Golfbanemanagement hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Golfbanemanagement 55-60 hp"

Transkript

1 55-60 hp

2 Varför denna utbildnings förändring? Golfsektor ställer högre krav på anläggningarna Som CM ska man kunna vara med och utveckla golfen vilket kräver bättre teoretiska kunskaper Myndigheterna ställer högre krav på dokumentation mm. Du som anställd skall själv bestämma över din karriär och utbildningsnivå Klubbarna skall inte behöva stå för utbildningen utan staten som andra yrken. Internationalisering Som andra yrken att man utbildar sig först och sen blir man banchef/läkare Höja statusen i yrket

3 Vem riktar sig utbildningen till? Till dig som vill bli Course manager, Head greenkeeper, Klubbchef, Konsult, Anläggare & Konstruktör mm. Eller vill fördjupa dina kunskaper i golfbaneförvaltning Alla de skandinaviska länderna

4 en högskoleutbildning Högskoleverket bestämmer vad som gäller Normalt sätt är ca 50 av tiden schemalagt resten av tiden är egen studier Studenterna behöver bara delta i obligatoriska moment och bestämmer själv om de vill gå på föreläsningar eller inta kunskapen på annat sätt. Anmälan skall vara inne till den 15 april, men det går att efteranmäla sig fram till kursstart. Söker gör du på Studera.nu

5 Om du har kunskaper motsvarande VUB eller HGU och arbetat som arbetsledare minst två år på en golfanläggning och är beredd att studera på distans. Om du har kunskaper motsvarande VUB men ingen arbetsledar erfarenhet. Om du har kunskaper motsvarande GUB rekommenderar vi att du först går. Juni 5/6 Augusti 29/8 Praktikkurs inom 15hp 10v. September 30/8 November 5/11, introduktionskurs, 10hp, 7v Delvis distanskurs Rekreationslandskapets gräsytor 15hp, 10v November 8/11 Mars 25/3 Ekonomi & Arbetsledning inom 10hp, 6v Golfbaneförvaltning 20hp,14v. (Kurserna läses parallellt med varandra) Bransch kvällar Mars 28/3 Januari 13/1 Projektarbete i, 15hp 10v. Distanskurs under perioden Mars till Januari

6 Praktikkurs inom 15hp, 10v Rekommendations vid förkunskap GUB Sommarkurs 5/6-29/8 Hitta praktikplats själv eller i samråd med SLU Reflektionsjournal över ett golfhål Inläsning av litteratur

7 Rekreationslandskapets gräsytor 15hp Rekommendations vid förkunskap VUB utan arbetsledningserfarenhet 30/8 7/11 Grundkunskaper i markfysik, gräsets biologi, växtfysiologi, växtskydd, anläggning mm. Reflektionsjournal över ett golfhål och Från frö till planta Enkel Skötselplan

8 Rekreationslandskapets gräsytor 15hp Kursens syfte Kursen ger dig den nödvändiga överblicken över golfbanans skötsel och förvaltning utifrån vilken du sedan kan fördjupa dig inom området. Du lär dig beskriva och förklara golfbanans konstruktion, funktion, gräsarter och förvaltning utifrån olika perspektiv. En uppgift i kursen blir att arbeta fram en skötselplan för en golfbana, där såväl ekonomiska, tekniska, biologiska som spelmässiga aspekter vägs in.

9 Rekreationslandskapets gräsytor 15hp Efter genomgången kurs skall studenten kunna - beskriva, förklara och reflektera över gräsytors skötsel, konstruktion och design utifrån ett drifts- och användarperspektiv - beskriva och förklara golfbanans konstruktion och skötsel ur ett markfysikaliskt och markkemiskt perspektiv - känna igen de vanligaste gräsarterna och bedöma dem utifrån etablerings, ekologiskt- och växtskyddsperspektiv - beskriva och förklara gräsarters grundläggande uppbyggnad - redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växter och utifrån detta resonera om hur gräsarter reagerar på omvärldsfaktorer - upprätta ett enklare skötselprogram för en golfbana, välja och motivera teknik och metoder för golfbanans skötsel och resonera översiktligt kring programmets konsekvenser - genomföra en presentation med ett datorstött presentationsprogram där budskapet förmedlas på ett förklarande och resonerande sätt.

10 , introduktionskurs 10hp, 7v Rekommendations vid förkunskap VUB med arbetsledningserfarenhet 30/8 7/11 Distanskurs mellan den 30 aug ca 20 okt, sedan heltidsstudier på Alnarp till 7 nov Grundkunskaper i markfysik, växtfysiologi mm Reflektionsjournal över ett golfhål

11 , introduktionskurs 10hp, 7v Kursens syfte Kursen ger dig den nödvändiga överblicken över golfbanans skötsel och förvaltning utifrån vilken du sedan kan fördjupa dig inom området. Du lär dig beskriva och förklara golfbanans konstruktion, funktion, gräsarter och förvaltning utifrån olika perspektiv. Kursen börjar med lektioner vid SLU Alnarp vilkas mål är att förbereda dig för de kommande distansstudierna. Under ca 6 veckor pågår distansstudierna där du blandar teoretiska studier med praktiskt arbete, vilket följs upp av såväl dig själv som din handledare enligt checklista. Kursen avslutas med ca två veckors fulltidsstudier vid SLU Alnarp där du får kunskaper i marklära och växfysiologi. Kursen går på 2/3 fart.

12 , introduktionskurs 10hp, 7v Efter genomgången kurs skall studenten kunna - beskriva och förklara golfbanans konstruktion och skötsel ur ett markfysikaliskt och markkemiskt perspektiv - beskriva och förklara gräsarters uppbyggnad - redogöra för viktiga fysiologiska funktioner i växter och utifrån detta resonera om hur gräsarter reagerar på omvärldsfaktorer - beskriva och reflektera kring golfbanans gräsytor vad gäller ekologi, omgivningsfaktorer samt säkerhet och spelbarhet - kritiskt granska och resonera kring en forskningsrapport - genomföra en presentation med ett datorstött presentationsprogram där budskapet förmedlas på ett förklarande och resonerande sätt.

13 Golfbaneförvaltning 20hp 8 nov 25 mars Fördjupande kunskaper i markfysik, växtfysiologi, avvattning, landskapsvård, miljö och spelbarhet Ekonomi, arbetsledning, arbetsrätt Stort verklighetsförankrat projekt

14 Golfbaneförvaltning 20hp Kursens syfte Kursen syftar till att ge dig den fördjupande kunskap i gräsets biologi och golfbanans förvaltning som behövs för att kunna bli ansvarig för driften av en anläggning. I en större del av kursen arbetar du med ett verklighetsförankrat projekt där du fördjupar din förmåga att analysera och redogöra för situationen på en golfbana ur ett skötsel- och anläggningsperspektiv. I projektarbetet tar du fram en utvecklingsplan och en skötselplan med förslag på åtgärder för renoveringar och ombyggnationer samt bedömer vilken åtgärd som är mest lämplig med tanke på miljö, ekonomi, teknik, biologi och klubbens mål.

15 Golfbaneförvaltning 20hp Efter genomgången kurs skall studenten kunna - göra en kritisk undersökning av en golfanläggning avseende konstruktion och förvaltning samt analysera situationen ur ett mark-, växt-, arkitektoniskt, skötsel- och spelbarhetsperspektiv - göra en undersökning och resonera översiktligt om golfanläggningens miljö och ekonomi - föreslå och motivera förändringar anpassade efter en anläggnings förutsättningar och affärsmål - upprätta enklare byggbeskrivningar samt redogöra översiktligt hur projektet kvalitetsäkras - utarbeta en plan över resursbehovet för ett markbyggnadsprojekt med tanke på konstruktion, anläggning och drift - självständigt planera och genomföra en presentation med ett datorstött presentationsprogram där budskapet förmedlas på ett förklarande och analyserande sätt

16 Ekonomi och arbetsledning inom golfbanemanagement, 10hp 8 nov 25 mars Fördjupande kunskaper i markfysik, växtfysiologi, avvattning, landskapsvård, miljö och spelbarhet Ekonomi, arbetsledning, arbetsmiljö Stort verklighetsförankrat projekt

17 Ekonomi och arbetsledning inom golfbanemanagement, 10hp Kursen syfte Kursen syftar till att ge dig de grundläggande kunskaperna i ledarskap, arbetsmiljö och ekonomi som behövs för att kunna bli ansvarig för driften av en golfanläggning. Kunskapen förvärvas såväl genom lektioner som i ett större projektarbete. I detta verklighetsförankrade projekt tränas din förmåga att beskriva och resonera kring situationen på en golfbana, ta fram förslag på åtgärder och bedöma vilken åtgärd som är mest lämplig med tanke på ekonomi och arbetsledning. I kursen arbetar du fram en komplett bandriftsbudget för en golfanläggning.

18 Ekonomi och arbetsledning inom golfbanemanagement, 10hp Efter genomgången kurs ska studenten kunna: - beskriva och tillämpa grundläggande teorier och praktiska aspekter på arbetsmiljö och arbetsrätt inom golfens kontext - redogöra för en ledarskapsmodell och hur den kan tillämpas i en verklig situation. - reflektera över och argumentera kring frågor om ledarskapets olika delar - göra enklare kalkyler, investeringsbedömningar, finansieringsanalyser och budgetförslag - förklara och föra resonemang kring en årsredovisning, balansräkning och verksamhetsbeskrivning - beskriva och resonera kring olika organisations- och verksamhetsformer - tillämpa grundläggande kunskaper om kvalitetsledning - beskriva och föra resonemang kring livskostnadsanalys för markanläggningar på golfbanor och underhållssystem för maskiner

19 Projektarbete i golfbanemanagement 15 hp 28 mars 13 januari Distanskurs i huvudsak Avslutas med en redovisningsvecka i januari året efter.

20 Projektarbete i golfbanemanagement 15 hp Kursens syfte Syftet med kursen är att den studerande skall visa förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden genom att självständigt planera, genomföra och slutföra ett eget arbete inom en given tidsram samt dokumentera och reflektera över utvecklingen av en golfbana och sitt ledarskap. I arbetet ingår att självständigt söka, sammanställa och använda relevant information för frågeställningen, att motivera val av tillvägagångssätt för utforskande av frågeställningen samt att göra en självständig analys och konklusion av det studerade materialet. Resultaten presenteras skriftligt och muntligt. Huvuddelen av kursen ägnas åt självständigt arbete med visst handledningsstöd. I kursen ingår seminarier varav några är obligatoriska.

21 Projektarbete i golfbanemanagement 15 hp Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - identifiera svagheter och problem inom golfen avseende konstruktion och förvaltning samt formulera en frågeställning inom ämnet - motivera och redogöra för processen från idé till färdigt projekt - självständigt planera, genomföra och rapportera ett projektarbete inom golfens kontext - muntligt presentera och diskutera projektarbetet - kritiskt granska en studiekamrats arbete och ge konstruktiv feedback -reflektera över och analysera sitt ledarskap utifrån verkliga händelser och komma med förslag på förändring - reflektera över och analysera orsaken bakom händelseutveckling på golfbanans gräsytor och komma med förslag på förändring.

22 Litteratur

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Kurser & utbildningar. på distans

Kurser & utbildningar. på distans Kurser & utbildningar på distans 1 Innehåll Studera på distans 3 Arbetsledare grönyteförvaltning 4 5 Så här enkelt är det 6 Diplomerad trädgårdsarkitekt 7 Studiegång med flexibel kursstart 8 Trädgårdsdesign

Läs mer

Utbildningens övergripande mål

Utbildningens övergripande mål Har du planer på att kliva in i säkerhetsbranschen? Risk Management är en svåröverträffad utbildning som ger en både bred och gränsöverskridande grund för att kunna arbeta som såväl säkerhetssamordnare

Läs mer

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng

Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER. Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kulturverkstan Kulturverkstan Internationell kulturprojektledning KURSPLANER Konst, kultur & estetik, 15 poäng Kursen anlägger fem grundläggande perspektiv på konst- och kulturfältet: Filosofiskt (Olika

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte

BYGG OCH ANLÄGGNING. Ämnets syfte BYGG OCH ANLÄGGNING Ämnet bygg och anläggning behandlar byggandet från planeringsstadiet till färdigställande och drift. Det behandlar även bygg- och anläggningsbranschens olika yrken och arbetsvillkor.

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB

2. Ansvarig utbildningsanordnare och andra utbildningsanordnare. Insurance Training and Consulting in Stockholm BICON AB 1 Utbildningsplan Denna utbildningsplan godkändes av KY-myndigheten 2003-05-09. Utbildningen följer i princip denna plan, men förbättringar införs kontinuerligt. 1. Utbildningens namn/inriktning och omfattning

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Service Manager - for future tourism Ansvarig utbildningsanordnare: Utbildningsförvaltningen Malmö stad Utbildningens omfattning: 400 Yh-poäng Studieort: Malmö Studieform: Bunden Diarienummer:

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet

Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Programutbud 2015 Layout:Åza Olofsdotter Bilder: Pixabay.se, Agne Berg och Åza Olofsdotter Illustrationer: antagninge.se och Uppsla universitet Innehållsförteckning Om Campus Västervik Hur vet vi vilka

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer