Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare Mats Nilsson, adjungerad ledamot FR Västra Medelpad, Marii Engberg, adjungerad ledamot Företagsgruppen Ulf Påhlsson, adjungerad ledamot Svensk Handel Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Leif Edh, adjungerad ersättare, FR Västra Medelpad Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten Jan Rylander, EU-informatör Torbjörn Eriksson, näringslivsutvecklare Göran Fjellström, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Magdalena Flemström Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Lindblom Sten-Ove Danielsson Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av

2 Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid FÖREGÅENDE PROTOKOLL Samarbetsavtal mellan Ånge kommun och Norrland Center AB...3 ÖVRIGA FRÅGOR Tågvägar och tågstopp...4 Ånge kommuns friskvårdssatsning...5 Radio Rix...6 Offentlighetsprincipen i kommunala bolag...7 UPPFÖLJNING AV TRÄFFEN I HUSSBORG ANGÅENDE FÖRETAGSKLIMAT... 8 NÄRINGSLIVSUTVECKLING I FRAMTIDEN... 9 SAMVERKAN MELLAN MITTUNIVERSITETET OCH NÄRINGSLIVET I ÅNGE KOMMUN AKTUELLA FÖRETAGSETABLERINGAR M M LÄGESRAPPORT FRÅN UTVECKLINGSENHETEN... 12

3 Sidan 3 av 12 Föregående protokoll 33 Dnr 07/379 Samarbetsavtal mellan Ånge kommun och Norrland Center AB Beslut 3 oktober 2007 Notera informationen. Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerat att samarbetsavtal t o m november månad 2007 är tecknat med Norrland Center AB. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat vid sitt sammanträde 21 augusti 2007 att uppdra till Utvecklingsenheten att förhandla om ev förlängning av avtal med Norrland Center AB t o m enligt presenterat samarbetsavtal.

4 Sidan 4 av 12 ÖVRIGA FRÅGOR 34 Dnr 06/542 Tågvägar och tågstopp Beslut 3 oktober 2007 Samarbeta om lösningar, marknadsföring och information för att öka antalet resande till/från Ånge. Sten-Ove Danielsson meddelar att han fått information att om Ånge kan öka snittantalet resande per dag från 11 till 19 så är chansen mycket större att Ånge får behålla tågstoppet. Diskuterades marknadsföring av möjligheterna att resa med tåg till/från Ånge. Det ska vara enkelt att få reda på när och hur man kan resa till/från Ånge. har tidigare diskuterat SJ:s planer på förbigång Ånge med X2000 förbindelsen Stockholm Östersund för att förkorta restiden. SJ planerade då att detta inte skulle genomföras förrän till tidtabellsskiftet sommaren 2008.

5 Sidan 5 av 12 Fortsättning Övriga frågor 35 Dnr 05/431 Ånge kommuns friskvårdssatsning Beslut 3 oktober Vid eventuell förlängning av friskvårdssatsning anser att erbjudandet bör gå till fler entreprenörer. 2. Vid nästa Näringslivsutskott lämnas besked när projekt Friskvårdssatsning avslutas. Sjukfrånvaron bland anställda medelålders kvinnor vid Ånge kommun ligger vid den senaste jämförelsen på 282:a plats av 290 kommuner. Erbjudandet med subventionerad träning till de anställda är en provåtgärd genom två entreprenörer som kan erbjuda stort utbud av friskvård. Göran Hammarstedt frågar varför inte alla entreprenörer inom friskvård har erbjudits delta i Ånge kommuns friskvårdssatsning. Protokollsutdrag till Personalchef Erik Grundberg

6 Sidan 6 av 12 Fortsättning Övriga frågor 36 Dnr 07/459 Radio Rix Beslut 3 oktober 2007 Notera informationen. Informerades att från 1 jan 2008 kommer sändningstillstånden att utökas för Radio Rix till mil. Därigenom kommer Ånge kommun att kunna ta del av utbudet och möjligheterna att annonsera. Företag i Ånge kommun vill ha tillgång till Radio Rix.

7 Sidan 7 av 12 Fortsättning Övriga frågor 37 Dnr 07/456 Offentlighetsprincipen i kommunala bolag Beslut 3 oktober 2007 Vid nästa Näringslivsutskott 7 november 2007 informerar kommunchef Göran Fjellström vilka regler som gäller. Diskussion om offentlighet och diarieföring. Föreslås att punkten tas upp vid nästa Näringslivsutskott för klargörande av vad som gäller. Leif Edh tar upp frågan om vad som är offentligt i kommunala bolagen när det gäller upphandling och andra affärshandlingar. Protokollsutdrag till Kommunchef Göran Fjellström

8 Sidan 8 av Dnr 07/417 Uppföljning av träffen i Hussborg angående företagsklimat Beslut 3 oktober 2007 Ärendet tas upp vid nästa Näringslivsutskott 7 november Framfördes att tiden varit för kort för att förankra och diskutera frågan i respektive företagsgruppering. Förslag som framhölls Viktigt med bra skola och samarbete skola - näringsliv FöretagarCentrum/Entreprenörskap Lyfta vi-känsla i kommunen, att vi trivs här Kommunala tjänstemän ska oftare ge goda/positiva exempel till media. Mer marknadsföring/pressmeddelanden, gäller även företag. Politiker ökar sina kontakter med företagare Lyfta fram vad som finns inom företagande t ex hemsidor o reklam Ge företag möjlighet i Framtid Ånge att kort presentera sitt företag. Hitta möjligheter i de regler som finns som t ex småköpsavtal med lokala företag. Skapa mailgrupp för information till företagen när nya upphandlingar är på gång. Beslutsunderlag Sammanställning av punkter/åtgärder för att utveckla företagandet/företagsklimatet i kommunen. Svenskt Näringslivs ranking av kommuner presenterades vid träff med näringslivet på Hussborg Diskussioner togs upp med fokus på hur vi gemensamt kan förbättra företagsklimatet i kommunen. Vid togs beslut att återkoppla och diskutera ärendet vid detta möte 1. föreslagna punkter/åtgärder sorteras i prioritetsordning 2. förslag hur åtgärderna praktiska ska utföras Protokollsutdrag till Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten

9 Sidan 9 av Dnr 07/82 Näringslivsutveckling i framtiden Beslut 3 oktober 2007 fungerar som styrgrupp enligt presenterad skiss. Beslutsunderlag Skiss över projektstyrning. Projektansökan Framtid Ånge Etablering & Inflyttning för tre år har lämnats till NUTEKs Regionala strukturfondsprogram Mellersta Norrland i Östersund för beslut. Länsstyrelsen Västernorrland medfinansierar projektet med kr/år. Länsstyrelsen Västernorrland har lämnat ansökan om ramprojekt för att stimulera nyföretagande, näringslivskontakter/skola och entreprenörskap i nära samarbete mellan länets kommuner och regionala organisationer. Ånge kommun medfinansierar med kr/år i kontanter samt kr/år i egen arbetsinsats. Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten föreslår att ska fungera som styrgrupp för projekten. Rapporter lämnas till Styrgruppen / som tar de övergripande besluten. Arbetsgrupper bildas för att besluta i separata åtgärder med avrapportering till. En ny programperiod Mål 2 börjar under år 2007 och skall pågå till år Arbetet med visioner om framtidens näringslivsklimat har påbörjats och 28, godkände framlagda planer och att gå vidare med egen projektansökan Framtid Ånge Etablering & Inflyttning. Protokollsutdrag till Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten

10 Sidan 10 av Dnr 07/458 Samverkan mellan Mittuniversitetet och näringslivet i Ånge kommun Beslut Förslag på två representanter från näringslivet, som kan delta i träff torsdag 13/ i Härnösand, lämnas till Utvecklingsenheten. Dessutom deltar EU-informatör Jan Rylander från Utvecklingsenheten. Magdalena Flemström redogör för utskottet Utbildning och Tillväxt arbete. För att komma fram till vad näringslivet vill ha från Mittuniversitetet har föreslagits en träff i Härnösand torsdag 13 december Till träffen ska representanter från näringslivet samt kommunen utses. Kommunförbundet Västernorrland har tillsatt ett utskott för Utbildning och Tillväxt. Utskottets uppdrag är dialog med Mittuniversitetet. Näringslivets erfarenheter och önskemål ska samlas in för att samverkan mellan Mittuniversitetet och näringslivet ska utvecklas. Protokollsutdrag till Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten Magdalena Flemström

11 Sidan 11 av Dnr 07/80 Aktuella företagsetableringar m m Beslut 3 oktober 2007 Notera informationen En aktuell etablering inom närmaste tiden. Utvecklingsenheten informerar om kända aktuella företagsetableringar och andra företagsförändringar.

12 Sidan 12 av Dnr 07/81 Lägesrapport från Utvecklingsenheten Beslut 29 augusti 2007 Notera informationen. Företagsrådgivare Torbjörn Eriksson informerar Många företag i kommunen har inte skrivna anställningsavtal. Blanketter finns att få på FöretagarCentrum. Försäljning av fastighet pågår. Företag investerar i ny maskin Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerar Informationsbladet Utvecklat skickas ut i oktober. Stefan pekar på stipendiemöjligheterna. Alla kan nominera kandidater. Aktuell lägesrapport lämnas från Utvecklingsenheten.

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Stinsen klockan 17.00 19.00 Nr 2 Kommunala ungdomsrådet 2012-04-16 1(8) Plats och tid Beslutande Stinsen klockan 17.00 19.00 Albin Jansson Emma Doverhäll Annie Hedlund Övriga deltagande Glenn Nordling, folkhälsosamordnare Erdin Pirqe,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer