Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation"

Transkript

1 Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla!

2 Innehåll Högskoleutbildningar via IDC... 1 Underhåll och driftsäkerhet Underhåll och driftsäkerhet Introduktion till Lean filosofi... 4 Metoder och verktyg inom Lean Produktion, fördjupning Modellering, simulering och analys av system... 6 Effektivare Produktutveckling... 7 Arbetsmiljö... 8 Bättre arbetsmiljö... 8 CNC... 9 Form och läge, grund... 9 Mätteknik, grund Ritningsläsning, grund Ekonomi, Inköp och Avtal: Allmän ekonomi, Ekonomi för icke-ekonomer El: Elkompetens A (BB1) IT InDesign grund Officepaketet Excel, grund Excel, fördjupning Excel, eget case Excel för ekonomer Juridik Arbetsrätt Avtalsrätt Entreprenadjuridik Kvalitet Kvalitetsledning Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Påbyggnad till grundläggande Ledarskap... 22

3 Ledarskap, UGL Mötesteknik Grupputveckling Teamutveckling för befintliga team Så hanterar du besvärliga personer Projektledning grund Projektledning fördjupning Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) Språk: Engelska grund och fortsättning Presentation på engelska Skriftlig kommunikation på engelska Diskussion på engelska... 32

4 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen, EUs regionala utvecklingsfond och Kommunalförbundet Skaraborg. De kurser som ingår i PKC är högskolekurser, det vill säga de genomförs av Högskolan i Skövde och ger högskolepoäng. Kurserna är framtagna för, och anpassade till, företagens anställda. För att gå en högskolekurs krävs grundläggande behörighet, det vill säga genomgången gymnasieskola (2- eller 3-årig) eller relevant arbetslivserfarenhet. Saknas gymnasiebetyg görs en dispensansökan där tidigare utbildningar (även företagsinterna) samt nuvarande och tidigare arbetsuppgifter skall framgå. Denna ansökan bedöms sedan av högskolans antagningsenhet. Arbetsuppgifter inom till exempel en produktionsorganisation innebär att personen har relevant erfarenhet för kurser inom produktion. En kostnad för aktuell kurslitteratur samt en koordineringsavgift på 300:-/deltagare tillkommer. All hantering av kurslitteratur och fakturering av dessa kostnader sköts via samordnare på IDC. Tidsåtgång för inlämningsuppgifter mellan varje kurstillfälle är varierande, dock är kurserna klassade i tre olika nivåer beroende på tidsåtgången mellan varje kurstillfälle. Utöver detta tillkommer tidsåtgång för inläsning till Grön slutprov. - Nivå Grön-nivå Enstaka inlämningsuppgifter, samt inläsning Gul-nivå Röd-nivå Enstaka inlämningsuppgifter, samt fördjupad inläsning Inlämningsuppgift i form av projekt, samt fördjupad inläsning Gul - Nivå Examination: En högskolekurs kan examineras på olika sätt, skriftliga prov (tentamen/tenta), rapporter, laborationer, redovisningar. Alla kurser avslutas med examination i någon form. Om studenten misslyckas vid skriftlig tentamen ges möjlighet till omtentamen. På samma sätt kan en icke godkänd inlämningsuppgift kompletteras och sedan godkännas. Examinationen är ett viktigt moment för alla parter, den enskilda individen, företaget och Högskolan. Högskolan får heller inte full täckning för sina kostnader om studenten inte blir godkänd. Det är därför av största vikt att varje deltagare genomför examinationen. Först efter ett godkänt resultat på examinationen kan deltagaren få ett kursintyg. Efter genomförd kurs: När examinationen är rättad mailas resultatet till den mailadress som varje deltagare anmält vid kursstart. De högskolepoäng som erhålls efter genomgången och godkänd utbildning kan tillgodoräknas vid eventuellt fortsatta studier och en framtida examen. Resultatet kan även skickas till respektive företag, om så önskas. Röd - Nivå 1

5 Underhåll och driftsäkerhet 1 Gul - Nivå Kursbeskrivning: Att ''köra och hoppas på det bästa'' är ingen produktionsstrategi som håller i längden. I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder inom tillverkningsindustrin. Vidare behandlas de vanligaste underhållsprocesserna och krav som förkommer inom en underhållsverksamhet. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar också upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal. Det är en högskolekurs som ger 7,5 högskolepoäng. Genomförande: Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som underhållstekniker. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Redogöra för definitioner inom underhållsteknik samt dess terminologi Redogöra för behovet av processer och dess tillämpning inom underhåll Förstå innebörden av olika roller och funktioner inom underhållsorganisationen Redogöra för underhållets ekonomiska betydelse och känna till centrala begrepp Förstå innebörden av och använda nyckeltal inom underhåll Redogöra för olika typer av krav på underhållsverksamheten samt hur man uppnår kraven 2

6 Underhåll och driftsäkerhet 2 Röd - Nivå Kursbeskrivning: Lär dig att bli proaktiv i ditt underhåll! I kursen lär du dig hur du kan skapa ett fungerande underhåll som håller i längden. Kursen fokuserar på det förbyggande underhållet och framförallt dess konsekvenser för en tillverkande verksamhet. Kursen tar bl.a. upp planering, styrning och optimering av det förebyggande underhållet. Vidare behandlas metoder som lämpar sig för tillståndsbaserat underhåll. Förkunskapskrav: Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Kursmål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva innehållet i förebyggande underhåll (FU) och förklara vilka konsekvenser arbetssättet har för en företagsverksamhet förklara hur förebyggande underhåll kan organiseras, styras, förvaltas och utvecklas för bästa utfall förstå förutsättningar och analysmetoder som styr val av underhållsinsats inom FU beskriva vilken data och på vilket sätt data skall struktureras för att kunna planera och administrera det förbyggande underhållet förklara metoder och koncept samt kunna utföra beräkningar för optimering av FU-insatser beskriva teknik och syfte för tillståndsbaserade metoder 3

7 Introduktion till Lean filosofi Grön - Nivå Kursbeskrivning: Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och arbetssätt. Genomförande: Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter utbildningsdagarna. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Beskriva filosofin bakom Lean-konceptet. Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean. Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet. Beskriva metoder för förbättringsarbete i ett produktionssystem. 4

8 Metoder och verktyg inom Lean Produktion, fördjupning. Röd - Nivå Kursbeskrivning: Kursen innehåller en tillämpad fördjupning i Lean produktion. Under kursen tillämpas många av verktygen inom Lean-konceptet. Hela kursen genomförs som ett företagsspel där lagarbetet är den organisatoriska inramningen för kursdeltagarna. Undervisningen genomförs genom föreläsningar och grupparbeten. Simuleringar i en fysisk produktionsmiljö kommer att förekomma i stor omfattning. Simuleringarna syftar till att praktiskt tillämpa verktyg och arbetssätt inom Lean-konceptet med uppföljning av relevanta nyckeltal. Kursen är en grundläggande högskolekurs som ger tolv (12) högskolepoäng. Genomförande: Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser. Sista kursdagen genomförs en examination. Förkunskapskrav: Förkunskapskrav till denna kurs är kursen Introduktion till Lean Philosophy (3 hp) eller längre arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som produktionstekniker alternativt produktionsledare. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Förklara betydelsen och inverkan av taktstyrd produktion. Identifiera, beräkna och åtgärda balanseringsförluster i ett produktionsflöde. Förstå lagarbetets betydelse för att nå uppsatta produktionsmål. Analysera och följa upp ett produktionssystems prestation för att styra förbättringsarbetet. Tillämpa olika problemlösningsmetoder för effektivisering av ett produktionsflöde. Förstå och beskriva underhållsarbetets betydelse för ett produktionssystems prestanda. Beskriva och välja lämpligt materialförsörjningssystem. Kursens innehåll: Lagarbetets organisation och arbetssätt Kvalitetsarbete Ständiga förbättringar Standardiserat arbete Felsäkring Underhåll Nyckeltalsuppföljning 5

9 Modellering, simulering och analys av system Röd - Nivå Kursbeskrivning: Kursen behandlar grundläggande delar inom diskret händelsestyrd simulering. Det ingår att konstruera simuleringsmodeller, genomföra experiment, optimera och analysera resultat. Kursen redogör även för hur diskret händelsestyrd simulering används inom olika tillämpningsområden, t.ex. produktion, sjukvård, försörjningskedjor. Genomförande: Undervisningen består av föreläsningar, handledning, laborationer och projektarbeten. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Examination sker genom projektuppgift, inlämningsuppgift, individuell hemtentamen samt laborationsuppgift. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Kursmål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: visa förmåga att modellera och simulera och utvärdera logistiska system med hjälp av simulering, redogöra för kunskap om olika typer av verksamhetsflöden redogöra för syftet med att använda diskret händelsestyrd simulering samt dess grundläggande begrepp och innebörd utföra grundläggande optimering för logistiska system 6

10 Effektivare Produktutveckling Kursbeskrivning: Kursen belyser problem vid bristande samverkan och kommunikation inom företagets avdelningar samt metoder för att undvika dessa. Stort fokus läggs på kunden och dess behov. Frågor som vem är kunden diskuteras ingående. Produktutvecklingskostnaden vägs mot faktorer som producerbarhet, miljöpåverkan och kundnytta. Kunskaperna från kursen är anpassade så de kan tillämpas i det egna företaget. Kursen är på grundläggande nivå och genomförs på Högskolan i Skövde. Det är en högskolekurs som ger tre (3) högskolepoäng. Genomförande: Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser Vid varje kurstillfälle sker redovisning som är grundande för examination. Det sker ingen tentamen utan för att få godkänt på kursen måste man ha genomfört redovisningarna. Förkunskapskrav: Förkunskaper till denna kurs är grundläggande högskolebehörighet eller arbetslivserfarenhet från produktutveckling, konstruktion, design eller marknad. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som konstruktör, projektledare eller projektmedarbetare. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Göra användarstudier och uppdragsbeskrivningar Skissa produktidéer Generera och kombinera dellösningar Objektivt välja lösningar utifrån olika kriterier Utveckla produkter med fokus på användaren Ha inblick i optimering för montering och miljö Kursens innehåll: Exempel från egen verksamhet berätta om ett lyckat projekt. Varför gick det så bra? Hur ser er typiska process ut? Samverkan mellan företagets avdelningar Målgrupper vad skapar värde för användaren Visualisering: projektstatus, visuell planering Skissteknik Idégenereringsmetoder Konceptvalsmetoder Hållbar utveckling hur minimera miljöpåverkan Ekonomi, target costing vad är kunden beredd att betala för DFMA Design for Manufacturing & Assembly Ergonomi för kropp och knopp Semantik vad säger produkten till oss? 7

11 Arbetsmiljö Bättre arbetsmiljö Målgrupp Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder, kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Utbildningens innehåll - Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön - Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka. - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön. - Att kunna göra riskbedömningar. - Att kunna upprätta en handlingsplan. - Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete. - Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation. 8

12 CNC Form och läge, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i form och läge. Innehåll: - Måttsättning och måttsättningsmetoder - Toleransangivelser - Fördelar med form- och lägestoleranser - Olika form- och lägestoleranser - Skrivsätt - Innebörden av de olika toleranserna med exempel: Rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform, parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, lägesriktighet, koncentricitet, koaxilitet, symmetri, cirkulärt kast, samt totalkast. - Begränsat toleransområde - Lokal referens - Måttjämkning - Individuella toleransområden - Gemensamt toleransområde - Olika toleranser samtidigt 9

13 Mätteknik, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Mål Att ge kursdeltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i mätteknik. Innehåll - En introduktion till mekanisk mätning - Handhavande och avläsning av: o stålskala o skjutmått o mikrometer o vinkelmätare - - Handhavande av fasta mätdon o gängmallar o radiemallar o passbitar o håltolkar o haktolkar o Utrustning för ytjämnhetsmätning-handhavande och avläsning 10

14 Ritningsläsning, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ritningsläsning samt praktiska färdigheter i att rita och måttsätta en enklare ritning. Exempel på kursinnehåll Inledning - Orientering om ritningar, avbildning och måttsättning, standard, skalor, och ritningsblanketter. Avbildning - Vyer - Snitt - Linjetyper Måttssättning - Basmått - Toleranser - Ytjämnhet Ritningstyper - Detaljritningar - Gruppritning - Sammanställningsritning - Operations- och ämnesritningar Förenklat ritsätt - Vid avbildning - Vid måttsättning - Vid perspektivisk avbildning 11

15 Ekonomi, Inköp och Avtal: Allmän ekonomi, Ekonomi för ickeekonomer Innehåll - Grundläggande begrepp och termer - Olika tolkningar av begreppet ekonomi - Olika företagsformer - Hur man använder och förstår ekonomiska rapporter - Balansräkningar - Intäkter och utgifter - Fasta och rörliga kostnader - Olika typer av tillgångar och skulder - Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut - Budgetering - Bokslut - Momshantering - Betalningar - Bokföring - Fakturering - Nyckeltal - Grunder i företagande - Produktkalkyl - Teori varvat med praktiska exempel Mål Efter utbildningen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper inom allmän ekonomi. 12

16 El: Elkompetens A (BB1) Efter utbildningen skall kursdeltagaren: - Kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. - Kunna montera, koppla, funktionsprova enklare utrustning med hjälp av ritnings- schemaunderlag, förstå och kunna förklara funktioner hos en jordfelsbrytare. - Kunna utföra enklare felsökning och felavhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till nätet. - Kunna bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd. - Kunskap om personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål. - Känna till och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintlig anläggning som nyinstallation. - Kunna säkerhetsbestämmelser som gäller vid obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer. Innehåll: Ellära A (modul 1) - Likström - Resistorn - Seriekoppling - Parallellkoppling - Effekt - Växelström - Elektriska maskiner Ellära 3-fas (modul 2) - Enfas och trefas - Fasförskjutning - Elektriska maskiner - Distribution El-kompetens A (BB2) (modul 3) - Att hantera el - Säker El - El distribution - Säkringar, grupper 13

17 - Elsäkerhet i Sverige - Säkerhetsanordningar - Installationsmiljöer - Belysningsinstallationer - Ritningar och scheman - Asynkronmotorn El-kompetens (BB1) - El-brandrisker personalsäkerhet - Det svenska elsäkerhetssystemet - Mätning vid service och underhåll - Starkströmsföreskrifter - Elmaskiner - Ritningar, Schema och märkning Elinstallation - Elkvalité och störningar - Kopplingsutrustning, skåpbyggnad 14

18 IT InDesign grund Innehåll: - Arbetsytan - Verktyg och paletter - Menyer och kommandon - Objekthantering - Figurverktygen - Arbeta med texter - Övertoningsverktyget - Montera bilder och Adobe Bridge - Arbeta med bildramar - Import av Photoshop-bilder med lager och genomskinlighet - Introduktion till formatmallar - Färghantering - Genomskinlighet - Skuggor och andra effekter - Lagerhantering - Importer från Word och Excel - Sidlayout med mallar - Skapa PDF-fil Mål: Efter kursen ska deltagarna behärska grunderna i InDesign för trycksaks- och medieproduktion, samt förstå programmets möjligheter och begränsningar, veta hur flersidig layout är uppbyggd och hur man skapar och anpassar skräddarsydda sidor. Officepaketet Innehåll: Microsoft Office-paketet, generell till avancerad, Windows 2003, Windows 2007 och XP. Utbildning i Excel, Word, Powerpoint och Outlook på olika nivåer, beroende på förkunskap. Deltagaren bedömer sin egen kunskapsnivå alternativt gör ett nivåbedömningstest. 15

19 Excel, grund Excel grundkurs är en utbildning som ger dig en praktisk grund med ett brett perspektiv och insikt i de viktigaste och mest grundläggande funktionerna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Redigera kalkylblad - Formateringar - Skapa och redigera diagram - Skriva formler - Relativa och absoluta referenser - Vanliga funktioner - Länkar - Utskrifter - Sortering - Praktiska tips Excel, fördjupning Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Formler och Datatyper - Avancerade funktioner - Villkorsstyrd formatering - Pivottabeller och Pivotdiagram - Målsökning - Felsökning - Hantera listor - Importera data - Hantera namn - Utskrifter och sidlayout - Skydda - Tips och trix 16

20 Excel, eget case Ta med din egen dator och utveckla ditt arbetssätt i dina egna program. Målgrupp För dig som vill effektivisera och hitta nya funktioner i egna program. Syftet med utbildningen är att du ska möjlighet att förenkla och effektivisera dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Önskemål om innehåll skickas till utbildaren i förväg Excel för ekonomer Excel för ekonomer är för dig som vill/behöver använda Excel i ditt analys- och dokumentationsarbete. Målgrupp För dig som har grundläggande kunskaper i Excel och som vill effektivisera och hitta nya funktioner för dina ekonomiskt relaterade arbetsmetoder i Excel. Syftet med utbildningen är att du ska få lära dig avancerade och arbetsbesparande möjligheter som snabbar upp ditt arbete och gör att du enklare och effektivare löser dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Import/export av ekonomisk data - Hämta/lämna data från t.ex. affärssystem - Databashantering i Excel - Skapa rapporter/diagram med Pivottabell - Anläggningsregister - Simulera resultat - Kalkyler - Uppföljningsverktyg - Budgetmodeller 17

21 Juridik Arbetsrätt Innehåll: - Definitioner arbetsrätt - Rättigheter och skyldigheter - Chefskap och ledarskap - Chefens skyldigheter - Arbetstagarens skyldigheter - Medbestämmande och andra frågor ur MBL - Otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen - Förtroendemannalagen FML - Arbetstids- och ledighetsprinciper - Lagen om anställningsskydd Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om hur lagarna inom arbetsrätten samverkar, dess tillkomst och upphörande samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare har i förhållande till varandra. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom kärnområdet i arbetsrätten som utgörs av arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagarna, anställningsskyddslagstiftning (LAS eller LOA), avtalslagen, medbestämmandelagen (MBL), förtroendemannalagen (FML) m fl. 18

22 Avtalsrätt Innehåll: - Internationell privat- och processrätt - Avtalsrätt - olika former av avtal, förhandlingsmodeller, avtalstolkning etc. - Lagvalsregler och forumregler - Den internationella köplagen - Kontraktsprincipen vid avtals ingående - Försenade leveranser och felaktiga varor - Reklamation och skadestånd - Incoterms risker och kostnader vid transporter - Upphandling av tjänster och funktioner Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för avtalsrättens olika delar och kunna berörda lagar och principer. Deltagarna ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med nationella och internationella affärer. Entreprenadjuridik Innehåll: - Handelsrättslig lagstiftning - Avtalsrättens grunder; anbud, accept och avtal - Köp av varor (ABM) - Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening - Riskövergång - Entreprenader; upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer, (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc.) fast pris och löpande räkning - Standardavtalen AB04, ABT 06 för byggnadsanläggning - och installationsentreprenader - Orientering om standardavtal - AFF - avtal för fastighetsförvaltning Mål: Deltagarna ska ha fått en grundläggande och översiktlig kunskap i juridik. 19

23 Kvalitet Kvalitetsledning Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna till grunderna för kvalitetsledning, hur man skapar kvalitetsledningssystem som lätt kan integreras med andra ledningssystem för t ex miljö och arbetsmiljö samt grunderna för intern revision och inte minst dess roll som ett verktyg för ständig förbättring. Om man genomför utbildningen som en företagsanpassad utbildning kan fokus läggas vid att skapa ett ledningssystem som fungerar i det dagliga arbetet vid det aktuella företaget. Kursinnehåll Grunderna i kvalitetsledning - Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? - Fördelarna med att använda ISO De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem - Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem - Att arbeta med flera olika fokusområden inom ett och samma ledningssystem - Hur projektet för införandet av ett ledningssystem bör läggas upp - Fallgropar vid införandet - Dokumentstyrning - Introduktion till processinriktning Skapa ett kvalitetsledningssystem - Införandeprojektet - uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem - Kartläggning av verksamheten - Processinriktning och processer - Utformning av policy och mål som stöttar affärsidén/verksamhetsidén - Praktiska övningar i att utforma fungerande arbetssätt som uppfyller kraven i ISO Metoder och verktyg för förbättringsarbete Intern revision En introduktion - Intern revision och ständig förbättring - Olika typer av revision - Områden för revision, kvalitets- och miljöledningssystem - Organisera och initiera revisioner - Förbereda och genomföra revision - Rapportera och följa upp - Avvikelser och korrigerande åtgärder. De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem Kartläggning av verksamheten 20

24 Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Efter utbildningen känner du en ökad säkerhet i hur du ska agera i din ledarroll. Du har fått en djupare förståelse för hur du kan hantera olika medarbetare genom att du lärt dig mer om både dig själv och ditt ledarskap. Målgrupp Både vana och nya arbetsledare, chefer och projektledare som vill utveckla ledarskapet och förmågan att bidra till medarbetarnas utveckling. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Gruppdynamik, hur jag bygger och utvecklar team - Att leda och utveckla medarbetare - Hur man som ledare skapar motivation och engagemang - Konflikthantering - Personlig utveckling (beskrivning av olika personlighetstyper) - Kommunikation, verbal och icke-verbal, störningar - Presentationsteknik - Feedback 21

25 Påbyggnad till grundläggande Ledarskap En tvådagars påbyggnad till vår grundläggande Ledarskapsutbildning. Målgrupp För deltagare som tidigare gått utbildningen Grundläggande Ledarskap. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Förändring - Olikheter - Utveckling av konflikthantering, inklusive ett SDI-test (tar fram styrkor och överanvända styrkor som kan leda till konflikt). Ledarskap, UGL Bakgrund Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap. I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet. Målgrupp UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning. Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande. Kursen ger dig möjlighet att utveckla: - Förmågan att kommunicera - Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback - Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling - Förståelse för behovet av olika ledarstilar - Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling - Självinsikten som ger ökad självkänsla - Förmågan att hantera stress - Kunskaper kring grupprocesser UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande. 22

26 Mötesteknik Att tydliggöra vad som är viktigt vid effektiv mötesledning. Att få insikt i hur du påverkar andra och andra påverkar dig Att ge dig användbara metoder och arbetssätt som skapar effektivitet i ditt dagliga arbete. Innehåll: Vad kan och gör en bra mötesledare? Principer kring effektivitet Hur jag påverkar andra och andra påverkar mig Förberedelser går budskapet el. deltagarna hem? Skapa gynnsamt mötesklimat Roligare och engagerande genomföranden Sammanfattning och utveckling framåt Förtroendekontot Commitment Grupputveckling Innehåll: - Förändringsbenägenhet - Gruppdynamik, att arbeta i lag - Gruppens syfte - Min roll i gruppen - Att ha en gemensam uppgift - Att förstå den energi som styr en grupp - Att bli ett fungerande team - Hur fattas beslut i gruppen - Var är fokus i gruppen - Hur fungerar ömsesidigheten i gruppen Mål: Att utveckla gruppen till att bli ett effektivt team. 23

27 Teamutveckling för befintliga team Utveckla och stärka oss som team. Att ge grundläggande kunskaper om gruppdynamik. Ge tid till att bättre lära känna varandra i teamet för att mer kunna nyttja gruppens styrkor bättre. Reflektera över mig själv som individ och oss som lag. Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp. Bli en effektivare lagmedlem. Kursinnehåll - Gruppdynamik - Delaktighet - Feedback - Kommunikation - Våra styrkor - Olika personlighetstyper Genomförande Teorigenomgångar blandas med uppgifter, träning, grupparbeten och reflektioner. Innehållet kommer i största möjliga mån att anpassas efter gruppens behov inom givna ramar. Teorierna bygger på material från Susann Wheelan, Robert Kelly, Joseph Luft och Harry Ingham, Richard Zackrisson mfl. 24

28 Så hanterar du besvärliga personer En lärorik utbildningsdag där du lär dig hur du tacklar svåra personer och situationer. Öka din styrka i besvärliga situationer Våra arbetsplatser är fulla av Gnällspikar, Velpellar och Besserwissrar. Det är svårt att slippa ifrån de jobbiga typerna helt - men med rätt inställning (och några smart knep) går det att minimera den tid och energi de tar från dig. Kamp eller samarbete - hur ser din vardag ut? Det här är kursen för dig som samarbetar, kommunicerar och träffar många människor i ditt jobb. Även om vi alla är människor så har vi olika sätt att prata och agera på. Missförstånd och slitningar uppstår nästan dagligen i arbetsgruppen eller i relation till kunder och externa kontakter. Genom att lära dig nya förhållningssätt och strategier så kan du tackla dem på ett bättre sätt. Och undvika onödig huvudvärk. 7 goda skäl att anmäla dig till kursen idag: Du får insikter i varför människor agerar och reagerar som de gör. Du lär dig hur du påverkar samspelet så att du enklare kan nå dina mål i arbetet. Du får verktyg för att hantera motstånd och konflikter utan att bli överkörd. Du ökar förståelsen för olika personlighetstyper och hur du bäst bemöter dem. Lär dig om kommunikationsstilar och hur du pratar rätt med olika personer. Du fyller på med nya impulser, tankar och inspiration! Väl tillbaka på jobbet får du bättre relationer med kollegor och kunder - du sparar tid och energi! 25

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab.

Kurskatalog. Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se. Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se. www.idcab. Kurskatalog Kontakt: Susanne Koponen 0500-502507 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-502516 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Kurskatalogen är en sammanställning av de utbildningar som genomförs,

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag gör alltid det jag inte kan i hopp om att lära mig det PABLO PICASSO Hösten 2013 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594 93 Nuvab,

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Objektorienterad programmering och utveckling

Objektorienterad programmering och utveckling Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Objektorienterad programmering och utveckling 80 KY-poäng Jensen Education School AB Utbildningsnummer: 200451690 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Säljare och marknadsförare B2B Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 400 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP

UTBILDNINGSKATALOG FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR NYHETER! LEAN E-SOURCIN SUPPLY CH MANAGEM MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING INKÖP UTBILDNINGSKATALOG 2014 NYHETER! LEDARSKAP INOM SUPPLY CH AIN E-SOURCIN G SUPPLIER R ELATIONSH IP MANAGEM ENT LEAN FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR 1 MANAGEMENT SEMINARS KOMPETENSMAPPNING LEDARSKAP

Läs mer

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB

AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL. Consensus Utbildning AB AUKTORISATION UTFÄRDAT TILL Consensus Utbildning AB Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag, SAUF, intygar härmed att kvalitetssystemet hos ovan nämnda företag har undergått granskning och befunnits

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar

NJE N S E N V U XEN UTBILD NI. Hösten 2014. 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar NJE N S E N V U XEN UTBILD NI Hösten 2014 130 gymnasiala kurser 14 gymnasiala yrkesutbildningar 2 lärlingsutbildningar G JENSEN drivs av passion för kunskap och människors utveckling - inte riskkapital.

Läs mer

Kompetensutveckling. Våren 2010

Kompetensutveckling. Våren 2010 Kompetensutveckling Våren 2010 Boka genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2 sförteckning 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kompetensutveckling för Näringslivet

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Logistik- och verksamhetsutvecklare Ansvarig utbildningsanordnare: Falköpings kommun, Lärcenter Omfattning, poäng: 400 Studieort: Falköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer:

Läs mer

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma

Supply Chain Institute. utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute utveckla ditt företag genom utbildningar för yrkesverksamma Supply Chain Institute sförteckning Inledning...4 Logistikens grunder...5 Effektivt inköp...5 Övergripande tullkunskap...6

Läs mer

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

KURSKATALOG WWW.GOTHIALOGISTICS.SE KURSKATALOG ALLMÄN LOGISTIK SUPPLY CHAIN MANAGEMENT LEAN PRODUCTION TPM OCH UNDERHÅLLSTEKNIK PRODUKTIONSTEKNIK INKÖP PRODUKTIONSLOGISTIK LAGER OCH DISTRIBUTION ARBETSLEDARSKAP WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer