Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015"

Transkript

1 Maj 2015 Ladokrapportering av uppgifter på forskarnivå våren 2015 Instruktion Innehåll 1. Nyheter i insamlingen Allmänt Vad ska rapporteras Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå inom områden Rapporteringstidpunkter Kontaktpersoner... 6

2 2 1. Nyheter i insamlingen Det här är första gången som vi samlar in uppgifter om utbildningssamarbeten på forskarnivå som leder fram till gemensamma examina. Uppgifterna kommer med stöd av ert uttagsprogram UB30_B att samlas in fr.o.m. våren Samma starttidpunkt ska anges från samtliga lärosäten som ingår i ett utbildningssamarbete. 2. Allmänt Denna instruktion om rapportering av studerande på forskarnivå avser i huvudsak SCB:s försörjningstyper samt några exempel på rapportering av aktivitet och försörjning. (Motsvarande försörjningstyper som beslutas lokalt kan naturligtvis även användas). I övrigt hänvisar vi till Ladoks systembeskrivning, där det finns förtydliganden om innehållet i de olika funktionerna. Systembeskrivningen visar även hur inläggning av forskarutbildningsuppgifter ska ske i Ladok. Dokumentet finns att tillgå på Ladokkonsortiets hemsida under benämningen: Beskrivning av Ladok forskarutbildning. Enligt förordningen om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153) ska varje lärosäte föra ett studieregister över sina studerande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är statistikansvarig myndighet och i samråd med dem lämnar SCB följande anvisningar för forskarnivån, som komplement till ovan nämnda beskrivning i Ladok. Observera att det är viktigt att inrapporteringen håller en hög kvalitet då uppgifterna bl.a. används som underlag för beslut på politisk nivå. En viss eftersläpning och komplettering av uppgifter inkommer till SCB vid rapporteringen av efterföljande kalenderhalvår. För doktorandnybörjare avseende kalenderåret 2013 medförde kompletteringarna att antalet ökade med fyra procentenheter vid jämförelse av 2013 års uppgifter mellan de två senaste tabelluttagen. För aktiva doktorander hösten 2013 medförde kompletteringarna en ökning med två procentenheter. Vår förhoppning är att berörda lärosäten gör sitt bästa för att komma tillrätta med denna eftersläpning. Anvisningar, forskningsämnen, antagningsblankett, rapporteringstidpunkter med mera finns på Mer om undersökningen och tidigare resultat finns på

3 3 3. Vad ska rapporteras Rapporteringen ska avse uppgifter om antagna, aktivitet, försörjning, examina och tillgodoräknad utbildning på forskarnivå våren 2015 (1 januari 30 juni). Även uppgifter om utbildningssamarbeten som leder fram till gemensamma examina på forskarnivå samt behörighetsgivande utbildning ska rapporteras. Forskningsämne Forskningsämne (som ska finnas på Ladokämneskoden) anges med en femsiffrig kod enligt klassifikationen Standard för svensk indelning av forskningsämnen Konstnärliga examina De lärosäten som har fått tillstånd att utfärda konstnärliga examina på forskarnivå ska ange särskilda ämneskoder för de forskarutbildningsämnen som leder fram till dessa examina. (Det beror på att dessa utbildningar behöver kunna särskiljas från dem som leder fram till generella examina.) Meddela SCB hur dessa koder kan återfinnas bland era uppgifter, om ni inte gjort det tidigare. Antagning, aktivitet, examen och grundexamen Nedan finns några av de variabler som beskrivs i Ladokdokumentet (se punkt 2) och som ingår i överföringen till SCB: Antagningsvariabler Om antagningen avser studier mot doktorsexamen, licentiatexamen eller doktorsexamens senare del. Eventuell anknytning till annan högskola samt land. Datum för antagningen i form av startdatum. Starttermin. Behörighetsgivande grundexamen. När det gäller anknytning till annan högskola krävs ingen specificering av utländskt lärosäte för UKÄ:s och SCB:s del. Det räcker med t.ex. Utländsk högskola samt land. Samma sak gäller för utländskt lärosäte i samband med behörighetsgivande utbildning. Aktivitetsvariabler Aktivitetsprocent. Avbrottsdatum. Aktiviteten ska avse genomsnittlig aktivitet i ett ämne under kalenderhalvåret. Aktiviteten relateras till personlig arbetsinsats i forskarutbildningen där heltid (100%) motsvarar 40 timmar/vecka i genomsnitt under halvåret. Aktivitet som bara omfattar en del av halvåret minskas i relation till hela halvåret, se exempel 6 på sidan 5. Har man uppehåll i studierna så anges det med 0 procent. Semester ska inte påverka aktivitetsgraden. Vid byte av forskarutbildningsämne ska avbrott läggas in från det gamla ämnet. Examensvariabler Licentiat- eller doktorsexamen. Datum för uttaget examensbevis.

4 Försörjning Uppgift om försörjning och aktivitet ska enbart avse den del av doktorandens verksamhet som ägnas åt forskarutbildning. Således ska en doktorand som är aktiv i forskarutbildningen till 70 procent ange 100 procent försörjning för den 70-procentiga aktiviteten. Följande försörjningstyper, eller motsvarande som beslutas lokalt, ska rapporteras till SCB: 4 DTJ HTJ UBB FTG USL AUH STP ÖVR Anställning som doktorand (f.d. doktorandtjänst) vid ett universitet eller en högskola, oberoende av vem som finansierar anställningen. Annan anställning (än som doktorand) inom eget eller annat universitet/högskola (även utländskt lärosäte) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen. Utbildningsbidrag Företagsdoktorand, dvs. doktorand som är anställd vid ett företag (och får sin lön från företaget) och bedriver forskarutbildning inom anställningen. Till företag räknas aktiebolag (inklusive statliga bolag, banker, försäkringsbolag), handelsbolag, kommanditbolag samt enskild firma. Anställning inom högskolan som finansieras av företag redovisas inte här, utan under annan lämplig försörjningsform. Anställning som läkare med utrymme att bedriva forskarutbildning inom anställningen. Annan anställning utanför högskolan (än vid företag eller som läkare) som innebär att forskarutbildning kan bedrivas inom anställningen. Exempelvis anställda vid myndigheter, kommuner och landsting eller fackförbund. Även yrkesverksamma lärare i grund- och gymnasieskolan som studerar inom forskarskolorna för lärare redovisas här. Stipendium (även utländska, men så kallade allowance från Sida är inte stipendium, se exempel 7). Försörjning saknas eller yrkesverksamhet utan anknytning till forskarutbildning. Här redovisas även studiemedel.

5 Några exempel på hur aktivitet och försörjning kan redovisas Exempel 1: En person med anställning som doktorand om 100 procent och som, i enlighet med Högskoleförordningen, undervisar t.ex. 20 procent är således aktiv i forskarutbildningen till 80 procent, men ska ange försörjningen anställning som doktorand (DTJ) med 100 procent. Exempel 2: En doktorand som haft helt utbildningsbidrag halva halvåret, men redovisar 100 procents aktivitet ska ange utbildningsbidrag 50 procent och exempelvis övrigt 50 procent. Exempel 3: En doktorand som haft utbildningsbidrag om 50 procent under halvåret och redovisat 50 procent aktivitet ska ange utbildningsbidrag 100 procent. Exempel 4: En doktorand som haft utbildningsbidrag om 80 procent och anställning som assistent (kombinerad med utbildningsbidrag) om 20 procent samt redovisar aktiviteten 100 procent ska ange utbildningsbidrag 80 procent och HTJ 20 procent. Detta under förutsättning att forskarutbildning bedrivs inom assistentanställningen. Exempel 5: I den mån det förekommer ska en doktorand som haft utbildningsbidrag om 100 procent och anställning som assistent (kombinerad med utbildningsbidrag) om 20 procent samt redovisar aktiviteten 100 procent ange utbildningsbidrag 100 procent. Exempel 6: En doktorand som påbörjar studierna mitt i halvåret och har 100 procent aktivitet samt 100 procent utbildningsbidrag ska ange 50 procent aktivitet och 100 procent utbildningsbidrag. Exempel 7: Eventuell utländsk doktorand inom Sida-program är oftast anställd vid utländskt lärosäte och har dessutom ett bidrag från Sida för ökade levnadsomkostnader, så kallat allowance. För denna doktorand anges försörjningsformen HTJ Lärosäten med examenstillstånd på forskarnivå inom områden De lärosäten som har fått tillstånd att utfärda generell och/eller konstnärlig examen på forskarnivå inom ett eller flera områden rapporterar i den mån utbildningen har startat vid högskolan.

6 5. Rapporteringstidpunkter Överföring via Ladok av uppgifter på forskarnivå för våren 2015 (1 januari 30 juni) ska ske senast den 15 augusti (Uttagsprogram UB30_B, UB30_C och UB30_D.) Motsvarande uppgifter från Handelshögskolan i Stockholm ska levereras via webbinsamling vid samma tidpunkt. Närmare information lämnas separat till Handelshögskolan. Inläggning av uppgifter i Ladok ska senast ske enligt högskolans egen tidsplanering. Tidsplan för uppgiftslämnande om doktorander under 2015 finns att tillgå i dokumentet Rapporteringstidpunkter Kontaktpersoner Frågor om uppgiftslämnandet kan ställas till: Ingegerd Rosell-Persson Telefon: E-post: eller Olof Klingnéus Telefon: E-post: Tekniska frågor angående filöverföring till SCB kan ställas till: Mats Wedell Telefon: E-post:

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken

Fakta om statistiken. Detta omfattar statistiken Universitetskanslersämbetet och SCB 98 UF 23 SM 1201 Fakta om statistiken Detta omfattar statistiken Detta Statistiska meddelande (SM) beskriver antalet anställda vid samtliga universitet och högskolor

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

varför alla doktorander borde vara anställda

varför alla doktorander borde vara anställda Argumentationsskrift varför alla doktorander borde vara anställda Sveriges förenade studentkårer Förord Det är en grundläggande princip på den svenska arbetsmarknaden, att den som arbetar har rätt att

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå

www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå , www.uka.se Rapport 2014:18 Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå Registreringsnummer, 412-221-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Forskarstuderande under och efter utbildningen

Forskarstuderande under och efter utbildningen Arbetsrapport 2006 51 Forskarstuderande under och efter utbildningen Jämförande offentlig statistik från Sverige och Danmark LINDA BLOMKVIST & GÖRAN MELIN Institutet för studier av utbildning och forskning

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå

Riktlinjer för utbildningen på forskarnivå 1(21) DNR: SLU ua Fe.2012.4.0-3218 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se SULF:S DOKTORANDHANDBOK Doktoranderna frågar SULF svarar /Sveriges universitetslärarförbund

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter

Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter UF 20 SM 1003 Universitet och högskolor Högskolenybörjare 2009/10 och doktorandnybörjare 2008/09 efter föräldrarnas utbildningsnivå Higher education. Level of parental education among university entrants

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008

Rapport 2008:23 R. Doktorandspegeln 2008 Rapport :23 R Doktorandspegeln Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Doktorandspegeln Utgiven av Högskoleverket Högskoleverkets

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan?

Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Yrkeshögskolan vilka söker, vem tar examen och hur går det sedan? Patrik Lind Alexander Westerberg RAPPORT 2015:12 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer