INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN"

Transkript

1 STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Gäller för: Rädda Barnen

2 Vad är en insamlingspolicy? Insamlingspolicyn ger vägledning och riktlinjer till Rädda Barnens anställda och medlemmar i insamlingsarbetet. Policyn tydliggör också för våra givare vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Rädda Barnen samlar in pengar och hur Rädda Barnen hanterar gåvor. Insamling och givare Med insamling menas arbetet med att planera, genomföra och följa upp den verksamhet som motiverar allmänhet och företag att skänka pengar till Rädda Barnen. FRII och Svensk Insamlingskontroll Branschorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, verkar för en etisk och professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Rädda Barnen följer FRIIs kvalitetskod i all insamlingsverksamhet. Svensk Insamlingskontroll är den organisation som beviljar sjusiffriga 90-konton hos plus- och bankgirot till ideella organisationer. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet. Därutöver krävs att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet. Beskrivning av Rädda Barnens insamlingsverksamhet Rädda Barnen samlar i första hand in generella medel. Det betyder att vi kan använda pengarna i enlighet med vårt ändamål och vår verksamhetsinriktning där de gör störst nytta. Pengarna används både i vår internationella och svenska verksamhet. Vi samlar också in pengar till Rädda Barnens katastroffond. Insamlingsmetoder Rädda Barnen vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet. Gåvor är de pengar vi samlar in som inte regleras i avtal. Rädda Barnen använder olika insamlingsmetoder och prövar ofta nya för att effektivisera insamlingsarbetet och minska kostnaderna. Nedan beskrivs de vanligaste insamlingsmetoderna: Face-to-face och door-to-door Rädda Barnen värvar månadsgivare via face-to-face (pärmrekrytering) och door-to-door (dörrknackning). I arbetet följer vi FRIIs vägledning för face-to-face. Telefonkampanjer Rädda Barnen kontaktar både befintliga och potentiella givare. I arbetet följer vi FRIIs vägledning för insamling och värvning med hjälp av telefon. Sms-kampanjer Rädda Barnen erbjuder givande via mobiltelefon, främst till Rädda Barnens katastroffond. Internet Vår egen hemsida är den viktigaste digitala insamlingskanalen. Direktreklam Rädda Barnen använder direktreklam till både befintliga och potentiella givare. Vi använder ibland även oadresserade utskick eller bilagor för att rekrytera nya givare. 2 (5)

3 Testamenten Rädda Barnen hanterar alla testamentsärenden konfidentiellt och med respekt för att tillgodose den avlidnes vilja. Försäljning Rädda Barnen säljer produkter i sin webbshop där det framgår hur stor del av summan som går till insamling. Lokal insamling Rädda Barnens lokalföreningar samlar in pengar på olika sätt, t.ex. genom insamlingsbössor, izettle, lotterier och försäljning. Insamlingsbössa Bössinsamling genomförs av t.ex. lokalföreningar, företag och privatpersoner. Riktlinjer för insamlingsarbetet Rädda Barnen följer FRIIs tio punkter för givarnas rättigheter i insamlingsarbetet. 1. Rädda Barnens material ska vara tydligt och vederhäftigt och ange vilket ändamål insamlade medel användas till. 2. Insamling i Rädda Barnens namn görs till riksförbundets 90-konto oavsett om det är riksförbundet eller någon av lokalföreningarna som samlar in pengar. Om insamlingen avser lokal verksamhet ska det tydligt anges. Två av våra distriktsförbund, Malmö och Gotland, har egna 90-konton och ansvarar därför självständigt för sin insamlingsverksamhet. 3. Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till Rädda Barnen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar från vår kundservice. 4. Insamlade medel ska användas till det ändamål för vilket de samlats in. Om Rädda Barnen ändrar användningsområde ska givaren kontaktas först. 5. Rädda Barnen ska tacka på lämpligt sätt för mottagna gåvor. 6. Givarens namn får aldrig publiceras utan medgivande. Likaså respekterar Rädda Barnen om en givare inte vill bli kontaktad av oss. Rädda Barnen lämnar aldrig givarens namn vidare till annan organisation eller företag. Om givaren vill vara anonym ska det respekteras. 7. Givaren ska när som helst kunna få reda på namn och adress till organisationens förtroendevalda och ledning. Givaren har också rätt att få veta om den som ber om bidrag till Rädda Barnen är medlem, anställd eller arbetar på ett företag som Rädda Barnen anlitar för insamlingsverksamhet. 8. Rädda Barnens senaste verksamhetsberättelse och reviderade bokslut ska finnas tillgängligt på och går också att beställa från vår kundservice. 9. Rädda Barnens representanter ska bemöta givaren korrekt och professionellt. Givaren får aldrig utsättas för press. 10. Om det finns villkor knutna till en gåva som Rädda Barnen inte kan uppfylla kontaktar vi alltid givaren. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig kan den om så begärs återges till givaren. Insamling till Rädda Barnens katastroffond Rädda Barnen samlar i samband med humanitära katastrofer in pengar till Rädda Barnens katastroffond. Dessa medel används uteslutande till humanitära insatser. Vid eventuell överinsamling till ett visst ändamål tillfaller pengarna katastroffonden och används istället vid kommande katastrofinsatser. 3 (5)

4 Öronmärkning av gåva När givaren själv öronmärker en gåva tar vi emot den om vi bedömer att givarens intention med gåvan faller inom ramen för vårt ändamål och vår verksamhetsinriktning. Det är däremot inte möjligt att spåra enskilda gåvor, det vill säga det är inte säkert att en viss gåva använts för exakt det ändamål som angetts. Om en gåva skänks till ett ändamål som Rädda Barnen inte arbetar med kontaktar vi givaren. Gåvor i form av fast egendom och värdepapper Fast egendom värderas professionellt och säljs snarast möjligt. Värdepapper säljs skyndsamt. Minderåriga i insamlingsarbetet Rädda Barnen engagerar inte minderåriga i insamlingsarbetet. När barn och ungdomar är engagerade i egna insamlingsarbeten måste alltid någon vuxen (18 år fyllda) ansvara för bössinsamlingen. Hantering av klagomål Klagomålshantering är en del av Rädda Barnens kvalitetsarbete och vi hanterar klagomål professionellt och välvilligt. Mer information om hur vi hanterar klagomål finns i bilaga 1 Policy och riktlinjer för klagomålshantering. Lokal insamling För att säkerställa att Rädda Barnen lever upp till FRIIs kvalitetskod och andra krav på organisationer med 90-konto måste Rädda Barnens lokalföreningar följa Riktlinjer och rutiner för lokal insamling. Avdragsrätt Rädda Barnen är godkända av Skatteverket som mottagare av gåvor som kan ge rätt till skatteavdrag. Avdragsrätten gäller endast gåvor till katastroffonden. Rädda Barnens givarkommunikation Månadsgivare och medlemmar i Rädda Barnen får tidningen Barn 4 gånger per år. Vi skickar också ut nyhetsbrev via e-post till de som önskar. Alla månadsgivare får också en årsberättelse som visar hur deras gåvor gjort skillnad för barn. Hantering av namn- och adressuppgifter Rädda Barnen följer personuppgiftslagen, PuL. I samband med inköp av adresser respekterar vi alltid de så kallade NIX-tjänsterna. Om en givare kontaktar Rädda Barnen och kräver att vi inte ska kontakta hen i framtiden spärrar vi personen för framtida kontakter. När en givare skänker en minnes- eller hyllningsgåva sänds alltid ett minnes- eller hyllningsblad till mottagaren. Mottagaren får endast uppgift om givarens namn och ingen adressinformation eller uppgift om gåvobelopp. Bild och text Bildmaterial som Rädda Barnen använder får inte kränka eller på annat sätt skada eller sätta barn i osäkerhet. Bilder på barn från vår programverksamhet godkänns av både barnet och förälder eller vårdnadshavare. I text som Rädda Barnen producerar tas hänsyn till varje enskilt barns integritet och säkerhet. Klichéer och fördomar ska alltid undvikas. 4 (5)

5 Som ideell organisation utan vinstsyfte lyder Rädda Barnen inte under marknadsföringslagen men vi har ändå valt att följa den i mesta möjliga mån. Om insamlingspolicyn Avgränsningar Rädda Barnens företagssamarbeten regleras alltid i avtal. I Riktlinjer för företagssamarbeten finns mer information om hur vi samarbetar med företag som vill stödja vårt arbete på andra sätt än genom gåvor. Uppföljning av policyn Rädda Barnens kansli ansvarar för uppföljning av policyn. Insamlingspolicyn uppdateras årligen och fastställs av Rädda Barnens styrelse. 5 (5)

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum

INSAMLINGSPOLICY. Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Gäller för: Mattecentrum INSAMLINGSPOLICY VAD ÄR EN INSAMLINGSPOLICY? 2 INSAMLING OCH GIVARE 2 FRII OCH SVENSK INSAMLINGSKONTROLL 2 BESKRIVNING AV MATTECENTRUMS INSAMLINGSVERKSAMHET 2 INSAMLINGSMETODER 2 FACE- TO- FACE OCH DOOR-

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014

Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Insamlingspolicy Beslutad vid Erikshjälpens styrelsemöte 22 maj 2014 Erikshjälpen vill förändra världen genom att ge liv åt barns drömmar! För att kunna göra det behöver vi samla in pengar. Så här tänker

Läs mer

Insamlingspolicy. antagen av Generalsekreteraren vid ledningsgruppens möte den 4 april 2012

Insamlingspolicy. antagen av Generalsekreteraren vid ledningsgruppens möte den 4 april 2012 Insamlingspolicy antagen av Generalsekreteraren vid ledningsgruppens möte den 4 april 2012 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Vad är en insamlingspolicy... 3 2.1 Ansvarig för insamlingspolicy... 3 2.2 Vad är

Läs mer

Insamlingspolicy Utfärdad den Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Ulrika Årehed Kågström ID: Version: 10

Insamlingspolicy Utfärdad den Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Ulrika Årehed Kågström ID: Version: 10 Fastställd av styrelsen 2018-04-11 Cancerfondens insamlingspolicy syftar till att värna om de enskilda givarna och ska säkerställa att vårt insamlingsarbete genomförs på ett seriöst sätt. 1. Cancerfondens

Läs mer

ÄMNE INSMLINGSPOLICY UNG CANCER INSAMLINGSPOLICY UNG CANCER

ÄMNE INSMLINGSPOLICY UNG CANCER INSAMLINGSPOLICY UNG CANCER INSAMLINGSPOLICY UNG CANCER INSAMLINGSPOLICY samlar in pengar för att bedriva verksamhet riktad mot unga vuxna cancerberörda i Sverige. De insamlade medlen går till att finansiera verksamhet i form av

Läs mer

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse

Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders Insamlingsstiftelse Insamlingspolicy 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen

Läs mer

Suicide Zeros insamlingspolicy

Suicide Zeros insamlingspolicy Suicide Zeros insamlingspolicy Fastställd av styrelsen den 19 september, 2017 Ansvar: Generalsekreterare och insamlingsansvarig Inledning Suicide Zero är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell

Läs mer

RAOUL WALLENBERG ACADEMY FOR YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFTELSE INSAMLINGSPOLICY

RAOUL WALLENBERG ACADEMY FOR YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFTELSE INSAMLINGSPOLICY FOR YOUNG LEADERS INSAMLINGSSTIFTELSE INSAMLINGSPOLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Introduktion 3 2. Insamling 3 3. Extern granskning 3 3.1 Svensk Insamlingskontroll 3 3.3 Länsstyrelsen 3 3.4 Auktoriserad

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Insamlingspolicy. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Marie-Louise Schöldtz 1(6) 1. Bakgrund... 2 2. Insamling... 2 3. Extern granskning... 2 4. Givare... 3 5. Kommunikation med givare...

Läs mer

Insamlingspolicy. Policyn är antagen av styrelsen och ska revideras minst vartannat år.

Insamlingspolicy. Policyn är antagen av styrelsen och ska revideras minst vartannat år. Policy Mind/styrdokument Senast uppdaterad: 2016-06-28 Av: LS Insamlingspolicy Om Minds insamlingspolicy Denna policy beskriver från vilka källor Mind får finansiera sin verksamhet, samt andra regler för

Läs mer

Insamlingspolicy Antagen av styrelsen den 27 april 2016

Insamlingspolicy Antagen av styrelsen den 27 april 2016 Insamlingspolicy Antagen av styrelsen den 27 april 2016 Punkt Innehåll Sidan 1. Bakgrund 3 2. Insamling 3 3. Extern givare 3-4 4. Givare 4-5 5. Kommunikation med givare 6 6. Insamlingskanaler 6 7. Bild

Läs mer

Tostan Sverige. Insamlingspolicy

Tostan Sverige. Insamlingspolicy Tostan Sverige Insamlingspolicy Tostan Sverige samlar in pengar till Tostan Internationals verksamhet i Västafrika i syfte att ge fler människor möjlighet att ta del av Tostans samhällsledda utbildningsprogram

Läs mer

Insamlingspolicy för Sverige för UNHCR

Insamlingspolicy för Sverige för UNHCR Insamlingspolicy för Sverige för UNHCR Sverige för UNHCR samlar in pengar till UNHCRs verksamhet, i syfte att möta det ökade behovet av insatser världen över för att skydda människor på flykt. För att

Läs mer

Antagen av styrelsen Reviderad senast

Antagen av styrelsen Reviderad senast INSAMLINGSPOLICY Antagen av styrelsen 2014-08-18 Reviderad senast 2018-08-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Målsättning enligt stadgar... 3 Grundläggande... 3 Från vem/vilka kommer pengarna... 3 Nekande av gåva...

Läs mer

Insamlingspolicy. Dokumentnamn Policy Insamling We Effect Dokumenttyp Governing document. Page 1 of 6. Giltigt från 27/9/2018 Gäller: Head Office

Insamlingspolicy. Dokumentnamn Policy Insamling We Effect Dokumenttyp Governing document. Page 1 of 6. Giltigt från 27/9/2018 Gäller: Head Office Insamlingspolicy Innehållsförteckning Inledning... 2 Insamlingens roll i organisationen... 2 Öppenhet och insyn i insamlingsarbetet... 2 We Effects målgrupper i insamlingsarbetet... 3 Hur vi definierar

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Karolina Sjöstedt Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Nadia Forslund Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Nadia Forslund Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2017-06-14 Dokumentägare: Nadia Forslund Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling

2014-07-15. WWFs riktlinjer för insamling Foto: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF Canon WWFs riktlinjer för insamling 1 Dokumentet beskriver hur Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad

Läs mer

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson

Insamlingspolicy. Bilaga 1, styrelseprotokoll Alzheimerfonden. Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Insamlingspolicy Alzheimerfonden Dokumentägare: Kicki Aldrin Dokumentansvarig: Liselotte Jansson Datum: 2015-10-29 1 Innehåll Övergripande information... 3 Ändamål med insamlingen... 3 Syftet med en insamlingspolicy...

Läs mer

Insamlingspolicy för Psoriasisförbundets insamlingsverksamhet

Insamlingspolicy för Psoriasisförbundets insamlingsverksamhet Insamlingspolicy för Psoriasisförbundets insamlingsverksamhet Psoriasisförbundet samlar in pengar till förbundets egen verksamhet med informations- och intressepolitiskt arbete samt till forskning om psoriasis

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 Senast reviderad 2014-08-18, 2015-05-28 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet

Läs mer

Världsnaturfonden WWFs riktlinjer för insamling

Världsnaturfonden WWFs riktlinjer för insamling Världsnaturfonden WWFs riktlinjer för insamling Dokumentet beskriver hur Stiftelsen Världsnaturfonden WWF (nedan kallad WWF) bedriver insamlingsverksamhet. Syftet är att ge en ökad transparens öppenhet

Läs mer

I målarbetet sätts insamlingsmålen för kommande år. Vid olika former av insamlingar kampanjer ska insamlingens ändamål framgå tydligt.

I målarbetet sätts insamlingsmålen för kommande år. Vid olika former av insamlingar kampanjer ska insamlingens ändamål framgå tydligt. Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011-05-25 För revidering ansvarar: Styrelsen Datum för revidering: 2018-08-30 Ändamål och syfte Insamlingsverksamheten inom Linköpings

Läs mer

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling

Insamlingspolicy. Svensk Insamlingskontroll och FRII. Gåvor. Insamlingsmål samt årsplan för insamling Insamlingspolicy Antagen av styrelsen för Linköpings Stadsmission 2011.05.25 Senast reviderad 2016.10.12 Linköpings Stadsmissions insamlingsverksamhet ska präglas av öppenhet, respekt, trovärdighet och

Läs mer

8. Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Nadia Forslund Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

8. Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Nadia Forslund Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung 8. Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2018-06-13 Dokumentägare: Nadia Forslund Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Diakonias insamlingsarbete

Diakonias insamlingsarbete Diakonias insamlingsarbete Varifrån kommer pengarna? Gåvor från församlingar och privatpersoner är grunden för Diakonias finansiering. De är förutsättningen för de stora bidrag Diakonia får från Sida och

Läs mer

E1 Insamlingspolicy för Bröstcancerförbundet

E1 Insamlingspolicy för Bröstcancerförbundet E1 Insamlingspolicy för Bröstcancerförbundet 1 Övergripande information 1.1 Ändamålet med insamlingen Bröstcancerförbundet är en ideell förening som har till uppgift att med till buds stående medel, bl.

Läs mer

Offentligt tillgänglig beroendeförhållanden x. information 2.2 Riktlinjer för val av x Samarbetspolicy, finns på Internt tillgänglig

Offentligt tillgänglig beroendeförhållanden x. information 2.2 Riktlinjer för val av x Samarbetspolicy, finns på Internt tillgänglig Kodrapport för Djurskyddet Sverige 2012 Hjälp (ej för publicering) 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Hemsida,

Läs mer

Stöd vårt arbete din gåva gör skillnad!

Stöd vårt arbete din gåva gör skillnad! Stöd vårt arbete din gåva gör skillnad! Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta Framgångsrik forskning har bidragit till effektiva behandlingar som ger många människor med reumatiska

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll och styrning stödmedlem

Riktlinjer för intern kontroll och styrning stödmedlem Riktlinjer för intern kontroll och styrning stödmedlem Antagna av Giva Sveriges årsmöte och lanserade 2007 Uppdaterade maj 2019 Innehållsförteckning Uppdelning och exempel på dokument... 3 Definitioner...

Läs mer

Riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar

Riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar Riktlinjer för insamling, näringslivssamarbeten och fondansökningar Fastställd: 2014-08-27 Giltig t o m: Tillsvidare Anna-Karin Johansson Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen

Läs mer

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy

FUB:s insamlings- och sponsringspolicy FUB:s insamlings- och sponsringspolicy Syfte och mål med insamlingsverksamheten Det övergripande syftet med FUB:s insamlingsverksamhet är att stödja verksamhetens mål genom att samla in pengar bland allmänheten

Läs mer

I förteckningen över samtliga krav finns hänvisning till var informationen finns.

I förteckningen över samtliga krav finns hänvisning till var informationen finns. FRIIs Kvalitetskod Barndiabetesfonden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och som ett krav för medlemskap förbinder vi oss att följa FRIIs kvalitetskod som antogs vid FRIIs årsmöte

Läs mer

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring

17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Till FRIIs årsmöte 28 maj 2014 17 - Styrelsens förslag till stadgeändring Bakgund Under det senaste året har FRIIs styrelse haft anledning att se över FRIIs stadgar. Dels har det handlat om en generell

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet

FRIIs Kvalitetskod. Rapport 2012. Svenska FN-förbundet FRIIs Kvalitetskod Rapport 2012 Svenska FN-förbundet Inledning FRIIs kvalitetskod Svenska FN-förbundets rapport 2012 Svenska FN-förbundet är sedan några år tillbaka medlem i FRII frivilligorganisationernas

Läs mer

Version INSAMLINGSPOLICY

Version INSAMLINGSPOLICY Version 2018.2 INSAMLINGSPOLICY Läkarmissionens insamlingspolicy Syfte och omfattning Dessa riktlinjer finns för att vägleda Läkarmissionens medarbetare i allt som rör insamling så att vi agerar och bemöter

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

Hungerprojektets kodrapport 2012

Hungerprojektets kodrapport 2012 Hungerprojektets kodrapport 2012 Syftet med FRIIs kvalitetskod är att öka transparens och öppenhet inom organisationer i insamlingsbranschen. De första obligatoriska kodrapporterna implementeras från och

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening

Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening Allmänt Styrdokument för Ågrenska Vänskapsförening Här redovisas information som inte redan finns tillgängligt på Ågrenskas hemsida enligt FRII:s anvisningar. Styrdokumentet lyfter också fram hur vi minimerar

Läs mer

Denna kvalitetskod är en stor uppdatering och förändring jämfört med tidigare kvalitetskod från 2007.

Denna kvalitetskod är en stor uppdatering och förändring jämfört med tidigare kvalitetskod från 2007. FRIIs Kvalitetskod Barndiabetesfonden är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd och som ett krav för medlemskap förbinder vi oss att följa FRIIs kvalitetskod som antogs vid FRIIs årsmöte

Läs mer

INTRODUKTION TILL GIVA SVERIGE:S KVALITETSKOD

INTRODUKTION TILL GIVA SVERIGE:S KVALITETSKOD INTRODUKTION TILL GIVA SVERIGE:S KVALITETSKOD Inledning Syftet med Giva Sveriges Kvalitetskod är att skapa ett ramverk för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och bidrag. Kvalitetskoden

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund.

Läs mer

INTRODUKTION TILL GIVA SVERIGE:S KVALITETSKOD

INTRODUKTION TILL GIVA SVERIGE:S KVALITETSKOD INTRODUKTION TILL GIVA SVERIGE:S KVALITETSKOD Inledning Syftet med Giva Sveriges Kvalitetskod är att skapa ett ramverk för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och bidrag. Kvalitetskoden

Läs mer

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner

Kodrapport Mattecentrum. Internt tillgänglig samarbetspartner Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodrapport Mattecentrum 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet

Läs mer

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod

INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod INDIANCHILDREN_FRII Kvalitetskod Uppdaterad 2017-09 ÄNDAMÅL A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat

Läs mer

A. Ändamål. Dokument Följer Kommentarer Ansvar

A. Ändamål. Dokument Följer Kommentarer Ansvar A. Ändamål A1 Organisationens ändamål ska beskrivas i stadga/stiftelseurkund. Organisationens juridiska form ska vara ideell förening, stiftelse eller registrerat trossamfund. Stadga/stiftelseurkund Dokument

Läs mer

Blomsterfondens kodrapport 2012

Blomsterfondens kodrapport 2012 Blomsterfondens kodrapport 2012 Friis kvalitetskod Följs Kommentar Hur informationen finns tillgänglig 1. Övergripande principer 1.1-1.5 Organisationens värdegrund Vision och värdeord Verksamhetsplan,

Läs mer

Ågrenska Vänskapsförening 2016 Frii-kodrapport Nivå 1

Ågrenska Vänskapsförening 2016 Frii-kodrapport Nivå 1 Ågrenska Vänskapsförening 2016 Frii-kodrapport Nivå 1 Punkterna om högsta tjänsteman (C3-C6) utgår då ÅVF ej har någon. Syftet med följande krav är att säkerställa att organisationen är transparent med

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers

FRIIs Kvalitetskod. Ronald McDonald Barnfond. Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers FRIIs Kvalitetskod Ronald McDonald Barnfond 2012 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bilaga 2: Mall för kodrapport, FRIIs kvalitetskod (enligt alternativ 2, p 7.1) Kodmall

Läs mer

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund

FRIIs kvalitetskod. Kodmall. Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns tillgänglig. 1.1 Organisationens värdegrund FRIIs kvalitetskod Kodmall Följer Följer inte Förklaring Hur informationen finns 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang På webbplatsen under fliken Organisation

Läs mer

Riktlinjer för bildhantering

Riktlinjer för bildhantering Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen 1(5) Riktlinjer för bildhantering Bilagor: 1. Tillgänglighet vid bildpublicering

Läs mer

Cancerföreningen i Stockholm, Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Effektrapport 2016

Cancerföreningen i Stockholm, Konung Gustaf V:s Jubileumsfond. Effektrapport 2016 Cancerföreningen i Stockholm, Konung Gustaf V:s Jubileumsfond Effektrapport 2016 Radiumhemmets Forskningsfonder består av Cancerföreningen i Stockholm och Stiftelsen Konung Gustaf V:s Jubileumsfond och

Läs mer

Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta

Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta Reumatikerförbundet 2013-04-15 Följer Följer 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Reumatikerförbundets vision är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2011 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Årsredovisning och forskningspolicy finns på webbplatsen

Årsredovisning och forskningspolicy finns på webbplatsen Punkt Princip/riktlinje FRIIs kodtext Följs (/) Förklaring/kommentar Hur finns informationen tillgänglig 1.0 Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund (vision, värderingar

Läs mer

Integritetspolicy. Sida 1 av 5

Integritetspolicy. Sida 1 av 5 Integritetspolicy Behandling av personuppgifter Neuroförbundet riksförbund, Box 49084, 100 28 Stockholm, organisationsnummer 802002-3605, är personuppgiftsansvarig för våra register. Registret används

Läs mer

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang.

FRII vill också lyfta fram den samhällsvinst som uppnås om fler stimuleras till att ge mer och därmed också ökar sitt samhällsengagemang. Från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Stockholm 2015-04- 07 Till Finansdepartementet Remissvar Fi2015/810 Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor Sammanfattning av FRIIs remissvar FRII

Läs mer

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel:

FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT Högbergsgatan 31A Stockholm Tel: FRIIs KVALITETSKOD RAPPORT 2012 Högbergsgatan 31A 116 20 Stockholm Tel:08-556 023 00 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommentar och sammanfattning...3 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod...4 2. Förhållningssätt

Läs mer

Integritetspolicy. Integritetspolicy

Integritetspolicy. Integritetspolicy Integritetspolicy Innehållsförteckning 1. Behandling av personuppgifter... 2 1.1 När samlar New Life Mission in dina personuppgifter?... 2 1.2 Vad använder vi uppgifterna till?... 2 1.3 Vilka uppgifter

Läs mer

Vi-skogen - Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod för verksamhetsåret 2011

Vi-skogen - Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod för verksamhetsåret 2011 Vi-skogen - Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod för verksamhetsåret 2011 Introduktion Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) antog 2007 en kvalitetskod, som medlemmarna åtagit sig att tillämpa.

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod

EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan. FRIIs Kvalitetskod. Redovisning av FRIIs kvalitetskod EFS en missionsrörelse i Svenska kyrkan FRIIs Kvalitetskod Redovisning av FRIIs kvalitetskod 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 3. Förhållningssätt

Läs mer

Afrikagruppernas Integritetspolicy hur vi behandlar dina personuppgifter För beslut av styrelsen juni 2018

Afrikagruppernas Integritetspolicy hur vi behandlar dina personuppgifter För beslut av styrelsen juni 2018 Afrikagruppernas Integritetspolicy hur vi behandlar dina personuppgifter För beslut av styrelsen 16-17 juni 2018 Allmänt: Afrikagrupperna är mån om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med

Läs mer

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner

Vi står inte i beroendeförhållande till någon större aktör. Internt tillgänglig samarbetspartner. dokumentation 2.3 Betydande samarbetspartner 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang Kodrapport 2011 för Forska Utan Djurförsök I årsredovisning och på hemsida

Läs mer

1. Behandling av personuppgifter... 2

1. Behandling av personuppgifter... 2 1(7) Innehållsförteckning 1. Behandling av personuppgifter... 2 1.1 När samlar Erikshjälpen in dina personuppifter?... 2 1.2 Vad använder vi uppgifterna till?... 2 1.3 Vilka uppgifter behandlar vi om dig

Läs mer

Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009

Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 2010-03-26 Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod 2009 Respekt, Öppenhet, Kvalitet, Engagemang Erikshjälpen och FRIIs kvalitetskod - 2009 Inledning För en insamlingsorganisation som Erikshjälpen betyder givarnas

Läs mer

FRII:s Kvalitetskod. Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta

FRII:s Kvalitetskod. Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta B i s t å n d s o r g a n i s a t i o n e n Heart to Heart B I S T Å N D S O R G A N I S A T I O N E N FRII:s Kvalitetskod Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta Ideell förening Org nr 822002-0187 Fastställd

Läs mer

3.1 För dig som är månadsgivare via autogiro: Vilka personuppgifter sparar vi? -postadress, telefonnummer, bank-id/e-

3.1 För dig som är månadsgivare via autogiro: Vilka personuppgifter sparar vi? -postadress, telefonnummer, bank-id/e- INTEGRITETSPOLICY 1. Inledning Lepramissionen Sverige (skrivs som vi, oss och vår i texten), med organisationsnummer 875001-4063 värnar om din personliga integritet. Du som stöder vår verksamhet och bidrar

Läs mer

1. Behandling av personuppgifter... 2

1. Behandling av personuppgifter... 2 1(8) Innehållsförteckning 1. Behandling av personuppgifter... 2 1.1 När samlar ESH in dina personuppgifter?... 2 1.2 Vad använder vi uppgifterna till?... 2 1.3 Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?...

Läs mer

POLICY DOKUMENT FÖR STAR FOR LIFES VERKSAMHET

POLICY DOKUMENT FÖR STAR FOR LIFES VERKSAMHET POLICY DOKUMENT FÖR STAR FOR LIFES VERKSAMHET 2 Innehållsförteckning Insamling 4 5 Partners 6 Finansiering, sparande och kapitalplaceringar 7 Personal 8 9 Volontär verksamhet 9 Jäv 10 Rapportering 10 Motverka

Läs mer

ABAs policy för behandling av personuppgifter

ABAs policy för behandling av personuppgifter 2018-05-17 ABAs policy för behandling av personuppgifter Vi på ABA AB värnar om din integritet och eftersträvar en hög säkerhetsnivå. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser.

Detta innebär att organisationerna antingen följer riktlinjerna eller förklarar avvikelser. KODRAPPORT 2012 Denna kvalitetskod är ett uttryck för god sed för verksamheten i FRIIs medlemsorganisationer. Syftet med koden är att öka transparensen och öppenheten inom organisationerna och därigenom

Läs mer

Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet

Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet Scouternas riktlinjer för personuppgiftsbehandling i insamlingsarbetet Allmänt Din personliga integritet är viktig för Scouterna och något vi vill värna om. Scouterna följer GDPR, den nya dataskyddsförordningen,

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Medlemsansökan information

Medlemsansökan information Medlemsansökan information Synskadades Riksförbund, SRF, är synskadades intresseorganisation i Sverige. Vi har slutit oss samman för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Integritetspolicy. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är:

Integritetspolicy. Vilken information vi väljer att samla in om dig beror på hur och varför vår kontakt har uppstått. Exempel på personuppgifter är: Integritetspolicy Din personliga integritet är viktig för oss. För Axilium Capital är det viktigt att dina personuppgifter behandlas på ett ansvarsfullt sätt. I den här Integritetspolicyn hittar du en

Läs mer

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné.

SLÅ LÅT. Att synas. Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5 november 2008, Malmö Ansvarig/utbildare Jan Linné. LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Att synas Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå Onsdagen den 5

Läs mer

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015

FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 FRII:S KVALITETSKOD UPPDATERING MAJ 2015 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att lyfta fram och tydliggöra hur FRIIs medlemmar arbetar för att säkerställa intern kontroll samt en god kvalitet i

Läs mer

FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 Utarbetad i samarbete mellan FRII och Öhrlings PricewaterhouseCoopers 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod (1) 2007-05-30 FRIIs kvalitetskod (2) Bilaga 2:

Läs mer

Hungerprojektets integritetspolicy

Hungerprojektets integritetspolicy Hungerprojektets integritetspolicy Allmänt Hungerprojketets integritetspolicy för personuppgifter beskriver vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll

Läs mer

Testamentera. till förmån för djuren

Testamentera. till förmån för djuren Testamentera till förmån för djuren 3 En insats för kommande djur Testamenterade gåvor utgör en viktig del av alla de gåvor som Djurskyddet Sverige har förmånen att ta emot. Att ge en testamentsgåva till

Läs mer

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext

Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Uppdatering av FRIIs Kvalitetskod förslag till kodtext Förslag till FRIIs årsmöte 2013 bilaga 1, 14 Inledning Syftet med FRIIs kvalitetskod är att bidra till ett starkt och långsiktigt förtroende för givande

Läs mer

INTEGRITETSPOLICY. Integritetspolicy Implementa Sol AB (6)

INTEGRITETSPOLICY. Integritetspolicy Implementa Sol AB (6) INTEGRITETSPOLICY Fastställd av: Styrelsen för Implementa Sol AB Datum: 2018 05 18 För uppföljning ansvarar: Styrelsen för Implementa Sol AB Gäller för: Implementa Sol AB, Org nr 556581 9272 1(6) Implementa

Läs mer

PERSONUPPGIFTSPOLICY

PERSONUPPGIFTSPOLICY v. 2018-08-30 PERSONUPPGIFTSPOLICY Salt barn och unga i EFS Sist i denna personuppgiftspolicy finns en kortfattad sammanfattning med ett mer lättillgängligt språk. För att värna om den personliga integriteten

Läs mer

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden

Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Testamentera till Diabetesfonden -en gåva för framtiden Varför skriva testamente? Du vill säkert själv bestämma hur dina tillgångar ska användas när du gått bort. Det gör du genom att skriva ditt testamente.

Läs mer

Arbete med ny hemsida/blogg är beslutad och skall påbörjas inom kort

Arbete med ny hemsida/blogg är beslutad och skall påbörjas inom kort FRIIs kvalitetskod Världsinfektionsfonden 2011/2012 Kodmall 1. Övergripande principer i FRIIs kvalitetskod 1.1 Organisationens värdegrund 1.2 Respekt 1.3 Öppenhet 1.4 Kvalitet 1.5 Engagemang 2. Förhållningssätt

Läs mer

Dataskydds- och IT-policy

Dataskydds- och IT-policy Dataskydds- och IT-policy Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) Org nr: 802013-9054 Adress: Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm Ansvarig för denna policy: Karin Lindblad, VD E-post: karin.lindblad@sfm.se

Läs mer

MKEF ska säkerställa att personuppgifter ska:

MKEF ska säkerställa att personuppgifter ska: MKEF ska säkerställa att personuppgifter ska: behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). Kravet på att behandlingen av personuppgifter

Läs mer