Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering"

Transkript

1

2 Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska hälsoriskerna från vibrationer i arbetslivet har ett EU-direktiv (2002/44/EG) och en arbetsmiljöföreskrift, AFS 2005:15 utarbetats. Direktiv och föreskrift definierar insats- och gränsvärde vilka anger när insatser och andra åtgärder skall vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig att genomföra riskbedömning baserat på egna mätningar eller uppgifter från ex. från maskinleverantör. Många mätningar har utförts men med olika mätresultat oftast beroende på olika körbeteenden och körunderlag. Projektet För att öka förståelsen avseende helkroppsvibrationer och effekten från olika beteende och fysiska faktorer anlitade TYA (Transportfackens Yrkesoch Arbetsmiljönämnd) CVK (Center for Vibration Comfort AB) för en inledande projektplanering. Efter den inledande projektplaneringen genomfördes studie av effekten från olika hastighetsval (beteende faktor) och olika kör-underlag (fysisk faktor) på vibrationsexponeringen. Två olika arbetsfordon valdes för att ingå i studien. Testerna utfördes i Luleå och Boden, CVK Testrange. Houdini dokumenterade utförda tester genom fotografering. Arbetsfordon och arbetscykler Två arbetsfordon valdes för att ingå i studien, en ståtruck och en lastbil. Utifrån normalt förekommande arbetscykler utformades testbanor för att systematiskt och repeterbart kunna erhålla tillförlitliga mätresultat. Normala arbetscykler för de undersökta fordonen är i allmänhet transporter, med eller utan last, samt lastningsmoment. Ståtruck Linde T20-24 AP/SP (2.0t-2.4t), Modell låglyftare, Hjul: styva hjul, årsmodell Huvudsakliga och normala arbetsuppgifter - Transport och lastning av diverse gods i en lagerterminal, vilka ingick som olika moment på testbanan. 1

3 Lastbil Mercedes Benz 2435 (6x2), mil, Hjul: fram - Yokohama R22,5, Bak 12 R22.5, årsmodell 1989 Förarstol ISRI Hausen Huvudsakliga och normala arbetsuppgifter - Transport av jordmaterial. I dessa studier testades lastbilen i olastat tillstånd. Oftast ger olastat fordon högre vibrationsnivåer än vid lastat fordon. Figur 1. Linde T20 - låglyftande ståtruck. Figur 2. Mercedes Benz 2435 (6x2) - Lastbil. 2

4 Försöksplanering Syftet med utredningarna i detta projekt var att mäta vibrationer i två olika arbetsmiljöer under normal-liknande förhållanden. Testbanorna utformades för att vara enkla och lättförståeliga samt ge låg spridning i mätresultat mellan de olika repetitionerna. Testbanorna, ST10 och ST11, utvecklades för ståtruck, med arbetsmoment där föraren lastade och transporterade 4 stycken lastpallar med olika lastvikt (Figur 3). Testbanorna byggdes i två olika lokaler, ena med nytt jämnt underlag (ST10, Figur 4) och den andra med gammalt ojämnt underlag (ST11, Figur 4). Samma ståtruck och förare användes på båda banorna. Trucken kördes med två olika hastigheter (låg, 6 km/h och hög, 10 km/h), alla tester repeterades tre gånger, sammanlagt 12 tester. Figur 3. Testbana för ståtruck. Figur 4. Testbana ST10, jämnt underlag för ståtruck. Två testbanor för lastbilar byggdes, testbana LB10 och LB11. En motsvarade en väl preparerad transportväg, jämnt underlag (LB10, Figur 5), och den andra motsvarade en sämre preparerad transportväg, ojämnt underlag (LB11, Figur 6 och 7). Båda testbanorna efterliknades vanligt förekommande transportvägar. Samma lastbil och förare användes på båda banorna. Två olika hastigheter (7 km/h och 12 km/h) användes vid försöken, tre upprepningar för varje hastighet, sammanlagt 12 tester. 3

5 Figur 5. Testbana LB10, jämnt underlag för lastbil. Figur 6. Smågupp / Tvättbräda på Testbana LB10, ojämnt underlag för lastbil. Figur 7. Testbana LB11, ojämnt underlag för lastbil. Tabell 1. Grusbil- jämnt och ojämnt underlag med två olika hastigheter. Låg hastighet Normal hastighet Ojämnt underlag Test 1 Test 2 Jämnt underlag Test 3 Test 4 Tabell 2. Ståtruck- jämnt och ojämnt underlag med två olika hastigheter. Låg hastighet Normal hastighet Ojämnt underlag Test 1 Test 2 Jämnt underlag Test 3 Test 4 Mätmetod Vibrationerna mättes i enlighet med ISO (1997). Det innebär bl.a. att vibrationer i tre riktningar (x- (framåt/bakåt), y- (sidled) och z-riktning (vertikal led)) på förarsätet/förarplats skall mätas. R.M.S. - beräkning av helkroppsvibrationerna utförs automatiskt i Healthvib för de olika vibrationsriktningarna och jämförs med insatsvärdet (0.5 m/s 2 ) och gränsvärdet (1.1 m/s 2 ), AFS 2005:15. 4

6 Mätningarna av vibrationerna utfördes med mätsensor från CVK, HealthVib, serienummer AAF01, och loggades med Vibindicator, serienummer AAF01 för vidare analyser. Fordonsförarna i denna studie har haft både sittande och stående position, mätpunkterna blir således både på säte och under fötterna (se Figur 8a och b). Mätsensorn monterades i en sätesplatta och placerades enligt Figur 9. Den dominerande riktningen med högst värde avlästes från HealthVib efter varje försök. Tiden för varje försök med ståtrucken mättes och antecknades för att kontrollera att hastigheten varit korrekt. Lastbilens hastighet kontrollerades med en GPS (Garmin Zumo). Z Y Figur 8a. Sittande position enligt ISO X Figur 8b. Stående position enligt ISO Figur 9. Placering av HealthVib i lastbil. 5

7 Resultat Medelvärdet av uppmätta vibrationsnivåer i de olika testerna, redovisas i tabellerna 3-4. Utifrån uppmätta vibrationsnivåer beräknas även effekten från olika hastigheter och körunderlag. Ståtruck Ståtrucken är testade med låg hastighet, 6 km/h samt hög hastighet, 10 km/h på två olika underlag, jämnt och ojämnt. Tabell 3. Medelvärden av vibrationsnivåer i ståtruck, Linde T20. Mätning Riktning Vibrationsdos (r.m.s.) Testbana ST 10- Jämnt underlag Test 1 (Låg hastighet) X-led 0.41 m/s 2 Y-led 0.50 m/s 2 Z-led 0.23 m/s 2 Test 2 (Hög hastighet) X-led 0.66 m/s 2 Y-led 0.88 m/s 2 Z-led 0.36 m/s 2 Testbana ST 11- Ojämnt underlag Test 3 (Låg hastighet) X-led 0.41 m/s 2 Y-led 0.49 m/s 2 Z-led 0.80 m/s 2 Test 4 (Hög hastighet) X-led 0.72 m/s 2 Y-led 0.95 m/s 2 Z-led 1.54 m/s 2 Röd markering anger högsta värdet och dominerande riktning. I bilaga 1 presenteras uppmätta vibrationsnivåer från alla tester och repetitioner. I bilaga 2 presenteras exempel på vibrationsdiagram för de olika testerna. Spridningen i resultat låg mellan 0,02-0,18 motsvarande 4-12%, där högre spridning fanns på ojämnt underlag och för dominerande riktning. 6

8 Figur 10. Effekten från olika underlag och hastigheter på vibrationsexponeringen i ståtruck Tabell 3 och Figur 10 visar att vibrationsnivån ökar med ökad hastigheten och med ojämnt underlag. I Tabell 3 och Figur 10 framgår det att vibrationsnivåökningen p.g.a. hastighetsökningen är störst vid ojämnt underlag (93 %). På jämnt underlag är ökningen 76 %. Detta kan jämföras med att hastigheten ökar med 67 % från låg (6 km/h) till hög (10 km/h) hastighet. Effekt från underlaget Vid låg hastighet ökar vibrationsnivån från 0.50 m/s 2 (Y-led) till 0.80 m/s 2 (Z-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 1 och 3), d.v.s. en ökning med 60 %. Vid hög hastighet ökar vibrationsnivån från 0.88 m/s 2 (Y-led) till 1.54 m/s 2 (Z-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 2 och 4), d.v.s. en ökning med 75 %. Effekt från hastighet Vid körning på jämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.50 m/s 2 (Y-led) till 0.88 m/s 2 (Y-led) från låg till hög hastighet (Test 1 och 2), d.v.s. en ökning med 76 %. Vid körning på ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.80 m/s 2 (Zled) till 1.54 m/s 2 (Z-led) från låg till hög hastighet (Test 3 och 4), d.v.s. en ökning med 93 %. Viktigaste faktorn och tillåten arbetstid Hastigheten hade störst inverkan på vibrationsexponering (se Figur 10, lutningen på linjerna ger lite större effekt än avståndet mellan linjerna). Vid körning på ojämnt underlag (Testbana ST 11) från låg till hög hastighet ökade vibrationsnivån med 93 %. Detta skulle kunna innebära 7

9 att tillåten arbetstid med avseende på gränsvärdet endast är 4.1 timmar vid körning med högsta hastigheten istället för 15.1 timmar vid körning med låga hastigheten. Lastbil Lastbilen är testade med låg hastighet, 7 km/h samt normal hastighet, 12 km/h på två olika underlag, jämn och ojämn. Tabell 4. Medelvärden av vibrationsnivåer i lastbil, Mercedes Benz 2435 (6x2). Mätning Riktning Vibrationsdos (r.m.s.) Testbana LB 10- Jämn underlag Test 1 (Låg hastighet) X-led 0.11 m/s 2 Y-led 0.13 m/s 2 Z-led 0.19 m/s 2 Test 2 (Normal hastighet) X-led 0.10 m/s 2 Y-led 0.16 m/s 2 Z-led 0.21 m/s 2 Testbana LB 11- Ojämnt underlag Test 3 (Låg hastighet) X-led 0.55 m/s 2 Y-led 0.99 m/s 2 Z-led 0.60 m/s 2 Test 4 (Normal hastighet) X-led 0.64 m/s 2 Y-led 1.21 m/s 2 Z-led 0.89 m/s 2 Röd markering anger högsta värdet och dominerande riktning. I bilaga 1 presenteras uppmätta vibrationsnivåer från alla tester och repetitioner. I bilaga 3 presenteras exempel på vibrationsdiagram för de olika testerna. Spridningen i resultat låg mellan 0-0,09 motsvarande 0-8 %, där högre spridning fanns på ojämnt underlag och för dominerande riktning. 8

10 Figur 11. Effekten från olika underlag och hastigheter på vibrationsexponeringen i lastbil Tabell 4 och Figur 11 visar att vibrationsnivån ökar med ökad hastigheten och med ojämnt underlag. I Tabell 4 och Figur 11 framgår det att vibrationsnivåökningen p.g.a. hastighetsökningen är störst vid ojämnt underlag (22 %). På jämnt underlag är ökningen 11 %. Detta kan jämföras med att hastigheten ökar med 71 % från låg (7 km/h) till normal (12 km/h) hastighet. Effekt från underlaget Vid låg hastighet ökar vibrationsnivån från 0.19 m/s 2 (Z-led) till 0.99 m/s 2 (Y-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 1 och 3), d.v.s. en ökning med 421 %. Vid normal hastighet ökar vibrationsnivån från 0.21 m/s 2 (Z-led) till 1.21 m/s 2 (Y-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 2 och 4), d.v.s. en ökning med 476 %. Effekt från hastighet Vid körning på jämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.19 m/s 2 (Z-led) till 0.21 m/s 2 (Z-led) från låg till normal hastighet (Test 1 och 2), d.v.s. en ökning med 11 %. Vid körning på ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.99 m/s 2 (Yled) till 1.21 m/s 2 (Y-led) från låg till normal hastighet (Test 3 och 4), d.v.s. en ökning med 22 %. Viktigaste faktorn och tillåten arbetstid Underlaget hade störst inverkan på vibrationsexponering (se Figur 11, ett stort avstånd mellan underlagen och liten lutningen på linjerna). Vid körning med normal hastighet på ojämnt underlag (Testbana LB 11) samt på jämnt underlag (Testbana LB 10) ökade vibrationsnivån med 476 %. 9

11 Detta innebär att tillåten arbetstid med avseende på gränsvärdet sjönk till 6.6 timmar istället för 220 timmar vid körning på jämnt underlag (välpreparerad transportväg). Diskussion I detta kapitel diskuteras de två viktiga vibrationsriktningar var för sig som förekom i aktuella fordon. Dessa diskussioner kan vara viktiga i den totala förståelsen men ingår inte i slutsatser. Ståtrucken Vid körning på jämnt underlag är sidledes (Y-led) vibrationer den dominerande och vid ojämnt underlag är vertikala (Z-led) vibrationer den dominerande vibrationsriktningen. Vertikala vibrationer Vibrationsnivån i vertikal led ökar från 0.23 m/s 2 till 0.36 m/s 2 på jämnt underlag med ökande hastighet, en ökning med 57 %. På ojämnt underlag ökar vertikala vibrationerna från 0.80 m/s 2 till 1.54 m/s 2 med ökande hastighet vilket innebär en ökning med 93 %. Vid körning med högsta hastigheten blir effekten från underlagets egenskap mycket betydelsefull, vibrationsnivån i vertikal riktning ökar från 0.36 m/s 2 på jämnt underlag till 1.54 m/s 2 på ojämnt underlag, en ökning med 328 %. Vid låga hastigheten, från jämnt till ojämnt underlag, ökar vibrationsnivån från 0.23 m/s 2 till 0.80 m/s 2, en ökning med 248 %. Sidledes vibrationer Sidledes vibrationer på jämnt underlag, från låg till hög hastighet, ökar från 0.50 m/s 2 till 0.88 m/s 2, en ökning med 76 %. Vid ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.49 m/s 2 till 0.95 m/s 2, en ökning med 94 %. Effekten från underlagets egenskap på sidledes vibrationer är ingen eller mycket liten. Lastbilen Vid jämnt underlag är vertikala (Z-led) vibrationer dominerande och vid ojämnt underlag övergår den dominerande vibrationsriktningen i sidled (Y-led). Sidledes vibrationer Vibrationsnivån i sidled ökar från 0.13 till 0.16 m/s 2 på jämnt underlag med ökande hastighet, en ökning med 23 %. På ojämnt underlag ökar sidledes vibrationerna från 0.99 m/s 2 till 1.21 m/s 2 med ökande hastighet vilket innebär en ökning med 22 %. Vid körning med normal hastighet på jämnt och ojämnt underlag blir effekten mycket betydelsefull, vibrationsnivån i sidled ökar från 0.16 m/s 2 på jämnt underlag till 1.21 m/s 2 på ojämnt underlag, en ökning med

12 %. Vid låga hastigheten, från jämnt till ojämnt underlag, ökar vibrationsnivån från 0.13 m/s 2 till 0.99 m/s 2, en ökning med 661 %. Vertikala vibrationer De vertikala vibrationerna på jämnt underlag ökar från 0.19 m/s 2 till 0.21 m/s 2 från låg till normal hastighet, en ökning med 11 %. Vid ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.60 m/s 2 till 0.89 m/s 2, en ökning med 48 %. Skillnaden mellan jämnt och ojämnt underlag för vertikala vibrationer är vid låg hastighet 216 % samt vid normal hastighet 324 %. Kommentarer När insatsvärdet överskrids skall en åtgärdsplan utarbetas för att på sikt komma under insatsvärdet. Vid ett eventuellt överskridande av gränsvärdet skall en utredning vidtas för att säkerställa att gränsvärdet inte överskrids ytterligare, även orsaken till överskridandet skall förklaras. Eftersom mätning utförts under ett försök som skall motsvara ett moment under en arbetsdag kan man inte säga konkret något om hur skadliga vibrationerna egentligen är. Att skillnaden mellan de två underlagen i försöken med ståtrucken var så pass stora är värt att notera och då även titta på hur kort tid under en arbetsdag man egentligen får utsättas för dessa vibrationer. I två av de undersökta arbetsmiljöerna överskrids den dagliga vibrationsdosen gränsvärdet ifall föraren exponeras i mer än 4.1 timmar på ståtrucken och 6.6 timmar i lastbilen. Frekventa kroppsvridningar kan medföra 2-3 ggr ökad hälsorisk från vibrationer vilket också kan vara aktuellt i den arbetsmiljön där trucken körs framåt, bakåt och girar kraftigt under arbetsmomenten. Ofta brukar körtekniken vara en viktig faktor att förändra för att minska vibrationsnivåerna. Det är alltid svårt för en utomstående att dra slutsatser kring hur körtekniken kan och ska förändras, men ett effektivt sätt är att ge förståelse för sambandet mellan körteknik och vibrationsnivåer åt föraren. På så vis kan föraren få möjlighet att förändra körtekniken och beteendet. Generellt ger ett mjukare körsätt en lägre vibrationsdos. Ytterligare orsaker till höga vibrationsnivåer kan vara bristande fordonsunderhåll, fordonsegenskaper, ojämnt underlag, etc. Ovanstående åtgärder understöds enkelt med mätutrustning som enkelt och snabbt visar resultat av vibrationsnivåerna. På så vis kan de negativa vibrationseffekterna minskas. Information om sådan utrustning finns att få på 11

13 Sammanfattning Vibrationsmätning på två olika arbetsfordon, ståtruck och lastbil har utförts och analyserats i enlighet med ISO (1997) samt AFS 2005:15. Hastighet och underlag har varierats för att påvisa effekten på vibrationsexponeringen från en beteende faktor (hastighet) samt en fysisk faktor (underlag). Vid tester av ståtruck hade hastigheten störst (lite större än underlaget) inverkan på vibrationexponeringen och vid tester av lastbil hade underlaget mycket stor inverkan. Vibrationsexponering i ståtrucken ökade med ökande hastighet och ojämnt underlag. Körning med aktuell ståtruck i högsta hastighet och på ojämnt underlag resulterade i en vibrationsnivå av 1.54 m/s 2. Detta innebär att föraren inte får exponeras mer än 50 minuter under en normal arbetsdag för att inte överskrida insatsvärdet och 4.1 timmar med avseende på gränsvärdet. Ett överskridande av gränsvärdet inträffar eftersom många truckförare arbetar mer än 5 timmar effektiv tid per dag. Många kroppsvridningar ökar hälsorisken ytterligare. Vibrationsexponeringen i lastbilen ökade marginellt med ökad hastighet på jämnt underlag. Däremot var ökningen mycket stor från jämnt till ojämnt underlag. Körning med aktuell lastbil i normal hastighet på ojämnt underlag resulterade i en vibrationsnivå av 1.21 m/s 2. Om föraren skulle köra på detta vis under en åtta timmars period (vilket normalt sett inte bedöms inträffa), skulle det innebära att föraren inte får exponeras mer än 1.3 timmar för att inte överskrida insatsvärdet. Tillåten exponeringstid är 6.6 timmar med avseende på gränsvärdet. Luleå den 17:e Augusti 2007 Peter Jönsson CVK - Center for Vibration Comfort AB 12

14 Bilaga 1. Tabell över vibrationsexponeringarna från alla test Vibrationsnivå, m/s2 Fordon Test X Y Z Testbana Underlag Hastighet Ståtruck 1 0,47 0,53 0,21 ST 10 jämnt låg 2 0,38 0,49 0,20 ST 10 jämnt låg 3 0,39 0,50 0,28 ST 10 jämnt låg 0,41 0,50 0,23 medel 1 0,69 0,91 0,34 ST 10 jämnt hög 2 0,68 0,85 0,32 ST 10 jämnt hög 3 0,63 0,90 0,41 ST 10 jämnt hög 0,66 0,88 0,36 medel Ståtruck 1 0,47 0,51 0,76 ST 11 ojämnt låg 2 0,40 0,52 0,71 ST 11 ojämnt låg 3 0,35 0,42 0,93 ST 11 ojämnt låg 0,41 0,49 0,80 medel 1 0,78 0,95 1,39 ST 11 ojämnt hög 2 0,68 0,91 1,49 ST 11 ojämnt hög 3 0,70 0,99 1,73 ST 11 ojämnt hög 0,72 0,95 1,54 medel Lastbil 1 0,11 0,13 0,19 LB 10 jämnt låg 2 0,12 0,13 0,20 LB 10 jämnt låg 3 0,09 0,13 0,19 LB 10 jämnt låg 0,11 0,13 0,19 medel 1 0,10 0,15 0,23 LB 10 jämnt normal 2 0,13 0,16 0,21 LB 10 jämnt normal 3 0,08 0,15 0,19 LB 10 jämnt normal 0,10 0,16 0,21 medel Lastbil 1 0,45 1,05 0,63 LB 11 ojämnt låg 2 0,59 1,02 0,60 LB 11 ojämnt låg 3 0,62 0,89 0,57 LB 11 ojämnt låg 0,55 0,99 0,60 medel 1 0,70 1,17 0,94 LB 11 ojämnt normal 2 0,66 1,26 0,91 LB 11 ojämnt normal 3 0,54 1,20 0,82 LB 11 ojämnt normal 0,64 1,21 0,89 medel 13

15 Bilaga 2. Exempel på vibrationsnivåer för ståtruck, testbana ST 10 och ST 11 Test 1 ST10, jämnt underlag, låg hastighet. Figur 12. Ståtruck, jämnt underlag, låg hastighet. Test 2 ST10, jämnt underlag, hög hastighet. Figur 13. Ståtruck, jämnt underlag, hög hastighet. Test 3 ST 11, ojämnt underlag, låg hastighet. 14

16 Figur 14. Ståtruck, ojämnt underlag, låg hastighet. Test 4 ST 11, ojämnt underlag, hög hastighet. Figur 15. Ståtruck, ojämnt underlag, hög hastighet. 15

17 Bilaga 3. Exempel på vibrationsnivåer för lastbil, testbana LB 10 och LB 11 Test 1 LB 10, jämnt underlag, låg hastighet. Figur 16. Lastbil, jämnt underlag, låg hastighet Test 2 LB 10, jämnt underlag, normal hastighet. Figur 17. Lastbil, jämnt underlag, normal hastighet Test 3 LB 11, ojämnt underlag, låg hastighet. 16

18 Figur 18. Lastbil, ojämnt underlag, låg hastighet Test 4 LB 11, ojämnt underlag, normal hastighet. Figur 19. Lastbil, ojämnt underlag, normal hastighet 17

19

Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil

Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil Utredning av den dagliga vibrationsexponeringen i hjullastare, distributionsbil och timmerbil Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkropps- och handarm vibrationer).

Läs mer

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK. Petrus Jönsson & Claes Löfroth FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK. Petrus Jönsson & Claes Löfroth FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007 ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007 Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK Petrus Jönsson & Claes Löfroth Uppsala Science Park, SE-751 83 UPPSALA, Sweden Ph. +46 18 18 85 00 Fax. +46 18 18 86

Läs mer

RAPPORT SLO-847 PM 53521/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden

RAPPORT SLO-847 PM 53521/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden RAPPORT SLO-87 PM 321/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden SMP Svensk Maskinprovning AB Provning, Alnarp december 200 PM 321/03 Sammanfattning SMP Svensk Maskinprovning har

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 23/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Hand- armvibrationer vid rengöring med högtryckspruta av hönsstall Utförd: 2015-11-03 Jakob B Riddar Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Datum 2015-12-14

Läs mer

Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson

Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson Föreskrifter om Vibrationer Barbro Nilsson Vibrationer Vibrationer från handhållna maskiner Helkroppsvibrationer Vibrationsrelaterade skador: Hand- och armvibrationer: Helkroppsvibrationer: Övergående

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Syd. Mätrapport. Företaget N N. Helkroppsvibrationer från golv. Rapport nr 11/2016

Arbets- och miljömedicin Syd. Mätrapport. Företaget N N. Helkroppsvibrationer från golv. Rapport nr 11/2016 Rapport nr 11/2016 Arbets- och miljömedicin Syd Mätrapport Företaget N N Helkroppsvibrationer från golv Jan-Eric Karlsson Yrkeshygieniker Jakob Riddar Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Datum 2016-05-16

Läs mer

Planera. Bedöm. Åtgärda

Planera. Bedöm. Åtgärda Planera Bedöm Åtgärda Vad är helkroppsvibrationer? Helkroppsvibrationer uppstår när man sitter, står eller ligger på olika typer av vibrerande underlag. Kör du entreprenadmaskin tillhör du en yrkesgrupp

Läs mer

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön Region Östergötland Arbetsmiljöövervakning (laboratorium) Patientutredningar Vårt arbete är inriktat mot att klarlägga och förebygga ohälsa orsakad av faktorer i arbetsmiljön och/eller den yttre miljön

Läs mer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer

Vibrationer. Vibrationer. Vibrationer Vibrationer Med vibrationer menas: Ett föremåls svängning kring ett viloläge. Mäts... Frekvens (Hz) Förflyttning (m) Acceleration med enheten m/s 2 eller db I tre dimensioner, x-, y- och z-led där gränsvärdena

Läs mer

Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer

Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer SLUTRAPPORT SLO-927 Enkla åtgärder för att minska vibrationsnivåer i jordbrukstraktorer Niklas Adolfsson, JTI 3 Inledning Sedan Arbetsmiljöverkets föreskrift om vibrationer kom (AFS 2005:15), har inte

Läs mer

VIBRATIONSGUIDEN Ett hjälpmedel för kartläggning och bedömning av risker vid HELKROPPSVIBRATIONER

VIBRATIONSGUIDEN Ett hjälpmedel för kartläggning och bedömning av risker vid HELKROPPSVIBRATIONER VIBRATIONSGUIDEN Ett hjälpmedel för kartläggning och bedömning av risker vid HELKROPPSVIBRATIONER Författare Jimmy Diamandopoulos Ingemansson Technology AB Jonas Larsson Lars Landström För mera information

Läs mer

Hand- och armvibrationer

Hand- och armvibrationer Bilaga 1 Hand- och armvibrationer 1. Uppskattning av daglig vibrationsexponering Uppskattningen av exponering för hand- och armvibrationer grundar sig på den dagliga vibrationsexponeringen under en representativ

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Operatörstolen. Pak-Yue Wu Anna Ågren

Operatörstolen. Pak-Yue Wu Anna Ågren Operatörstolen Pak-Yue Wu Anna Ågren MF2011 Systems engineering School of Industrial Engineering and Management March 2009 Sammanfattning Stolen i skotaren är en väldig viktig del då det är den som operatören

Läs mer

Vibrationer - föreskrifter

Vibrationer - föreskrifter Vibrationer - föreskrifter FTF Bräcke 20 november 2007 Bengt Johansson Enheten för Maskiner och Personlig Skyddsutrustning 1 Föreskrifter om vibrationer (AFS 2005:15) Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare

Läs mer

DEL AV KV YRKESSKOLAN

DEL AV KV YRKESSKOLAN MÄTRAPPORT R01-2643 DEL AV KV YRKESSKOLAN MARKVIBRATIONER FRÅN VÄG- OCH SPÅRTRAFIK 13-09-24 Uppdrag: 2643, Del av kv. Yrkesskolan Titel på rapport: Del av kv. Yrkesskolan Markvibrationer från väg- och

Läs mer

VIBRATIONER exponering och riskbedömning EHSS 2014. Stefan Nygård Arbetsmiljöverket

VIBRATIONER exponering och riskbedömning EHSS 2014. Stefan Nygård Arbetsmiljöverket 207 222 232 230 216 222 226 233 226 235 234 217 246 246 246 164 194 217 210 180 191 197 213 197 220 217 180 203 203 203 116 158 199 186 135 152 159 188 159 203 196 133 170 170 170 VIBRATIONER exponering

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på drivare och skotare. Paul Granlund & Magnus Thor FRÅN SKOGFORSK NR

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på drivare och skotare. Paul Granlund & Magnus Thor FRÅN SKOGFORSK NR ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 601 2005 Vibrationsmätningar på drivare och skotare Paul Granlund & Magnus Thor Uppsala Science Park, SE-751 83 UPPSALA, Sweden Ph. +46 18 18 85 00 Fax. +46 18 18 86 00

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Helkropps vibrationer

Helkropps vibrationer Helkropps vibrationer Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se I detta faktablad tar vi upp vad vibrationer är, vilka yrkesgrupper

Läs mer

Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013

Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013 2013 Exponering för helkroppsvibrationer Västerås Lokaltrafik 2013 av Niclas Sparreskog Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning 2012/13. Handledare Håkan Löfstedt Arbets- och miljömedicinska

Läs mer

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan

PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan PM Kv Mjölner - Stomljud och vibrationer från stambanan SLUTRAPPORT 2015-11-10 Sammanfattning Mätningar av stomljud och komfortvibrationer från stambanan har uppmätts i kv. Mjölner. Resultatet visar att

Läs mer

Vibrationer. Vibrationer, historik. Vibrationer, historik. Peter Berg, yrkeshygieniker. Helkropp. Hand- arm

Vibrationer. Vibrationer, historik. Vibrationer, historik. Peter Berg, yrkeshygieniker. Helkropp. Hand- arm Vibrationer Peter Berg, yrkeshygieniker Helkropp Universitetssjukhuset Örebro Hand- arm Vibrationer, historik ~1913 rapporterades om muskeltrötthet och vita fingrar bland arbetare i italienska marmorgruvor

Läs mer

SLUTRAPPORT. Finansiering: SLO-fonden. Lägre helkroppsvibrationer med en vibrationsindikator i traktorn

SLUTRAPPORT. Finansiering: SLO-fonden. Lägre helkroppsvibrationer med en vibrationsindikator i traktorn SLUTRAPPORT Finansiering: SLO-fonden Lägre helkroppsvibrationer med en vibrationsindikator i traktorn Niklas Adolfsson, JTI December 2011 2 Sammanfattning Sedan EU-direktivet om vibrationer kom år 2002,

Läs mer

Så vi börjar enkelt. Vad är då en vibration? Enkelt uttryck är det en svängningsrörelse kring en mittpunkt. Denna svängning kan beskrivas med olika

Så vi börjar enkelt. Vad är då en vibration? Enkelt uttryck är det en svängningsrörelse kring en mittpunkt. Denna svängning kan beskrivas med olika 1 Så vi börjar enkelt. Vad är då en vibration? Enkelt uttryck är det en svängningsrörelse kring en mittpunkt. Denna svängning kan beskrivas med olika uttryck så som amplitud och frekvens där amplituden

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Marie Jonsson, Claes Löfroth & Magnus Thor FRÅN SKOGFORSK NR 619 2006

ARBETSRAPPORT. Marie Jonsson, Claes Löfroth & Magnus Thor FRÅN SKOGFORSK NR 619 2006 ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 619 2006 Ritning på testbana med två identiskt lika 6 m sektioner med varierande avstånd mellan hindren, en viktig faktor för att undvika egensvängningar vid körning. Illustration

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Uppdrag: 332616. Åmål 2:1, Måkeberg. Rapport komfortmätning. Beställare Åmåls Kommun. Åmål 2:1, Måkeberg. 2011-10-14 Komfortmätning

Uppdrag: 332616. Åmål 2:1, Måkeberg. Rapport komfortmätning. Beställare Åmåls Kommun. Åmål 2:1, Måkeberg. 2011-10-14 Komfortmätning Uppdrag: 332616 Rapport komfortmätning Beställare Åmåls Kommun Upprättad av: Stefan Broqvist.. Granskad av: Bertil Krüger 1 UPPDRAG... 1 2 OMFATTNING... 1 3 MÄTUTRUSTNING... 1 4 GENOMFÖRANDE... 2 5 RESULTAT

Läs mer

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN

MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN 1(7) KV. TYGELN 2 SOLNA MÄTNING AV MAGNETFÄLT FRÅN JÄRNVÄGEN STOCKHOLM 2014-10-14 Rev. 2015-03-02 ÅF-INFRASTRUCTURE Frösundaleden 2A 169 99 STOCKHOLM Uppdragsansvarig: Bo Juslin Tfn 010-50514 61 Fax 010-505

Läs mer

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete.

Ramböll har på uppdrag av Härryda Kommun utfört vibrationsmätningar som underlag till detaljplanearbete. Uppdrag Beställare Härryda Kommun Till PM nummer Anna-Kajsa Gustafsson Datum 2016-06-01 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm T: +46-10-615 60 00 D: +46-10-615 64 55 F: +46-10-615

Läs mer

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning

Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Arbetsledares inställning till och kännedom om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer Enkät- och intervjuundersökning Bernadetta Nordlinder Leg.läkare, spec allmän medicin Handledare: Tohr Nilsson

Läs mer

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Vibrationsmätning från tåg,- och vägtrafiktrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2015-01-19 Upprättad

Läs mer

Anna Anund Harry Sörensen. Externt och internt buller samt vibrationer vid körning på sinus räfflor

Anna Anund Harry Sörensen. Externt och internt buller samt vibrationer vid körning på sinus räfflor Anna Anund 2010-07-01 Harry Sörensen Externt och internt buller samt vibrationer vid körning på sinus räfflor Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Syfte...4 3 Metod...4 3.1 Platser...4 3.2 Genomförande...7

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Konsekvensbedömning?

Konsekvensbedömning? Konsekvensbedömning? Historik - Konsekvensbedömning Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. (AML 3 kap 2 ) Arbetsgivaren

Läs mer

Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg

Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg Rapport Vibrationsutredning Strömsborg - Avesta 2012-05-08 Upprättad av: Bo Bredberg Granskad av: Andreas Wennblom Godkänd av: Bo Bredberg TR 10165177 RAPPORT VIBRATIONSUTREDNING STRÖMSBORG, AVESTA Kund

Läs mer

RAPPORT Ljudmätning vid skjutning med 24 grams hagelpatroner

RAPPORT Ljudmätning vid skjutning med 24 grams hagelpatroner RAPPORT Ljudmätning vid skjutning med 24 grams hagelpatroner 2008-04-30 Kund Naturvårdsverket Ebbe Adolfsson 106 48 Stockholm Konsult Box 92093 120 07 Stockholm Besök: Lumaparksvägen 7 Tel: +46 8 688 60

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätmetoder, beräkningsmodeller och redovisning av mätresultat för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid,

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön.

PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön. PM vibrationsutredning söder om Sang, Insjön. avseende vibrationspåverkan från järnvägstrafik Uppdragsgivare: Leksandsbostäder AB. Vårt objektnr. 36130 Datum 2016-09-06 5 sidor Bilaga 1: Vibrationsprotokoll

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Vibrationsutredning Utby 3:25 m.fl.

Vibrationsutredning Utby 3:25 m.fl. Beställare: ALE KOMMUN Ledetvägen 6 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Andreas Sigfridsson Andreas Sigfridsson

Läs mer

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress

FAKTABLAD. Konstantfarthållare. Volvo Trucks. Driving Progress Volvo Trucks. Driving Progress FAKTABLAD n hjälper föraren att hålla en jämn och bränslebesparande hastighet. Systemet reglerar automatiskt hastigheten till den inställda hastigheten som föraren valt.

Läs mer

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare tya.se Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare Roger Nilsson, TYA Avfall Sveriges höstmöte 2011 1 Vad TYA är Ideell förening Bildades 1975 Yrkes- och arbetsmiljönämnd Arbetsmarknadens parter

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna Datum: 2015-11-12 Utredning plasttallrikar Ljudprov Beställare: Mälarplast AB Att: Peter Wall Hejargatan 14 632 29 Eskilstuna Vår uppdragsansvarige: Magnus Söderlund 08-522 97 903 070-693 19 80 magnus.soderlund@structor.se

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM

TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING 1(7) STOCKHOLM ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A STOCKHOLM 1(7) TUNBERGSSKOLAN SVARVEN 5, SOLLENTUNA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2013-04-07 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046)

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046) Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046) Tentamen 23 oktober 2008 em 14:00-18:00 Tid: 4 timmar. Lokal: "Väg och vatten"-salar. Lärare: Nikolce Murgovski, 772 4800 Tentamenssalarna besöks efter ca 1 timme

Läs mer

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning

Hållsta 6:1 Vibrationsutredning Vibrationsutredning 214-5-6 Vibrationsutredning 214-5-6 Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Johanna Rosvall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten

Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten Konsekvens- och riskanalys vid förändringar i verksamheten Inledning Enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 skall arbetsgivaren när ändringar i verksamheten planeras, bedöma om ändringarna

Läs mer

STUDENTVÄGEN UPPSALA

STUDENTVÄGEN UPPSALA 1(8) STUDENTVÄGEN UPPSALA MAGNETFÄLTSMÄTNING STOCKHOLM 2016-03-11 ÅF-INFRASTRUCTURE AB Frösundaleden 2 A 169 99 STOCKHOLM Bo Juslin Tfn 010-505 14 61 MAGNETFÄLTSMÄTNING Innehållsförteckning Sid - Allmänt

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Ryggbesvär hos militär personal vid Amfibieregementet

Ryggbesvär hos militär personal vid Amfibieregementet Ryggbesvär hos militär personal vid Amfibieregementet Dr Liselotte Yregård Handledare doc Bo Berglund Försvarsmakten och Karolinska Institutet Projektarbete vid Uppsala universitets företagsläkarutbildning

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen

beslutade den 26 september 2013. Skolverket föreskriver med stöd av 1 kap. 4 tredje stycket gymnasieförordningen 2013-09-26 1 (12) Dnr: 62-2013:589 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:161) om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

Läs mer

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg

Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Projekt Biogasanläggning vid Starrberget, Vännäs Mätrapport - Vibrationer och luftstötvåg Rapportnummer 1425 6812 V 01 Datum 2015-02-06 Uppdragsgivare Vännäs Bondegas AB Handläggare: Erik Fastevik Ingenjör

Läs mer

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN

POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN POLICY MOT SEXUELLA TRAKASSERIER OCH KRÄNKNINGAR PÅ GRUND AV KÖN SAMT ANMÄLNINGSRUTIN Denna policy har tagits fram i enlighet med Svedala kommuns jämställdhetsplan. Antagen av kommunfullmäktige: 2005-10-12

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker

Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:XX 2014:5 Xxxxx Kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2011:19) om om kemiska arbetsmiljörisker Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd

Dragbilar. Allmänt om dragbilar. Rekommendationer. Axelavstånd Allmänt om dragbilar Allmänt om dragbilar Dragbilar är avsedda att dra påhängsvagn och är därför utrustade med vändskiva för att göra det möjligt att enkelt byta släpfordon. För att kunna utnyttja dragbilen

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

MobilVib2 Mät vibrationer i arbetet med mobiltelefon

MobilVib2 Mät vibrationer i arbetet med mobiltelefon SLUTRAPPORT AFA projekt Dnr 140137 MobilVib2 Mät vibrationer i arbetet med mobiltelefon Lage Burström Bodil Björ Peter Jönsson Helena Lindgren Leila Ashrafi Esteban Guerrero Rosero Theodor Papoutsis UMEÅ

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Luftledningar-Montage

Luftledningar-Montage SVENSKA KRAFTNÄT AFL, Anläggningar Förvaltning Ledningar VAR BETECKNING TR05-6 Luftledningar-Montage Resistansmätning av skarv, pressad spännlinhållare och skruvklämma Inledning Dessa riktlinjer beskriver

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer

Medicinska kontroller i arbetslivet. Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet Härdplaster, Leif Aringer Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6 - Läkarundersökning - Hälsoundersökning - Biologisk exponeringskontroll - Tjänstbarhetsbedömning

Läs mer

Forsåker Mölndala Fastighets AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun.

Forsåker Mölndala Fastighets AB Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun. Vibrationsmätning från tågtrafik utmed Västkustbanan i Mölndals kommun. 2013-11-18 Rev A 2013-11-28 Upprättad av: Jonas Wetterberg Granskad av: Olle Goffe Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering

Läs mer

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Sida: 1/6 MÄTPROTOKOLL Datum: 2010-03-03 Vår referens: SSM 2010/861 Författare: Jimmy Estenberg Fastställd: Hélène Asp, 2010-03-03 Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Syftet med mätningarna var

Läs mer

Belasta rätt vid personförfl yttning

Belasta rätt vid personförfl yttning Belasta rätt vid personförfl yttning BELASTNINGSSKADOR INOM vård och omsorg är vanliga. Belastningsskador drabbar inte bara individen utan påverkar även verksamheten och samhället. Skador uppkommer vid

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för arbetsmiljöarbetet Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-15, 197 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik;

Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; Transportstyrelsens föreskrifter om yrkeskunnande för taxitrafik; beslutade den 5 december 2012. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 kap. 1 yrkestrafikförordningen (2012:237) och 8 kap.

Läs mer

PROVNINGSRAPPORT SLO 906 2006-03-28 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR VIBRATIONER S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B

PROVNINGSRAPPORT SLO 906 2006-03-28 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR VIBRATIONER S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B PROVNINGSRAPPORT SLO 906 2006-03-28 UTVÄRDERINGSMODELL FÖR VIBRATIONER S M P S V E N S K M A S K I N P R O V N I N G A B SMP Uppsala: Fyrisborgsgatan 3, 754 50 Uppsala Tel: 018-56 15 00 Fax: 018-12 72

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Ja 72% 70% 76% 78% 70% 67% 77% 70% 76% 74% 67% Nej 27% 30% 23% 21% 30% 30% 22% 29% 24% 25% 31% Vet ej 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 2% Känner

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

1 Grundvärden för trafikmiljön

1 Grundvärden för trafikmiljön 1 Grundvärden för trafikmiljön Trafikmiljöns egenskaper beskrivs i VGU med: friktion hos beläggningsytan siktobjekt i vägrummet. 1.1 Friktion Friktion är ett grundvärde i VGU för att bestämma: största

Läs mer

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB

Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Om Konsekvensbedömningar - ett kompendium av Thomas Engström, samordnande huvudskyddsombud Servicenätet Stockholm, Posten AB Konsekvensbedömning Vad är det? Och hur gör man? Inledning Inför varje större

Läs mer

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan

Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Hög och långvarig exponering för vibrationer kan ha påverkan på hälsan Sedan 6 juli 2005 gäller direktiv 2002/44/EG från den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bullerutredning Gröndalsbrons påseglingsskydd

Bullerutredning Gröndalsbrons påseglingsskydd Bullerutredning Gröndalsbrons påseglingsskydd Bullerkartläggning av framtida pålningsarbeten för påseglingsskydd av Gröndalsbron i Stockholm. Objektnummer: 849462 2 (11) Objekt Simulering av framtida pålningsarbeten

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer