1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare"

Transkript

1 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla Holfve Kassör Maria Brodecki Övriga ledamöter Margareta Elensky, Matilda Andersson, Monika Westin, Suppleanter: Birgitta Jonsson och Maike Pakleppa Revisorer Rolf Vingemar, Bengt Berglund. Suppleanter: Anders Sjöberg och Annica Nässén Valberedning Sara Carlsson,Eva Jobs Grahn, Nursel Cicek Geografiskt område Gävle kommun Styrelsens sammansättning Samtliga ledamöter inklusive suppleanter är kvinnor, sex är över 65 år och två är under 35 år Eventuella arbetsgrupper Föreningen har under året inte haft några direkta arbetsgrupper. Styrelseledamöter har dock haft ansvar för olika aktiviteter: Skolinformation Ellen&Allan, projektgrupp har startats i november. Läxhjälp Insamlingsbössor Kommunikatör, information på hemsida och Facebook Måndagsträffar för information och medlemsvård/medlemsvärvning Barnakademi, kunskapsaktivitet för barn Ung röst Det handlar om Kärlek 1

2 3. Möten under 2014 Antal styrelsemedlemmar som deltog på Årsmötet Vid årsmötet deltog 7 styrelsemedlemmar. Antal övriga röstberättigade som deltog på Årsmötet Vid årsmötet deltog 8 övriga röstberättigade medlemmar Antal övriga deltagare på Årsmötet Vid årsmötet fanns 2 övriga deltagare Antal styrelsemöten under året Föreningen har under 2014 haft protokollförda 10 styrelsemöten. 4. Medlemmar Antal medlemmar i föreningen 31 december 2014: 712 personer 31 december 2013:723 personer Under år 2014: 40 nya medlemmar + 20 inflyttade =60 nya medlemmar i vår lokalförening. Antal aktiva medlemmar i föreningen under året Förutom 9 styrelseledamöter har cirka 10 medlemmar varit aktiva (insamlingar, läxhjälp), totalt cirka 14 aktiva medlemmar. Antal aktiva ickemedlemmar Cirka 7 ickemedlemmar har gjort en insats/ flera insatser (deltagit i insamlingar samt BK-dagen) Medlemsvärvning och medlemsvård Första måndagen varje månad har två styrelseledamöter haft en öppen träff för information och rekrytering på ett café för både medlemmar och andra intresserade. Träffen har annonserats på hemsidan och på Facebook. Vid mässor har vi haft informationsbord där vi också försökt värva nya medlemmar. En speciell träff med medlemmar som medverkat i läxhjälpen har ägt rum under året. Deltagande i medlemsutbildningar/konferenser/nätverksträffar Flertalet styrelseledamöter och några andra medlemmar har deltagit i nedanstående utbildningar, konferenser och träffar. Flyktingseminarium (Sundbyberg) Workshop avseende ledarskap och medlemsfrågor (Stockholm) Skolkonferens (Sundbyberg) Kurskalaset (Stockholm) Regionträff BK-grupp, samt olika träffar angående Bankonventionen Vårupptakt (Rättvik) Distriktsårsmöte Höstuppakt ( Högbo) Riksmöte Distriktskonferens Projektledareutbildning Web-redaktörsutbildning Externa utbildningar/konferenser: Länsstyrelsen Örebro, Föreläsn.dag Våld i nära relationer Länsstyrelsen Konferens Inspiration för integration Arvsfonden Information. 2

3 Externa evenemang/samarbete med andra organisationer: BIG s (Brottsförebyggande i Gävle)föreläsning Polisen som lärde sig tala med buset, info.bord FIG (Frivillig i Gävleborg) -möte FIG s informationsdag Gefle Dagblad/Gefle IF GD-GIF-olympiad, info.bord och insamling Högskolan Välkomstmässa för studenter på högskolan Gävle, info.bord Vård och Omsorg Gävle VOX-mässa för studenter på högskolan Gävle, info.bord Högskolan Kontaktsiamässa för studenter på högskolan Gävle, info.bord Studiefrämjandet Öppet hus, info.bord och föreläsning Barnahus Informationsdag om övergrepp mot barn, info.bord Länsstyrelsen Föreläsn.dag Våld i nära relationer, info.bord Har någon av utbildningarna lett till ny verksamhet/inriktning för er lokalförening Nya medlemmar har rekryterats på måndagsmöten och på mässor, en medlem har gått projektledarutbildning och detta innebär att samtalsgrupper Ellen& Allan kommer att genomföras under Kunskap från flyktingseminariet, integrationskonferensen och från studiebesöket på migrationsverket innebär att lokalföreningen kommer att utveckla sina aktiviteter för nyanlända barn. Insikter vid Workshop avseende ledarskap och medlemsfrågor medför att nya medlemmar hälsas välkomna per telefon i januari Web- redaktörsutbildningen har medfört att lokalföreningens hemsida och facebook har utvecklats. Internt utvecklingsarbete Lokalföreningens kommunikatör har haft web-utbildning för de olika lokalföreningarna i distriktet. Lokalföreningens hemsida och facebook har utvecklats. Insikter vid Workshop avseende ledarskap och medlemsfrågor medför att en medlemsansvarig kommer att utses Verksamhet Antal barn vi nått genom vår verksamhet Vid läxhjälp har vi mött 5-12-barn i åldrarna 9-12 år vid varje läxhjälpstillfälle, 10 tillfällen under vårterminen och 10 tillfällen under höstterminen. Vid Barnakademin, kunskapsaktivitet, har vi mött totalt cirka 80 barn. Vid Barnkonventionens 25-årsjubileum träffade vi cirka 30 barn. Samtliga barnmedlemmar, 18 år och yngre, fick i samband med BK-jubileet ett brev inklusive broschyrer. Vid information om barnkonventionen i skolor vid flertal tillfällen har många barn nåtts. Vid temavecka "Det handlar om kärlek" har många barn nåtts. Upplever ni att ert arbete lokalt bidragit till bättre livsvillkor för barn? Förhoppningsvis så har ett flertal barn upplevt visst stöd, därav direkt stöd vid läxhjälp. Barns rätt i samhället allmänt Har informerat om resultatet från Ung Röst 2014 Informerat om barnkonventionen i skolor Träffat kommunpolitiker i samband med valkampanj samt följt upp samtalen via och brev Skrivit debattartiklar och insändare Intervjuats av TV/radio Har börjat planera för Ellen &Allan grupper Barns rätt till trygghet och skydd Haft läxhjälp en gång i veckan vid en skola. Medverkat vid temavecka Det handlar om kärlek i en skola Skrivit debattartiklar och insändare Deltar vid Rädda Barnens High five-projekt vid Gefle IF. Bidragit till projekt Läkande bild och lek Studiebesök på migrationsverket för att lära om verksamheten och se hur barn tas emot där. 3

4 Barns rätt till utbildning Läxhjälp på Lilla Sätraskolan, en gång i veckan under terminerna Support till läxhjälpsgrupper på Nordost Informerat om barnkonventionen i skolor Insamling Medverkat i -Vårinsamlingen -Världens Barn insamling Egna, lokala, insamlingar: -Nationaldagen på gallerian NIAN -GD-GIF -Familjedagshemmens dag -1 advent på gallerian NIAN -Insamlingsbössor i affärer Vilken typ av påverkansarbete har ni bedrivit i er förening? Debattartiklar och insändare Intervjuats av TV/radio Politikerträff inklusive uppföljning med och brev i samband med valkampanj Barnfattigdom. Informationsbord vid mässor och föreläsningar Internationella frågor och engagemang Har inte haft några internationell aktiviter. Har dock sänt pengar till Rädda Barnens katastroffond. Arbetet för att synas lokalt Hemsida och Facebook Debattartiklar och insändare Politikerträff inklusive uppföljning med och brev i samband med valkampanj Barnfattigdom. Informationsbord vid mässor och föreläsningar 6. Ekonomi Ekonomi Lokalföreningens intäkter har bestått av medlemsandelar från Riksförbundet samt lokala insamlingar. Intäkter kr; medlemsandelar från Riksförbundet kr; lokalt insamlade medel ( spontana gåvor/sponsorintäkter ) genom insamlingar i gallerian NIAN den 6 juni och 1:a advent samt i samband med GD-GIF tävlingar och familjedaghemmens dag ,50 kr; övrig bössinsamling, t ex bössinsamling i olika affärer och vid vårinsamling. Totalt insamlade medel under 2014 är ,50 kr. Kostnader Möteskostnader (inklusive årsmöte) är ,30 kr. Kostnader för resor, inköp, porto, material är 7 163,90 kr. Kostnader för lokala projekt såsom läxhjälp, politikerträff, bidrag till föreläsningar, bidrag till projekt Läkande bild och lek, öppet hus samt för aktiviter i samband med barnkonventionens dag är 9 903,72 kr. Totala kostnader för 2014 är ,92 kr kr är överfört till katastroffonden Flertalet aktiviteter har inte haft några kostnader förutom de frivilliga timmar som medlemmar lagt ner. Antalet frivilliga timmar som lagt ner är åtskilliga och omöjliga att uppskatta. 4

5 Eget kapital Vid årets början fanns ,61 kr som eget kapital och med årets överskott på ,58 kr är det totala kapitalet vid årets slut ,19 kr. Detta överskott innebär att det är möjligt att under 2015 genomföra flera lokala projekt för barn i Gävle samt att överföra mer pengar till t ex katastroffonden 7. Slutord Lokalföreningen under året genomfört många av aktiviteterna enligt verksamhetsplanen från årsmötet 2013.Den planen gällde för åren 2013 och Enligt planen skulle vi arbeta med Ung röst 2014 samt medverka i projektet Det handlar om Kärlek och vi skulle även ha läxhjälp. Dessa tre uppgifter har föreningen arbetat med under året. Föreningen har också, enligt planen, arbetat med opinionsbildning och påverkansarbete genom insändare och debattartiklar samt samverkat med offentliga verksamheter och andra frivilligorganisationer och medverkat i nationella insamlingar och även haft lokala insamlingar. Enligt planen skulle föreningen arbeta med samtalsgrupper Ellen & Allan. Under året har inte någon samtalsgrupp startats men en arbetsgrupp avseende detta har bildats och förberedelser för samtalsgrupper 2015 har gjorts. Utöver planerade aktiviteter har måndagsmöten för information och medlemsrekrytering och medlemsvård genomförts och dessutom har lokalföreningens hemsida och Facebook utvecklats och blivit viktiga informations- och kommunikationskällor. Styrelsen tackar alla som medverkat i olika aktiviter under året. Underskrift 5

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Verksamhetsberättelse för

Verksamhetsberättelse för Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013, Rädda Barnens lokalförening i Skellefteå Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Stockholm får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2013. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby

Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Verksamhetsberättelse Rädda Barnens lokalförening i Täby Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten 2014. Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Verksamhetsberättelse år 2014 Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping (2) Norrköping den 18 januari 2015 Inledning 2014 har varit ett år med både med och motgångar. I början av året kunde vi med hjälp av

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 ALLMÄNT Kvinnojouren MOA är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former och ur ett kvinnoperspektiv präglat av respekt för

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2012. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2012 HOPP Stockholm 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Projekt... 5 6. Utåtriktade aktiviteter... 6 7. Samverkan,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV

OKTOBER 2013 LOKALT NYHETSBREV NYHETSBREV OKTOBER 2013 Här kommer nyhetsbrevet för oktober fullspäckat med information och inspiration för och av alla oss som är aktiva och engagerade inom Rädda Barnen i södra Sverige. LOKALT DET HÄR

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem

att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem att bilda att bilda att bilda att bilda handbok terrafem terrafem terrafem terrafem Innehåll INLEDNING - HANDBOKENS SYFTE TERRAFEM - BAKGRUND Vad är Terrafem? Varför Terrafem Vad gör Terrafem? Terrafems

Läs mer

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015

Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Distrikt Skåne Rädda Barnen Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse Kerstin Labbé Simrishamn ordförande Omar Akkache Helsingborg vice ordförande Cornelia Olsson Helsingborg kassör Bertil Larsson Lund

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Verksamhetsberättelse RFSU Halland 2014

Verksamhetsberättelse RFSU Halland 2014 Verksamhetsberättelse RFSU Halland 2014 Vid årsmötet den 8 februari 2014 valdes den nya styrelsen bestående av: Charlotte Drugge; ordförande, Magdalena Viklund; vice ordförande, Amanda Johansson; kassör,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm

Verksamhetsberättelse 2013. HOPP Stockholm Verksamhetsberättelse 2013 HOPP Stockholm 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Prioriterade områden... 3 3. Roller och ansvar... 4 4. Verksamhet... 5 5. Verksamhetsutveckling... 8 6. Projekt...

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014

RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 RIKSFÖRBUNDET SPES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KALENDERÅRET 2014 x INNEHÅLL RIKSFÖRBUNDET SPES 2014 I. Årets förbundsstyrelser och deras sammansättning 2. Ungdomssektionen 3. Utbildningar, konferenser, möten

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2014

Verksamhetsberättelse för år 2014 1 Verksamhetsberättelse för år 2014 SIUs struktur SIUs styrelse. 2 Arbetsutskott. 2 Projektgrupp 2 Kontakt med media 2 Kansli/lokal 2 Ordförande konferens. 2 Internationella kvinnokafèet. 2 Radio RIU 98,90FM.

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till FSUMs Årsmöte i Strömstad 7 maj 2015! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002

Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2003 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2002 Innehåll Sidan INLEDNING... 4 Om föreningen...4 År 2003...4 MÖTEN UNDER ÅRET... 5 VÅRA SPONSORER... 6 SAMARBETSPARTNER... 6

Läs mer

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE

PARKINSON GÄSTRIKLAND VERSAMHETSBERÄTTELSE VERSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Parkinson Gästriklands verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsen för Parkinson Gästrikland får lämna följande verksamhetsberättelse för tiden 2014-01-01 till 2014-12-31. Styrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Nyvald styrelse och ny energi!

Nyvald styrelse och ny energi! Nyvald styrelse och ny energi! I DETTA NYHETSBREV: Månadens Barnrättskämpe Hilla W. Möller s. 2 Hänt i februari Infomöte s. 3 Internationellt Engagemangs Seminarium s. 3 RB Intro s. 4 Årsmöte s. 4 Ny styrelse

Läs mer

Lokalföreningspärm 2011

Lokalföreningspärm 2011 Lokalföreningspärm 2011 Innehåll Program UN Women Sveriges lokalföreningshelg... 3 UN Women Sveriges Lokalföreningshelg 4-5 februari 2011 Praktisk information... 5 Deltagarlista... 6 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer