Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering"

Transkript

1

2 Effekt från beteende- och fysisk faktor på vibrationsexponering Bakgrund Varje dag utsätts miljontals arbetstagare för kroppsvibrationer (helkroppsoch handarm vibrationer). För att förebygga och minska hälsoriskerna från vibrationer i arbetslivet har ett EU-direktiv (2002/44/EG) och en arbetsmiljöföreskrift, AFS 2005:15 utarbetats. Direktiv och föreskrift definierar insats- och gränsvärde vilka anger när insatser och andra åtgärder skall vidtas. Arbetsgivaren är ansvarig att genomföra riskbedömning baserat på egna mätningar eller uppgifter från ex. från maskinleverantör. Många mätningar har utförts men med olika mätresultat oftast beroende på olika körbeteenden och körunderlag. Projektet För att öka förståelsen avseende helkroppsvibrationer och effekten från olika beteende och fysiska faktorer anlitade TYA (Transportfackens Yrkesoch Arbetsmiljönämnd) CVK (Center for Vibration Comfort AB) för en inledande projektplanering. Efter den inledande projektplaneringen genomfördes studie av effekten från olika hastighetsval (beteende faktor) och olika kör-underlag (fysisk faktor) på vibrationsexponeringen. Två olika arbetsfordon valdes för att ingå i studien. Testerna utfördes i Luleå och Boden, CVK Testrange. Houdini dokumenterade utförda tester genom fotografering. Arbetsfordon och arbetscykler Två arbetsfordon valdes för att ingå i studien, en ståtruck och en lastbil. Utifrån normalt förekommande arbetscykler utformades testbanor för att systematiskt och repeterbart kunna erhålla tillförlitliga mätresultat. Normala arbetscykler för de undersökta fordonen är i allmänhet transporter, med eller utan last, samt lastningsmoment. Ståtruck Linde T20-24 AP/SP (2.0t-2.4t), Modell låglyftare, Hjul: styva hjul, årsmodell Huvudsakliga och normala arbetsuppgifter - Transport och lastning av diverse gods i en lagerterminal, vilka ingick som olika moment på testbanan. 1

3 Lastbil Mercedes Benz 2435 (6x2), mil, Hjul: fram - Yokohama R22,5, Bak 12 R22.5, årsmodell 1989 Förarstol ISRI Hausen Huvudsakliga och normala arbetsuppgifter - Transport av jordmaterial. I dessa studier testades lastbilen i olastat tillstånd. Oftast ger olastat fordon högre vibrationsnivåer än vid lastat fordon. Figur 1. Linde T20 - låglyftande ståtruck. Figur 2. Mercedes Benz 2435 (6x2) - Lastbil. 2

4 Försöksplanering Syftet med utredningarna i detta projekt var att mäta vibrationer i två olika arbetsmiljöer under normal-liknande förhållanden. Testbanorna utformades för att vara enkla och lättförståeliga samt ge låg spridning i mätresultat mellan de olika repetitionerna. Testbanorna, ST10 och ST11, utvecklades för ståtruck, med arbetsmoment där föraren lastade och transporterade 4 stycken lastpallar med olika lastvikt (Figur 3). Testbanorna byggdes i två olika lokaler, ena med nytt jämnt underlag (ST10, Figur 4) och den andra med gammalt ojämnt underlag (ST11, Figur 4). Samma ståtruck och förare användes på båda banorna. Trucken kördes med två olika hastigheter (låg, 6 km/h och hög, 10 km/h), alla tester repeterades tre gånger, sammanlagt 12 tester. Figur 3. Testbana för ståtruck. Figur 4. Testbana ST10, jämnt underlag för ståtruck. Två testbanor för lastbilar byggdes, testbana LB10 och LB11. En motsvarade en väl preparerad transportväg, jämnt underlag (LB10, Figur 5), och den andra motsvarade en sämre preparerad transportväg, ojämnt underlag (LB11, Figur 6 och 7). Båda testbanorna efterliknades vanligt förekommande transportvägar. Samma lastbil och förare användes på båda banorna. Två olika hastigheter (7 km/h och 12 km/h) användes vid försöken, tre upprepningar för varje hastighet, sammanlagt 12 tester. 3

5 Figur 5. Testbana LB10, jämnt underlag för lastbil. Figur 6. Smågupp / Tvättbräda på Testbana LB10, ojämnt underlag för lastbil. Figur 7. Testbana LB11, ojämnt underlag för lastbil. Tabell 1. Grusbil- jämnt och ojämnt underlag med två olika hastigheter. Låg hastighet Normal hastighet Ojämnt underlag Test 1 Test 2 Jämnt underlag Test 3 Test 4 Tabell 2. Ståtruck- jämnt och ojämnt underlag med två olika hastigheter. Låg hastighet Normal hastighet Ojämnt underlag Test 1 Test 2 Jämnt underlag Test 3 Test 4 Mätmetod Vibrationerna mättes i enlighet med ISO (1997). Det innebär bl.a. att vibrationer i tre riktningar (x- (framåt/bakåt), y- (sidled) och z-riktning (vertikal led)) på förarsätet/förarplats skall mätas. R.M.S. - beräkning av helkroppsvibrationerna utförs automatiskt i Healthvib för de olika vibrationsriktningarna och jämförs med insatsvärdet (0.5 m/s 2 ) och gränsvärdet (1.1 m/s 2 ), AFS 2005:15. 4

6 Mätningarna av vibrationerna utfördes med mätsensor från CVK, HealthVib, serienummer AAF01, och loggades med Vibindicator, serienummer AAF01 för vidare analyser. Fordonsförarna i denna studie har haft både sittande och stående position, mätpunkterna blir således både på säte och under fötterna (se Figur 8a och b). Mätsensorn monterades i en sätesplatta och placerades enligt Figur 9. Den dominerande riktningen med högst värde avlästes från HealthVib efter varje försök. Tiden för varje försök med ståtrucken mättes och antecknades för att kontrollera att hastigheten varit korrekt. Lastbilens hastighet kontrollerades med en GPS (Garmin Zumo). Z Y Figur 8a. Sittande position enligt ISO X Figur 8b. Stående position enligt ISO Figur 9. Placering av HealthVib i lastbil. 5

7 Resultat Medelvärdet av uppmätta vibrationsnivåer i de olika testerna, redovisas i tabellerna 3-4. Utifrån uppmätta vibrationsnivåer beräknas även effekten från olika hastigheter och körunderlag. Ståtruck Ståtrucken är testade med låg hastighet, 6 km/h samt hög hastighet, 10 km/h på två olika underlag, jämnt och ojämnt. Tabell 3. Medelvärden av vibrationsnivåer i ståtruck, Linde T20. Mätning Riktning Vibrationsdos (r.m.s.) Testbana ST 10- Jämnt underlag Test 1 (Låg hastighet) X-led 0.41 m/s 2 Y-led 0.50 m/s 2 Z-led 0.23 m/s 2 Test 2 (Hög hastighet) X-led 0.66 m/s 2 Y-led 0.88 m/s 2 Z-led 0.36 m/s 2 Testbana ST 11- Ojämnt underlag Test 3 (Låg hastighet) X-led 0.41 m/s 2 Y-led 0.49 m/s 2 Z-led 0.80 m/s 2 Test 4 (Hög hastighet) X-led 0.72 m/s 2 Y-led 0.95 m/s 2 Z-led 1.54 m/s 2 Röd markering anger högsta värdet och dominerande riktning. I bilaga 1 presenteras uppmätta vibrationsnivåer från alla tester och repetitioner. I bilaga 2 presenteras exempel på vibrationsdiagram för de olika testerna. Spridningen i resultat låg mellan 0,02-0,18 motsvarande 4-12%, där högre spridning fanns på ojämnt underlag och för dominerande riktning. 6

8 Figur 10. Effekten från olika underlag och hastigheter på vibrationsexponeringen i ståtruck Tabell 3 och Figur 10 visar att vibrationsnivån ökar med ökad hastigheten och med ojämnt underlag. I Tabell 3 och Figur 10 framgår det att vibrationsnivåökningen p.g.a. hastighetsökningen är störst vid ojämnt underlag (93 %). På jämnt underlag är ökningen 76 %. Detta kan jämföras med att hastigheten ökar med 67 % från låg (6 km/h) till hög (10 km/h) hastighet. Effekt från underlaget Vid låg hastighet ökar vibrationsnivån från 0.50 m/s 2 (Y-led) till 0.80 m/s 2 (Z-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 1 och 3), d.v.s. en ökning med 60 %. Vid hög hastighet ökar vibrationsnivån från 0.88 m/s 2 (Y-led) till 1.54 m/s 2 (Z-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 2 och 4), d.v.s. en ökning med 75 %. Effekt från hastighet Vid körning på jämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.50 m/s 2 (Y-led) till 0.88 m/s 2 (Y-led) från låg till hög hastighet (Test 1 och 2), d.v.s. en ökning med 76 %. Vid körning på ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.80 m/s 2 (Zled) till 1.54 m/s 2 (Z-led) från låg till hög hastighet (Test 3 och 4), d.v.s. en ökning med 93 %. Viktigaste faktorn och tillåten arbetstid Hastigheten hade störst inverkan på vibrationsexponering (se Figur 10, lutningen på linjerna ger lite större effekt än avståndet mellan linjerna). Vid körning på ojämnt underlag (Testbana ST 11) från låg till hög hastighet ökade vibrationsnivån med 93 %. Detta skulle kunna innebära 7

9 att tillåten arbetstid med avseende på gränsvärdet endast är 4.1 timmar vid körning med högsta hastigheten istället för 15.1 timmar vid körning med låga hastigheten. Lastbil Lastbilen är testade med låg hastighet, 7 km/h samt normal hastighet, 12 km/h på två olika underlag, jämn och ojämn. Tabell 4. Medelvärden av vibrationsnivåer i lastbil, Mercedes Benz 2435 (6x2). Mätning Riktning Vibrationsdos (r.m.s.) Testbana LB 10- Jämn underlag Test 1 (Låg hastighet) X-led 0.11 m/s 2 Y-led 0.13 m/s 2 Z-led 0.19 m/s 2 Test 2 (Normal hastighet) X-led 0.10 m/s 2 Y-led 0.16 m/s 2 Z-led 0.21 m/s 2 Testbana LB 11- Ojämnt underlag Test 3 (Låg hastighet) X-led 0.55 m/s 2 Y-led 0.99 m/s 2 Z-led 0.60 m/s 2 Test 4 (Normal hastighet) X-led 0.64 m/s 2 Y-led 1.21 m/s 2 Z-led 0.89 m/s 2 Röd markering anger högsta värdet och dominerande riktning. I bilaga 1 presenteras uppmätta vibrationsnivåer från alla tester och repetitioner. I bilaga 3 presenteras exempel på vibrationsdiagram för de olika testerna. Spridningen i resultat låg mellan 0-0,09 motsvarande 0-8 %, där högre spridning fanns på ojämnt underlag och för dominerande riktning. 8

10 Figur 11. Effekten från olika underlag och hastigheter på vibrationsexponeringen i lastbil Tabell 4 och Figur 11 visar att vibrationsnivån ökar med ökad hastigheten och med ojämnt underlag. I Tabell 4 och Figur 11 framgår det att vibrationsnivåökningen p.g.a. hastighetsökningen är störst vid ojämnt underlag (22 %). På jämnt underlag är ökningen 11 %. Detta kan jämföras med att hastigheten ökar med 71 % från låg (7 km/h) till normal (12 km/h) hastighet. Effekt från underlaget Vid låg hastighet ökar vibrationsnivån från 0.19 m/s 2 (Z-led) till 0.99 m/s 2 (Y-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 1 och 3), d.v.s. en ökning med 421 %. Vid normal hastighet ökar vibrationsnivån från 0.21 m/s 2 (Z-led) till 1.21 m/s 2 (Y-led) från jämnt till ojämnt underlag (Test 2 och 4), d.v.s. en ökning med 476 %. Effekt från hastighet Vid körning på jämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.19 m/s 2 (Z-led) till 0.21 m/s 2 (Z-led) från låg till normal hastighet (Test 1 och 2), d.v.s. en ökning med 11 %. Vid körning på ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.99 m/s 2 (Yled) till 1.21 m/s 2 (Y-led) från låg till normal hastighet (Test 3 och 4), d.v.s. en ökning med 22 %. Viktigaste faktorn och tillåten arbetstid Underlaget hade störst inverkan på vibrationsexponering (se Figur 11, ett stort avstånd mellan underlagen och liten lutningen på linjerna). Vid körning med normal hastighet på ojämnt underlag (Testbana LB 11) samt på jämnt underlag (Testbana LB 10) ökade vibrationsnivån med 476 %. 9

11 Detta innebär att tillåten arbetstid med avseende på gränsvärdet sjönk till 6.6 timmar istället för 220 timmar vid körning på jämnt underlag (välpreparerad transportväg). Diskussion I detta kapitel diskuteras de två viktiga vibrationsriktningar var för sig som förekom i aktuella fordon. Dessa diskussioner kan vara viktiga i den totala förståelsen men ingår inte i slutsatser. Ståtrucken Vid körning på jämnt underlag är sidledes (Y-led) vibrationer den dominerande och vid ojämnt underlag är vertikala (Z-led) vibrationer den dominerande vibrationsriktningen. Vertikala vibrationer Vibrationsnivån i vertikal led ökar från 0.23 m/s 2 till 0.36 m/s 2 på jämnt underlag med ökande hastighet, en ökning med 57 %. På ojämnt underlag ökar vertikala vibrationerna från 0.80 m/s 2 till 1.54 m/s 2 med ökande hastighet vilket innebär en ökning med 93 %. Vid körning med högsta hastigheten blir effekten från underlagets egenskap mycket betydelsefull, vibrationsnivån i vertikal riktning ökar från 0.36 m/s 2 på jämnt underlag till 1.54 m/s 2 på ojämnt underlag, en ökning med 328 %. Vid låga hastigheten, från jämnt till ojämnt underlag, ökar vibrationsnivån från 0.23 m/s 2 till 0.80 m/s 2, en ökning med 248 %. Sidledes vibrationer Sidledes vibrationer på jämnt underlag, från låg till hög hastighet, ökar från 0.50 m/s 2 till 0.88 m/s 2, en ökning med 76 %. Vid ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.49 m/s 2 till 0.95 m/s 2, en ökning med 94 %. Effekten från underlagets egenskap på sidledes vibrationer är ingen eller mycket liten. Lastbilen Vid jämnt underlag är vertikala (Z-led) vibrationer dominerande och vid ojämnt underlag övergår den dominerande vibrationsriktningen i sidled (Y-led). Sidledes vibrationer Vibrationsnivån i sidled ökar från 0.13 till 0.16 m/s 2 på jämnt underlag med ökande hastighet, en ökning med 23 %. På ojämnt underlag ökar sidledes vibrationerna från 0.99 m/s 2 till 1.21 m/s 2 med ökande hastighet vilket innebär en ökning med 22 %. Vid körning med normal hastighet på jämnt och ojämnt underlag blir effekten mycket betydelsefull, vibrationsnivån i sidled ökar från 0.16 m/s 2 på jämnt underlag till 1.21 m/s 2 på ojämnt underlag, en ökning med

12 %. Vid låga hastigheten, från jämnt till ojämnt underlag, ökar vibrationsnivån från 0.13 m/s 2 till 0.99 m/s 2, en ökning med 661 %. Vertikala vibrationer De vertikala vibrationerna på jämnt underlag ökar från 0.19 m/s 2 till 0.21 m/s 2 från låg till normal hastighet, en ökning med 11 %. Vid ojämnt underlag ökar vibrationsnivån från 0.60 m/s 2 till 0.89 m/s 2, en ökning med 48 %. Skillnaden mellan jämnt och ojämnt underlag för vertikala vibrationer är vid låg hastighet 216 % samt vid normal hastighet 324 %. Kommentarer När insatsvärdet överskrids skall en åtgärdsplan utarbetas för att på sikt komma under insatsvärdet. Vid ett eventuellt överskridande av gränsvärdet skall en utredning vidtas för att säkerställa att gränsvärdet inte överskrids ytterligare, även orsaken till överskridandet skall förklaras. Eftersom mätning utförts under ett försök som skall motsvara ett moment under en arbetsdag kan man inte säga konkret något om hur skadliga vibrationerna egentligen är. Att skillnaden mellan de två underlagen i försöken med ståtrucken var så pass stora är värt att notera och då även titta på hur kort tid under en arbetsdag man egentligen får utsättas för dessa vibrationer. I två av de undersökta arbetsmiljöerna överskrids den dagliga vibrationsdosen gränsvärdet ifall föraren exponeras i mer än 4.1 timmar på ståtrucken och 6.6 timmar i lastbilen. Frekventa kroppsvridningar kan medföra 2-3 ggr ökad hälsorisk från vibrationer vilket också kan vara aktuellt i den arbetsmiljön där trucken körs framåt, bakåt och girar kraftigt under arbetsmomenten. Ofta brukar körtekniken vara en viktig faktor att förändra för att minska vibrationsnivåerna. Det är alltid svårt för en utomstående att dra slutsatser kring hur körtekniken kan och ska förändras, men ett effektivt sätt är att ge förståelse för sambandet mellan körteknik och vibrationsnivåer åt föraren. På så vis kan föraren få möjlighet att förändra körtekniken och beteendet. Generellt ger ett mjukare körsätt en lägre vibrationsdos. Ytterligare orsaker till höga vibrationsnivåer kan vara bristande fordonsunderhåll, fordonsegenskaper, ojämnt underlag, etc. Ovanstående åtgärder understöds enkelt med mätutrustning som enkelt och snabbt visar resultat av vibrationsnivåerna. På så vis kan de negativa vibrationseffekterna minskas. Information om sådan utrustning finns att få på 11

13 Sammanfattning Vibrationsmätning på två olika arbetsfordon, ståtruck och lastbil har utförts och analyserats i enlighet med ISO (1997) samt AFS 2005:15. Hastighet och underlag har varierats för att påvisa effekten på vibrationsexponeringen från en beteende faktor (hastighet) samt en fysisk faktor (underlag). Vid tester av ståtruck hade hastigheten störst (lite större än underlaget) inverkan på vibrationexponeringen och vid tester av lastbil hade underlaget mycket stor inverkan. Vibrationsexponering i ståtrucken ökade med ökande hastighet och ojämnt underlag. Körning med aktuell ståtruck i högsta hastighet och på ojämnt underlag resulterade i en vibrationsnivå av 1.54 m/s 2. Detta innebär att föraren inte får exponeras mer än 50 minuter under en normal arbetsdag för att inte överskrida insatsvärdet och 4.1 timmar med avseende på gränsvärdet. Ett överskridande av gränsvärdet inträffar eftersom många truckförare arbetar mer än 5 timmar effektiv tid per dag. Många kroppsvridningar ökar hälsorisken ytterligare. Vibrationsexponeringen i lastbilen ökade marginellt med ökad hastighet på jämnt underlag. Däremot var ökningen mycket stor från jämnt till ojämnt underlag. Körning med aktuell lastbil i normal hastighet på ojämnt underlag resulterade i en vibrationsnivå av 1.21 m/s 2. Om föraren skulle köra på detta vis under en åtta timmars period (vilket normalt sett inte bedöms inträffa), skulle det innebära att föraren inte får exponeras mer än 1.3 timmar för att inte överskrida insatsvärdet. Tillåten exponeringstid är 6.6 timmar med avseende på gränsvärdet. Luleå den 17:e Augusti 2007 Peter Jönsson CVK - Center for Vibration Comfort AB 12

14 Bilaga 1. Tabell över vibrationsexponeringarna från alla test Vibrationsnivå, m/s2 Fordon Test X Y Z Testbana Underlag Hastighet Ståtruck 1 0,47 0,53 0,21 ST 10 jämnt låg 2 0,38 0,49 0,20 ST 10 jämnt låg 3 0,39 0,50 0,28 ST 10 jämnt låg 0,41 0,50 0,23 medel 1 0,69 0,91 0,34 ST 10 jämnt hög 2 0,68 0,85 0,32 ST 10 jämnt hög 3 0,63 0,90 0,41 ST 10 jämnt hög 0,66 0,88 0,36 medel Ståtruck 1 0,47 0,51 0,76 ST 11 ojämnt låg 2 0,40 0,52 0,71 ST 11 ojämnt låg 3 0,35 0,42 0,93 ST 11 ojämnt låg 0,41 0,49 0,80 medel 1 0,78 0,95 1,39 ST 11 ojämnt hög 2 0,68 0,91 1,49 ST 11 ojämnt hög 3 0,70 0,99 1,73 ST 11 ojämnt hög 0,72 0,95 1,54 medel Lastbil 1 0,11 0,13 0,19 LB 10 jämnt låg 2 0,12 0,13 0,20 LB 10 jämnt låg 3 0,09 0,13 0,19 LB 10 jämnt låg 0,11 0,13 0,19 medel 1 0,10 0,15 0,23 LB 10 jämnt normal 2 0,13 0,16 0,21 LB 10 jämnt normal 3 0,08 0,15 0,19 LB 10 jämnt normal 0,10 0,16 0,21 medel Lastbil 1 0,45 1,05 0,63 LB 11 ojämnt låg 2 0,59 1,02 0,60 LB 11 ojämnt låg 3 0,62 0,89 0,57 LB 11 ojämnt låg 0,55 0,99 0,60 medel 1 0,70 1,17 0,94 LB 11 ojämnt normal 2 0,66 1,26 0,91 LB 11 ojämnt normal 3 0,54 1,20 0,82 LB 11 ojämnt normal 0,64 1,21 0,89 medel 13

15 Bilaga 2. Exempel på vibrationsnivåer för ståtruck, testbana ST 10 och ST 11 Test 1 ST10, jämnt underlag, låg hastighet. Figur 12. Ståtruck, jämnt underlag, låg hastighet. Test 2 ST10, jämnt underlag, hög hastighet. Figur 13. Ståtruck, jämnt underlag, hög hastighet. Test 3 ST 11, ojämnt underlag, låg hastighet. 14

16 Figur 14. Ståtruck, ojämnt underlag, låg hastighet. Test 4 ST 11, ojämnt underlag, hög hastighet. Figur 15. Ståtruck, ojämnt underlag, hög hastighet. 15

17 Bilaga 3. Exempel på vibrationsnivåer för lastbil, testbana LB 10 och LB 11 Test 1 LB 10, jämnt underlag, låg hastighet. Figur 16. Lastbil, jämnt underlag, låg hastighet Test 2 LB 10, jämnt underlag, normal hastighet. Figur 17. Lastbil, jämnt underlag, normal hastighet Test 3 LB 11, ojämnt underlag, låg hastighet. 16

18 Figur 18. Lastbil, ojämnt underlag, låg hastighet Test 4 LB 11, ojämnt underlag, normal hastighet. Figur 19. Lastbil, ojämnt underlag, normal hastighet 17

19

Vibrerande verktyg och maskiner

Vibrerande verktyg och maskiner Korta fakta Vibrerande verktyg och maskiner En skakande upplevelse... Vibrerande verktyg och maskiner Vibrerande verktyg innebär risk för ohälsa. Mest känt är risken för vita fingrar. Även neurologiska

Läs mer

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta

Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX. Utgångspunkter, avsikter och fakta Bussar och gupp PUBLIKATION 2008:XX Utgångspunkter, avsikter och fakta Arbetsgruppen i projektet: Bengt R Johansson och Rolf Perlman, Arbetsmiljöverket, Janne Arvidsson, Bussarbetsgivarna, Lars Annerberg,

Läs mer

UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KBV 452

UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KBV 452 UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN PÅ KBV 452 MARINA SYSTEM CENTRE FOR NAVAL ARCHITECTURE Karl Garme 1, Jakob Kuttenkeuler 1 och Lage Burström 2 av 1 KTH Marina system, Inst. Farkost och flyg vid Skolan för

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:15 VIBRATIONER VIBRATIONER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-456-7 ISSN 1650-3163

Läs mer

Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:8

Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker. Kunskapsöversikt. Rapport 2011:8 Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker Kunskapsöversikt Rapport 2011:8 Arbete och helkroppsvibrationer hälsorisker Lage Burström Tohr Nilsson Jens Wahlström UMEÅ UNIVERSITET Folkhälsa och klinisk

Läs mer

JERNKONTORETS FORSKNING

JERNKONTORETS FORSKNING JERNKONTORETS FORSKNING Serie Nr Datum Forskningsuppgift nr D 791 2002-11-11 80091 (TO 80-55) TEKNIK-, MILJÖ- OCH EKONOMIUTVÄRDERING AV INJEKTOROK Av Sören Segerberg Nyckelord: pulvermetallurgi, sinterstål,

Läs mer

LOV, logistik och transportarbete. Principer och simuleringar för hemtjänsten

LOV, logistik och transportarbete. Principer och simuleringar för hemtjänsten LOV, logistik och transportarbete Principer och simuleringar för hemtjänsten Dokumenttitel: LOV, logistik och transportarbete Skapat av: Per Schillander Omslagsbild: Per Schillander. (Samtidigt närvaro

Läs mer

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet)

Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Icke-bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2002/44/EG (vibrationer i arbetet) Europeiska kommissionen Icke-bindande handbok om god praxis i syfte att genomföra direktiv 2002/44/EG

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

RAPPORT. Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010

RAPPORT. Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 RAPPORT Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 Titel: Bättre tjänsteresor i Orust BKT uppföljning 2010 Publikation: 2011:096 Utgivningsdatum: maj 2011 Produktion: Stormen kommunikation Kontaktperson:

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 3/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsoeffekter och förebyggande arbete vid vibrationsexponering i saneringsföretag Eva L Bergsten Helena Anundi Pia Rehfisch Peter Palm Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av ny städmetodik

Utvärdering av ny städmetodik RAPPORT Utvärdering av ny städmetodik En studie av golvstädning med Twister TM städrondeller vid Danderyds sjukhus För HTC AB Ann-Beth Antonsson Professor 2010-02-04 Arkivnummer: U2732 Box 21060, SE-100

Läs mer

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3

Projektrapport. Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning. Rapport 2014:3 Projektrapport Inspektioner av kvinno- och mansdominerad kommunal verksamhet, hemtjänst och teknisk förvaltning Rapport 2014:3 2014-04-28 REM 2012/100494 1 (22) Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund ett

Läs mer

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10

Riktlinjer för truckförares. kunskaper och färdigheter TLP10 C2 Hjullastare Riktlinjer för truckförares C3a Containertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C3b Timmertruck (före 2011-01-01 kategori C3) C4 Sidlastare C5 Grensletruck C7 Teleskoplastare D1 Drag- /flaktruckd2

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl

Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl UPPDRAG Kämperöd 1:2 mfl UPPDRAGSNUMMER 1351452000 UPPDRAGSLEDARE Göran Wallgren UPPRÄTTAD AV Göran Wallgren DATUM 2011-12-08 Dagvattenutredning för Kämperöd 1:3 mfl På uppdrag av Kämpersviks Hamn AB har

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Rapport. studierna är

Rapport. studierna är Rapport - djupstudie Olycka inom jordbruk med lastväxlarvagn Uppsala, 2010 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djup- eller framkallat en

Läs mer

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken

Individ och familjeomsorg. Nätverket Tumstocken Individ och familjeomsorg Nätverket Tumstocken Nätverket Tumstocken Deltagande kommuner: Lund, Sigtuna, Strängnäs och Uppsala 2010-11-02 Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se. Ett

Läs mer

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2 - Beräkningar och förklaringar Fotomontage Fotomontagen har

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Kövarningssystem på E6 Göteborg

Kövarningssystem på E6 Göteborg VTI notat 39 2002 VTI notat 39-2002 Kövarningssystem på E6 Göteborg Redovisning av trafikmätningar Författare Arne Carlsson, Mohammad-Reza Yahya FoU-enhet Trafik- och transportanalys Projektnummer 40382

Läs mer

Balansförmågan hos byggelever Inverkan av fysisk belastning.

Balansförmågan hos byggelever Inverkan av fysisk belastning. Balansförmågan hos byggelever Inverkan av fysisk belastning. En inledande studie Henri Leray och Ulf Danielsson Innehåll Bakgrund 3 Metodik och teknik 3 Aktivitet 3 Mätteknik 3 Hjärtfrekvens 3 Rörelseobalans

Läs mer

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011

Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 Rapport - djupstudie Truckolycka Verkstadsföretag, Eskilstuna, 2011 REM 2009/16827 En djupstudie kan ses som en fallbeskrivning av en enskild olyckshändelse. Målet med djupstudierna är att de ska ge svar

Läs mer

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila

Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Projekt benböj på olika belastningar med olika lång vila Finns det några skillnader i effektutveckling(kraft x hastighet) mellan koncentriskt och excentriskt arbete på olika belastningar om man vilar olika

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer