Användarhandbok för IP-telefon IP-telefon 1110 Business Communications Manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för IP-telefon IP-telefon 1110 Business Communications Manager"

Transkript

1 Användarhandbok för IP-telefon 1100 IP-telefon 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: Dokumentnummer: NN SW Datum: Augusti 2007

2 Copyright 2005 Nortel Networks Med ensamrätt. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Information, konfigurationer, tekniska data och rekommendationer i det här dokumentet anses vara korrekta och tillförlitliga men presenteras utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Användaren ansvarar för tillämpningen av de produkter som nämns i det här dokumentet. Informationen i det här dokumentet tillhör Nortel Networks. Varumärken Nortel, logotypen för Nortel och Globemark är varumärken som tillhör Nortel Networks. Microsoft, MS, MS-DOS, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla övriga varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

3 Aktivitetslista 3 Aktivitetslista Navigera i menyn Local Tools (lokala verktyg)...23 Ställa in skärmkontrasten...23 Välja språk för handenheten...23 Verktyg för bakgrundsbelysningstimer...24 Ringa ett externt samtal med hjälp av linjeknapparna...27 Ringa ett internt samtal med hjälp av linjeknappar...27 Svara på samtal...27 Svara på ett samtal under ett aktivt samtal...28 Parkera samtal...28 Få åtkomst till röstmeddelanden...28 Programmera en minnesknapp för externa namnval...28 Programmera en minnesknapp för interna namnval...29 Programmera en minnesknapp för en funktion...29 Ta bort minnesknappar...29 Användarhandbok för IP-telefon 1110

4 4 Aktivitetslista NN SW

5 Innehåll 5 Innehåll Myndighets- och säkerhetsinformation Annat Annat Regulatorisk DenAn-anmärkning för Japan Behöver du hjälp? Komma igång Om den här handboken Målgrupp Förkortningar Symboler och konventioner som används i den här handboken Relaterade publikationer Inledning Grundfunktioner Telefonknappar Telefonens display Lokala verktyg Menyn Preferences (inställningar) Menyn Local Diagnostics (lokal diagnostik) Nätverkskonfiguration Lock menu (lås meny) Konfigurera telefoninställningarna Serverbaserade funktioner Ställa in språk Välj ringsignal Se och redigera samtalsloggen Ändra tid Använda handenheten Ringa ett samtal Programmerbara knappar Användarhandbok för IP-telefon 1110

6 6 Innehåll NN SW

7 7 Myndighets- och säkerhetsinformation Utrustningen har testats och uppfyller kraven för digital utrustning i klass B i del 15 i FCC-reglerna. Gränsvärdena är utformade för att ge rimligt skydd mot farliga störningar vid installation i bostäder. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Men det finns ingen garanti för att enskilda installationer inte ska orsaka störningar. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagningen, vilket du kan avgöra om du stänger av och sätter på utrustningen, kan du försöka rätta till störningarna genom att prova någon av följande åtgärder: Vrid på mottagarantennen eller ställ den på en annan plats. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Obs! Gör inga ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av Nortel. Sådana ändringar kan medföra att du inte längre är behörig att använda utrustningen. Denna digitala apparat i klass B uppfyller Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Varningar: Det här är en klass B-produkt. I en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar. I så fall måste användaren vidta nödvändiga åtgärder. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor uppfylls: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla störningar, inklusive störningar som leder till oönskad funktionspåverkan. Sekretessen i kommunikationen kan inte garanteras vid användning av denna telefon. Förhindra radiostörning genom att bara använda denna enhet inomhus och inte i närheten av fönster. Användarhandbok för IP-telefon 1110

8 8 Myndighets- och säkerhetsinformation Tabell 1 innehåller EMC-uppfyllanden för olika domsagor. Tabell 1 EMC-uppfyllande Domsaga Standard Beskrivning USA FCC CFR 47 Part 15 Emissioner i klass B: FCC-regler för radiofrekvensenheter Kanada ICES-003 Emissioner i klass B: Krav för störningsgenererande utrustning: Digital apparat Australien/ Nya Zeeland AS/NZS 3548 CISPR 22 Emissioner i klass B: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EU EN Emissioner i klass B: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EN Informationsteknologiutrustning - Immunitetsegenskaper Gränsvärden och mätmetoder EN Gränsvärden för harmoniska strömemissioner (utrustningens ingångsström <= 16 A per fas) EN Begränsning av spänningsvariationer och flimmer i lågspänningssystem för utrustning med strömklassning <= 16 A Japan VCCI Begränsningar kring frivilliga kontrollmätningar. Annat Australien: AS/ACIF S004: Prestandakrav på röstfrekvens för kundanpassad utrustning Utrustningen uppfyller kraven för CE-märkning. EU-länder: Enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra gällande förordningar för EMC -och LVD-direktiven. En kopia av deklarationen kan erhållas från products/announcements/eumrdc/index.html eller Nortel Networks GmbH med adress: Ingolstaedter Strasse 14-18, München, Tyskland.Tabell 2 innehåller EMC-uppfyllanden för olika domsagor. Tabell 2 EMC-uppfyllande Domsaga Standard Beskrivning USA FCC CFR 47 Part 15 Emissioner i klass A: FCC-regler för radiofrekvensenheter (se kommentarerna 1 och 2) Kanada ICES-003 Emissioner i klass A: Krav för störningsgenererande utrustning: Digital apparat Australien/ Nya Zeeland AS/NZS 3548 CISPR 22 Emissioner i klass A: Informationsteknologiutrustning Radiostörning NN SW

9 Myndighets- och säkerhetsinformation 9 Tabell 2 EMC-uppfyllande Domsaga Standard Beskrivning EU EN Emissioner i klass A: Informationsteknologiutrustning Radiostörning EN Informationsteknologiutrustning - Immunitetsegenskaper Gränsvärden och mätmetoder EN Gränsvärden för harmoniska strömemissioner (utrustningens ingångsström <= 16 A per fas) EN Begränsning av spänningsvariationer och flimmer i lågspänningssystem för utrustning med strömklassning <= 16 A Obs! Utrustningen har testats och uppfyller kraven för digital utrustning i klass A i del 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att ge rimligt skydd mot skadlig störning när utrustningen används i en kommersiell miljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Användning av denna utrustning i ett bostadsområde kan orsaka skadlig störning, i vilket fall användaren måste korrigera störningen på egen bekostnad. Användaren får inte göra några ändringar som inte uttryckligen godkänts av Nortel Networks. Alla sådana ändringar kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen Vrid på mottagarantennen eller ställ den på en annan plats. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Obs! Användaren får inte göra några ändringar som inte uttryckligen godkänts av Nortel Networks. Alla sådana ändringar kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen Denna digitala apparat i klass A uppfyller Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Varningar: Det här är en klass A-produkt. I en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar. I så fall måste användaren vidta nödvändiga åtgärder. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor uppfylls: (1) enheten får inte orsaka störningar och (2) enheten måste hantera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten." Användarhandbok för IP-telefon 1110

10 10 Myndighets- och säkerhetsinformation Sekretessen i kommunikationen kan inte garanteras vid användning av denna telefon. Förhindra radiostörning genom att bara använda denna enhet inomhus och inte i närheten av fönster. Tabell 3 Säkerhetsstandarder Domsaga Standard Beskrivning USA UL ITE-utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav Kanada CSA ITE-utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav EU EN A11 ITE-utrustning - Säkerhet - Del 1: Allmänna krav Australien/ Nya Zeeland AS/NZS :2003 Säkerhet för informationsteknikutrustning Annat USA/Kanada: Kompatibilitet med hörselhjälpmedel (HAC) enligt FCC del 68 Utrustningen uppfyller kraven för CE-märkning. EU-länder: Enheten uppfyller de grundläggande kraven och andra gällande förordningar för direktiv 1999/5/EG. En kopia av deklarationen kan erhållas av Nortel Networks GmbH med adress: Ingolstaedter Strasse 14-18, München, Tyskland. NN SW

11 Myndighets- och säkerhetsinformation 11 Regulatorisk DenAn-anmärkning för Japan Användarhandbok för IP-telefon 1110

12 12 Myndighets- och säkerhetsinformation NN SW

13 13 Behöver du hjälp? I det här avsnittet beskrivs hur du får hjälp med produkter och tjänster från Nortel. Få hjälp på Nortels webbplats Det bästa sättet att få teknisk support för Nortel-produkter är via Nortels webbplats för teknisk support: På den här webbplatsen får du snabbt tillgång till programvara, dokumentation, bulletiner och verktyg som hjälper dig att hantera problem med Nortel-produkter. På webbplatsen kan du: hämta programvara, dokumentation och produktbulletiner söka på webbplatsen för teknisk support och i Nortels kunskapsbas och få svar på tekniska frågor anmäla dig för automatiska meddelanden om ny programvara och dokumentation för Nortel-utrustning öppna och hantera tekniska supportärenden Få hjälp per telefon från ett Nortel Solutions Center Om du har ett Nortel-supportkontrakt och inte hittar den information du behöver på Nortels webbplats för teknisk support kan du få hjälp via telefon från ett Nortel Solutions Center. I Nordamerika ringer du NORTEL ( ). Utanför Nordamerika går du till följande webbplats, så hittar du telefonnumret för din region: Få hjälp från en expert genom att använda en Express Routing Code Behöver du få tillgång till ett Nortelcenter för tekniska lösningar kan du använda en Express Routing Code (ERC), så kopplas ditt samtal snabbt till en specialist på din Nortel-produkt eller tjänst. ERC-koden för din produkt eller tjänst hittar du på: Få hjälp via en Nortel-distributör eller återförsäljare Om du har köpt ett servicekontrakt för din Nortel-produkt av en distributör eller auktoriserad återförsäljare kan du kontakta den tekniska supporten hos den distributören eller återförsäljaren. Användarhandbok för IP-telefon 1110

14 14 Behöver du hjälp? NN SW

15 15 Kapitel 1 Komma igång I det här avsnittet finns information om följande avsnitt: Om den här handboken på sidan 15 Målgrupp på sidan 15 Förkortningar på sidan 15 Symboler och konventioner som används i den här handboken på sidan 16 Relaterade publikationer på sidan 16 Om den här handboken I den här handboken anges hur en maskinvaruinstallerare eller en användare av IP Phone 1110 kan konfigurera och använda IP Phone Målgrupp Den här handboken är avsedd för dem som installerar och använder IP Phone I denna handbok förutsätts att du är van vid att använda telefoner från IP Phone 1100-serien. Mer information finns i IP Phone 1120E User Guide (NN ) eller IP Phone 1140E User Guide (NN ). Förkortningar Följande är en lista på förkortningar som används i denna handbok. Tabell 1 Förkortning AEM LCD PoE Beskrivning Expansionsmodul för tillbehör (accessory expansion module) Bildskärm med flytande kristaller (liquid crystal display) Ström via Ethernet (power over Ethernet) Användarhandbok för IP-telefon 1110

16 16 Kapitel 1 Komma igång Symboler och konventioner som används i den här handboken De här symbolerna används för att markera viktig information: Varning: Informerar dig om situationer då du kan skada utrustningen. Varning: Informerar dig om situationer då du kan få elektriska stötar. Varning: Informerar dig om situationer då systemet kan gå sönder eller inte fungera korrekt. Obs! En anteckning används för att ange viktig information. Tips: Ger dig ytterligare information som kan hjälpa dig att utföra en uppgift.! Säkerhetsinformation: Anger när en standardinställning måste ändras av systemsäkerhetsskäl eller när administratören måste fatta beslut om vilken systemsäkerhetsnivå som behövs för systemet. Relaterade publikationer Relaterade publikationer anges i listan nedan. Om du vill ha specifik information kan du använda huvudindexet i ditt systems dokumentation. IP Phone 1120E User Guide (NN ) IP Phone 1140E User Guide (NN ) NN SW

17 17 Kapitel 2 Inledning Med IP Phone 1100 överförs rösttrafik och data till datorn via direkt anslutning till ett LAN-nätverk (Local Area Network). IP Phone 1110 stöder inte expansionsmodulen för telefoner i IP Phone 1100-serien. Vissa funktioner som beskrivs i handboken kan inte användas på alla telefoner. Fråga systemadministratören vilka funktioner du kan använda. I den här handboken visas etiketter för programknappar direkt ovanför programknapparna. Grundfunktioner Din IP Phone 1110 har följande funktioner: fyra programknappar Obs! Vissa IP Phone 1110-telefoner är inte konfigurerade att fungera med programknappar. Fråga systemadministratören om detta. pixelbaserad LCD-skärm med hög upplösning och justerbar kontrast högtalare för uppringning eller avlyssning med luren på volymknappar med vilka volymen för ringsignal, högtalare och handenhet kan justeras två icke-programmerbara knappar för samtalshantering: Parkera Avsluta fyra funktionsknappar: Tjänster Message/Inbox (meddelande/inkorg) Expand to PC (koppla till PC) Line (linje) inbyggd 10/100 Ethernet-switch som möjliggör delad datoråtkomst Användarhandbok för IP-telefon 1110

18 18 Kapitel 2 Inledning automatisk nätverkskonfiguration kan användas med hörapparat Varning: Risk för skador på utrustningen Anslut inte IP Phone 1110 till ett vanligt ISDN- eller telefonjack. eftersom IP-telefonen kan ta stor skada av det. Be systemadministratören om hjälp, så att du är säker på att du ansluter telefonen till ett Ethernet-uttag av typen 10/100/ 1000BaseT. Varning: Risk för skador på utrustningen Använd inte IP Phone 1110 utomhus. IP Phone 1110 är endast avsedd för inomhusbruk. Figur 1 på sidan 18 visar IP Phone Figur 1 IP Phone 1110 Funktionsstatuslampa* Visuell signal/ Message Waiting-indikator (meddelande väntar) Handenhet Högtalare Knappen Services (tjänster) Volymknappar LCD-skärm Programknappar Navigeringsknappar Knappen Message/ Inbox (meddelande/inkorg) Knappen Enter Knappen Goodbye (avsluta) Knappen Hold (parkera) Knappen Line (linje) Knappen Expand to PC (koppla till PC) Knappsats *Obs! Funktionsstatuslampan avger en användardefinierad signal om servern har funktioner för det. Kontakta systemadministratören om du vill få reda på om du kan använda funktionen. NN SW

19 Kapitel 2 Inledning 19 Telefonknappar I vissa regioner erbjuds IP Phone 1110 med knapphättor med engelska textetiketter. Text inom parentes anger alternativ knapptext, exempelvis (Services) (tjänster). Fwd Programknapparna sitter nedanför visningsområdet. LCD-etiketten ovanför respektive knapp varierar med vilken funktion som är aktiv. (Volume +) (volym +) (Volume -) (volym -) Använd volymknapparna om du vill justera volymen för ringsignal, telefonlur, headset, högtalare och högtalarfunktion. Tryck på den översta knappen när du vill höja volymen och den nedersta när du vill sänka volymen. Använd navigeringsknapparna om du vill bläddra genom menyer och listor som visas på LCD-skärmen. Tryck på kanterna av knapparna när du vill flytta uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger. Mittenknappen är en Enter-knapp. (Line) (linje) (Hold) (parkera) Använd knappen Enter, som är den mittersta av navigeringsknapparna, när du bekräftar menyval. I de flesta menyer kan du använda Enter-knappen i stället för programknappen Select (välj). Använd knappen Line (DN) (programmerbar minnesknapp) om du vill öppna linjen och aktivera uppringning med luren pålagd. Ingen statusikon eller lysdiod är kopplad till knappen. Tryck på knappen Hold (parkera) när du vill parkera ett aktivt samtal. Tryck på den blinkande linjeprogramknappen (DN), så återgår du till det parkerade samtalet. Använd knappen Expand to PC (koppla till PC) om du vill använda externa serverprogram. (Expand to PC) (koppla till PC) Använd knappen Goodbye (avsluta) när du vill avsluta ett aktivt samtal. (Goodbye) (avsluta) När ett meddelande väntar blinkar den röda indikatorn Visual Alerter/ Message Waiting (visuell signal/meddelande väntar). Indikatorn blinkar även när ringsignalen avger ljud. När den fasta programvaran för IP Phone 1110 uppdateras, blinkar den blå indikatorn Feature Status Lamp (funktionsstatuslampa). Kontakta administratören om du vill få reda på om ytterligare funktioner kan användas. Användarhandbok för IP-telefon 1110

20 20 Kapitel 2 Inledning (Services) (tjänster) (Services) (tjänster) (Services) (tjänster) (meddelande/inkorg) Tryck på knappen Services (tjänster, programmerbar minnesknapp) när du vill öppna den bläddringsbara menyn Feature Display (funktionsvisning) (FUNKTION *900), som innehåller hot desking-funktionen. Tryck på knappen Services (tjänster) två gånger om du vill öppna menyn Local Tools (lokala verktyg) och använd navigeringsknapparna till att öppna följande poster: 1. Preferences (inställningar) 2. Local Diagnostics (lokaldiagnostik) 3. Network configuration (nätverkskonfiguration) 4. Lock Menu (lås meny) Systemadministratören kan skapa ett lösenord till menyn Tools (verktyg). Kontakta systemadministratören om uppmanas att ange ett lösenord när du ska öppna menyn. Tryck på knappen Meddelande/Inkorg (programmerbar minnesknapp) om du vill öppna CallPilot-brevlådan. Mer information om alternativ för brevlådan finns i CallPilot Quick Reference Card (lathund). Telefonens display Din IP Phone 1110 LCD-skärm har två displayområden: Det mellersta displayområdet innehåller enradig information för poster, exempelvis nummer som ringt, namn på personer som ringt, funktionsmeddelandesträng, användarangivna siffror, datum- och tidsinformation och telefoninformation. I det nedre visningsområdet visas etiketter för de fyra programknapparna. Lokala verktyg Många av de alternativ som tas upp i det här avsnittet gäller endast administratörer. Gör inga ändringar utan anvisningar från en administratör. Din IP Phone 1110 har både lokala verktyg och serverbaserade funktioner. Lokala verktyg nås via menyn Local Tools (lokala verktyg). Tryck på -knappen snabbt två gånger så öppnas menyn Local Tools (lokala verktyg) och du får tillgång till följande poster: 1. Preferences (inställningar) 2. Local Diagnostics (lokaldiagnostik) 3. Network configuration (nätverkskonfiguration) 4. Lock Menu (lås meny) NN SW

21 Kapitel 2 Inledning 21 Menyn Preferences (inställningar) Använd menyn Preferences (inställningar) om du vill välja lokala visningsinställningar. Menyn Preferences (inställningar) ger tillgång till följande lokala verktyg: 1. Kontrast 2. Language (språk) 3. Bakgrundsbelysningstimer Verktyg för bakgrundsbelysningstimer Med verktyget för Bakgrundsbelysningstimer kan du välja hur länge LCD-skärmen ska vara upplyst när telefonen inte används. Obs! Bakgrundsbelysningstimern har formatet xxx, där xxx är tiden i minuter eller timmar. Verktyget Language (språk) Använd verktyget Language (språk) till att välja det språk som ska användas i menyn Local tools (lokala verktyg) på telefonen. Välj visningsspråk för serverbaserade funktioner med Language feature (språkfunktion) i avsnittet Telephone features (telefonfunktioner). Kontrastverktyg Med verktyget Contrast (kontrast) kan du göra LCD-skärmen på din IP Phone 1110 ljusare eller mörkare, så att texten blir mer lättläst. Menyn Local Diagnostics (lokal diagnostik) Obs! Verktygen för Local Diagnostics (lokal diagnostik) är endast avsedda för systemadministratören. Menyn Local Diagnostics (lokal diagnostik) har följande poster: 1. IP Set&DHCP Information (IP-enhets- och DHCP-information) 2. Network Diagnostics (nätverksdiagnostik) 3. Ethernet Statistics (Ethernet-statistik) 4. IP Networks statistics (IP-nätverksstatistik) Användarhandbok för IP-telefon 1110

22 22 Kapitel 2 Inledning Tryck på programknappen Return (återgå) om du vill återgå till undermenyn Local Diagnostics (lokal diagnostik) när du hanterar verktyg i undermenyn Local Diagnostics. Använd knappen Return (återgå) när du snabbt vill samla in information och köra tester utan att avsluta och öppna menyn Local tools (lokala verktyg). Ett exempel: du kan kontrollera Ethernet-statistiken, trycka på Return (återgå) och sedan starta diagnosverktyget för nätverk och pinga en IP-adress. IP Set&DHCP Information (IP-enhets- och DHCP-information) Systemadministratören tar del av rapporter om användning av IP-telefonen och DHCP via konfigurationsverktyget för nätverk. Network Diagnostic Tools (diagnosverktyg för nätverk) Systemadministratören diagnostiserar nätverksproblem med hjälp av diagnosverktygen för nätverk. Ethernet statistics (Ethernet-statistik) Systemadministratören tar del av rapporter om Ethernetanvändning via statistikverktyget för Ethernet. IP networks statistics (IP-nätverksstatistik) Systemadministratören tar del av rapporter om nätverksanvändning via statistikverktyget för IP-nätverk. Nätverkskonfiguration Obs! Verktyget Network Configuration (nätverkskonfiguration) är endast avsett för systemadministratören. Verktyget Network Configuration (nätverkskonfiguration) visar information som konfigurerades när telefonen installerades. Lock menu (lås meny) Obs! Verktyget Lock menu (lås meny) är endast avsett för systemadministratören. Med Lock menu (lås meny) kan systemadministratören förhindra att användare omedvetet ändrar menyposterna i Local tools (lokala verktyg). Lock menu (lås meny) är inte tillgänglig på alla system. Om menyposten är nedtonad är den inte aktiverad på telefonen. NN SW

23 23 Kapitel 3 Konfigurera telefoninställningarna I detta avsnitt beskrivs hur du anger egna inställningar för en handenhet. Följ anvisningarna i det här kapitlet om du vill: navigera i menyn Local Tools (lokala verktyg) ställa in bakgrundsbelysningstimern ställa in språk i handenheten ställa in skärmkontrasten konfigurera inställningarna för serverbaserade funktioner Navigera i menyn Local Tools (lokala verktyg) Du kan navigera i menyn Local tools (lokala verktyg) på två sätt: Bläddra och markera önskade menyposter med navigeringsknapparna Upp/Ned och välj sedan en menypost med Enter. Om en menypost har ett nummer framför sig kan du välja posten genom att trycka på motsvarande knapp på knappsatsen. När menyn Local Tools (lokala verktyg) är öppen kan du exempelvis öppna menyn Local Diagnostics (lokal diagnostik) genom att trycka på knappen 2 på knappsatsen. Ställa in skärmkontrasten Använd verktyget Contrast (kontrast) om du vill justera skärmkontrasten på din IP Phone Tryck på snabbt två gånger om du vill öppna menyn Local Tools (lokala verktyg). 2 Om du vill öppna menyn Preferences (inställningar) trycker du på 1 på telefonens knappsats. 3 Om du vill öppna menyn Contrast (kontrast) trycker du på 1 på telefonens knappsats. 4 Om du vill öka eller minska skärmkontrasten trycker du på navigeringsknapparna vänster/höger. 5 Tryck på om du vill spara ditt val eller Cancel (avbryt) om du vill lämna menyn utan att spara valet. Ändringarna sparas automatiskt. Välja språk för handenheten Använd verktyget Language (språk) till att välja det språk som ska användas i menyn Local tools (lokala verktyg) på telefonen. 1 Om du vill öppna menyn Local Tools (lokala verktyg) trycker du på snabbt två gånger. 2 Om du vill öppna menyn Preferences (inställningar) trycker du på 1 på telefonens knappsats. 3 Om du vill öppna menyn Language (språk) trycker du på 2 på telefonens knappsats. 4 Om du vill bläddra till och markera önskat språk trycker du på navigeringsknapparna Upp/Ned. Användarhandbok för IP-telefon 1110

24 24 Kapitel 3 Konfigurera telefoninställningarna 5 Välj något av följande: Välj önskat språk och återgå till menyn Preferences (inställningar) genom att trycka på. Behåll nuvarande språk och gå ur menyn Local Tools (lokala verktyg) genom att trycka på Cancel (avbryt). 6 Tryck på Exit. Ändringarna sparas automatiskt. Verktyg för bakgrundsbelysningstimer Med verktyget bakgrundsbelysningstimer kan du välja hur länge LCD-skärmen ska vara upplyst när din telefon inte används. Obs! Bakgrundsbelysningstimern har formatet xxx, där xxx är tiden i minuter eller timmar. 1 Tryck på snabbt två gånger om du vill öppna menyn Local Tools (lokala verktyg). 2 Om du vill öppna menyn Preferences (inställningar) trycker du på 1 på telefonens knappsats. 3 Om du vill öppna verktyget bakgrundsbelysningstimer trycker du på 3 på telefonens knappsats. 4 Om du vill öka eller minska skärmkontrasten trycker du på navigeringsknapparna vänster/ höger. 5 Tryck om du vill spara ditt val eller Cancel (avbryt) om du vill lämna menyn utan att spara valet. Ändringarna sparas automatiskt. Serverbaserade funktioner Mer information om vilka serverbaserade funktioner som är tillgängliga på din telefon, och hur de används, finns i användarhandboken för telefonfunktioner. Ställa in språk Välj språk för de serverbaserade funktioner som finns på din telefon. Välj en av de tre följande åtgärderna: Tryck på Funktion *501. Välj ett alternativt språk. Tryck på Funktion *502. Välj alternativt språk 2. Tryck på Funktion *503. Välj alternativt språk 3. Visningsspråket i menyn Local Tools (lokala verktyg) väljs genom funktionen Language (språk) i avsnittet Local tools (lokala verktyg). NN SW

25 Kapitel 3 Konfigurera telefoninställningarna 25 Välj ringsignal 1 Tryck på Funktion *6. 2 Tryck på 1, 2, 3, 4, eller Next (nästa) om du vill höra de olika ringsignalerna. 3 Välj ringsignal genom att trycka på OK. Se och redigera samtalsloggen 1 Tryck på Funktion Bläddra igenom och ändra samtalsloggen med navigeringsknapparna. Obs: Kontakta din systemadministratör om du vill aktivera funktionen samtalslogg. Ändra tid När din IP Phone 1110 finns i en annan tidszon än systemet visas systemtid i stället för lokal tid på displayen. Du kan ändra tiden som visas på displayen. Innan du börjar ska du beräkna tidsskillnaden, i timmar, mellan servertid och lokal tid. 1 Tryck på Funktion * Tryck på Ändra. 3 Om du vill växla mellan att lägga till och dra ifrån tid trycker du på *. 4 Använd knappsatsen om du vill ange antalet timmar mellan lokal tid och systemtid. 5 Om du vill ange steg på en halvtimme trycker du på #. 6 Tryck på OK. Det kan ta upp till en minut innan ändringen visas på displayen. Användarhandbok för IP-telefon 1110

26 26 Kapitel 3 Konfigurera telefoninställningarna NN SW

27 27 Kapitel 4 Använda handenheten I det här avsnittet beskrivs hur du kan använda handenheten till att ringa samtal besvara samtal parkera ett samtal programmera minnesknappar få åtkomst till röstmeddelanden Ringa ett samtal Det finns många sätt att ringa ett samtal på, beroende på hur telefonen är programmerad och vilken typ av samtal du vill ringa. Ringa ett externt samtal med hjälp av linjeknapparna 1 Lyft telefonluren. 2 Tryck på en linjeknapp och ange en via-kod. 3 När du hör en ton på den externa linjen slår du det externa telefonnumret. Obs: Kontakta systemadministratören och be om en lista med via-koder. När du anger en via-kod på en PRI- eller röst-över-ip-linje hörs ingen kopplingston. Ringa ett internt samtal med hjälp av linjeknappar 1 Lyft telefonluren. 2 Tryck på en linjeknapp. 3 Slå anknytningsnumret. Kontakta systemadministratören och be om en lista med anknytningsnummer. Svara på samtal Lyft luren när telefonen ringer och ljuset blinkar. Användarhandbok för IP-telefon 1110

28 28 Kapitel 4 Använda handenheten Svara på ett samtal under ett aktivt samtal 1 Om du vill parkera det aktiva samtalet trycker du på. 2 Tryck på linjeknappen för det inkommande samtalet. 3 När du vill avsluta samtalet trycker du på. 4 När du vill ta upp ett parkerat samtal trycker du på. Parkera samtal 1 Tryck på under ett aktivt samtal. 2 När du vill ta upp ett parkerat samtal trycker du på. Få åtkomst till röstmeddelanden 1 Lyft telefonluren. 2 Om du vill få åtkomst till röstmeddelande trycker du på. 3 Logga in med lösenordet till din röstbrevlåda. 4 Tryck på OK eller RETRY (försök igen) Programmerbara knappar Systemadministratören definierar de två programmerbara knapparna som linje-, internkom- eller minnesknappar. Om du vill ha mer information kontaktar du systemadministratören. Minnesknappar definieras inte som linjeknappar. På minnesknapparna lagras interna och externa telefonnummer eller funktioner som du kan aktivera med ett enkelt tryck. Du kan programmera en minnesknapp med ett nytt telefonnummer eller en ny funktion. Programmera en minnesknapp för externa namnval 1 Tryck på Funktion *1. 2 Tryck på en tillgänglig minnesknapp. 3 Ring upp det externa telefonnumret, inklusive prefix och riktnummer, om det behövs. 4 Tryck på OK för att spara telefonnumret. NN SW

29 Kapitel 4 Använda handenheten 29 Programmera en minnesknapp för interna namnval 1 Tryck på Funktion *2. 2 Tryck på en minnesknapp. 3 Slå anknytningsnumret. 4 Tryck på OK för att spara anknytningsnumret. Programmera en minnesknapp för en funktion 1 Tryck på Funktion *3. 2 Tryck på en minnesknapp. 3 Tryck på Funktion och ange funktionskoden. 4 Tryck på OK för att lagra funktionskoden. Ta bort minnesknappar 1 Tryck på Funktion *1. 2 Tryck på en minnesknapp. 3 Tryck på OK om du vill ta bort telefonnumret som är sparat på knappen. Användarhandbok för IP-telefon 1110

30 30 Kapitel 4 Använda handenheten NN SW

Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager

Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien. IP Phone 1110 Business Communications Manager Användarhandbok för expansionsmodul till IP Phone 1100-serien IP Phone 1110 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Dokumentnummer: NN40050-118-SW Datum: Augusti

Läs mer

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Audio Conference Phone BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Audio Conference Phone 2033 BCM50 2.0 Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40050-102-SW Datum: Augusti 2006 Copyright

Läs mer

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995222 01 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2004 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0995234_01 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Phone får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Artikelnr. P0987198 Utgåva 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Användarhandbok Komma igång 3 Med Business Communications Manager i2002 Internet Telephone får du röst- och datafunktioner

Läs mer

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok

Nortel Networks IP-telefon 2001. Användarhandbok Artikelnr. P0609364 02 5 mars 2004 Business Communications Manager Nortel Networks IP-telefon 2001 Användarhandbok Komma igång 3 Med Nortel Networks IP-telefon 2001 får du röst- och datafunktioner på

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager

Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon. BCM Business Communications Manager Handbok för knappexpansionsmodul (KEM) för IP-telefon BCM Business Communications Manager Dokumentversion: 02 Artikelkod: N0094437 Datum: Januari 2006 Copyright Nortel Networks Limited 2006 Med ensamrätt

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Business Communications Manager M7324N Användarkort

Business Communications Manager M7324N Användarkort Business Communications Manager M7324N Användarkort 2001 Nortel Networks P0911610 Utgåva 02 Telefonen Business Communications Manager M7324N Teckenfönstret När du vill använda den översta funktionen trycker

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot

Contact Center Användarhandbok för agenter. BCM50 3.0 CallPilot Contact Center Användarhandbok för agenter BCM50 3.0 CallPilot Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.01 Artikelnummer: NN40040-101-SW Datum: Augusti 2007 Copyright Nortel Networks Limited 2005-2007,

Läs mer

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok

Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Central Svarsposition (CAP) Användarhandbok Artikelnr. N0068930 November 2005 Central svarsposition (CAP) Central svarsposition (CAP) består av en T7316E-telefon och en till nio T24- huvudindikatormoduler

Läs mer

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok

Artikelnr. P0606038 01. CallPilot. Fax Användarhandbok Artikelnr. P0606038 01 CallPilot Fax Användarhandbok CallPilot Fax Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok

Artikelnr. P0606026 01. CallPilot Message Networking Användarhandbok Artikelnr. P0606026 01 CallPilot Message Networking Användarhandbok CallPilot Message Networking Användarhandbok Copyright 2003 Nortel Networks Med ensamrätt. 2003. Informationen i det här dokumentet kan

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240-M. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK TM Calisto P240-M USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon

Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon Business Communications Manager Lathund för telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 02 Telefonistens telefon Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika externa linjer

Läs mer

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004

Call Center Användarhandbok för övervakare. Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 Call Center Användarhandbok för övervakare Artikelnr. P1007899 01 11 februari 2004 2 Call Center Användarhandbok för övervakare Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Användarhandbok för IP Phone 2007. BCM Business Communications Manager

Användarhandbok för IP Phone 2007. BCM Business Communications Manager Användarhandbok för IP Phone 2007 BCM Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 04.01 Artikelnummer: NN40050-109 Datum: September 2009 Copyright Nortel Networks Limited

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

IP400 Office Telefon 2010

IP400 Office Telefon 2010 IP400 Office Telefon 2010 Version 1 (16/05/2001) Telefon 2010... 3 Introduktion till modell 2010... 3 Handsfree (högtalare) och svar / nedkoppling... 3 Toner och ringsignaler... 4 Telefonlampan... 4 Funktioner...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon

Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon Användarkort för Business Communications Manager Telefonisttelefon 2001 Nortel Networks P0941619 Utgåva 01 Använda telefonisttelefonen Din telefon har programmerats som telefonisttelefon för specifika

Läs mer

Användarhandbok för telefonfunktioner

Användarhandbok för telefonfunktioner Användarhandbok för telefonfunktioner Business Communications Manager Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 02.01 Dokumentnummer: NN40170-101 Datum: Maj 2010 2010 Avaya Inc. Med ensamrätt. Notera Avaya

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition

one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon 9630 Användarguide Användarguide Lunds universitet 2012-04-05 Avaya one-x Deskphone Edition Lunds universitet 2012-04-05 one-x TM Deskphone Edition 9630 IP telefon Avaya one-x Deskphone Edition 9630 Användarguide IP Telefon Användarguide LDC vid Lunds universitet 08-06-23 Översikt USB port Meddelande

Läs mer

Gigaset N510 IP PRO (PoE)

Gigaset N510 IP PRO (PoE) Vaka med Gigaset N510 IP Pro Gigaset N510 IP PRO (PoE) & Handenhet C620H Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ axema Sida 1 Driftsättning av VAKA porttelefonisystem med Gigaset

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

Solidus telefonisystem

Solidus telefonisystem Solidus telefonisystem Solidus är ett nytt telefonisystem för s supportorganisation. Det ersätter våra tidigare gruppnummer, eller slingor. Samtalen kommer in via din dator, men du svarar i din bordstelefon

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok

Plantronics DA80 ljudprocessor. Användarhandbok Plantronics DA80 ljudprocessor Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Ström 4 Programvaran Plantronics Spokes 5 Installera Plantronics Hub 5 Starta Hub 5 Hub-flikar 5 Använda headsetet 6 Besvara, avsluta

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business

ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business ANVÄNDARHANDBOK Cisco Small Business SPA 300-serien IP-telefoner Modellerna 301 och 303 Juni 2010 Cisco och Cisco logotyp är varumärken som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dotterbolag i U.S.A. och

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30

Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Användarguide Avaya One-X 9630 & SBM24 Utbyggnadsmodul 2008-10-30 Hur Fungerar Din Telefon? Svara På Inkommande Samtal Hur svarar jag? Om du inte är aktiv på ett annat samtal, svara genom att lyfta Luren,

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Användarguide CX600 med MS Lync 2010 Redigerad Polycom CX600 IP Phone User Guide

Användarguide CX600 med MS Lync 2010 Redigerad Polycom CX600 IP Phone User Guide Användarguide CX600 med MS Lync 2010 Redigerad 2012-09-05 Polycom CX600 IP Phone User Guide Välkommen till en ny värld med Microsoft Lync 2010 uppdatering av telefon- och kommunikationsmjukvara. Med Lyncs

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Talknappstjänsten 1.5

Talknappstjänsten 1.5 Talknappstjänsten 1.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager

Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Telefonhandbok Cisco IP-telefonen 7960G och 7940G för Cisco CallManager Med licens och garanti Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok

Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Hjälpprogrammet Setup Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Speak docking station eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt

Läs mer

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Tillståndsikoner Din telefon Batteriets laddningsnivå Initiering av röstbrevlådan / Informationer som kan visas Programmerad mötespåminnelse

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer