ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios"

Transkript

1 ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Apple ios

2 FLIR ONE SNABBSTART STEG 1 Ladda FLIR ONE TM med den medföljande USB-kabeln ansluten till en 1A-strömkälla. LED för laddningsindikatorn bredvid USB-anslutningen tänds och släcks medan FLIR ONE laddas och den lyser kontinuerligt när den är fulladdad. När FLIR ONE har laddats ansluter du den till telefonen. För ios-modell: Strömkabeln till iphone (med Lightning-kontakt) fungerar inte med FLIR ONE. Kontrollera att FLIR ONE är fulladdad innan du använder den för första gången. En laddningscykel tar cirka en timme. STEG 2 Ladda ned och installera FLIR ONE -appen som finns på Apple App Store SM. När du startar FLIR ONE-appen visas en kort vägledning för att hjälpa dig komma igång med FLIR ONE. STEG 3 Tryck på strömknapen på sidan av FLIR ONE för att slå på den. Indikatorn blir först orange och blinkar sedan grönt när enheten är redo. ANVÄNDARGUIDE 2

3 STEG 4 När en bild visas trycker du på färgpalettikonen nere till höger för att ändra hur bilden visas. Välj en av paletterna i färg eller gråskala som visas. APP-ÖVERSIKT Värmemätare Kontrollpanelen Slutare/ Kalibrering Kameran är i fotoläge enligt indikeringen nedanför bilden. Tryck på den runda blå ikonen längst ned på skärmen för att ta en bild. På displayen sveper du åt vänster eller höger för att välja ett annat läge (Video, Pano eller Time-Lapse). Lägena beskrivs senare i användarhandvisningen. Bilden som visas i appen är en kombination av en värmebild och en dagsljusbild som skapas via en unik process med namnet MSX. IR-kameran FLIR ONE kan skapa en bild även i totalt mörker. När det finns synligt ljus används FLIR ONE dagsljuskamera för att förstärka detaljerna för FLIR ONE IR-kamera. För närbilder går det att optimera hur dagsljus- och IR-bilderna integreras. Tryck och håll nere på bilden för att öppna ett reglage längst ned på bilden. När du för reglaget åt vänster eller höger ändrar du hur bilderna med synligt ljus anpassas. Optimering av bilden beskrivs närmare på sidan 8. Spara bild FLIR-bibliotek PALETTSKÄRM Indikering av läge Färgpalett Läs följande avsnitt i den här guiden för ytterligare information om hur du använder FLIR ONE.. Mer detaljerad information finns även i funktionen Hjälp och support i FLIR ONE -appen. Referenshandboken för FLIR ONE finns på FLIR:s webbplats: VARNING FLIR ONE är inte vattentät. Var försiktig om FLIR ONE används för att observera mycket varma föremål som brand eller smält metall. ANVÄNDARGUIDE 3

4 FLIR ONE ANVÄNDARGUIDE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden ger kort information om hur du använder FLIR ONE. Mer information finns direkt i FLIR ONE-appen på Settings-menyn (Inställningar). Laddningsindikator Charge Indicator LED Ström Lightning Lightning USB Power USB Värmekamera Thermal Camera Visuell Visible kamera Camera Telefonkontakt Phone Connect (Lightning or eller or Micro USB) USB) Strömbrytare/strömindikator Off/On Switch and Power Indicator LADDA FLIR ONE Anslut Lightning USB-änden av strömkabeln till FLIR ONE och anslut den andra änden till en 1A-strömkälla. LED för laddningsindikatorn blinkar medan enheten laddas. FLIR ONE kräver mindre än en timme för full uppladdning (med en 1A-strömkälla). När enheten är fulladdad lyser LED för laddningsindikatorn kontinuerligt. ANVÄNDARGUIDE 4

5 FLIR ONE-APP Den senaste versionen av FLIR ONE-appen är tillgänglig för hämtning från Apple App Store. Ladda ned och installera appen och starta den sedan. Om FLIR ONE har stängts av uppmanar appen dig att ansluta till FLIR ONE-kamera och slå på den. iphone ios-versionen måste vara 8,2 eller högre. APP-ÖVERSIKT Överst på skärmen finns ett svart fält med ikoner för kontrollpanel, ljusmätare, batterinivå och kalibrering. Nedanför det finns bilden och längst ned på skärmen finns ett annat svart fält med ikoner för färgpalett, kamera och FLIR-biblioteket. Överst i fältet visas en indikering av läge (Video, Photo, Pano eller Time-Lapse). APP-ÖVERSIKT Värmemätare Kontrollpanelen Slutare/ Kalibrering TA BILDER Överst i det nedre fältet sveper du åt höger eller vänster för att välja fotoläge. Tryck på den runda blå kameraknappen längst ned på skärmen för att spara en bild. Bilderna sparas i FLIR-biblioteket. I appinställningarna går det också att spara bilderna i telefonens bildbibliotek. Om du vill visa den senast sparade bilden trycker du på miniatyrbilden nere till vänster. När du visar en bild sveper du upp eller ned på bilden för att visa den underliggande bilden från kameran för dagsljusbilder. Du behöver inte ha FLIR ONE-kameran kopplad till telefonen för att visa och spara bilder. SPELA IN VIDEO Överst i det nedre fältet sveper du åt höger eller vänster för att välja videoläge. Tryck sedan på den röda knappen för att börja spela in video. Tryck på den röda knappen igen för att sluta spela in video och spara videon i FLIR-biblioteket. Om du vill visa den inspelade videon trycker du på miniatyrbilden i det nedre vänstra hörnet av skärmen för att få tillgång till FLIR-biblioteket. PANORAMA-LÄGE Överst i det nedre fältet sveper du åt höger eller vänster för att välja Panorama-läge. Tryck sedan på den blå knappen för att starta panorama-bilden. Flytta kameran horisontellt till höger som pilen på skärmen indikerar. Tryck på den blå knappen igen för att avbryta panorama-bilden. Spara bild FLIR-bibliotek PANORAMA-LÄGE Indikering av läge Färgpalett ANVÄNDARGUIDE 5

6 TIME-LAPSE-VIDEO Överst i det nedre fältet sveper du åt höger eller vänster för att välja Time-Lapse-läge. Tryck sedan på den röda knappen för att visa Time-Lapse-alternativen. Anpassa alternativen och tryck sedan på den röda knappen för att börja spela in video. Tryck på den röda knappen igen för att sluta spela in video. SKÄRMEN FLIR-BIBLIOTEK Redigera bild FLIR-BIBLIOTEK Du kan titta på och redigera en bild eller video genom att välja miniatyrbilden på skärmens nedre vänstra hörn. Du kan dela bilder och videor via mms, eller e-post och de kan redigeras genom att du ändrar färgpaletten eller temperaturskalan. Medan du visar en bild går det att svepa upp eller ned för att visa den synliga bilden som används för MSX-anpassning. ÄNDRA FÄRGPALETTER På displayen (bilden) trycker du på färgpalettikonen nere till höger för att ändra hur bilden visas. Välj en av färgpaletterna som visas. Färgpaletterna beskrivs i mer detalj i funktionen Hjälp och support i appen (se Inställningar-menyn). I appen kan du välja mellan nio olika paletter. Vissa inkluderar färg, gråskala eller en kombination av båda. Dela bild Bildinfo PALETTSKÄRM Ta bort bild VÄRMEMÄTARE När värmemätaren har aktiverats (indikeras av att mitten av ikonen är vit) visar FLIR ONE en temperaturuppskattning (i grader C eller F) på bilden. Noggrannheten hos temperaturmätaren beror på många faktorer, inklusive avståndet från föremålet, omgivningstemperaturen och emissiviteten hos materialet som observeras. Användarna uppmuntras att ta reda på mer om termografi på Växla mellan Fahrenheit och Celsius med hjälp av alternativet för inställningar på kontrollpanelen som beskrivs på nästa sida. Obs! När värmemätaren har aktiverats och automatisk kalibrering har inaktiverats är kalibreringsikonen i det övre högra hörnet röd. Tryck på ikonen för att göra en manuell kalibrering av kameran. ANVÄNDARGUIDE 6

7 AUTOMATISK KALIBRERING Kameran har en mekanisk slutare som regelbundet aktiveras och gör att värmekameran kan kalibreras eller göra en bilduppdatering. När slutaren aktiveras fryser bilden en kort stund. Syftet med slutaren är att kameran ska kunna ge en förbättrad bild. När kameran först slås på, och regelbundet efter det, utför appen en automatisk kalibrering för att ge en optimal bild. Det går också att manuellt aktivera slutaren genom att trycka på kalibreringsikonen i det övre högra hörnet av huvudskärmen. Kalibreringen kan växlas till automatisk genom att du inaktiverar automatisk kalibrering på inställningsmenyn. KONTROLLPANELEN Välj kugghjulsikonen i det övre vänstra hörnet för att öppna kontrollpanelen. Via kontrollpanelen kan användaren aktivera/inaktivera lampan, få tillgång till inställningarna för timer eller öppna inställningsmenyn. Där indikeras även batteriets laddningsnivå. Tryck på kugghjulsikonen för att stäng panelen. KONTROLLPANELEN LAMPA Multi Spectral Imaging (MSX) är en patenterad teknik som använder kameran för synliga bilder i FLIR ONE för att maximera detaljer och bildskärpa. Den här funktionen kräver en viss mängd synligt ljus så i mörka miljöer slår du på lampan för att förbättra bilddetaljerna. Den här funktionen använder lampan som är inbyggd i iphone. TIMERKONTROLLPANEL TIMER Med alternativet för timer kan användaren ställa in en fördröjning innan en bild sparas. När du väljer timerikonen visas kontrollpanelen för timer. Användaren kan ställa in fördröjningen på 3 eller 10 sekunder eller stänga av funktionen. När timern är på sparar användaren en bild genom att trycka på den runda blå knappen längst ned på skärmen. Då visas en nedräkningstimer på bilden. ANVÄNDARGUIDE 7

8 LÅS INTERVALL I normalfallet använder kameran en AGC-process (Automatisk gain-kontroll) för att automatiskt justera bilden baserat på temperaturintervallet i motivet. Kameran identifierar temperaturintervallet och kartlägger temperaturerna med färger i färgpaletten dynamiskt. Det betyder att färgen på ett objekt vid en viss temperatur kan variera beroende på de andra temperaturerna i motivet. När du mäter temperaturer med temperaturmätaren kan du ibland vilja låsa intervallet tillfälligt så att det går att jämföra flera bilder som tagits vid olika tidpunkt och av olika motiv. Tryck på knappen Lock Span (Lås intervall) för att ställa in temperaturintervallet baserat på den aktuella bilden. REGLAGE FÖR OPTIMERINGSKONTROLL Titta på kranens kant till höger nedan. Bilden till vänster visar linjerna för den synliga bilden separat från IR-bilden och bilden till höger visar den synliga bilden anpassad med IR-bilden. Tryck och håll nere var som helst på skärmen i kameraläge för att aktivera reglagekontrollen och anpassa sedan riktningen genom att flytta kontrollen. Stäng reglaget genom att trycka var som helst på skärmen. SEPARAT ANPASSAT OPTIMERINGSREGLAGE ANVÄNDARGUIDE 8

9 INSTÄLLNINGSMENY Med inställningsmenyn kan användaren konfigurera fler funktioner på FLIR ONE enligt beskrivningen nedan. EMISSIVITET När värmefunktionen har aktiverats påverkas temperaturen som visas av många funktioner, däribland en egenskap hos målmaterialet som kallas Emissivitet. Den här egenskapen är en relativ bedömning av hur väl ett material avger eller strålar värmeenergi. Vissa material är mer emissiva än andra. Blanda eller reflekterande material tenderar att ha låg emissivitet. För de flesta material är standardinställningen matt en rimlig uppskattning. SPARA PLATS Om en mobiltelefonsignal är tillgänglig läggs platsen till på bilderna. Det gör att bilderna kan ses på en karta. SPARA I FOTON Aktivera den här funktionen om du vill spara en kopia av bilder och videor i telefonens fotogalleri. Bilderna lagras alltid i FLIR ONE-kameran oavsett inställningen. Befintliga objekt kopieras inte. TEMPERATURENHET Använd den här inställningen när du vill ändra temperaturenheten mellan Fahrenheit och Celsius. HJÄLP Mycket mer information om FLIR ONE finns i hjälpfunktionen i FLIR ONE-appen. Du kan även få tillgång till vägledningar via hjälpmenyn. OM FLIR ONE Menyalternativet Om FLIR ONE ger information om FLIR ONE-kameran, FLIR ONE-appen, vårt företag FLIR Systems, Inc. och ytterligare information om juridik, licenser och regler. ANVÄNDARGUIDE 9

10 FELSÖKNING FLIR ONE IDENTIFIERAS INTE Om FLIR ONE-appen inte kan identifiera FLIR ONE-kameran ska du kontrollera att iphone är kopplad till FLIR ONE och sitter korrekt. Kontrollera att FLIR ONE är påslagen med strömbrytaren. När FLIR ONE är påslagen ska strömbrytaren blinka grönt. Kontrollera att FLIR ONE är korrekt laddad (när enheten är ansluten till en strömkälla lyser laddningsindikatorn på sidan av enheten nära Lightning USB-anslutningen kontinuerligt om enheten är fulladdad). TEMPERATURAVLÄSNINGARNA ÄR INTE KORREKTA Temperaturen som indikeras av FLIR ONE är alltid en uppskattning och aldrig exakt. Den angivna temperaturen påverkas av många faktorer, framför allt emissiviteten hos objektet som observeras och avståndet till objektet. Temperaturen kan påverkas av tiden på dygnet, vädret eller av andra varma eller kalla föremål i närheten som kan reflektera mot objektet. AUTOMATISK KALIBRERING Om automatisk kalibrering har inaktiverats kan det vara nödvändigt att utföra en kalibreringsåtgärd på FLIR ONE. Det gör att IR-kameran kan visa en optimerad bild och en mer exakt temperaturberäkning (se Automatisk kalibrering på sidan 7 för mer information). ANVÄNDARGUIDE 10

11 ANSVARSFRISKRIVNING FCC Interference Statement Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet i klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en bostadsinstallation. Den här utrustningen genererar, och kan utstråla, radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadlig störning i radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningen inte sker i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig störning av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att du stänger av och slår på utrustningen, uppmuntras användaren att försöka åtgärda störningen med hjälp av någon av följande åtgärder: - Rikta om eller flytta antennen. - Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. - Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den mottagaren är ansluten till. - Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. Den här enheten följer del 15 i FCC-reglerna. Användningen är beroende av följande två villkor: (1) Den här enheten orsakar inte skadliga störningar och (2) den här enheten måste tåla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oväntad funktion. FCC-varning: Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnad kan göra användarens behörighet att använda denna utrustning ogiltig. IC-deklaration Denna digitala apparat i Klass B följer reglerna i den kanadensiska bestämmelsen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. VCCI Produkt- och säkerhetsinformation Information om batteri och laddare Den här enheten har ett internt, icke-uttagbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta ut batteriet ut enheten eftersom du då kan skada enheten. Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men kommer att ta slut med tiden. Användnings- och standby-tiderna är enbart uppskattningar. Den faktiska tiden påverkas bl.a. av enhetsinställningar, funktioner som används, batteritillstånd och temperatur. Om batteriet inte har använts under lång tid måste du eventuellt när du ska börja ladda, ansluta laddaren och sedan koppla från och ansluta den igen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas. När laddaren inte används kopplar du bort den från strömförsörjningen och enheten. Lämna inte ett fulladdat batteri anslutet till en laddare. Överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Om enheten lämnas oanvänd förlorar ett fulladdat batteri sin laddning över tid. Håll alltid batteriet mellan 15 C och 25 C (59 F och 77 F). Extrema temperaturer reducerar kapacitet och livslängd hos batteriet. En enhet med ett varmt eller kallt batteri fungerar kanske inte tillfälligt. Släng inte batterierna i eld eftersom de kan explodera. Avfallshantera batteriet i enlighet med gällande regler. Återvinn när det är möjligt. Släng inte i hushållsavfallet. Använd laddaren enbart i avsett syfte. Felaktig användning eller användning av icke-godkända laddare kan utgöra risk för brand, explosion eller andra risker och kan göra att godkännanden eller garantier upphör att gälla. Om du tror att laddaren har skadats tar du den till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda den. Använd aldrig en skadad laddare. Använd enbart laddaren inomhus. Ta hand om enheten Hantera enhet, laddare och tillbehör försiktigt. Följande förslag hjälper dig att skydda din garanti. Håll enheten torr. Nederbörd, luftfuktighet och alla typer av vätskor eller fukt kan innehålla mineraler som orsakar korrosion på elektroniska kretsar. Om enheten blir våt ska du låta den torka. Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga områden. Rörliga delar och elektroniska komponenter kan skadas. Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normaltemperatur kan fukt bildas på insidan och skada de elektroniska kretsarna. Försök inte att öppna enheten. Obehöriga modifieringar kan skada enheten och bryta mot regler om radioenheter. Tappa, slå eller skaka inte enheten. Oöm hantering kan göra att invändiga kretskort och invändig mekanik går sönder. Använd en mjuk, ren, torr trasa för att rengöra enhetens yta. Återvinning Returnera alltid dina använda elektroniska produkter, batterier och emballage till korrekt uppsamlingspunkt. På så sätt kan du förhindra okontrollerad avfallshantering och marknadsföra återvinningen av material. Kontrollera hur du ska återvinna dina FLIR ONE-produkter på Den överkryssade soptunnesymbolen på produkten, batteriet eller emballaget påminner dig om att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer måste tas till en separat avfallshantering när de ska kasseras. Detta krav gäller inom EU. Släng inte dessa produkter som osorterat hushållsavfall. ANVÄNDARGUIDE 11

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För Android och ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE PRO Med FLIR ONE Pro kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och visuella bilder.

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok

Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Nokia Reaction Bluetooth-headset Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Inledning 3 Om ditt headset 3 Om Bluetooth-anslutningar 3 Komma i gång 4 Knappar och delar 4 Bära headsetet 4 Slå på och stänga av

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul (LD-1W) 9236273 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-1W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska

Doro Secure 211. + Doro Secure 271. Svenska Doro Secure 211 + Doro Secure 271 Svenska 1 2 3 7 4 5 8 6 9 Översikt 1. Gul knapp 2. Nödknapp 3. Blå knapp 4. Högtalare 5. Mikrofon 6. Statuslysdioder 7. Radioutlösare 8. Väggmontering 9. Strömkälla I

Läs mer

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058

RUBY Handkamera. Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011. Art Nr. 1-3058 RUBY Handkamera Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juni, 2011 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0

Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505. Utgåva 3.0 Nokia Bluetooth Stereo-headset BH-505 3 4 5 1 2 6 7 8 9 Utgåva 3.0 10 11 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-505-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

BRUKSANVISNING APPlicator

BRUKSANVISNING APPlicator BRUKSANVISNING APPlicator Förpackningens innehåll Kontrollera noggrant innehållet i förpackningen: APPlicator-enhet USB-sladd Strömadapter Detta dokument Produktbeskrivning APPlicator är en trådlös kontaktlåda

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Android

ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Android ANVÄNDARGUIDE Andra generationen För Android FLIR ONE SNABBSTART STEG 1 Ladda FLIR ONE med den medföljande USB-kabeln ansluten till en 1A-strömkälla. LED för laddningsindikatorn bredvid USB-anslutningen

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare

Förnybar energi. Komma igång med LEGO Energimätare Förnybar energi Komma igång med LEGO Energimätare registradas de LEGO Group. 2010 LEGO Group. 1 Innehållsförteckning 1. Energimätare översikt... 3 2. Ansluta energilagret... 3 3. Ladda och ladda ut energimätaren...

Läs mer

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING

DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING DEN ULTIMATA BORSTEN FÖR ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING, SOM FÖRBEREDER FÖR RAKNING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har köpt LUNA TM 2 for MEN med T-Sonic TM som rengör och förbereder huden för

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071

Din manual NOKIA LD-1W http://sv.yourpdfguides.com/dref/825071 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LD-1W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LD-1W instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1

Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2. 9232492 Utgåva 1 Bruksanvisning för Nokias kamerablixt PD-2 9232492 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PD-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+

Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Bruksanvisning Högtalare bluetooth till Micro Rolltak, MEMOactive, Handifon P och Handi Defy+ Art.nr: 105123 Rev C SE Innehåll Om Högtalaren... 3 Kompatibilitet... 4 Laddare... 4 Koppla till ström... 4

Läs mer

EXPLORE 5 HD 20151124

EXPLORE 5 HD 20151124 EXPLORE 5 HD 20151124 SNABBSTARTGUIDE 1. Anslut USB-laddningskabeln till strömadaptern. 2. Håll i explorē 5 så att skärmen riktas mot dig. Försäkra dig om att den taktila cirkeln på USB-laddningskabeln

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide -

- Trådlöst NVR kitt - Snabb installations guide - 1 Instruktions guide Tack för att ni valde våran produkt! Var god och kontakta oss ifall oväntade problem eller behov uppstår med varan. Garantin täcker ej bl.a. Felaktig installation eller användande

Läs mer

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokias digitalpenna (SU-1B) 9356642 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under eget ansvar att produkten SU-1B uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING

LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING LUNA mini 2 PERSONLIGT ANPASSAD & COOL RENGÖRING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM mini

Läs mer

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Anslutningar...3 Användarinstruktioner...4 LED-färger/blinkar...4 LED-färger...4 USB Class...4 För Mac...4 För Windows...5 Tekniska specifikationer...6

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4. 9310659 Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Bildram SU-4 9310659 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

säker, smart, skyddad

säker, smart, skyddad säker, smart, skyddad sv Säkerhet, föreskrifter och juridisk information Batterianvändning och säkerhet Batterianvändning och säkerhet Varning: Din mobila enhet innehåller ett batteri som endast får tas

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok

Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok Nokia trådlöst tangentbord (SU-8W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten SU-8W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

-AireRx SPPC- -AireRx SPC-

-AireRx SPPC- -AireRx SPC- Brukar- och förskrivarmanual -AireRx SPPC- -AireRx SPC- AireRx SPPC och SPC är tillverkade och avsedda för att användas i alla på marknaden förekommande rullstolar. Denna manual skall användas för den

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING

PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING PERSONLIG ANSIKTSRENGÖRING & ANTI-AGING- BEHANDLING BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget mot en perfekt, vacker hy genom köpet av ansiktsrengöringsborsten LUNA TM 2

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2

Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 Användarhandbok för Nokia Xpress-on TM Fun-skal (för telefonen Nokia 3220) 9233896 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten CC-140D uppfyller

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141

Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Jaktradio ComMaster 3130 (31 MHz) Artnr: 36-1141 Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR & SVAR

VANLIGA FRÅGOR & SVAR VANLIGA FRÅGOR & SVAR INNAN KÖP Vilka skor kommer jag att kunna använda mina Warm Series värmesulor i? Warm Series kommer att passa in i de flesta skor, såsom gympaskor, stövlar, kängor, sportskor, löparskor,

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA

BODYGROOMER. MT 6030 Wet & Dry SVENSKA BODYGROOMER MT 6030 Wet & Dry SVENSKA A B E F G C D H I J 2 SVENSKA 43-50 3 SÄKERHET Observera följande instruktioner vid användning av enheten: 77Enheten är bara utformad för användning i hemmet. 77Den

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual -

Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel. - Manual - Image Elcykel!!?? Sjösala Elcykel - Manual - SJÖSALA ELCYKEL SJÖSALA ELCYKEL Lycka till med din nya elcykel. Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen. Den innehåller information om underhåll och hur

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007. Art Nr. 1-3083 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Augusti, 2007 Art Nr. 1-3083 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning

BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning BATTERITESTARE EM Bruks- och underhållsanvisning Inledning: Batteritestare EM är speciellt utvecklad för att kapacitetstesta batteripacken till Emotion drivhjul. Testet utförs genom att belasta batteripacken

Läs mer

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide

WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2. Snabbstartsguide WIQ-10024 MK2 WIQ-10024 MK2 Snabbstartsguide 1 1. Viktigt information om säkerhet och hantering - Denna produkt är lämplig för användning i icke-tropiska områden under 2 000 meters höjd, vilket indikeras

Läs mer

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7

LBST-604. NEXA LBST-604 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data. Uppdaterad: 23 feb 2015 1 av 7 LBST-604 NEXA LBST-604 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock

Bruksanvisning för EkoTek anropsberlock BRUKSANVISNING för EkoTek anropsberlock 9261-8277 Utgåva 5 INNEHÅLL Inledning 3 Överensstämmelse 4 Allmän information till användaren 5 Systemschema för EkoTek 6 Slå till anropsberlocken 7 Status- och

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Instruktionsbok Compact +

Instruktionsbok Compact + Compact + 140210 Sida 2 Introduktion... 3 Vad finns med vid leverans... 5 Översikt... 5 Ovansidan... 5 Framkanten... 5 Högerkanten... 5 Undersidan... 5 Komma igång... 6 Sätt i batteriet... 6 Slå på eller

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Produkten har ett års funktionsgaranti, för problem som uppstår vid normal användning. Mini Mobile Phones garanti upphör om inte behandlas med omsorg eller enheten öppnas. Eventuell information

Läs mer