Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager"

Transkript

1 Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien IP Phone 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: Dokumentnummer: NN SW Datum: Augusti 2007

2 Copyright Nortel Networks Med ensamrätt. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Information, konfigurationer, tekniska data och rekommendationer i det här dokumentet anses vara korrekta och tillförlitliga men presenteras utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Användaren ansvarar för tillämpningen av de produkter som nämns i det här dokumentet. Informationen i det här dokumentet tillhör Nortel Networks. Varumärken Nortel, logotypen för Nortel och Globemark är varumärken som tillhör Nortel Networks. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla övriga varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

3 Aktivitetslista 3 Aktivitetslista Installera en expansionsmodul...21 Installera en andra eller tredje expansionsmodul...22 Montera expansionsmodulen och telefonen på en vägg...23 Justera foten...23 Ringa ett samtal med hjälp av en linjeknapp...27 Ringa ett samtal med hjälp av högtalarknappen...27 Parkera samtal...27 Programmera externa snabbnummer...28 Programmera interna snabbval...28 Programmera en funktion...28 Ta bort en programmerad indikatorknapp...28 Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

4 4 Aktivitetslista NN SW

5 Innehåll 5 Innehåll Myndighets- och säkerhetsinformation Annat Annat Regulatorisk DenAn-anmärkning för Japan Behöver du hjälp? Komma igång Om den här handboken Målgrupp Förkortningar Symboler och konventioner som används i den här handboken Relaterade publikationer Inledning Översikt av expansionsmodulen Väggmontering Display Installation och montering Kontroller och inställningar Knappen Shift/Outbox (skift/utkorg) Knappen Services (tjänster) Menyn Display Diagnostics (Visa diagnostik) Installera expansionsmodulen Initialisering av expansionsmodulen vid start Använda handenheten Programmera indikatorknappar Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

6 6 Innehåll NN SW

7 7 Myndighets- och säkerhetsinformation Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med de gränsvärden som gäller för digital utrustning i klass B, i enlighet med del 15 i FCC:s bestämmelser. Gränsvärdena är utformade för att ge rimligt skydd mot farliga störningar vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Men det finns ingen garanti för att enskilda installationer inte ska orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket du kan avgöra om du stänger av och sätter på utrustningen, kan du försöka rätta till störningarna genom att prova någon av följande åtgärder: Vrid på mottagarantennen eller ställ den på en annan plats. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Be återförsäljaren eller en utbildad radio/tv-tekniker om hjälp. Obs! Gör inga ändringar som inte uttryckligen har godkänts av Nortel. Sådana ändringar kan göra att du förlorar behörigheten att använda utrustningen. Denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Varningar: Detta är en klass B-produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar. I så fall måste användaren vidta nödvändiga åtgärder. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor uppfylls: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla störningar, inklusive störningar som leder till oönskad funktionspåverkan. Kommunikationssekretess kan inte garanteras vid användning av telefonen. För att förhindra radiostörning i radioutsändningar bör denna enhet bara användas inomhus och inte i närheten av fönster. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

8 8 Myndighets- och säkerhetsinformation Tabell 1 innehåller EMC-uppfyllanden för olika domsagor. Tabell 1 EMC-uppfyllande Domsaga Standard Beskrivning USA FCC CFR 47 del 15 Emissioner i klass B: FCC-regler för radiofrekvensenheter Kanada ICES-003 Emissioner i klass B: Krav för störningsgenererande utrustning: Digital apparat Australien/ Nya Zeeland AS/NZS 3548 CISPR 22 Emissioner i klass B: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EU EN Emissioner i klass B: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EN Informationsteknologiutrustning Immunitetsegenskaper Gränsvärden och mätmetoder EN Gränsvärden för harmoniska strömemissioner (utrustningens ingångsström <= 16 A per fas) EN Begränsning av spänningsvariationer och flimmer i lågspänningssystem för utrustning med strömklassning <= 16 A Japan VCCI Begränsningar kring frivilliga kontrollmätningar. Annat Australien: AS/ACIF S004: Prestandakrav på röstfrekvens för kundanpassad utrustning Utrustningen uppfyller kraven för CE-märkning. EU-länder: Enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra gällande förordningar för EMC- och LVD-direktiven. En kopia av deklarationen kan erhållas från index.html eller Nortel Networks GmbH med adress: Ingolstaedter Strasse 14-18, München, Tyskland.Tabell 2 innehåller EMC-uppfyllanden för olika domsagor. Tabell 2 EMC-uppfyllande Domsaga Standard Beskrivning USA FCC CFR 47 del 15 Emissioner i klass A: FCC-regler för radiofrekvensenheter (se kommentarerna 1 och 2) Kanada ICES-003 Emissioner i klass A: Krav för störningsgenererande utrustning: Digital apparat NN SW

9 Myndighets- och säkerhetsinformation 9 Tabell 2 EMC-uppfyllande Domsaga Standard Beskrivning Australien/ Nya Zeeland AS/NZS 3548 CISPR 22 Emissioner i klass A: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EU EN Emissioner i klass A: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EN Informationsteknologiutrustning Immunitetsegenskaper Gränsvärden och mätmetoder EN Gränsvärden för harmoniska strömemissioner (utrustningens ingångsström <= 16 A per fas) EN Begränsning av spänningsvariationer och flimmer i lågspänningssystem för utrustning med strömklassning <= 16 A Obs! Utrustningen har testats och uppfyller kraven för digital utrustning i klass A i del 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren måste korrigera störningen på egen bekostnad. Användaren får inte göra några ändringar som inte uttryckligen godkänts av Nortel Networks. Alla sådana ändringar kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen Vrid på mottagarantennen eller ställ den på en annan plats. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Be återförsäljaren eller en utbildad radio/tv-tekniker om hjälp. Obs! Användaren får inte göra några ändringar som inte uttryckligen godkänts av Nortel Networks. Alla sådana ändringar kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen Denna digitala apparat i klass A uppfyller Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

10 10 Myndighets- och säkerhetsinformation Varningar: Det här är en klass A-produkt. I hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar. I så fall måste användaren vidta nödvändiga åtgärder. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor uppfylls: (1) Enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste tåla störningar, inklusive störningar som leder till oönskad funktionspåverkan. Kommunikationssekretess kan inte garanteras vid användning av telefonen. För att förhindra radiostörning i radioutsändningar bör denna enhet bara användas inomhus och inte i närheten av fönster. Tabell 3 Säkerhetsstandarder Jurisdiktion Standard Beskrivning USA UL ITE-utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav Kanada CSA ITE-utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav EU EN A11 ITE-utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav Australien/Nya Zeeland AS/NZS :2003 Säkerhet för informationsteknikutrustning Annat USA/Kanada: Kompatibilitet med hörselhjälpmedel (HAC) enligt FCC del 68 Utrustningen uppfyller kraven för CE-märkning. EU-länder: Enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra gällande förordningar för direktiv 1999/5/EG. En kopia av deklarationen kan erhållas av Nortel Networks GmbH med adress: Ingolstaedter Strasse 14-18, München, Tyskland. NN SW

11 Myndighets- och säkerhetsinformation 11 Regulatorisk DenAn-anmärkning för Japan Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

12 12 Myndighets- och säkerhetsinformation NN SW

13 13 Behöver du hjälp? I det här avsnittet beskrivs hur du får hjälp med produkter och tjänster från Nortel. Få hjälp på Nortels webbplats Det bästa sättet att få teknisk support för Nortel-produkter är via Nortels webbplats för teknisk support: På den här webbplatsen får du snabbt tillgång till programvara, dokumentation, bulletiner och verktyg som hjälper dig att hantera problem med Nortel-produkter. På webbplatsen kan du: hämta programvara, dokumentation och produktbulletiner söka på webbplatsen för teknisk support och i Nortels kunskapsbas och få svar på tekniska frågor anmäla dig för automatiska meddelanden om ny programvara och dokumentation för Nortel-utrustning öppna och hantera tekniska supportärenden Få hjälp per telefon från ett Nortel Solutions Center Om du har ett Nortel supportkontrakt och inte hittar den information du behöver på Nortels webbplats för teknisk support kan du få hjälp via telefon från ett Nortel Solutions Center. I Nordamerika ringer du NORTEL ( ). Utanför Nordamerika går du till följande webbplats, så hittar du telefonnumret för din region: Få hjälp från en expert genom att använda en Express Routing Code Behöver du få tillgång till ett Nortelcenter för tekniska lösningar kan du använda en Express Routing Code (ERC), så kopplas ditt samtal snabbt till en specialist på din Nortel-produkt eller tjänst. ERC-koden för din produkt eller tjänst hittar du på: Få hjälp via en Nortel-distributör eller återförsäljare Om du har köpt ett servicekontrakt för din Nortel-produkt av en distributör eller auktoriserad återförsäljare kan du kontakta den tekniska supporten hos den distributören eller återförsäljaren. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

14 14 Behöver du hjälp? NN SW

15 15 Kapitel 1 Komma igång I det här avsnittet finns information om följande avsnitt: Om den här handboken på sidan 15 Symboler och konventioner som används i den här handboken på sidan 16 Symboler och konventioner som används i den här handboken på sidan 16 Relaterade publikationer på sidan 16 Användarhandbok för IP-telefon 1140E (NN ) på sidan 16 Om den här handboken I den här handboken anges hur en maskinvaruinstallerare eller en användare av IP Phone 1100-serien kan installera och använda en expansionsmodul för sin telefon i IP Phone 1100-serien. Målgrupp Den här handboken är avsedd för de som installerar och använder expansionsmodulen för IP-telefoner i 1100-serien. I den här handboken förutsätts att du är van vid att använda IP-telefoner från 1100-serien. Mer information finns i IP Phone 1120E User Guide (NN ) eller IP Phone 1140E User Guide (NN ). Förkortningar Följande är en lista på förkortningar som används i den här handboken. Tabell 1 Förkortning AEM LCD PoE Beskrivning Expansionsmodul för tillbehör (accessory expansion module) Bildskärm med flytande kristaller (liquid crystal display) Ström via Ethernet (power over Ethernet) Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

16 16 Kapitel 1 Komma igång Symboler och konventioner som används i den här handboken De här symbolerna markerar viktig information: Varning: Informerar dig om situationer då du kan skada utrustningen. Varning: Informerar dig om situationer då du kan få elektriska stötar. Varning: Informerar dig om situationer då systemet kan gå sönder eller inte fungera korrekt. Obs! En anteckning meddelar dig om viktig information. Tips! Ger ytterligare information som kan hjälpa dig att utföra en uppgift.! Säkerhetsinformation: Anger när en standardinställning måste ändras av systemsäkerhetsskäl eller när administratören måste fatta beslut om vilken systemsäkerhetsnivå som behövs för systemet. Relaterade publikationer Relaterade publikationer anges i listan nedan. Om du vill ha specifik information kan du använda huvudindexet i ditt systems dokumentationssvit. Användarhandbok för IP-telefon 1120E (NN ) Användarhandbok för IP-telefon 1140E (NN ) NN SW

17 17 Kapitel 2 Inledning I det här dokumentet beskrivs Expansionsmodul till IP Phone i 1100-serien (expansionsmodulen) och hur den används tillsammans med IP Phone-modeller i 1100-serien. Det här kapitlet består av följande avsnitt: Översikt av expansionsmodulen på sidan 17 Installation och montering på sidan 19 Kontroller och inställningar på sidan 19 Knappen Shift/Outbox (skift/utkorg) på sidan 19 Knappen Services (tjänster) på sidan 19 Menyn Display Diagnostics (Visa diagnostik) på sidan 20 Översikt av expansionsmodulen Expansionsmodulen kan användas på följande IP Phone-modeller: IP Phone 1120E IP Phone 1140E Expansionsmodulen är ett maskinvarutillbehör som ansluts till en IP Phone och ger extra linjer och funktionsknappar. Modulen är en grafisk expansionsmodul med 18 knappar med egna etiketter. IP Phone-modellerna i 1100-serien som har stöd för detta kan ha högst tre expansionsmoduler i taget. Detta gör att IP Phone 1120E och 1140E kan ha maximalt 54 extra linjer eller funktionsknappar med tre expansionsmoduler. Figur 1 på sidan 18 visar IP Phone 1140E med en tillkopplad expansionsmodul. Väggmontering Du kan montera expansionsmodulen med en IP Phone med hjälp av väggmonteringsmallen och monteringsfästet som följer med expansionsmodulen. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

18 18 Kapitel 2 Inledning Figur 1 IP Phone 1140E med expansionsmodul Diagnostisk-statuslampor Expansionsmodul Linje-/ funktionsknappar LCD Linje/ funktionsknappetiketter Knappen Services (tjänster) Knappen Shift/ Outbox (skift/utkorg) Display Expansionsmodulen är utrustad med en grafisk, pixelbaserad LCD-skärm i gråskala. LCD-skärmen finns bredvid 18-linjers-/funktionsknapparna (se Figur 1 på sidan 18). Var och en av 18-linjers-/funktionsknapparna på expansionsmodulen har en skärmetikett på 10 tecken. Den här etikett anges in automatiskt, men du kan redigera etiketten med hjälp av kontrollerna på din IP Phone. Använd kontrastjusteringsvalet i telefonvalsmenyn på din IP Phone om du vill justera display och kontrast på expansionsmodulen. De ändringar du gör i kontrasten på IP Phone påverkar också expansionsmodulens display. Expansionsmodulen och IP Phone har inte separata kontrastinställningar. Expansionsmodulen har samma bakgrundsbelysningsinställningar som IP Phone oavsett om IP-telefonen får ström lokalt eller via Ethernet. Bakgrundsbelysningstimern stängs endast av om bakgrundsbelysningstimern är inställd. Mer information om hur du justerar displayinställningarna på expansionsmodulen med menyerna i din IP Phone finns i användarhandboken till telefonen. NN SW

19 Kapitel 2 Inledning 19 Installation och montering Montera expansionsmodulen på höger sida av IP Phone. Sätt fast expansionsmodulen på expansionsmodulen för tillbehör på baksidan av telefonen. Installationsanvisningar finns i Kapitel 3, Installera expansionsmodulen på sidan 21. Du kan också fästa expansionsmodulen med IP Phone på väggen. Kontroller och inställningar När du installerar en expansionsmodul på en IP Phone kontrollerar du inställningarna hos både IP Phone och expansionsmodulen via IP Phone. Använd menyn Telephone Options (telefonalternativ) på IP Phone om du vill ställa in kontrast och linje-/funktionsknappetiketter på expansionsmodulen. Mer information om hur du ställer in expansionsmodulens etiketter via IP Phone finns i användarhandboken till IP Phone. Knappen Shift/Outbox (skift/utkorg) IP Phone 1140E kan ha upp till 36 extra linje-/funktionsknappar genom knappen Shift/Outbox (skift/utkorg) på IP Phone. Den här funktionen kan användas om du redan har en expansionsmodul ansluten till IP Phone och om den stöds av din BCM (Business Communication Manager). Detta ger IP Phone maximalt 54 extra linje-/funktionsknappar. Om du installerar mer än en expansionsmodul på IP Phone påverkar inte knappen Shift/Outbox (skift/utkorg) expansionsmodulen eftersom det maximala antalet linje-/funktionsknappar redan är tillgängligt. Knappen Shift/Outbox (skift/utkorg) på IP Phone 1120E är en fast knapp som för närvarande inte stöds. Knappen Services (tjänster) Använd knappen Services (tjänster) på IP Phone om du vill få tillgång till användarinställningar och vissa funktioner på telefonen. När en eller flera expansionsmoduler är kopplade till IP Phone kopieras händelserna på menyn Display Diagnostics (visa diagnostik) för telefonens displayområde för linje-/funktionsknappar till expansionsmodulen. Tryck på knappen Services (tjänster) på din telefon om du vill nå följande menyposter: Display Diagnostics (visa diagnostik) Set Info (inställningsinfo) Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

20 20 Kapitel 2 Inledning Menyn Display Diagnostics (Visa diagnostik) Använd navigeringsknapparna upp/ned på din telefon om du vill bläddra i diagnostikmenyn och nå följande diagnostikåtgärder för din IP Phone och expansionsmodul. Full Contrast (full kontrast) LED Test (LED-test) Teckentest Instruktionerna visas på telefonens och expansionsmodulens LCD-skärmar. Displayområdena för linje-/funktionsknappar är tomma. Full Contrast (full kontrast) IP-telefonens och expansionsmodulens displayområden är inställda på maximal (mörk) kontrast, inklusive linje-/funktionsknappsområdena. Statuslamporna är släckta. LED Test (LED-test) IP-telefonens och expansionsmodulens statuslampor är tända. Displayområdena är tomma, inklusive displayområdena för linje-/funktionsknappar. Teckentest IP-telefonens och expansionsmodulens statuslampor är släckta. Den tillgängliga teckenuppsättningen visas på displayens samtliga skrivbara områden, inklusive displayområdena för linje-/funktionsknappar. Luren på-ikonen visas för alla linje-/funktionsknappar. Tabell 4 på sidan 20 visar diagnostikåtgärderna på IP-telefonen och expansionsmodulen. Tabell 4 Visa diagnostikåtgärderna på IP Phone och expansionsmodulen. Diagnostiskt steg LCD-skärm för linje-/funktionsknapp på IP Phone LCD-skärm för expansionsmodul Startskärm Tom Tom Full Contrast (full kontrast) Inställd på högsta kontrast Inställd på högsta kontrast LED Test (LED-test) Tom Tom Teckentest Tecken syns på displayområdena och lur på-ikonen visas. Tecken syns på displayområdena och lur på-ikonen visas. NN SW

21 21 Kapitel 3 Installera expansionsmodulen Följ anvisningarna i det här kapitlet när du installerar expansionsmodulen för IP Phone 1100-telefoner. Du måste ha IP Phone 1120E och IP Phone 1140E om du vill använda en expansionsmodul från 1100-serien. Installera en expansionsmodul Varning: Skada på utrustning Undvik att skada utrustningen genom att koppla från strömmen (PoE-kabel eller lokal ström) från IP-telefonen innan du ansluter expansionsmodulen. Du behöver en stjärnskruvmejsel när du utför den här åtgärden. 1 Tryck in lutningsspaken om du vill justera ställets vinkel på IP-telefonen. Du kan justera ställets vinkel till maximalt läge i stället för att ta bort det. Hjul Lutningsspak Justerbart ställ 2 Ta bort gummikontakten från AEM-porten på baksidan av telefonen. 3 Placera kopplingsarmen på expansionsmodulen bakom telefonen. 4 Rikta expansionsmodulens anslutningskontakt mot AEM-porten på baksidan av IP-telefonen. 5 Sätt skruvarna i hålen upptill och nedtill på expansionsmodulens anslutningsarm. 6 Skruva åt skruvarna så mycket det går. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

22 22 Kapitel 3 Installera expansionsmodulen Installera en andra eller tredje expansionsmodul Varning: Skada på utrustning Undvik att skada utrustningen genom att koppla från strömmen (PoE-kabel eller lokal ström) från IP-telefonen innan du ansluter expansionsmodulen. Du behöver en stjärnskruvmejsel när du utför den här åtgärden. 1 Sätt fast den andra expansionsmodulen till höger om den första. Hjul Fästskruvar 2 Justera lutningen på IP Phone till en vinkel som är bekväm att se på. 3 Justera varje expansionsmoduls fotstativ så att de är i nivå med skrivbordsytan. 4 Spänn åt expansionsmodulen genom att vrida hjulet på höger sida av expansionsmodulens baksida åt höger (sett framifrån). Varning: Spänn inte åt hjulet på expansionsmodulen för mycket. 5 Anslut IP Phone till strömkällan. Expansionsmodulen slås på. Obs! Expansionsmodulen får strömförsörjning av telefonens elektriska anslutning. Expansionsmodulen har ingen egen strömkälla. 6 Upprepa steg 1 till 5 vid behov om du vill ansluta en tredje expansionsmodul på höger sida av den andra. NN SW

23 Kapitel 3 Installera expansionsmodulen 23 Montera expansionsmodulen och telefonen på en vägg Du kan väggmontera en IP Phone med en expansionsmodul. Du behöver monteringsmallen och monteringsfästet som följde med expansionsmodulen. Du måste ansluta expansionsmodulen till IP Phone innan du monterar dem på väggen. Genomför detta steg om du tänker montera basstationen på en vägg eller ett tak. Hoppa över detta steg om du tänker placera basstationen på en plan yta. 1 Placera monteringsmallen på väggen där du vill installera IP Phone och expansionsmodulen. Mallen ger riktlinjer för hur du monterar en IP Phone med upp till två eller fler expansionsmoduler. 2 Positionera telefonen och expansionsmodulen med hjälp av monteringsmallen. 3 Märk ut skruvarnas positioner. 4 Fäst monteringsfästena på väggen med hjälp av skruvarna. 5 Passa in skårorna på baksidan av telefonen och expansionsmodulen med monteringsfästet på väggen. 6 Tryck telefonen och expansionsmodulen mot fästena tills de är säkert anslutna. Justera foten Expansionsmodulens stativ justerar automatiskt lutningen så att lutningsvinkeln matchar vinkeln på IP-telefonens stativ och tar hänsyn till variationer i skrivbordsytan. Använd låsmekanismen om du vill låsa eller låsa upp fotstativvinkeln. Varning: Fara för skadad utrustning Spänn inte åt fotstativhjulet på expansionsmodulen för hårt. Det kan skada hjulet och stativet. 1 Vrid hjulet på högersidan av expansionsmodulens baksida åt höger om du vill lossa på fotstativets gångjärn. 2 Justera vinkeln på IP-telefonen med lutningsspaken. 3 Vrid hjulet på expansionsmodulens baksida när IP -telefonens vinkel ställts in om du vill dra åt fotstativets gångjärn och låsa stativet till samma vinkel som den ihopkopplade IP-telefonen. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

24 24 Kapitel 3 Installera expansionsmodulen NN SW

25 25 Kapitel 4 Initialisering av expansionsmodulen vid start När du har installerat och startat expansionsmodulen på IP Phone initieras modulen. Tabell 5 på sidan 25 beskriver expansionsmodulens initialiseringsprocess. Tabell 5 Initialisering av expansionsmodulen Aktivitet Expansionsmodulen genomför ett funktionstest Expansionsmodulen upprättar kontakt med IP Phone Expansionsmodulen hämtar nyckelmappningar och etiketter Beskrivning Funktionstestet bekräftar att det lokala minnet, processorn och andra kretsar fungerar för expansionsmodulen. Under funktionstestet tänds expansionsmodulens skärm. Obs! Om expansionsmodulens skärm inte tänds, eller slocknar efter att den tänts, bör du kontrollera att expansionsmodulen är korrekt installerad och konfigurerad. Expansionsmodulens skärm blinkar tills den har upprättat kontakt med IP Phone. Obs! Om expansionsmodulens skärm inte börjar blinka bör du kontrollera att expansionsmodulen är korrekt installerad och konfigurerad. Obs! Om expansionsmodulens skärm inte slutar blinka har den inte upprättat kontakt med IP -telefonen. Kontrollera att expansionsmodulen är korrekt installerad och konfigurerad. Nyckeletiketterna hämtas till expansionsmodulen. Under hämtningen är skärmen tom. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

26 26 Kapitel 4 Initialisering av expansionsmodulen vid start NN SW

27 27 Kapitel 5 Använda handenheten I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda expansionsmodulen till att ringa samtal parkera ett samtal programmera indikatortangenter använda funktioner Det finns många sätt att ringa eller besvara ett samtal på, beroende på hur telefonen är programmerad och vilken typ av samtal du vill ringa. Ringa ett samtal med hjälp av en linjeknapp 1 Lyft luren. 2 Tryck på en knapp på expansionsmodulen som är programmerad som en Line-knapp (linje). Du hör en kopplingston. 3 Ring upp det externa numret eller den interna anknytningen med hjälp av knappsatsen. Ringa ett samtal med hjälp av högtalarknappen 1 Tryck på knappen Speakerphone (högtalare). Du hör en kopplingston. 2 Tryck på en programmerad Line-knapp (linje) på expansionsmodulen om du vill ringa upp det externa numret eller den interna anknytningen. Parkera samtal 1 Tryck på -knappen på IP-telefonen under ett samtal. 2 Tryck på den blinkande indikatorknappen om du vill aktivera samtalet. Användarhandbok för expansionsmodul i 1100-serien

28 28 Kapitel 5 Använda handenheten Programmera indikatorknappar Du kan programmera en linje- eller funktionsindikatorknapp med ett nytt nummer eller en ny funktion. Programmera externa snabbnummer 1 Tryck på knappen Feature (funktion). 2 Tryck *1 på telefonens knappsats. 3 Tryck på en indikatorknapp. 4 Slå det externa numret. 5 Välj OK så lagras numret. Programmera interna snabbval 1 Tryck på knappen Feature (funktion). 2 Tryck *2 på telefonens knappsats. 3 Tryck på en indikatorknapp. 4 Slå anknytningsnumret. 5 Välj OK så lagras numret. Programmera en funktion 1 Tryck på knappen Feature (funktion). 2 Tryck *3 på telefonens knappsats. 3 Tryck på en indikatorknapp. 4 Välj Feature (funktion). 5 Ange funktionskoden. 6 Välj OK så lagras funktionskoden. Ta bort en programmerad indikatorknapp 1 Tryck på knappen Feature (funktion). 2 Tryck *1 på telefonens knappsats. 3 Tryck på en indikatorknapp. 4 Välj OK om du vill ta bort indikatorknappen. NN SW

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot Contact Center Användarhandbok för agenter BCM50 3.0 CallPilot Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40040-101-SW Datum: Augusti 2007 Copyright Nortel Networks Limited 2005-2007,

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Användarhandbok för telefonfunktioner

Användarhandbok för telefonfunktioner Användarhandbok för telefonfunktioner Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Datum: Maj 2010 2010 Avaya Inc. Med ensamrätt. Notera Avaya

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B)

3DLABS WILDCAT REALIZM WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100. 85-000057-001 (Rev B) 3DLABS WILDCAT REALIZM Installationsguide WILDCAT REALIZM 800 WILDCAT REALIZM 500 WILDCAT REALIZM 200 WILDCAT REALIZM 100 85-000057-001 (Rev B) Kopieringsrätt 3Dlabs, 2005 Ett kreativt företag 3Dlabs och

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok Artikelnr. P0606038 01 CallPilot Fax Användarhandbok CallPilot Fax Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

BeoSound 6. Handledning

BeoSound 6. Handledning BeoSound 6 Handledning CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Anslutningar...3 Användarinstruktioner...4 LED-färger/blinkar...4 LED-färger...4 USB Class...4 För Mac...4 För Windows...5 Tekniska specifikationer...6

Läs mer

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok Artikelnr. P0606026 01 CallPilot Message Networking Användarhandbok CallPilot Message Networking Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan

Läs mer

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339

Din manual KODAK CD913 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3208339 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KODAK CD913. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557

Din manual NOKIA 5140 http://sv.yourpdfguides.com/dref/821557 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 5140. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA 5140 instruktionsbok (information,

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200

Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Bruksanvisning Konferenstelefon Konftel 200 Svenska Conference phones for every situation I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Konferenstelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings-

Läs mer

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854

Din manual HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER http://sv.yourpdfguides.com/dref/869854 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COMPAQ EVO D310 MICROTOWER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

SmartView Synergy PI Version 140130

SmartView Synergy PI Version 140130 ' SmartView Synergy PI Version 140130 Polar Print SmartView Synergi PI Användarmanual Viktig säkerhetsinformation Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som markerats på produkten.

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok

Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok Nokia bilhandenhet Installationsanvisning Användarhandbok HSU-4 CUW-3 9232831 Utgåva 2 2004-2006 Nokia Med ensamrätt Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela

Läs mer

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2

Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2. Mod. 1103/2 Installationsanvisning av proximityläsare 1103/2 Mod. 1103/2 EGENSKAPER: Proxiläsaren tillåter tidsreglerad öppning från 0 99 sekunder när: En användare placerar sin proxinyckel framför frontpanelen. En

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios

ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios FLIR ONE SNABBSTART STEG 1 Ladda FLIR ONE TM med den medföljande USB-kabeln ansluten till en 1A-strömkälla. LED för laddningsindikatorn bredvid USB-anslutningen

Läs mer

Quick Start *36.8AU05G003-A* IN3102 IN3104 IN3106 IN3108. For English, see fold-out poster 빠른 시작 안내서 快 速 入 P/N 36.8AU05G003-A

Quick Start *36.8AU05G003-A* IN3102 IN3104 IN3106 IN3108. For English, see fold-out poster 빠른 시작 안내서 快 速 入 P/N 36.8AU05G003-A IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início

Läs mer

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport

Vy bakifrån SVENSKA. Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5. www.kodak.com/go/digitalframesupport Vy bakifrån Skjut in fjärrkontrollhållaren i skårorna. 5 4 7 8 9 10 11 12 13 SVENSKA 1 2 3 6 1 USB-koppling 7 Ström 2 Minneskortfack - SD, MMC, xd, MS 8 Spela upp/paus 3 Likströmsingång (12 V) 9 Stopp/bakåt

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Digital Display VDS / Bus2

Digital Display VDS / Bus2 3-7449 Digital Display & 3-7447 Digital Knappsats (ref.99622) Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 1.2 axema Sida 1 Ändra språk till Svenska. Tryck 0 och efter det ange

Läs mer

Cisco IP-telefon 8800-serien för tredje parts samtalskontroll, användarguide

Cisco IP-telefon 8800-serien för tredje parts samtalskontroll, användarguide Cisco IP-telefon 8800-serien för tredje parts samtalskontroll, användarguide Först publicerad: January 29, 2016 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Använda Avaya one-x Mobile Lite för Communication Server 1000 på Android

Använda Avaya one-x Mobile Lite för Communication Server 1000 på Android Använda Avaya one-x Mobile Lite för Communication Server 1000 på Android Utgåva 6.1.2 Maj 2012 2011 Avaya Inc. Med ensamrätt. Meddelande Rimliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W

Din audionom. www.phonak.se 0682! Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Din audionom www.phonak.se 0682! 029-0691-09/V4.00/2010-08/A+W Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved Bruksanvisning Innehållsförteckning Välkommen 4 Beskrivning 6 mypilot tillbehör 7 Komma

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning

Bakom-örat hörapparater. Bruksanvisning Bakom-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 4 2. Viktig information: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet 8

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsvarningar - ögon Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. En pinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika att hamna

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik

WAGO IO System Service Seminar. Diagnostik WAGO IO System Service Seminar Diagnostik 1 Dioder på Controller Link 1/2 Ethernet Länk status Av - ingen ethernet anslutning grön - Ethernet anslutning blinkande grön - Ethernet anslutning skickar / tar

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30

INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 INSTALLATIONSANVISNING GARO SOLSYSTEM GARO AB 2015-09-30 Installationsanvisning GARO solsystem OBS! Följande installationer ska ske av behörig elinstallatör. Felaktig installation eller en felaktig hantering

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое

Läs mer

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Användarmanual First REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Med apparaten First REFLEXES som du förfogar över i dag får du på ett enkelt och ergonomiskt sätt tillgång till samtliga

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD 2300. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust PhotoCam LCD 2300. Rådfråga ett av våra Trust Customer Care Centres om du

Läs mer

nüvi 1690 snabbstartshandbok

nüvi 1690 snabbstartshandbok nüvi 1690 snabbstartshandbok 0110229 Titta närmare på nüvienheten I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen finns viktig information om säker hantering av produkten

Läs mer

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Översatt från engelska FLA Image Eraser Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Gällande bestämmelser...

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Nortel Användarhandbok för DECThandenheterna

Nortel Användarhandbok för DECThandenheterna Nortel Användarhandbok för DECThandenheterna 413X och 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028556 01 Tryckt i Danmark Grattis till din nya handenhet 413X/414X från Nortel X står för modellens frekvensomfång:

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Med licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106)

PBS Webb. Pyramid Business Studio, version 3.42A. Version 1.2 - (141106) Pyramid Business Studio, version 3.42A Version 1.2 - (141106) Handbok för i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.42A. För senare förändringar

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- och användarhandbok. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- och användarhandbok Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tack för att du köpte en Danfoss-produkt Danfoss Heating Solutions 3 Innehåll

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

AED Trainer 3. Bruksanvisning. www.laerdal.com. Svenska

AED Trainer 3. Bruksanvisning. www.laerdal.com. Svenska AED Trainer 3 Bruksanvisning Svenska www.laerdal.com GRÄNSSNITT FÖR AED TRAINER 3 F A B C G H D E I K J A. Uttag för övningselektrodkontakt Uttag för övningselektrodens stickkontakt. B. Lysdiod för elektrodkontakt

Läs mer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Bruksanvisning. Version 1.0 Predator Digital 3D Bruksanvisning Version 1.0 Copyright Det är inte tillåtet att reproducera eller överlåta någon del av denna bruksanvisning i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt,

Läs mer

Bruksanvisning Unitron umic

Bruksanvisning Unitron umic Bruksanvisning Unitron umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. I nära samarebete med professioner inom hörsel utvecklar vi avancerade

Läs mer

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning

Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater. Bruksanvisning Phonak CROS-sändare för bakom-örat och i-örat apparater Bruksanvisning Tillverkare: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz EG-representant: Phonak GmbH D-70736 Fellbach-Oeffingen Tyskland

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE! VARNING!

VIKTIGT MEDDELANDE! VARNING! SÄTTA IGÅNG SWE 2 Inledning 3 VIKTIGT MEDDELANDE! Dokumentet Sätta igång ger grundläggande anvisningar för 375 Field Communicator. Det ger inte detaljerade instruktioner om konfiguration, diagnostik, underhåll,

Läs mer

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska User Guide Speaker phone GewaTel 200 2 I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Högtalartelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings- och nätverkskabel Teleplugg Kontrollera gärna att allt

Läs mer

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC

Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Användning och skötsel av CookTek MagnaWave bufféenhet INSTRUKTIONSBOK INSTALLATION OCH ANVÄNDNING Incogneeto Buffet värmehållningssystem Modellerna B651-U, B652-U CookTek Induction Systems, LLC Förbereda

Läs mer

DeLaval aktivitetsmätartestare

DeLaval aktivitetsmätartestare Instruktionsbok TAG ON 94429731 2014-12-17, Version 2 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval aktivitetsmätartestare... 5 Allmän beskrivning... 7 DeLaval

Läs mer

I-örat hörapparater. Bruksanvisning

I-örat hörapparater. Bruksanvisning I-örat hörapparater Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Viktig säkerhetsinformation: Läs detta innan du använder din hörapparat första gången 6 Varningar 6 Information om produktsäkerhet

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på. www.philips.com/welcome SDV7220/12. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome SDV7220/12 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 44 Säkerhet 44 Återvinning 44 2 Din SDV7220/12 45 Översikt 45 3 Komma igång 46

Läs mer