Information. Karl-Johan Bodell

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information. Karl-Johan Bodell"

Transkript

1 Information Denna information användes vid samråd med entreprenörer som hölls den 20 aug Från denna tidpunkt fram till underlaget är klart och entreprenörer har kvalificerat sig kommer inget annat materiel att lämnas ut.

2 SAMRÅD TRAFIKUPPHANLING 2017 Oskarshamn den 20 aug -14 Tänk tåg kör buss

3 Agenda Inledning o historik Organisation vid upphandlingen KLT Trafikförsörjningsprogram Stråk, resande Omfattning Fordon, depå, drift o trafikledning Avtalsstruktur, incitament Tidplan Frågor Individuella överläggningar K-J K-J PÅ KS, MR KS, MR CK K-J K-J

4

5 Struktur inom Landstinget Fullmäktige Kollektivtrafikråd Delegation Styrelse Kollektivtrafikmyndighet Trafikstyrelsen LT direktör Kalmar Länstrafik Folktandvården Primärvård Hälso- o sjukvård Service Psykiatrin IT

6 Kalmar Länstrafik en del av Landstinget i Kalmar län fr o m 1 jan 2012 en förvaltning med Trafikstyrelse KLT är både verksamhet och myndighet Placering i Högsby ca 90 anställda ca 800 mkr i omsättning 2013 hade KLT 45% täckningsgrad för hela förvaltningen

7 Struktur inom Kalmar Länstrafik Karl-Johan Trafikdirektör Christer Olson Karolina Ekström Titti Nilsson Bengt Sturesson Anna Nyström Stab Per Ålind Kollektivtrafikmyndighet Lasse Lindahl Administrativchef Katharina Seijsing Planeringschef Conny Karlsson Produktionschef Thomas Rehnström Linjechef Malin Colbrant Linjechef Hans Nilsson Linjechef

8 Styrgrupp KLT ledning Organisation upphandling Buss 2017 Arbetsgrupp Förhandling o Juridik Karl-Johan Upphandling 2017 Processledare Nicolas Murigu, projektadministratör Anna- Karin Hesselgård, Karl-Johan, Per, Katharina, Conny, Mats Arbetsgrupp Trafikutv. & GIS analyser Mats Arbetsgrupp Pris och avtal Conny Arbetsgrupp Trafik- och fordon Katharina Arbetsgrupp Miljö & infrastruktur Per

9 Utbyggnad av trafik Landstinget i Kalmar län genomförde en skattehöjning med 25 öre (vilket ger 100 mkr), för att kunna genomföra satsar på utbyggnad av kollektivtrafiken.

10 Fem grundbultar En trafik för alla Hela resan Bäst för flest Tänk tåg kör buss Kunden framför allt

11 Trafiktyper

12 Visionen: En kollektivtrafik för alla

13 Styrande dokument Trafikförsörjningsprogrammet Fastställdes av Landstingsfullmäktige september. Gäller , revideras årligen om behov finns..

14 Mål Regionförstoring

15

16 Starka stråk Direkt från stadskärna/innerstad till stadskärna/innerstad med minimalt antal stopp. Fungerar för alla typer av vardagsresor; arbete 7-16, 8-17 och 9-18, utbildning, fritid, besök, inköp med mera. Öppna för trafik alla dagar i veckan från tidig morgon till sen kväll. Hög turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst tiominuterstrafik i stadstrafiken och minst halvtimmestrafik i regiontrafiken. Trafik efter midnatt minst en dag i veckan

17 Medelstarka stråk (matning) Fungerar för många typer av vardagsresor; främst arbete under normal arbetstid, utbildning och inköp samt i mer begränsad utsträckning för fritid. Öppna för trafik dagtid (cirka kl 06-19) vardagar men begränsat eller inget turutbud kvällar och helger God turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst 20 minuterstrafik i stadstrafiken och minst timmestrafik i regiontrafiken. Nattrafik förekommer normalt inte; sena kvällsturer kan förekomma.

18 Svaga stråk Fungerar bra för ett begränsat antal vardagsresor som exempelvis utbildning eller inköp. Begränsad trafik, ofta bara under högtrafikperioder morgon och eftermiddag vardagar Låg turtäthet; vardagar i högtrafiktid minst halvtimmestrafik i stadstrafiken och från fem dubbelturer i veckan till tre dubbelturer per dag i regiontrafiken. Ingen kvälls- eller nattrafik.

19 Omfattning, resande

20 KLT trafik Linjetrafik 7 entreprenörer, 219 fordon, vkm Ca vkm Småfordon 9 entreprenörer, 35 fordon, tim Ca timmar

21 KLT trafik Skolskjuts 4 kommuner (Västervik, Oskarshamn, Mönsterås, Hultsfred) 21 entreprenörer, ca vkm Skolskjuts Nybro kommun, 15 fordon 2 entreprenörer, ca vkm Skolskjuts Emmaboda, 12 fordon 3 entreprenörer (ca vkm), tim Skolskjuts Vimmerby, 17 fordon 2 entreprenörer (ca vkm), tim

22 Kommunernas skoltrafik KLT upphandlar trafiken KLT sköter trafiken även efter genomförd upphandling Kommunen sköter trafiken efter genomförd upphandling Kommunen sköter trafik och upphandling

23 Resandeutveckling , med 40% som fördubblingsmål Målet Utfall Efter 2013 har vi nått 32%

24 Resandefördelning per kategori Tågtrafiken 0,85 milj resor 10% Regional buss 4,50 milj resor 54% Stadstrafik buss 2,35 milj resor 29% Serviceresor 0,60 milj resor 7%

25 Resande i Fara

26 Fördelning resandet i Fara

27 Linjenätet 2013

28 Starka stråk i linjenätet

29 Starka regionala busstråk

30 Resandet i de starka stråken 2013 Diff. 2008/2013 totalt totalt ej unga Stråket Kalmar - Oskarshamn/Västervik ,9 +19,6 Stråket Kalmar - Borgholm ,3 + 5,6 Stråket Västervik-Vimmerby-Hultsfred ,0 + 26,7 Stråket Kalmar - Torsås ,7 + 28,8 "Stråket" Kalmar - Mörbylånga ,3 + 14,0 "Stråket" Oskarshamn - Växjö ,3 + 12,0

31 Starka stråk med matning

32

33 Miljöinriktning vid drift av kollektivtrafik Landstingsfullmäktige beslut 25/9 2013

34 Fossilbränslefri region 2020 Beslut i Landstingsstyrelsen feb 2012 att bifalla förslaget om miljöinriktning för driften, innebärande att Kalmar Länstrafik vid framtida upphandlingar ska vikta miljön högre än vad som tidigare gjorts. att i syfte att skapa ett fossilbränslefritt kollektivt resande ska BioGas vara den grundläggande inriktningen för driften där så är möjligt. att kollektivtrafiken i Kalmar län ska vara fri från fossila bränslen 2020

35 Öppna jämförelser 2012 Fordonskilometer buss som körs med förnybara bränslen

36 Det samlade klimatutsläppet under ett fordons livslängd styrande inriktning vid framtida upphandlingar. Liten klimatpåverkan jämställas med hög energieffektivitet. Biogasdrift koncentreras inledningsvis till trafiken utmed Smålandskusten. Utvidgning i takt med att infrastrukturen byggs ut i övriga delar av länet.

37 Biodiesel (i praktiken RME) förstahandsval för bränsle i större fordon som främst kommer att användas i linjetrafiken utanför kustområdet. För mindre fordon utanför kustområdet är etanol, ensamt eller i kombination med grön el, tills vidare det bästa alternativet från klimatsynpunkt. Med grön el avses el med en samlad klimatpåverkan motsvarande dagens nordiska elmix eller lägre.

38 Stefan Halldorf, BioGas konsult

39 Fordon, drift, depå, trafikledning

40 Buss 2010 Specialfordon 2014

41 Fordonsmix i framtiden??

42 Fordon i framtiden?

43 Depåer KLT kommer inte att stå för några depåer. Utbyggnad av infrastruktur runt tankställen för biogas sker i dialog med kommunerna.

44 Klarar vi alla målgrupper?

45 Trafikledning och trafikinformation

46 Upphandlingsform Förhandlad upphandling enligt LUF (2007:1092) avseende upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Prekvalificering Anbudsinlämning Förhandling

47 Avtalsstruktur Produktionsavtal Idag har vi ett rent produktionsavtal vilket inte är riktigt bra! Tjänstekoncessions -avtal Reseincitamentsavtal Produktionsavtal Produktionsavtal med inslag av incitament Incitament som driver mot högre kundnöjdhet, vilket ger ett högre resande.

48 Grund för val av avtalsform Litet resandeunderlag, vi är ett glesbygdslän Biljettpriset är en politisk fråga Miljöprofilen är en politisk fråga Landstinget bestämmer linjernas dragning Landstinget bestämmer tidtabellen

49 80% är nöjda med den senaste KLT-resan Det vi levererar Det resenärerna tycker Det allmänheten tycker jan-sep

50 Utvärdering Pris - Kostnad drift Miljö - Bränsle Kvalité - SIQ

51 Preliminär tidplan Första samrådsmöte sker idag den 20 augusti -14 Förannonsering november 2014 Andra samrådsmöte i början av 2015 Prekvalificering april 2015 Underlag sänds ut september 2015 Inlämning av anbud december 2015 Förhandling feb apr 2016 Tilldelningsbeslut maj juni 2016 Drift start augusti 2017

52 FRÅGOR?

53 Tack för ert deltagande under kvällen! Conny Karlsson Katharina Seijsing Per Ålind Mats Reimbertsson

Trafikförsörjningsprogram. för Kalmar län 2013-2021 ANTAGET AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 26 SEPTEMBER 2012;

Trafikförsörjningsprogram. för Kalmar län 2013-2021 ANTAGET AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 26 SEPTEMBER 2012; Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021 ANTAGET AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE DEN 26 SEPTEMBER 2012; REVIDERAT DEN 25 SEPTEMBER 2013 1 Innehåll FÖRORD 3 1. BAKGRUND 4 1.1 Nationellt regelverk 4 1.2

Läs mer

Tillgänglighetsrådet. Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 16 april 2015, kl.

Tillgänglighetsrådet. Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 16 april 2015, kl. PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 Tillgänglighetsrådet Tid Torsdagen den 16 april 2015, kl. 15:00 17:00 Plats Ks-salen, Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Kalmar Omfattning 14-24 Beslutande Dzenita Abaza

Läs mer

Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017

Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017 Sidan 1 av 39 Avtal linjetrafik buss, skolskjuts och timfordon 2017 Trafikföretaget Kontaktperson Trafikföretaget orgnr-xxxx Fnamn Enamn Trafikföretaget tfn. 0492-159 60 Adress mobil 070-581 03 55 Postnr

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(36) ) REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(36) ) Förord I din hand håller du det första regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP) för Östergötland.

Läs mer

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare:

Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00. Deltagare: Pressinfo - presskonferens 2015-02-09 kl. 11.00 Deltagare: Leif Nilsson, ordf. Region Dalarna Claes Annerstedt, VD Dalatrafik Bengt Benjaminsson, Trafikchef Dalatrafik Bakgrund: Idag den 9 februari presenterar

Läs mer

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020

REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 1(37) 2012-05-29 REGIONALT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM FÖR ÖSTERGÖTLAND 2012-2020 Beslutsversion 2(37) 2012-05-29 Förord I din hand håller du förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Revisorernas rekommendationer Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen

Revisorernas rekommendationer Revisorerna rekommenderar regionstyrelsen MISSIV 2(3) 2015-01-13 LJR2014/18 Revisorernas bedömning är att det finns brister i hur kollektivtrafikens ekonomi hanteras i trafikförsörjningsprogrammet. Specifika underlag saknas för beräkningen av

Läs mer

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska

Arbetet för en fossilbränslefri region (nooil) ska Uppföljning av Kalmar läns mål för Fossilbränslefri region (nooil) Inledning 1 Samlade klimatutsläpp 2 Vägtrafik 3 Biogas 6 Energieffektivisering 8 El från förnybara källor 14 Uppvärmning av fastigheter

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram. Blekinge 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram. Blekinge 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 7 Närtrafiken Regionalt trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2012-2015 Diarienummer: 503-156-2012 Beslutad av regionstyrelsen 2012-11-07 91

Läs mer

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Delårsrapport 2 januari-augusti 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med För hantering i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2014-10-09 Sammanfattning Perioden januari till och

Läs mer

Biogas i Mörbylånga kommun fungerar det?

Biogas i Mörbylånga kommun fungerar det? RAPPORT 1(34) Biogas i Mörbylånga kommun fungerar det? Biogas är ett förnybart bränsle som kan tillverkas av många olika substrat, t.ex. gödsel, matrester, produktionsrester från jordbruket, vass, alger

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-06-13 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 13 juni klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum Science

Läs mer

Ärende 21 RS 2014-04-30

Ärende 21 RS 2014-04-30 Resandeutveckling i Halland januari 2014 Ackumulerat resande i Halmstads stadstrafik Ärende 21 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 2006 2011 2012 2013 2014 1 500 000 1 000 000-5,8

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för södra Småland. Fastställt av Regionfullmäktige 2012-10-12

Trafikförsörjningsprogram för södra Småland. Fastställt av Regionfullmäktige 2012-10-12 Trafikförsörjningsprogram för södra Småland Fastställt av Regionfullmäktige 2012-10-12 5.9. Vidare arbete... 28 Innehåll Förord... 2 1. Trafikförsörjnings-programmets syfte... 3 2. Kollektivtrafikens förutsättningar

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik

Framtidens kollektivtrafik Framtidens kollektivtrafik Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland www.lio.se Ett modernt sätt att resa Kollektivtrafiken fyller flera viktiga funktioner i vårt samhälle. En bra kollektivtrafik

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2015-2017 KOLLEKTIVTRAFIK I MEDVIND När 2014 inleddes såg trafikutbudet i Västmanland helt annorlunda ut jämfört med bara ett år tidigare.

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Målbild 2015 och 2030

Målbild 2015 och 2030 Rapport 2008:04 Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen Maj 2008 Målbild 2015 och 2030 för kollektivtrafiken i Örebroregionen Rapport 2008:04 ISBN 978-91-976998-5-3 Förord Kollektivtrafiken

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram 2014-2018

Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram 2014-2018 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Conny Wolbe,0550-88103 conny.wolbe@kristinehamn.se Datum 2013-01-13 Ks/2012:277 013 Trafikfrågor Remissvar förslag till Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 2 september 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 2 september 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-08-24 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 2 september 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram ÄRENDE 7 LF sept Regionalt trafikförsörjningsprogram Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län Protokollsutdrag

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 29 april 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala

FÖREDRAGNINGSLISTA. Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 29 april 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala FÖREDRAGNINGSLISTA Landstingsstyrelsens sammanträde måndagen den 29 april 2013 kl. 13 Konferenscentrum, Slottsgränd 1, Uppsala Nr 58 59 Ärende Val av justerare. I tur: Sören Bergqvist Tid för justering:

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2012-2015 Revidering 2013, remissversion antagen i kollektivtrafikutskottet den 30 maj 2013 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN 1 (54) Inledning Du håller

Läs mer

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik

Foto: Stefan Ideberg. Underlag inför samråd 1 om. Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik Foto: Stefan Ideberg Underlag inför samråd 1 om Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken i Stockholms län AB Storstockholms Lokaltrafik Ny lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) Den nya lagen om

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2013-05-21 kl. 08.30-14.15

Sessionssalen, Hultsfred 2013-05-21 kl. 08.30-14.15 Sammanträdesprotokoll 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik

Läs mer

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel

TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014

öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 öppna jämförelser Kollektivtrafik 2014 Upplysningar om innehållet: Sara Rhudin, sara.rhudin@skl.se, tel. 08 452 75 24 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014 ISBN:

Läs mer