A2. LP2016: Att skapa en digital verksamhetsmiljö hur och varför. Utvecklingsdagarna Christina Anderssén Kristian Smedlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A2. LP2016: Att skapa en digital verksamhetsmiljö hur och varför. Utvecklingsdagarna 8.12.2014 Christina Anderssén Kristian Smedlund"

Transkript

1 A2. LP2016: Att skapa en digital verksamhetsmiljö hur och varför Utvecklingsdagarna Christina Anderssén Kristian Smedlund

2 LP2016 Barnets/elevens roll förändras - att göra tillsammans, att delta - undersökande och skapande arbete Skolan som lärande organisation Undervisningen förändras - synen på lärande - samarbete och att skapa helheter Världen förändras - miljö, globalisering, ekonomi, arbetsliv, teknik, samhälle Synen på bildning och kompetens förändras - mångsidighet, etik, hållbarhet, - förmåga att lära sig, kunnande och interaktion

3 Mångsidig kompetens > 1. Förmåga att tänka och lära sig 2. Kulturell och kommunikativ kompetens Dessa sju centrala kompetenser ingår i i målen för varje läroämne > MÅL FÖR LÄRANDE 7. Delaktighet och hållbar utveckling 6. Arbetslivskompetens och entrepenör- skap 5. Digital kompetens 3. Vardag- kompetens 4. Multilitteracitet

4 Mångvetenskapliga lärområden och helhetsskapande undervisning Syn på lärande Värdegrund Verksamhetskultur Strukturer Läroämne Lärmiljöer ML Läroämne Samarbete Mål för fostran och undervisning Mångsidiga kompetenser Arbetssätt Grund Handledning och stöd Mål Redskap Samarbete mellan olika läroämnen och med utomstående samarbetsparter.

5 Dagen är fylld av många olika gemensamma aktiviteter där man lär av varandra Unelma. i olika lärmiljöer

6 Pedagogiska modeller för (digitalt) lärande 1. Taxonomiska modeller Blooms originala taxonomi (Benjamin Bloom,1956) Reviderade taxonomin (2001) 2. SAMR-modellen Modell för lärandets förändring med hjälp av digitala verktyg (Dr. Ruben Puentedura)

7 Taxonomins tankenivåer Skapa Värdera Analysera Tillämpa Förstå Minnas

8 Reviderade taxonomin (2001) Nivå av tänkande Nivå av kunskap 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begreppslig kunskap C. Metodkunskap D. Metakognitiv kunskap Anderson, Krathwohl m.fl. (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives.

9 Källa:

10 SAMR-modellen Omvandling Omdefiniering (R) Förändring (M) Förstärkning Förbättring (A) Ersättning (S)

11 Sammankoppling av modellerna Omdefiniering Förändring Förstärkning Ersättning

12 Vilka digitala verktyg använder vi i dag? Några exempel: Skoladministrationsprogram (Primus, Wilma, ) Pedagogisk lärplattform (Fronter, Moodle, Itslearning, ) Presentationsverktyg (Presentationer, audovisuella verktyg, grafräknare mm.) Mobila verktyg och appar (vg) Tillämningsprogram typiska för läroämnet (mvg) Plattformar för kollaborativt lärande (mvg) Sociala medier

13 LP2016: vad är nytt och vad betonar vi? Centrala förändringar Nya riktningar

14 Programmering (matematik och DK) Matematik åk 1-2 Matematik åk 3-6 Matematik åk 7-9 M12 M14 M20 Lära eleven att skapa stegvisa instruktioner och att följa dem Inspirera eleven att utarbeta instruktioner som datorprogram i en visuell programmeringsmiljö I1 (Mat. kunskap) I1 I1 Eleverna får kunskap om programmeringens grunder genom att skapa stegvisa instruktioner som också testas Eleverna planerar och utarbetar datorprogram i en visuell programmeringsmiljö Handleda eleven att utveckla sitt algoritmiska tänkande och sina färdigheter att tillämpa matematik och programmering för att lösa problem Eleverna fördjupar sitt algoritmiska tänkande. De programmerar och tränar samtidigt god programmeringspraxis. Eleverna tillämpar egna eller färdiga datorprogram i matematikstudierna.

15

16 Scratch en visuell programmeringsmiljö

17 Varför programmering i LP2016? Datalogiskt tänkande - grundläggande allmänbildning, medborgarfärdighet Jämlikhet/jämställdhet (kön, familj, kamratkrets etc.) IKT har blivit komsumtionsbetonad och ytlig Makroperspektivet: andra länder går förbi Finland (ex. Storbritannien, USA, Estland) Behovet av IT-kunniga stort även framöver (var ska IT-jobben finnas?) OBS! ALLA ska INTE bli programmerare

18 Digital kompetens i LP2016 Digital kompetens är en viktig medborgarfärdighet, både i sig och som en del av multilitteraciteten. Den är både föremål och redskap för lärandet. Alla elever ha möjligheter att utveckla sin digitala kompetens IKT ska systematiskt användas i den grundläggande utbildningens alla årskurser, i de olika läroämnena, i de mångvetenskapliga lärområdena och i det övriga skolarbetet

19 Digital kompetens i LP16, fyra huvudområden 1) Praktiska färdigheter och egen produktion 2) Ansvarsfulla och trygga arbetssätt 3) Informationshantering samt undersökande och kreativa arbetssätt 4) Kommunikation och nätverksbildning

20 Presenterande vs. undersökande pedagogik Exempel från geometri: I en rätvinklig triangel gäller följande samband mellan sidornas längder:

21 Alt. Undersökande metod Mera öppen frågeställning Automatiskt mer elevcentrerad Via ett undersökande (forskningsorienterat) arbetssätt tar eleverna själva fram t.ex. en formel, regel etc. Lämpliga hjälpmedel behövs digitala verktyg konkretiseringsmaterial

22 Exemplet Pythagoras Ta fram ett samband mellan sidornas längder för en triangel som har en rät vinkel. Vid behov: Rita tre kvadrater, vars sidor sammanfaller med triangelns sidor. Undersök kvadraternas areor. Överför sambandet mellan kvadraterna till sidornas längder Slutsatsen: Bilda en allmängiltig regel för sambandet i triangeln invid.

23 Reviderade taxonomin (2001) Nivå av tänkande Nivå av kunskap 1. Minnas 2. Förstå 3. Tillämpa 4. Analysera 5. Utvärdera 6. Skapa A. Faktakunskap B. Begreppslig kunskap C. Metodkunskap D. Metakognitiv kunskap Anderson, Krathwohl m.fl. (2001) A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing. A Revision of Bloom s Taxonomy of Educational Objectives.

24 Tillämpning för trendanalys: Gapminder

25 Utvärdering av digital kompetens? LP2016: Digital kompetens ingår i minst ett mål i de olika läroämnena Nya och alternativa bedömningsmetoder behövs: Digital kompetens Kollaborativa färdigheter, samarbetsfärdigheter Kreativitet, nyskapande Metakognitiva färdigheter mm. Formativa bedömningens stora möjligheter Självbedömning Digitala prov (online-test, lärplattformen mm.)

26 Olika bedömningsmetoder kan sammanföras: ipsativ bedömning Ipsativ = självrefererande Elevens arbeten dokumenteras i en eportfolio Oberoende av plats och tid Bedömning av den enskilda eleven kunskapskraven enligt LP2016 (OBS Inte relativ bedömning!) Styrkor och svagheter beskrivs prestationer jämförs med tidigare och kommande Olika modeller: Ex. eportfolio + självbedömning + utvecklingssamtal ( vitsord)

27 Forskning och resultat i användning av ikt i undervisningen exempel itec - Innovative Technologies for Engaging Classrooms, EUN-projekt i 20 länder (14 undervisningsministerier) Läs om de positiva resultaten på och a) Evaluation results (pdf) b) Project Summary 2014 (video)

28 Bordsdiskussion: Välj något av följande tema kring LP2016 och diskutera både möjligheter (+) och hotbilder (-) 1. Hur ska vi möjliggöra/garantera att eleverna får den digitala kompetens som LP2016 förutsätter? 2. Programmering som del av LP Hitta på nya elevcentrerade uppgifter på omvandlingsnivå i SAMR-modellen. 4. Kompetenser och nya arbetsmetoder: hur klarar vi av att bedöma elevens arbete?

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen

KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN. Den allmänbildande utbildningen KVALITETSREKOMMENDATION FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN Den allmänbildande utbildningen Utvecklandet av kvaliteten på den internationella verksamheten i Finland är förankrad i tanken om internationalismen

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV

DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV EN RESUMÉ AV BOKEN DESIGN FÖR LÄRANDE ETT MULTIMODALT PERSPEKTIV AV STAFFAN SELANDER & GUNTHER KRESS Juni 2011 Cecilia Montén Maria Zevenhoven 1 Inledning För att anpassa skolan och undervisningen till

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN!

ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! FAKTAA EXPRESS 12/2011 JÄÄVÄTKÖ ULKOMAALAISET KORKEAKOULUOPISKELIJAT SUOMEEN VALMISTUTTUAAN? S. 1 NUMMER 3B/2014 ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! Vad och hur man lär sig inom Youth in Actionprojekt Den

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Varför BfL Fem strategier Förtydliga och förstå mål och kriterier Andreia Balan Utgångspunkter Förändrad kunskapssyn - lärande är en meningsskapande process och inte överföring av

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

UF Vad gör människor - vad händer i stan?

UF Vad gör människor - vad händer i stan? Geografi Modersmål Samhällslära Kemi Gymnastik Biologi UF-programmen i läroplanen Matematik Språk UF Vad gör människor - vad händer i stan? Bildkonst Fysik UF Stigen för företagsamhetsfostran UF Start

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning

Arbeta med Formativ bedömning. Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning 1 Arbeta med Formativ bedömning Hur lärplattformar kan hjälpa stressade lärare att arbeta med formativ bedömning itslearning

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer