Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering"

Transkript

1

2 Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska hälsoriskerna från vibrationer i arbetslivet har ett EU-direktiv (2002/44/EG) och en arbetsmiljöföreskrift, AFS 2005:15 utarbetats. Direktiv och föreskrift definierar insats- och gränsvärde vilka anger när insatser och andra åtgärder skall vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig att genomföra riskbedömning baserat på egna mätningar eller uppgifter från ex. från maskinleverantör. Många mätningar har utförts men med olika mätresultat oftast beroende på olika körbeteenden och körunderlag. Projektet För att öka förståelsen avseende helkroppsvibrationer och effekten från olika beteende och fysiska faktorer anlitade TYA (Transportfackens Yrkesoch Arbetsmiljönämnd) CVK (Center for Vibration Comfort AB) för en inledande projektplanering. Efter den inledande projektplaneringen genomfördes studie av effekten från olika hastighetsval (beteende faktor) och olika kör-underlag (fysisk faktor) på vibrationsexponeringen. Två olika arbetsfordon valdes för att ingå i studien. Testerna utfördes i Luleå och Boden, CVK Testrange. Houdini dokumenterade utförda tester genom fotografering. Arbetsfordon och arbetscykler Två arbetsfordon valdes för att ingå i studien, en ståtruck och en lastbil. Utifrån normalt förekommande arbetscykler utformades testbanor för att systematiskt och repeterbart kunna erhålla tillförlitliga mätresultat. Normala arbetscykler för de undersökta fordonen är i allmänhet transporter, med eller utan last, samt lastningsmoment. Ståtruck Linde T20-24 AP/SP (2.0t-2.4t), Modell låglyftare, Hjul: styva hjul, årsmodell Huvudsakliga och normala arbetsuppgifter - Transport och lastning av diverse gods i en lagerterminal, vilka ingick som olika moment på testbanan. 1

3 Lastbil Mercedes Benz 2435 (6x2), mil, Hjul: fram - Yokohama R22,5, Bak 12 R22.5, årsmodell 1989 Förarstol ISRI Hausen Huvudsakliga och normala arbetsuppgifter - Transport av jordmaterial. I dessa studier testades lastbilen i olastat tillstånd. Oftast ger olastat fordon högre vibrationsnivåer än vid lastat fordon. Figur 1. Linde T20 - låglyftande ståtruck. Figur 2. Mercedes Benz 2435 (6x2) - Lastbil. 2

4 Försöksplanering Syftet med utredningarna i detta projekt var att mäta vibrationer i två olika arbetsmiljöer under normal-liknande förhållanden. Testbanorna utformades för att vara enkla och lättförståeliga samt ge låg spridning i mätresultat mellan de olika repetitionerna. Testbanorna, ST10 och ST11, utvecklades för ståtruck, med arbetsmoment där föraren lastade och transporterade 4 stycken lastpallar med olika lastvikt (Figur 3). Testbanorna byggdes i två olika lokaler, ena med nytt jämnt underlag (ST10, Figur 4) och den andra med gammalt ojämnt underlag (ST11, Figur 4). Samma ståtruck och förare användes på båda banorna. Trucken kördes med två olika hastigheter (låg, 6 km/h och hög, 10 km/h), alla tester repeterades tre gånger, sammanlagt 12 tester. Figur 3. Testbana för ståtruck. Figur 4. Testbana ST10, jämnt underlag för ståtruck. Två testbanor för lastbilar byggdes, testbana LB10 och LB11. En motsvarade en väl preparerad transportväg, jämnt underlag (LB10, Figur 5), och den andra motsvarade en sämre preparerad transportväg, ojämnt underlag (LB11, Figur 6 och 7). Båda testbanorna efterliknades vanligt förekommande transportvägar. Samma lastbil och förare användes på båda banorna. Två olika hastigheter (7 km/h och 12 km/h) användes vid försöken, tre upprepningar för varje hastighet, sammanlagt 12 tester. 3

5 Figur 5. Testbana LB10, jämnt underlag för lastbil. Figur 6. Smågupp / Tvättbräda på Testbana LB10, ojämnt underlag för lastbil. Figur 7. Testbana LB11, ojämnt underlag för lastbil. Tabell 1. Grusbil- jämnt och ojämnt underlag med två olika hastigheter. Låg hastighet Normal hastighet Ojämnt underlag Test 1 Test 2 Jämnt underlag Test 3 Test 4 Tabell 2. Ståtruck- jämnt och ojämnt underlag med två olika hastigheter. Låg hastighet Normal hastighet Ojämnt underlag Test 1 Test 2 Jämnt underlag Test 3 Test 4 Mätmetod Vibrationerna mättes i enlighet med ISO (1997). Det innebär bl.a. att vibrationer i tre riktningar (x- (framåt/bakåt), y- (sidled) och z-riktning (vertikal led)) på förarsätet/förarplats skall mätas. R.M.S. - beräkning av helkroppsvibrationerna utförs automatiskt i Healthvib för de olika vibrationsriktningarna och jämförs med insatsvärdet (0.5 m/s 2 ) och gränsvärdet (1.1 m/s 2 ), AFS 2005:15. 4

6 Mätningarna av vibrationerna utfördes med mätsensor från CVK, HealthVib, serienummer AAF01, och loggades med Vibindicator, serienummer AAF01 för vidare analyser. Fordonsförarna i denna studie har haft både sittande och stående position, mätpunkterna blir således både på säte och under fötterna (se Figur 8a och b). Mätsensorn monterades i en sätesplatta och placerades enligt Figur 9. Den dominerande riktningen med högst värde avlästes från HealthVib efter varje försök. Tiden för varje försök med ståtrucken mättes och antecknades för att kontrollera att hastigheten varit korrekt. Lastbilens hastighet kontrollerades med en GPS (Garmin Zumo). Z Y Figur 8a. Sittande position enligt ISO X Figur 8b. Stående position enligt ISO Figur 9. Placering av HealthVib i lastbil. 5

7 Resultat Medelvärdet av uppmätta vibrationsnivåer i de olika testerna, redovisas i tabellerna 3-4. Utifrån uppmätta vibrationsnivåer beräknas även effekten från olika hastigheter och körunderlag. Ståtruck Ståtrucken är testade med låg hastighet, 6 km/h samt hög hastighet, 10 km/h på två olika underlag, jämnt och ojämnt. Tabell 3. Medelvärden av vibrationsnivåer i ståtruck, Linde T20. Mätning Riktning Vibrationsdos (r.m.s.) Testbana ST 10- Jämnt underlag Test 1 (Låg hastighet) X-led 0.41 m/s 2 Y-led 0.50 m/s 2 Z-led 0.23 m/s 2 Test 2 (Hög hastighet) X-led 0.66 m/s 2 Y-led 0.88 m/s 2 Z-led 0.36 m/s 2 Testbana ST 11- Ojämnt underlag Test 3 (Låg hastighet) X-led 0.41 m/s 2 Y-led 0.49 m/s 2 Z-led 0.80 m/s 2 Test 4 (Hög hastighet) X-led 0.72 m/s 2 Y-led 0.95 m/s 2 Z-led 1.54 m/s 2 Röd markering anger högsta värdet och dominerande riktning. I bilaga 1 presenteras uppmätta vibrationsnivåer från alla tester och repetitioner. I bilaga 2 presenteras exempel på vibrationsdiagram för de olika testerna. Spridningen i resultat låg mellan 0,02-0,18 motsvarande 4-12%, där högre spridning fanns på ojämnt underlag och för dominerande riktning. 6

8 Figur 10. Effekten från olika underlag och hastigheter på vibrationsexponeringen i ståtruck Tabell 3 och Figur 10 visar att vibrationsnivån ökar med ökad hastigheten och med ojämnt underlag. I Tabell 3 och Figur 10 framgår det att vibrationsnivåökningen p.g.a. hastighetsökningen är störst vid ojämnt underlag (93 %). På jämnt underlag är ökningen 76 %. Detta kan jämföras med att hastigheten ökar med 67 % från låg (6 km/h) till hög (10 km/h) hastighet. Effekt från underlaget Vid låg hastighet ökar vibrationsnivån från 0.50 m/s 2 (Y-led) till 0.80 m/s 2 (Z-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 1 och 3), d.v.s. en ökning med 60 %. Vid hög hastighet ökar vibrationsnivån från 0.88 m/s 2 (Y-led) till 1.54 m/s 2 (Z-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 2 och 4), d.v.s. en ökning med 75 %. Effekt från hastighet Vid körning på jämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.50 m/s 2 (Y-led) till 0.88 m/s 2 (Y-led) från låg till hög hastighet (Test 1 och 2), d.v.s. en ökning med 76 %. Vid körning på ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.80 m/s 2 (Zled) till 1.54 m/s 2 (Z-led) från låg till hög hastighet (Test 3 och 4), d.v.s. en ökning med 93 %. Viktigaste faktorn och tillåten arbetstid Hastigheten hade störst inverkan på vibrationsexponering (se Figur 10, lutningen på linjerna ger lite större effekt än avståndet mellan linjerna). Vid körning på ojämnt underlag (Testbana ST 11) från låg till hög hastighet ökade vibrationsnivån med 93 %. Detta skulle kunna innebära 7

9 att tillåten arbetstid med avseende på gränsvärdet endast är 4.1 timmar vid körning med högsta hastigheten istället för 15.1 timmar vid körning med låga hastigheten. Lastbil Lastbilen är testade med låg hastighet, 7 km/h samt normal hastighet, 12 km/h på två olika underlag, jämn och ojämn. Tabell 4. Medelvärden av vibrationsnivåer i lastbil, Mercedes Benz 2435 (6x2). Mätning Riktning Vibrationsdos (r.m.s.) Testbana LB 10- Jämn underlag Test 1 (Låg hastighet) X-led 0.11 m/s 2 Y-led 0.13 m/s 2 Z-led 0.19 m/s 2 Test 2 (Normal hastighet) X-led 0.10 m/s 2 Y-led 0.16 m/s 2 Z-led 0.21 m/s 2 Testbana LB 11- Ojämnt underlag Test 3 (Låg hastighet) X-led 0.55 m/s 2 Y-led 0.99 m/s 2 Z-led 0.60 m/s 2 Test 4 (Normal hastighet) X-led 0.64 m/s 2 Y-led 1.21 m/s 2 Z-led 0.89 m/s 2 Röd markering anger högsta värdet och dominerande riktning. I bilaga 1 presenteras uppmätta vibrationsnivåer från alla tester och repetitioner. I bilaga 3 presenteras exempel på vibrationsdiagram för de olika testerna. Spridningen i resultat låg mellan 0-0,09 motsvarande 0-8 %, där högre spridning fanns på ojämnt underlag och för dominerande riktning. 8

10 Figur 11. Effekten från olika underlag och hastigheter på vibrationsexponeringen i lastbil Tabell 4 och Figur 11 visar att vibrationsnivån ökar med ökad hastigheten och med ojämnt underlag. I Tabell 4 och Figur 11 framgår det att vibrationsnivåökningen p.g.a. hastighetsökningen är störst vid ojämnt underlag (22 %). På jämnt underlag är ökningen 11 %. Detta kan jämföras med att hastigheten ökar med 71 % från låg (7 km/h) till normal (12 km/h) hastighet. Effekt från underlaget Vid låg hastighet ökar vibrationsnivån från 0.19 m/s 2 (Z-led) till 0.99 m/s 2 (Y-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 1 och 3), d.v.s. en ökning med 421 %. Vid normal hastighet ökar vibrationsnivån från 0.21 m/s 2 (Z-led) till 1.21 m/s 2 (Y-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 2 och 4), d.v.s. en ökning med 476 %. Effekt från hastighet Vid körning på jämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.19 m/s 2 (Z-led) till 0.21 m/s 2 (Z-led) från låg till normal hastighet (Test 1 och 2), d.v.s. en ökning med 11 %. Vid körning på ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.99 m/s 2 (Yled) till 1.21 m/s 2 (Y-led) från låg till normal hastighet (Test 3 och 4), d.v.s. en ökning med 22 %. Viktigaste faktorn och tillåten arbetstid Underlaget hade störst inverkan på vibrationsexponering (se Figur 11, ett stort avstånd mellan underlagen och liten lutningen på linjerna). Vid körning med normal hastighet på ojämnt underlag (Testbana LB 11) samt på jämnt underlag (Testbana LB 10) ökade vibrationsnivån med 476 %. 9

11 Detta innebär att tillåten arbetstid med avseende på gränsvärdet sjönk till 6.6 timmar istället för 220 timmar vid körning på jämnt underlag (välpreparerad transportväg). Diskussion I detta kapitel diskuteras de två viktiga vibrationsriktningar var för sig som förekom i aktuella fordon. Dessa diskussioner kan vara viktiga i den totala förståelsen men ingår inte i slutsatser. Ståtrucken Vid körning på jämnt underlag är sidledes (Y-led) vibrationer den dominerande och vid ojämnt underlag är vertikala (Z-led) vibrationer den dominerande vibrationsriktningen. Vertikala vibrationer Vibrationsnivån i vertikal led ökar från 0.23 m/s 2 till 0.36 m/s 2 på jämnt underlag med ökande hastighet, en ökning med 57 %. På ojämnt underlag ökar vertikala vibrationerna från 0.80 m/s 2 till 1.54 m/s 2 med ökande hastighet vilket innebär en ökning med 93 %. Vid körning med högsta hastigheten blir effekten från underlagets egenskap mycket betydelsefull, vibrationsnivån i vertikal riktning ökar från 0.36 m/s 2 på jämnt underlag till 1.54 m/s 2 på ojämnt underlag, en ökning med 328 %. Vid låga hastigheten, från jämnt till ojämnt underlag, ökar vibrationsnivån från 0.23 m/s 2 till 0.80 m/s 2, en ökning med 248 %. Sidledes vibrationer Sidledes vibrationer på jämnt underlag, från låg till hög hastighet, ökar från 0.50 m/s 2 till 0.88 m/s 2, en ökning med 76 %. Vid ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.49 m/s 2 till 0.95 m/s 2, en ökning med 94 %. Effekten från underlagets egenskap på sidledes vibrationer är ingen eller mycket liten. Lastbilen Vid jämnt underlag är vertikala (Z-led) vibrationer dominerande och vid ojämnt underlag övergår den dominerande vibrationsriktningen i sidled (Y-led). Sidledes vibrationer Vibrationsnivån i sidled ökar från 0.13 till 0.16 m/s 2 på jämnt underlag med ökande hastighet, en ökning med 23 %. På ojämnt underlag ökar sidledes vibrationerna från 0.99 m/s 2 till 1.21 m/s 2 med ökande hastighet vilket innebär en ökning med 22 %. Vid körning med normal hastighet på jämnt och ojämnt underlag blir effekten mycket betydelsefull, vibrationsnivån i sidled ökar från 0.16 m/s 2 på jämnt underlag till 1.21 m/s 2 på ojämnt underlag, en ökning med

12 %. Vid låga hastigheten, från jämnt till ojämnt underlag, ökar vibrationsnivån från 0.13 m/s 2 till 0.99 m/s 2, en ökning med 661 %. Vertikala vibrationer De vertikala vibrationerna på jämnt underlag ökar från 0.19 m/s 2 till 0.21 m/s 2 från låg till normal hastighet, en ökning med 11 %. Vid ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.60 m/s 2 till 0.89 m/s 2, en ökning med 48 %. Skillnaden mellan jämnt och ojämnt underlag för vertikala vibrationer är vid låg hastighet 216 % samt vid normal hastighet 324 %. Kommentarer När insatsvärdet överskrids skall en åtgärdsplan utarbetas för att på sikt komma under insatsvärdet. Vid ett eventuellt överskridande av gränsvärdet skall en utredning vidtas för att säkerställa att gränsvärdet inte överskrids ytterligare, även orsaken till överskridandet skall förklaras. Eftersom mätning utförts under ett försök som skall motsvara ett moment under en arbetsdag kan man inte säga konkret något om hur skadliga vibrationerna egentligen är. Att skillnaden mellan de två underlagen i försöken med ståtrucken var så pass stora är värt att notera och då även titta på hur kort tid under en arbetsdag man egentligen får utsättas för dessa vibrationer. I två av de undersökta arbetsmiljöerna överskrids den dagliga vibrationsdosen gränsvärdet ifall föraren exponeras i mer än 4.1 timmar på ståtrucken och 6.6 timmar i lastbilen. Frekventa kroppsvridningar kan medföra 2-3 ggr ökad hälsorisk från vibrationer vilket också kan vara aktuellt i den arbetsmiljön där trucken körs framåt, bakåt och girar kraftigt under arbetsmomenten. Ofta brukar körtekniken vara en viktig faktor att förändra för att minska vibrationsnivåerna. Det är alltid svårt för en utomstående att dra slutsatser kring hur körtekniken kan och ska förändras, men ett effektivt sätt är att ge förståelse för sambandet mellan körteknik och vibrationsnivåer åt föraren. På så vis kan föraren få möjlighet att förändra körtekniken och beteendet. Generellt ger ett mjukare körsätt en lägre vibrationsdos. Ytterligare orsaker till höga vibrationsnivåer kan vara bristande fordonsunderhåll, fordonsegenskaper, ojämnt underlag, etc. Ovanstående åtgärder understöds enkelt med mätutrustning som enkelt och snabbt visar resultat av vibrationsnivåerna. På så vis kan de negativa vibrationseffekterna minskas. Information om sådan utrustning finns att få på 11

13 Sammanfattning Vibrationsmätning på två olika arbetsfordon, ståtruck och lastbil har utförts och analyserats i enlighet med ISO (1997) samt AFS 2005:15. Hastighet och underlag har varierats för att påvisa effekten på vibrationsexponeringen från en beteende faktor (hastighet) samt en fysisk faktor (underlag). Vid tester av ståtruck hade hastigheten störst (lite större än underlaget) inverkan på vibrationexponeringen och vid tester av lastbil hade underlaget mycket stor inverkan. Vibrationsexponering i ståtrucken ökade med ökande hastighet och ojämnt underlag. Körning med aktuell ståtruck i högsta hastighet och på ojämnt underlag resulterade i en vibrationsnivå av 1.54 m/s 2. Detta innebär att föraren inte får exponeras mer än 50 minuter under en normal arbetsdag för att inte överskrida insatsvärdet och 4.1 timmar med avseende på gränsvärdet. Ett överskridande av gränsvärdet inträffar eftersom många truckförare arbetar mer än 5 timmar effektiv tid per dag. Många kroppsvridningar ökar hälsorisken ytterligare. Vibrationsexponeringen i lastbilen ökade marginellt med ökad hastighet på jämnt underlag. Däremot var ökningen mycket stor från jämnt till ojämnt underlag. Körning med aktuell lastbil i normal hastighet på ojämnt underlag resulterade i en vibrationsnivå av 1.21 m/s 2. Om föraren skulle köra på detta vis under en åtta timmars period (vilket normalt sett inte bedöms inträffa), skulle det innebära att föraren inte får exponeras mer än 1.3 timmar för att inte överskrida insatsvärdet. Tillåten exponeringstid är 6.6 timmar med avseende på gränsvärdet. Luleå den 17:e Augusti 2007 Peter Jönsson CVK - Center for Vibration Comfort AB 12

14 Bilaga 1. Tabell över vibrationsexponeringarna från alla test Vibrationsnivå, m/s2 Fordon Test X Y Z Testbana Underlag Hastighet Ståtruck 1 0,47 0,53 0,21 ST 10 jämnt låg 2 0,38 0,49 0,20 ST 10 jämnt låg 3 0,39 0,50 0,28 ST 10 jämnt låg 0,41 0,50 0,23 medel 1 0,69 0,91 0,34 ST 10 jämnt hög 2 0,68 0,85 0,32 ST 10 jämnt hög 3 0,63 0,90 0,41 ST 10 jämnt hög 0,66 0,88 0,36 medel Ståtruck 1 0,47 0,51 0,76 ST 11 ojämnt låg 2 0,40 0,52 0,71 ST 11 ojämnt låg 3 0,35 0,42 0,93 ST 11 ojämnt låg 0,41 0,49 0,80 medel 1 0,78 0,95 1,39 ST 11 ojämnt hög 2 0,68 0,91 1,49 ST 11 ojämnt hög 3 0,70 0,99 1,73 ST 11 ojämnt hög 0,72 0,95 1,54 medel Lastbil 1 0,11 0,13 0,19 LB 10 jämnt låg 2 0,12 0,13 0,20 LB 10 jämnt låg 3 0,09 0,13 0,19 LB 10 jämnt låg 0,11 0,13 0,19 medel 1 0,10 0,15 0,23 LB 10 jämnt normal 2 0,13 0,16 0,21 LB 10 jämnt normal 3 0,08 0,15 0,19 LB 10 jämnt normal 0,10 0,16 0,21 medel Lastbil 1 0,45 1,05 0,63 LB 11 ojämnt låg 2 0,59 1,02 0,60 LB 11 ojämnt låg 3 0,62 0,89 0,57 LB 11 ojämnt låg 0,55 0,99 0,60 medel 1 0,70 1,17 0,94 LB 11 ojämnt normal 2 0,66 1,26 0,91 LB 11 ojämnt normal 3 0,54 1,20 0,82 LB 11 ojämnt normal 0,64 1,21 0,89 medel 13

15 Bilaga 2. Exempel på vibrationsnivåer för ståtruck, testbana ST 10 och ST 11 Test 1 ST10, jämnt underlag, låg hastighet. Figur 12. Ståtruck, jämnt underlag, låg hastighet. Test 2 ST10, jämnt underlag, hög hastighet. Figur 13. Ståtruck, jämnt underlag, hög hastighet. Test 3 ST 11, ojämnt underlag, låg hastighet. 14

16 Figur 14. Ståtruck, ojämnt underlag, låg hastighet. Test 4 ST 11, ojämnt underlag, hög hastighet. Figur 15. Ståtruck, ojämnt underlag, hög hastighet. 15

17 Bilaga 3. Exempel på vibrationsnivåer för lastbil, testbana LB 10 och LB 11 Test 1 LB 10, jämnt underlag, låg hastighet. Figur 16. Lastbil, jämnt underlag, låg hastighet Test 2 LB 10, jämnt underlag, normal hastighet. Figur 17. Lastbil, jämnt underlag, normal hastighet Test 3 LB 11, ojämnt underlag, låg hastighet. 16

18 Figur 18. Lastbil, ojämnt underlag, låg hastighet Test 4 LB 11, ojämnt underlag, normal hastighet. Figur 19. Lastbil, ojämnt underlag, normal hastighet 17

19

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se

Center for Vibration Comfort. www.cvk.se Center for Vibration Comfort www.cvk.se Center for Vibration Comfort Verklig miljö Test miljö Vibrationsmätning på människor Vibrationsmätning på material Helkroppsoch Hand-arm Vibrationer Direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

RAPPORT SLO-847 PM 53521/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden

RAPPORT SLO-847 PM 53521/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden RAPPORT SLO-87 PM 321/03 Vibrationer ett arbetsmiljöproblem? Finansierad av SLO-fonden SMP Svensk Maskinprovning AB Provning, Alnarp december 200 PM 321/03 Sammanfattning SMP Svensk Maskinprovning har

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK. Petrus Jönsson & Claes Löfroth FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007

ARBETSRAPPORT. Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK. Petrus Jönsson & Claes Löfroth FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007 ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 636 2007 Vibrationsmätningar på provbana PONSSE ELK Petrus Jönsson & Claes Löfroth Uppsala Science Park, SE-751 83 UPPSALA, Sweden Ph. +46 18 18 85 00 Fax. +46 18 18 86

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN.

RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. RÄVESKÄLLA 1:25 BORÅS STAD. PLANAVDELNINGEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Vibrationsmätning från tåg,- och vägtrafiktrafik utmed Kust till Kustbanan, delen Borås-Sandared i Borås Kommun. 2015-01-19 Upprättad

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948

FÄLTMÄTINSTRUKTION VIBRATIONSMÄTARE SVAN 948 1(8) A. Introduktion Svan 948 är en liten bärbar och robust digital 4-kanalig ljud- och vibrationsanalysator som kan användas för mätning och lagring av både ljud och vibrationer över tid. Instrumentet

Läs mer

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen

Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Förare och maskiner i byggoch anläggningsbranschen Vägledning till aktuella regler gällande mobila arbetsmaskiner. Oktober 2013 Maskinförare Utbildning För att köra följande maskiner erfordras enligt kollektivavtal

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare tya.se Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare Roger Nilsson, TYA Avfall Sveriges höstmöte 2011 1 Vad TYA är Ideell förening Bildades 1975 Yrkes- och arbetsmiljönämnd Arbetsmarknadens parter

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046)

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046) Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046) Tentamen 23 oktober 2008 em 14:00-18:00 Tid: 4 timmar. Lokal: "Väg och vatten"-salar. Lärare: Nikolce Murgovski, 772 4800 Tentamenssalarna besöks efter ca 1 timme

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar

Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Sida: 1/6 MÄTPROTOKOLL Datum: 2010-03-03 Vår referens: SSM 2010/861 Författare: Jimmy Estenberg Fastställd: Hélène Asp, 2010-03-03 Mätning av lågfrekventa magnetfält i bilar Syftet med mätningarna var

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

CFD Vindstudie RegionCity

CFD Vindstudie RegionCity CFD Vindstudie RegionCity För: Jernhusen AB Upprättad av: Ting Liu Affärsområde Stadsprojekt Granskad av: Will Sibia Uppdragsnummer: 4028766000 2014-09-12 Sammanfattning Vindberäkningar har utförts med

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg TI notat 12 23 TI notat 12-23 Kövarningssystem på E6 Göteborg Analys av parameterinställningar Författare FoU-enhet Projektnummer 4489 Projektnamn Uppdragsgivare Urban Björketun Arne Carlsson Mohammad-Reza

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar

Säkra hjul räddar liv. För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Säkra hjul räddar liv För tunga lastbilar, släpvagnar och bussar Ett löst hjul äventyrar säkerheten på vägen. Hjulmuttrar lossnar under körning Denna sanning kan leda till att ett hjul faller av, vilket

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom

Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom Arbetsmiljöverkets nya ändringsföreskrifter AFS 2012:7 Jenny Persson Blom 2013-03-20 1 En myndighet för arbetsmiljön Arbetsmiljöverket arbetar på uppdrag av regeringen och ska arbeta för att arbetsgivarna

Läs mer

UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KBV 452

UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KBV 452 UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KBV 452 MARINA SYSTEM CENTRE FOR NAVAL ARCHITECTURE Karl Garme 1, Jakob Kuttenkeuler 1 och Lage Burström 2 av 1 KTH Marina system, Inst. Farkost och flyg vid Skolan för

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod

HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod HARM Hand Arm Riskbedömningsmetod Bedöm riskerna vid arbete med hand och arm h HARM är ett hjälpmedel för att ta fram risknivån för hand-, arm-, nack- eller skulderbesvär vid arbete med händer och armar.

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Tank- och bulkbilsförare

Tank- och bulkbilsförare Loggbok - Komplement Tank- och bulkbilsförare KOMPLEMENT TILL LOGGBOK FÖR ARBETS- PLATSFÖRLAGT LÄRANDE INOM gymnasie- SKOLANS TRANSPORT- UTBILDNING Innehållsförteckning Yrkesbeskrivning 4-7 Checklistor

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år

Lastbilsförare. - vad vill du arbeta med? För dig som är över 20 år År Månad Ort Namn Födelseår Önskad specialkompetens Lastbilsförare - vad vill du arbeta med? Yrkeskunnig Noggrann Serviceinriktad Bra omdöme Initiativförmåga Självständig Miljötänkande Planeringskunnig

Läs mer

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent

Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal. Prevent Och personalen går bra? Bli expert på alla delar i ditt företag även din personal Prevent Att bilarna som lämnar verkstaden fungerar som de ska vet du, men hur är det med din personal? Med friska och pigga

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

kränkande särbehandling

kränkande särbehandling En lathund om hur man hanterar kränkande särbehandling vem som helst kan bli utsatt för kränkande särbehandling Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp

Däckens betydelse för väggreppet. Mattias Hjort. Friktion på sommarvägar 2014-05-27. Däckens inverkan. Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp Däckens betydelse för väggreppet Mattias Hjort Friktion på sommarvägar 2014-05-27 Däckens inverkan Mönsterdjup Lufttryck Däcktyp 1 Däckstatus i trafiken - Däckrazzior Mönsterdjup/Bromsfriktion på våt väg

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Xxxxx Användning av truckar

Xxxxx Användning av truckar AFS 2014:XX 2014:20 Xxxxx Användning av truckar Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS xxxx:xx) 2006:5) om om användning av truckar Arbetsmiljöverkets författningssamling

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE

CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE CHECKLISTA FÖR SÄKERT TRUCKARBETE SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan är tänkt att vara ett stöd vid riskbedömning av truckarbete. Chefen/arbetsledaren ska i samverkan med skyddsombudet använda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS

Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS PRESS info P11Z01SE / Per-Erik Nordström 2 december 2011 Scania Active Prediction ny farthållare sparar bränsle med hjälp av GPS Scania blir först med en ny avancerad farthållare som använder GPS för att

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Roger Lindahl Kemiska institutionen 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.umu.se Bakgrund Isocyanat är en beståndsdel

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker SKKF: s Rikskonferens i Stockholm den 27 maj 2013 Arne Alfredsson 1 Kort om Arbetsmiljöverket Statlig myndighet som har regeringens och riksdagens

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

t.ex. på morgonen, på dagen eller inför löpträning

t.ex. på morgonen, på dagen eller inför löpträning 99 V.min Uppvärmning t.ex. på morgonen, på dagen eller inför löpträning Till Högskolan i Halmstad Uppvärmning inför ett träningspass - kombinera styrka, balans och rörlighet Förutsättningar Förarbete Egenkontroll

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

10. Relativitetsteori Tid och Längd

10. Relativitetsteori Tid och Längd Relativa mätningar Allting är relativt är ett välbekant begrepp. I synnerhet gäller detta när vi gör mätningar av olika slag. Många mätningar består ju i att man jämför med någonting. Temperatur är en

Läs mer

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling

En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP. Linde Material Handling En truck för alla behov Ny låglyftande orderplocktruck N20/ N20/24HP Linde Material Handling Nya N 20/24 orderplocktruck För att uppnå ökad plockhastighet måste man börja med att effektivisera arbetsflödet.

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen

Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen Beräkning av magnetfält längs en planerad 130 kv ledning mellan Moskog Vindkraftpark och Järpströmmen T-PPS 10-01 Magnetfält Jämtkraft Anna Karin Renström 2010-10-22 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev.

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Varför modellering av luftkvalitet?

Varför modellering av luftkvalitet? 24 april 2015, Erik Engström Varför modellering av luftkvalitet? Varför är god luftkvalitet viktigt? Luftföroreningar Påverkar människors hälsa Ca 400 000 förtida dödsfall i Europa I Sverige 5000 förtida

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Bilaga till policy Kränkande särbehandling

Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling Bilaga till policy Kränkande särbehandling 1(7) Innehållsförteckning Bilaga till Landstinget Blekinges policy Kränkande särbehandling... 3 Inledning... 3 1. Vad

Läs mer

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering

Avsnitt 3 Färre mil och mer tid med bättre planering Färre mil och mer tid med bättre planering Det körs många mil med bil i kommunal verksamhet. Särskilt gäller detta inom socialförvaltningen eller motsvarande. I detta avsnitt beskrivs hur man kan effektivisera

Läs mer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen Gränsvärden för buller och vibrationer Gränsvärden för buller och vibrationer EU:s direktiv för arbetarskydd förverkligade i nationella lagar Ökad säkerhet och förbättrat hälsoskydd på arbetsplatsen Direktiv för arbetarskydd mot buller och

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer