Lathund: Uppföljningsrapporter för utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:1.32.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund: Uppföljningsrapporter för utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:1.32.0"

Transkript

1 Lathund: Uppföljningsrapporter för utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering: Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar beskriver systemet som helhet: Systemdokumentation för nya Ladok (inloggning krävs) Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 0

2 Versionshantering Versioner av lathunden och systemet Varannan vecka uppdateras systemet med ny funktionalitet. I systemets sidfot hittar du systemets versionsnummer. Utbildningsmaterialet uppdateras vid behov, dvs. när Ladok uppdateras med nya komplexa funktioner. I lathundens sidfot anges datum och version. Om du ser att lathunden har ett versionsnummer som är lägre än det som står på sidfoten t ex version i guiden men version i systemet, då bör du hämta ett nytt dokument på ladok.se om det finns. Nedan finns de uppdateringar som gjorts av lathunden listat: Version Kommentar Uppdaterad av Datum Lathund publicerad på ladok.se Klara Nordström Uppdaterat: möjligt att rapportera på modul utan angiven omfattning Klara Nordström Delat upp lathund Klara Nordström Flyttat delar om utdata till guide för att dokumentera beslut på forskarnivå Klara Nordström Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 1

3 Innehållsförteckning Syfte Syftet med lathunden är att beskriva de uppföljningsrapporter som används för utbildning på forskarnivå. Lathunden förutsätter att användaren har en grundläggande förståelse för hur utbildning på forskarnivå läggs upp i Ladok. Se Lathund: Lägga upp utbildning på forskarnivå för information om detta. Mer information om varje uppföljningsrapport hittar du i systemdokumentationen (inloggning krävs) Information om utsökningsparametrar hittar du i systemdokumentation (inloggning krävs) Generell information om funktionaliteten för uppföljning (bl.a. om gruppering av utsökningsresultat) hittar du i Lathunden Rapporterna i uppföljning Uppföljningsrapporter Sida Kommentar Helårsekvivalenter-aktivitet 4-5 Studiedeltagande-aktivitet 6-9 Studietid-aktivitet 10 Studiedeltagande-antagning Helårsstudenter och Helårsprestationer 14 Studiedeltagande-registrering Utfärdade bevis Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 2

4 Uppföljningsrapporter Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 3

5 Uppföljning: Helårsekvivalenter-aktivitet Rapporten beräknar antalet helårsekvivalenter grundat på inrapporterade studieaktiviteter. Beroende på vilka rapportparametrar som angetts är det möjligt att redovisa fördelningen av helårsekvivalenter på t.ex. organisationsenhet och studiefinansiering men också på kalenderår och/eller kalenderhalvår Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 4

6 Uppföljning: Helårsekvivalenter-aktivitet (forts.) Exempel 1: Utsökningsparametrar: Begränsa: ett kalenderår Gruppera: ingen Exempel 1 Exempel 2 Exempel 2: Utsökningsparametrar: Begränsa: ett kalenderår Gruppera: Studiefinansiering eller Organisationsenhet / Kurspaketering (Ämne på forskarnivå) beroende på uppföljningsbehov Exemplet visar gruppering på studiefinansiering Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 5

7 Uppföljning: Studiedeltagande-aktivitet Rapporten beräknar antalet aktiva eller inaktiva studenter baserat på inrapporterad studieaktivitet per kalenderhalvår (studieaktivitetsprocent) och studiefinansiering. Utsökning av; antal doktorander som har haft en viss omfattning av inrapporterad studieaktivitet (0-100%) för ett halvår. Om inget aktivt val görs utgår utsökningen från defaultvärdet, d.v.s %. antal nybörjare som har haft en viss omfattning av inrapporterad studieaktivitet antagningshalvåret, på lärosätet och/eller på senare del. För definition av nybörjare, se: systemdokumentationen. antal doktorander som har haft en viss typ av studiefinansiering, t.ex. UBB: Utbildningsbidrag Om ingen gruppering angetts så summeras antal individer och presenteras som Total. Om du väljer en gruppering så summeras unika individer inom den valda grupperingen och antal förekomster presenteras som Total Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 6

8 Uppföljning: Studiedeltagande-aktivitet (forts.) Exempel 1: Resultatet visar antal unika individer. Utsökningsparametrar: Begränsa: Ingen, endast default värdet på 1-100% Studieaktivitet Gruppera: Ingen Exempel 1 Exempel 2: Resultatet redovisar antal doktorander per studiefinansiering och summan av dessa utgör Total. En doktorand kan ha flera studiefinansieringar kopplad till studieaktiviteten. Utsökningsparametrar: Begränsa: Ingen, endast default värdet på 1-100% Studieaktivitet Gruppera: Studiefinansiering Exempel Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 7

9 Uppföljning: Studiedeltagande-aktivitet (forts.) Exempel 3: Resultatet redovisar antal nybörjare per organisationsenhet respektive Kurspaketering Utsökningsparametrar: Begränsa: Nybörjare på lärosäte med minst 1 % studieaktivitet inrapporterad antagningshalvåret Gruppera: Organisationsenhet (bild 1) Organisationsenhet och Kurspaketering (dvs. Ämne på forskarnivå) (bild 2) Exempel 3, bild 1 Exempel 3, bild Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 8

10 Uppföljning: Studiedeltagande-aktivitet (forts.) Exempel 4: Resultatet redovisar antal nybörjare per organisationsenhet respektive Kurspaketering Utsökningsparametrar: Begränsa: Ingen, endast default värdet på 1-100% Studieaktivitet Gruppera: Nybörjare Exempel 4 Rad 1: Antal nybörjare på lärosätet som också är antagna till senare del, t.ex. har en tidigare licentiatexamen från ett annat lärosäte. Rad 2: Antal nybörjare som är antagna till senare del, men är inte nybörjare på lärosätet, t.ex. kan de ha en tidigare licentiatexamen vid lärosätet. Rad 3: Antal doktorander i pågående utbildning Rad 4: Antal nybörjare på lärosätet, och de är inte antagna till senare del Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 9

11 Uppföljning: Studietid-aktivitet Rapporten beräknar studietid för utfärdade examina. Studietid visas i brutto och netto och innehåller även beräkningar av medelvärde och median. Syftet är att se hur lång tid det tar från det att utbildning påbörjats till examen, exempelvis: Genomsnittlig studietid för Licentiatexamen Genomsnittlig studietid för Doktorsexamen Exempel: Utsökningsparametrar; Begränsa: ingen Gruppera: Bevistyp Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 10

12 Uppföljning: Studiedeltagande-antagning Rapporten räknar fram antalet antagna (förväntat tillfällesdeltagande) på kurspaketeringar. Förväntat deltagande efter återbud tas inte med. För definition av nyantagna, se: systemdokumentationen. Om endast utsökningsperiod anges (från datum, till datum), utan andra begränsningar, utgår resultatet från förväntat deltagande (antagningar) på kurspaketeringstillfällen som startar inom den angivna tidsperioden. Student som lämnat återbud ingår inte i resultatet. Förväntade deltagare inkluderar då: Studenter som antas för första gången till en utbildning (kurspaketering). Antal nyantagna på forskarnivå (endast på utbildningstyp) Studenter som påbörjat utbildning, t.ex. ämne på forskarnivå, före det valda tidsintervallet men som under det valda tidsintervallet byter ämne eller institution, så kallade administrativa antagningar, räknas bort från resultatet när man begränsar på Nyantagna - endast på utbildningstyp. När resultatet grupperas på Nyantagna ingår de i raden Nej, då de redan har en antagning Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 11

13 Uppföljning: Studiedeltagande-antagning (forts.) Exempel 1: Utsökningsparametrar; Begränsa: Utbildningstyp för kurspaketering (Ämne, forskarnivå 2007FA) och Nyantagna endast på utbildningstyp. Gruppera: Ingen (bild 1) Kurspaketering (bild 2). Exempel 1, Bild 1 Exempel 1, Bild Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 12

14 Uppföljning: Studiedeltagande-antagning (forts.) Exempel 2: Utsökningsparametrar; Begränsa: Utbildningstyp för kurspaketering (Ämne, forskarnivå 2007FA) och Nyantagna endast på kurspaketering. Gruppera: Ingen (bild 1) Kurspaketering (bild 2) Exempel 2, Bild 1 Exempel 2, Bild Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 13

15 Uppföljning: Helårsstudenter och Helårsprestationer Rapporten Helårsstudenter beräknar antal helårsstudenter (HST) utifrån studenternas registreringar på kurstillfällen, oavsett utbildningsform, studieordning eller utbildningsnivå. Det betyder att även helårsstudenter från kurser/motsvarande på forskarnivå ingår i resultatet, t.ex. forskningsarbetet, individuella åtaganden och kurs på forskarnivå. Samma sak gäller även för rapporterna Helårsprestationer (HPR) och Studiedeltaganderegistrering. Utsökningsresultat: HST För att få en uppfattning om HST eller HPR från utbildning på forskarnivå ingår i resultatet kan man välja att gruppera resultatet på Utbildningstyp för kurs: Begränsa: 2017V Gruppering: Utbildningstyp för kurs Utsökningsresultat: HPR Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 14

16 Uppföljning: Studiedeltagande-registrering Rapporten beräknar antal registrerade studenter utifrån registreringar på kurstillfällena för vald tidsperiod. Resultatet i rapporten visar antalet registreringar per rad och summan av alla registreringar visas som Total. Grupperar du däremot på exempelvis Kurs, så räknas studenten en gång för varje kurs där studenten förekommer under den valda perioden. En student kan ha flera registreringar men när man väljer att inte gruppera resultatet visar Total antal unika individer som har någon registrering under den valda perioden Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 15

17 Uppföljning: Studiedeltagande-registrering (forts.) Exempel 1: Utsökningsparametrar; Begränsa: välj samtliga Utbildningstyper för kurs som avser forskarnivå Gruppera: Utbildningstyp för kurs Exempel 1 Exempel 2: Utsökningsparametrar; Begränsa: välj samtliga Utbildningstyper för kurs som avser forskarnivå Gruppera: Kurs (Bild 1) Kurstillfälle (Bild 2) Exempel 2, Bild 1 Exempel 2, Bild Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 16

18 Uppföljning: Utfärdade bevis Rapporten summerar antalet utfärdade bevis vid lärosätet för den valda tidsperioden. Vid gruppering av till exempel bevistyp visar rapporten antalet utfärdade bevis per bevistyp och summan av alla utfärdade bevis visas i Total. En student som har flera bevis utfärdade under tidsperioden kommer då räknas för alla bevistyper där studenten förekommer. Använd rapporten för att exempelvis kunna se: Antal doktorsexamen Antal licentiatexamen Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 17

19 Uppföljning: Utfärdade bevis (forts.) Exempel 1: Utsökningsparametrar; Begränsa: Bevistyp Doktorsexamen och Licentiatexamen Gruppera: Bevistyp Exempel 1 Exempel 2 Exempel 2: Utsökningsparametrar; Begränsa: flera kalenderår samt Doktorsexamen och Licentiatexamen Gruppera: 1) Bevistyp, 2) Kalenderår Lathund-Ladok Forskarnivå: uppföljning 18

Lathund: Resultatrapportering, examen, utdata och uppföljning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:1.3.0

Lathund: Resultatrapportering, examen, utdata och uppföljning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:1.3.0 Lathund: Resultatrapportering, examen, utdata och uppföljning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:1.3.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt

Läs mer

Handhavandeguide: Helårsstudenter (HST) Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Helårsstudenter (HST) Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Helårsstudenter (HST) Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.16.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Rapporterna i uppföljning Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.7.0

Handhavandeguide: Rapporterna i uppföljning Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.7.0 Handhavandeguide: Rapporterna i uppföljning Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.7.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Lathund: Lägga upp utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:

Lathund: Lägga upp utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering: Lathund: Lägga upp utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering: 0.97.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Helårsprestationer (HPR) Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Helårsprestationer (HPR) Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Helårsprestationer (HPR) Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.16.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Utbildning på forskarnivå Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.10.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Utbytesstudier på forskarnivå samt Doktorander från andra svenska lärosäten

Utbytesstudier på forskarnivå samt Doktorander från andra svenska lärosäten Utbytesstudier på forskarnivå samt Doktorander från andra svenska lärosäten Innehåll Syftet med guiden är att förtydliga hur funktionaliteten för utbytesstudier kan tillämpas för studier på forskarnivå.

Läs mer

Lathund: Studieavgifter Innevarande version vid senaste uppdatering:1.9.0

Lathund: Studieavgifter Innevarande version vid senaste uppdatering:1.9.0 Lathund: Studieavgifter Innevarande version vid senaste uppdatering:1.9.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och dess

Läs mer

Lathund: kurstillfällesbyte Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.6.0

Lathund: kurstillfällesbyte Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.6.0 Lathund: kurstillfällesbyte Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.6.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial

Läs mer

Handhavandeguide: Utdata Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Utdata Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Utdata Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.16.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och

Läs mer

Lathund: Ändringsbarhet och registervård Innevarande version vid senaste uppdatering:

Lathund: Ändringsbarhet och registervård Innevarande version vid senaste uppdatering: Lathund: Ändringsbarhet och registervård Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.25.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Lathund: Uppföljning i ladok översikt

Lathund: Uppföljning i ladok översikt KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Lathund: Uppföljning i ladok översikt Version 1.0 190308 Karin Hellmalm Lathundens innehåll Lathunden ger en översikt om vilka delar av ladok som kan användas för att

Läs mer

Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars Dokumentet uppdateras löpande

Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars Dokumentet uppdateras löpande Programansalys Frågor och svar att söka fram data om program/forskarutbildningsämne i ladok Dokumentet innehåller frågor och svar som togs upp under workshops inför programanalys i mars 2019. Dokumentet

Läs mer

Lathund: Utbytesstudier Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.0.0

Lathund: Utbytesstudier Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.0.0 Lathund: Utbytesstudier Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.0.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och

Läs mer

Lathund: Utbytesstudier Version för senaste uppdatering: 100

Lathund: Utbytesstudier Version för senaste uppdatering: 100 Lathund: Utbytesstudier Version för senaste uppdatering: 100 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Lathund: Programplanering Innevarande version vid senaste uppdatering:

Lathund: Programplanering Innevarande version vid senaste uppdatering: Lathund: Programplanering Innevarande version vid senaste uppdatering: 0.97.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och

Läs mer

Årsredovisning (i nya Ladok) Stellan Englén, Chalmers Janne Johansson, JU Karin Nordgren, GU

Årsredovisning (i nya Ladok) Stellan Englén, Chalmers Janne Johansson, JU Karin Nordgren, GU Årsredovisning (i nya Ladok) Stellan Englén, Chalmers Janne Johansson, JU Karin Nordgren, GU Utbildningssiffror Vad ska redovisas? Utbildning och forskning Totalt antal helårsstudenter 2 Kostnad per helårsstudent

Läs mer

Handhavandeguide: Studiedeltagande Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Studiedeltagande Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Studiedeltagande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.15.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Kursbevis Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Kursbevis Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Kursbevis Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och

Läs mer

Lathund: Hantera mallar för intyg Innevarande version vid senaste uppdatering:1.17.0

Lathund: Hantera mallar för intyg Innevarande version vid senaste uppdatering:1.17.0 Lathund: Hantera mallar för intyg Innevarande version vid senaste uppdatering:1.17.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Lathund. Forskarnivå Version

Lathund. Forskarnivå Version Lathund Forskarnivå 2017-06-15 Version 84-002 1 Versionshantering Sprint Granskad version Kommentarer från Uppdaterad 81 Skickat ut Lathund-Ladok-Forskarnivå-81-001 Anders Stenebo 2017-05-11 84 Gått igenom

Läs mer

Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.9.0

Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.9.0 Handhavandeguide: Kursbevis och tillgodoräknande Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.9.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial utvecklas efterhand och publiceras på Ladok.se: Aktuellt

Läs mer

Lathund: Bevisförberedelser Innevarande version vid senaste uppdatering:1.18.0

Lathund: Bevisförberedelser Innevarande version vid senaste uppdatering:1.18.0 Lathund: Bevisförberedelser Innevarande version vid senaste uppdatering:1.18.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet.

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet. Om lathunden Syftet med lathunden Syftet med Lathunden är att minimera informationsmängden för att utföra en uppgift i ett specifikt sammanhang. Lathunden förutsätter att du känner till det grundläggande

Läs mer

Handhavandeguide: Handlägga examensbevis Innevarande version vid senaste uppdatering:1.15.0

Handhavandeguide: Handlägga examensbevis Innevarande version vid senaste uppdatering:1.15.0 Handhavandeguide: Handlägga examensbevis Innevarande version vid senaste uppdatering:1.15.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Dokumentera individuell studieplan, studieaktivitet och -finansiering, uppnådd andel och alla kurser klara

Dokumentera individuell studieplan, studieaktivitet och -finansiering, uppnådd andel och alla kurser klara Dokumentera individuell studieplan, studieaktivitet och -finansiering, uppnådd andel och alla kurser klara Innehåll Sida Dokumentera individuell studieplan - Dokumentera studieaktivitet och finansiering

Läs mer

Nyheter. Tillfälle förforskarutbildningsämnet. Tillfälle för forskningsarbete (vetenskapligt och konstnärligt forskningsarbete) Registrering på kurs

Nyheter. Tillfälle förforskarutbildningsämnet. Tillfälle för forskningsarbete (vetenskapligt och konstnärligt forskningsarbete) Registrering på kurs Hantering i Ladok Nyheter Tillfälle förforskarutbildningsämnet Tillfälle för forskningsarbete (vetenskapligt och konstnärligt forskningsarbete) Registrering på kurs Registrering på individuellt åtagande,

Läs mer

FORSKARUTBILDNING HANTERING I NYA LADOK

FORSKARUTBILDNING HANTERING I NYA LADOK FORSKARUTBILDNING HANTERING I NYA LADOK 2 NYHETER Tillfälle förforskarutbildningsämnet Tillfälle för forskningsarbete (vetenskapligt och konstnärligt forskningsarbete) Registrering på kurs Registrering

Läs mer

Antagning till Doktor senare del

Antagning till Doktor senare del Antagning till Doktor senare del Det finns tre alternativ: 1. Doktoranden antagen till Licentiatexamen vid KI och ska fortsätta läsa till Doktor inom samma ämne på KI 2. Doktoranden har läst till lic inom

Läs mer

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.17.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Skapa förväntat deltagande på kurstillfälle eller kurspaketeringstillfälle (Manuell antagning i Ladok)

Skapa förväntat deltagande på kurstillfälle eller kurspaketeringstillfälle (Manuell antagning i Ladok) Skapa förväntat deltagande på kurstillfälle eller kurspaketeringstillfälle (Manuell antagning i Ladok) Innehåll. Förväntat deltagande på kurstillfälle -2 2. Förväntat deltagande på kurspaketeringstillfälle

Läs mer

Ladok komplett. Övningsuppgifter

Ladok komplett. Övningsuppgifter Ladok komplett Övningsuppgifter 1 2 Innehållsförteckning Utbildningsdag 1... 5 Studentinformation... 5 1. Utdata studentuppgifter... 5 Utbildningsinformation... 6 2. Hitta studieplanen för ett programtillfälle...

Läs mer

UTBILDNINGSENHETEN. Agenda. Inledning Presentation: Hur gör man i Ladok + arbetsprocess Fika Övningar. Vecka 44 Ladok3 produktionssättning

UTBILDNINGSENHETEN. Agenda. Inledning Presentation: Hur gör man i Ladok + arbetsprocess Fika Övningar. Vecka 44 Ladok3 produktionssättning LADOK 3 FORSKARNIVÅ Agenda Inledning Presentation: Hur gör man i Ladok + arbetsprocess Fika Övningar Vecka 44 Ladok3 produktionssättning Utbildningsinnehåll Syfte med utbildningen Orientering Prova Avgränsning

Läs mer

Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Administrera resultatrapportering Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.16.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial

Läs mer

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Attestera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Studentgränssnittet Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.26.0 Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Sammanställning av anteckningar i Ladok

Sammanställning av anteckningar i Ladok Sammanställning av anteckningar i Ladok Mer information om Ladok Mer utbildningsmaterial hittar du på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar beskriver

Läs mer

Antagning till Licentiat

Antagning till Licentiat Antagning till Licentiat De olika stegen för att lägga in en antagning till Licentiat i Ladok 1. Etablering av personen i Ladok 2. Ämnestillfälle på forskarämnet 3. Koppla ämnestillfället till doktoranden

Läs mer

Avsluta en doktorand i Ladok

Avsluta en doktorand i Ladok Avsluta en doktorand i Ladok Det finns fyra olika tillfällen då en doktorand ska avslutas i Ladok. 1. Doktoranden är klar med allt inom sin forskarutbildning Avklarad 2. Doktoranden har bytt institution

Läs mer

Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering:

Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: Handhavandeguide: Rapportera resultat Innevarande version vid senaste uppdatering: 1.13.0 Mer information om Ladok Utbildningsmaterial publiceras på Ladok.se: Aktuellt utbildningsmaterial Systemdokumentationen

Läs mer

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara. Begreppslista Beskrivning Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara. Begreppslista Begrepp Definition Kommentar

Läs mer

Skapa förväntat deltagande på individuell utbildning (Manuell antagning i Ladok)

Skapa förväntat deltagande på individuell utbildning (Manuell antagning i Ladok) Skapa förväntat deltagande på individuell utbildning (Manuell antagning i Ladok) Innehåll 1. Förväntat deltagande på individuellt tillfälle 1-2 2. Förväntat deltagande på individuellt åtagande -4. Ändra

Läs mer

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet.

Om lathunden. Vad lathunden inte beskriver Systemdokumentationen och dess funktionsbeskrivningar på wikin beskriver systemet som helhet. Om lathunden Syftet med lathunden Syftet med Lathunden är att minimera informationsmängden för att utföra en uppgift i ett specifikt sammanhang. Lathunden förutsätter att du känner till det grundläggande

Läs mer

FÖRBEREDA TILLFÄLLESBYTE

FÖRBEREDA TILLFÄLLESBYTE FÖRBEREDA TILLFÄLLESBYTE FÖRBEREDA TILLFÄLLESBYTE För att genomföra ett tillfällesbyte måste det finnas ett program- eller kurstillfälle som studenten kan byta till. Finns det inte redan i Ladok måste

Läs mer

Forskarutbildning vid KI

Forskarutbildning vid KI Forskarutbildning vid KI Innehåll Lite statistik, användare, supportärenden m.m.. Utmaningar inför produktionssättningen (hur vi tänkte med strukturen i systemet och hur genomförde vi utbildningen) Så

Läs mer

Ny startsida i Ladok

Ny startsida i Ladok Ny startsida i Ladok Lathund för dig som administrerar resultatrapportering! Den nya versionen av startsidan är under uppbyggnad och kommer förändras löpande under VT19. Ambitionen är att den nya startsidan

Läs mer

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara. Begreppslista Beskrivning Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara. Begreppslista Begrepp Definition Kommentar

Läs mer

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara.

Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara. Begreppslista Beskrivning Här listas och förklaras begrepp som förekommer på mer än något enstaka ställe i gränssnitt och dokumentation, och som inte är självklara. Begreppslista Begrepp Definition Kommentar

Läs mer

Studievägledarfrukost med nya Ladok-tema! Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen 21 juni 2018

Studievägledarfrukost med nya Ladok-tema! Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen 21 juni 2018 Studievägledarfrukost med nya Ladok-tema! Cecilia Marklund och Annika Björklund Studentavdelningen 21 juni 2018 Vad gör ni i Uppdok idag? Läser endast i Uppdok Var tittar ni? (UT10, mer?) Behörighetskontroller?

Läs mer

ANVÄNDARGRÄNSSNITT, BEGREPPSDEFINITIONER OCH ATTRIBUT M.M. Studentavdelningen

ANVÄNDARGRÄNSSNITT, BEGREPPSDEFINITIONER OCH ATTRIBUT M.M. Studentavdelningen ANVÄNDARGRÄNSSNITT, BEGREPPSDEFINITIONER OCH ATTRIBUT M.M. Studentavdelningen 1 Nationella utbildningsmallar eller lokala Nationella mallar innehåller övergripande information om vad som gäller och avgör

Läs mer

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning

RG90 - Registrering, Aktivitet och Försörjning Denna funktion används för att registrera doktorander och rapportera deras aktivitet och försörjning. Uppgifterna används i KI:s verksamhetsuppföljningssystem VIS samt skickas till SCB. Inför rapportering

Läs mer

Det går att få fram adresslistor på all utdata och på de flesta kan man exportera till CSV.

Det går att få fram adresslistor på all utdata och på de flesta kan man exportera till CSV. Utdata Flöde för Utdata Klicka på Studiedokumentation och sedan Utdata. Det går att få fram adresslistor på all utdata och på de flesta kan man exportera till CSV. I Studieavgiftbetalning går det att se

Läs mer

Skapa ärendekorgar och hantera fördelningsregler

Skapa ärendekorgar och hantera fördelningsregler Skapa ärendekorgar och hantera fördelningsregler Innehåll 1. Om ärendekorgar 1 2. Skapa ärendekorg 2 3. Automatisk fördelning av ärenden 3-4 4. Använda ärendekorgar 5 Om ärendekorgar Ärendekorgar kan användas

Läs mer

Aktivitet, försörjning och färdignivå i forskarutbildningen

Aktivitet, försörjning och färdignivå i forskarutbildningen Aktivitet, försörjning och färdignivå i forskarutbildningen Uppgift om forskarstuderandes aktivitet och försörjning skall dokumenteras av resp institution för varje kalenderhalvår för samtliga forskarstuderande

Läs mer

Flöde Forskarutbildningen i Ladok3

Flöde Forskarutbildningen i Ladok3 Flöde Forskarutbildningen i Ladok3 Ämnestillfälle Nytt tillfälle måste läggas upp för det forskarutbildningsämne som doktoranden är antagen till Koppla ämnestillfälle Koppla ämnestillfället till doktoranden

Läs mer

VERIFIERING AV DATA. Tor Fridell, Jan Johansson

VERIFIERING AV DATA. Tor Fridell, Jan Johansson VERIFIERING AV DATA Tor Fridell, Jan Johansson 170216 2 Agenda Genomgång av normalproduktionssättning Steg Tidplan Verifiering långt före produktionssättning Verifiering under verifieringsperioden Verifiering

Läs mer

Rutindokument. Rapportera resultat. Beslutat av Studerandeavdelningen. Gäller från

Rutindokument. Rapportera resultat. Beslutat av Studerandeavdelningen. Gäller från Rutindokument Rapportera resultat Beslutat av Studerandeavdelningen Gäller från 2018-02-26 Detta dokument visar hur man gör för att rapportera resultat, såsom individuell läskurs, seminarium, presentationer

Läs mer

Tillgodoräknande alla nivåer

Tillgodoräknande alla nivåer Tillgodoräknande alla nivåer Till dess att KI tar elektroniska ärendehanteringsdelen i drift så fortsätter hanteringen och beslutsfattandet av tillgodoräknande på blanketter. Ett tillgodoräknande i Ladok

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för bioteknologi (BIO) Period: 11-18 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial tema nybörjare Okt Tema nybörjare April Indikatorrapport Sept Maj

Läs mer

Begreppslista. Begrepp Definition Exempel/Kommentar Preliminär. En användarbehörighet är kombinationen av. någon organisation.

Begreppslista. Begrepp Definition Exempel/Kommentar Preliminär. En användarbehörighet är kombinationen av. någon organisation. Begreppslista Begrepp Definition Eempel/Kommentar Preliminär Användarbehörighet En behörighetsprofil knuten till någon organisation. En användarbehörighet är kombinationen av behörighetsprofil och organisation

Läs mer

2. Några begrepp som används i denna

2. Några begrepp som används i denna Dokument: Produktbeskivning utbildningsinformation Version 1.1 Författare Sida 1 av 7 Matz-Ola Cajdert Ladok3-projektet Datum 2014-01-07 Utbildningsinformation i Ladok3 1. Sammanfattning I detta dokument

Läs mer

Utbildningsinformation - Studieplaner

Utbildningsinformation - Studieplaner Utbildningsinformation - Studieplaner Innehåll Samspel SISU - Ladok Skapa studieplan på programtillfälle Studieplanen i Ladok Antagningsförfarande i studieplanen Lägg till Ingående delar i studieplanen

Läs mer

Ladok3 SA-referensgruppen

Ladok3 SA-referensgruppen Ladok3 SA-referensgruppen 2012-11-28 Aktuell införandeplan 1. Årsredovisning (kan köras parallellt i Ladok2 och Ladok 3 - verifiering) 2. Uppföljning 3. Examen + Registrering + Resultat 4. Kataloginfo

Läs mer

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016

Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 151217 KTH/UF/PLU+AUA Definitioner av begrepp i verksamhetsuppdragen 2016 Begrepp Definition/förklaring Kommentar 5-åriga utbildningar Andel lärare med högskolepedagogisk utbildning Civilingenjörs-, civilingenjörs-

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-1 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för elektro- och systemteknik (EES) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Ladok Enheten för Utbildningsadministrativa system mars 2019

Ladok Enheten för Utbildningsadministrativa system mars 2019 Grupper I den nationella lathunden Administrera resultatrapportering finns ett avsnitt där man går igenom hur man gör grupper i systemet. Vi har lyft ut den delen och här gjort en egen manual för det.

Läs mer

Handbok för registervård. - Del 26

Handbok för registervård. - Del 26 Handbok för registervård - Del 26 Sida 2 av 8 Innehåll 1 HANDBOK 26... 3 1.1 INNEHÅLL... 3 1.2 ÅTERKALLADE SKRIPT... 3 1.3 HJÄLP MED REGISTERVÅRD... 3 2 TABELLER... 4 2.1 ANTLIN... 4 2.2 AVGKURS... 4 2.3

Läs mer

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för industriell teknik och management. (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för industriell teknik och management (ITM) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2146 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Augustirapporten Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten

Läs mer

Mall för individuell studieplan

Mall för individuell studieplan Mall för individuell studieplan LTH har tagit fram en mall för individuell studieplan för att underlätta inläggningen av individuell studieplan i Ladok. Mallen är inte obligatorisk utan är ett hjälpmedel

Läs mer

Skolan för teknikvetenskap (SCI)

Skolan för teknikvetenskap (SCI) Skolan för teknikvetenskap (SCI) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2141-2148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE

Läs mer

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för kemivetenskap. (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för kemivetenskap (CHE) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-218 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial

Läs mer

Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare. Nya Ladok

Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare. Nya Ladok Utbildning för Studievägledare, Program- och Utbildningsnämndshandläggare Nya Ladok Nyheter och Begrepp Kurspaketering Kan vara ett program på grundnivå och avancerad nivå, utbytesstudier, ämne på forskarnivå

Läs mer

Minnesanteckningar från Målseminarium Uppföljning

Minnesanteckningar från Målseminarium Uppföljning Sida: 1 (6) Minnesanteckningar från Målseminarium Uppföljning Tid: Onsdagen den 20 november, 2013, 09.30-16.30 Plats: Westmanska palatset, Stockholm Deltagare: Jan Johansson HJ Robert Axebro UMU Stellan

Läs mer

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen... 2 2. Allmänt... 2 3. Vad ska rapporteras... 3 4. Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå

Läs mer

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor

Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Navigera bättre och filtrera rapporteringslistor Innehåll 1. Om resultatrapportering i Ladok 1 2. Om betastartsidan 2-3 3. Sök kurstillfälle 4 4. Summering på kurstillfälle 5 5. Översikt av kursvyn 6-8

Läs mer

UTBILDNINGSINFORMATION API OCH

UTBILDNINGSINFORMATION API OCH UTBILDNINGSINFORMATION API OCH VERKSAMHETSMODELL Mikael Berglund, Ladok3-projektet, ITS Robert Bjuhr, Ladok3-projektet, Acino Stockholms Universitet, 2016-12-20 2 Agenda Generell modell för utbildningar

Läs mer

Ladok komplett Dag 2. Välkommen tillbaka! Ladok version 089 detta dokument är senast uppdaterat / A Vestin

Ladok komplett Dag 2. Välkommen tillbaka! Ladok version 089 detta dokument är senast uppdaterat / A Vestin Ladok komplett Dag 2 Välkommen tillbaka! Ladok version 089 detta dokument är senast uppdaterat 2017-10-06 / A Vestin Reflektioner och frågor Program Ladok komplett Dag 2 - cirkatider Uppstart/reflektion

Läs mer

ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ

ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ 2018-03-13 ATT ARBETA MED STUDENTER I LADOK3 GRUND OCH AVANCERAD NIVÅ MARIA EINLER, UTBILDNINGSENHETEN 1 Innehåll Samma slags studentdokumentation... 4 Ladok3 nytt sätt att arbeta... 5 Nya begrepp... 6

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2154 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. STUDENTÖVERSIKT Studieöversikt: Hur summeras resultat totalt och på program

Innehållsförteckning. STUDENTÖVERSIKT Studieöversikt: Hur summeras resultat totalt och på program Innehållsförteckning ARBETA MED EN STUDENT STUDENTÖVERSIKT Studieöversikt: Hur summeras resultat totalt och på program ARBETA MED FLERA STUDENTER RAPPORTERA OCH ATTESTERA Resultatrapportering Kursbilden

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för industriell teknik och management (ITM) Period: 2151-2154 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars

Läs mer

ZG Anvisningar för rapportering av uppgifter på forskarnivå

ZG Anvisningar för rapportering av uppgifter på forskarnivå I e l LINKÖPINGS UNIVERSITET ZG 2-019 - ex?. 1(7) Anvisningar för rapportering av uppgifter på forskarnivå Enligt förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153)

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Period: 2161-2168 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema nybörjare

Läs mer

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde

Antagningsordning vid Högskolan i Skövde Antagningsordning vid Högskolan i Skövde föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå Antagningsordningen är fastställd av högskolestyrelsen 2011-01-20 och träder i kraft samma datum. Revidering

Läs mer

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för informations- och kommunikationsteknik. (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 211-218 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten

Läs mer

Studiedeltagande * övar vi på idag

Studiedeltagande * övar vi på idag Studiedeltagande Studiedeltagande * övar vi på idag Innehåll Begreppen kurs, kurstillfälle och program, programtillfälle Antagningsregler Anta en student på en kurs inom program Återbud/Ta bort förväntat

Läs mer

Skolan för bioteknologi (BIO)

Skolan för bioteknologi (BIO) Skolan för bioteknologi (BIO) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 11-18 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Oktoberrapporten Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten tema NYBÖRJARE Tertial

Läs mer

LADOK3 INTEGRATION MOT. STUDIEDELTAGANDE SU, Mikael Berglund, ITS, Umeå Universitet Samuel Moritz, Omegapoint

LADOK3 INTEGRATION MOT. STUDIEDELTAGANDE SU, Mikael Berglund, ITS, Umeå Universitet Samuel Moritz, Omegapoint LADOK3 INTEGRATION MOT STUDIEDELTAGANDE SU, 2017-04-03 Mikael Berglund, ITS, Umeå Universitet Samuel Moritz, Omegapoint 2 Agenda Översikt Antagning Återbud / Avbrott Registrering Tillfällesbyte Studieplan

Läs mer

ÖPPEN FRÅGESTUND 13 SEPTEMBER Adobe Connect

ÖPPEN FRÅGESTUND 13 SEPTEMBER Adobe Connect ÖPPEN FRÅGESTUND 13 SEPTEMBER 2018 Adobe Connect 2 Agenda Nuläget och framtiden, Mauritz Danielsson om driftsstoppet, målen och strategin framöver. Aktuellt från driften, Staffan Ekstedt. Aktuellt från

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 2171 2176 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport

Läs mer

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet

Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet 1 (3) BESLUT 2016-03-23 Dnr SU FV-1.1.2-3503-15 Dok. nr 1 Mia Svanqvist Sektionsledare Beslut om studiedokumentation vid Stockholms universitet Inledning Enligt förordning om redovisning av studier m.m.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2161-2164 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2171-2174 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Tertial 2 tema nybörjare Okt Nov Tema utbildningsprognos Mars April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period:

Skolan för datavetenskap och kommunikation. (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 2-22 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten Helår,

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Lathund för individuella studieplaner

Lathund för individuella studieplaner LATHUND 2018-08-13 1 Kansli EHL Charlina Lunvald Lathund för individuella studieplaner I ISP-systemet ligger ansvaret för att initiera en studieplan på huvudhandledare. Igen annan kan skapa en studieplan.

Läs mer