aktivbo.se Fastighetsförvaltning 1985? Att gå från fastighet till kund. Metod: Kunddriven Fastighetsförvaltning Ta reda på det som är viktigast för hyresgästerna och använda den informationen som underlag till att

Läs mer

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010.

Detta dokument är ett förslag till projektplan för arbete med verksamhetsplan och varumärke för Svenska Cykelförbundet perioden 2009-2010. Projekt Svensk Cykel Förslag till projektplan 2009-2010 Projekt Svensk Cykel Projekt Svensk Cykel syftar till att nå långsiktiga framgångar såväl för elit som för bredd, för Svenska Cykelförbundet. Ett

Läs mer

Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016

Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016 Sida 0 av 12 Radon i bostäder Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016 Sida 1 av 12 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 3 3. Radon i bostäder och lokaler... 4 3.1 Mätmetoder och

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Ängelholmshem - vi tar ansvar

Ängelholmshem - vi tar ansvar Ängelholmshem - vi tar ansvar Hållbarhetsarbete 2013 Vi inser vikten av att arbeta hållbart inom alla områden, att kombinera affärsmässighet med samhällsansvar ser vi som vårt uppdrag. Ett väl förankrat

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende

Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Samhällsbyggnadskontoret Attraktivt boende Sammanfattning av workshop för Översiktsplan 2012 Inledning I samband med arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har samhällsbyggnadskontoret arrangerat

Läs mer

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening

Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Redovisning av Journalnr 2009 5187 Utvecklad besöksnäring Skålö av stödmottagare Skålö Bystugeförening Kontaktpersoner är: Lars Åke Johannesson Margareta Johansson Projektledare Ekonomiansvarig Tel. 070

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Miljö- och samhällsnämnden. 2015-08-26 Dnr 1280-2015

PROTOKOLLSUTDRAG Miljö- och samhällsnämnden. 2015-08-26 Dnr 1280-2015 PROTOKOLLSUTDRAG Miljö- och samhällsnämnden 2015-08-26 Dnr 1280-2015 213 Remiss - rapporten Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader - Rapport 2015:26 M2015/2507/Ee Boverket har tagit

Läs mer

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12

Döbelnsgatan 20D. Kommunala handikapprådet 9/12 Döbelnsgatan 20D Kommunala handikapprådet 9/12 Agenda Fakta om huset Syfte för dess uppkomst Vad som har gällt Vad som gäller idag Uppsalahems arbete för gröna hem Fakta Döbelnsgatan 20D Punkthus byggt

Läs mer

Aldrig mer krångliga system

Aldrig mer krångliga system Whitepaper Aldrig mer krångliga system När du investerar i ett nytt system är det viktigt att ställa rätt krav på användbarhet. Bra användbarhet ökar produktiviteten och arbetsglädjen. Läs mer på www.visma.se/commerce

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN

I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN I BÅSTAD LÄMNAR MAN NYCKLARNA PÅ BORDET. VI TAR HAND OM HELA AFFÄREN VÄLKOMMEN TILL OSS Vi tar hand om hela affären Vi är ett stolt, fristående familjeföretag med över 70 år som marknadsledare i Båstad

Läs mer

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed

Verkställande direktören för. Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB. redovisar härmed Verkställande direktören för Sweden Green Building Council och Building Green in Sweden AB redovisar härmed Program för verksamhetsåret 2016 Verksamhetsprogram Nuläge Sweden Green Building Council växer

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta Styrelsen för en bostadsrättsförening tillsätts för att på medlemmarnas uppdrag förvalta föreningens egendom. I detta uppdrag ingår att planera för och utföra nödvändigt underhåll. Motionären vill begränsa

Läs mer

MountEEs pilotprojekt

MountEEs pilotprojekt MountEEs pilotprojekt MountEEs pilotprojekt i Norrbotten och Västerbotten Nya Vegaskolan i Vännäs Nya Vegaskolan i Vännäs är en skola för årskurs 1-6, fritids, särskoleklasser och ortens nya huvudbibliotek.

Läs mer

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven.

För att kunna genomföra en diskussion bör ämnet och syftet för diskussionen vara kända för eleven. Att kunna föra en strukturerad diskussion handlar om att på ett fungerande sätt delge andra sina åsikter och tankar i ett ämne. Det handlar om att både kunna tala, lyssna och förstå turtagningens principer.

Läs mer

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Omfattning... 3 Revidering...

Läs mer

BO BEKVÄMT I HJÄRTAT AV SKILJEBO

BO BEKVÄMT I HJÄRTAT AV SKILJEBO BRF SKILJEBO BO BEKVÄMT I HJÄRTAT AV SKILJEBO HSB Är INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika stilar,

Läs mer

De 20 vanligaste frågorna om Svanen

De 20 vanligaste frågorna om Svanen De 20 vanligaste frågorna om Svanen 1. Vilka står bakom Svanen? Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter SIS Miljömärkning

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

År 2016 är ett högst händelserikt år för vårt företag, med många fina projekt på gång för att ta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering.

År 2016 är ett högst händelserikt år för vårt företag, med många fina projekt på gång för att ta ytterligare ett steg i vår miljöprofilering. 2016-05-18 Om Delsbo Candle I Delsbo i Hälsingland har vi gjort ljus i många år. År 1944 startade Joel Öhrn ljusproduktion under namnet Norrländska Ljusstöperiet. År 1959 köptes företaget av Liljeholmens,

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige

Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Remissinstans/uppgiftslämnare: Fastighetsägarna Sverige Nr BBR Synpunkt 3:XX 1. 111 Boverket utvidgar begreppen tillgänglig och användbar till att avse också för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde

Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde Ärende: Verksamhetsråd Stora Hammars platschefsområde Höllviken Datum: 20 mars 2012 Plats: Stora Hammars skola Närvarande: Tove Svensson, tillförordnad rektor

Läs mer

Underlag till kongressutbildning

Underlag till kongressutbildning HANDLINGAR KONGRESSUTBILDNING Underlag till kongressutbildning Det här dokumentet innehåller handlingar till utbildningarna inför kongressen 2015. Materialet kommer vi att använda när vi tränar kongress

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014

Rapport från Kemikaliecentrums arbete 2014 Miljöförvaltningen Miljöanalys Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-01-26 Handläggare Arne Jamtrot Telefon: 08-50828939 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-17 p. 21 Rapport från Kemikaliecentrums arbete

Läs mer

DET HÄR ÄR WILLHEMLYFTET

DET HÄR ÄR WILLHEMLYFTET OM WILLHEMLYFTET 1 DET HÄR ÄR WILLHEMLYFTET Många vill bo med en standard som är jämförbar med nybyggda lägenheter. För att möta efterfrågan har vi utvecklat ett koncept som vi kallar Willhemlyftet. Det

Läs mer

Därför måste resereglerna moderniseras

Därför måste resereglerna moderniseras I fokus: Därför måste resereglerna moderniseras Avtal 2016 Installatörsföretagen 1 Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps Innehåll Så tycker branschen SIDAN 4 En bransch i rörelse Intervju

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Kvalitet i alla led. - Varför Botrygg skiljer sig från resten

Kvalitet i alla led. - Varför Botrygg skiljer sig från resten Kvalitet i alla led - Varför Botrygg skiljer sig från resten Vår filosofi Mer än bara hus. När du flyttar in ett Botrygg-hus så kan du vara trygg i att du gjort ett bra val. Vi har förvaltat hus i nästan

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Bakgrunden till Stiftelsen är att Raton Razzak, far till grundaren Leo, fick

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-02 Fastighetsbeteckning: Lillsidan 26:3 Adress/ort: Strömgatan 21, Enköping Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun

Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun Kommunikationsplan för miljöarbetet i Lidköpings kommun 2014-2016 2014-05-19 1. Syftet med planen Syftet med denna kommunikationsplan är att tydliggöra hur vi ska arbeta med miljökommunikation. Planen

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Omtentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp

Omtentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Malin Nilsson Tentamen Omtentamen på kursen Informationsdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-08-23, kl. 09.00-13.00 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna

Läs mer

Till dig som bor på Esplanaden 13

Till dig som bor på Esplanaden 13 Till dig som bor på Esplanaden 13 HUSET SKA RENOVERAS Hej! Många av Förvaltarens hus börjar komma upp i åren och behöver snart renoveras. Under de kommande åren går vi igenom nästan alla hus och nu har

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vadstena 1:126

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vadstena 1:126 Utgåva 1:1 2012-08-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vadstena 1:126 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Borås 161115 Åsa Wahlström Catarina Warfvinge Projektledare Miljöbyggnad är populärt! 2011 2013 2015 1 populärt men behöver ses över 2004: ByggaBo-dialogen

Läs mer

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen

Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen PM 1(5) Framtagen 2015-10-21 Uppdaterad 2015-11-23 Råd och vägledning gällande handläggning av bygglov med anledning av flyktingsituationen Allmänt Basera era beslut på en verksamhetsbeskrivning. Verksamheter

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelser Antagna den 5 december 1936, ändrade den 28 november 1942, den 1 december 1945, den 1 december 1962, den 16 december 1969, 22 november 2014 Övergripande

Läs mer

Medicon Village Village driver projekt för framtidens hållbara och innovativa boende

Medicon Village Village driver projekt för framtidens hållbara och innovativa boende Future Living Medicon Village Village driver projekt för framtidens hållbara och innovativa boende Medicon Village har nu funnits i 4 år och byggnaderna börjar fyllas. En stor mängd nya byggrätter finns

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:XX

Regeringens proposition 2012/13:XX Regeringens proposition 2012/13:XX Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen m.m. Prop. 2012/13:XX Prop. 2012/13:XX Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen

Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen HÖGAKTUELL KONFERENS Miljö- och hållbarhetsarbete i fastighetsbranschen Ekonomi Miljötänk Socialt ansvar Cederqvist & Jäntti arkitekter Så skapar vi klimatanpassade fastigheter Energieffektiva fastigheter

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Theres Kvarnström Energikonsult Fastighetsägarna Stockholm AB 2012-01-31 Fastighetsägarnas Hus Byggnadsår 1956 Ombyggnadsår 2007/2008 Kontorslokal A temp 7 400 m

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rörosvägen 494 F

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rörosvägen 494 F Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 3.0 rum / 50 m² Område Tänndalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En unik möjlighet till ett superfint

Läs mer

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014.

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014. HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland LÅGAN Rapport december 2014 Eva Lingwall Slutrapport Lågan Nätverket Hållbart byggande i Värmland Projekt 7952

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Ersättningar och ersättningspolicy. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Ersättningar och ersättningspolicy nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår

Värvningsguide. - så får ni fler medlemmar till er elevkår Värvningsguide - så får ni fler medlemmar till er elevkår Sida 2 av 7 Innehåll Vad är en medlem?... 3 Aktivt medlemskap... 3 Elev kontra medlem... 3 Vad säger stadgan?... 3 Elevkårens mål bör vara att

Läs mer

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad

Förslag till riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal i Stockholms stad Exploateringskontoret Trafikkontoret Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Dnr E2015-00923 Dnr T2015-00933 Dnr SBK 2015-06397-30 2015-05-20 Kontaktpersoner Exploateringskontoret Patrik Berglin/Ingmarie

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kalvsvik 11:453

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Kalvsvik 11:453 Utgåva 1:1 2014-11-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Kalvsvik 11:453 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP)

Policy för golv med ftalater, svar på skrivelse från Katarina Luhr m fl (MP) Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-11-20 Handläggare Annkristin Axén Telefon: 08-508 27 994 Till Miljö-och hälsoskyddsnämnden 2013-12-18 p.8 Policy för golv med ftalater, svar

Läs mer

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut

Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut Övningar till avsnitt 3 - Leva inifrån och ut I den första övningsdelen började du stärka din självbild bland annat med hjälp av en lista med positiva affirmationer anpassade just för dig. Förhoppningsvis

Läs mer

Riktlinjer för bullerreducering mellan restauranger och bostäder

Riktlinjer för bullerreducering mellan restauranger och bostäder Linköpings kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Miljönämnden 2001-06-20 91 58 Riktlinjer för bullerreducering mellan restauranger och bostäder ÄRENDE I dagsläget är många människor i Linköping

Läs mer

Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum

Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum Paradiset Inbjudan till intresseanmälan för projekttävling om Nytt landmärke i Huddinge centrum 1 (8) Inbjudan Inbjudan har tagits fram av Huge Fastigheter i samråd med Sveriges Arkitekter. Sammanfattning

Läs mer

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft

Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft Plan för att öka verksamheternas attraktionskraft 1 Inledning Värmdös befolkning har nära till förskola, skola och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i välmående lokalsamhällen som spirar i

Läs mer

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6

2-2015. Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Objektivt 2-2015 Fasadrenovering Bjärsjölagårds slott Sid 2 Villatillbyggnad i Borgeby, Bjärred Sid 6 Gårdsombyggnad, Revingehed Sid 8 Ger Bjärsjölagårds Fotograf: Emilia Ahlgren 2 slott ett nytt ansikte

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER

VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER BRF LINDHAGEN VÄLKOMMEN TILL ÖREBROS NYA SÖDER HSB ÄR INTE SOM ANDRA BYGGBOLAG TILL ATT BÖRJA MED ÄR VI INTE ETT BYGGBOLAG Vi på HSB bygger över hela landet från norr till söder, och vi bygger i olika

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

Vår verksamhets utveckling

Vår verksamhets utveckling Vår verksamhets utveckling Folkhälsans vision att vara två steg före har alltid varit och är fortfarande en stor utmaning för vår organisation. I vår 90-åriga historia finns det många goda och uppmuntrande

Läs mer