Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo"

Transkript

1 REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras som en naturlig del av undervisningen, både som stöd för inlärningen och undervisningen samt för att ge alla elever informations- och kommunikationstekniska färdigheter. Målsättningen är att en elev efter den grundläggande utbildningen har tillägnat sig de färdigheter och kompetenser som behövs i framtidens samhälle. IKT stöder elevernas växande och främjar medborgarfärdigheterna, som fungerar som verktyg för djupgående, förståelsebaserad och kreativ användning av det inlärda. IKT är ett hjälpmedel som eleverna kan använda när de studerar ensamma eller i grupp och som stärker motivationen för förståelseinriktat lärande i skolan samt i lärande utanför skolan. Lärandet kräver aktivitet av eleven, vilket användning av IKT i undervisningen medför. För att främja och stöda lärande av bästa kvalitet utvecklas, tas i bruk och tillämpas informations- och kommunikationsteknik mångsidigt i alla skolor i den dagliga undervisningen och det dagliga lärandet. Läroplanen för informations- och kommunikationsteknik i de svenskspråkiga skolorna i Esbo fungerar i interaktion med den övriga läroplanen så att informations- och kommunikationstekniken stöder elevens inlärningsprocess, lärarens arbete och utvecklingen av skolans verksamhetskultur.

2 1. MÅL FÖR INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSKUNSKAP PRAKTISKA FÄRDIGHETER FÄRDIGHETER I INFORMATIONSHANTERING KOMMUNIKATIONS- FÄRDIGHETER DATASÄKERHET OCH NÄTETIKETT Eleven övar sig i grunderna i IKT Eleven kan skapa eget arbete med text och bild med hjälp av IKT Eleven bekantar sig med olika medier Eleven bekantar sig med nätetikettens grundprinciper Eleven kan grunderna i IKT och övar sig att använda IKT i sitt skolarbete Eleven övar sig att söka information på internet och att framställa information Eleven övar sina kommunikationsfärdigheter med hjälp av olika medier Eleven kan och följer nätetikettens grundprinciper samt bekantar sig med datasäkerhetens grundprinciper Eleven har grundläggande tekniska färdigheter för att använda IKT i skolarbetet Eleven behärskar olika sätt att söka information och lär sig värdera informationen hon hittat. Eleven kan göra en presentation med hjälp av IKT. Eleven kan kommunicera genom olika medier Eleven känner till grunderna i upphovsrättslagen. Eleven kan tillämpa nätetikettens grundprinciper. Åk 7-9 Eleven fördjupar sina kunskaper och kan använda IKT:ns möjligheter självständigt Eleven kan använda olika informationskällor och förhåller sig kritiskt till informationens tillförlitlighet. Eleven kan bearbeta den sökta informationen och bedöma informationens relevans. Eleven kan använda olika medier ändamålsenligt och ansvarsfullt för kommunikation och som medel för samarbete Eleven tillämpar nätetikettens principer. Eleven följer principer för datasäkerhet. Eleven kan framställa information med hjälp av IKT.

3 2. INNEHÅLLSDEFINITIONER 2.1. Praktiska färdigheter Eleven övar sig i grunderna i IKT Bekantar sig med tangentbordets vanligaste funktioner samt övar sig att använda båda händerna och musen Bekantar sig med textbehandlingsprogram och ritprogram som används i skolarbetet Övar sig att öppna, spara och skriva ut Bekantar sig med användning av mobila/tekniska apparater som finns tillgängliga Eleven kan grunderna i IKT och övar sig att använda IKT i sitt skolarbete Bekantar sig med presentationsteknik och bildbehandlingsprogram Formaterar text och bild Övar användning av bildläsare & digitala bilder Övar användning av flera olika program samtidigt Bekantar sig med ljud, musik och rörlig bild Eleven har grundläggande tekniska färdigheter för att använda IKT i skolarbetet Bekantar sig med kalkylprogram samt användning av grafer och tabeller Kan spara dokument och bilder i olika filformat Kan självständigt använda/arbeta med de e-läromedel som finns tillgängliga Eleven fördjupar sina kunskaper och kan använda IKT:ns möjligheter självständigt Fördjupar sig och tillämpar innehållet i tidigare årskurser Övar sig att använda grafisk layout mångsidigt i sina arbeten

4 2.2 Färdigheter i informationshantering Eleven kan skapa eget arbete med text och bild med hjälp av IKT Eleven övar sig att söka information på internet och att framställa information Eleven behärskar olika sätt att söka information och lär sig värdera informationen hon hittat. Eleven kan göra en presentation med hjälp av IKT. Eleven kan använda olika informationskällor och förhåller sig kritiskt till informationens tillförlitlighet. Eleven kan bearbeta den sökta informationen och bedöma informationens relevans. Kan ändra teckensnitt och teckenstorlek i ett ordbehandlingsprogram Kan framhäva enskilda ord med fetstil/kursiv Kan markera text Kan infoga bild och text (kopiera/klistra in) Kan spela in ljud Kan fotografera med digitalkamera Kan rita och färglägga egna figurer med hjälp av givna verktyg, t.ex. oval, rektangel Bekantar sig med användning av en sökmotor Kan söka och hittar material enligt anvisningar Kan överföra bilder från en digitalkamera till en dator Övar sig att göra en animation Ljudinspelning Reflekterar över bilder i olika medier Kan använda en sökmotor för mer avancerad sökning på Internet Känner till och kan använda uppslagsverk på internet. Övar sig att ange källa för material Granskar och använder källor Kan göra enkla bildredigeringar, klippa bild, förminska/förstora bild Bekantar sig med bildbehandlingsprogram Övar sig att göra multimediepresentationer i ett presentationsprogram Kan göra en enkel film Kan spela in och mixa ihop ljud Introduktion av källkritiskt tänkande Lär sig hur man anger de källor man använt. Eleven kan framställa information med hjälp av IKT Fördjupar sig i bildbehandling Kan foga ihop olika digitala bilder till en bild Kan självständigt använda internet som referensverktyg, kan använda olika sökstrategier samt granska och värdera olika källor.

5 2.3 Kommunikationsfärdigheter Eleven bekantar sig med olika medier Bekantar sig med att använda telefon; välja telefonnummer, presentera sig själv vid namn, sakligt framföra sin sak och sakligt avsluta samtalet, kunna lämna ringbud, kan ringa nödnumret 112 Reflekterar över medievanor; fördelar, nackdelar, konsekvenser Bekantar sig med skillnader mellan fakta, fiktion och reklam Bekantar sig med tv, film och dataspel Bekantar sig tillsammans med läraren med internet genom att använda särskilt utvalda resurser Eleven övar sina kommunikationsfärdigheter med hjälp av olika medier Kan skicka och besvara ett e- postmeddelande Känner till sitt ansvar, rättigheter och skyldigheter som användare av e-post Kan med lärarens hjälp göra inlägg i en blogg. Reflekterar över olika synsätt som presenteras i olika medier Eleven kan kommunicera genom olika medier Kan bifoga filer till ett e-post meddelande Övar sig på olika kommunikationssätt på nätet Bekantar sig med nätgemenskaper - communities Känner till fördelar och faror med att använda social media. Bekantar sig med online samarbete Eleven kan använda olika medier ändamålsenligt och ansvarsfullt för kommunikation och som medel för samarbete Bekantar sig med olika möjligheter att skapa innehåll på webben Använder lärplattformer Kan använda de databaser och uppslagsverk online som finns tillgängliga via skolans datorer.

6 2.4 Datasäkerhet och nätetikett Eleven bekantar sig med nätetikettens grundprinciper Eleven kan och följer nätetikettens grundprinciper samt bekantar sig med datasäkerhetens grundprinciper Eleven känner till grunderna i upphovsrättslagen. Eleven kan tillämpa nätetikettens grundprinciper. Eleven tillämpar nätetikettens principer. Eleven följer principer för datasäkerhet. Känner till nätetikett och de faror som finns kring internetanvändning, t.ex. bilder på nätet, olämpliga webbsidor mm. Vet hur man handskas med och använder användarnamn och lösenord Vet hur man handskas med teknisk utrustning Känner till hur man skyddar sina egna personuppgifter och känslig information Känner till virusskydd och brandvägg Känner till sitt ansvar, rättigheter och skyldigheter som Internetanvändare Kan skydda sig från skadligt material Bekantar sig med teknologins etiska och moraliska frågeställningar Känner till upphovsrätt och yttrandefrihet Känner till informationssäkerhet Kan aktivt delta i diskussioner kring de etiska aspekterna när det gäller användningen av internet. Bekantar sig med åldersbegränsningar i olika medier Känner till upphovsrättsliga aspekter

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015.

IKT-Plan. för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. IKT-Plan för Olofströms förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2014/2015. INNEHÅLL Varför behöver vi IKT? 1 Digital kompetens i fokus 2 Garanterad färdighetsnivå för

Läs mer

Enkät till förskolepersonal

Enkät till förskolepersonal Redovisning av regeringsuppdrag 2013-04-15 Dnr 71-2012:124 Bilaga Enkät till förskolepersonal 1 1. Vilket av följande stämmer bäst med ditt arbete? Jag arbetar i förskolan, framför allt med barn i åldrarna

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1 1 (5) Nationella kursplanens uppnåendemål År 5 Älta skolas uppnåendemål År 5 Delmål för förskoleklass-år 5 Älta skolas strävansmål mot År 9 Eleven skall kunna använda informationsteknik som ett verktyg

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

SKOLA 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter SKOLA 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter.

IMSE VIMSE. Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. IMSE VIMSE Ett lärarmaterial som hjälper dig att komma närmare barns dator och internetanvändande och som bidrar till tryggare digitala aktiviteter. Målgrupp: Låg och mellanstadieelever Innehåller totalt

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav

LGR 11. Kursplaner. Läroplanens kapitel 3. - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav LGR 11 Läroplanens kapitel 3 Kursplaner - Syfte - Centralt innehåll - Kunskapskrav Vad är detta? Grundskoleavdelningens utvecklingsprojekt Bedömning och betyg i Stockholm stad har sammanställt kursplanerna

Läs mer

Handlingsplan/Aktivitetsplan

Handlingsplan/Aktivitetsplan Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Handlingsplan/Aktivitetsplan ASL, Att skriva sig till läsning juni 2012 Skriva sig till läsning Projektet härstammar från Norge, där man under 1999-2002 genomförde

Läs mer

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass

Lärarmaterial Småungar & Medier. mediekompass Lärarmaterial Småungar & Medier mediekompass Småungar & Medier att arbeta med de yngre barnens medievanor Nästan hälften av alla 2-åringar har använt datorn någon gång. Det betyder att när barnen kommer

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30

Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen. IKT-plan 2015. Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Abrahamsbergsskolan Trygghet och Kunskap Utbildningsförvaltningen 2015 IKT-plan 2015 Abrahamsbergsskolans IKT-grupp 2015-03-30 Innehåll IKT-plan Abrahamsbergsskolan 2015... 2 Vad är IKT och digital kompetens?...

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för sociala medier ÖFS 2011:1 Fastställd av Kommunfullmäktige den 23 maj 2011, 88 (dnr KS 2011/80-003) Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner?

Hagaskolans IT-plan. Hur jobbar du med kommunikation på dina lektioner? Hagaskolans IT-plan På Hagaskolan är IT ett naturligt inslag i den pedagogiska verksamheten. Eleverna i årskurserna F-5 använder både datorer och ipads för att lära sig läsa och skriva, för att stimulera

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar

Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning för ungdomar Utbildningsstyrelsen ISBN 952-13-1834-1 (häft.) ISBN 952-13-1835-X (pdf) LAYOUT Studio Viiva Oy TRYCKNING Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2004

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Månadens fråga juni 2013. Standardrapport

Månadens fråga juni 2013. Standardrapport Månadens fråga juni 2013 Standardrapport Procent Antal Utbildning av eleverna inom IT och dess användning i olika verksamheter. 38,4% 713 Utbildning av lärarna inom IT-användning och IT-nytta. 75,5% 1402

Läs mer

Kommentarmaterial till kursplanen i bild

Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Kommentarmaterial till kursplanen i bild Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-598 191 90 Fax: 08-598 191 91 E-post: order.fritzes@nj.se

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer