Kurskatalog. Kontakt IDC-utbildningarna: Susanne Koponen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kurskatalog. Kontakt IDC-utbildningarna: Susanne Koponen"

Transkript

1 Kurskatalog Kontakt IDC-utbildningarna: Susanne Koponen Kontakt HIS-utbildningarna: Hanna Lindström Inspirationsbanken är en sammanställning av de utbildningar som genomförts i IDCs regi. Hittar ni utbildningar som passar er, hör av er med intresseanmälan till oss. IDC-utbildningarna administreras och samordnas kostnadseffektivt för deltagande företag. För anmälningar till högskoleutbildningar via IDC tillkommer en koordineringsavgift på 300 kronor samt kostnad för kurslitteratur.

2 Innehåll Högskoleutbildningar via IDC... 1 Underhåll och driftsäkerhet Underhåll och driftsäkerhet Introduktion till Lean filosofi... 4 Metoder och verktyg inom Lean Produktion, fördjupning Modellering, simulering och analys av system... 6 Effektivare Produktutveckling... 7 Arbetsmiljö... 8 Bättre arbetsmiljö... 8 CNC... 9 Form och läge, grund... 9 Mätteknik, grund Ritningsläsning, grund Ekonomi, Inköp och Avtal: Allmän ekonomi, Ekonomi för icke-ekonomer El: Elkompetens A (BB1) IT InDesign grund Officepaketet Excel, grund Excel, fördjupning Excel, eget case Excel för ekonomer Juridik Arbetsrätt Avtalsrätt Entreprenadjuridik Kvalitet Kvalitetsledning Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Påbyggnad till grundläggande Ledarskap... 22

3 Ledarskap, UGL Mötesteknik Grupputveckling Teamutveckling för befintliga team Så hanterar du besvärliga personer Projektledning grund Projektledning fördjupning Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) Språk: Engelska grund och fortsättning Presentation på engelska Skriftlig kommunikation på engelska Diskussion på engelska... 32

4 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen, EUs regionala utvecklingsfond och Kommunalförbundet Skaraborg. De kurser som ingår i PKC är högskolekurser, det vill säga de genomförs av Högskolan i Skövde och ger högskolepoäng. Kurserna är framtagna för, och anpassade till, företagens anställda. För att gå en högskolekurs krävs grundläggande behörighet, det vill säga genomgången gymnasieskola (2- eller 3-årig) eller relevant arbetslivserfarenhet. Saknas gymnasiebetyg görs en dispensansökan där tidigare utbildningar (även företagsinterna) samt nuvarande och tidigare arbetsuppgifter skall framgå. Denna ansökan bedöms sedan av högskolans antagningsenhet. Arbetsuppgifter inom till exempel en produktionsorganisation innebär att personen har relevant erfarenhet för kurser inom produktion. En kostnad för aktuell kurslitteratur samt en koordineringsavgift på 300:-/deltagare tillkommer. All hantering av kurslitteratur och fakturering av dessa kostnader sköts via samordnare på IDC. Tidsåtgång för inlämningsuppgifter mellan varje kurstillfälle är varierande, dock är kurserna klassade i tre olika nivåer beroende på tidsåtgången mellan varje kurstillfälle. Utöver detta tillkommer tidsåtgång för inläsning till Grön slutprov. - Nivå Grön-nivå Enstaka inlämningsuppgifter, samt inläsning Gul-nivå Röd-nivå Enstaka inlämningsuppgifter, samt fördjupad inläsning Inlämningsuppgift i form av projekt, samt fördjupad inläsning Gul - Nivå Examination: En högskolekurs kan examineras på olika sätt, skriftliga prov (tentamen/tenta), rapporter, laborationer, redovisningar. Alla kurser avslutas med examination i någon form. Om studenten misslyckas vid skriftlig tentamen ges möjlighet till omtentamen. På samma sätt kan en icke godkänd inlämningsuppgift kompletteras och sedan godkännas. Examinationen är ett viktigt moment för alla parter, den enskilda individen, företaget och Högskolan. Högskolan får heller inte full täckning för sina kostnader om studenten inte blir godkänd. Det är därför av största vikt att varje deltagare genomför examinationen. Först efter ett godkänt resultat på examinationen kan deltagaren få ett kursintyg. Efter genomförd kurs: När examinationen är rättad mailas resultatet till den mailadress som varje deltagare anmält vid kursstart. De högskolepoäng som erhålls efter genomgången och godkänd utbildning kan tillgodoräknas vid eventuellt fortsatta studier och en framtida examen. Resultatet kan även skickas till respektive företag, om så önskas. Röd - Nivå 1

5 Underhåll och driftsäkerhet 1 Gul - Nivå Kursbeskrivning: Att ''köra och hoppas på det bästa'' är ingen produktionsstrategi som håller i längden. I denna kurs går vi igenom de grundläggande begreppen inom underhållsteknik och driftsäkerhet med tillhörande terminologi samt bakomliggande standarder inom tillverkningsindustrin. Vidare behandlas de vanligaste underhållsprocesserna och krav som förkommer inom en underhållsverksamhet. Ekonomin är alltid ett centralt styrinstrument och kursen tar också upp den ekonomiska betydelsen av ett välordnat underhåll och några av dess nyckeltal. Det är en högskolekurs som ger 7,5 högskolepoäng. Genomförande: Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet inom underhåll och driftsäkerhet. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som underhållstekniker. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Redogöra för definitioner inom underhållsteknik samt dess terminologi Redogöra för behovet av processer och dess tillämpning inom underhåll Förstå innebörden av olika roller och funktioner inom underhållsorganisationen Redogöra för underhållets ekonomiska betydelse och känna till centrala begrepp Förstå innebörden av och använda nyckeltal inom underhåll Redogöra för olika typer av krav på underhållsverksamheten samt hur man uppnår kraven 2

6 Underhåll och driftsäkerhet 2 Röd - Nivå Kursbeskrivning: Lär dig att bli proaktiv i ditt underhåll! I kursen lär du dig hur du kan skapa ett fungerande underhåll som håller i längden. Kursen fokuserar på det förbyggande underhållet och framförallt dess konsekvenser för en tillverkande verksamhet. Kursen tar bl.a. upp planering, styrning och optimering av det förebyggande underhållet. Vidare behandlas metoder som lämpar sig för tillståndsbaserat underhåll. Förkunskapskrav: Under kursen genomförs föreläsningar, grupparbeten och övningar. Kursen blandar teori och praktisk tillämpning i ett projekt som sträcker sig genom hela kursen. Sista kursdagen genomförs en examination. Kursmål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: beskriva innehållet i förebyggande underhåll (FU) och förklara vilka konsekvenser arbetssättet har för en företagsverksamhet förklara hur förebyggande underhåll kan organiseras, styras, förvaltas och utvecklas för bästa utfall förstå förutsättningar och analysmetoder som styr val av underhållsinsats inom FU beskriva vilken data och på vilket sätt data skall struktureras för att kunna planera och administrera det förbyggande underhållet förklara metoder och koncept samt kunna utföra beräkningar för optimering av FU-insatser beskriva teknik och syfte för tillståndsbaserade metoder 3

7 Introduktion till Lean filosofi Grön - Nivå Kursbeskrivning: Kursen innehåller grundläggande tankar och filosofier bakom Lean produktion. Dessutom belyser kursen några av verktygen inom Lean-konceptet. I kursen genomförs också fortlöpande simuleringar med syftet att applicera och använda berörda verktyg och arbetssätt. Genomförande: Under kursen genomförs föreläsningar, produktionssimuleringar, grupparbeten och övningar. Hemuppgifter mellan varje tillfälle, omfattningen varierar. Efter de tre dagarna genomförs kursens examination. Det innebär att varje student skall svara på ett antal frågor samt redovisa ett förbättringsförslag på sin arbetsplats. Förbättringsförslaget redovisas genom en skriftlig rapport. Examinationen genomförs under en knapp halvdag cirka 2 veckor efter utbildningsdagarna. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Beskriva filosofin bakom Lean-konceptet. Identifiera förändringsbehov utifrån de sju slöserierna inom Lean. Använda utvalda verktyg inom Lean-konceptet. Beskriva metoder för förbättringsarbete i ett produktionssystem. 4

8 Metoder och verktyg inom Lean Produktion, fördjupning. Röd - Nivå Kursbeskrivning: Kursen innehåller en tillämpad fördjupning i Lean produktion. Under kursen tillämpas många av verktygen inom Lean-konceptet. Hela kursen genomförs som ett företagsspel där lagarbetet är den organisatoriska inramningen för kursdeltagarna. Undervisningen genomförs genom föreläsningar och grupparbeten. Simuleringar i en fysisk produktionsmiljö kommer att förekomma i stor omfattning. Simuleringarna syftar till att praktiskt tillämpa verktyg och arbetssätt inom Lean-konceptet med uppföljning av relevanta nyckeltal. Kursen är en grundläggande högskolekurs som ger tolv (12) högskolepoäng. Genomförande: Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser. Sista kursdagen genomförs en examination. Förkunskapskrav: Förkunskapskrav till denna kurs är kursen Introduktion till Lean Philosophy (3 hp) eller längre arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som produktionstekniker alternativt produktionsledare. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Förklara betydelsen och inverkan av taktstyrd produktion. Identifiera, beräkna och åtgärda balanseringsförluster i ett produktionsflöde. Förstå lagarbetets betydelse för att nå uppsatta produktionsmål. Analysera och följa upp ett produktionssystems prestation för att styra förbättringsarbetet. Tillämpa olika problemlösningsmetoder för effektivisering av ett produktionsflöde. Förstå och beskriva underhållsarbetets betydelse för ett produktionssystems prestanda. Beskriva och välja lämpligt materialförsörjningssystem. Kursens innehåll: Lagarbetets organisation och arbetssätt Kvalitetsarbete Ständiga förbättringar Standardiserat arbete Felsäkring Underhåll Nyckeltalsuppföljning 5

9 Modellering, simulering och analys av system Röd - Nivå Kursbeskrivning: Kursen behandlar grundläggande delar inom diskret händelsestyrd simulering. Det ingår att konstruera simuleringsmodeller, genomföra experiment, optimera och analysera resultat. Kursen redogör även för hur diskret händelsestyrd simulering används inom olika tillämpningsområden, t.ex. produktion, sjukvård, försörjningskedjor. Genomförande: Undervisningen består av föreläsningar, handledning, laborationer och projektarbeten. Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Examination sker genom projektuppgift, inlämningsuppgift, individuell hemtentamen samt laborationsuppgift. Förkunskapskrav: Kursen kräver grundläggande högskolebehörighet (gymnasiebetyg) eller arbetslivserfarenhet från produktion/teknik/tillverkning. Kursmål: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: visa förmåga att modellera och simulera och utvärdera logistiska system med hjälp av simulering, redogöra för kunskap om olika typer av verksamhetsflöden redogöra för syftet med att använda diskret händelsestyrd simulering samt dess grundläggande begrepp och innebörd utföra grundläggande optimering för logistiska system 6

10 Effektivare Produktutveckling Kursbeskrivning: Kursen belyser problem vid bristande samverkan och kommunikation inom företagets avdelningar samt metoder för att undvika dessa. Stort fokus läggs på kunden och dess behov. Frågor som vem är kunden diskuteras ingående. Produktutvecklingskostnaden vägs mot faktorer som producerbarhet, miljöpåverkan och kundnytta. Kunskaperna från kursen är anpassade så de kan tillämpas i det egna företaget. Kursen är på grundläggande nivå och genomförs på Högskolan i Skövde. Det är en högskolekurs som ger tre (3) högskolepoäng. Genomförande: Hemuppgifter mellan varje tillfälle, dessa innehåller problemlösning som är kopplat mot deltagarnas egna arbetsplatser Vid varje kurstillfälle sker redovisning som är grundande för examination. Det sker ingen tentamen utan för att få godkänt på kursen måste man ha genomfört redovisningarna. Förkunskapskrav: Förkunskaper till denna kurs är grundläggande högskolebehörighet eller arbetslivserfarenhet från produktutveckling, konstruktion, design eller marknad. Lämplig bakgrund kan vara erfarenhet som konstruktör, projektledare eller projektmedarbetare. Kursmål: Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Göra användarstudier och uppdragsbeskrivningar Skissa produktidéer Generera och kombinera dellösningar Objektivt välja lösningar utifrån olika kriterier Utveckla produkter med fokus på användaren Ha inblick i optimering för montering och miljö Kursens innehåll: Exempel från egen verksamhet berätta om ett lyckat projekt. Varför gick det så bra? Hur ser er typiska process ut? Samverkan mellan företagets avdelningar Målgrupper vad skapar värde för användaren Visualisering: projektstatus, visuell planering Skissteknik Idégenereringsmetoder Konceptvalsmetoder Hållbar utveckling hur minimera miljöpåverkan Ekonomi, target costing vad är kunden beredd att betala för DFMA Design for Manufacturing & Assembly Ergonomi för kropp och knopp Semantik vad säger produkten till oss? 7

11 Arbetsmiljö Bättre arbetsmiljö Målgrupp Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Efter avslutad utbildning skall deltagarna kunna samverka i arbetsmiljöfrågor, identifiera risker och medverka till att genomföra förebyggande åtgärder, kunna följa och överblicka sambandet mellan en god arbetsmiljö och verksamhetens utveckling söka vidare information och kunna omsätta den i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Utbildningens innehåll - Grundläggande kunskaper om lagar, regelverk, avtal och föreskrifter kring förhållanden som påverkar arbetsmiljön - Chefernas och skyddsombudens roller och ansvar samt hur man skall samverka. - Systematiskt arbetsmiljöarbete - Att kunna identifiera och hantera faktorer som är negativa respektive positiva för arbetsmiljön. - Att kunna göra riskbedömningar. - Att kunna upprätta en handlingsplan. - Hur man kan genomföra förebyggande arbetsmiljöarbete. - Att förstå hur ett förändringsarbete kan påverka individ, grupp och organisation. 8

12 CNC Form och läge, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i form och läge. Innehåll: - Måttsättning och måttsättningsmetoder - Toleransangivelser - Fördelar med form- och lägestoleranser - Olika form- och lägestoleranser - Skrivsätt - Innebörden av de olika toleranserna med exempel: Rakhet, planhet, rundhet, cylindricitet, profilform, ytform, parallellitet, vinkelräthet, vinkelriktighet, lägesriktighet, koncentricitet, koaxilitet, symmetri, cirkulärt kast, samt totalkast. - Begränsat toleransområde - Lokal referens - Måttjämkning - Individuella toleransområden - Gemensamt toleransområde - Olika toleranser samtidigt 9

13 Mätteknik, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Mål Att ge kursdeltagarna teoretiska och praktiska kunskaper i mätteknik. Innehåll - En introduktion till mekanisk mätning - Handhavande och avläsning av: o stålskala o skjutmått o mikrometer o vinkelmätare - - Handhavande av fasta mätdon o gängmallar o radiemallar o passbitar o håltolkar o haktolkar o Utrustning för ytjämnhetsmätning-handhavande och avläsning 10

14 Ritningsläsning, grund Utbildningen bedrivs utifrån kursdeltagarnas förutsättningar, kunskaper och tidigare erfarenheter och innehåller både teoretiska samt praktiska avsnitt. Att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper i ritningsläsning samt praktiska färdigheter i att rita och måttsätta en enklare ritning. Exempel på kursinnehåll Inledning - Orientering om ritningar, avbildning och måttsättning, standard, skalor, och ritningsblanketter. Avbildning - Vyer - Snitt - Linjetyper Måttssättning - Basmått - Toleranser - Ytjämnhet Ritningstyper - Detaljritningar - Gruppritning - Sammanställningsritning - Operations- och ämnesritningar Förenklat ritsätt - Vid avbildning - Vid måttsättning - Vid perspektivisk avbildning 11

15 Ekonomi, Inköp och Avtal: Allmän ekonomi, Ekonomi för ickeekonomer Innehåll - Grundläggande begrepp och termer - Olika tolkningar av begreppet ekonomi - Olika företagsformer - Hur man använder och förstår ekonomiska rapporter - Balansräkningar - Intäkter och utgifter - Fasta och rörliga kostnader - Olika typer av tillgångar och skulder - Periodiseringar, avskrivningar och årsbokslut - Budgetering - Bokslut - Momshantering - Betalningar - Bokföring - Fakturering - Nyckeltal - Grunder i företagande - Produktkalkyl - Teori varvat med praktiska exempel Mål Efter utbildningen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper inom allmän ekonomi. 12

16 El: Elkompetens A (BB1) Efter utbildningen skall kursdeltagaren: - Kunna utföra anslutning och losskoppling av apparater och utrustningar till befintlig gruppledning. - Kunna montera, koppla, funktionsprova enklare utrustning med hjälp av ritnings- schemaunderlag, förstå och kunna förklara funktioner hos en jordfelsbrytare. - Kunna utföra enklare felsökning och felavhjälpning på olika apparater och utrustningar anslutna till nätet. - Kunna bestämma motorers koppling och ställa in överlastskydd. - Kunskap om personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål. - Känna till och tillämpa gällande lagar, föreskrifter och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintlig anläggning som nyinstallation. - Kunna säkerhetsbestämmelser som gäller vid obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer. Innehåll: Ellära A (modul 1) - Likström - Resistorn - Seriekoppling - Parallellkoppling - Effekt - Växelström - Elektriska maskiner Ellära 3-fas (modul 2) - Enfas och trefas - Fasförskjutning - Elektriska maskiner - Distribution El-kompetens A (BB2) (modul 3) - Att hantera el - Säker El - El distribution - Säkringar, grupper 13

17 - Elsäkerhet i Sverige - Säkerhetsanordningar - Installationsmiljöer - Belysningsinstallationer - Ritningar och scheman - Asynkronmotorn El-kompetens (BB1) - El-brandrisker personalsäkerhet - Det svenska elsäkerhetssystemet - Mätning vid service och underhåll - Starkströmsföreskrifter - Elmaskiner - Ritningar, Schema och märkning Elinstallation - Elkvalité och störningar - Kopplingsutrustning, skåpbyggnad 14

18 IT InDesign grund Innehåll: - Arbetsytan - Verktyg och paletter - Menyer och kommandon - Objekthantering - Figurverktygen - Arbeta med texter - Övertoningsverktyget - Montera bilder och Adobe Bridge - Arbeta med bildramar - Import av Photoshop-bilder med lager och genomskinlighet - Introduktion till formatmallar - Färghantering - Genomskinlighet - Skuggor och andra effekter - Lagerhantering - Importer från Word och Excel - Sidlayout med mallar - Skapa PDF-fil Mål: Efter kursen ska deltagarna behärska grunderna i InDesign för trycksaks- och medieproduktion, samt förstå programmets möjligheter och begränsningar, veta hur flersidig layout är uppbyggd och hur man skapar och anpassar skräddarsydda sidor. Officepaketet Innehåll: Microsoft Office-paketet, generell till avancerad, Windows 2003, Windows 2007 och XP. Utbildning i Excel, Word, Powerpoint och Outlook på olika nivåer, beroende på förkunskap. Deltagaren bedömer sin egen kunskapsnivå alternativt gör ett nivåbedömningstest. 15

19 Excel, grund Excel grundkurs är en utbildning som ger dig en praktisk grund med ett brett perspektiv och insikt i de viktigaste och mest grundläggande funktionerna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Redigera kalkylblad - Formateringar - Skapa och redigera diagram - Skriva formler - Relativa och absoluta referenser - Vanliga funktioner - Länkar - Utskrifter - Sortering - Praktiska tips Excel, fördjupning Syftet med utbildningen är att du ska kunna använda Excel effektivt, som en del av din arbetsvardag. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Formler och Datatyper - Avancerade funktioner - Villkorsstyrd formatering - Pivottabeller och Pivotdiagram - Målsökning - Felsökning - Hantera listor - Importera data - Hantera namn - Utskrifter och sidlayout - Skydda - Tips och trix 16

20 Excel, eget case Ta med din egen dator och utveckla ditt arbetssätt i dina egna program. Målgrupp För dig som vill effektivisera och hitta nya funktioner i egna program. Syftet med utbildningen är att du ska möjlighet att förenkla och effektivisera dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas efter deltagarna för dagen Önskemål om innehåll skickas till utbildaren i förväg Excel för ekonomer Excel för ekonomer är för dig som vill/behöver använda Excel i ditt analys- och dokumentationsarbete. Målgrupp För dig som har grundläggande kunskaper i Excel och som vill effektivisera och hitta nya funktioner för dina ekonomiskt relaterade arbetsmetoder i Excel. Syftet med utbildningen är att du ska få lära dig avancerade och arbetsbesparande möjligheter som snabbar upp ditt arbete och gör att du enklare och effektivare löser dina arbetsuppgifter. Utbildningens innehåll anpassas mycket efter deltagarna för dagen Exempel på innehåll: - Import/export av ekonomisk data - Hämta/lämna data från t.ex. affärssystem - Databashantering i Excel - Skapa rapporter/diagram med Pivottabell - Anläggningsregister - Simulera resultat - Kalkyler - Uppföljningsverktyg - Budgetmodeller 17

21 Juridik Arbetsrätt Innehåll: - Definitioner arbetsrätt - Rättigheter och skyldigheter - Chefskap och ledarskap - Chefens skyldigheter - Arbetstagarens skyldigheter - Medbestämmande och andra frågor ur MBL - Otillåten diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen - Förtroendemannalagen FML - Arbetstids- och ledighetsprinciper - Lagen om anställningsskydd Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om hur lagarna inom arbetsrätten samverkar, dess tillkomst och upphörande samt de rättigheter och skyldigheter som både arbetsgivare och arbetstagare har i förhållande till varandra. Utbildningen ska ge grundläggande kunskaper inom kärnområdet i arbetsrätten som utgörs av arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagarna, anställningsskyddslagstiftning (LAS eller LOA), avtalslagen, medbestämmandelagen (MBL), förtroendemannalagen (FML) m fl. 18

22 Avtalsrätt Innehåll: - Internationell privat- och processrätt - Avtalsrätt - olika former av avtal, förhandlingsmodeller, avtalstolkning etc. - Lagvalsregler och forumregler - Den internationella köplagen - Kontraktsprincipen vid avtals ingående - Försenade leveranser och felaktiga varor - Reklamation och skadestånd - Incoterms risker och kostnader vid transporter - Upphandling av tjänster och funktioner Mål: Efter avslutad utbildning skall deltagarna ha en förståelse för avtalsrättens olika delar och kunna berörda lagar och principer. Deltagarna ska kunna undvika juridiska fallgropar och besvärliga tvister i samband med nationella och internationella affärer. Entreprenadjuridik Innehåll: - Handelsrättslig lagstiftning - Avtalsrättens grunder; anbud, accept och avtal - Köp av varor (ABM) - Köparens rätt vid fel respektive leveransförsening - Riskövergång - Entreprenader; upphandlings-, entreprenad- och ersättningsformer, (AMA AF, teknisk beskrivning, MER etc.) fast pris och löpande räkning - Standardavtalen AB04, ABT 06 för byggnadsanläggning - och installationsentreprenader - Orientering om standardavtal - AFF - avtal för fastighetsförvaltning Mål: Deltagarna ska ha fått en grundläggande och översiktlig kunskap i juridik. 19

23 Kvalitet Kvalitetsledning Efter avslutad utbildning ska deltagarna känna till grunderna för kvalitetsledning, hur man skapar kvalitetsledningssystem som lätt kan integreras med andra ledningssystem för t ex miljö och arbetsmiljö samt grunderna för intern revision och inte minst dess roll som ett verktyg för ständig förbättring. Om man genomför utbildningen som en företagsanpassad utbildning kan fokus läggas vid att skapa ett ledningssystem som fungerar i det dagliga arbetet vid det aktuella företaget. Kursinnehåll Grunderna i kvalitetsledning - Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? - Fördelarna med att använda ISO De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem - Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem - Att arbeta med flera olika fokusområden inom ett och samma ledningssystem - Hur projektet för införandet av ett ledningssystem bör läggas upp - Fallgropar vid införandet - Dokumentstyrning - Introduktion till processinriktning Skapa ett kvalitetsledningssystem - Införandeprojektet - uppbyggnad och utveckling av kvalitetsledningssystem - Kartläggning av verksamheten - Processinriktning och processer - Utformning av policy och mål som stöttar affärsidén/verksamhetsidén - Praktiska övningar i att utforma fungerande arbetssätt som uppfyller kraven i ISO Metoder och verktyg för förbättringsarbete Intern revision En introduktion - Intern revision och ständig förbättring - Olika typer av revision - Områden för revision, kvalitets- och miljöledningssystem - Organisera och initiera revisioner - Förbereda och genomföra revision - Rapportera och följa upp - Avvikelser och korrigerande åtgärder. De viktigaste punkterna i ett kvalitetsledningssystem Gemensamma drag för olika typer av ledningssystem Kartläggning av verksamheten 20

24 Ledarskap & Organisation Ledarskap grund Efter utbildningen känner du en ökad säkerhet i hur du ska agera i din ledarroll. Du har fått en djupare förståelse för hur du kan hantera olika medarbetare genom att du lärt dig mer om både dig själv och ditt ledarskap. Målgrupp Både vana och nya arbetsledare, chefer och projektledare som vill utveckla ledarskapet och förmågan att bidra till medarbetarnas utveckling. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Gruppdynamik, hur jag bygger och utvecklar team - Att leda och utveckla medarbetare - Hur man som ledare skapar motivation och engagemang - Konflikthantering - Personlig utveckling (beskrivning av olika personlighetstyper) - Kommunikation, verbal och icke-verbal, störningar - Presentationsteknik - Feedback 21

25 Påbyggnad till grundläggande Ledarskap En tvådagars påbyggnad till vår grundläggande Ledarskapsutbildning. Målgrupp För deltagare som tidigare gått utbildningen Grundläggande Ledarskap. Syftet med utbildningen är att visa hur du som ledare kan ge dina medarbetare rätt förutsättningar att utnyttja sin fulla potential, att känna engagemang, ansvar och delaktighet. Utbildningens innehåll - Förändring - Olikheter - Utveckling av konflikthantering, inklusive ett SDI-test (tar fram styrkor och överanvända styrkor som kan leda till konflikt). Ledarskap, UGL Bakgrund Utbildningen bygger på senaste forskningen av Susan Wheelan kring grupper och gruppers utveckling kopplat till ledarskap. I dag är UGL en av de mest populära ledarskapsutbildningarna i landet. Målgrupp UGL är en internatutbildning för dig som vill utvecklas som ledare och medarbetare. Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning. Både styrkor och olikheter tas tillvara för ett effektivt lärande. Kursen ger dig möjlighet att utveckla: - Förmågan att kommunicera - Förmågan att ge och ta emot utvecklande feedback - Insikt om individens påverkan på gruppens utveckling - Förståelse för behovet av olika ledarstilar - Förståelsen för konflikters betydelse av gruppens utveckling - Självinsikten som ger ökad självkänsla - Förmågan att hantera stress - Kunskaper kring grupprocesser UGL-kursen är krävande, utmanande och samtidigt mycket utvecklande. 22

26 Mötesteknik Att tydliggöra vad som är viktigt vid effektiv mötesledning. Att få insikt i hur du påverkar andra och andra påverkar dig Att ge dig användbara metoder och arbetssätt som skapar effektivitet i ditt dagliga arbete. Innehåll: Vad kan och gör en bra mötesledare? Principer kring effektivitet Hur jag påverkar andra och andra påverkar mig Förberedelser går budskapet el. deltagarna hem? Skapa gynnsamt mötesklimat Roligare och engagerande genomföranden Sammanfattning och utveckling framåt Förtroendekontot Commitment Grupputveckling Innehåll: - Förändringsbenägenhet - Gruppdynamik, att arbeta i lag - Gruppens syfte - Min roll i gruppen - Att ha en gemensam uppgift - Att förstå den energi som styr en grupp - Att bli ett fungerande team - Hur fattas beslut i gruppen - Var är fokus i gruppen - Hur fungerar ömsesidigheten i gruppen Mål: Att utveckla gruppen till att bli ett effektivt team. 23

27 Teamutveckling för befintliga team Utveckla och stärka oss som team. Att ge grundläggande kunskaper om gruppdynamik. Ge tid till att bättre lära känna varandra i teamet för att mer kunna nyttja gruppens styrkor bättre. Reflektera över mig själv som individ och oss som lag. Få insikt om hur jag och andra påverkar varandra och hur vi fungerar i en grupp. Bli en effektivare lagmedlem. Kursinnehåll - Gruppdynamik - Delaktighet - Feedback - Kommunikation - Våra styrkor - Olika personlighetstyper Genomförande Teorigenomgångar blandas med uppgifter, träning, grupparbeten och reflektioner. Innehållet kommer i största möjliga mån att anpassas efter gruppens behov inom givna ramar. Teorierna bygger på material från Susann Wheelan, Robert Kelly, Joseph Luft och Harry Ingham, Richard Zackrisson mfl. 24

28 Så hanterar du besvärliga personer En lärorik utbildningsdag där du lär dig hur du tacklar svåra personer och situationer. Öka din styrka i besvärliga situationer Våra arbetsplatser är fulla av Gnällspikar, Velpellar och Besserwissrar. Det är svårt att slippa ifrån de jobbiga typerna helt - men med rätt inställning (och några smart knep) går det att minimera den tid och energi de tar från dig. Kamp eller samarbete - hur ser din vardag ut? Det här är kursen för dig som samarbetar, kommunicerar och träffar många människor i ditt jobb. Även om vi alla är människor så har vi olika sätt att prata och agera på. Missförstånd och slitningar uppstår nästan dagligen i arbetsgruppen eller i relation till kunder och externa kontakter. Genom att lära dig nya förhållningssätt och strategier så kan du tackla dem på ett bättre sätt. Och undvika onödig huvudvärk. 7 goda skäl att anmäla dig till kursen idag: Du får insikter i varför människor agerar och reagerar som de gör. Du lär dig hur du påverkar samspelet så att du enklare kan nå dina mål i arbetet. Du får verktyg för att hantera motstånd och konflikter utan att bli överkörd. Du ökar förståelsen för olika personlighetstyper och hur du bäst bemöter dem. Lär dig om kommunikationsstilar och hur du pratar rätt med olika personer. Du fyller på med nya impulser, tankar och inspiration! Väl tillbaka på jobbet får du bättre relationer med kollegor och kunder - du sparar tid och energi! 25

29 Projektledning grund - Deltagarna har baskunskap i hur projekt organiseras och drivs på ett effektivt sätt. - Deltagarna har grundläggande kunskap i att hantera verktygslådan i projekt. - Organisationen & deltagarna har fått inspiration och självförtroende att utveckla sitt sätt att arbeta i och driva projekt. Genomförande Kursen är uppdelad i 3 block med ca 1 månads mellanrum där deltagarna har möjlighet att praktisera och utvärdera. Upplägget bygger på en mix av teori och praktisk tillämpning (både under träningstillfällena och i mellanperioder) och baseras på det skarpa läget i organisationen. Efter avslutad träning utvärderas resultatet och en analys avseende ytterligare behov fastställs. Kursinnehåll Dag1 - Teori/Diskussion om Effektivitet & Målsättning - Behovsanalys - Att leda i förändring - Att leda resultatorienterat - Organisationsformer Dag 2 - Projekt som organisationsform - Projektkutur - Projektverktyg Dag 3 - Projektets tidigare faser (hur hantera dessa effektivt) - Projektets sena faser (hur hantera dessa effektivt) - Kommunikation i projekt Dag 4 - Att arbeta med styrgrupp - Hur går vi vidare - Avslut 26

30 Projektledning fördjupning - Deltagarna har en klar uppfattning avseende sina egna och respektive organisations styrkor och svagheter, samt en planerad angreppssätt för att förbättra ledarskapet och effektiviteten i projekt. - Deltagarna/Teamet har större insikt och förbättrad förmåga att på kort tid skapa en högpresterande projektgrupp. - Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga hur hantera förändringar, stress och yttre störningar i projekt. - Deltagarna har större insikt och förbättrad förmåga avseende hur använda kommunikation som ett effektivt verktyg i hanterandet av interna och externa projektkontakter. - Större insikt avseende kopplingen situationsanpassat ledarskap och en modern projektmiljö. - Träningen har gett deltagarna/teamet positiv energi och en tydlig vilja att delta i effektiviseringen av sitt eget och respektive verksamhets sätt att leda och bedriva projekt. Genomförande Röda tråden i upplägget är tillämpning och erfarenhetsbaserad inlärning utifrån ett projektledarperspektiv. Upplägget bygger på att deltagarna får tillfälle att praktiskt tillämpa de genomgånga teorierna mellan träningstillfällena. Deltagarna får även tillgång till individuell telefon-coachning under träningsperioden. Parallellt med utbildningen driver gruppen analys och ev. förbättringar avseende den egna organisationens effektivitet i att driva projekt. Kursinnehåll - Introduktion samla gruppen - Teamet & Energin - Projektets grunder - Projektplanering & uppföljning - Jag som projektledare och coach - Kommunikation - Fortvarighet 27

31 Projektledningsverktyget WBS (Work Breakdown Structure) De som lär sig att behärska WBS får ett verktyg att strukturera sina projekt med avseende på - Ekonomi - Tidsplanering - Krav/Kvalitet/funktionalitet Målgrupp/förkunskapskrav Kursen vänder sig till projektledare samt projektmedarbetare som vill bidra till sin egen och sin organisations utveckling. De verkar troligtvis inom små till medelstora tillverkande företag vars projekt består av leveranser, produktutveckling, organisationsutveckling, mm. Organisationens projektlängd varierar typiskt mellan 3-12 månader. Kursinnehåll - Föreläsning med WBS-exempel - Gemensamma grupparbeten med övningar - Eget arbete med eget projekt samt presentation Genomförande Deltagarna har med sig en uppgift. Uppgiften bör bottna i en stark önskan om någon form av utveckling, som är angelägen, men absolut inte kritiskt för företaget. En viktig del i inlärning är att diskutera och se andras lösningar. Skriftlig/muntlig presentation är dessutom viktig projektkompetens. 28

32 Språk: Engelska grund och fortsättning Att utöka förmågan att använda språket i engelsktalande länder i såväl skrift som tal. Att kunna tolka och anpassa sig till interkulturella skillnader. Att deltagare skall uppnå språkfärdighet på nivå B1 till B1+ på Europarådets bedömningsskala. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur Genomförande Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med engelsktalande medborgare och kollegor. Rent språklig träning ges i att tala, förstå, läsa och skriva. Uttal med språkmelodi tränas under utbildningen. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. 29

33 Presentation på engelska Att utöka förmågan att använda språket i affärssammanhang i engelsk talande länder i såväl skrift som tal. Diskutera, presentera information och ge feedback. Öka det aktiva ordförrådet i affärsengelska t.ex. i försäljning och finans. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Genomförande Kursen startar med ett inplaceringstest, detta för att mäta deltagarens språkliga färdighet/kunskapsnivå. Vi använder Europarådets nivåskala. Utifrån behovsinventering och nivåbedömning formuleras målet med språkutbildningen. Deltagarnas framsteg utvärderas kontinuerligt under kursens gång och tillsammans med lärare diskuteras gemensamt framstegen mot de uppsatta målen. Detta kan ske via självbedömning, test, arbetsprover, diskussion i grupp eller enskilt. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs för att kunna fungera i kontakten med engelsktalande medborgare och kollegor. Rent språklig träning ges i att presentera dig själv, ditt företag och dina ansvarsområden. Vi tränar på presentation om företagets verksamhet och näringslivet. Här ingår även att beskriva, jämföra, uttrycka resultat och slutsatser. Hur formulerar du dig vid möten och förhandlingar och hur lägger man upp en Pitch på engelska. Deltagaren får utveckla den skriftliga kommunikationen, skriva offerter, genomföra säljande presentationer, skriva projektbeskrivningar, informera och rapportera utländska projekt. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur 30

34 Skriftlig kommunikation på engelska Förbättra den skriftliga kommunikationen. Att utöka och utveckla förmågan att använda det engelska språket. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Genomförande Kursen startar med ett inplaceringstest, detta för att mäta deltagarens språkliga färdighet/kunskapsnivå. Folkuniversitetet använder Europarådets nivåskala. Utifrån behovsinventering och nivåbedömning formuleras målet med språkutbildningen. Deltagarnas framsteg utvärderas kontinuerligt under kursens gång och tillsammans med lärare diskuteras gemensamt framstegen mot de uppsatta målen. Detta kan ske via självbedömning, test, arbetsprover, diskussion i grupp eller enskilt. Tempot i utbildningen är snabb och intensivt, varför deltagarna förväntas lägga tid på hemarbete. Undervisningen inriktas på att ge de språkliga verktyg som behövs med en huvudsaklig inriktning på den skriftliga kommunikationen. Hur du ska formulera dig för att nå fram med dina budskap, formellt och informell stil. Deltagaren får utveckla en kommunikativ förmåga där vi arbetar med fraser, ord och uttryck för att få en tydlighet med koncist och sammanhängande skriftlig kommunikation. Inslag av specialterminologi samt grammatik förekommer. Vi tittar på skillnader mellan amerikansk och engelsk språkstil och hur vi undviker swenglish. Kursinnehåll - skriftlig språkfärdighet - ordförråd - grammatik - skriftlig affärskommunikation fax, e-post och brev - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur 31

35 Diskussion på engelska Förbättra den muntliga konversationen samt hörförståelsen. Tala och agera säkert och tydligt för att bygga goda internationella affärsrelationer. Målgrupp/förkunskapskrav Innan utbildningen startar skall samtliga deltagare som är målgrupp för utbildningen testas och nivåplaceras. Detta test är obligatoriskt för deltagare. Folkuniversitetet lämnar en bedömning till uppdragsgivare efter detta test och varje deltagare bedöms enskilt om den kan klara av utbildningen på stipulerad tid. Kursinnehåll - ordförråd - grammatik - muntlig kommunikation/konversation - skriftlig språkfärdighet - hörförståelse - textläsning/läsförståelse - engelsk kultur - telefonengelska 32

Industriutbildningar. Våren 2014

Industriutbildningar. Våren 2014 Industriutbildningar Våren 2014 Högskoleutbildningar via IDC Produktionskompetenscenter (PKC), som är ett samarbete mellan IDC West Sweden och Högskolan i Skövde, finansieras av Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de upphandlade utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Arbetsmiljö...

Läs mer

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation

Arbetsmiljö CNC Ekonomi, Inköp och Avtal: El: Juridik Kvalitet Ledarskap & Organisation Inspirationskatalog Inspirationskatalogen är en sammanställning av information om de utbildningar som har genomförts i IDCs regi. Använd den gärna som inspirationskälla! Innehåll Högskoleutbildningar via

Läs mer

Industriutbildningar. Hösten 2014

Industriutbildningar. Hösten 2014 Industriutbildningar Hösten 2014 Högskoleutbildningar via IDC Industriutbildningar är framtagna för, och anpassade till, företagens medarbetare genom ett samarabete mellan IDC West Sweden och Högskolan

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 (onsdagen den 4/12 kl 13:00-16:00) Tid: ca 3 timmar Pris: 495:- inklusive fika Innehåll: Föreläsning på engelska om kommunikation med fokus på interkulturell

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Projektledning, 30 högskolepoäng Project Management, 30 credits Kurskod: TPRG10 Fastställd av: VD 2011-06-17 Reviderad av: Utbildningschef 2014-06-09 Gäller fr.o.m.: 2014-08-01 Version: 3

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Bygg på din kompetens

Bygg på din kompetens Utbildning Malmö Göteborg Norrköping Stockholm Örnsköldsvik Affärs/entreprenadjuridik X X X X Avtal/offerter X X X Arbeta smartare med officepaketet X X X Bokning för småföretagare X X X Företagsekonomi

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kursutbud Arbetsmiljö

Kursutbud Arbetsmiljö Kursutbud Arbetsmiljö Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Modernt Underhåll för ledare

Modernt Underhåll för ledare Modernt Underhåll för ledare Mot målet EFNMS Certifierad Underhållsexpert: European Expert in Maintenance Management Modernt Underhåll för ledare Åtta lärarledda utbildningsdagar med tillhörande webbaserade

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

TEKNIK. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: TEKNIK Ämnet teknik är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Teknik handlar om att uppfylla människors behov och önskemål genom att omvandla naturens fysiska resurser eller immateriella tillgångar i produkter,

Läs mer

Lässystem Produktionsutveckling

Lässystem Produktionsutveckling Lässystem Produktionsutveckling Ledarskap och LEAN, 25 Yh-p projektledning, 25 Yh-p Produktionsutveckling 1, 25 Yh-p LIA 1, 25 Yh-p Kvalitet och hållbar produktion, 25 Yh-p Produktionsutveckling 2, 25

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015-2016 SKÖVDE Välkommen till Lichron Lichron Teknikgymnasium Skövde Vi har en anpassad utbildning med hjälp av den senaste tekniken. Med modern utrustning skapar vi förutsättningar

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1101 Organisationspsykologi, 30 högskolepoäng Organizational Psychology, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2015-09-23

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC1112 Arbets- och organisationspsykologi 1, 30 högskolepoäng Occupational and Organizational Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik

Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Umeå Universitet Kursplan Dnr: 515-2098-96 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik PROJEKTLEDARUTBILDNING I, 10 poäng Project Management Kurskod: Ansvarig institution: Ämne: Nivå: Utbildningsområde:

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Introduktion till industridesign Introduction to Industrial Design 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod:

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD32, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor. Värderingsförmåga och förhållningssätt Utbildningsplan Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation Master's Programme, Ergonomics and Human-Technology-Organisation, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

Affärssystem: Data: Ekonomi, Inköp och Avtal:

Affärssystem: Data: Ekonomi, Inköp och Avtal: Inspirationsbank Kontakt: Susanne Koponen 0500-50 25 07 susanne.koponen@idcab.se Hanna Lindström 0500-50 25 16 hanna.lindstrom@idcab.se www.idcab.se Inspirationsbanken är en sammanställning av de utbildningar

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER FR1111 Franska: Grundkurs, 30 högskolepoäng French: Introductory Level, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Tid till förbättring ger tid till förbättring

Tid till förbättring ger tid till förbättring Tid till förbättring ger tid till förbättring Kort presentation av Vara kommuns arbete kring systematiska förbättringar utifrån Lean tanke- och arbetssätt Mer att läsa Det finns idag inte så jättemånga

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan.

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå och kan ingå i kandidatexamen med psykologi som huvudämne eller i ett program enligt utbildningsplan. Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYD31, Psykologi: Arbets- och, 30 högskolepoäng Psychology: Work- and Organizational Psychology, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

MOBILA ARBETSMASKINER

MOBILA ARBETSMASKINER MOBILA ARBETSMASKINER Ämnet mobila arbetsmaskiner behandlar olika typer av jordförflyttande och lyftande anläggningsmaskiner, deras utrustning samt hur de hanteras vid olika typer av anläggningsarbete.

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16

Kursguide till. RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER VT16 INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide till RY1200 Fortsättningskurs i ryska, 30 hp VT16 Institutionen för språk och litteraturer 1 (7) Renströmsgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg 031 786 00

Läs mer

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI

VENTILATIONSPLÅTSLAGERI VENTILATIONSPLÅTSLAGERI Ämnet ventilationsplåtslageri behandlar ventilationstekniska system och deras uppbyggnad samt hur ett väl fungerande inneklimat påverkar vår boende- och arbetsmiljö. Ämnets syfte

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten PSYP36, Psykologi: Avancerad Arbets- och organisationspsykologi I, 15 högskolepoäng Psychology: Advanced Work and Organizational Psychology I, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Projektledarutbildning för kommunanställda

Projektledarutbildning för kommunanställda 1(5) 2013-10-07 Inbjudan till Projektledarutbildning för kommunanställda 6 dagar: 3-5 mars samt 24-26 mars 2014 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av Canea Consulting

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete.

Kursen ges som fristående kurs i huvudområdet socialt arbete och kan ingå i en masterexamen i samhällsvetenskap med fördjupning i socialt arbete. Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN44, Socialt arbete: Handledning inom verksamhetsförlagd utbildning i socialt arbete, 7,5 högskolepoäng Social Work: Supervision in Social Work Field Education, 7.5

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE

INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE SQ4111 Socialt arbete, 30 högskolepoäng Social Work, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 2011-04-14

Läs mer

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN

KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN KONSTFACK Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation KURSPLAN Industridesignens grunder Industrial designs basis 26,5 högskolepoäng / 26,5 credits Kurskod: IDK114 Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor Utbildningsplan Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling Master's Programme, Technology, Health and Work Environment Development, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum:

Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN026 Start och slutdatum: Umeå universitet Institutionen för kostvetenskap Samlad bedömning för: Kurs: Dietetik B Kurskod: 2KN02 Start och slutdatum: 020 00 Antal registrerade på kursen: 23 Datum för möte (programsamordnare, lärarrepresentanter

Läs mer

JÄRNVÄGSBYGGNAD. Ämnets syfte

JÄRNVÄGSBYGGNAD. Ämnets syfte JÄRNVÄGSBYGGNAD Ämnet järnvägsbyggnad behandlar byggandet av järnvägar från planeringsstadiet till färdig räls. Byggandet av järnvägar bidrar till utformningen av infrastrukturen och de miljöer vi vistas

Läs mer