Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot"

Transkript

1 1 (5) Förstudie certifiering enligt Miljöbyggnad v. 2.1 befintlig byggnad och BREEAM In-Use International Pilot Fastigheterna Stadshuset (Eldkvarnen 1), Oscarsteatern (Hasseln 4), Rinkeby Folketshus (Kvarnberget 6), Nobelmuséet (Rådstugan 1) samt Kulturhuset och Stadsteatern (Skansen 23) \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \förstudie_mb- BREEAM_Total\ _Förstudie_Miljöbyggnad och BREEAM In- Use_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Utförd av: Datum: Elin Salomonsson, WSP Granskad av: Projektnr: Version: Robert af Wetterstedt, WSP Slutversion

2 2 (5) Innehåll Beställare... 3 Syfte... 3 Kort fakta Miljöbyggnad v 2.1 befintlig byggnad... 3 Kort fakta BREEAM In-Use International Pilot... 3 Sammanfattning... 4 Kostnadsberäkningar... 4 Klassning nivåer... 4 Rekommendation... 5 Bilagor Eldkvarnen 1 Förstudie BREEAM In-Use International Pilot Eldkvarnen 1 Förstudie Miljöbyggnad v 2.1 Hasseln 4 Förstudie Miljöbyggnad v 2.1 Kvarnberget 6 Förstudie Miljöbyggnad v 2.1 Rådstugan 1 Förstudie Miljöbyggnad v 2.1 Skansen 23 Förstudie Miljöbyggnad v 2.1 \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \förstudie_mb- BREEAM_Total\ _Förstudie_Miljöbyggnad och BREEAM In- Use_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

3 3 (5) Beställare Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK). Syfte Syftet med denna förstudie är att uppskatta en nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt Miljöbyggnad v 2.1 befintlig byggnad för fastigheterna Eldkvarnen 1, Hasseln 4, Kvarnberget 6, Rådstugan 1 och Skansen 23 samt nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt BREEAM In-Use International Pilot för fastigheten Eldkvarnen 1. Kort fakta Miljöbyggnad v 2.1 befintlig byggnad Miljöbyggnad befintlig byggnad består av tre stycken områden, Energi, Innemiljö och Material. Dessa tre innehåller tillsammans 10 aspekter, som i sin tur består av 14 (nr 1-13 och 16) indikatorer. Dessa indikatorer är de som innehåller de krav som ska uppfyllas för att nå en certifiering. Bedömning sker i nivåerna KLASSAD, BRONS, SILVER och GULD där guld är högst. En byggnad måste minst uppnå BRONS för att kunna bli certifierad. Certifieringen erhålls genom att skicka in dokumentering som styrker de krav som varje indikator innehåller till SGBC. Kort fakta BREEAM In-Use International Pilot BREEAM In-Use International Pilot är uppdelad i tre delar. Dessa delar certifieras var för sig, och det är inte obligatoriskt att certifiera alla tre delar. Samtliga delar tillsamman omfattar ca 600 indikatorer totalt. Delarna är byggnad, fastighetsförvaltning och verksamhet. Bedömning sker i nivåerna Unclassified, Acceptable, Pass, Good, Very good, Excellent och Outstanding där outstanding är högst. En byggnad måste minst uppnå Acceptable för att kunna bli certifierad. Certifieringen erhålls genom att först skicka in en så kallad pre-assessment till BRE där de sammanställer poängen samt ger feedback på de kommentarer som lämnats till varje fråga. Ingen dokumentering skickas till BRE. Efter denna pre-assessment hålls en så kallad audit där all dokumentering och byggnaden visas för BREEAM In-Use assessorn som sedan slutgiltigt godkänner certifieringen. \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \förstudie_mb- BREEAM_Total\ _Förstudie_Miljöbyggnad och BREEAM In- Use_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 BREEAM In-Use certifikat gäller på årsbasis. Del 1 och 2 återcertifieras genom att man anmäler att inga stora förändringar gjorts, eller att större förändringar gjorts och en ny certifiering behöver utföras. Om inga stora förändringar utförts så behöver endast ny certifiering göras var tredje år. Med inga stora förändringar menas mindre är 5 % förändring i certifieringspoängen. Att återcertifiera del 3 kräver en ny certifiering årligen. I dagsläget kan alla typer av byggnader certifieras enligt Del 1 och 2, men endast kontorslokaler kan certifieras enligt Del 3. I framtiden ska fler typer av lokaler kunna certifieras även med Del 3.

4 4 (5) Sammanfattning Kostnadsberäkningar Nedan finns samtliga kostnadsberäkningar listade. Vad summorna innehåller finns beskrivet i respektive förstudie, se bilagor. Fastighet Certifiering och verifiering Kostnad (from-tom) Stadshuset (Eldkvarnen 1) BREEAM In-Use Förstagångscertifiering Del 1-3 (byggnad, förvaltning SEK och verksamhet) Stadshuset (Eldkvarnen 1) BREEAM In-Use Uppgradering certifiering per gång Del SEK (byggnad, förvaltning och verksamhet) Stadshuset (Eldkvarnen 1) Miljöbyggnad SEK Oscarsteatern (Hasseln 4) Miljöbyggnad SEK Rinkeby Folketshus (Kvarnberget 6) Miljöbyggnad SEK Nobelmuséet (Rådstugan 1) Miljöbyggnad SEK Kulturhuset SEK Miljöbyggnad Stadsteatern (Skansen 23) SEK Klassning nivåer Nedan finns samtliga klassningar listade. Vad klassningarna omfattar finns beskrivet i respektive förstudie, se bilagor. \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \förstudie_mb- BREEAM_Total\ _Förstudie_Miljöbyggnad och BREEAM In- Use_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Fastighet Stadshuset (Eldkvarnen 1) Stadshuset (Eldkvarnen 1) Nulägesklassning BREEAM In-Use Förstagångscertifiering 1-3 delar: Del 1 GOOD, Del 2 GOOD, Del 3 PASS BREEAM In-Use International Pilot Uppgradering certifiering per gång 1-3 delar Ny Klass efter utförda åtgärder Inte genomförd Inte genomförd Ännu inte utförd Stadshuset (Eldkvarnen 1) Miljöbyggnad: KLASSAD BRONS Oscarsteatern (Hasseln 4) Miljöbyggnad: KLASSAD BRONS Rinkeby Folketshus (Kvarnberget 6) Miljöbyggnad: KLASSAD BRONS Nobelmuséet (Rådstugan 1) Miljöbyggnad: KLASSAD BRONS Kulturhuset Stadsteatern (Skansen 23) Miljöbyggnad: KLASSAD KLASSAD BRONS BRONS

5 5 (5) Rekommendation För att certifiera enligt Miljöbyggnad v 2.1 så krävs att en rad beräkningar och mätningar utförs. Detta syns tydligt i den uppskattade kostnaden för certifieringarna. Fördelen med Miljöbyggnad är att det är ett svenskt beprövat system där jämförelse mellan olika objekt i landet möjliggörs. För att certifiera enligt BREEAM In-Use International Pilot krävs inte samma beräkningar och mätningar, utan certifieringen fokuserar på hur fastigheten underhålls och används. Dock så ska det påpekas att vissa svårigheter med att ta fram dokumentation för att styrka alla poäng som utförs har påträffats. Vissa frågor i systemet skulle ha kunnat ge poäng, men på grund av bristande dokumentation har det inte varit möjligt. Systemet ger tydliga indikationer på vad man kan förbättra i form av dokumentation av underhåll och policys, samt vad dessa kan innehålla, så att framtida certifiering kan leda till en högre certifieringsnivå. Systemet har i dagsläget inte används i Sverige, varav jämförelse med andra objekt i landet ej är möjlig. Dock så är en jämförelse istället möjlig mot internationella fastigheter. Vår slutgiltiga rekommendation är att gå vidare med certifiering enligt BREEAM In-Use för utvalda fastigheter i stor omfattning. Gå vidare med Miljöbyggnad i mindre omfattning för fastigheter enligt avslutade förstudier där det redovisas att det är ekonomiskt realistiskt och klassningsmässigt möjligt att uppnå minst BRONS för certifiering. Detta då Miljöbyggnad är relativt kostsamt och svår att uppnå minst BRONS för befintliga byggnader i jämförelse med nyproducerade byggnader. BREEAM certifiering är billigare än Miljöbyggnad inledningsvis, samt inte bara avser byggnadens tillstånd vid certifieringen utan även tydligt indikerar vad som kan förändras för fastighetens drift och underhåll samt verksamhet. BREEAM liknar och ansluter även till system som tex ISO 9001, 14001, 18001, 26000, och \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \förstudie_mb- BREEAM_Total\ _Förstudie_Miljöbyggnad och BREEAM In- Use_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

6 1 (6) Stadshuset Förstudie inför certifiering enligt BREEAM In-Use International Pilot \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \10_eldkvarnen_1_stadshuset\b REEAM_In-Use_International_Pilot\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_BREEAM In- Use International Pilot_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Kv Eldkvarnen 1 Utförd av: Datum: Elin Salomonsson, WSP Granskad av: Projektnr: Version: Robert af Wetterstedt och Will Sibia, WSP Slutversion

7 2 (6) Innehåll Syfte... 3 Beställare... 3 Fakta BREEAM In-Use International Pilot... 3 Underlag för nulägesklassning enligt BREEAM In-Use International Pilot... 4 Kostnadsberäkning certifiering, budget... 4 Sammanfattning... 5 Kostnadsbedömning... 5 Rekommendation... 5 \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \10_eldkvarnen_1_stadshuset\b REEAM_In-Use_International_Pilot\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_BREEAM In- Use International Pilot_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

8 3 (6) Syfte Syftet med denna förstudie är att uppskatta en nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt BRE- EAM In-Use International Pilot, inför inlämning av ansökan för certifiering till BRE under år Den slutliga klassningen svarar BRE för. Beställare Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK). Fakta BREEAM In-Use International Pilot BREEAM In-Use International Pilot är uppdelad i tre delar. Dessa delar certifieras var för sig, och det är inte obligatoriskt att certifiera alla tre delar. Samtliga delar tillsamman omfattar ca 600 indikatorer totalt. Delarna är: Del 1 Byggnaden De inneboende egenskaperna hos byggnaden som bygger på dess form, konstruktion och service Del 2 Fastighetsförvaltning Förvaltningsriktlinjer, rutiner och policys i samband med driften av byggnaden. Den faktiska förbrukningen av viktiga resurser så som energi och vatten, samt miljöpåverkan från till exempel kol och avfall. Del 3 Hyresgästförvaltning Förståelse och genomförandet av riktlinjer, rutiner och policys som gäller verksamheten som hyresgästen bedriver, inklusive leveranser och personalens engagemang. Delarna är i sin tur uppdelade i olika områden, så som t.ex. Material, Transporter och Energi, vilka innehåller de frågor som besvaras. Frågorna har ett antal förinställda svar som sedan ger ett visst antal poäng. \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \10_eldkvarnen_1_stadshuset\b REEAM_In-Use_International_Pilot\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_BREEAM In- Use International Pilot_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Certifieringen erhålls genom att först skicka in en så kallad pre-assessment till BRE där dom då sammanställer poängen samt ger feedback på de kommentarer som lämnats till varje fråga. Ingen dokumentering skickas till BRE. Efter denna pre-assessment hålls en så kallad audit där all dokumentering och byggnaden visas för BREEAM In-Use assessorn som sedan slutgiltigt godkänner certifieringen. Nivåerna som kan uppnås i BREEAM In-Use International Pilot är följande: Uppnådda poäng (%) Rating < 10 Unclassified 10 > 25 Acceptable 25 > 40 Pass 40 > 55 Good 55 > 70 Very good 70 > 85 Excellent 85 Outstanding BREEAM In-Use certifikat gäller på årsbasis. Del 1 och 2 återcertifieras genom att man anmäler att inga stora förändringar gjorts, eller att större förändringar gjorts och en ny certifiering behöver utföras. Om inga stora förändringar utförts så behöver endast ny certifiering göras var tredje år. Med inga

9 4 (6) stora förändringar menas mindre är 5 % förändring i certifieringspoängen. Att återcertifiera del 3 kräver en ny certifiering årligen. I dagsläget kan alla typer av byggnader certifieras enligt Del 1 och 2, men endast kontorslokaler kan certifieras enligt Del 3. I framtiden ska fler typer av lokaler kunna certifieras även med Del 3. Underlag för nulägesklassning enligt BREEAM In-Use International Pilot Samtliga muntliga uppgifter måste styrkas med dokument, ritningar eller dylikt vid certifiering. Uppskattad tidsåtgång för att sammanställa skriftlig dokumentering är grundad på till dags dato utfört arbete. Förstagångscertifiering Del Del 1 Byggnaden Del 2 Fastighetsförvaltning Del s3 Hyresgästförvaltning Framtagande av befintligt underlag (bevis) Muntligt och skriftligt underlag för nulägesklassning av byggnaden Muntligt och skriftligt underlag för nulägesklassning av byggnaden Muntligt och skriftligt underlag för nulägesklassning av byggnaden Uppskattad tidsåtgång för FSK för framtagande av skriftlig dokumentation år ett (1) 20 timmar (600 kr/tim) 20 timmar (600 kr/tim) 20 timmar (600 kr/tim) kr Vid årlig certifiering kan tidsåtgången för framtagande av dokumentation antas minska drastiskt då ny dokumentering kan baseras på äldre. Tidsåtgången uppskattas till en dag (8 tim) vid en förändring av uppnådda poäng t.o.m. 5 %. \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \10_eldkvarnen_1_stadshuset\b REEAM_In-Use_International_Pilot\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_BREEAM In- Use International Pilot_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Kostnadsberäkning certifiering, budget Förstagångscertifiering Certifieringsavgifter till BRE Registrering ~1 900 kr per Projekt ( 190) Certifiering ~2 500 kr per Del ( 250) Certifieringsarbete utförd av kr per Del Assessor Årlig uppdaterad certifiering kr för 3 Delar Del 1 & 2, inga stora förändringar ~500 kr per Del ( 50) Del 1 & 2, stora förändringar ~2 500 kr per Del ( 250) Del 3 ~2 500 kr per Del ( 250) Certifieringsarbete utförd av kr per Del Assessor med stora förändringar över 5 % kr årligen för 3 Delar

10 5 (6) Sammanfattning Den muntliga och skriftliga information som insamlats har gett byggnaden följande uppnådda nivåer i de olika tre delarna: Del 1 Byggnaden Del 2 Fastighetsförvaltning Del 3 Hyresgästförvaltning Uppnådda poäng (%) Rating 48 % Good 50 % Good 28 % Pass Noteras bör att denna nulägesklassning kan komma att förändras i samband med certifiering. För certifiering skickas en så kallad pre-assessment till BRE. BRE räknar då samman alla poäng och ger feedback på de kommentarer som getts för varje fråga. Kommentarerna innehåller information om den dokumentering som styrker varje svar. Efter denna pre-assessment så träffar BREEAM In-Use assessorn och representanter från Fastighetskontoret för att visa den dokumentering som ska styrka varje fråga samt ger en rundtur i byggnaden för att ytterligare styrka vissa bevis. Efter detta möte ger BREEAM In-Use assessorn byggnaden det slutgiltiga certifikatet som sedan godkänns av BRE. Eftersom ingen dokumentering skickas till BRE så utför de stickprov på vissa av BREEAM In-Use projekten för att säkerställa att alla bevis finns tillgängliga. \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \10_eldkvarnen_1_stadshuset\b REEAM_In-Use_International_Pilot\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_BREEAM In- Use International Pilot_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Kostnadsbedömning Förstagångscertifiering Certifieringsavgifter till BRE Registrering ~1 900 kr per Projekt ( 190) Certifiering ~2 500 kr per Del ( 250) Certifieringsarbete utförd av kr per Del Assessor Underlag (bevis) kr per Del kr per Del Årlig certifiering Del 1 & 2, inga stora förändringar ~500 kr per Del ( 50) Del 1 & 2, stora förändringar ~2 500 kr per Del ( 250) Del 3 ~2 500 kr per Del ( 250) Certifieringsarbete utförd av kr per Del Assessor med stora förändringar över 5 % Underlag (bevis) kr kr per Del Framtagande av nytt bevismaterial för att höja poängen ingår inte i kostnadsbedömningen. Rekommendation Vår rekommendation är att genomföra certifiering av del 1 och 2, samt utifrån den preassessment som fås av BRE samla in eventuell ytterligare dokumentering som inte återfunnits i nuläget för att kunna nå en högre poäng. Efter certifieringen av del 1 och 2 rekommenderar

11 6 (6) vi att gå vidare med certifiering av del 3. Denna certifiering kan sedan utgöra en god måttstock för framtida utveckling av förvaltningen av Stadshuset. Redan i nulägesklassningen tydliggörs att Stadshuset förhåller sig bra mot certifieringssystemet, speciellt med tanke på sin ålder. Flera av de frågor som ingår i certifieringen som inte ger några poäng i dagsläget finns i de mål som Stockholms stad har satt för framtiden, vilket pekar mot en möjlighet till att erhålla en ännu högre certifieringsnivå i framtiden. Exempel på dessa frågor är gröna hyresavtal, fjärrkyla istället för andra köldmedel, fortsatt byte till LED ljuskällor som ger ökad procentandel LED belysning i byggnaden. Frågor som idag utförs men som inte kan styrkas med den dokumentation som behövs utgör även de en potential för en förbättrad certifieringsnivå i framtiden. Exempel är policys för vattenanvändning, dokumentering från möten angående underhåll och energianvändning, vilken typ av belysning som används och i vilken utsträckning samt specifika budgetposter för energieffektiviseringsåtgärder. BREEAM In-Use kan med fördel används i marknadsföring då denna certifiering inte lägger störst vikt vid byggnaden i sig, utan hur den förvaltas och nyttjas. Detta betyder att certifieringen mäter både miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, och visar på viljan att arbeta med, och förbättra, alla tre områden inom hållbarhet. \\ser71sth1se.se.wspgroup.com\projects\3097\ \10_eldkvarnen_1_stadshuset\b REEAM_In-Use_International_Pilot\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_BREEAM In- Use International Pilot_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

12 Stadshuset Förstudie inför certifiering enligt Miljöbyggnad v 2.1 Kv Eldkvarnen 1 Utförd av: Datum: Robert af Wetterstedt, WSP Granskad av: Projektnr: Version: Håkan Nilsson och Elin Salomonsson, WSP Slutversion 1

13 Innehåll Syfte... 3 Beställare... 3 Byggnadsbeskrivning... 3 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad Kostnadsberäkning certifiering... 5 Kostnadsberäkning indikatorer... 5 Nulägesklassning och möjlig högre klass... 6 Underlag för certifiering... 9 Sammanfattning Bilaga Klargörande av allmänna frågor Miljöbyggnad befintliga byggnader, dat SGBC certifieringsavgifter Miljöbyggnad, version Giltig fr.o.m , senast uppdaterad

14 Syfte Syftet med denna förstudie är att uppskatta en nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt Miljöbyggnad v 2.1 inför inlämning av ansökan för certifiering till SGBC under år Den slutliga klassningen svarar SGBC för. Beställare Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK). Byggnadsbeskrivning Adress Hantverkargatan 1, Stockholm Areor LOA: m² Atemp: m² (enligt energideklaration) Byggår Antal plan Stomme Fasader Tak och terrasser Takavvattning Isolering Fönster Grundläggning Ventilation Värme Kyla Belysning Markavvattning och dränering Styr- och övervakning Byggnaden är uppförd i totalt 8 plan. Del av plan 1 är delvis under marknivå Murade bärande väggar med bjälklag i betong och trä Fasaderna består av ca 70 cm tegel Yttertak i koppar- och stålplåt samt tegel Yttertak och terrass har takavvattning med stuprör Tegel i väggar. Vinden är tilläggsisolerad med ca 30 cm flockull Fönstren är av typen kopplade två glas i trä och metall Byggnaden har fyllda stålrör med betong stående på berg. På pelarna en gjuten betongplatta Byggnaderna ventileras med FT och FTX. Uteluftsintag är placerade på fasad och tak Byggnaden försörjs med fjärrvärme med distribution inom byggnaden Byggnaden försörja med fjärrkyla med distribution inom byggnaden Byggnaden har LED, lysrör och metallhalogen Dagvatten dräneras ut via ytförlagd markavvattning till Mälaren. Dränering runt byggnaden går direkt ner i marken Styr- och övervakning sker med TAC Vista 3

15 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad 2.1 Indikator Framtagande av befintligt underlag 1 Energianvändning FSK - Energideklaration dat är äldre än två år, kan inte användas som verifiering. Ta fram underlag för beräkning 2 Värmeeffektbehov FSK Beräkning finns inte. Ta fram underlag för beräkning 3 Solvärmelast FSK Beräkning finns inte. Ta fram underlag för beräkning 4 Energislag FSK Gällande energiavtal finns 5 Ljudmiljö FSK Underlag finns inte. Medverka vid inventering 6 Radon FSK Radonmätning finns inte. Radonmätning pågår 7 Ventilationsstandard FSK - OVK godkänd finns tom samt redovisar uteluftsflöden och mätmetod 8 Kvävedioxid FSK Mätning finns inte. Medverka vid mätning 9 Fuktsäkerhet FSK Fuktinventering finns inte. Medverka vid inventering 10 Termiskt klimat vinter FSK Underlag finns inte. Ta fram underlag för beräkning 11 Termiskt klimat sommar FSK Underlag finns inte. Ta fram underlag för beräkning 12 Dagsljus FSK Underlag finns inte. Ta fram underlag för beräkning 13 Legionella FSK Underlag finns inte. Medverka vid mätning 16 Sanering av farliga ämnen Medverka vid FSK Underlag finns inte. inventering Beräkning, inventering eller mätning WSP Förstudie + tillägg WSP Förstudie ÄTA NC tillägg WSP Förstudie ÄTA NC tillägg WSP Förstudie + tillägg WSP Förstudie + tillägg WSP Förstudie + FSK WSP Förstudie WSP Förstudie ÄTA NC WSP Förstudie ÄTA NC WSP Förstudie ÄTA NC tillägg WSP Förstudie + ÄTA NC tillägg WSP Förstudie ÄTA NC tillägg WSP Förstudie + tillägg WSP Förstudie ÄTA NC

16 Kostnadsberäkning certifiering Förstudie, SEK Certifieringsavgifter till SBGC Registrering Granskning Certifiering, omfattning avgör Verifiering Certifieringsarbete med registrering utförd av expert (Miljöbyggnadssamordnare), samordning, sammanställning och inlämning, revidering Granskning och verifiering Stockholm stad, org nr , är medlem i SGBC, varför den lägsta Registrerings- och Granskningsavgiften erhålls. Om ansökan sammanställs och lämnas in av en av SGBC certifierad expert på Miljöbyggnad lämnas 20 % rabatt på avgifter för granskning och verifiering. Storlek > kvm Atemp, SEK Kostnadsberäkning indikatorer Indikator Kostnad för framtagande av underlag, SEK 1 Energianvändning (600kr/tim) Värmeeffektbehov (600kr/tim) Solvärmelast (600kr/tim) Energislag (600kr/tim) Ljudmiljö (600kr/tim) Radon (600kr/tim) Ventilationsstandard Kvävedioxid (600kr/tim) Fuktsäkerhet (600kr/tim) Termiskt klimat vinter (600kr/tim) Termiskt klimat sommar (600kr/tim) Dagsljus (600kr/tim) Legionella (600kr/tim) Sanering av farliga ämnen (600kr/tim) Om samtliga besök på plats kan samordnas kan kostnader reduceras Kostnad för beräkning, inventering eller mätning, SEK

17 Nulägesklassning och möjlig högre klass Klassningen är erfarenhetsbaserad. Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder 1. Energianvändning BRONS Högre klass (<116 kw/m²) är - BRONS inte rimligt att nå, innebär höga kostnader 2. Värmeeffektbehov BRONS Högre klass ( 45 W/m², - BRONS Atemp) vid DVUT är inte rimligt att nå, innebär höga kostnader 3. Solvärmelast GULD - - GULD 4. Energislag BRONS Högre klass är inte möjligt att nå med nuvarande leverans av energimix för fjärrvärme - BRONS 5. Ljudmiljö SILVER Utför enkät som visar att minst 80 % av svarande brukare upplever ljudmiljön mycket bra, bra eller acceptabel 6. Radon KLASSAD-BRONS Radonmätning klar under vårvintern Om indikatorn klassas KLAS- SAD måste åtgärder utföras. 200 Bq/m³ måste uppfyllas för BRONS pga allmänhet har tillgång till lokalerna. För högre klass skall uppmätta värde understiga 100 resp 50 Bq/m³ 7. Ventilationsstandard BRONS Visa för SILVER att AFS 2009:2 uppfylls och för GULD utför enkät som visar att minst 80 % av svarande Beräknas inte pga att den totala klassen inte kan bli högre än BRONS Om radonmätning inte visar att gällande regler uppfylls måste årgärder vitas, kostnadsbedömning kan utföras när radonmätning är klar. Ingen extra kostnad om gällande regler uppfylls. Beräknas inte pga att den totala klassen inte kan bli högre än BRONS GULD SILVER/GULD SILVER/GULD 6

18 Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder brukare upplever luftkvaliteten mycket bra, bra eller acceptabel 8. Kvävedioxid SILVER Högre klass ( 20 µg/m³) är inte rimligt att nå under rådande omständigheter pga byggnadens täthet och trafik utanför 9. Fuktsäkerhet BRONS Då takkonstruktionen är mycket komplex och innehåller många svåra takdetaljer vars livslängd närmar sig sitt slut är det inte är möjligt att i dagsläget uppnå högre klass 10. Termiskt klimat vinter SILVER För GULD utför enkät som visar att minst 80 % av svarande brukare anser det termiska klimatet vintertid vara mycket bra, bra eller acceptabelt 11. Termiskt klimat sommar BRONS Högre klass (PPD 15 %) är inte rimligt att nå, innebär höga kostnader 12. Dagsljus SILVER Enkätresultat visar att minst 80 % av svarande brukare anser dagsljuskvaliteten vara mycket bra, bra eller acceptabelt. 13. Legionella KLASSAD Säkerställ varmvattentemperatur 50 ºC efter 30 sekunders tappning - SILVER - BRONS Beräknas inte pga att den totala klassen inte kan bli högre än BRONS GULD - BRONS Beräknas inte pga att den totala klassen inte kan bli högre än BRONS Avvaktas tom svar kommer från SGBC om åtgärd måste utföras. GULD BRONS 7

19 16. Sanering av farliga ämnen Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder BRONS BRONS Högre klass kan uppnås om farliga ämnen inventeras och saneras Beräknas inte pga att den totala klassen inte kan bli högre än BRONS SILVER/GULD BRONS 8

20 9 (11) Underlag för certifiering Planritningar lyder under sekretess och utlämnas av fastighetsägaren till SGBC på begäran. Indikator Rapporter enligt Miljöbyggnads kriterier 1 Rapport energianvändning år 2011, dat Rev 1 2 Indikator 2 Värmeeffektbehov i befintlig byggnad, beräkning och redovisning 3 Solvärmelast- och dagljussimulering enligt Miljöbyggnad för Stadshuset, Stockholm, dat Rev 2 4 Indikator 4 Energislag Rev 1. 5 Ljudmiljö. Dat Rev 1 6 Radonmätning utförs under vintern och lämnas därefter in till SGBC 7 OVK system Kvävedioxid, dat Rev 2 9 Fuktinventering, dat Termiska klimatsimuleringar vinter- och sommarfall enligt Miljöbyggnad för Stadshuset, Stockholm, dat Rev 1 11 Termiska klimatsimuleringar vinter- och sommarfall enligt Miljöbyggnad för Stadshuset, Stockholm, dat Rev 1 12 Solvärmelast- och dagljussimulering enligt Miljöbyggnad för Stadshuset, Stockholm, dat Rev 2 13 Risk för legionella, dat Rev 3 16 Miljöinventering, dat Rev 1 C:\Users\serw13768\Desktop\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_Miljöbyggnad_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

21 10 (11) Sammanfattning Byggnadens klass i sin helhet är i nuläget KLASSAD. Den uppmätta radonhalten måste uppfylla gällande regler och då blir det lägst BRONS. Om radonmätning visar att gällande regler inte kan uppfyllas måste årgärder vidtas. Fastställ indikator 7 genom godkänd OVK. OVK måste vara godkänd för att kunna certifiera byggnaden. Utför radonmätning för indikator 6 omgående för att kunna slutföra mätningen före aprils utgång Analysera indikator 2 och 3 (endast en indikator får ha klass KLASSAD av indikator 1-4 inom området Energi om byggnaden ska kunna certifieras) därefter 10, 11 och 12 för att utreda om byggnaden kan certifieras i sin helhet. Samtliga underlag måste vara verifierade innan anmälan för certifiering ska ske. Om bara klass KLASSAD uppfylls för indikator 10, 11 och 12 kan särskilda årgärder vidtas enligt gällande lagstiftning för att försöka få bygganden bli klassad i sin helhet ändå, se bilaga. Indikator Aspekter Områden Byggnad 1 Energianvändning BRONS Energianvändning BRONS 2 Värmeeffektbehov BRONS 3 Solvärmelast GULD 4 Energislag BRONS Energislag BRONS 5 Ljudmiljö SILVER Ljudmiljö SILVER 6 Radon BRONS 7 Ventilationsstandard BRONS 8 Kvävedioxid SILVER 9 Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS 10 Termiskt klimat vinter SILVER 11 Termiskt klimat sommar BRONS Effektbehov Luftkvalitet Termiskt klimat BRONS BRONS BRONS 12 Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER 13 Legionella KLASSAD Legionella KLASSAD Energi Innemilj ö BRONS BRONS BRONS 16 Sanering av farliga ämnen BRONS Förekomst BRONS Material BRONS C:\Users\serw13768\Desktop\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_Miljöbyggnad_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

22 11 (11) Om samtliga åtgärder för högsta högre klass utförs skulle totalt klass BRONS kunna uppnås. Indikator Aspekter Områden Byggnad 1 Energianvändning BRONS Energianvändning BRONS 2 Värmeeffektbehov BRONS 3 Solvärmelast GULD Effektbehov BRONS Energi BRONS 4 Energislag BRONS Energislag BRONS 5 Ljudmiljö GULD Ljudmiljö GULD 6 Radon GULD 7 Ventilationsstandard GULD Luftkvalitet SILVER 8 Kvävedioxid SILVER 9 Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS 10 Termiskt klimat vinter GULD Termiskt klimat BRONS 11 Termiskt klimat sommar BRONS Innemilj ö SILVER BRONS 12 Dagsljus GULD Dagsljus GULD 13 Legionella BRONS Legionella BRONS 16 Sanering av farliga ämnen GULD Förekomst GULD Material GULD Kostnad för certifiering From, SEK Tom, SEK Certifieringskostnader Indikatorer C:\Users\serw13768\Desktop\ _Eldkvarnen_1_Förstudie_Miljöbyggnad_Slutversion.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

23 Oscarsteatern Förstudie inför certifiering enligt Miljöbyggnad v 2.1 Kv Hasseln 4 Utförd av: Datum: Robert af Wetterstedt, WSP Granskad av: Projektnr: Version: Håkan Nilsson och Elin Salomonsson, WSP Slutversion Rev. 1 1

24 Innehåll Syfte... 3 Beställare... 3 Byggnadsbeskrivning... 3 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad Kostnadsberäkning certifiering... 5 Kostnadsberäkning indikatorer... 5 Nulägesklassning och möjlig högre klass... 6 Underlag för certifiering... 8 Sammanfattning... 9 Bilaga Klargörande av allmänna frågor Miljöbyggnad befintliga byggnader, dat SGBC certifieringsavgifter Miljöbyggnad, version Giltig fr.o.m , senast uppdaterad

25 Syfte Syftet med denna förstudie är att uppskatta en nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt Miljöbyggnad v 2.1 inför inlämning av ansökan för certifiering till SGBC under år Den slutliga klassningen svarar SGBC för. Beställare Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK). Byggnadsbeskrivning Adress Kungsgatan 63, Stockholm Areor LOA: m² Atemp: m² Byggår 1907 Antal plan Byggnaden är utförd i totalt 7 plan och uppfördes Plan 1-2 är under marknivå Stomme Källarplanen Betongpelare på berget. Stålbalkar som bjälklag och tegelväggar Fasader Tak och terrasser Takavvattning Isolering Fönster Grundläggning Ventilation Värme Kyla Markavvattning och dränering Styr- och övervakning Fasaderna består av kalkputsad tegelfasad Yttertaket är stål- och kopparplåt samt papptak ovan Fasching Yttertaken har invändiga stuprör till stadens avloppsnät. Enligt utförd energikartläggning är vinden isolerad med 30 cm flockull och väggarna ca 30 cm tegel Fönstren är av typen kopplade två glas Byggnaden är grundlagd med pelare på berg Byggnaderna ventileras av mekanisk ventilation F/T. Uteluftintagen är placerade på taket Byggnaden försörjs med fjärrvärme Kyla köps av Fortum, fjärrkyla finns för Fasching 15 kw. Kylan distribueras genom cirkulationsaggregat i lokalens tak Ytvatten dräneras bort via stadens avloppsnät. Dränering runt byggnaden finns ej Styr- och övervakning sker med TAC Vista uppkopplad mot HC 3

26 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad 2.1 Indikator Framtagande av befintligt underlag 1 Energianvändning ä = = Beräkning, inventering eller mätning WSP - Förstudie Utför beräkning = 176 Enligt energideklaration, dat FSK - Energideklaration är äldre än två år, kan inte användas som verifiering. Ta fram underlag för beräkning 2 Värmeeffektbehov FSK Beräkning finns inte. Ta fram underlag för beräkning 3 Solvärmelast FSK Beräkning finns inte. Ta fram underlag för beräkning 4 Energislag FSK Gällande energiavtal finns 5 Ljudmiljö FSK Underlag finns inte. Medverka vid inventering 6 Radon FSK Radonmätning finns inte. Medverka vid mätning 7 Ventilationsstandard FSK - OVK är ej godkänd. Medverka till godkänd OVK 8 Kvävedioxid FSK Mätning finns inte. Medverka vid mätning 9 Fuktsäkerhet FSK Fuktinventering finns inte. Medverka vid inventering 10 Termiskt klimat vinter FSK Beräkning finns inte. Ta fram underlag för beräkning 11 Termiskt klimat sommar fram underlag för beräkning FSK Beräkning finns inte. Ta 12 Dagsljus FSK Beräkning finns inte. Ta fram underlag för beräkning 13 Legionella FSK Mätning finns inte. Medverka vid mätning 16 Sanering av farliga FSK Underlag finns inte. ämnen Medverka vid inventering WSP - Förstudie Utför beräkning WSP - Förstudie Utför beräkning WSP - Förstudie Utför beräkning WSP - Förstudie Utför inventering WSP - Förstudie Utför mätning WSP - Förstudie Utför godkänd OVK WSP - Förstudie Utför mätning WSP - Förstudie Utför inventering WSP - Förstudie Utför beräkning WSP - Förstudie Utför beräkning WSP - Förstudie Utför beräkning WSP - Förstudie Utför mätning WSP - Förstudie Utför inventering 4

27 Kostnadsberäkning certifiering Förstudie, SEK Certifieringsavgifter till SBGC Registrering Granskning Certifiering, omfattning avgör Verifiering Certifieringsarbete med registrering utförd av expert (Miljöbyggnadssamordnare), samordning, sammanställning och inlämning, revidering Granskning och verifiering Stockholm stad, org nr , är medlem i SGBC, varför den lägsta Registrerings- och Granskningsavgiften erhålls. Om ansökan sammanställs och lämnas in av en av SGBC certifierad expert på Miljöbyggnad lämnas 20 % rabatt på avgifter för granskning och verifiering. Storlek kvm Atemp, SEK Kostnadsberäkning indikatorer Indikator Kostnad för framtagande av underlag, SEK Kostnad för beräkning, inventering eller mätning, SEK 1 Energianvändning (600kr/tim) Värmeeffektbehov (600kr/tim) Solvärmelast (600kr/tim) Energislag (600kr/tim) Ljudmiljö (600kr/tim) Radon (600kr/tim) Ventilationsstandard (600kr/tim) Godkänd OVK säkerställs i annat projekt 8 Kvävedioxid (600kr/tim) Fuktsäkerhet (600kr/tim) Termiskt klimat vinter (600kr/tim) Termiskt klimat sommar (600kr/tim) Dagsljus (600kr/tim) Legionella (600kr/tim) Sanering av farliga ämnen (600kr/tim) Om samtliga besök på plats kan samordnas kan kostnader reduceras

28 Nulägesklassning och möjlig högre klass Klassningen är erfarenhetsbaserad. Indikatorer Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder 1. Energianvändning BRONS Högre klass (<116 kw/m²) är - BRONS inte rimligt att nå, innebär höga kostnader 2. Värmeeffektbehov KLASSAD-BRONS Högre klass är troligtvis inte Ingen extra kostnad SILVER rimligt att nå 3. Solvärmelast KLASSAD-BRONS Högre klass är troligtvis inte Ingen extra kostnad SILVER rimligt att nå 4. Energislag BRONS Högre klass är inte möjligt - BRONS att nå med nuvarande leverans av energimix för fjärrvärme 5. Ljudmiljö BRONS SILVER är rimligt enligt Ingen extra kostnad SILVER utförd inventering 6. Radon KLASSAD Utför radonmätning. 200 Ingen extra kostnad BRONS/SILVER/GULD Bq/m³ måste uppfyllas pga allmänhet har tillgång till lokalerna. För högre klass skall uppmätta värde understiga 100 resp 50 Bq/m³ 7. Ventilationsstandard KLASSAD För klass BRONS måste Godkänd OVK säkerställs BRONS godkänd OVK redovisas i annat projekt 8. Kvävedioxid BRONS Högre klass är nog inte rimligt - BRONS att uppnå pga närheten till trafik 9. Fuktsäkerhet BRONS Högre klass kan uppnås om Ingen extra kostnad SILVER fukt inomhus kan undvikas 10. Termiskt klimat vinter KLASSAD-BRONS Högre klass är inte rimligt att - BRONS nå 11. Termiskt klimat sommar KLASSAD-BRONS Högre klass är inte rimligt att - BRONS 6

29 Indikatorer Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder nå 12. Dagsljus KLASSAD Högre klass kan vara svårt - BRONS att nå 13. Legionella KLASSAD-BRONS Säkerställ varmvattentemperatur Kostnader för åtgärder BRONS 50 ºC efter 30 sekunders tappning kan behövas 16. Sanering av farliga ämnen BRONS Det finns sannolikt asbest i - BRONS byggnaden som troligtvis inte kan saneras därför kan högre klass inte uppnås KLASSAD BRONS 7

30 Underlag för certifiering Indikator Rapporter enligt Miljöbyggnads kriterier 1 Beräkning energianvändning 2 Beräkning värmeeffektbehov 3 Beräkning solvärmelast 4 Beräkning energislag 5 Ljudmiljö 6 Radonmätning 7 Godkänd OVK 8 Mätning kvävedioxid 9 Fuktinventering 10 Termiska klimatsimuleringar vinter 11 Termiska klimatsimuleringar sommar 12 Dagljussimulering 13 Mätning legionella 16 Asbest och PCB inventeringar 8

31 9 (9) Sammanfattning Byggnadens klass i sin helhet är i nuläget klass KLASSAD. Följande åtgärder, se nedan, måste utföras för att kunna verifiera om byggnaden kan certifieras och i vilken klass. Indikator 7 godkänd OVK säkerställs i annat projekt. OVK måste vara godkänd för att kunna certifiera byggnaden. Utför radonmätning för indikator 6 omgående för att kunna slutföra mätningen före aprils utgång Analysera indikator 2 och 3 (endast en indikator får ha klass KLASSAD av indikator 1-4 inom området Energi om byggnaden ska kunna certifieras) därefter 10, 11 och 12 för att utreda om byggnaden kan certifieras i sin helhet. Samtliga underlag måste vara verifierade innan anmälan för certifiering ska ske. Om samtliga åtgärder för högsta högre klass utförs skulle totalt klass BRONS kunna uppnås. Om bara klass KLASSAD uppfylls för indikator 10, 11 och 12 kan särskilda årgärder vidtas enligt gällande lagstiftning för att försöka få bygganden bli klassad i sin helhet ändå, se bilaga. Kostnad för certifiering From, SEK Tom, SEK Förstudie Certifieringskostnader Indikatorer C:\Users\serw13768\Desktop\ _Hassels_4_Förstudie_Miljöbyggnad_Slutversion rev 1.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

32 Rinkeby folketshus Förstudie inför certifiering enligt Miljöbyggnad v 2.1 Kv Kvarnberget 6 Utförd av: Datum: Robert af Wetterstedt, WSP Granskad av: Projektnr: Version: Håkan Nilsson och Elin Salomonsson, WSP Slutversion Rev.1 1

33 Innehåll Syfte... 3 Beställare... 3 Byggnadsbeskrivning... 3 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad Kostnadsberäkning certifiering... 5 Kostnadsberäkning indikatorer... 5 Nulägesklassning och möjlig högre klass... 6 Underlag för certifiering... 8 Sammanfattning... 9 Bilagor Klargörande av allmänna frågor Miljöbyggnad befintliga byggnader, dat SGBC certifieringsavgifter Miljöbyggnad, version Giltig fr.o.m , senast uppdaterad

34 Syfte Syftet med denna förstudie är att uppskatta en nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt Miljöbyggnad v 2.1 inför inlämning av ansökan för certifiering till SGBC under år Den slutliga klassningen svarar SGBC för. Beställare Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK). Byggnadsbeskrivning Adress Skårbygränd 1, Rinkeby Centrum Areor LOA: 3232 m² Atemp: 3282 m² Byggår 1985 Antal plan Byggnaden är utförd i totalt 5 plan och uppfördes Plan 1 är under marknivå. Plan 2 är sutterängplan Stomme Källarplanet Fasader Tak och terrasser Takavvattning Isolering Fönster Grundläggning Ventilation Värme Kyla Belysning Markavvattning och dränering Styr- och övervakning Fasaderna består av tegel Yttertaket är plåt Yttertaken invändig takavvattning Enligt utförd energikartläggning (uppgift saknas) Fönstren är öppningsbara 3-glas isoler Byggnaden har betong på berg Byggnaderna ventileras av FTX, FT och F. Uteluftintag är placerade på tak Byggnaden försörjs med fjärrvärme Egen kylmaskin Byggnaden har lysröraarmatur Ytvatten dräneras bort via avloppsnätet Styr- och övervakning sker med utrustning från Schneider 3

35 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad 2.1 Indikator Framtagande av befintligt underlag 1 Energianvändning ä = = Beräkning, inventering eller mätning WSP - Förstudie Utför beräkning = 162 Enligt energideklaration, dat FSK - Energideklaration är äldre än två år, kan inte användas som verifiering. Ta fram underlag för beräkning 2 Värmeeffektbehov FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 3 Solvärmelast FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 4 Energislag FSK Gällande energiavtal finns WSP - Förstudie Utför beräkning 5 Ljudmiljö FSK Underlag finns inte. Medverka WSP - Förstudie vid inventering Utför inventering 6 Radon FSK Radonmätning finns inte. WSP - Förstudie Medverka vid mätning Utför mätning 7 Ventilationsstandard FSK - OVK godkänd WSP - Förstudie 8 Kvävedioxid Fastigheten ligger > 250 m från WSP Förstudie trafikerad väg > fordon/dygn Utför mätning 9 Fuktsäkerhet FSK Fuktinventering finns inte. WSP - Förstudie Medverka vid inventering Utför inventering 10 Termiskt klimat vinter FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 11 Termiskt klimat sommar FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 12 Dagsljus FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 13 Legionella FSK Mätning finns inte. Medverka WSP - Förstudie vid mätning Utför mätning 16 Sanering av farliga FSK Underlag finns inte. Medverka WSP - Förstudie ämnen vid inventering Utför inventering 4

36 Kostnadsberäkning certifiering Förstudie, SEK Certifieringsavgifter till SBGC Registrering Granskning Certifiering, omfattning avgör Verifiering Certifieringsarbete med registrering utförd av expert (Miljöbyggnadssamordnare), samordning, sammanställning och inlämning, revidering Granskning och verifiering Stockholm stad, org nr , är medlem i SGBC, varför den lägsta Registrerings- och Granskningsavgiften erhålls. Om ansökan sammanställs och lämnas in av en av SGBC certifierad expert på Miljöbyggnad lämnas 20 % rabatt på avgifter för granskning och verifiering. Storlek kvm Atemp, SEK Kostnadsberäkning indikatorer Indikator Kostnad för framtagande av underlag, SEK 1 Energianvändning (600kr/tim) Värmeeffektbehov (600kr/tim) Solvärmelast (600kr/tim) Energislag (600kr/tim) Ljudmiljö (600kr/tim) Radon (600kr/tim) Ventilationsstandard Kvävedioxid (600kr/tim) Fuktsäkerhet (600kr/tim) Termiskt klimat vinter (600kr/tim) Termiskt klimat sommar (600kr/tim) Dagsljus (600kr/tim) Legionella (600kr/tim) Sanering av farliga ämnen (600kr/tim) Om samtliga besök på plats kan samordnas kan kostnader reduceras. Kostnad för beräkning, inventering eller mätning, SEK

37 Nulägesklassning och möjlig högre klass Klassningen är erfarenhetsbaserad. Indikatorer Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder 1. Energianvändning BRONS Högre klass (<116 kw/m²) är - BRONS inte rimligt att nå, innebär höga kostnader 2. Värmeeffektbehov KLASSAD-BRONS Högre klass är troligtvis inte Ingen extra kostnad SILVER rimligt att nå 3. Solvärmelast KLASSAD-BRONS Högre klass är troligtvis inte Ingen extra kostnad SILVER rimligt att nå 4. Energislag BRONS Utred energimix för fjärrvärme - BRONS 5. Ljudmiljö BRONS SILVER är rimligt enligt Ingen extra kostnad SILVER utförd inventering 6. Radon KLASSAD Utför radonmätning. 200 Ingen extra kostnad BRONS/SILVER/GULD Bq/m³ måste uppfyllas pga allmänhet har tillgång till lokalerna. För högre klass skall uppmätta värde understiga 100 resp 50 Bq/m³ 7. Ventilationsstandard BRONS För klass SILVER måste Beräknas inte pga att den SILVER/GULD luftmätning utföras och för GULD måste enkät utföras totala klassen inte kan bli högre än BRONS 8. Kvävedioxid BRONS Högre klass är möjligt eftersom Ingen extra kostnad SILVER byggnaden inte ligger vid hårt trafikerad väg 9. Fuktsäkerhet BRONS Högre klass kan uppnås om Ingen extra kostnad SILVER fukt inomhus kan undvikas 10. Termiskt klimat vinter KLASSAD-BRONS Högre klass är inte rimligt att - BRONS nå 11. Termiskt klimat sommar KLASSAD-BRONS Högre klass är inte rimligt att nå - BRONS 6

38 Indikatorer Klass nuläge Åtgärd för högre klass Kostnad Ny Klass efter utförda åtgärder 12. Dagsljus KLASSAD-BRONS Högre klass är inte rimligt att - BRONS nå 13. Legionella KLASSAD-BRONS Säkerställ varmvattentemperatur Kostnader för åtgärder BRONS 50 ºC efter 30 sekunders tappning kan behövas 16. Sanering av farliga ämnen BRONS Det finns sannolikt asbest i - BRONS byggnaden som troligtvis inte kan saneras därför kan högre klass inte uppnås KLASSAD BRONS 7

39 Underlag för certifiering Indikator Rapporter enligt Miljöbyggnads kriterier 1 Beräkning energianvändning 2 Beräkning värmeeffektbehov 3 Beräkning solvärmelast 4 Beräkning energislag 5 Ljudmiljö 6 Radonmätning 7 Godkänd OVK 8 Mätning kvävedioxid 9 Fuktinventering 10 Termiska klimatsimuleringar vinter 11 Termiska klimatsimuleringar sommar 12 Dagljussimulering 13 Mätning legionella 16 Asbest och PCB inventeringar 8

40 9 (9) Sammanfattning Byggnadens klass i sin helhet är i nuläget klass KLASSAD. Följande åtgärder, se nedan, måste utföras för att kunna verifiera om byggnaden kan certifieras och i vilken klass. Utför radonmätning för indikator 6 omgående för att kunna slutföra mätningen före aprils utgång Analysera indikator 2 och 3 (endast en indikator får ha klass KLASSAD av indikator 1-4 inom området Energi om byggnaden ska kunna certifieras) därefter 10, 11 och 12 för att utreda om byggnaden kan certifieras i sin helhet. Samtliga underlag måste vara verifierade innan anmälan för certifiering ska ske. Om samtliga åtgärder för högsta högre klass utförs skulle totalt klass BRONS kunna uppnås. Om bara klass KLASSAD uppfylls för indikator 10, 11 och 12 kan särskilda årgärder vidtas enligt gällande lagstiftning för att försöka få bygganden bli klassad i sin helhet ändå, se bilaga. Kostnad för certifiering From, SEK Tom, SEK Certifieringskostnader Indikatorer C:\Users\serw13768\Desktop\ _Kvarnberget_6_Förstudie_Miljöbyggnad_Slutversion rev 1.docx Mall: Memo.dot ver 1.0

41 Nobelmuseet Förstudie inför certifiering enligt Miljöbyggnad v 2.1 Kv Rådstugan 1 Utförd av: Datum: Robert af Wetterstedt, WSP Granskad av: Projektnr: Version: Håkan Nilsson och Elin Salomonsson, WSP Slutversion Rev. 1 1

42 Innehåll Syfte... 3 Beställare... 3 Byggnadsbeskrivning... 3 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad Kostnadsberäkning certifiering... 5 Kostnadsberäkning indikatorer... 5 Nulägesklassning och möjlig högre klass... 6 Underlag för certifiering... 8 Sammanfattning... 9 Bilagor Klargörande av allmänna frågor Miljöbyggnad befintliga byggnader, dat SGBC certifieringsavgifter Miljöbyggnad, version Giltig fr.o.m , senast uppdaterad

43 Syfte Syftet med denna förstudie är att uppskatta en nulägesklassning och kostnadsberäkning enligt Miljöbyggnad v 2.1 inför inlämning av ansökan för certifiering till SGBC under år Den slutliga klassningen svarar SGBC för. Beställare Fastighetskontoret Stockholm stad (FSK). Byggnadsbeskrivning Adress Stortorget 2, Stockholm Areor LOA: m² Atemp: m² Byggår 1776 Antal plan Byggnaden är utförd i totalt 5 plan och uppfördes Plan 1är under marknivå Stomme Källarplanen består av stenmurar och tegelväggar Fasader Tak och terrasser Takavvattning Isolering Fönster Grundläggning Ventilation Värme Kyla Belysning Markavvattning och dränering Styr- och övervakning Fasaderna består av putsat tegel Yttertaket är kopparplåt och tegel. Terrasserna är täckta med kopparplåt Yttertaken och terrassen har utvändiga och invändiga stuprör för takavvattning Enligt utförd energikartläggning har vinden tilläggsisolerats där det går att komma åt Fönstren är av typen kopplade två glas fönster. Stenmurar Byggnaderna ventileras med FT. Uteluftintag är placerade på taket Byggnaden försörjs med fjärrvärme Hyresgästen har egen kylutrustning Byggnaden har lysrör och glödlampor i ljusarmaturerna Ytvatten dräneras bort via stadens avloppsnät. Dränering runt byggnaden finns ej Styr- och övervakning sker med TAC Vista 3

44 Underlag för klassning enligt Miljöbyggnad 2.1 Indikator Framtagande av befintligt underlag 1 Energianvändning ä = = = 141 Beräkning, inventering eller mätning WSP - Förstudie Utför beräkning Enligt energideklaration, dat FSK - Energideklaration är äldre än två år, kan inte användas som verifiering. Ta fram underlag för beräkning 2 Värmeeffektbehov FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 3 Solvärmelast FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 4 Energislag FSK Gällande energiavtal WSP - Förstudie finns Utför beräkning 5 Ljudmiljö FSK Underlag finns inte. WSP - Förstudie Medverka vid inventering Utför inventering 6 Radon FSK Radonmätning finns WSP - Förstudie inte. Medverka vid mätning Utför mätning 7 Ventilationsstandard FSK - OVK godkänd WSP - Förstudie 8 Kvävedioxid FSK Mätning finns inte. WSP - Förstudie Medverka vid mätning Utför mätning 9 Fuktsäkerhet FSK Fuktinventering finns WSP - Förstudie inte. Medverka vid inventering Utför inventering 10 Termiskt klimat vinter FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 11 Termiskt klimat sommar FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 12 Dagsljus FSK Beräkning finns inte. Ta WSP - Förstudie fram underlag för beräkning Utför beräkning 13 Legionella FSK Mätning finns inte. WSP - Förstudie Medverka vid mätning Utför mätning 16 Sanering av farliga FSK Underlag finns inte. WSP - Förstudie ämnen Medverka vid inventering Utför inventering 4

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus

Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Miljöklassning av Fastighetsägarnas Hus Theres Kvarnström Energikonsult Fastighetsägarna Stockholm AB 2012-01-31 Fastighetsägarnas Hus Byggnadsår 1956 Ombyggnadsår 2007/2008 Kontorslokal A temp 7 400 m

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper

Miljöbyggnad. Make the most of your energy. En översikt- och strategiguide för Schneider Electric. White Paper Miljöbyggnad En översikt- och strategiguide för Schneider Electric White Paper Make the most of your energy Miljöbyggnad SAMMANFATTNING Miljöbyggnad (f.d. Miljöklassad byggnad) är ett svenskt system för

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson

Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson Miljöcertifiering av befintliga byggnader SGBC 14 2014-11-10 Session B1 Caroline Vilhelmsson 1 B:1 Certifiera befintliga byggnader vilka är skillnaderna mellan systemen? - Introduktion Att certifiera nybyggda

Läs mer

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION

3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION 3.4.6 GREEN STAR URSPRUNG OCH ORGANISATION Som tidigare nämnts lanserades GBCA 2002 och det första klassningssystemet Green Star Office introducerades 2003. GBCA är en nationell, icke vinstdrivande organisation

Läs mer

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad

Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad Structor Miljöbyrån Stockholm AB, Terminalvägen 36, 171 73 Solna, Org.nr. 556655-7137, www.structor.se 2013-10-15, s 1 (2) Tule Plaza Sundbyberg - Kommentar till betygsbedömning Miljöbyggnad 1.1 Inledning

Läs mer

Mängd. använts. Proton SE Takduk

Mängd. använts. Proton SE Takduk 3 Det som användes Alternativ som kunde ha använts Mängd Halogenfri elkabel PVC-kabel 20 915 m Halogenfria installationsrör PVC-rör 2 830 m Lifeline CS (PVC-fritt plastgolv) Tarkett iq Granit 2,0 (PVC-golv)

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad

Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Nyheter i certifieringssystemet Miljöbyggnad Borås 161115 Åsa Wahlström Catarina Warfvinge Projektledare Miljöbyggnad är populärt! 2011 2013 2015 1 populärt men behöver ses över 2004: ByggaBo-dialogen

Läs mer

Miljöcertifiering i praktiken

Miljöcertifiering i praktiken Miljöcertifiering i praktiken Vad är miljöklassning? Varför ska man klassa? Vilka system finns? Kravnivåer? Skillnader mellan systemen Hur gör man? Vad kan man uppnå? Tillämpningsexempel! 1 Om mig Per

Läs mer

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden?

Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Miljöcertifieringsverktyg i renoveringsprocessen hur kan det ge mervärden? Tove Malmqvist Avdelningen för miljöstrategisk analys (fms), KTH tove.malmqvist@abe.kth.se Kommande års renoveringar betyder mycket

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL

RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL RIKTLINJE ENERGI, MILJÖ OCH MATERIAL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Varför certifieringssystem?

Varför certifieringssystem? 1 2 Varför certifieringssystem? Värdeökning Attraktiva lokaler Högre driftnetto Säkrare avkastning Effektivare Strukturerad arbetsmetod Förbättrad laganda Säkrar målsättning Högre kvalitet Checklista för

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Miljöstatusmetoden. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lite historik 1[2] Lite historik 2 [2] Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöstatusmetoden Per Lilliehorn Lite historik 1[2] 1997 kom första versionen av MFB. Syftet var att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader Koppling finns

Läs mer

Slutsatser från dag 4

Slutsatser från dag 4 Slutsatser från dag 4 Vid fjärde utbildningstillfället den 12 december 2011 ska frågor om material och kemikaliefrågor tas upp. Inledningsvis diskuterades också klassningsfrågor där undertecknad fått uppdrag

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld

Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv Nålskäran Miljöbyggnad Guld Kv. Nålskäran 118 student bostäder En huskropp med 6 våningsplan Två lägenhetstyper. 24 m² respektive 36 m² Gemensamma balkonger, uteplatser, tvättstuga, förråd, cykelförråd,

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632

ENERGIDEKLARATION. Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Vägen 22, 244 91 Kävlinge Kävlinge kommun Nybyggnadsår: 1916 Energideklarations-ID: 672632 Energiprestanda: 156 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader B? A? C? Miljöklassning av byggnader Torbjörn Lindholm, Chalmers tekniska högskola Klassning av byggnader ett ByggaBo-åtagande Parterna i ByggaBo-dialogen - Regering - Företag - Kommuner har åtagit sig

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Miljöklassning av byggnader

Miljöklassning av byggnader Miljöklassning av byggnader Tove Malmqvist Avd för Miljöstrategisk analys (fms) Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad KTH, Stockholm E-post: tove@infra.kth.se Tove Malmqvist Environmental Strategies

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Pilgatan 2, Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Pilgatan 2, Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Pilgatan 2, 185 31 Vaxholm Vaxholms stad Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 728557 Energiprestanda: 50 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller: Klassningssystem för byggnader och hållbara städer Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TentamensKod: 7,5 högskolepoäng Tentamen 42BK07 Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande Tentamensdatum:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skutuddsvägen 12B, 791 46 Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 673537

ENERGIDEKLARATION. Skutuddsvägen 12B, 791 46 Falun Falun kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 673537 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skutuddsvägen 12B, 791 46 Falun Falun kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 673537 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28

Hur jobbar man med miljöbyggnad? 2013-04-28 Vad är och hur används Miljöbyggnad? Catarina Warfvinge 21 mars 2013 1 Sveriges 16 miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande

Läs mer

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323

Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Tekniska rådets tolkningar av Miljöbyggnads Manualer version tom 140323 Detta dokument är en sammanställning av Frågor och svar, dvs frågor som fått generella svar av Tekniska rådet i Miljöbyggnad sedan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Backstigen 10, 182 33 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 679789

ENERGIDEKLARATION. Backstigen 10, 182 33 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 679789 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Backstigen 10, 182 33 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 679789 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Redovisa rätt i Miljöbyggnad

Redovisa rätt i Miljöbyggnad Redovisa rätt i Miljöbyggnad Nyproduktion Version 130403 Detta är en sammanställning av vad som behöver redovisas vid ansökan om certifiering i Miljöbyggnad. I manualerna och ansökningsformulären finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arngrims Gränd 7, 754 40 kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874

ENERGIDEKLARATION. Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Storgatan 14, 360 65 Boda Glasbruk Emmaboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672874 Energiprestanda: 186 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fenixvägen 6, 182 46 Enebyberg Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 689223

ENERGIDEKLARATION. Fenixvägen 6, 182 46 Enebyberg Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 689223 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fenixvägen 6, 182 46 Enebyberg Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 689223 Energiprestanda: 62 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol

Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Miljöcertifiering av byggnader fokus sol Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 catarina.warfvinge@sgbc.se 1 Om miljöcertifieringssystem

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Furuvägen 6, Sölvesborg Sölvesborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Furuvägen 6, Sölvesborg Sölvesborgs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1959 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Furuvägen 6, 294 76 s kommun Nybyggnadsår: 959 Energideklarations-ID: 64742 Energiprestanda: 47 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 202]: Energiklass C,

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kanonbacken 11, 183 63 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1918 Energideklarations-ID: 665174

ENERGIDEKLARATION. Kanonbacken 11, 183 63 Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1918 Energideklarations-ID: 665174 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kanonbacken 11, 183 63 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 1918 Energideklarations-ID: 665174 Energiprestanda: 73 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning

BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning BÄCKÅSEN Ett flerbostadshus i Malmberget med låg energianvändning LÅGAN Rapport juni 2014 Helena Lidelöw Sammanfattning Under 2011 uppförde Lindbäcks Bygg på uppdrag av LKAB Fastigheter sju flerfamiljshus

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391

ENERGIDEKLARATION. Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hornsvik 5, 725 92 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1920 Energideklarations-ID: 679391 Energiprestanda: 90 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fidegatan 16, Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Fidegatan 16, Visby Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fidegatan 16, 621 43 Visby Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1967 Energideklarations-ID: 738077 Energiprestanda: 47 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klingsta Gård 19, 182 33 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1827 Energideklarations-ID: 682880

ENERGIDEKLARATION. Klingsta Gård 19, 182 33 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1827 Energideklarations-ID: 682880 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klingsta Gård 19, 182 33 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1827 Energideklarations-ID: 682880 Energiprestanda: 56 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning?

Vägvisare i klassningsdjungeln. Under de senast 25 åren har det vuxit. Vad innebär egentligen miljöklassning? PER LILLIEHORN Arkitekt Lilliehorn Konsult AB Idrottshögskolan i Göteborg är klassad som miljöbyggnad Guld. Vägvisare i klassningsdjungeln Vad innebär egentligen miljöklassning? TEXT: PER LILLIEHORN. FOTO:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bruncronas Väg 20, 139 34 Värmdö Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: 747809 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Catarina Warfvinge Sweden Green Building Council 1 Bygg- och fastighetsbranschen saknade verktyg för att klara de 16 miljökvalitetsmålen 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk

Läs mer

Energieffektivisering av befintliga byggnader

Energieffektivisering av befintliga byggnader av befintliga byggnader Jörgen Wallin Tekn. Dr. Energiteknik 15-04-15 Inledning Bakgrund Jörgen Wallin Utbildning - Tekn. Dr. Energiteknik Energieffektivisering - M.Sc. Energiteknik - Kraft och värme -

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 255658 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Lidingö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) KOLJAN 33 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Varvsvägen 34, Timmernabben Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Varvsvägen 34, Timmernabben Mönsterås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Varvsvägen 34, 380 52 Timmernabben Mönsterås kommun Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: 714057 Energiprestanda: 64 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tallhyddan, Brändö Brändö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 36

ENERGIDEKLARATION. Tallhyddan, Brändö Brändö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 36 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tallhyddan, 229 20 Brändö Brändö kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 36 Energiprestanda: 125 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tutviksvägen 32, 136 75 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 661103

ENERGIDEKLARATION. Tutviksvägen 32, 136 75 Vendelsö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 661103 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tutviksvägen 32, 136 75 Vendelsö Haninge kommun Nybyggnadsår: 1998 Energideklarations-ID: 661103 Energiprestanda: 129 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 320655 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Kungsör Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) MAJOREN 5 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skogsviksvägen 1B, 182 56 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 654957

ENERGIDEKLARATION. Skogsviksvägen 1B, 182 56 Danderyd Danderyds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 654957 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skogsviksvägen 1B, 182 56 Danderyd Danderyds kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 654957 Energiprestanda: 52 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Energideklaration 450914-9524. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning

Energideklaration 450914-9524. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 273150 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Aila Bauer Adress Balltorpsvägen 3 Personnummer/Organisationsnummer 450914-9524 Postnummer Postort 393 65

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Starby Landsväg 495, 262 95 Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1840 Energideklarations-ID: 593283

ENERGIDEKLARATION. Starby Landsväg 495, 262 95 Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1840 Energideklarations-ID: 593283 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Starby Landsväg 495, 262 95 s kommun Nybyggnadsår: 1840 Energideklarations-ID: 593283 Energiprestanda: 75 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Käglinge Bygata 10, 238 43 Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 660616

ENERGIDEKLARATION. Käglinge Bygata 10, 238 43 Oxie Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 660616 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Käglinge Bygata 10, 238 43 Oxie Malmö stad Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 660616 Energiprestanda: 31 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045

ENERGIDEKLARATION. Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sandövägen 259, 434 94 Vallda Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 669045 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 385214 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Ekerö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ekerö-Väsby 43:189 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Energideklaration 770607-7844. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning

Energideklaration 770607-7844. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedcb. Egen beteckning Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 275929 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Lotta Wikström Adress Mariestadsvägen 32 Personnummer/Organisationsnummer 770607-7844 Postnummer Postort

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000

ENERGIDEKLARATION. Ranarpsvägen 464, 269 71 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 670000 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ranarpsvägen 464, 269 7 Förslöv Båstads kommun Nybyggnadsår: 975 Energideklarations-ID: 670000 Energiprestanda: 00 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Flädergatan 7, Munka-Ljungby Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Flädergatan 7, Munka-Ljungby Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Flädergatan 7, 266 31 Munka-Ljungby Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1984 Energideklarations-ID: 735503 Energiprestanda: 55 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 169809 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kantarellen 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hasseluddsvägen 26, 186 53 Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 692215

ENERGIDEKLARATION. Hasseluddsvägen 26, 186 53 Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 692215 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hasseluddsvägen 26, 186 53 Vallentuna Vallentuna kommun Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 692215 Energiprestanda: 32 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Djupdalsvägen 127, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Djupdalsvägen 127, Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Djupdalsvägen 127, 167 72 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 602291 Energiprestanda: 150 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Runebergsgatan 21A, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Runebergsgatan 21A, Limhamn Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Runebergsgatan 21A, 216 11 Limhamn Malmö stad Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 611830 Energiprestanda: 55 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Altardalsvägen 20, Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Altardalsvägen 20, Vallda Kungsbacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Altardalsvägen 20, 434 93 Vallda Kungsbacka kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 762669 Energiprestanda: 74 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Sannegården 82:20 Adress: Maj På Malös Gata 19, Göteborg. Radhus, uppvärmd yta (A temp): 152 m 2, byggår 2007. Värmesystem: Fjärrvärme (2007), vattenburet

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

Redovisa rätt i Miljöbyggnad

Redovisa rätt i Miljöbyggnad Redovisa rätt i Miljöbyggnad Befintlig byggnad Version 130403 Detta är en sammanställning av vad som behöver redovisas vid ansökan om certifiering i Miljöbyggnad. I manualerna och ansökningsformulären

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Köinge 5378, Hörby Hörby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Köinge 5378, Hörby Hörby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Köinge 5378, 242 92 kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 742330 Energiprestanda: 89 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 272591 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Kommun Gagnef Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) BODARNA 20:26 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Opalvägen 1, 471 60 Myggenäs Tjörns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 693204

ENERGIDEKLARATION. Opalvägen 1, 471 60 Myggenäs Tjörns kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 693204 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Opalvägen 1, 471 60 Myggenäs Tjörns kommun Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 693204 Energiprestanda: 84 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER

Introduktion - version 3.0 Copyright Tyréns AB ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER ETT SYSTEM FÖR INVENTERING, BEDÖMNING OCH KLASSIFICERING AV FASTIGHETER Instrument för miljöstyrning En miljöbedömning ger dig kunskap om dina fastigheters miljöbelastning. Systemet redovisar olika miljönyckeltal

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gutebyvägen 46, 622 66 Gotlands Tofta Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1993 Energideklarations-ID: 666835

ENERGIDEKLARATION. Gutebyvägen 46, 622 66 Gotlands Tofta Gotlands kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1993 Energideklarations-ID: 666835 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gutebyvägen 46, 622 66 Gotlands Tofta Gotlands kommun Nybyggnadsår: 1993 Energideklarations-ID: 666835 Energiprestanda: 73 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 257455 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lotslöjtnanten 15 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 316686 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Murgrönan 40 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skönhultsvägen 15, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Skönhultsvägen 15, Luleå Luleå kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skönhultsvägen 15, 975 97 Luleå Luleå kommun Nybyggnadsår: 1990 Energideklarations-ID: 747402 Energiprestanda: 167 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Pomonavägen 1, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Pomonavägen 1, Ekerö Ekerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Pomonavägen 1, 178 33 Ekerö Ekerö kommun Nybyggnadsår: 1963 Energideklarations-ID: 755020 Energiprestanda: 51 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 22, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 685170

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 22, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 685170 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 22, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 685170 Energiprestanda: 87 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva

Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Beslutsmodell för ett hållbart byggande - Brf Viva Mari-Louise Persson Energistrateg 2016-11-15 Riksbyggen - Vår verksamhet Utvecklar och bygger bostäder med bostadsrätt Förvaltar fastigheter åt bostadsrättsföreningar

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 174607 Byggnaden - Identifikation Län Kalmar Kommun Högsby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) RUDA 29:15 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Holmbodavägen 25, 192 77 Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 685699

ENERGIDEKLARATION. Holmbodavägen 25, 192 77 Sollentuna Sollentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 685699 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Holmbodavägen 25, 192 77 Sollentuna Sollentuna kommun Nybyggnadsår: 1962 Energideklarations-ID: 685699 Energiprestanda: 110 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Infanterigatan 112, 723 50 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 671327

ENERGIDEKLARATION. Infanterigatan 112, 723 50 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 671327 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Infanterigatan 112, 723 50 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 1965 Energideklarations-ID: 671327 Energiprestanda: 132 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGITEKNIK Norregårdsvägen 14 541 34 Skövde Tel: 0500 47 10 70 www.edeklareranu.se info@edeklareranu.se

ENERGITEKNIK Norregårdsvägen 14 541 34 Skövde Tel: 0500 47 10 70 www.edeklareranu.se info@edeklareranu.se ENERGIDEKLARATION ENERGITEKNIK Norregårdsvägen 14 541 34 Skövde Tel: 0500 47 10 70 www.edeklareranu.se info@edeklareranu.se Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer / Org.Nr Ponummer

Läs mer

Uppföljning av 3H projektets resultat

Uppföljning av 3H projektets resultat Roger Corner 2009-09-03 Uppföljning av 3H projektets resultat Utgångspunkter Underlagen för uppföljning av 3H är: 1. Beslut från MHN 2009-05-16, 10 2. Den sammanfattande rapporten Stockholms väg mot Hälsomässigt

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Björkliden 13, Täby Täby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björkliden 13, 187 41 Täby Täby kommun Nybyggnadsår: 2006 Energideklarations-ID: 749705 Energiprestanda: 117 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gamla Landsvägen 101, 131 47 Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 683239

ENERGIDEKLARATION. Gamla Landsvägen 101, 131 47 Nacka Nacka kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 683239 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gamla Landsvägen 101, 131 47 Nacka Nacka kommun Nybyggnadsår: 1988 Energideklarations-ID: 683239 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Råbäcksgränd 2, 194 65 Upplands Väsby Upplands Väsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 629817

ENERGIDEKLARATION. Råbäcksgränd 2, 194 65 Upplands Väsby Upplands Väsby kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 629817 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Råbäcksgränd 2, 194 5 kommun Nybyggnadsår: 2012 Energideklarations-ID: 29817 Energiprestanda: 18 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Källs Vångaväg 136, 269 95 Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 660983

ENERGIDEKLARATION. Källs Vångaväg 136, 269 95 Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 660983 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Källs Vångaväg 136, 269 95 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 1940 Energideklarations-ID: 660983 Energiprestanda: 86 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 714 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Eksjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bataljonen 7 Husnummer 1 Adress Kaserngatan 9A Adress Kaserngatan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ramsjö Ängsväg 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 676617

ENERGIDEKLARATION. Ramsjö Ängsväg 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 676617 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ramsjö Ängsväg 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 676617 Energiprestanda: 124 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Heleneviksvägen 5, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Heleneviksvägen 5, Mölndal Mölndals stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Heleneviksvägen 5, 431 36 Mölndal Mölndals stad Nybyggnadsår: 1933 Energideklarations-ID: 814503 Energiprestanda: 44 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer