REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal"

Transkript

1 REVEAL LINQ Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Manual för sjukvårdspersonal

2 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. CareLink, Medtronic, Medtronic CareLink, Reveal, Reveal LINQ, TUNA

3 1 Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI 1.1 Inledning Denna manual är avsedd för läkare och annan sjukvårdspersonal som behandlar patienter med en Reveal LINQ införbar hjärtmonitor från Medtronic. Gå till Medtronic Manual Library på om du vill läsa manualen online eller ladda ned den. Avsnittet om varningar, försiktighetsåtgärder och vägledning för läkare som genomför medicinska procedurer i det här dokumentet är användbart för sjukvårdspersonal som genomför medicinska procedurer på patienter med ett införbart hjärtmonitorsystem från Medtronic och som rådgör med patienternas hjärtläkare. Detta avsnitt innehåller varningar, försiktighetsåtgärder och vägledning om medicinska behandlingar och diagnostiska procedurer som allvarligt kan skada en Reveal LINQ-patient, störa en införbar hjärtmonitor (enhet) från Reveal LINQ eller permanent skada enheten. Avsnittet om varningar, försiktighetsåtgärder och vägledning om elektromagnetisk störning (EMI) i det här dokumentet innehåller försiktighetsåtgärder och annan information om EMI som berör patienterna i deras vardag. Sjukvårdspersonal kan gå igenom informationen tillsammans med patienten och använda den som referens i samband med konsultationer efter en procedur. Om du har frågor om ovanliga eller nya medicinska procedurer eller funderar över möjliga EMI-scenarier vid behandlingen av Reveal LINQ-patienter, vilka inte tas upp i denna manual, kan du kontakta Medtronic på något av följande sätt: I USA kontaktar du en Medtronic-representant eller Medtronic Technical Services på eller Du kan även kontakta Medtronic Patient Services på Utanför USA ska en Medtronic-representant kontaktas. Viktig information om andra enheter finns implanterade: Om Reveal LINQ-patienten har en implanterad pacemaker eller defibrillator kan den automatiska detektionen av arytmiepisoder i Reveal LINQ-enheten påverkas av den stimulerade hjärtrytmen. För att minska risken för att programmeringshuvudet till CareLink-programmeraren från Medtronic och telemetri stör en pacemaker eller defibrillator ska den patientstyrda aktivatorn eller programmeringshuvudet inte hållas direkt över en implanterad enhet som inte har tillverkats av Medtronic när Reveal LINQ-programmerarens applikation är aktiv. 1.2 Varningar, försiktighetsåtgärder och vägledning för läkare som genomför medicinska procedurer på Reveal LINQ-patienter Påverkan från medicinsk utrustning på Reveal LINQ-enhetens funktion varierar avsevärt beroende på vilken typ av utrustning och vilka energinivåer som används. I situationer där det finns kända risker ska den sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens Reveal LINQ-enhet avläsa enheten och spara de data den innehåller innan en medicinsk procedur genomförs som kan påverka enhetsdata. Efter en medicinsk procedur och så snart det passar patienten och läkaren ska patientens Reveal LINQ-enhet funktionstestas av ansvarig sjukvårdspersonal. Följande underavsnitt innehåller varningar, försiktighetsåtgärder och vägledning för sjukvårdspersonal som genomför medicinska procedurer på Reveal LINQ-patienter Ablation (RF-ablation eller mikrovågsablation) Ablation är en kirurgisk teknik med vilken radiofrekvens- (RF) eller mikrovågsenergi används för att förstöra celler genom att skapa värme. Ablation kan tillfälligt påverka Reveal LINQ-enhetens datainsamling, orsaka elektrisk nollställning eller skada enheten. För att undvika sådana effekter gäller följande försiktighetsåtgärder: Ablationsutrustningen får inte komma i direkt kontakt med Reveal LINQ-enheten. Använd korta, intermittenta och oregelbundna pulser på lägsta kliniskt lämpliga energinivåer. 3

4 Om en elektrisk nollställning inträffar ska den sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens Reveal LINQ-enhet vid behov omprogrammera enhetens parametrar Diagnostisk radiologi (röntgen, mammografi, datortomografi och fluoroskopi) Vanligtvis är den ackumulerade dosen från diagnostisk radiologi, t.ex. från bröströntgen, inte tillräcklig för att skada Reveal LINQ-enheten. Om enheten inte direkt utsätts för strålen finns det ingen risk för att störning med enhetens funktion ska inträffa. Nedanstående försiktighetsåtgärder gäller dock för mammografi, datortomografi (om enheten befinner sig direkt i datortomografens stråle) och vissa former av fluoroskopi med hög intensitet. Mammografi Mammografi innebär att man pressar samman bröstet mellan två plattor för att ta röntgenbilder i olika vinklar. Om Reveal LINQ-enheten mellan plattorna manipuleras eller utsätts för påfrestningar i sidled under mammografiundersökningen kan det orsaka vävnadstrauma, kärltrauma eller smärta, eller påverka enhetens avkänningsförmåga. Innan ett mammografibesök bokas in ska hjärtläkaren och mammografiläkaren väga potentiella risker mot fördelar och utvärdera andra diagnostiska alternativ. Se till att Reveal LINQ-enhetens ficka och snitt har fått tillräckligt med tid att läka innan mammografiundersökningen genomförs för att minimera den manipulation av enheten eller påfrestning i sidled som en mammografiundersökning kan innebära. Datortomografi En datortomografiundersökning är en datoriserad undersökning vid vilken tvådimensionella röntgenbilder används för att skapa en tredimensionell röntgenbild. Om patienten genomgår datortomografi och om Reveal LINQ-enheten exponeras för datortomografens stråle kan överdetektion uppträda under den tid som enheten befinner sig i strålen. Fluoroskopi Fluoroskopi är en röntgenundersökning som gör det möjligt att se inre organ i rörelse genom att skapa en videobild. Liknande störning som den för datortomografi kan observeras vid vissa former av fluoroskopi med hög intensitet Diagnostiskt ultraljud Diagnostiskt ultraljud är en bildåtergivningsteknik som används för att visualisera muskler och invärtes organ, deras storlek, struktur och rörelse samt eventuella patologiska lesioner. Det används även för fosterövervakning och för att detektera och mäta blodflöde. Diagnostiskt ultraljud, t.ex. ekokardiogram, utgör ingen risk för elektromagnetisk störning Behandling med diatermi (inklusive terapeutiskt ultraljud) Diatermi är en behandling som omfattar terapeutisk upphettning av kroppsvävnader. Diatermibehandlingar omfattar högfrekvens-, kortvågs- och mikrovågsultraljud samt terapeutiskt ultraljud. Med undantag för terapeutiskt ultraljud får inga typer av diatermi användas hos Reveal LINQ-patienter. Diatermibehandlingar kan orsaka allvarlig kroppsskada eller skada Reveal LINQ-enheten. Vid terapeutiskt ultraljud används ultraljud med högre energi än diagnostiskt ultraljud för uppvärmning eller agitation i kroppen. Terapeutiskt ultraljud kan användas om behandlingen utförs med ett avstånd på minst 15 cm (6 in) mellan applikatorn och Reveal LINQ-enheten. Kontakta Medtronic om du har frågor som gäller särskilda patienttillstånd och användningen av diatermi Elektrokirurgi Elektrokirurgi (inklusive diatermi, elektrokirurgisk diatermi och Medtronic Advanced Energy-teknik för kirurgisk incision) är en procedur där en elektrisk prob används för att kontrollera blödning, skära i vävnad eller avlägsna oönskad vävnad. Elektrokirurgi kan tillfälligt påverka Reveal LINQ-enhetens datainsamling, orsaka elektrisk nollställning eller skada enheten. För att undvika sådana effekter gäller följande försiktighetsåtgärder: Den elektrokirurgiska utrustningen får inte komma i direkt kontakt med Reveal LINQ-enheten. Använd korta, intermittenta och oregelbundna pulser på lägsta kliniskt lämpliga energinivåer. Om en elektrisk nollställning inträffar ska den sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens Reveal LINQ-enhet vid behov omprogrammera enhetens parametrar. 4

5 1.2.6 Extern defibrillering och elkonvertering Extern defibrillering och elkonvertering är behandlingar som avger en elektrisk stöt till hjärtat för att omvandla en onormal hjärtrytm till en normal rytm. Hjärtenheter från Medtronic är utformade för att tåla exponering för extern defibrillering och elkonvertering. Det är sällsynt med skador på en hjärtenhet på grund av extern stöt, men sannolikheten ökar med ökade energinivåer. Använd lägsta möjliga kliniskt lämpliga energi. Placera inte defibrilleringsplattor direkt över Reveal LINQ-enheten och försök undvika att ha enheten mellan plattorna vid defibrillering. Defibrillering kan leda till vävnadsskada, nollställning av enheten eller förlust av lagrade data. Efter defibrillering och så snart det passar patienten och läkaren ska Reveal LINQ-enheten funktionstestas av ansvarig sjukvårdspersonal. Om en elektrisk nollställning inträffar under extern defibrillering eller elkonvertering ska den sjukvårdspersonal som ansvarar för Reveal LINQ-enheten även omprogrammera enhetens parametrar Hyperbar terapi (inklusive hyperbar oxygenterapi eller HBOT) Hyperbar terapi är medicinsk användning av luft eller 100 % syrgas vid ett tryck över det atmosfäriska trycket. Hyperbara terapier med tryck som överstiger 4 ATA (cirka 30 m eller 100 ft under vattenytan) kan påverka Reveal LINQ-enhetens funktion eller skada enheten. För att undvika eller minska riskerna får Reveal LINQ-patienter inte utsättas för tryck som överstiger 4 ATA Litotripsi Litotripsi är en medicinskt procedur som använder mekaniska stötvågor för att sönderdela stenar i njuren eller gallblåsan. Litotripsi kan ge permanenta skador på Reveal LINQ-enheten, om den befinner sig i stötvågens fokalpunkt. Om litotripsi behövs ska stötvågens fokalpunkt hållas minst 5 cm (2 in) från enheten. Om litotripsi utförs närmare än 5 cm (2 in) från enheten ska Reveal LINQ-enheten funktionstestas av ansvarig sjukvårdspersonal så snart det passar patienten och läkaren Magnetisk resonanstomografi (MR) MR är en typ av medicinsk bildåtergivning som skapar en invändig vy av kroppen med hjälp av magnetfält. Reveal LINQ är en MR-villkorlig enhet. Patienter med en MR-villkorlig enhet kan genomgå en MR-undersökning om vissa kriterier är uppfyllda och om de varningar och försiktighetsåtgärder som ges av Medtronic följs. Om du vill ha mer information om hur MR-undersökningar utförs på en patient med en Reveal LINQ-enhet ska du kontakta patientens hjärtläkare. Du kan även kontakta Medtronic för att få ett exemplar av den tekniska manualen för MR till Reveal LINQ eller få dina frågor besvarade Strålbehandling Om Reveal LINQ-enheten utsätts för terapeutiska nivåer av joniserande strålning (t.ex. sådan som skapas av koboltmaskiner eller linjära acceleratorer som används för behandling av cancer) kan detta utlösa oriktig episoddetektion eller skada data som är lagrade i minnet. Efter strålbehandling och så snart det passar patienten och läkaren ska Reveal LINQ-enheten funktionstestas av ansvarig sjukvårdspersonal. Kumulativa strålningsnivåer över 5 Gy kan ge bestående skada på enheten Strålbehandling Strålbehandling är en cancerbehandling som använder strålning för att kontrollera celltillväxt. Om Reveal LINQ-enheten utsätts för direkta eller spridda neutroner kan en elektrisk nollställning av enheten, fel i enhetens funktion, fel i diagnostiska data eller förlust av diagnostiska data inträffa. För att minska risken för elektrisk nollställning på grund av exponering för neutroner bör strålbehandling med fotoner ges med en energi som är mindre än eller lika med 10 MV. Användning av konventionellt röntgenskydd under strålbehandling skyddar inte enheten från att påverkas av neutronerna. Om fotonenergin överstiger 10 MV rekommenderar Medtronic att den sjukvårdspersonal som ansvarar för Reveal LINQ-enheten avläser enheten direkt efter strålbehandlingen. Om en elektrisk nollställning inträffar ska den sjukvårdspersonal som ansvarar för patientens Reveal LINQ-enhet vid behov omprogrammera enhetens parametrar. Strålbehandling med elektroner som inte skapar neutroner orsakar inte elektrisk nollställning av enheten. 5

6 Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) TENS-behandling (inklusive neuromuskulär elektrisk stimulering eller NMES) är en metod för smärtkontroll som använder elektriska impulser som leds genom huden och stimulerar nerverna. Användningen av TENS-utrustning kan påverka lagrade data i hjärtenheten Transuretral nålablation (Medtronic TUNA -behandling) Transuretral nålablation är ett kirurgiskt ingrepp som används för benign prostatahyperplasi (BPH) där exakt fokuserad radiofrekvensenergi leds så att prostatavävnad avlägsnas. Reveal LINQ-patienter kan på vissa villkor genomgå procedurer som använder TUNA systemet från Medtronic. För att TUNA-proceduren inte ska inverka på Reveal LINQ-enhetens funktion ska returelektroden placeras i ryggslutet eller på nedre extremiteten minst 15 cm(6 in) bort från Reveal LINQ-enheten. 1.3 Varningar, försiktighetsåtgärder och vägledning om elektromagnetisk störning (EMI) för Reveal LINQ-patienter Reveal LINQ hjärtmonitor påverkas inte av de flesta elektriska hushållsapparater. De elektromagnetiska energifälten för vissa elektriska apparater kan dock tillfälligt påverka hjärtmonitorns förmåga att samla in information om patientens hjärta och kan minska den mängd data som sjukhuset har tillgång till och kan analysera. Genom att följa de enkla råden i det här avsnittet kan patienten undvika datainsamlingsproblem som har att göra med elektrisk störning. Eventuell påverkan från elektromagnetiska energifält på hjärtmonitorns data upphör när patienten flyttar sig bort från källan till det elektromagnetiska energifältet. Följande information ges även till patienten i patientmanualen för Reveal LINQ. Hjärtsjuksköterskan eller läkaren rekommenderas att gå igenom den här informationen med Reveal LINQ-patienten. Kontakta en Medtronic-representant vid frågor eller tveksamheter kring EMI Allmänna riktlinjer för patienter Områdesbegränsningar Rådgör med läkare innan du beträder ett område som med skyltar anger att personer med en implanterad hjärtenhet, t.ex. en pacemaker, ICD eller hjärtmonitor, inte äger tillträde. Korrekt jordning av elektriska produkter Undvik störning från elektrisk ström som kan läcka från otillräckligt jordade elektriska produkter och passera genom kroppen genom att vidta nedanstående försiktighetsåtgärder: Kontrollera att alla elektriska produkter är korrekt kopplade och jordade. Kontrollera att alla elektriska försörjningsledningar till simbassänger och bubbelpooler är korrekt installerade och jordade enligt gällande lokala och nationella elektriska föreskrifter Trådlös kommunikationsutrustning Trådlös kommunikationsutrustning omfattar sändare som kan påverka hjärtenheter. När trådlös kommunikationsutrustning används ska den hållas minst 15 cm (6 in) bort från hjärtenheten. Nedan följer exempel på sådan utrustning: Handhållna mobiltelefoner eller sladdlösa telefoner (trådlösa telefoner), tvåvägspersonsökare, handdatorer (PDA), smarta telefoner och mobila enheter för e-post Enheter som aktiveras trådlöst, t.ex. laptop, notebook eller surfplattor, nätverksroutrar, MP3-spelare, läsplattor, spelkonsoler, tv-apparater, DVD-spelare och headset Utrustning för fjärröppning av dörrar och fjärrstart av bilar Använda trådlösa telefoner Hjärtenheter har testats med många typer av tekniker för trådlös telefoni för att säkerställa att de fungerar korrekt när en trådlös telefon används. En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 15 cm (6 in) från antennen till en handhållen trådlös telefon (t.ex. genom att hålla telefonen mot det öra som är längst bort från hjärtenheten). Bär inte telefonen i en ficka över enheten eller i en axelremsväska nära enheten. 6

7 1.3.3 Hushålls- och hobbyapparater med motorer eller andra apparater som kan orsaka EMI Hushålls- och hobbyapparater som har motorer eller som skapar elektromagnetiska energifält kan störa en hjärtenhet. Håll en hjärtenhet minst 15 cm (6 in) bort från följande apparater: Handhållna köksapparater, t.ex. elektriska mixrar Symaskiner och overlockmaskiner Personliga hygienprodukter, t.ex. handhållna hårtorkar med sladd, elektriska rakapparater med sladd, elektriska tandborstar eller ultraljudstandborstar (laddare) eller apparater för ryggmassage Fjärrkontroller till radiostyrda leksaker Tvåvägs-walkie-talkies (under 3 W) I följande avsnitt beskrivs vissa hushålls- och hobbyprodukter som kräver särskilda försiktighetsåtgärder: Induktionshällar En induktionshäll skapar värme genom att använda ett alternerande magnetfält. Håll en hjärtenhet minst 60 cm (24 in) bort från värmezonen när induktionshällen är påslagen. Elektroniska vågar som mäter kroppsfett Användningen av den här typen av våg kan påverka lagrade data i hjärtenheten. UPS (avbrottsfri kraftkälla) upp till 200 ampere En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från en UPS. Om UPS-enheten fungerar med batteri ska avståndet till hjärtenheten vara minst 45 cm (18 in). Elektroniska smådjursstaket eller osynliga staket En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från den dolda tråden och inomhusantennen till elektroniska smådjursstaket eller osynliga staket. Elektriska torkugnar för hemmabruk En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 60 cm (24 in) från en elektrisk torkugn för hemmabruk. Handhållna metalldetektorer En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 60 cm (24 in) från detektoränden. Båtmotorer En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från elektriska trollingmotorer eller bensindrivna båtmotorer. Bärbara elektriska generatorer upp till 20 kw En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från bärbara elektriska generatorer Motordrivna verktyg för hemmabruk De flesta motordrivna verktyg som är avsedda för hemmabruk bör inte påverka hjärtenheter. Tänk på följande självklara riktlinjer: Håll all utrustning i gott skick så att elektrisk stöt undviks. Var noga med att elanslutna verktyg är korrekt jordade (eller dubbelisolerade). Användning av en jordfelsbrytare är en bra säkerhetsåtgärd (utrustningen kostar inte mycket och hindrar ihållande elektrisk stöt). Vissa motordrivna verktyg som är avsedda för hemmabruk kan påverka hjärtenhetens funktion. Överväg följande riktlinjer för att minska risken för störning: Elektrisk inhägnad och handhållna motordrivna verktyg (med sladd och sladdlösa) En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 15 cm (6 in) från sådana verktyg. Lödpistoler och avmagnetiserare En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från dessa verktyg. Bensindrivna verktyg och bensindriven trädgårdsutrustning En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från komponenter till tändsystemet. Stäng av motorn innan justeringar görs. Bilmotorreparation Stäng av bilmotorer innan justeringar görs. När motorn är igång ska en hjärtenhet hållas minst 30 cm (12 in) bort från tändsystemets komponenter. 7

8 1.3.5 Industriutrustning När du har återhämtat dig från Reveal LINQ-införingsproceduren kan du återgå till arbetet, skolan eller dina dagliga rutiner. Om du använder eller arbetar nära högspänningsutrustning, källor med kraftig elektrisk ström, magnetfält eller andra källor till EMI som kan påverka enhetens funktion måste du dock rådgöra med läkaren. Du kan behöva undvika att använda eller arbeta nära följande typer av industriutrustning: Elektriska ugnar som används vid ståltillverkning Induktionsvärmeutrustning och induktionsugnar, t.ex. torkugnar Industrimagneter eller stora magneter, t.ex. sådana som används för ytslipning och i elektromagnetiska kranar Dielektriska värmare som används inom industrin för att värma plast och torka lim inom möbeltillverkning Utrustning för båg- och resistanssvetsning Antenner för utsändning av AM-, FM-, kortvågsradio och tv-stationer Mikrovågssändare. Observera att mikrovågsugnar troligtvis inte påverkar hjärtenheter. Energianläggningar, stora generatorer och överföringskablar. Observera att distributionskablar för lägre spänningar till hem och företag troligtvis inte påverkar hjärtenheter Radiosändare Vid bestämning av ett säkert avstånd mellan antennen på en radiosändare och en hjärtmonitor måste man ta hänsyn till många faktorer, till exempel sändarens effekt, frekvens och antenntypen. Om sändarens effekt är hög eller om antennen inte kan riktas bort från hjärtenheten kan du behöva vara längre bort från antennen. Använd nedanstående riktlinjer för olika typer av radiosändare: Tvåvägs-radiosändare (under 3 W) En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 15 cm (6 in) från antennen. Bärbar sändare (3 till 15 W) En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 30 cm (12 in) från antennen. Kommersiella och statliga sändare monterade i fordon (15 till 30 W) En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 60 cm (24 in) från antennen. Andra sändare (125 till 250 W) En hjärtenhet ska hållas på ett avstånd av minst 2,75 m (9 ft) från antennen. Kontakta en Medtronic-representant om du vill ha mer information om sändareffekter över 250 W Säkerhetssystem Följ nedanstående försiktighetsåtgärder vid passage genom säkerhetssystem: Elektroniska stöldskyddssystem, t.ex. i en butik eller på bibliotek, samt entrékontrollsystem, t.ex. grindar eller avläsare som även omfattar radiofrekvensidentifieringsutrustning Dessa system bör inte påverka en hjärtenhet, men dröj för säkerhets skull inte kvar nära eller luta dig mot sådana system. Gå bara igenom sådana system i normal takt. Säkerhetssystem på flygplatser, i domstolar och fängelser Eftersom säkerhetsscreening har så kort varaktighet är det osannolikt att metalldetektorer (bågar som man passerar genom och handhållna spadar) och skannrar för helkroppsavbildning (kallas även för millimetervågsskannrar och tredimensionella bildåtergivningsskannrar) på flygplatser, i domstolar och fängelser påverkar en hjärtenhet. Följ nedanstående försiktighetsåtgärder om du kommer i kontakt med dessa säkerhetssystem: Bär alltid ID-kortet för hjärtenheten med dig. Visa ID-kortet för säkerhetspersonalen om en hjärtenhet ger utslag på en metalldetektor eller ett säkerhetssystem. Minska risken för tillfällig störning med hjärtenheten när du går igenom säkerhetsscreeningen genom att inte vidröra metallytor runt någon screeningutrustning. Stanna inte och dröj inte kvar i en båge som är avsedd att gå igenom. Gå bara genom bågen i normal takt. Om en handhållen spade används, be säkerhetspersonalen att inte hålla den över eller svänga den fram och tillbaka över hjärtenheten. Om du känner dig tveksam om metoderna för säkerhetsscreening, visa ID-kortet för hjärtenheten för säkerhetspersonal, begär alternativ screening och följ sedan säkerhetspersonalens instruktioner. 8

9

10 Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Australien Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Kanada Medtronic of Canada Ltd 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Kanada Tekniska manualer Europa/Mellanöstern/Afrika Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Medtronic, Inc M955765A009A *M955765A009*

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE MEDICINSKA PROCEDURER OCH EMI för implanterbara cardioverter-defibrillatorer och defibrillatorer med hjärtresynkroniseringsterapi Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI för MR-villkorliga implanterbara elektroniska hjärtenheter Manual för sjukvårdspersonal 0123 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm PATIENTINFORMATIONSHÄFTE Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm Innehåll Inledning 1 Bukaortans anatomi 3 Vad är ett aneurysm? 4 Vilka symptom förknippas med 5 Vilka riskfaktorer

Läs mer

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL XT 9529 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL DX 9528 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET

Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET Karin Åberg Sjukhusfysiker MR karin.a.aberg@akademiska.se MR-SÄKERHET Hur mycket jobbar du med MR? 10 A. Dagligen B. Någon gång i veckan C. Någon gång i månaden D. Aldrig Dagligen 0% 0% 0% 0% Någon gång

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Säkerheten vid mikrovågstorkning

Säkerheten vid mikrovågstorkning Säkerheten vid mikrovågstorkning Mikrovågstorkaggregat har blivit allt vanligare vid reparation av fukt- och vattenskador i byggnaderna. Torkaggregatets funktion bygger på mikrovågsstrålning. Om torkaggregatet

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI.

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI. SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI Teknisk manual 0123 2008 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: CapSureFix,

Läs mer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, hullingförsedd, transvenös kammarelektrod Teknisk manual 0123 2001 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-02-12 33 (34) 32 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART- PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. Modell 2490C Patientmanual MEDTRONIC CARELINK MONITOR Modell 2490C Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och eventuellt i andra länder. Alla övriga varumärken

Läs mer

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter.

Magneter. En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Magneter En magnet har all-d en nord- och en sydände. Magneter används -ll exempelvis kompasser, magnetlås, fästmagneter. Om man lägger en magnetnål på en rörlig hållare ställer nålen in sig i nordsydlig

Läs mer

Säker användning av mobil telefoni och datakommunikation inom Norrbottens Läns Landsting

Säker användning av mobil telefoni och datakommunikation inom Norrbottens Läns Landsting Säker användning av mobil telefoni och datakommunikation inom Norrbottens Läns Landsting Användning av mobiltelefoner och andra radiosändare nära medicinteknisk utrustning Det är tillåtet att använda mobiltelefoner,

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor Teknisk manual 0123 2009 Följande lista innehåller

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

säker, smart, skyddad

säker, smart, skyddad säker, smart, skyddad sv Säkerhet, föreskrifter och juridisk information Batterianvändning och säkerhet Batterianvändning och säkerhet Varning: Din mobila enhet innehåller ett batteri som endast får tas

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven.

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven. ATTAIN ABILITY 4196 Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven Teknisk manual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1

Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Småsaker ska man inte bry sig om, eller vad tycker du? av: Sofie Nilsson 1 Ger oss elektrisk ström. Ger oss ljus. Ger oss röntgen och medicinsk strålning. Ger oss radioaktivitet. av: Sofie Nilsson 2 Strålning

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

MyCareLink patientmonitor

MyCareLink patientmonitor MyCareLink patientmonitor Modell 24950 Patientmanual Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8

8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM. Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 1 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM Bruksanvisning U8003010/8 8137-Twintalker 3000 ZW.fm Page 2 Thursday, June 27, 2002 4:26 PM 1. BESKRIVNING (se etuiets framsida) 1. Mikrofon

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

REVEAL. Patientstyrd aktivator 9538. Läkarmanual

REVEAL. Patientstyrd aktivator 9538. Läkarmanual REVEAL Patientstyrd aktivator 9538 Läkarmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström

Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Elektriska kretsar - Likström och trefas växelström Syftet med laborationen är att du ska få en viss praktisk erfarenhet av hur man hanterar enkla elektriska kopplingar. Laborationen ska också öka din

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ÅLDER FRÅ 6 ÅR Street Savage MSD0388 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036

RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 RADIOSTYRD MANÖVERPANEL 250-2035 OCH 250-2036 INSTALLATION, FELSÖKNING OCH BRUKSANVISNING INNEHÅLL Reservdelar... 2 Tips... 3 Installation... 4 Felsökning... 5 Programmera Sändare/Mottagare... 7 Bruksbeskrivning...

Läs mer

ATTAIN PERFORMA S 4598

ATTAIN PERFORMA S 4598 ATTAIN PERFORMA S 4598 Steroidavgivande, fyrpolig transvenös stimuleringselektrod för hjärtven, OTW Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

TomTom LINK 200 Referenshandbok

TomTom LINK 200 Referenshandbok TomTom LINK 200 Referenshandbok Innehåll Förpackningens innehåll 3 Läs mig först 4 Grattis... 4 Vad du behöver för installationen... 4 Säkerheten först 5 Viktig säkerhetsinformation och varningar... 5

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110

MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 MULTI-FUNCTION BODY ANALYSER SCALES PS 5110 SV A B C D E A F G H I G st lb kg G G 3 SVENSKA 29-36 4 SÄKERHET OCH INSTÄLLNINGAR När du använder vågen första gången ska du vara uppmärksam på följande: 77Den

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP Steroidavgivande med dexametasonacetat och dexametason-natriumfosfat, fyrpolig skruvelektrod för kammare med RV/SVC-defibrilleringsspolar Teknisk manual 0123 2001 Följande

Läs mer

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - +

Föreläsning 1. Vad är en elektrisk spänning? Ta en bit neutral materia + - - + - + - + - + + - - + - + Föreläsning 1 Vad är en elektrisk spänning? Det finns två grundläggande fysikaliska begrepp som inte kan förklaras på ett enkelt sätt. Massa Elektrisk laddning Inom eltekniken börjar vi med elektrisk laddning.

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

26.1.2011 A7-0229/89. Motivering

26.1.2011 A7-0229/89. Motivering 26.1.2011 A7-0229/89 89 Artikel 3 led b b) avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE): elektriska eller elektroniska produkter som enligt definitionen i artikel

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACIAL SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACIAL SONIC CLEANSING Bruksanvisning B Interchan F 2 Speeds D G C Detachable USB plink Charger A Battery Indica E FIG. 1. CLARISONIC Mia2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av elektriska apparater,

Läs mer

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2

Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta. Bild 2 Behandling av nociceptiv muskuloskeletal smärta Bild 2 Den här föreläsningen handlar om hur man i sjukvården kan behandla olika nociceptiva smärttillstånd som har sin uppkomst från rörelseapparaten; det

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI Portabel luftkonditionering Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI DS105:0804 Gratulerar till ett bra val av utrustning för att skapa ett gott klimat i din bostad, fritidsstuga eller på din arbetsplats.

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095

Din manual NOKIA LS-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/825095 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA LS-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA LS-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701

Din manual NAVMAN B10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1220701 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVMAN B10. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVMAN B10 instruktionsbok (information,

Läs mer

Finlands Röda Kors första hjälpen- och hälsovårdskommitté:

Finlands Röda Kors första hjälpen- och hälsovårdskommitté: Finlands Röda Kors första hjälpen- och hälsovårdskommitté: Simo Siitonen Henri Backman Maaret Castrén Olli Haikala Helena Kärnä Teuvo Määttä Lasse Putko Tom Silfvast Harri Vertio medicinalbrigadgeneral,

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar.

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar. SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar Teknisk manual 0123 2012 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1

Nokia Bluetooth-headset BH-217. Utgåva 1 Nokia Bluetooth-headset BH-217 1 2 3 4 5 6 8 7 Utgåva 1 10 9 12 13 11 14 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-217-produkt överensstämmer med väsentliga

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

EndoStimstimuleringsterapi

EndoStimstimuleringsterapi EndoStimstimuleringsterapi för nedre esofagussfinktern Patientmanual Upplaga C 0344, 1588 EndoStim är ett registrerat varumärke som tillhör EndoStim B.V. Läs all medföljande dokumentation innan du använder

Läs mer

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs

Disposition. Hantering av bilddiagnostiska undersökningar. Röntgenremissen. Skäl till att bilddiagnostisk undersökning utförs Disposition Röntgenremissen DEN DIAGNOSTISKA BILDEN Lennart Professor överläkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna Lennart.k.blomqvist@ki.se Hantering av bilddiagnostiska undersökningar

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual

Fuktsensor för Energikontrollen. Användarmanual Fuktsensor för Energikontrollen Användarmanual Innehållsförteckning Om Vattenfalls fuktsensor 3 Kom igång 4 Ladda ner appen 4 Navigera i appen 5 Fuktsensorns stående vyer 6 Fuktsensorns liggande vyer 7

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679

Din manual SUUNTO T1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350679 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO T1. Du hittar svar på alla dina frågor i SUUNTO T1 instruktionsbok (information,

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W

Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Trådlös, laddningsbar JBL PowerUp-högtalare för Nokia, MD-100W Utgåva 1.2 2 Innehåll Om högtalaren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-anslutningar 4 Knappar och delar 5 Sätta på högtalaren 6 Koppla din enhet 6 Koppla

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Bruksanvisning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Bruksanvisning 1 Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS 3 VIKTIGA

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

Patientinformation 2012-01-16

Patientinformation 2012-01-16 Patientinformation 2012-01-16 Deep Brain Stimulation (DBS) Vad är DBS? DBS är en behandling som kräver kompetens och engagemang från flera håll. För att kunna möta den ökade efterfrågan och för att kunna

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232)

MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) MODELL C-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, CONNEX (USB) MODELL L-HOMWA-1 ANSLUTNINGSSATS, LXi (RS-232) BRUKSANVISNING Rev 20110525 Patentsökt ALLMÄNT Tack för att du köpt denna produkt. Det är viktigt att du läser

Läs mer

Bruksanvisning. Hårtork

Bruksanvisning. Hårtork Bruksanvisning Hårtork S 8 1 7 6 2 3 4 5 2 S Hårtork Anslutning till vägguttaget Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt jordat uttag installerat enligt gällande bestämmelser. Se till att nätspänningen

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer