Sammanfattning av infodagarna 9-10 april 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av infodagarna 9-10 april 2011"

Transkript

1 Sammanfattning av infodagarna 9-10 april 2011 Välkomna till informations/utbildningsdag 9 och 10 april 2011 Staffan Lindberg Musiker, artist och koldioxidbantare Inledning med VD Claes-Göran Alm: Moderator för mötet. Läs mer om Staffan på Nya på tekniska avdelningen Teknisk chef Stefan Johansson: Ansvarar för: inköp fordon, avtal, fastighet, servicehall, hpl-underhåll Verkstadschef Tommy Rydbeck: Ansvarar för: service/underhåll fordon, verkstad, förråd, karosseri, lack Under år 2010 gick vår tekniske chef i pension och i samband med rekryteringen till ny chef gjordes organisationen om. Tjänsten delades i två delar; teknisk chef och verkstadschef. Stefan kommer närmast från Nobina och Tommy från TGOJ. Båda har gedigen kunskap och lång erfarenhet från branschen. Administration Adm chef Eva Pettersson Administrativ assistent Trafikavdelningen Trafikchef Jan Burström VD Claes-Göran Alm Ekonomi Ekonomichef Lena Arnfeldt Löneassistent Ekonomiassistent Avtalssamordnare (pensioner) Tekniska avdelningen Teknisk chef Stefan Johansson Tommy började som verkstadschef i maj 2010 och Stefan som teknisk chef i augusti Organisationsplanen ser sen i september 2010 ut så här. Fastighet/ Garagemästare Utbildningen Personalman Trafikassistent Adm verkmästare Verkstadschef Verkmästare System-adm Buscom Servicehall Hplunderhåll Trafikplanering Gruppchef Trafikledning Bx Förråd Verkstad Karosseri Lack Personalplanering Trafikledning Trafikassistent FORDON FÖRARE

2 Välkomna Nya Kollektivtrafiklagen Information om GUB F I K A Ekonomi Guldpärmen Miljöprogram 2011 Staffan Avslutning L U N C H Dagordning Dagordningen för dagens möte. Under punkten Information om GUB ryms info inom flera områden: Personalparkeringen Depå Nya bussar Handlingsplan Arbetsmiljö Hastighetsindex Nya Kollektivtrafiklagen med VD Claes-Göran Alm: Lag (2010:1065) om kollektivtrafik NY Den 1 januari 2012 träder en ny lag i kraft som kommer att påverka hela kollektivtrafikbranschen. Fortfarande finns många frågetecken till hur denna lag kommer att fungera i verkligheten, men det är ändå viktigt att vi som jobbar i branschen vet om att lagen kommer. Ny kollektivtrafiklag Gäller från 1 januari 2012 Bakgrund till lagen: Kundanpassning; resenärernas behov styr Ökad konkurrenskraft; marknaden öppnas Bättre koppling till samhällsplanering EU-anpassning Bakgrunden till lagen är en EU-anpassning där man vill öppna marknaden och få en större kundanpassning av kollektivttrafiken. Lagen innebär bl.a. att marknaden kommer att avregleras, och att busstrafik kan köras kommersiellt av den som har erforderliga trafiktillstånd. Flera bussbolag kan alltså trafikera samma linjer och själva bestämma sin linjesträckning och tidtabell.

3 Ny kollektivtrafiklag forts Trafikhuvudmannens roll försvinner ( UL/UB ) En regional kollektivtrafikmyndighet bildas. (kommunalförbund eller landstinget) Kollektivtrafikmyndigheten beslutar om trafikförsörjningsprogram innehållande: behov av trafik i regionen allmän trafikplikt (/ kommersiell trafik) miljöåtgärder tillgänglighet bytespunkter resenärer med särskilda behov Trafikhuvudmannens roll försvinner i och med den nya lagen. Däremot kan de bolag som idag är trafikhuvudmän (AB Uppsalabuss/UpplandsLokaltrafik) finnas kvar och ha andra uppgifter. En regional kollektivtrafikmyndighet ska enligt lagen bildas i varje region. I Uppsala är det inte klart om denna blir i landstinget eller som ett kommunalförbund. I lagen beskrivs några områden som myndigheten kommer att ha ansvar för, bl.a. kommer den att besluta om allmän trafikplikt, d.v.s. att handla upp trafik på sådana sträckor där ingen visar ett kommersiellt intresse av att köra. Politisk nämnd. Fördelar medel till stadstrafiken Gatu-, och Trafiknämnd Gatu-, och Trafikkontoret Organisation kring stadstrafiken Kommunalt bolag. Beställare av stadstrafiken Ägare till linjenätet AB Uppsalabuss Kommunfullmäktige Trafikavtal Länstrafikhuvudman. Regiontrafiken Upplands Lokaltrafik Anlitas av Uppsalabuss att planera och marknadsföra stadstrafiken. Utförare av stadstrafiken. Ansvarar för personal och fordon Gamla Uppsala Buss AB Organisationen kring stadstrafiken i Uppsala har länge varit speciell. Antalet inblandade aktörer gör att det kan uppfattas som rörigt. Problem har under åren funnits med att klargöra roller och ansvar. Kommunfullmäktige fattar beslut om inriktning och medel till nämnderna. AB Uppsalabuss (idag trafikhuvudman för stadsbussarna) och GUB är ett bolag som ägs av kommunen. Ny kollektivtrafiklag Organisation?? Hur organisationen kommer att se ut efter 1 jan 2012 i Uppsala är ännu oklart. Regional Kollektivtrafikmyndighet. Upprättar trafikförsörjningsprogram. Politisk nämnd. Fördelar medel till stadstrafiken Landstinget/ Kommunalförbund Kommunalt bolag. Beställare av stadstrafiken Ägare till linjenätet AB Uppsalabuss Länstrafikhuvudman. Regiontrafiken Upplands Lokaltrafik Anlitas av Uppsalabuss att planera och marknadsföra stadstrafiken. Diskussioner pågår i både landstinget och kommunen om olika lösningar.??? Trafikavtal Ansvarar för?????. Ny Kollektivtrafiklag 1 jan 2011 Trafikavtal Utförare av stadstrafiken. Ansvarar för personal och fordon Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss AB

4 Ny kollektivtrafiklag forts Hur påverkar detta GUB?? GUB påverkas negativt p.g.a. brist på besked Politiskt beslut tas troligen i juni. Ju längre beskeden om framtiden dröjer, desto mer påverkar det GUB och vår verksamhet. Vi får svårt att planera framåt och ta strategiska beslut om vår verksamhet. Vi hoppas att det verkligen kommer besked under försommaren, så att vi kan planera vårt fortsatta utvecklingsarbete på rätt sätt. Information om GUB med VD Claes-Göran Alm, teknisk chef Stefan Johansson, trafikchef Jan Burström samt verkstadschef Tommy Rydbeck: Personalparkering Dagens personalparkering uppsagd till 30 juni! Förhandling pågår om eventuell plats på Sågargatan (kommunförråd). Färre P-platser Nya regler Vi har tidigare haft bekymmer med att hitta ytor för personalparkering. Den yta som vi haft de senaste två åren är nu uppsagd till 30 juni; där ska bostäder börja byggas. Vi letar efter en ny möjlig plats för parkering men tyvärr är det väldigt svårt att hitta mark i närheten av vår anläggning. Just nu pågår förhandlingar om eventuell plats på Sågargatan, men inget är klart ännu. Teknisk chef Stefan Johansson jobbar med frågan. Mer info kommer. Ny depå Hur går det??? Kungsängens Gård år Ligger på is i väntan på besluten kring nya kollektivtrafiklagen. ( Upplands Lokaltrafik bygger depå för 80 bussar i Fyrislund till regiontrafiken. Klar våren ) Depåfrågan har funnits med och diskuterats i flera år. Fortfarande finns oklarheter kring lokalisering och tidplan, men det läge som det talas om är Kungsängens gård, dvs intill biogasanläggningen. Nu verkar det dock vara stillestånd i väntan på den nya kollektivtrafiklagen. UL bygger en depå ute i Fyrislund för regiontrafiken, som ska vara klar våren 2012.

5 Fordon våren 2011 Fordon Biogasbussar (gröna korta) 34 st Biogasbussar (gröna led) 17 st Biogasbussar (Mjuka Linjen) 8 st Ledbussar diesel 45 st Normalbuss diesel 55 st Komfortbuss 2 st Färdtjänstfordon 19 st Servicefordon 8 st Förskolebussar 5 st (hyrs ut till kommunen) Så här ser fordonsflottan ut idag. Trafikens behov av ledbussar är stort, så till hösten kommer ytterligare 7 st gasdrivna ledbussar att levereras. Till hösten 2011 levereras ytterligare 7 st gasdrivna ledbussar Nyheter: Nya fordon okt 2011 Barnvagnsplatsen flyttad Inåtgående dörrar Extra fläktar vid dörrar mitt och bak Blå klädsel och grå sidopaneler Mindre myntbord Färre stoppknappar Delad framruta Dubbelglas vid förarplats Huvudbrytaren i batterilåda flyttas eventuellt Spärrventil vid luftnippel Ingen UV koppling i fronten endast el. Teknisk chef Stefan Johansson informerade om en del nyheter på de nya ledbussarna som kommer till hösten. Förutom dessa punkter kommer även back-kamera att finnas på bussarna. Handlingsplan Arbetsmiljö År : Kalla bussar vintertid Förarstolar Hot och våld Vår Handlingsplan arbetsmiljö beskriver de åtgärder som vidtas för att förbättra vår arbetsmiljö. Handlingsplanen stäms av på skyddskommitténs möten. Några av punkterna och åtgärderna ur handlingsplanen som det känns angeläget att berätta mer om är dessa.

6 Verkstad. Verkstadschef Tommy Rydbeck berättar om det arbete som verkstaden gör för att åtgärda problemen i Handlingsplan Arbetsmiljö. Värmeproblemen Verkstad. Handlingsplan framtagen Temperaturmätningar utförda Ombyggda och modifierade bussar 121 av 158 bussar Ombyggnation av Röda brytaren 64 av 89 bussar är ombyggda hittills Arbetet med att åtgärda kalla bussar har pågått under vintern och pågår fortfarande. Då det övriga underhållet också kräver resurser, så kan man tyvärr inte jobba med att åtgärda alla bussar på en gång, utan det tar lite tid att jobba igenom alla. Ombyggda bussar var lördag den 9 april = 127 st. Ombyggnation av röda brytaren gör att när vatten/elvärme har anslutits, så startar värmesystemet automatiskt när laddkabeln sätts i. Verkstad Stolar Handlingsplan framtagen Rutin, för kontroll av stolar, framtagen och godkänd av facket (Kommunal) Inventering/kontroll av stolarnas status pågår 13 nya förarstolar är monterade ytterligare 12 stolar beställs i dagarna Status idag 92 av 158 stolar är genomgångna och OK. Förarstolar har diskuterats tidigare. Nu har verkstaden och Kommunal kommit överens om mätmetod och toleransnivåer för bedömning av stolarnas status. De 12 nya stolarna,som har beställts har luftfjädring; de kommer att ersätta stolar med mekanisk fjädring.

7 Er arbetsmiljö Motorstyrning Problem med , samt Ständigt återkommande felmeddelanden i display Status idag 16 av 24 bussar är åtgärdade Motorproblem , ständiga driftsproblem och stopp på 4 bussar ur serien Samtliga åtgärdade och i drift Rapportera de fel ni upptäcker! Verkstad Problem med återkommande felmeddelanden och varningslampor har funnits på en del buss/årsmodeller. Busstillverkaren MAN har hittat felkällan och åtgärdar nu bussar löpande. Verkstadschefen Tommy Rydbeck uppmanar alla att anmäla de fel som man upptäcker på bussarna, så att verkstaden får vetskap om och kan åtgärda felen. Avtal med vaktbolag Hot och Våld ombord Under en månad: 2 grupper med 2 vakter patrullerar ombord på bussarna 5 dagar/vecka från em och trafikdygnet ut Under år 2011: 1 grupp med 2 vakter patrullerar strödagar. Utökas vid behov Start helgen 9-10 april Handlingsplan Arbetsmiljö Den senaste tiden har förare blivit utsatta för hot och våld ombord på våra bussar. Detta ingår också som en åtgärdspunkt i Handlingsplan Arbetsmiljö. Med anledning av detta har GUB träffat ett avtal med vaktbolaget G4S om väktare ombord på bussarna. Dessa ska utgöra ett stöd till förarna och ha en lugnande inverkan ombord. Samarbete med Svenskt Hastighetsindex En första mätning genomförd 7-26 mars. Preliminär rapport GUB: Trafiksäkerhet 30 km/h 5 st överträdelser 50 km/h inga överträdelser 70 km/h inga överträdelser GUB:s resultat ska jämföras med andra bolag i hela Sverige. GUB har i sitt trafiksäkerhetsarbete startat ett samarbete med NTF / Svensk Hastighetsindex som innebär att 4 st hastighetsmätningar kommer att göras i Uppsala under året. Mätningarna sker på olika hastighetsområden men för GUB:s del med tonvikten på 30-, och 50-sträckorna. Flera trafikbolag har samarbete med Svensk Hastighetsindex, vilket gör att GUB:s resultat kan jämföras med bolag över hela Sverige.

8 36 36 Trafiksäkerhet Hastighetsbegränsning 30 km/h Uppmätt Hastighet Tid 12:32 15:30 13:17 15:08 13:50 Plats Bergaskolan Dag H Bergaskolan Dag H Bergaskolan En preliminär rapport har kommit med resultat från den första mätningen som genomfördes den 7-26 mars. Glädjande är att inga hastighetsöverträdelser finns på 50 och 70-sträckorna. På två 30-sträckor finns tyvärr 5 överträdelser noterade i denna första mätning, som sammanlagt består av ca 60 observationer. Vårt mål är naturligtvis att inga hastighetsöverträdelser ska finnas; något som vi kommer att arbeta vidare på. Ekonomi med ekonomichef Lena Arnfeldt: Årsredovisning 2010 Intäkter Kostnader = Resultat Pengar in Pengar ut = Pengar kvar Ekonomichef Lena Arnfeldt presenterar Årsredovisning 2010 och förklarar vad som ligger bakom de ekonomiska termerna. Årsredovisning 2010 finns att hämta på kontoret för den som är intresserad. Den kommer även att finnas på vår hemsida

9 Intäkter, trafik Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER Drift Lokal Övriga Personal Avskrivn, räntor mm SUMMA KOSTNADER RESULTAT Bokslutsdisp. och skatt ÅRETS RESULTAT Resultaträkning Var kommer beloppen ifrån: timmar Reklam, mobila förskolan, fastighetsservice Bränsle, försäkr, fordonsskatt, reservdelar, reparation mm Hyror Förbr. inv, hyra däck, ADB mm Löner, sociala, pensioner, kläder, utbildning, sjuk- och hälsovård Avskrivningar på bussarna som vi äger, värdet 233 miljoner Obeskattad reserv = bokföra större avskrivningar Bakom de olika posterna i årsredovisningen finns en rad olika intäkter och kostnader. Något som inte syns på denna bild är att vi också har skulder på ca 140 Mkr som vi amorterar av löpande. Resultatet för år 2010 blev mycket bra och GUB har för första gången kunnat lämna en avkastning till kommunen, enligt de krav som finns. GUB har också kunnat avsätta pengar i obeskattade reserver, vilket man enkelt kan säga är ett sätt att spara pengar från ett bra år för att ha till hands om det kommer sämre tider. Milj kr ,4 Moderbolaget Gamla Uppsala Buss Resultat efter finansiella poster 0,4 1,8 2,2 3,2-3,2 5,0 23, År Den ekonomiska utvecklingen i bolaget har varit positiv under de senaste åren. Minusresultatet år 2008 berodde på effekterna efter lösen av en stor pensionsskuld, något som också påverkade resultatet år Årets goda resultat är en effekt av flera års arbete som omfattat både besparingar och effektiviseringar; något som vi kommer att fortsätta att jobba med även framöver.

10 Ledningssystemet Guldpärmen med administrativ chef Eva Pettersson: Ledningssystemet Guldpärmen Omarbetat system från hösten 2011 endast via GUB-portalen Tidigare har vårt ledningssystem Guldpärmen funnits i pärmar utplacerade i personalutrymmen och på kontor. Nu är alla pappersupplagor borta och istället finns Guldpärmen i ett nytt digitalt system via vårt intranät GUBportalen. Vi har dock valt att behålla namnet Guldpärmen eftersom det är så inarbetat hos alla. Systemet är öppen från alla personaldatorer och är indelat på ett mer användarvänligt sätt än tidigare. Nu finns även en sökfunktion i systemet som gör att man enklare kan hitta den information som man söker. I Guldpärmen ingår vårt miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO Miljöprogram 2011 med teknisk chef Stefan Johansson och administrativ chef Eva Pettersson: Miljöprogram 2011 Öka andel km körda på förnyelsebart bränsle Minska utsläpp av kväveoxider och partiklar Minska utsläpp av CO 2 Minska resursförbrukningen genom att mönsterskära 10% av våra däck Minska förbrukningen glykol Minska antalet vagnbyten under 2011 med 10% jämfört med år 2010 Skapa interna och externa nätverk för ett förbättrat utbyte av erfarenheter och förbättringsmöjligheter I miljöledningssystemet ingår Miljöprogram 2011 som beskriver hur vi jobbar för att uppfylla våra miljömål. Under några år har miljöprogrammet i stort varit inriktat på ökning av andel km körda på biogas, men för år 2011 har det utökats med en rad nya punkter. En av punkterna är att vi ska minska våra utsläpp av koldioxid CO 2 och därmed minska vår klimatpåverkan.

11 Miljöprogram 2011 Minska utsläpp av CO2 ; hur gör vi det? Vi har lärt oss Sparsam körning (Heavy Eco Driving) + repeterat denna under år 2010 i YKB-utbildningen. ett verktyg för ständig förbättring! Installeras i 30 bussar under sommaren Under år 2010 ingick Sparsam körning i YKB-utbildningen för alla förare. Vi har även tidigare utbildat förarkåren i Eco Driving, så arbetssättet har sedan tidigare funnits med i GUB:s miljöarbete. För att få ytterligare hjälp i miljöarbetet har vi nu startat ett projekt som innebär att ett system (Pilotfish) för uppföljning av körsätt, installeras i våra bussar. Projektet omfattar installation i 30 bussar; detta ska sedan utvärderas innan beslut tas om en eventuell utökning. Miljöprogram 2011 mäter under körning: Överförbrukning bränsle Acceleration Bromsning Tomgång Individuell uppföljning. Pilotfish mäter olika parametrar under körning och mäter även så kallad luftkörning, dvs när fordonet rullar utan gaspådrag. Föraren har en individuell inloggning och kan dels följa sin körning via displayen direkt, dels titta i efterhand via Internet. Resultaten redovisas som röd, gul eller grön förare. Möjligheten finns att se en sammanställning över hela bolaget och jämföra sina egna resultat med detta. Ingen kan dock se andras resultat. Miljöprogram 2011 Förbränning av en liter diesel ger ett koldioxidutsläpp på ca 2,6 kg. År 2010 förbrukade GUB liter diesel kg CO 2 GUB:s utsläpp av CO 2 vid olika besparingar Pilotfish finns i bruk hos en del andra bussbolag. Dessa har sänkt sin bränsleförbrukning med mellan 5-10 %. I vårt fall skulle det ge en minskning av CO 2 -utsläppen med mellan ton per år % 5% 10% Utsläpp kg CO2

12 Miljöprogram 2011 FÖRARNA HAR NYCKELN.. till om vi ska lyckas med miljömålet! Verktygen: I och med den individuella uppföljningen ger Pilotfish möjlighet till bonus för de förare som förbättrar sig samt för de som är gröna förare. Detta kan först bli aktuellt om systemet byggs ut till fler fordon. Utbildning i Sparsam körning Systemet På sikt möjlighet till bonus för mäter också: Batterispänningsövervakning Temperatur i bussen Oljetryck, motortemperatur, vattennivå m.m. Utökning med passagerarräkning.. För att få ett mervärde i systemet har vi dessutom lagt till en del teknisk fordonsövervakning i Pilotfish. Det innebär att trafikledning och verkstad kan få direkt information om fordonets status. Även föraren kan ha nytta av detta t.ex. när det gäller varning om låg batterispänning. Planer finns även på att utöka med ett system för passagerarräkning on-line, för att snabbare kunna sätta in resurser i form av extrabuss när man har full buss.

13 Info utbildning och Avslutning med VD Claes-Göran Alm: Utbildning bussförare Förare med D-kort: Utbildning rutiner, linjer, biljettsystem m.m. 4 veckor Förare med B-kort: D-behörighet (teoriprov+ funktionsprov + körprov på Trafikverket) 4 veckor Yrkeskompetensutbildning (YKB) (teoriprov Trafikverket) 140 tim Utbildning rutiner, linjer, biljettsystem m.m. 4 veckor Befintlig personal: YKB vidareutbildning 35 timmar 7 tim/år/person Statistik klarade prov: Körprov YKB 140 tim Hela landet: 60% 57% Trafikskola i Uppsala 60% 33% Gamla Uppsala Buss AB 97% 98% Antal utbildade under år 2010: Med D-kort= 15 st D-behörighet=31 st YKB 35 tim = 410 st En liten extrapunkt utanför dagordningen: Vi kan visa glädjande statistik över resultaten på våra D- kortsutbildningar som vi genomfört under år GUB ligger väldigt bra till i Trafikverkets statistik i jämförelse med övriga utbildningar i landet. Det visar att vår satsning på ökat antal instruktörer och utbildning i egen regi var rätt! Tack alla för idag! Välkommen på lunch i lokalen intill. Ha en riktigt skön vår! Denna sammanfattning ger grunderna i den information, som gavs den 9 och 10 april, men kan tyvärr inte återge den dialog och diskussion som förekom under mötena. För bästa information är det därför angeläget att alla, som har möjlighet, deltar på informationsmötena.

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

SJ 11. Årsredovisning

SJ 11. Årsredovisning SJ 11 Årsredovisning Innehåll Vd har ordet 2 Ordföranden har ordet 4 Fortsatt förbättringsarbete 6 Vision, affärsidé, kärnvärden, strategier 8 Prioriterad punktlighet 10 Bättre och bekvämare tåg 12 Sveriges

Läs mer

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004

AB Storstockholms. Årsberättelse 2004 AB Storstockholms Lokaltrafik www.sl.se Årsberättelse 2004 INNEH Å LL Året som gått................................................................................ 3 Vi vågar bli ännu bättre......................................................................

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Diarienummer: Delårsrapport 2. Vita Huset AB Delår 2 2014. Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Diarienummer: Delårsrapport 2 Vita Huset AB Delår 2 2014 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Vita Huset AB, Delårsrapport 2, DLL 2(17) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

ACCESS TRIVSEL PÅ TOPP VÅRT GARAGE: FILIPSTAD FÖRNUFT OCH KÄNSLA KUNSKAPSDELNING

ACCESS TRIVSEL PÅ TOPP VÅRT GARAGE: FILIPSTAD FÖRNUFT OCH KÄNSLA KUNSKAPSDELNING 2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Kunskap & utveckling / 7 Arbetsplats 8 Förbättringar / 9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan ACCESS TIDNINGEN FÖR ALLA SOM JOBBAR PÅ NOBINA 2/2015 AVSÄNDARE: Nobina

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden

Foto: Bibbi Molander. Förstudie Samordnade transporter på landsbygden Foto: Bibbi Molander Förstudie Samordnade transporter på landsbygden 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och målgrupp 4. Projektets mål 5. Genomförandeplan och tidsplan 6. Spriding

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13

En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer. Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 En förbättrad kollektivtrafik? utvärdering av två reformer Rapport 2014:13 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Klimateffektiva transporter

Klimateffektiva transporter Klimateffektiva transporter Handledning för miljöinspektörer Transporterna är ofta en stor del av företagens miljöpåverkan. Potentialen att minska den är ofta stor. Om vi med miljötillsyn kan få företagen

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * *

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK 2006 NOVEMBER * * * * * * * * * * HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET LÖNSAM YRKESTRAFIK DIN GUIDE TILL LÖNSAM YRKESTRAFIK * 355 miljoner Så många ton gods transporterade svenska lastbilar år 2005. Av inrikes godstransporter

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer