VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Övriga ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Valberedning: Giggi Steijer Sonia Lunnergård Ulla Minugh Ulf Lennartsson Sara Orback, Ingmari Winberg Nivin Ala-Eddin Eva Ahlström Carina Bindzau Margareta Kruckenberg Jessica Eckert (vald på årsmötet, avsade sig i mars) Solveig Kark (sammankallande) Margit Lennartsson Lena Skoglund VÅR LOKALFÖRENING

2 Geografiskt område Lokalföreningen verkar inom Sollentuna kommun. Lokalföreningen är den enda lokalföreningen inom kommunen och hör till Rädda Barnens regionkontor Region Öst (som i likhet med centralorganisationen finns på Landsvägen i Sundbyberg) och samarbetar också med Norra Distriktet inom norra Stor-Stockholm. Styrelsen Styrelsen har bestått av åtta kvinnor och en man mellan ca 35 till 75 år. För valberedningen 2014 var ökad jämställdhet och mångfald önskemålet till valberedningen men att behålla de aktiva var fortfarande huvudfokus. En man invaldes till Styrelsen har delat upp ansvaret (utöver de formella rollerna) i Skolansvariga - Ulla Minugh & Ingmarie Winberg Kommunikationsansvariga - Sara Orback & Nivin Ala-Eddin Medlemsansvariga - Ingmari Winberg & Giggi Steijer Webbansvarig - Eva Ahlström Barnrättskommunikatör - Sara Orback Arbetsgrupper Styrelsen har under 2014 arbetat tillsammans i olika konstellationer i alla arbeten. Inga separata arbetsgrupper har skapats. I arbetet har främst styrelsemedlemmar deltagit men även enstaka andra medlemmar. Möten under året Årsmötet 2014 Föregående årsmöte ägde rum den 19 februari på Scandic Star Hotel i Sollentuna. Malin Meissner från INDRA Sollentuna tjejjour inledde med att berätta deras arbete med att stötta tjejer i Sollentuna. Inga beslut utöver formella årsmötesbeslut fattades. Deltagare var 7 styrelsemedlemmar och 6 övriga röstberättigade. Styrelsemöten Styrelsen har utöver det konstituerande mötet efter årsmötet haft 7 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2014 samt ett i januari > Våra medlemmar Antal medlemmar i föreningen Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna hade i januari betalande medlemmar. Detta är en minskning med 1 betalande medlem sedan januari 2014 (853). Antal aktiva medlemmar i föreningen under året: Utöver styrelsen har ca 4 medlemmar varit aktiva. Vi försökte fånga nya intresserade aktiva via vårt årsmötesutskick samt föredraget med Susanna Alakoski i januari. Vi

3 försökte dessutom få deltagare på High Fives processledarutbildning att bli intresserade av att bli aktiva. Dessa insatser har dock inte burit frukt under året men kan ge resultat på sikt. Vi har samarbetat och med Sollentuna tjejjour och har inför 2015 frågat om några från dem vill aktivera sig i vårt styrelsearbete. Antal aktiva ickemedlemmar Utöver medlemmarna har främst företag och anhöriga till styrelsemedlemmarna gjort en insats genom att bidra med varor, lokaler, transporter och förvaring av materiel. Butiker i Sollentuna har bidragit med lotterivinster samt dryck och tilltugg vid insamlingar. INDRA Sollentuna tjejjour, Sollentuna kvinnojour och Arena Satelliten har samarbetat med oss i Rädda Barnen. Medlemsvärvning och medlemsvård Inga medlemsvårdsaktiviteter har genomförts. Deltagande i medlemsutbildningar Giggi har deltagit på kurskalaset i Stockholm 5-6 april. Två aktiva har deltagit i processledarutbildningen för High Five. Deltagande i andra konferenser och evenemang Sara, Giggi, Sonia och Jessika deltog på Stockholms Norra Distrikts årsmöte den 17 april. Giggi deltog vid Rädda Barnens Riksmöte i Visby den september. IngMarie, Sara och Sonia var på regionens Öppet hus den 6:e november. Giggi har deltagit i regionens temagrupp runt hedersrelaterat våld och förtryck. Carina har deltagit i en konferens för ensamkommande flyktingbarn och deltagit i regionens temagrupp runt flyktingfrågor. Internt utvecklingsarbete Styrelsen har jobbat enligt verksamhetsplanen. Inga separata arbetsgrupper har skapats. Vi har däremot aktivt jobbat med att samarbeta med andra föreningar och har också bytt möteslokal till Arena Satelliten där många av kommunens föreningar är samlade. VÅR VERKSAMHET Barn vi mött I vår verksamhet för 2014 har vi främst arbetat med läxhjälp för pojkarna på boendet för ensamkommande flyktingbarn. Hur vårt arbete lokalt bidragit till bättre livsvillkor för barn. Vi har aktivt bidragit till verksamhet för de ensamkommande flyktigbarnen samt ekonomiskt bidragit till ryggsäckar till barnen på asylmottagningen i Märsta-Sigtuna.

4 Barns rätt i samhället Allmänt Vi har arbetat med Kärleken är fri om barns rätt till egna val och mot hedersrelaterat våld och förtryck. Politikerkontakt Vi har haft en valstugeförfrågning där de olika partierna fått svara på ett anta frågor som vi förberett. Resultatet kan sedan användas under 2015 för uppföljning. Barn & ungdomars röster Resultatet av Ung Röst har kommit och spridits till intresserade. Barn & ungdomars fritidsverksamhet. Vi har bidragit till en sommarresa för pojkarna på boendet för de ensamkommande flyktingbarnen. Barns rätt till trygghet och skydd Vi har deltagit i projektet Kärleken är fri där Sollentuna International School deltog. Barns rätt till utbildning Vi har bedrivit läxhjälp på boendet för de ensamkommande flyktingbarnen. Insamling Vi har deltagit i Vårinsamlingen där vi i år uppmärksammade Stopp min kropp. VI har deltagit i insamlingen för Världens Barn i Sollentuna. Tillsammans med andra organisationer i kommunen planerade och genomförde vi Världens Barns Riksinsamlingsdag den 11 oktober. Vi genomförde ett jul-lotteri i Sollentuna Centrum den 6 december då till förmån för kampen mot Ebola. Många butiker i Sollentuna Centrum bidrog genom att skänka vinster. Vi har insamlingsbössor placerade på olika butiker i Sollentuna. Pengarna som läggs i bössorna går som övriga insamlade medel till Världens barn och Rädda Barnens katastroffond. Sammanlagt har vi samlat in 4736 kr under året (detta belopp inkluderar inte det som samlades i Riksinsamlingen för Världens Barn). Övrig verksamhet Internationella frågor och engagemang Insamlingar har skett till kampen mot Ebola i Västafrika. Oförutsedda händelser Inga oförutsedda händelser har inträffat.

5 Arbetet för att synas lokalt Vi deltog i år på föreningsmässan i Sollentuna den 18 oktober. Vi var medarrangörer till föredrag och seminarier tex Sex som självskadebeteende (med Sollentuna tjejjour) Att överleva som tonårsförälder (med Arena Satelliten). Vi deltog på IKEA varuhuset i Barkaby helgen den 23 november för att sprida information om samarbetet samt om Rädda Barnens arbete. VÅR EKONOMI Föreningen har fortsatt god ekonomi. Intäkter Insamlade medel har minskat sedan föregående år. Det var kr under 2014 mot kr under 2013 trots samma antal insamlingstillfällen. Det beror enligt vår analys på att vi för centrumledningen i år inte fått stå i centrum eller mot parkeringen där de flesta passerar. Vi tror också att kontantgivandet minskar i samhället i stort. Många skänker vid andra tillfällen via SMS och via TV-kampanjer, samt som månadsgivare. Men insamlingarna är samtidigt ett bra sätt att synas och att påminna om behovet att ge, även om det sedan sker vid andra tillfällen. Medlemsintäkterna var kr och medlemsantalet 852 st. Kostnader I år har vi satsat ( kr) på ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter eftersom barnfattigdom varit ett fokusområde för Rädda Barnen under Bidragen har gått till pojkarna på stödboendet för ensamkommande flyktingbarn. De av av lokalföreningen insamlade medel (4 736 kr) har gått till Riksförbundet (Stopp min kropp!) samt till Radiohjälpen för insatser mot Ebola samt Världens Barninsamlingen (ej inkluderat i ovanstående belopp). Vi har också skickat kr till Rädda Barnens lokalförening i Märsta/Sigtuna för inköp av ryggsäckar med trevligt innehåll till flyktingbarn. Vi har inga kostnader för lokal eftersom vi har fått låna möteslokal av Sollentuna International School första halvåret. Andra halvåret har vi fått låna möteslokal i Arena Satelliten. Vi har även ett samarbete med Scandic Star Hotel i Sollentuna som erbjuder oss kostnadsfria lokaler för årsmöten. Eget kapital Det egna kapitalet har minskat med kr då kostnaderna ökat mer än intäkterna. De tillgångar vi har består av behållning på postgiro och bankkonto. Vi har ytterligare resurser för att nyttja till goda projekt men valde att inte skicka vidare pengarna till Rädda Barnen Centralt utan har valt att ha det för att kunna genomföra några större projekt under nästa verksamhetsår, då vi också hoppas bli fler aktiva.

6 SLUTORD Det är ett roligt och angeläget arbete att jobba för barns rättigheter. De förutsättningar barnen får ger oss alla mångdubbelt tillbaka. Både på lång sikt och i stunden. Det finns mycket kvar att göra och varje insats är av stort värde. Alla har vi tid som vi själva väljer hur vi ska prioritera. Ingen tid är för kort för att göra en insats. Vi i styrelsen tackar alla som hjälpt till i arbetet under året och även alla ni som stödjer arbetet som medlemmar. Även ett passivt stöd är av stort värde. Vi uppmuntrar dock alla att under 2015 bidra med en aktivitet ytterligare för barnens skull. Det kan vara att delta i någon aktivitet men också att värva en ny medlem eller ge ett bidrag. Stort Tack för verksamhetsåret 2014 och välkomna att kontakta oss under 2015! Giggi, Sonia, Ulla, Sara, Ing-Mari, Ulf, Nivin, Carina och Eva Giggi Steijer Sonia Lunnergård Ulla Minugh Sara Orback Ing-Mari Winberg Ulf Lennartsson Nivin Ala-Eddin Carina Bindzau Eva Ahlström

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Röda Korset Eskilstunakretsen

Röda Korset Eskilstunakretsen Röda Korset Eskilstunakretsen Foto: Eskilstuna Kuriren Mikael Andersson samt Jacob Dall Danska Röda Korset Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Röda Korset Eskilstunakretsen

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer