Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening Styrelsen för lokalföreningen i Täby får härmed avge följande rapport för verksamheten Styrelsen har under året bestått av Ordförande: Ingela Schmidt Vice ordförande: Else-Marie Möller Sekreterare: Eleni Rudman och Suzanne Barton Kassör: Sara Häggblom Webmaster: Anna Farman-Berg Övriga ledamöter: Anna Macura, Patrick Halme, Sara Niemelä, Leslie Cooper (suppleant) Revisorer: Karin Neiderud Valberedning: Sittande styrelse VÅR LOKALFÖRENING Geografiskt område Täby kommun ligger cirka två mil norr om Stockholm, nära skärgården, innerstaden och Arlanda. I kommunen bor drygt invånare (2013) varav (2012) var i åldern 0-18 år.. Täby har vuxit snabbt under de senaste decennierna och sedan 1948 har antalet invånare mer än femdubblats. Kommunen har dock kvar sin ursprungliga prägel, med flera orörda grönområden runt knuten. Föreningslivet är stort och rymmer bland annat många idrottsklubbar. Täbys skolor är av mycket god kvalitet visar en granskning av Skolverket. I Täby får man välja skola, och de kommunala skolorna arbetar under samma villkor som fristående förskolor och skolor. Även annan omsorgsverksamhet drivs i stor omfattning av fristående utförare. Styrelsen Styrelsen för 2013 har bestått av följande personer: Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare 2a Sekreterare Ledamot Ledamot/Webredaktör Ledamot Ledamot Suppleant Ingela Schmidt Else-Marie Möller Sara Häggblom Eleni Rudman Suzanne Barton Patrick Halme Anna Farman Berg Anna Macura Sara Niemelä Leslie Cooper Utanför styrelsen har vi haft läxhjälpare samt ungdomar från Åva Gymnasium som stöttat vid just aktiviteter som läxläsning och insamlingar av olika slag. Totalt aktiva medlemmar exklusive styrelsen cirka 20 personer

2 Möten under året Årsmötet 2013 Årsmötet 2013 hölls måndag 18 februari. Vi hade två medlemmar närvarande förutom hela styrelsen för lokalföreningen. Föreläsning hölls av Jonas Ljung på ämnet High5, idrott för alla. Årsmötet förlöpte utan frågetecken och ny styrelse bildades, de flesta blev kvar från året innan. Styrelsemöten Under 2013 hade lokalföreningen i Täby 8 styrelsemöten plus det konstituerande mötet. Varje styrelsemöte har en klar agenda som delges styrelsen minst en dag innan mötet. Varje möte protokollsförs noggrant. Våra medlemmar Per hade lokalföreningen i Täby 968 medlemmar, en ökning från med 45 personer. Under 2014 fortsätter styrelsen ha som mål att öka antalet medlemmar i Täby samt andelen aktiva medlemmar utifrån antalet medlemmar per årsskiftet Detta genom att synas och verka mer lokalt, att informera mer om vårt arbete i lokalföreningen. Lokalföreningen arbetar hårt via Volontärbyrån och andra kampanjer för att hitta nya aktiva som vill göra en insats, allt ifrån en timme per år till ett par timmar i veckan. I slutet av 2013 hade vi ca 20 aktiva medlemmar. En bra ökning via Åva Gymnasiums elevers deltagande i styrelsemöten och insamlingar. Deltagande i andra konferenser och evenemang Representant/er från lokalföreningen har deltagit i: Verksamhetskonferensen 2013 Samtliga styrelsemöten i distriktet Stockholm Norr Verksamhetsplanering för distriktsordföranden samt distriktsordförande möten och regionråd Kurskalas Tematräffar (flyktinggruppen, Barnkonventionsgruppen, skolgruppen) Måndagsträffar Lokal planeringsgrupp inför Världens Barn

3 VÅR VERKSAMHET Det gångna året har vi valt att fokusera på några få men kvalitativa projekt för att visa upp lokalföreningen i Täby och visa att vi vill och kan arbeta lokalt med våra barn och dess rättigheter. Under 2013 har följande aktiviteter genomförts: Årsmötet 2013 inkl. föreläsning för deltagare om High5, Idrott för alla. Bössinsamlingar Läxhjälp Ung Röst Projektledning och utbildning i High5, Idrott för alla. Arbete mot kränkning/mobbning med Praktiska Gymnasiet Täby Deltagande i Föreningsmöte Täby Möten med Trygg i Täby Rädda Barnen månaden våren 2013 Världens Barn insamling hösten 2013 Deltagande från lokalföreningen i Rädda Barnens Verksamhetskonferens 2013 Deltagande från lokalförening i distriktets styrelse 2013 Deltagande i temagrupper inom region Öst samt Stockholmsdistrikten Deltagande i distriktsordförandemöten samt regionråd Barn vi mött Genom Åva Gymnasium i Täby kommer tidvis 2 ungdomar från dem till styrelsemöte i lokalföreningen. Detta medför tre positiva inslag: Ungdomarna lär sig hur Rädda Barnen fungerar och vilka ämnen som vi hanterar lokalt och centralt. Ungdomarna får en insyn i hur styrelsearbete fungerar rent praktiskt. Styrelsen för lokalföreningen har direkt koppling till barn/ungdomar och kan få/ta input från dem i aktuella frågor vid styrelsemöten. Genom läxhjälpsaktiviteterna möter vi också barn och ungdomar men då ligger fokus på skolarbetet och positiv coachning. I arbetet med Ung Röst har vi också föresläst med framgång om Rädda Barnen och vad vi gör för barn i Täby, Sverige och utlandet på en skola i Täby bland deras sjätteklassare. Barn och idrott Under året som har gått en styrelseledamot gått kurs i High 5 idrott för alla. Styrelsen har även haft dialog med Trygg i Täby där det vid ett flertal möten har diskuterats kring barnens bästa i Täby och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för en tryggare och bättre barnkommun På senhösten beslutades att två föreläsningar skulle äga rum under våren 2014 i samarbete med Trygg i Täby och Rädda Barnen i Täby. En av föreläsningarna ska riktas till idrottsföräldrar och kommer ta upp bland annat resultat från studier kring barn och idrott, elitsatsningar, hur föräldrar kan agera och vad de kan kräva från föreningar i fall om kränkande behandling etc. Styrelsen har även diskuterat detta viktiga ämne med kommunen och varit på möte där även andra föreningar funnits för att ta fram handlingsplan/riktlinje som ska gälla alla föreningar i Täby, detta arbeta kommer att fortsätta under 2014.

4 Barn och Internet Tillsammans med Trygg i Täby och kommunen har ett arbete påbörjats med fokus på barn och Internet. En föreläsning har bokats in till våren 2014 och kommer lyfta forskning samt råd och tips till föräldrar vad gäller barn och Internet. Internetfrågan är ständig aktuell och ett viktigt ämne. Eva Thorén som är kurator och kunnig i ämnet samt en person i styrelsen arbetade under senhösten 2013 med att ta fram en projektplan kring ett arbete med en kartläggning av Barns Internetvanor i Täby, projektplanen kommer att presenteras på ett möte med kommunen och Trygg i Täby under våren 2013 Barns rätt till trygghet och skydd Lokalföreningen har samarbetat med Praktiska gymnasiet i Täby och stöttat skolan med att ta fram en likabehandlingsplan då mobbning på skolan har varit ett stort problem. Lokalföreningen har även samordnat en föreläsning om mobbning utifrån mobbarens och offrets perspektiv med målgrupp lärare och skolpersonal på skolan i Täby och även på systerskolan i Märsta. Rädda Barnen i Täby har vid ett flertal tillfället funnits på plats i skolan och pratat med eleverna, samt vid etableringen av handlingsplanen bjudit på frukost och föreläst om Rädda Barnens arbete i Världen och lokalt. Insamling Bössor har varit placerade i Täby och Enebytorg enligt följande: Systembolaget Täby Centrum 4 bössor men fr.o.m. april 8 bössor Willys Turebergsvägen 3 bössor Systembolaget Arninge 9 bössor ICA Enebytorg 4 bössor Fritidsgården Gribbylund 1 bössa Insamlingsresultatet för 2013 gällande utplacerade bössor är kronor. Gribbylunds Fritidsgård har tillsammans med ungdomarna som går där under året samlat in 1302 kr varav 765 kr till Världens Barn. Verkligen bra jobbat! Myrlejonets Förskola genomförde tillsammans med barnen där en insamling under hösten. Resultatet blev kr som skickades till kastastrofhjälp för barn i Filippinerna. Fantastiskt! I samband med julen 2012 fick Rädda Barnen, precis som förra julen, ekonomiskt stöd från julgransförsäljningen vid Näsby Park. Beloppet som kom in i januari 2013 var kr och gick till Ryggsäcksprojektet som drivs inom Rädda Barnen Stockholm Norr. Stort tack! Årets vår insamling hade temat Barnfattigdom, nationellt och internationellt. Lördagen den 13 april genomfördes Rädda Barnendagen i Täby. Resultatet av vårkampanjen blev kronor som sattes in till Rädda Barnen centralt. För femtonde året genomfördes Radiohjälpens största kampanj Världens Barn. Insamlingen är unik genom sitt samarbete mellan Radiohjälpen och 21 humanitära organisationer, varav Rädda Barnen är en av dem. Representant från styrelsen har deltagit i 4 förberedande möten, på inbjudan av Röda Korset, tillsammans med övriga engagerade organisationer i Täby.

5 Under insamlingsperioden genomfördes bössinsamlingar både lördagen den 6 oktober och lördagen den 12 oktober. Eleverna från Åvagymnasiets IB-program (som följer en internationell läroplan) var aktiva insamlare båda dessa lördagar. Dessa ungdomar valde att engagera sig för Världens Barn via Rädda Barnens insamlingsorganisation. De utförde ett enastående gott insamlingsarbete. Dessutom deltog flera av Rädda Barnens medlemmar samt barn och barnbarn till medlemmar. Insamlingarna gjordes utanför ingångarna till Täby centrum, vid bilparkeringarna, Biblioteksgången, utanför Rösjöhallen samt vid Näsbyparks Centrum. Det slutliga resultatet för samtliga i Täby deltagande organisationer blev rekordhögt, kronor. En ökning med nästan 20 % från Det är också den största summan som Täbys frivilliga någonsin samlat in. Dessutom gör det Täby till den tredje mest generösa kommunen i Stockholms län. Arbetet för att synas lokalt Vi arbetar på att regelbundet uppdatera och marknadsföra vår hemsida och vår Facebook grupp 'Rädda barnen i Täby'. Detta gör vi i samband med lokala och centrala aktiviteter inom Rädda Barnen och när vi vill nå ut till fler människor i samband med insamlingar till humanitära katastrofer. Vid behov annonserar vi efter nya aktiva via Volontärbyrån och har där nått framgång efter genomförda intervjuer och genomgångar med intresserade personer.

6 VÅR EKONOMI Vår lokalförening är helt beroende av våra medlemmars bidrag samt insamlingsverksamheten för att kunna bedriva verksamhet. Den största intäkten kommer från medlemsavgiften. Föreningen innehar inga fonder och har heller inte under året fått något monetärt arv. Intäkter Medlemsavgifterna gav detta år kr i intäkter till föreningen. Bössinsamlingen ökade från föregående år och inbringade kr under En person i styrelsen är ansvarig över regelbunden tömning av bössor som finns utställda i flertal butiker. Tidigare år har bössinsamlingen haft en negativ trend, men detta år ser vi det omvända vilket är glädjande. Det har varit ett flertal insamlingsaktiviteter under året. Rädda Barnen månaden samt insamlingen till Världens Barn är två återkommande som flertal styrelsemedlemmar har deltagit i. Två andra välkomnande insamlingsaktiviteter har Myrlejonets förskola samt Gribbylunds fritidsgård initierat vars insatser gått både till katastroffonden för katastrofen i Filippinerna och till Världens Barn. Totalt sett inbringade årets alla insamlingsaktiviteter och gåvor kr. Övriga insamlade medel i samband med Världens Barn och Rädda Barnen månaden insamling överlämnades till den gemensamma sammanräkningen för direktinsättning till Radiohjälpen Kostnader Vår lokalförening i Täby har sammanfattningsvis de största administrativa kostnaderna för utskick av kallelsen till årsmötet, kostnad för bokföringsprogram samt bank. För inköp av material och trycksaker för kallelse till årsmöte, var kostnaden totalt 6067kr. I materialkostnad ingår även årskostnad för bokföringsprogram. Totala portokostnader var 5 095kr, varav den största delen avser utskick av kallelse till årsmötet. Bankkostnader uppgår till kr per år. Lokalföreningens styrelsemöten har under år 2012 hållits i Tibble Kyrka där vi har använt lokal utan kostnad. Övriga kostnader är den största posten i bokslutet. Denna post innehåller de medel vi för över till insamlingen för Världens Barn samt andra öronmärkta insamlingar. Det innehåller därmed inga administrativa kostnader. Denna summa är totalt kr. Kostnader för aktiviteter avser dels en överföring till Rädda Barnens lokalförening i Märsta/Sigtuna, som arrangerar ett ryggsäcksprogram för nyanlända flyktingbarn samt kostnader för en frukostföreläsning på Praktiska Gymnasiet. Totalt kr.

7 Årets resultat Detta år uppgick årets resultat för Rädda Barnens lokalförening i Täby till kronor (2012 var resultatet kr). Anledningen till det negativa resultatet är att lokalföreningen i slutet av året för över överskott till öronmärkta kampanjer som Rädda Barnen Riksförbund håller i, totalt kr i år I år röstade styrelsen för att öronmärka överskottet till fem stycken olika ändamål: kr gick till skolpaket för barn kr gick till rent-vatten-kit för flertal familjer kr gick till cyklar för hälsoarbetare som arbetar med barn kr gick till näringsrik mat för barn kr gick till katastroffonden till hjälp för barn i Filippinerna. Föreningen har inga fonder eller är förhindrade av några restriktioner att fritt förfoga över det egna kapitalet. SLUTORD Vi i styrelsen för Rädda Barnens lokalförening i Täby har medvetet tagit sig an få men kvalitativa aktiviteter under Stort fokus har varit på relationsbyggande och förebyggande arbete med viktiga aktörer i kommunen blir ett intressant år med lokal påverkan som huvudtema då det är valår. Vi ska göra lokal uppföljning av Ung Röst som genomfördes sent 2013 där 3 % av Täbys barn och ungdomar deltog, vi ska påverka politiker kring barnfattigdomsfråga samt delta i förberedelse och genomförande av Riksmötet som är Rädda Barnens högsta styrande organ. Vi kommer lokalt också arbeta med flera idrottsföreningar kring handlingsplaner för kränkning/mobbning. Du som medlem eller bara nyfiken åskådare kan följa oss på vår hemsida som du hittar under adressen Täby Ingela Schmidt Else-Marie Möller Eleni Rudman Anna Farman-Berg Patrick Halme Sara Häggblom Anna Macura Suzanne Barton Sara Niemelä