INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSAMLINGSPOLICY STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN"

Transkript

1 STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJE RUTIN INSAMLINGSPOLICY Fastställda av: Styrelsen Datum: För revidering ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Policyn ska uppdateras: För uppföljning ansvarar: Biträdande avdelningschef Kommunikation & Insamling Gäller för: Rädda Barnen

2 Vad är en insamlingspolicy? Insamlingspolicyn ger vägledning och riktlinjer till Rädda Barnens anställda och medlemmar i insamlingsarbetet. Policyn tydliggör också för våra givare vilka principer som gäller för insamlingsverksamheten, hur Rädda Barnen samlar in pengar och hur Rädda Barnen hanterar gåvor. Insamling och givare Med insamling menas arbetet med att planera, genomföra och följa upp den verksamhet som motiverar allmänhet och företag att skänka pengar till Rädda Barnen. FRII och Svensk Insamlingskontroll Branschorganisationen FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, verkar för en etisk och professionell insamling under ledorden respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Rädda Barnen följer FRIIs kvalitetskod i all insamlingsverksamhet. Svensk Insamlingskontroll är den organisation som beviljar sjusiffriga 90-konton hos plus- och bankgirot till ideella organisationer. För att beviljas ett 90-konto måste organisationerna säkerställa att all insamlingsverksamhet håller hög kvalitet. Därutöver krävs att minst 75 procent av insamlade gåvor når ändamålet. Beskrivning av Rädda Barnens insamlingsverksamhet Rädda Barnen samlar i första hand in generella medel. Det betyder att vi kan använda pengarna i enlighet med vårt ändamål och vår verksamhetsinriktning där de gör störst nytta. Pengarna används både i vår internationella och svenska verksamhet. Vi samlar också in pengar till Rädda Barnens katastroffond. Insamlingsmetoder Rädda Barnen vänder sig till både privatpersoner och företag i insamlingsarbetet. Gåvor är de pengar vi samlar in som inte regleras i avtal. Rädda Barnen använder olika insamlingsmetoder och prövar ofta nya för att effektivisera insamlingsarbetet och minska kostnaderna. Nedan beskrivs de vanligaste insamlingsmetoderna: Face-to-face och door-to-door Rädda Barnen värvar månadsgivare via face-to-face (pärmrekrytering) och door-to-door (dörrknackning). I arbetet följer vi FRIIs vägledning för face-to-face. Telefonkampanjer Rädda Barnen kontaktar både befintliga och potentiella givare. I arbetet följer vi FRIIs vägledning för insamling och värvning med hjälp av telefon. Sms-kampanjer Rädda Barnen erbjuder givande via mobiltelefon, främst till Rädda Barnens katastroffond. Internet Vår egen hemsida är den viktigaste digitala insamlingskanalen. Direktreklam Rädda Barnen använder direktreklam till både befintliga och potentiella givare. Vi använder ibland även oadresserade utskick eller bilagor för att rekrytera nya givare. 2 (5)

3 Testamenten Rädda Barnen hanterar alla testamentsärenden konfidentiellt och med respekt för att tillgodose den avlidnes vilja. Försäljning Rädda Barnen säljer produkter i sin webbshop där det framgår hur stor del av summan som går till insamling. Lokal insamling Rädda Barnens lokalföreningar samlar in pengar på olika sätt, t.ex. genom insamlingsbössor, izettle, lotterier och försäljning. Insamlingsbössa Bössinsamling genomförs av t.ex. lokalföreningar, företag och privatpersoner. Riktlinjer för insamlingsarbetet Rädda Barnen följer FRIIs tio punkter för givarnas rättigheter i insamlingsarbetet. 1. Rädda Barnens material ska vara tydligt och vederhäftigt och ange vilket ändamål insamlade medel användas till. 2. Insamling i Rädda Barnens namn görs till riksförbundets 90-konto oavsett om det är riksförbundet eller någon av lokalföreningarna som samlar in pengar. Om insamlingen avser lokal verksamhet ska det tydligt anges. Två av våra distriktsförbund, Malmö och Gotland, har egna 90-konton och ansvarar därför självständigt för sin insamlingsverksamhet. 3. Givaren ska när som helst kunna ställa frågor till Rädda Barnen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar från vår kundservice. 4. Insamlade medel ska användas till det ändamål för vilket de samlats in. Om Rädda Barnen ändrar användningsområde ska givaren kontaktas först. 5. Rädda Barnen ska tacka på lämpligt sätt för mottagna gåvor. 6. Givarens namn får aldrig publiceras utan medgivande. Likaså respekterar Rädda Barnen om en givare inte vill bli kontaktad av oss. Rädda Barnen lämnar aldrig givarens namn vidare till annan organisation eller företag. Om givaren vill vara anonym ska det respekteras. 7. Givaren ska när som helst kunna få reda på namn och adress till organisationens förtroendevalda och ledning. Givaren har också rätt att få veta om den som ber om bidrag till Rädda Barnen är medlem, anställd eller arbetar på ett företag som Rädda Barnen anlitar för insamlingsverksamhet. 8. Rädda Barnens senaste verksamhetsberättelse och reviderade bokslut ska finnas tillgängligt på och går också att beställa från vår kundservice. 9. Rädda Barnens representanter ska bemöta givaren korrekt och professionellt. Givaren får aldrig utsättas för press. 10. Om det finns villkor knutna till en gåva som Rädda Barnen inte kan uppfylla kontaktar vi alltid givaren. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig kan den om så begärs återges till givaren. Insamling till Rädda Barnens katastroffond Rädda Barnen samlar i samband med humanitära katastrofer in pengar till Rädda Barnens katastroffond. Dessa medel används uteslutande till humanitära insatser. Vid eventuell överinsamling till ett visst ändamål tillfaller pengarna katastroffonden och används istället vid kommande katastrofinsatser. 3 (5)

4 Öronmärkning av gåva När givaren själv öronmärker en gåva tar vi emot den om vi bedömer att givarens intention med gåvan faller inom ramen för vårt ändamål och vår verksamhetsinriktning. Det är däremot inte möjligt att spåra enskilda gåvor, det vill säga det är inte säkert att en viss gåva använts för exakt det ändamål som angetts. Om en gåva skänks till ett ändamål som Rädda Barnen inte arbetar med kontaktar vi givaren. Gåvor i form av fast egendom och värdepapper Fast egendom värderas professionellt och säljs snarast möjligt. Värdepapper säljs skyndsamt. Minderåriga i insamlingsarbetet Rädda Barnen engagerar inte minderåriga i insamlingsarbetet. När barn och ungdomar är engagerade i egna insamlingsarbeten måste alltid någon vuxen (18 år fyllda) ansvara för bössinsamlingen. Hantering av klagomål Klagomålshantering är en del av Rädda Barnens kvalitetsarbete och vi hanterar klagomål professionellt och välvilligt. Mer information om hur vi hanterar klagomål finns i bilaga 1 Policy och riktlinjer för klagomålshantering. Lokal insamling För att säkerställa att Rädda Barnen lever upp till FRIIs kvalitetskod och andra krav på organisationer med 90-konto måste Rädda Barnens lokalföreningar följa Riktlinjer och rutiner för lokal insamling. Avdragsrätt Rädda Barnen är godkända av Skatteverket som mottagare av gåvor som kan ge rätt till skatteavdrag. Avdragsrätten gäller endast gåvor till katastroffonden. Rädda Barnens givarkommunikation Månadsgivare och medlemmar i Rädda Barnen får tidningen Barn 4 gånger per år. Vi skickar också ut nyhetsbrev via e-post till de som önskar. Alla månadsgivare får också en årsberättelse som visar hur deras gåvor gjort skillnad för barn. Hantering av namn- och adressuppgifter Rädda Barnen följer personuppgiftslagen, PuL. I samband med inköp av adresser respekterar vi alltid de så kallade NIX-tjänsterna. Om en givare kontaktar Rädda Barnen och kräver att vi inte ska kontakta hen i framtiden spärrar vi personen för framtida kontakter. När en givare skänker en minnes- eller hyllningsgåva sänds alltid ett minnes- eller hyllningsblad till mottagaren. Mottagaren får endast uppgift om givarens namn och ingen adressinformation eller uppgift om gåvobelopp. Bild och text Bildmaterial som Rädda Barnen använder får inte kränka eller på annat sätt skada eller sätta barn i osäkerhet. Bilder på barn från vår programverksamhet godkänns av både barnet och förälder eller vårdnadshavare. I text som Rädda Barnen producerar tas hänsyn till varje enskilt barns integritet och säkerhet. Klichéer och fördomar ska alltid undvikas. 4 (5)

5 Som ideell organisation utan vinstsyfte lyder Rädda Barnen inte under marknadsföringslagen men vi har ändå valt att följa den i mesta möjliga mån. Om insamlingspolicyn Avgränsningar Rädda Barnens företagssamarbeten regleras alltid i avtal. I Riktlinjer för företagssamarbeten finns mer information om hur vi samarbetar med företag som vill stödja vårt arbete på andra sätt än genom gåvor. Uppföljning av policyn Rädda Barnens kansli ansvarar för uppföljning av policyn. Insamlingspolicyn uppdateras årligen och fastställs av Rädda Barnens styrelse. 5 (5)

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung

Insamlingspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Insamlingspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Staffan Josephson Dokumentansvarig: Kristina Sparreljung Innehåll 1 Övergripande information... 1 1.1 Ändamålet med insamlingen...

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2014-04-10

Fastställd av styrelsen 2014-04-10 FRIIs Kvalitetskod Hand in Hand Sweden Ideell förening Org nr 814000 8643 Fastställd av styrelsen 20140410 (Uppdaterad 16 sept 2014) A. Ändamål B. Styrelsen C. Styrning D. Internkontroll E. Insamling F.

Läs mer

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO

SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS FÖRESKRIFTER för 90-KONTO antagna den 17 maj 2006 av Svensk Insamlingskontrolls styrelse. Föreskrifterna ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2006. Senast reviderade den 17 december

Läs mer

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda

Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Riktlinjer Ideellt arbete i Rädda Barnen Valberedning inom Rädda Barnen Internkontroll i Rädda Barnens lokalföreningar och distrikt Antagna av Rädda Barnens riksmöte den 21 september 2014 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013

Kodrapport. Upprättad den 27 juni 2013 Kodrapport Upprättad den 27 juni 2013 Insamlingsstiftelsen Naturarvet Fösabacken 12 K 132 37 Saltsjö-Boo Telefon: 0706-484 789 info@naturarvet.se www.naturarvet.se Inledning Detta dokument innehåller den

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse

UNICEF SVERIGE 2013. Hållbarhetsredovisning. Årsredovisning och förvaltningsberättelse UNICEF SVERIGE 2013 UNICEF Hållbarhetsredovisning SVERIGE 2013 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 1 Juni 2014 Barns rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling Att prata om hållbarhet

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post

Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Etiska regler för marknadsföring till företag via e-post Innehåll Inledning 3 1. Relevant budskap för mottagaren 3 2. Avanmälan (Opt-Out) 3 3. Adresskälla 3 4. Adressinsamling 4 4.1. Insamling 4 4.2. Riktlinjer

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Ansökan om förtur till bostad

Ansökan om förtur till bostad 1 av 2 Ankomstdatum Ansökan om förtur till bostad Fyll i och skicka in din ansökan till Bostadsförmedlingen. Blanketten är underlag för dataregistrering för din förtursansökan och bostadsanmälan. Vid förmedling

Läs mer

Etiska regler för mobil marknadsföring

Etiska regler för mobil marknadsföring Etiska regler för mobil marknadsföring Innehåll Etiska regler för mobil marknadsföring 2 1. Inledning 3 2. Insamling och hantering av data 4 2.1 Datainsamling 4 2.1.1 Avregistrering 4 2.1.2 Soft opt-in

Läs mer

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden

En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden En handledning om att skriva testamente Med tanke på framtiden Förord Kära IOGT-NTO-vän Det här är en handledning om att skriva testamente. Vår förhoppning är att du finner information som du har nytta

Läs mer

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009

FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 FRIIs kvalitetskod och medlemmarnas redovisning av mål och måluppfyllelse 2009 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 SAMMANFATTNING... 4 FRIIS MEDLEMMAR OCH KVALITETSKODEN... 5 FRIIS MEDLEMMAR I CHARITY RATINGS GIVARGUIDE...

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar

Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar Hur länge får personuppgifter bevaras? Datainspektionen informerar FAKTA Ordlista Behandling Med behandling av personuppgifter menar man allt man gör med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 52 Kommunkontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00, Fax: 0506-362 81 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod

Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod Svenska Afghanistankommitténs styrelse 19 mars 2011 PG 90 07 80-8 PG 90 01 20-7 Org 802010-4850 Svenska Afghanistankommittén. Trekantsvägen 1, 6 tr 117 43 Stockholm.

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015

Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 1/11 Kampanjplan 2015 Kampanjplan för Riksinsamlingen 2015 Radiohjälpens insamlingskampanj Världens Barn genomförs under 2015 för sjuttonde året. Cirka 1,3 miljarder kronor har samlats in från allmänheten

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer

Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Att skänka aktieutdelning till ideella organisationer Frågor och svar 13 mars 2007 Frivilligorganisationernas Insamlingsråd - FRII - verkar för etisk och professionell insamling. Denna text har tagits

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer