Sammanfattning av infodagarna 9-10 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av infodagarna 9-10 april 2011"

Transkript

1 Sammanfattning av infodagarna 9-10 april 2011 Välkomna till informations/utbildningsdag 9 och 10 april 2011 Staffan Lindberg Musiker, artist och koldioxidbantare Inledning med VD Claes-Göran Alm: Moderator för mötet. Läs mer om Staffan på Nya på tekniska avdelningen Teknisk chef Stefan Johansson: Ansvarar för: inköp fordon, avtal, fastighet, servicehall, hpl-underhåll Verkstadschef Tommy Rydbeck: Ansvarar för: service/underhåll fordon, verkstad, förråd, karosseri, lack Under år 2010 gick vår tekniske chef i pension och i samband med rekryteringen till ny chef gjordes organisationen om. Tjänsten delades i två delar; teknisk chef och verkstadschef. Stefan kommer närmast från Nobina och Tommy från TGOJ. Båda har gedigen kunskap och lång erfarenhet från branschen. Administration Adm chef Eva Pettersson Administrativ assistent Trafikavdelningen Trafikchef Jan Burström VD Claes-Göran Alm Ekonomi Ekonomichef Lena Arnfeldt Löneassistent Ekonomiassistent Avtalssamordnare (pensioner) Tekniska avdelningen Teknisk chef Stefan Johansson Tommy började som verkstadschef i maj 2010 och Stefan som teknisk chef i augusti Organisationsplanen ser sen i september 2010 ut så här. Fastighet/ Garagemästare Utbildningen Personalman Trafikassistent Adm verkmästare Verkstadschef Verkmästare System-adm Buscom Servicehall Hplunderhåll Trafikplanering Gruppchef Trafikledning Bx Förråd Verkstad Karosseri Lack Personalplanering Trafikledning Trafikassistent FORDON FÖRARE

2 Välkomna Nya Kollektivtrafiklagen Information om GUB F I K A Ekonomi Guldpärmen Miljöprogram 2011 Staffan Avslutning L U N C H Dagordning Dagordningen för dagens möte. Under punkten Information om GUB ryms info inom flera områden: Personalparkeringen Depå Nya bussar Handlingsplan Arbetsmiljö Hastighetsindex Nya Kollektivtrafiklagen med VD Claes-Göran Alm: Lag (2010:1065) om kollektivtrafik NY Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft som kommer att påverka hela kollektivtrafikbranschen. Fortfarande finns många frågetecken till hur denna lag kommer att fungera i verkligheten, men det är ändå viktigt att vi som jobbar i branschen vet om att lagen kommer. Ny kollektivtrafiklag Gäller från 1 januari 2012 Bakgrund till lagen: Kundanpassning; resenärernas behov styr Ökad konkurrenskraft; marknaden öppnas Bättre koppling till samhällsplanering EU-anpassning Bakgrunden till lagen är en EU-anpassning där man vill öppna marknaden och få en större kundanpassning av kollektivttrafiken. Lagen innebär bl.a. att marknaden kommer att avregleras, och att busstrafik kan köras kommersiellt av den som har erforderliga trafiktillstånd. Flera bussbolag kan alltså trafikera samma linjer och själva bestämma sin linjesträckning och tidtabell.

3 Ny kollektivtrafiklag forts Trafikhuvudmannens roll försvinner ( UL/UB ) En regional kollektivtrafikmyndighet bildas. (kommunalförbund eller landstinget) Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om trafikförsörjningsprogram innehållande: behov av trafik i regionen allmän trafikplikt (/ kommersiell trafik) miljöåtgärder tillgänglighet bytespunkter resenärer med särskilda behov Trafikhuvudmannens roll försvinner i och med den nya lagen. Däremot kan de bolag som idag är trafikhuvudmän (AB Uppsalabuss/UpplandsLokaltrafik) finnas kvar och ha andra uppgifter. En regional kollektivtrafikmyndighet ska enligt lagen bildas i varje region. I Uppsala är det inte klart om denna blir i landstinget eller som ett kommunalförbund. I lagen beskrivs några områden som myndigheten kommer att ha ansvar för, bl.a. kommer den att besluta om allmän trafikplikt, d.v.s. att handla upp trafik på sådana sträckor där ingen visar ett kommersiellt intresse av att köra. Politisk nämnd. Fördelar medel till stadstrafiken Gatu-, och Trafiknämnd Gatu-, och Trafikkontoret Organisation kring stadstrafiken Kommunalt bolag. Beställare av stadstrafiken Ägare till linjenätet AB Uppsalabuss Kommunfullmäktige Trafikavtal Länstrafikhuvudman. Regiontrafiken Upplands Lokaltrafik Anlitas av Uppsalabuss att planera och marknadsföra stadstrafiken. Utförare av stadstrafiken. Ansvarar för personal och fordon Gamla Uppsala Buss AB Organisationen kring stadstrafiken i Uppsala har länge varit speciell. Antalet inblandade aktörer gör att det kan uppfattas som rörigt. Problem har under åren funnits med att klargöra roller och ansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning och medel till nämnderna. AB Uppsalabuss (idag trafikhuvudman för stadsbussarna) och GUB är ett bolag som ägs av kommunen. Ny kollektivtrafiklag Organisation?? Hur organisationen kommer att se ut efter 1 jan 2012 i Uppsala är ännu oklart. Regional Kollektivtrafikmyndighet. Upprättar trafikförsörjningsprogram. Politisk nämnd. Fördelar medel till stadstrafiken Landstinget/ Kommunalförbund Kommunalt bolag. Beställare av stadstrafiken Ägare till linjenätet AB Uppsalabuss Länstrafikhuvudman. Regiontrafiken Upplands Lokaltrafik Anlitas av Uppsalabuss att planera och marknadsföra stadstrafiken. Diskussioner pågår i både landstinget och kommunen om olika lösningar.??? Trafikavtal Ansvarar för?????. Ny Kollektivtrafiklag 1 jan 2011 Trafikavtal Utförare av stadstrafiken. Ansvarar för personal och fordon Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss AB

4 Ny kollektivtrafiklag forts Hur påverkar detta GUB?? GUB påverkas negativt p.g.a. brist på besked Politiskt beslut tas troligen i juni. Ju längre beskeden om framtiden dröjer, desto mer påverkar det GUB och vår verksamhet. Vi får svårt att planera framåt och ta strategiska beslut om vår verksamhet. Vi hoppas att det verkligen kommer besked under försommaren, så att vi kan planera vårt fortsatta utvecklingsarbete på rätt sätt. Information om GUB med VD Claes-Göran Alm, teknisk chef Stefan Johansson, trafikchef Jan Burström samt verkstadschef Tommy Rydbeck: Personalparkering Dagens personalparkering uppsagd till 30 juni! Förhandling pågår om eventuell plats på Sågargatan (kommunförråd). Färre P-platser Nya regler Vi har tidigare haft bekymmer med att hitta ytor för personalparkering. Den yta som vi haft de senaste två åren är nu uppsagd till 30 juni; där ska bostäder börja byggas. Vi letar efter en ny möjlig plats för parkering men tyvärr är det väldigt svårt att hitta mark i närheten av vår anläggning. Just nu pågår förhandlingar om eventuell plats på Sågargatan, men inget är klart ännu. Teknisk chef Stefan Johansson jobbar med frågan. Mer info kommer. Ny depå Hur går det??? Kungsängens Gård år Ligger på is i väntan på besluten kring nya kollektivtrafiklagen. ( Upplands Lokaltrafik bygger depå för 80 bussar i Fyrislund till regiontrafiken. Klar våren ) Depåfrågan har funnits med och diskuterats i flera år. Fortfarande finns oklarheter kring lokalisering och tidplan, men det läge som det talas om är Kungsängens gård, dvs intill biogasanläggningen. Nu verkar det dock vara stillestånd i väntan på den nya kollektivtrafiklagen. UL bygger en depå ute i Fyrislund för regiontrafiken, som ska vara klar våren 2012.

5 Fordon våren 2011 Fordon Biogasbussar (gröna korta) 34 st Biogasbussar (gröna led) 17 st Biogasbussar (Mjuka Linjen) 8 st Ledbussar diesel 45 st Normalbuss diesel 55 st Komfortbuss 2 st Färdtjänstfordon 19 st Servicefordon 8 st Förskolebussar 5 st (hyrs ut till kommunen) Så här ser fordonsflottan ut idag. Trafikens behov av ledbussar är stort, så till hösten kommer ytterligare 7 st gasdrivna ledbussar att levereras. Till hösten 2011 levereras ytterligare 7 st gasdrivna ledbussar Nyheter: Nya fordon okt 2011 Barnvagnsplatsen flyttad Inåtgående dörrar Extra fläktar vid dörrar mitt och bak Blå klädsel och grå sidopaneler Mindre myntbord Färre stoppknappar Delad framruta Dubbelglas vid förarplats Huvudbrytaren i batterilåda flyttas eventuellt Spärrventil vid luftnippel Ingen UV koppling i fronten endast el. Teknisk chef Stefan Johansson informerade om en del nyheter på de nya ledbussarna som kommer till hösten. Förutom dessa punkter kommer även back-kamera att finnas på bussarna. Handlingsplan Arbetsmiljö År : Kalla bussar vintertid Förarstolar Hot och våld Vår Handlingsplan arbetsmiljö beskriver de åtgärder som vidtas för att förbättra vår arbetsmiljö. Handlingsplanen stäms av på skyddskommitténs möten. Några av punkterna och åtgärderna ur handlingsplanen som det känns angeläget att berätta mer om är dessa.

6 Verkstad. Verkstadschef Tommy Rydbeck berättar om det arbete som verkstaden gör för att åtgärda problemen i Handlingsplan Arbetsmiljö. Värmeproblemen Verkstad. Handlingsplan framtagen Temperaturmätningar utförda Ombyggda och modifierade bussar 121 av 158 bussar Ombyggnation av Röda brytaren 64 av 89 bussar är ombyggda hittills Arbetet med att åtgärda kalla bussar har pågått under vintern och pågår fortfarande. Då det övriga underhållet också kräver resurser, så kan man tyvärr inte jobba med att åtgärda alla bussar på en gång, utan det tar lite tid att jobba igenom alla. Ombyggda bussar var lördag den 9 april = 127 st. Ombyggnation av röda brytaren gör att när vatten/elvärme har anslutits, så startar värmesystemet automatiskt när laddkabeln sätts i. Verkstad Stolar Handlingsplan framtagen Rutin, för kontroll av stolar, framtagen och godkänd av facket (Kommunal) Inventering/kontroll av stolarnas status pågår 13 nya förarstolar är monterade ytterligare 12 stolar beställs i dagarna Status idag 92 av 158 stolar är genomgångna och OK. Förarstolar har diskuterats tidigare. Nu har verkstaden och Kommunal kommit överens om mätmetod och toleransnivåer för bedömning av stolarnas status. De 12 nya stolarna,som har beställts har luftfjädring; de kommer att ersätta stolar med mekanisk fjädring.

7 Er arbetsmiljö Motorstyrning Problem med , samt Ständigt återkommande felmeddelanden i display Status idag 16 av 24 bussar är åtgärdade Motorproblem , ständiga driftsproblem och stopp på 4 bussar ur serien Samtliga åtgärdade och i drift Rapportera de fel ni upptäcker! Verkstad Problem med återkommande felmeddelanden och varningslampor har funnits på en del buss/årsmodeller. Busstillverkaren MAN har hittat felkällan och åtgärdar nu bussar löpande. Verkstadschefen Tommy Rydbeck uppmanar alla att anmäla de fel som man upptäcker på bussarna, så att verkstaden får vetskap om och kan åtgärda felen. Avtal med vaktbolag Hot och Våld ombord Under en månad: 2 grupper med 2 vakter patrullerar ombord på bussarna 5 dagar/vecka från em och trafikdygnet ut Under år 2011: 1 grupp med 2 vakter patrullerar strödagar. Utökas vid behov Start helgen 9-10 april Handlingsplan Arbetsmiljö Den senaste tiden har förare blivit utsatta för hot och våld ombord på våra bussar. Detta ingår också som en åtgärdspunkt i Handlingsplan Arbetsmiljö. Med anledning av detta har GUB träffat ett avtal med vaktbolaget G4S om väktare ombord på bussarna. Dessa ska utgöra ett stöd till förarna och ha en lugnande inverkan ombord. Samarbete med Svenskt Hastighetsindex En första mätning genomförd 7-26 mars. Preliminär rapport GUB: Trafiksäkerhet 30 km/h 5 st överträdelser 50 km/h inga överträdelser 70 km/h inga överträdelser GUB:s resultat ska jämföras med andra bolag i hela Sverige. GUB har i sitt trafiksäkerhetsarbete startat ett samarbete med NTF / Svensk Hastighetsindex som innebär att 4 st hastighetsmätningar kommer att göras i Uppsala under året. Mätningarna sker på olika hastighetsområden men för GUB:s del med tonvikten på 30-, och 50-sträckorna. Flera trafikbolag har samarbete med Svensk Hastighetsindex, vilket gör att GUB:s resultat kan jämföras med bolag över hela Sverige.

8 36 36 Trafiksäkerhet Hastighetsbegränsning 30 km/h Uppmätt Hastighet Tid 12:32 15:30 13:17 15:08 13:50 Plats Bergaskolan Dag H Bergaskolan Dag H Bergaskolan En preliminär rapport har kommit med resultat från den första mätningen som genomfördes den 7-26 mars. Glädjande är att inga hastighetsöverträdelser finns på 50 och 70-sträckorna. På två 30-sträckor finns tyvärr 5 överträdelser noterade i denna första mätning, som sammanlagt består av ca 60 observationer. Vårt mål är naturligtvis att inga hastighetsöverträdelser ska finnas; något som vi kommer att arbeta vidare på. Ekonomi med ekonomichef Lena Arnfeldt: Årsredovisning 2010 Intäkter Kostnader = Resultat Pengar in Pengar ut = Pengar kvar Ekonomichef Lena Arnfeldt presenterar Årsredovisning 2010 och förklarar vad som ligger bakom de ekonomiska termerna. Årsredovisning 2010 finns att hämta på kontoret för den som är intresserad. Den kommer även att finnas på vår hemsida

9 Intäkter, trafik Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Drift Lokal Övriga Personal Avskrivn, räntor mm SUMMA KOSTNADER RESULTAT Bokslutsdisp. och skatt ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Var kommer beloppen ifrån: timmar Reklam, mobila förskolan, fastighetsservice Bränsle, försäkr, fordonsskatt, reservdelar, reparation mm Hyror Förbr. inv, hyra däck, ADB mm Löner, sociala, pensioner, kläder, utbildning, sjuk- och hälsovård Avskrivningar på bussarna som vi äger, värdet 233 miljoner Obeskattad reserv = bokföra större avskrivningar Bakom de olika posterna i årsredovisningen finns en rad olika intäkter och kostnader. Något som inte syns på denna bild är att vi också har skulder på ca 140 Mkr som vi amorterar av löpande. Resultatet för år 2010 blev mycket bra och GUB har för första gången kunnat lämna en avkastning till kommunen, enligt de krav som finns. GUB har också kunnat avsätta pengar i obeskattade reserver, vilket man enkelt kan säga är ett sätt att spara pengar från ett bra år för att ha till hands om det kommer sämre tider. Milj kr ,4 Moderbolaget Gamla Uppsala Buss Resultat efter finansiella poster 0,4 1,8 2,2 3,2-3,2 5,0 23, År Den ekonomiska utvecklingen i bolaget har varit positiv under de senaste åren. Minusresultatet år 2008 berodde på effekterna efter lösen av en stor pensionsskuld, något som också påverkade resultatet år Årets goda resultat är en effekt av flera års arbete som omfattat både besparingar och effektiviseringar; något som vi kommer att fortsätta att jobba med även framöver.

10 Ledningssystemet Guldpärmen med administrativ chef Eva Pettersson: Ledningssystemet Guldpärmen Omarbetat system från hösten 2011 endast via GUB-portalen Tidigare har vårt ledningssystem Guldpärmen funnits i pärmar utplacerade i personalutrymmen och på kontor. Nu är alla pappersupplagor borta och istället finns Guldpärmen i ett nytt digitalt system via vårt intranät GUBportalen. Vi har dock valt att behålla namnet Guldpärmen eftersom det är så inarbetat hos alla. Systemet är öppen från alla personaldatorer och är indelat på ett mer användarvänligt sätt än tidigare. Nu finns även en sökfunktion i systemet som gör att man enklare kan hitta den information som man söker. I Guldpärmen ingår vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Miljöprogram 2011 med teknisk chef Stefan Johansson och administrativ chef Eva Pettersson: Miljöprogram 2011 Öka andel km körda på förnyelsebart bränsle Minska utsläpp av kväveoxider och partiklar Minska utsläpp av CO 2 Minska resursförbrukningen genom att mönsterskära 10% av våra däck Minska förbrukningen glykol Minska antalet vagnbyten under 2011 med 10% jämfört med år 2010 Skapa interna och externa nätverk för ett förbättrat utbyte av erfarenheter och förbättringsmöjligheter I miljöledningssystemet ingår Miljöprogram 2011 som beskriver hur vi jobbar för att uppfylla våra miljömål. Under några år har miljöprogrammet i stort varit inriktat på ökning av andel km körda på biogas, men för år 2011 har det utökats med en rad nya punkter. En av punkterna är att vi ska minska våra utsläpp av koldioxid CO 2 och därmed minska vår klimatpåverkan.

11 Miljöprogram 2011 Minska utsläpp av CO2 ; hur gör vi det? Vi har lärt oss Sparsam körning (Heavy Eco Driving) + repeterat denna under år 2010 i YKB-utbildningen. ett verktyg för ständig förbättring! Installeras i 30 bussar under sommaren Under år 2010 ingick Sparsam körning i YKB-utbildningen för alla förare. Vi har även tidigare utbildat förarkåren i Eco Driving, så arbetssättet har sedan tidigare funnits med i GUB:s miljöarbete. För att få ytterligare hjälp i miljöarbetet har vi nu startat ett projekt som innebär att ett system (Pilotfish) för uppföljning av körsätt, installeras i våra bussar. Projektet omfattar installation i 30 bussar; detta ska sedan utvärderas innan beslut tas om en eventuell utökning. Miljöprogram 2011 mäter under körning: Överförbrukning bränsle Acceleration Bromsning Tomgång Individuell uppföljning. Pilotfish mäter olika parametrar under körning och mäter även så kallad luftkörning, dvs när fordonet rullar utan gaspådrag. Föraren har en individuell inloggning och kan dels följa sin körning via displayen direkt, dels titta i efterhand via Internet. Resultaten redovisas som röd, gul eller grön förare. Möjligheten finns att se en sammanställning över hela bolaget och jämföra sina egna resultat med detta. Ingen kan dock se andras resultat. Miljöprogram 2011 Förbränning av en liter diesel ger ett koldioxidutsläpp på ca 2,6 kg. År 2010 förbrukade GUB liter diesel kg CO 2 GUB:s utsläpp av CO 2 vid olika besparingar Pilotfish finns i bruk hos en del andra bussbolag. Dessa har sänkt sin bränsleförbrukning med mellan 5-10 %. I vårt fall skulle det ge en minskning av CO 2 -utsläppen med mellan ton per år % 5% 10% Utsläpp kg CO2

12 Miljöprogram 2011 FÖRARNA HAR NYCKELN.. till om vi ska lyckas med miljömålet! Verktygen: I och med den individuella uppföljningen ger Pilotfish möjlighet till bonus för de förare som förbättrar sig samt för de som är gröna förare. Detta kan först bli aktuellt om systemet byggs ut till fler fordon. Utbildning i Sparsam körning Systemet På sikt möjlighet till bonus för mäter också: Batterispänningsövervakning Temperatur i bussen Oljetryck, motortemperatur, vattennivå m.m. Utökning med passagerarräkning.. För att få ett mervärde i systemet har vi dessutom lagt till en del teknisk fordonsövervakning i Pilotfish. Det innebär att trafikledning och verkstad kan få direkt information om fordonets status. Även föraren kan ha nytta av detta t.ex. när det gäller varning om låg batterispänning. Planer finns även på att utöka med ett system för passagerarräkning on-line, för att snabbare kunna sätta in resurser i form av extrabuss när man har full buss.

13 Info utbildning och Avslutning med VD Claes-Göran Alm: Utbildning bussförare Förare med D-kort: Utbildning rutiner, linjer, biljettsystem m.m. 4 veckor Förare med B-kort: D-behörighet (teoriprov+ funktionsprov + körprov på Trafikverket) 4 veckor Yrkeskompetensutbildning (YKB) (teoriprov Trafikverket) 140 tim Utbildning rutiner, linjer, biljettsystem m.m. 4 veckor Befintlig personal: YKB vidareutbildning 35 timmar 7 tim/år/person Statistik klarade prov: Körprov YKB 140 tim Hela landet: 60% 57% Trafikskola i Uppsala 60% 33% Gamla Uppsala Buss AB 97% 98% Antal utbildade under år 2010: Med D-kort= 15 st D-behörighet=31 st YKB 35 tim = 410 st En liten extrapunkt utanför dagordningen: Vi kan visa glädjande statistik över resultaten på våra D- kortsutbildningar som vi genomfört under år GUB ligger väldigt bra till i Trafikverkets statistik i jämförelse med övriga utbildningar i landet. Det visar att vår satsning på ökat antal instruktörer och utbildning i egen regi var rätt! Tack alla för idag! Välkommen på lunch i lokalen intill. Ha en riktigt skön vår! Denna sammanfattning ger grunderna i den information, som gavs den 9 och 10 april, men kan tyvärr inte återge den dialog och diskussion som förekom under mötena. För bästa information är det därför angeläget att alla, som har möjlighet, deltar på informationsmötena.

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001...

DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... Miljöredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET HÄR ÄR GAMLA UPPSALA BUSS... 3 FÖRETAGET... 3 GAMLA UPPSALA BUSS MILJÖHISTORIA... 3 BAKGRUND... 3 MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001... 4 ETT UTHÅLLIGT SAMHÄLLE

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Ett populärt arrangemang. 18 september ordnades en grillfest på gården för all personal vid Gamla Uppsala Buss AB. Är framtidens bussar elektriska?

Ett populärt arrangemang. 18 september ordnades en grillfest på gården för all personal vid Gamla Uppsala Buss AB. Är framtidens bussar elektriska? oktober 2013 Hållplatshandbok Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetar med ett projekt med namnet Riktlinjer för utformning av kollektivtrafikens infrastruktur (RUKI). Som ett första delprojekt håller en

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

SAMMANFATTNING. Energieffektivisering av bussar och busstrafik Möjligheter och erfarenheter från andra 2012-06-15.

SAMMANFATTNING. Energieffektivisering av bussar och busstrafik Möjligheter och erfarenheter från andra 2012-06-15. SAMMANFATTNING Energieffektivisering av bussar och busstrafik Möjligheter och erfarenheter från andra 2012-06-15 Analys & Strategi Bakgrund Storstockholms Lokaltrafik (SL) är en politiskt styrd organisation

Läs mer

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson

Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål. Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Bättre kollektivtrafik kräver långsiktiga mål Stockholm 17 mars 2010 Kristina Christensson Korta Miljöfakta från Skånetrafiken Korta miljöfakta 2009 Följande sträcka kördes: Tåg (Öresundståg+Pågatåg) Regionbuss

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan

Miljökravsbilagor. Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljökravsbilagor Leif Magnusson, Projektgruppen för Miljökravsbilagan Miljöprogram inom Partnerskapet Förändringar dec 2013 Uppdatering från 2010 års version Omarbetade mål från km-andelar förnybart Till

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Effektivare tjänsteresor

Effektivare tjänsteresor Effektivare tjänsteresor - Hur gör man? - Till vilken nytta? Pernilla Hyllenius, Trivector Traffic Nuläge Önskat läge Recept: Systematiskt arbetssätt Förankring Nuläge Utvärdering Policy & Mål Uppföljning

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM

BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM BRANSCHGEMENSAMT MILJÖPROGRAM VERSION 2.0 Bakom programmet står Svensk Kollektivtrafik, SKL, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Trafikverket Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan

Läs mer

Information. Karl-Johan Bodell

Information. Karl-Johan Bodell Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug 2014. Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat

Läs mer

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete

Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete Rädda världen. Det är en del av jobbet. En broschyr om Västtrafiks miljö- och klimatarbete FOTO: THOMAS HARRYSSON Emma Johansson, tågvärd För den som vill vara med och bromsa klimatförändringen är bussförare

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 3 KTF UL:s arbetsprocesser kring skoltrafik KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Försäljningsavdelningen... 3

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145.

Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. Taxa för parkering Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 102 med tillägg den 26 oktober 2009, 145. För parkering på allmän plats inom de områden som markerats på den karta som ingår som bilaga

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck

ISA test på SL bussar Erik Stenbäck ISA test på SL bussar Erik Stenbäck AB Storstockholms Lokaltrafik Vad är ISA (Intelligent speed adaptation) Intelligent stöd för anpassning av hastighet ISA är ett GPS-baserat system som i realtid visar

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013

Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013 Slutrapport HOCKEYBUSSEN 2012/2013 Framtidsvägen, tekniska kontoret Helena Stefansson Nilsson INNEHÅLL 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE OCH MÅL...3 3 DELMÅL...3 3.1 KÖRA SEX FULLBELAGDA BUSSAR...3 3.2 FÅ FLER VÄLJA

Läs mer

Gemensamt system. Det nya biljettsystemet är ett samarbete mellan trafikbolagen UL, Dalatrafik, Värmlandstrafiken,

Gemensamt system. Det nya biljettsystemet är ett samarbete mellan trafikbolagen UL, Dalatrafik, Värmlandstrafiken, maj 2013 Skärpt intern policybevakning Efterlängtat nytt biljettsystem kommer till hösten OBS! Bilden ej från GUB. Under senaste tiden har Trafikledningen genomfört en granskning av i hur hög grad företagets

Läs mer

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218

Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Effektivisering av tjänsteresor inom Landstinget Västernorrland 100218 Undersköterska i 11 år Magister examen inom miljömanagement Eget företag, 2002 (miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsledningssystem)

Läs mer

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken

Fordonsgas. Klimatresa. med miljön i tanken Fordonsgas Klimatresa med miljön i tanken E.ON Fordonsgas består av två produkter Biogas 50 och Biogas 100 Biogas 50 Minst hälften av den fordonsgas du tankar motsvaras av biogas. Biogas 50 tankar du på

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa

Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa KlimatVardag 20100306 Klimatsmart resande och hållbara transporter - En förnyelsebar resa Michael Johansson Miljöstrategi/LTH Lunds Universitet Campus Helsingborg KlimatVardag Helsingborg 6 mars 2010 Från

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020

Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 DHL Freight Sweden Trafiksäkerhet Inte den snabbaste men den mest hållbara vägen till 2020 Halmstad, Tylösandsseminariet, 5 Sept 2012, Ylva Öhrnell Teknik, lagar, policys, rutiner, regler, infrastruktur,

Läs mer

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag.

Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig. Sveriges ledande transport- och logistikföretag. Schenker AB Lars Andreen - Trafiksäkerhetsansvarig Sveriges ledande transport- och logistikföretag. 1 Schenker AG - ledande leverantör av integrerade logistiktjänster Med en omsättning på 6,225 miljoner

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Vägen till ETT lyckat samarbete

Vägen till ETT lyckat samarbete Vägen till ETT lyckat samarbete Lena Larsson & Lennart Cider AB Volvo År 2 År 3 År 4 År 5 Vision Projektmål År 1 Strategi Aktivitet 2010-10-19 Bild 1 Miljöhänsyn Ett av Volvos Kärnvärden Minska CO 2 utsläppen

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

värnar om miljön och satsar vidare på förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken.

värnar om miljön och satsar vidare på förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken. Årsredovisning 2013 värnar om miljön och satsar vidare på förnyelsebara drivmedel i kollektivtrafiken. Biogas (metangas) ingår i naturens kretslopp och bidrar därför inte till att ny koldioxid bildas

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport

Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport Firma Margareta Ivarsson - klimatrapport FÖRETAGSINFORMATION Webadress Verksamhetsområde Beräkningsperiod 20071130-20081130 Kontaktperson Margareta Ivarsson www.margaretaivarsson.se Konsult - Skräddarsydd

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - PERSONBILAR En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön

Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Kollektivtrafik till sjöss med hänsyn till miljön Skärgårdens livsnerv Waxholmbolaget ansvarar för den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Det innebär att våra skärgårdsbåtar och Djurgårdsfärjor

Läs mer

fossilbränslefri kommun

fossilbränslefri kommun Kristianstad fossilbränslefri kommun? Ronneby 2006-03-29 Lennart Erfors & Staffan Branting Teatern, februari 2002 Översvämmas vid + 3 m 200-300 Mkr investeras i skyddsvallar mot Hammarsjön och Helge Å

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

www.balticbiogasbus.eu 1

www.balticbiogasbus.eu 1 www.balticbiogasbus.eu 1 På väg mot världens renaste kollektivtrafik Sara Anderson Storstockholms Lokaltrafik Drivmedelsstrateg www.balticbiogasbus.eu 2 AB Storstockholms Lokaltrafik SL har ett övergripande

Läs mer

1 (5) Kollektivtrafikmyndigheten Dokumentnamn Skapat datum Diarienummer Delårsrapport januari-april 2013 Fastställd av Handläggare Gäller fr o m Dok.nr. Version Kollektivtrafiknämnden Stefan Öhlander Delårsrapport

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

CamsWeb Fordon. computer aided maintenance system. CamsWeb Fordon. Fordonsuppföljning

CamsWeb Fordon. computer aided maintenance system. CamsWeb Fordon. Fordonsuppföljning är ett webbaserat verktyg för bland annat Ett system för kontroll, struktur och uppföljning av underhåll, reparationer, bränsleförbrukning och kostnader. Kontroll över vad som händer med fordonsparken

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY TRAFIKSÄKERHETSPOLICY Rev. 2004-10-01 Rev. 2005-11-14 Rev. 2007-09-19 Rev. 2008-03-03 1 TRAFIKSÄKERHETSPOLICYPROGRAM FÖR LINDBERGS BUSS AB. Lindbergs Buss AB bedriver linje- och beställningstrafik. Under

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22

Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt Upphandling Trafik 2016 2014-10-22 2014-10-22 Innehållsförteckning Rekommendation för beslut om allmän trafikplikt... 3 1. Allmänt... 3 2. Beskrivning av

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2014 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen?

Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Hur väljer man den mest miljöanpassade bilen? Mats-Ola Larsson, konsult och miljörådgivare på Trafikkontoret i Göteborg mats-ola@miljoinfo.se Förbrukning hos nysålda bilar (deklarerad) För gas- och etanolbilar

Läs mer

BOENDE OCH STADSUTVECKLING

BOENDE OCH STADSUTVECKLING Hur mår Jönköpings kommun? Gröna kommunala nyckeltal 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 1 2 VÅR LIVSMILJÖ 2 3 BOENDE OCH STADSUTVECKLING 6 4 ENERGI OCH TRANSPORTER 7 5 PRODUKTION OCH KONSUMTION 9 Hur

Läs mer

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.

Kommunala fordon - drift och uppföljning. Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan. Kommunala fordon - drift och uppföljning Workshop 24 september 2008 Hållbar Mobilitet Skåne Maria.Losman@ecoplan.se Tel 031-3399333 God fordonshantering Frigör bilanvändares arbetstid till själva jobbet.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning

Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST. Miljötänk i bilkörning Välkommen TILL NÄRINGSLIVSFRUKOST Miljötänk i bilkörning Miljötänk i bilkörning Lennart Svensson Trafikläraren som coachar företag, kommuner och körkortselever med en körstil som är bra för både miljön

Läs mer

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska:

Miljöpolicy. Det innebär att vi ska: Miljöpolicy Med bibehållen god lönsamhet skall vi bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, genom att erbjuda och utveckla effektiva transport- och logistiklösningar, med låg miljöbelastning. Det innebär

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

Intelligenta transportsystem

Intelligenta transportsystem Disposition Kort presentation Intelligenta transportsystem Vad innebär det eller vad kan det innebära? Varför ska använda oss utav systemen? Möjliga problemområden Gran Taralrud 2011 1 Presentation Kenneth

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ...

www.kristinehedsbanan.com Med halka året runt Info: ... ... ... ... ... ... www.kristinehedsbanan.com Info: Med halka året runt.................. Utbildningsintyg Vid körkortsprovet måste Din riskutbildning på Kristinehedsbanan vara klar. För att Du ska kunna tillgodogöra Dig

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status

Fr. FUF /km t. CBM. Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status Fr. FUF /km t. CBM Från förebyggande underhåll baserat på presterade kilometer till parametrar som indikerar individuell status FUF Förebyggande underhåll fordon Idag underhålls alla fordon baserat på

Läs mer

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3

Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) utgåva 3 Frågor & Svar Digital Färdskrivare (DFS) 2006 utgåva 3 Frågor och svar i denna presentation var korrekta 2006-11-27 Beakta alltid gällande lagstiftning och prejudicerande domar 2 Fordonsenhetens framsida

Läs mer