SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar."

Transkript

1 SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar Teknisk manual

2 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. Medtronic, Sprint Quattro

3 Innehåll 1 Beskrivning 3 2 Indikationer 3 3 Kontraindikationer 3 4 Varningar och försiktighetsåtgärder 4 5 Komplikationer 5 6 Anvisningar för användning 5 7 Specifikationer (nominella) 9 8 Medtronic Friskrivning från ansvar 10 9 Service Förklaring av symboler på förpackningsetiketten 10 1 Beskrivning Medtronic Sprint Quattro modell 6944A steroidavgivande, fyrpoliga kammarelektrod med hullingförsedd spets och defibrilleringsspolar för höger kammare (RV) och vena cava superior (SVC) är avsedd för stimulering, avkänning och leverans av elkonvertering och defibrilleringsterapi. Elektroden har en hullingförsedd spets, silikonisolering med överdrag, parallella ledare, RV- och SVC-spolelektroder samt titannitridbelagda spets- och ringelektroder av platina-iridium. De fyra elektrodpolerna på elektroden är spets, ring, RV-spole och SVC-spole. Spetselektroden är kompatibel med kontaktstiftet på IS-1 1 -BI-kontakten. Ringelektroden ansluter elektriskt till kontaktringen på IS-1 BI-kontakten. RV-spolelektroden är kompatibel med kontaktstiftet på RV DF-1 2 -kontakten (rött band). SVC-spolelektroden är kompatibel med kontaktstiftet på SVC DF-1-kontakten (blått band). Den bipolära trevägsförgreningens IS-1-gren har en lumen för införing av styrtråd. DF-1-kontakterna är inte avsedda för införing av styrtråd. RV- och SVC-spolarna ger elkonvertering och defibrillering. Stimulering och avkänning sker mellan spetsoch ringelektroderna. Steroiden dexametasonnatriumfosfat sitter på spetselektrodens yta. På spetselektroden finns också en steroidavgivande plugg som innehåller dexametasonacetat. Spetslektroden innehåller max 1,0 mg dexametason. Vid kontakt med kroppsvätskor frisätts steroiden från spetsen. Steroiden är känd för att motverka inflammatoriska reaktioner som antas orsaka tröskelhöjningar som är typiska i samband med implanterade stimuleringselektroder. 1.1 Förpackningens innehåll Elektroder och tillbehör levereras sterila. Varje förpackning innehåller följande artiklar: En elektrod med 1 röntgentät förankringshylsa 3, styrtråd och styrtrådsguide 1 förankringshylsa med skåra 1 venhake 2 elektrodstiftsskydd Extra styrtrådar produktdokumentation 1.2 Beskrivning av tillbehör Förankringshylsa En förankringshylsa håller elektroden på plats och skyddar dess isolering och ledare från att skadas av hårda suturer. Elektrodstiftsskydd Ett elektrodstiftsskydd täcker och isolerar oanvända kontaktstift. Förankringshylsa med skåra En förankringshylsa med skåra säkrar överbliven elektrodlängd i enhetens ficka. Styrtråd En styrtråd ger extra styvhet och kontrollerad flexibilitet när elektroden ska manövreras på plats. Varje styrtrådshandtag är märkt med styrtrådens diameter och motsvarande elektrodlängd. Styrtrådsguide En styrtrådsguide underlättar införandet av styrtråden i elektroden. Venhake En venhake underlättar införandet av elektroden i blodkärlet. 2 Indikationer Elektroden är avsedd för engångsbruk under längre tid i höger kammare. Elektroden används för patienter med indikation för arytmihanteringssystem. 3 Kontraindikationer Användning i förmaket Elektroden är kontraindicerad för användning enbart till detektering och behandling av förmaksarytmier. Användning i kammaren Elektroden är kontraindicerad för användning i kammaren för patienter med sjukdom i trikuspidalisklaffarna eller mekanisk hjärtklaff i trikuspidalisläge. Övergående kammartakyarytmier Elektroden är kontraindicerad för patienter med övergående 1 IS-1 avser den internationella kontaktstandarden (ISO ). 2 DF-1 avser den internationella kontaktstandarden (ISO 11318). 3 Två röntgentäta förankringshylsor levereras med elektroder som är 85 cm eller längre. 3

4 kammartakyarytmier till följd av reversibla tillstånd (läkemedelsförgiftning, störningar i elektrolytbalansen, sepsis eller hypoxi) eller andra faktorer (myokardinfarkt, elchock). Användning av steroider Elektroden är kontraindicerad för patienter för vilka en enkel dos av 1,0 mg dexametasonacetat och dexametason-natriumfosfat kan vara kontraindicerad. 4 Varningar och försiktighetsåtgärder Kompatibilitet för anslutningar Trots att elektroden uppfyller de internationella standarderna IS-1 och DF-1, ska elektroden inte användas med någon annan enhet än ett kommersiellt tillgängligt implanterbart defibrillatorsystem som har testats och funnits vara säkert och fungerande. Eventuella negativa konsekvenser av användning av en sådan kombination kan innefatta, men är inte begränsade till, för dålig avkänning av hjärtaktivitet och felaktig behandling. Nät- och batteridriven utrustning En implanterad elektrod bildar en strömbana direkt in i myokardiet. För att förhindra inducering av flimmer på grund av växelströmmar under implantation och kontroll av elektroder ska endast batteridriven utrustning, eller nätdriven utrustning som konstruerats speciellt för detta ändamål, användas. Utrustning som drivs med nätspänning och används i närheten av patienten måste jordas på ett tillfredsställande sätt. Elektrodernas kontaktstift måste isoleras från läckströmmar som kan orsakas av nätansluten utrustning. Extra förankringshylsa Elektroder som är 85 cm eller längre har 2 förankringshylsor. Använd båda förankringshylsorna för att säkerställa fullgod fixering. Defibrillering och guidetrådar Patienten får ej defibrilleras om en guidetråd finns i hjärtat. En guidetråd som leder elektricitet kan orsaka kortslutning och skador på enheten eller elektroderna. Innan mätningar av elektrisk effektivitet eller defibrilleringseffektivitet vidtas måste guidetråden dras tillbaka proximalt om defibrilleringsspolarna på elektroden. Diatermi Personer med metallimplantat, till exempel pacemaker, implanterbar cardioverter-defibrillator (ICD) och tillhörande elektroder, ska inte behandlas med diatermi. Interaktion mellan implantatet och diatermin kan orsaka vävnadsskador, flimmer eller skador på enhetens komponenter, vilket kan medföra allvarliga kroppsskador, utebliven behandling och/eller att enheten måste programmeras om eller bytas ut. Engångsbruk Elektroden är endast avsedd för engångsbruk. Inspektion av den sterila förpackningen Inspektera den sterila förpackningen noga innan den öppnas. Kontakta en representant för Medtronic om förseglingen eller förpackningen är skadad. Förvara inte denna produkt vid högre temperatur än 40 C (104 F). Använd inte produkten efter dess utgångsdatum. Sterilisering Medtronic har steriliserat förpackningens innehåll med etylenoxid före leverans. Elektroden är endast avsedd för engångsbruk och får inte steriliseras om. Användning av steroider Det har inte fastställts om de varningar, försiktighetsåtgärder eller komplikationer som vanligen är förbundna med injicerbart dexametason-natriumfosfat eller dexametasonacetat gäller för användning av denna mycket lokala enhet med kontrollerad utsöndring. Graviditet Dexametasonacetat och dexametasonnatriumfosfat har visat sig vara teratogena för flera arter vid doser som motsvarar doser som är tillämpliga på människor. Det finns inga tillfredställande och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Dexametasonacetat och dexametasonnatriumfosfat bör endast användas under graviditeten om de möjliga fördelarna berättigar användning trots de potentiella risker det innebär för fostret. Studier på möss, råttor och kaniner visar att adrenokortikoider ökar förekomsten av gomspalt, placentainsufficiens och missfall. Studien visar även att adrenokortikoider kan hämma den intrauterina tillväxttakten. Ammande mödrar Systemiskt administrerade kortikosteroider uppvisas i bröstmjölk och kan hämma tillväxten, störa den endogena produktionen av kortikosteroider eller orsaka andra ogynnsamma effekter på barnet vid amning. Eftersom det förekommer en risk för allvarliga biverkningar för barnet vid amning samtidigt som kortikosteroider används, bör man ta ett beslut om att antingen sluta amma eller använda en elektrod utan steroider, med hänsyn till betydelsen av elektroden och läkemedlet för modern. Nödvändig sjukhusutrustning Extern defibrilleringsutrustning ska finnas i närheten för omedelbart bruk under akut kontroll av elektrodsystemet, under implantationsproceduren eller närhelst arytmier kan uppkomma eller avsiktligt framkallas under testning efter implantationen. Elektrofysiologisk testning Före implantation av elektroden rekommenderar vi att patienten genomgår en fullständig kardiologisk bedömning som bör innefatta elektrofysiologiska tester. Dessutom rekommenderas elektrofysiologisk utvärdering och prövning av säkerheten och funktionen hos de föreslagna stimulerings-, elkonverterings- eller defibrilleringsbehandlingarna, under och efter implantation av systemet. Hantering av steroidspetsen Undvik att den mängd steroid som är tillgänglig före elektrodimplantationen reduceras. En reducering av den tillgängliga steroidmängden kan påverka lågtröskelprestanda negativt. Låt inte elektrodytan komma i kontakt med ytföroreningar. Elektroden ska inte torkas med eller sänkas ner i vätska, förutom blod vid implantationen. Hantering av elektroden Hantera alltid elektroden försiktigt. Skydda elektroden från material som avger partiklar som ludd och damm. Elektrodisoleringar drar till sig dessa partiklar. Hantera elektroden med sterila kirurghandskar, som har sköljts i sterilt vatten eller jämförbar substans. Elektroden får inte böjas, vikas eller sträckas kraftigt. Använd inte kirurgiska instrument för att greppa elektroden eller kontaktstiften. 4

5 Sänk inte ner elektroden i mineralolja, silikonolja eller någon annan vätska förutom blod vid implantationen. Att föra in elektroden med hjälp av en elektrodintroducer som har en hemostasventil kan kräva en större introducer än den storlek som rekommenderas. För att spolelektroden inte ska bli skev ska elektroden inte dras ut genom hemostasventilen. Hantering av styrtråden Hantera alltid styrtråden försiktigt. Böj inte styrtrådens distala ände med ett vasst föremål. Tvinga inte in en styrtråd med våld i elektroden och använd inte kirurgiska instrument. Undvik att böja styrtråden alltför mycket eller vika den. Använd en ny styrtråd när blod eller andra vätskor har samlats på den. Ansamlingar av blod eller andra vätskor kan skada elektroden eller göra det svårt att föra in styrtråden i elektroden. Samverkande enheter Stimuleringspulser, framförallt från unipolära enheter, kan påverka enhetens avkänningsförmåga negativt. Om en patient behöver en separat stimulator, permanent eller temporärt, måste det finnas tillräckligt avstånd mellan de olika systemens elektroder för att undvika störningar i enheternas avkänningsförmåga.tidigare implanterade pulsgeneratorer och implanterbara cardioverter defibrillatorer ska i allmänhet explanteras. Magnetisk resonanstomografi (MR) Använd inte magnetisk resonanstomografi (MR) på patienter som har denna enhet implanterad. MR kan inducera ström i implanterade elektroder, vilket kan leda till att vävnaden skadas och till induktion av takyarytmier. Kronisk repositionering eller avlägsnande Det kan vara svårt att flytta eller avlägsna elektroder efter kronisk användning, på grund av fibrotisk vävnad. Returnera alla borttagna elektroder eller elektroddelar till Medtronic. Om en elektrod måste tas bort eller placeras om, iakttag stor försiktighet. Om elektroden avlägsnas kan det medföra att delar av endokardiet, en klaff eller en ven slits bort. Elektrodens skarvar kan skiljas åt, så att elektrodspetsen och en frilagd ledning lämnas kvar i hjärtat eller i en ven. Kronisk omplacering kan påverka lågtröskelegenskaperna hos steroidavgivande elektroder negativt. Isolera elektroder som inte används, för att undvika överföring av elektriska signaler. Om en elektrod har gått av ska den återstående elektrodänden isoleras och elektrodkroppen sutureras till angränsande vävnad. 5 Komplikationer Möjliga komplikationer De möjliga komplikationer som förknippas med användning av transvenösa elektroder och stimuleringssystem inbegriper, men är inte begränsade till, följande händelser: acceleration av takyarytmier (orsakade av enheten) luftemboli blödning avstötningsreaktioner inklusive lokal vävnadsreaktion hjärtdissektion perforation av hjärtat hjärttamponad kronisk nervskada konstriktiv perikardit dödsfall migration av enheten endokardit erosion kraftig fibrotisk vävnadstillväxt extrusion flimmer eller andra arytmier vätskeackumulering bildning av hematom/serom eller cystor hjärtblock hjärt- eller venväggsruptur hemotorax infektion keloidbildning nötning eller avbrott på elektroden migration/dislokation av elektroden dödsfall på grund av oförmåga att avge terapi muskel- och/eller nervstimulering myokardskada myokardretning myopotential avkänning utgjutning i perikardiet gnidskador i perikardiet pneumotorax dålig anslutning mellan elektrod och enhet, vilket kan leda till oversensing (överdetektion), undersensing (underdetektion) eller utebliven behandling tröskelförhöjning trombos trombotisk emboli vävnadsnekros klaffskador (speciellt i ömtåliga hjärtan) venös ocklusion venös perforation Andra möjliga komplikationer som hänförs till användning av elektroden är bland annat följande tillstånd: isoleringsfel brott på elektrodkabeln eller elektrodpolen 6 Anvisningar för användning Det är läkarens ansvar att korrekta kirurgiska metoder och steriltekniker används. Följande beskrivning tillhandahålls enbart som information. Vissa implantationstekniker varierar efter läkarens preferenser och patientens anatomi eller fysiska tillstånd. Varje läkare måste värdera informationen i anvisningarna efter sin medicinska utbildning och erfarenhet. Implantationen omfattar vanligen följande steg: Öppna förpackningen Föra in elektroden 5

6 Placering av elektroden Utföra elektriska mätningar och mätningar av defibrilleringseffektivitet Förankring av elektroden Anslutning av elektroden Placering av enheten och elektroden i fickan 6.1 Öppna förpackningen Öppna den sterila förpackningen och inspektera elektroden enligt instruktionerna: 1. Öppna den sterila förpackningen och packa upp elektroden med tillbehör i det sterila fältet. 2. Vidga skåran i det skivformade hullingskyddet i elektrodens distala ände och ta försiktigt bort det från elektroden. 3. Inspektera elektroden. Elektroder som är kortare än 85 cm ska ha 1 förankringshylsa på elektrodkroppen. Elektroder som är 85 cm eller längre ska ha 2 förankringshylsor på elektrodkroppen. 4. Elektroden är förpackad med en införd styrtråd och en styrtrådsguide fäst vid kontaktstiftet. Användning av styrtrådsguide är valfritt. En fastsatt styrtrådsguide kan avlägsnas genom att den försiktigt dras bort. Fäst en styrtrådsguide genom att försiktigt trycka på den på kontaktstiftet så långt det går (Figur 1). Figur 1. Figur 2. Obs! Vissa anatomiska avvikelser som thoraxapertursyndrom kan även orsaka klämning med brott på elektroden som följd. Undvik metoder som kan skada elektroden om ingång via nyckelbenet används. Införande under nyckelbenet ska göras så långt lateralt som möjligt för att undvika att elektrodkroppen kläms mellan nyckelbenet och första revbenet (Figur 2). 1 Förslag på ingångsställe Tvinga inte in elektroden med våld om införandet möter betydande motstånd. Använd inte tekniker som innebär att patientens ställning justeras för att underlätta elektrodens passage. Om ett motstånd känns rekommenderas det att försöka med ett annat venöst ingångsställe. 2. För in den avsmalnande änden av en venhake i den öppnade venen och skjut försiktigt in elektrodspetsen under venhaken och in i venen (Figur 3). Observera: En perkutan introducer (PLI) kan användas för att underlätta införandet. Ytterligare anvisningar finns i den tekniska manual som medföljer respektive perkutan elektrodintroducer. Figur Föra in elektroden Obs! Hantera elektroden försiktigt under införandet. Böj, vik eller sträck inte elektroden kraftigt. Använd inte kirurgiska instrument för att greppa elektroden eller kontaktstiften. För in elektroden med följande tekniker: 1. Välj ett ingångsställe för elektroden. Elektroden kan föras in genom venotomi via flera olika venösa vägar, inklusive höger eller vänster vena cephalica eller vena jugularis externa eller interna. Vena cephalica bör användas närhelst det är möjligt för att undvika skador på elektroden i mellanrummet mellan första revbenet och nyckelbenet (thoraxaperturen). 3. För in elektroden i höger förmak med hjälp av en rak styrtråd, som underlättar förflyttningen genom venerna. 6

7 Obs! Hantera styrtrådarna försiktigt: För att undvika skada på elektrod eller kroppsvävnad får inte stor kraft eller kirurgiska instrument användas för att föra in en styrtråd i elektroden. Undvik att böja styrtråden alltför mycket, vik den inte och låt den inte komma i kontakt med blod. Använd en ny styrtråd om blod eller andra vätskor har samlats på den. Upprepade införingar av en styrtråd ökar risken för att blod eller andra vätskor samlas på den och det kan medföra svårigheter att passa in styrtråden i elektroden och kan även orsaka skador på elektroden. 6.3 Placera elektroden rätt Obs! Hantera elektroden försiktigt vid positionering. Elektroden får inte böjas, vikas eller sträckas kraftigt. Använd inte kirurgiska instrument för att greppa elektroden eller kontaktstiften. Placera elektroden enligt följande beskrivning: 1. Efter att elektrodspetsen förts in i förmaket förs elektroden genom trikuspidalisklaffen. Byt ut den raka styrtråden mot en lätt krökt styrtråd för att få större kontroll vid manövrering av elektroden genom trikuspidalisklaffen. Obs! Böj inte styrtrådens distala ände med ett vasst föremål. Styrtråden kan böjas med hjälp av ett sterilt instrument med slät yta (Figur 4). Figur 4. elektrodpoler. Metallföremål, t ex guidetrådar, kan kortsluta en elektrod och en aktiv implanterbar enhet, vilket kan leda till att elektrisk ström leds förbi hjärtat och eventuellt skadar den implanterade enheten och elektroden. Utför slutgiltiga elektriska mätningar av elektrodsystemet för att påvisa tillförlitlig defibrilleringseffektivitet. Utför elektriska mätningar enligt följande beskrivning: 1. Koppla en kirurgisk kabel till elektrodens kontaktstift. En skåra i styrtrådsguiden kan användas för anslutning av en kirurgisk kabel för elektriska mätningar. 2. Använd en testenhet, t.ex. en analysator för stimuleringssystem, för att göra de elektriska mätningarna. Information om användning av testenheten finns i produktdokumentet för denna enhet. Tabell 1. Rekommenderade mätningar vid implantationen (när en programmerare eller analysator för stimuleringssystem används) Nödvändiga mätningar Tröskel för stimuleringssvar (vid 0,5 ms pulsbredd) Stimuleringsimpedans Filtrerad R-vågsamplitud (under sinusrytm) Akut a elektrodsystem Permanent b elektrodsystem 1,0 V 3,0 V Ω Ω 5 mv 3 mv Stighastighet 0,75 V/s 0,45 V/s a <30 dagar efter implantationen. b >30 dagar efter implantationen. Observera: Det kan vara svårt att föra elektrodspetsen genom trikuspidalisklaffen eller chordae tendinae på grund av elektrodkroppens böjlighet. Passagen kan underlättas genom att man vrider elektrodkroppen när spetsen förs in genom klaffen. 2. När elektrodspetsen har passerat in i kammaren kan den krökta styrtråden bytas ut mot en rak. Dra tillbaka styrtråden något för att undvika att använda för stor spetskraft när elektroden placeras i sitt slutliga läge. Minimera risken för perforation genom att undvika kända infarcerade eller tunna väggar. 6.4 Utföra elektriska mätningar och mätningar av defibrilleringens effektivitet Obs! Innan elektriska mätningar och mätningar av defibrilleringens effektivitet genomförs ska alla objekt som är gjorda av ledande material, t ex guidetrådar, tas bort från alla Om de initiala elektriska mätningarna avviker från rekommenderade värden, kan det bli nödvändigt att upprepa testförfarandet 15 min efter slutlig positionering. Initiala elektriska mätningar kan avvika från rekommenderade värden: Initiala impedansvärden kan överskrida testenhetens mätkapacitet och ge ett felmeddelande. Värdena beror på elektrodtypen, den implanterbara enhetens inställningar, hjärtvävnadens tillstånd och läkemedelsinteraktioner. Om de elektriska mätningarna inte stabiliseras på acceptabla nivåer kan det bli nödvändigt att flytta elektroden och upprepa testförfarandet. Upplivning med extern defibrillator ska utföras om det implanterade elektrodsystemet inte kan avbryta kammarflimmer, så att morbiditet och mortalitet hos patienterna hålls så låga som möjligt. Det ska gå minst 5 min mellan kammarflimmerinduktioner. Mer information om elektriska mätningar finns i produktdokumentationen som medföljer testenheten. 7

8 6.5 Förankring av elektroden Obs! Iakttag försiktighet vid förankring av elektroden. Använd endast icke-resorberbara suturer. Försök inte avlägsna eller skära av förankringshylsan från elektrodkroppen. Se till att elektrodspetsen inte rubbas ur sitt läge medan elektroden förankras. Dra inte åt suturer så hårt att de skadar venen, elektroden eller förankringshylsan (Figur 5). Bind inte en sutur direkt kring elektrodkroppen (Figur 5). Figur 5. Förankra elektroden med hjälp av alla 3 spåren enligt följande beskrivning: Observera: Förankringshylsorna innehåller ett röntgentätt ämne som tillåter visualisering av förankringshylsan på standardröntgen, vilket kan underlätta uppföljningsundersökningar. 1. Placera den distala förankringshylsan mot eller nära venen. 2. Fixera förankringshylsan i elektrodkroppen genom att binda en sutur hårt i vart och ett av de tre spåren (Figur 6). Figur Anslutning av elektroden Anslut elektroden till en implanterbar enhet enligt följande beskrivning: 1. Ta försiktigt bort styrtråden och styrtrådsguiden. Fatta ett ordentligt tag om elektroden precis under kontaktstiftet när styrtråden och styrtrådsguiden avlägsnas, så att elektroden inte rubbas. 2. Stick in elektrodkontakten i elektrodens kontaktblock. Anvisningar för elektrodanslutningar finns i produktdokumentationen till den implanterbara enheten. 6.7 Placering av enheten och elektroden i fickan Obs! Var försiktig vid placering av enheten och elektroderna i fickan. Se till att elektrodkablarna inte ligger i en spetsig vinkel mot enheten. Grip inte elektroden eller enheten med kirurgiska instrument. Se till att det inte bildas öglor på elektroden. Om elektroden lindas kan elektrodkroppen vridas, vilket kan göra att elektroden rubbas (Figur 7). Figur 7. Placera enheten och elektroderna i fickan enligt följande beskrivning: 1. För att förhindra att elektrodkroppen vrider sig på ett oönskat sätt ska överskottselektrod lindas upp runt enheten (Figur 8). Figur Använd ytterligare minst en sutur i en av skårorna för att göra fast förankringshylsan och elektrodkroppen vid fascian. 4. En andra förankringshylsa medföljer elektroder som är 85 cm eller längre. För abdominala implantat ska den överflödiga delen av elektrodkroppen (exempelvis en böj för att minska spänningen) placeras alldeles proximalt om den första förankringshylsan. Därefter kan den andra förankringshylsan lätt sutureras fast kring elektrodkroppen och vid fascian för att hålla böjen på plats. Detta förfarande hjälper till att isolera veningångsstället från spänningar i den proximala änden av elektrodkroppen. 5. En extra förankringshylsa med inskuren skåra kan användas i enhetsfickan för att förankra överskottselektroden. Fäst först förankringshylsan vid elektrodkroppen. Vänd sedan skåran mot fascian och fäst därefter förankringshylsan i fascian med suturer. 2. Placera enheten och elektroderna i fickan. 3. Kontrollera innan fickan sluts effektiviteten för avkänning, stimulering, elkonvertering och defibrillering. 8

9 6.8 Utvärdering efter implantation Efter implantationen ska patientens EKG övervakas tills patienten skrivs ut. Om en elektrod rubbas ur sitt läge sker detta vanligen kort efter operationen. Vi rekommenderar kontroll av korrekt elektrodplacering genom röntgen och tagning av stimulerings-/avkänningströsklar före utskrivning från sjukhuset, 3 månader efter implantationen och var 6:e månad därefter. I händelse av dödsfall ska alla implanterade elektroder och enheter explanteras och returneras till Medtronic tillsammans med en ifylld produktinformationsrapport. Ring lämpligt telefonnummer på pärmens baksida vid frågor om produktens hantering. Tabell 2. Specifikationer (nominella) (fortsättning) Parameter Elektrodintroducer (rekommenderad storlek) utan guidetråd: med guidetråd: Figur A elektrodkomponenter Modell 6944A 3,0 mm (9,0 French) 3,5 mm (10,5 French) 7 Specifikationer (nominella) 7.1 Detaljerad beskrivning av enheten Tabell 2. Specifikationer (nominella) Parameter Typ Läge Fixering Längd Modell 6944A Fyrpolig Kontakter Unipolär (2): DF-1 Bipolär: Höger kammare Hullingförsedd cm IS-1 Material Ledare: MP35N spole MP35N kablar av kompositmaterial Isolering: Överdrag: Spetselektrod (stimulering/avkänning): Ringelektrod (stimulering/avkänning): RV/SVC-spolar: DF-1-kontaktstift: IS-1-kontaktstift och ring: Silikon Polyuretan Titannitridbelagd (TiN) platinalegering Platinapläterat tantal Rostfritt stål Rostfritt stål Steroid Typ: Dexametasonacetat Titannitridbelagd (TiN) platinalegering Ledarresistanser Mängd: Steroidbindemedel: Stimulering (unipolär): Stimulering (bipolär): Defibrillering: Dexametasonnatriumfosfat 1,0 mg max. (kombinerad) Silikon 4,5 Ω (65 cm) 44,5 Ω (65 cm) Diametrar Elektrodkropp: 2,7 mm Spets: <1,2 Ω (65 cm) 2,7 mm 1 Spetselektrod; ytstorlek: 2,5 mm 2 2 Ringelektrod; ytstorlek: 17 mm 2 3 RV-spolelektrod; längd: 57 mm; ytstorlek: 585 mm 2 ; elektriskt skuggområde: 483 mm 2 4 SVC-spolelektrod; längd: 80 mm; ytstorlek: 819 mm 2 ; elektriskt skuggområde: 677 mm 2 5 Avstånd mellan spets och ring: 8 mm 6 Avstånd mellan spetselektrod till distal RV-spole: 12 mm 7 Förankringshylsa; elektroder som är 85 cm eller längre har 2 förankringshylsor 8 DF-1-kontakt (blått band): kontaktstiftet är kompatibelt med SVC-spolelektroden 9

10 9 DF-1-kontakt (rött band): kontaktstiftet är kompatibelt med RV-spolelektroden 10 IS-1 BI-kontakt: kontaktstiftet är kompatibelt med spetselektroden och kontaktringen är kompatibel med ringelektroden 8 Medtronic Friskrivning från ansvar I det bifogade dokumentet om friskrivning från ansvar finns mer information om ämnet. Tabell 3. Förklaring av symboler på förpackningens etiketter (fortsättning) Symbol Förklaring OBS! Tillverkningsdatum 9 Service Medtronic har ytterst kvalificerade representanter och tekniker över hela världen som kan stå till tjänst och, på begäran, utbilda behörig sjukvårdspersonal i användningen av Medtronic-produkter. Medtronic har även en professionell stab som produktanvändare kan konsultera i tekniska frågor. Ytterligare information kan lämnas av Medtronic eller fås genom att ringa eller skriva till Medtronic på det telefonnummer eller den adress som anges på pärmens baksida. 10 Förklaring av symboler på förpackningsetiketten Se förpackningsetiketterna för de symboler som gäller denna produkt. Tabell 3. Förklaring av symboler på förpackningens etiketter Symbol Förklaring Conformité Européenne (Europeisk standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer rådets direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation. Använd inte om förpackningen är skadad Får ej återanvändas Övre temperaturgräns Öppna här Steriliserad med etylenoxid Tillverkare Får användas till och med Serienummer Beställningsnummer Lotnummer Förpackningens innehåll Produktdokumentation Tillbehör Innerdiameter Elektrod Elektrodlängd Transvenös elektrod med två defibrilleringselektroder Stimulering EC REP Auktoriserad representant inom EG Se bruksanvisning Avkänning 10

11 Tabell 3. Förklaring av symboler på förpackningens etiketter (fortsättning) Symbol Förklaring Defibrillering Hullingförsedd Steroidavgivande Elektrodintroducer Elektrodintroducer med guidetråd 11

12

13

14 Tillverkare Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Tel Fax Auktoriserad EG-representant för Medtronic Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Tel Fax Huvudkontor för Europa/Afrika/Mellanöstern Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Tel Fax Australien Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Tekniska manualer: Medtronic, Inc M941185A009B *M941185A009*

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP Steroidavgivande med dexametasonacetat och dexametason-natriumfosfat, fyrpolig skruvelektrod för kammare med RV/SVC-defibrilleringsspolar Teknisk manual 0123 2001 Följande

Läs mer

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven.

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven. ATTAIN ABILITY 4196 Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven Teknisk manual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, hullingförsedd, transvenös kammarelektrod Teknisk manual 0123 2001 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

ATTAIN PERFORMA S 4598

ATTAIN PERFORMA S 4598 ATTAIN PERFORMA S 4598 Steroidavgivande, fyrpolig transvenös stimuleringselektrod för hjärtven, OTW Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

SPRINT FIDELIS 6949 Steroidavgivande, fyrpolig skruvelektrod för kammare med defibrilleringsspolar på RV/SVC. Teknisk manual

SPRINT FIDELIS 6949 Steroidavgivande, fyrpolig skruvelektrod för kammare med defibrilleringsspolar på RV/SVC. Teknisk manual SPRINT FIDELIS 6949 Steroidavgivande, fyrpolig skruvelektrod för kammare med defibrilleringsspolar på RV/SVC Teknisk manual 2004 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Medtronic, Sprint Fidelis,

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

SELECTSECURE 3830. Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, transvenös förmaks-/kammarelektrod med fast skruv, som förs in via en kateter

SELECTSECURE 3830. Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, transvenös förmaks-/kammarelektrod med fast skruv, som förs in via en kateter SELECTSECURE 3830 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, transvenös förmaks-/kammarelektrod med fast skruv, som förs in via en kateter Teknisk manual 0123 2003 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: OMNIFLOW II KÄRLPROTES - 1 - STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK... 1 Beskrivning:... 1 Indikationer för användning:... 1 Lagring:... 1 Varning:... 1 Teknisk information/försiktighet:... 2 Kontraindikationer:...

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

CELLPLEX TCP SYNTETISKT SPONGIÖST BEN 129257-9

CELLPLEX TCP SYNTETISKT SPONGIÖST BEN 129257-9 SV CELLPLEX TCP SYNTETISKT SPONGIÖST BEN 129257-9 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) - Chinese (sch) Türkçe

Läs mer

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE MEDICINSKA PROCEDURER OCH EMI för implanterbara cardioverter-defibrillatorer och defibrillatorer med hjärtresynkroniseringsterapi Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI för MR-villkorliga implanterbara elektroniska hjärtenheter Manual för sjukvårdspersonal 0123 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm PATIENTINFORMATIONSHÄFTE Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm Innehåll Inledning 1 Bukaortans anatomi 3 Vad är ett aneurysm? 4 Vilka symptom förknippas med 5 Vilka riskfaktorer

Läs mer

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI)

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) Implantationsmanual 2008 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal REVEAL LINQ Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Manual för sjukvårdspersonal 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic

Läs mer

Interna fixeringsanordningar i metall 150848-0

Interna fixeringsanordningar i metall 150848-0 Interna fixeringsanordningar i metall 150848-0 Följande språk ingår i detta paket: Svenska (sv) För ytterligare språk ska du besöka vår webbplats på www.wmt.com. Klicka sedan på alternativet Prescribing

Läs mer

GRAVITY SUTURANKARSYSTEM AV TITAN 152019-0

GRAVITY SUTURANKARSYSTEM AV TITAN 152019-0 SV GRAVITY SUTURANKARSYSTEM AV TITAN 152019-0 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Läs mer

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR)

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Active Can,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Erbitux 2 mg/ml infusionsvätska, lösning Cetuximab Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket:

INSTRUMENT 137181-1. Följande språk ingår i detta paket: INSTRUMENT 137181-1 SV Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueras av:

Läs mer

OSTEOSET XR BEnfyllnadSmEdEl

OSTEOSET XR BEnfyllnadSmEdEl SV Svenska (sv) M OSTEOSET XR BEnfyllnadSmEdEl 150841-0 följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka sedan på alternativet Prescribing Information

Läs mer

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim

NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NuSeal 100 Kirurgiskt vävnadslim NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Läs mer

141906-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk)

141906-2. English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe (tk) VALOR TM SPIKSYSTEM FÖR ANKELLÄKNING 141906-2 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 -Chinese (sch) Türkçe

Läs mer

EVOLVE TRIAD SYSTEM 146884-2

EVOLVE TRIAD SYSTEM 146884-2 SV EVOLVE TRIAD SYSTEM 146884-2 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Förskrivningsinformation. För mer

Läs mer

Monterings- och installationsrutiner

Monterings- och installationsrutiner Monterings- och installationsrutiner för Pall filterpatroner av farmaceutisk kvalitet 1. Inledning Följande rutiner måste följas vid installation av Palls filterpatroner av farmaceutisk kvalitet. Läs instruktionerna

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI.

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI. SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI Teknisk manual 0123 2008 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: CapSureFix,

Läs mer

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare

Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare Bruksanvisning. LIV Linde Integrated Valve mobilt system för administration av MEDICINSK LUFT AGA. Linde: Living healthcare 02 Bruksanvisning LIV MEDICINSK LUFT AGA Innehåll. 1. Förord...3 2. Beskrivning

Läs mer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL XT 9529 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China.

Model T50. Voltage/Continuity Tester. Bruksanvisning. PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Model T50 Voltage/Continuity Tester Bruksanvisning PN 2438510 May 2005 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Symbolbeskrivning: Varningstext Utförs med stor försiktighet. Varning

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE PYROGEN Ångsteriliserad Får ej användas om förpackningen har öppnats eller

STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE PYROGEN Ångsteriliserad Får ej användas om förpackningen har öppnats eller Bead Block STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE PYROGEN Ångsteriliserad Får ej användas om förpackningen har öppnats eller Svenska är skadad BESKRIVNING: Bead Block innehåller en rad noggrant kalibrerade

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

ANELÄK Kirurgisk diatermi

ANELÄK Kirurgisk diatermi 1 (7) ANELÄK Kirurgisk diatermi Åtgärder före användning: För operationssjuksköterska gäller att före operationen: 1) Kontrollera att kabelisoleringen och kabelkontakter är oskadade samt i de fall isoleringen

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor Teknisk manual 0123 2009 Följande lista innehåller

Läs mer

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR

VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR VANTAGE TRÅDLÖST INDIREKT OFTALMOSKOP ANVISNINGAR LÄS IGENOM OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR NOGA INNEHÅLL 1. Symboler 2. Varningar och försiktighetsåtgärder 3. Miljö 4. Beskrivning av produkten 5. Isättning/byte

Läs mer

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE

Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE Bruksanvisning i orginal Instruktionsbok DeLaval propellerfläkt PFE - 0906 - Innehållsförteckning DeLaval propellerfläkt PFE... 3 Allmän beskrivning... 3 Ventilationsfläktar för alla behov... 3 Aerodynamiskt

Läs mer

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto. Patientinformation 1 Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto Patientinformation Innehållsförteckning Orsaker till förmaksflimmer 5 Symtom 7 Tre typer av förmaksflimmer 7 Behandling av förmaksflimmer 8 Förmaksflimmer

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk.

Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Patientinformation. Linde: Living healthcare 02 Medicinsk syrgas för Hortons huvudvärk. Till dig som fått medicinsk syrgas för behandling av Hortons huvudvärk. Den

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING SVENSKA ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten

Läs mer

Bruksanvisning 2010-10-11. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001007

Bruksanvisning 2010-10-11. Optimal Evakueringslakan. Artikelnummer bruksanvisning: 95-001007 Bruksanvisning 2010-10-11 Optimal Evakueringslakan Artikelnummer bruksanvisning: 95-001007 1 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Introduktion 4 Produktbeskrivning och prestanda 7 Uppackning

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord.

Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Föreläsning 2 Mer om skyddsjord. Tänk dig en tvättmaskin som står på gummifötter. Ytterhöljet är en typisk utsatt del. Om fasen pga ett isolationfel kommer i beröring med ytterhöljet får hela tvättmaskinen

Läs mer

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR)

VIRTUOSO VR D164VWC. Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) VIRTUOSO VR D164VWC Implanterbar enkammar-cardioverterdefibrillator med kammarterapi, OptiVol -vätskeövervakning och Conexus -telemetri (VVE-VVIR) Implantationsmanual 0123 2006 Följande lista innehåller

Läs mer

Implanterbar elektrod

Implanterbar elektrod 355403-228 MR Conditional FINELINE II STEROX.book Page 1 Friday, May 15, 2015 12:17 AM ANVÄNDARHANDBOK FINELINE II STEROX Implanterbar elektrod 4456/4457/4458/4459/4479/4480 355403-228 MR Conditional FINELINE

Läs mer

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33

Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Käyttöopas 2 Bruksanvisning 8 Bruksanvisning 14 Betjeningsvejledning 20 Пособие по эксплуатации 26 Instruction Guide 33 Tack för att du valt Innotek. Genom konsekvent användning av våra produkter kan du

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

EVOLVE TRIAD BENSKRUVAR 150874-0

EVOLVE TRIAD BENSKRUVAR 150874-0 SV Svenska (sv) EVOLVE TRIAD BENSKRUVAR 150874-0 Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.wmt.com för ytterligare språk. Klicka därefter på alternativet Förskrivningsinformation. För

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN Porcilis PCV M Hyo, injektionsvätska, emulsion för svin 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En dos (2 ml) innehåller: Aktiva

Läs mer

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone

Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE. Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone Bruksanvisning STUDIO CONDENSER MICROPHONE Dual-Diaphragm Studio Condenser Microphone 2 STUDIO CONDENSER MICROPHONE C-3 Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Varning Uttag markerade med symbolen

Läs mer

Splitsning av flätade linor gjorda av polyester eller nylon.

Splitsning av flätade linor gjorda av polyester eller nylon. Denna splits är inte lämplig för dubbelflätade linor vars styrka enbart beror på styrkan i kärnan. Öglesplitsen används för att placera en permanent ögla i änden av ett rep, i allmänhet för förtöjning

Läs mer

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A

KEELERS C-HANDTAG LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA 13B 13A KEELERS C-HANDTAG 13A 13B LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGA Keelers C-handtag Läs detta instruktionsavsnitt noga innan du använder din Keelerprodukt. För såväl din egen som dina kunders säkerhets skull

Läs mer

Mikro-Tip kombinationskateter med tryckvolymgivare (P-V) Bruksanvisning EJ STERIL PRODUKT. Sensors.Systems.Solutions.

Mikro-Tip kombinationskateter med tryckvolymgivare (P-V) Bruksanvisning EJ STERIL PRODUKT. Sensors.Systems.Solutions. Internationellt huvudkontor Millar Instruments, Inc. 6001-A Gulf Freeway Houston, Texas 77023-5417 USA Telefon: 832-667-7000 eller 800-669-2343 (i USA) Fax: 832-667-7001 E-post: info@millarmail.com Webbsida:

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw

Varning. Innehållsförteckning. Varning. VIKTIGA UPPGIFTER Anteckna utrustningens modell- och serienummer nedan. 2 Sw Tack för att du har köpt denna Pioneer-produkt. Läs igenom bruksanvisningen så att du lär dig hantera den här modellen på ett säkert och korrekt sätt. Spara och förvara bruksanvisningen så att du lätt

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

SSMFS 2012:5. Bilaga 1 Ansökan om tillstånd

SSMFS 2012:5. Bilaga 1 Ansökan om tillstånd Bilaga 1 Ansökan om tillstånd En ansökan om tillstånd ska ställas till Strålsäkerhetsmyndigheten och innehålla uppgifter om: 1. Sökandens namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Version Nr 2.0 Datum 08.12.2015 Ersätter version 1.0 Datum 03.09.2013 Ref. RMP Version nr 4.0 19-08-2013 Huvudutbildningsmaterial EU Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar 1 Innehåll 1. Läkarens

Läs mer

Så fungerar en NOAQ boxvall Tätande del Förankrande del Dämmande del Gör så här: 1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp

Så fungerar en NOAQ boxvall Tätande del Förankrande del Dämmande del Gör så här: 1. Inspektera den sträcka där boxvallen ska byggas upp Bruksanvisning NOAQ Boxvall BW50 1 (6) En NOAQ Boxvall är en självförankrande mobil skyddsvall mot översvämningar. NOAQ Boxvall BW50 dämmer vatten till en höjd av 50 cm. Genom att en boxvall är så lätt

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Troubleshooting guide TC models

Troubleshooting guide TC models batteriet laddas upp var tredje månad till dess att batteriindikatorn visar att det är fulladdat. Laddningen kan genomföras på något av följande sätt: 1. Placera gräsklipparen på basstationen för laddning.

Läs mer

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD)

ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) ADAPTA ADD01 Tvåkammarpacemaker (DDD) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Adapta, Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voltaren Ophtha 1 mg/ml ögondroppar, lösning, endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En endosbehållare (0,3 ml) innehåller

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Efedrin Stragen 3 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta efedrinhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren Efedrin Stragen 3 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta efedrinhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Efedrin Stragen 3 mg/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta efedrinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO

Installationsanvisning. Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Installationsanvisning Version 3 Gäller för: echolog echolog I/O-modul echolog GIO Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Echolog... 1 1.2 Versioner... 2 2 I/O-modul 3 2.1 Fastsättning... 4 2.2 Elmätare...

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones

Bruksanvisning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4. 2 Matched Studio Condenser Microphones Bruksanvisning SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 2 Matched Studio Condenser Microphones 2 SINGLE DIAPHRAGM CONDENSER MICROPHONES C-4 Bruksanvisning Viktiga säkerhetsanvisningar Varning Uttag markerade

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer