Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde"

Transkript

1 Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: Tid: kl Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: Närv. Beslutande: Ulf Nilsson, ordf Tomas Peterson, v ordf Nej Markus Lund, ledamot Håkan Algotsson, ledamot Pierre Danielsson, ledamot Lena Segerberg, suppleant Göran Häggfors, suppleant Birgitta Elfström, suppleant Åke Nilsson, suppleant Lennart Michanek, suppleant Nej, beslutande Övriga närvarande: Karl-Johan Bodell, VD, Bengt-Åke Melkersson, Lars Lindahl, Bengt Sturesson, Katharina Seijsing, Conny Karlsson, Christer Olson,(sekreterare) 21 Sammanträdet öppnas Mötets ordförande Ulf Nilsson hälsade alla välkomna till styrelsesammanträde. 22 Godkännande av förslag till dagordning Utsänd dagordning godkändes.

2 2(5) 23 Val av justeringsman utöver ordförande Till jämte mötesordföranden justera dagens protokoll utsågs Håkan Algotsson. 24 Föregående protokoll Inga synpunkter eller kommentarer lämnades till f g mötesprotokoll och (telefonmöte), varför detta lades till handlingarna. 25 Resande- och intäktsutveckling, januari-april 2009 VD redovisade utveckling för det första tertialet, jämfört med f g år. Resandeutveckling totalt + 2% Resandeutveckling regionala, långväga resor +4,4% Resandeutveckling Kalmar kommun +7,8% Positiv utveckling även för resor med sjukresekupong Intäkterna, totalt +13% (taxehöjning 1 februari 2009 motsv 2,4%) 26 Beslut, Fastställande av budget 2010 Bengt-Åke redovisade förslag till budget 2010 (bilaga 1). Styrelsen diskuterade bl a hur länets trafikstråk ska vidareutvecklas. Marcus Lund framförde vikten av tydlig målstyrning, bl a enhetlighet avseende hållplatser och resecentrum. Ulf Nilsson redovisade tidsplanen och informerade om de senaste mötena med Banverket angående banupprustningen på sträckan Emmaboda-Karlskrona. Styrelsen kunde konstatera det är svårt överblicka hur och om banupprustningen kommer utföras. Hur ska länet ställa sig i frågan? fastställa förslag till budget 2010 avsätta resurser i budgeten i syfte utreda nya trafikstråk, avs såväl tidtabell som ekonomi avsätta resurser i budgeten i syfte göra ett helhetsgrepp avseende skyltning, hållplatser, information vid resecentrum. Samråd med väghållaren är självklart en förutsättning i detta projekt.

3 3(5) 27 Beslut, Handlingsplan för kontanthantering i kollektivtrafiken Christer Olson redovisade för bakgrunden till arbetet med handlingsplanen (bilaga 2), liksom den dialog som kontinuerligt hålls med Kommunals representanter. Handlingsplanen innehåller en rad åtgärder och aktiviteter som i stor omfning är knutna till det nya biljett- och betalsystemet (FRISK). Handlingsplanen omfar arbeten och aktiviteter under 3 år, åren fastställa förslag till handlingsplan för kontanthantering ombord i kollektivtrafiken. Rekommendationen är kontanterna ombord på bussar och tåg ska fasas ut fr o m januari Denna rekommendation förutsätter KLT drifts det nya biljettsystemet senast juni Beslut, Företagshälsovård för anställda inom KLT (bordlagt ärende från f g sammanträde) Lars Lindahl redovisade förslag till företagshälsovård för anställda inom KLT (bilaga 3). Vid denna punkt deltog vid föredragningen endast Lars Lindahl och VD av KLT:s tjänstemän. fastställa förslagets del A (hälsoundersökning) och B (friskvård). 29 Marknadsfrågor A. Aktivitetslista 2009 Christer Olson redogjorde för de marknadsaktiviteter som är planerade i (bilaga 4). B. Revidering av KLT Resegaranti regelverk Christer Olson presenterade ett nytt reviderat regelverk för KLT Resegaranti (bilaga 5). Regelverket anpassas till EU-direktiv och grannlänens regelverk, liksom de stora tågoperatörernas regelverk. Allt med syfte skapa en så generell och enhetlig bedömning som möjligt. Det nya regelverket inkluderar även Resplus-resor och Kustpilen-resor. fastställa förslaget till nytt regelverk för KLT Resegaranti. Regelverket gäller fr o m 1 januari 2010.

4 4(5) 30 Utredning om ny kollektivtrafiklag VD sammanfade utredningen i några huvudpunkter. Ulf Nilsson redogjorde för de möten som han deltagit vid i ämnet, såväl vid separata redovisningar i Stockholm som hos SKL i Malmö. En alternativ lösning har nu arbetats fram (benämnd X2 ) som är ett förslag någonstans mitt emellan dagens situation och utredningsförslagets. Regionförbundet ska avge remissvar på utredningen, Även Svensk Kollektivtrafik och SKL ska självfallet säga sitt via remissvar. 31 Rapporter Öresundstågstrafiken Samarbetsbolaget Öresundståg AB har nu startat upp, placering i Malmö. VD är Gösta Ahlberg och Håkan Berggren är ordförande. Intäktsutvecklingen för trafiken följer den kalkylerade. Däremot är det bekymmersamt i förhandlingarna med SJ AB, om köp av 2 st Öresundståg. Enligt tidigare överenskommelser kunde KLT köpa fordonen av SJ, nu har SJ dock ändrat uppfning. Det nya läget har skapat en helt ny kostnadssituation för länet, då priset per tågsätt ökat sedan överenskommelsen. Nya förhandlingar är aktuella. Stångådals- och Tjustbanan Driftstörningarna är nu färre och trafiken flyter på bättre nu än tidigare.veolia Transport har gjort flera insatser för säkerställa kvaliteten. Intäkts- och resandeutvecklingen är bra, trots allt trafikmässigt strul. Revisorernas synpunkter VD redovisade från ett möte med revisorerna. De är i stort sett nöjda med hur företaget drivs, men önskar styrelse och ägare får än mer insyn i de ekonomiska frågorna. Lönerapport VD redovisade för löneläget, inkl sitt egna anställningsavtal. Vid denna föredragning deltog inte de övriga tjänstemännen från KLT. 32 Avslutning Ordförande tackade mötesdeltagarna för bra sammanträde.

5 5(5) Högsby Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Bilaga 1: Förslag till budget 2010 Bilaga 2. Handlingsplan för kontanthantering ombord (slutjusterad) Bilaga 3: Förslag till Företagshälsovård Bilaga 4. Marknadsaktiviteter 2009, prel Bilaga 5: Förslag till nytt regelverk avs KLT Resegaranti

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-01-30 1/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 30 januari 2015 Sid nr 1 Sammanträdets öppnande och justering... 2 2 Godkännande av dagordning... 2 3 Föregående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-03-20 3/2015 Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 20 mars 2015 Sid nr 24 Sammanträdets öppnande och justering... 2 25 Godkännande av dagordning... 2 26 Föregående

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Sammanträdesprotokoll nr 6 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Rune Kronkvist Lennart Johansson Nils-Erik Mattsson

Läs mer

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson

Bror-Erik Israelsson Jan Forslund Ivar Fernemo Hendrik Burgering Ulf Wilder Lars-Erik Larsson Solveig Oscarsson Protokoll nr 252012 tört vid styrelsesammanträde tör Norabostäder AB Tid: Plats: 14 september 2012 kl. 08.30-15.00 Norabostäders kontor, Änggatan 11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Adjungerad:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010.

Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Sammanträdesprotokoll nr 4 2010 fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 9 september 2010. Beslutande: Hans Häll, ordf Lars Svensson Göthe Erlandsson Rune Kronkvist Lennart Johansson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum

Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum Sidan 1 av 5 Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård 725000-5308 Protokoll Årsstämma 2015-04-25 Folkets Hus i Gusum 1 Mötets öppnande Ekonomiska Föreningens ordförande, Bengt Imberg, hälsade alla deltagare

Läs mer

fskf Protokoll 2012-05-14

fskf Protokoll 2012-05-14 2012-05-14 Protokoll Styrelsemöte den 14 maj 2012 Plats: Kulturförvaltningen Stockholm, Drottninggatan 30 Tid: 11:00 13:30. Adjungerade från 12:00. Lunchsallad serverades. Närvarande: 1 14: Torbjörn Neiman,

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 6 Sektion Norra Mälardalen Sammanträde Sektionsstyrelsen Tid Torsdag 26 september, 2013 kl 09.00-15.00 Plats Af Enköping Närvarande: Bengt, Carola, Cecilia, Ghada,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-17 Sammanträdesdatum 156 Tid och plats: Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 08.30-13.50 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Kaj Göransson (s) Jan Enarsson

Läs mer

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt

Frånvarande: Jonnie Svensson, Andreas Sandberg, Bård Framnes, Andreas Fahlstedt Protokoll fört vid Samfälligheten Arnö-Långsätter 1 styrelsemöte den 2014-05-13 Närvarande: Ebbe Carlzon, Fredrik Stenman, Kenneth Nilsson, Mikael Palm, Anna Källberg, Lennart Lindqvist, Anders Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB 2014-05-23 2014-05-23 Ärendeförteckning 22 Sammanträdets öppnande... 2 22a Val av protokollsjusterare... 2 22b Godkännande av dagordning... 2 22c Godkännande av föregående protokoll... 2 22d Kvarstående ärenden,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 2015-02-19 2/2015 Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2015-02-19 2/2015 Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari 2015 Sid nr 9 Sammanträdets öppnande och justering... 2 10 Godkännande av dagordning...

Läs mer

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.00 10.30 Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85

SKK/Assistanshundsrådet nr 4/2013 2013-08-30 68-85 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet 68-85 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd fredagen den 30 augusti 2013. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf), Angela

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/

Kyrkorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. 1 (15) Kyrkorådet 2013-02-12. Sjöliden tisdagen den 19 februari 2013 kl 1630 2013-02-20. /Britt-Marie Rasmussen/ 1 (15) Plats och Tid Sjöliden 2013-02-12 kl 1830 Beslutande Lars Bryntesson Ordförande Birgitta Schöllin V ordförande Christoffer Nathanson Jenny Danielsson Gustaf Nordquist Britt-Marie Skoglund Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer