REVEAL XT Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REVEAL XT 9529. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual"

Transkript

1 REVEAL XT 9529 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual

2 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga varumärken tillhör respektive innehavare. Cardiac Compass, CareLink, FullView, Medtronic, Medtronic CareLink, Reveal

3 Innehåll 1 Om denna manual 5 2 Systemöversikt Systembeskrivning Indikationer och kontraindikationer Möjliga biverkningar 6 3 Implantera Reveal XT Förvaring och hantering Förberedelse, placering och implantation Slutförande av implantationen 9 4 Försiktighetsåtgärder Försiktighetsåtgärder Nollställning av enheten 12 5 Produktspecifikationer Programmerbara parametrar i Reveal XT Tekniska specifikationer för Reveal XT 16 6 Förklaring av symboler 18 3

4 4

5 1 Om denna manual Denna manual är avsedd till att ge information som behövs vid implantation. Mer information om hur Reveal XT implanterbar hjärtmonitor och den patientstyrda aktivatorn används och programmeras finns i Reveal XT 9529 Läkarmanual och Läkarmanualen för Reveal patientstyrd aktivator 9538/ Systemöversikt 2.1 Systembeskrivning Medtronic Reveal XT implanterbar hjärtmonitor är en programmerbar enhet som kontinuerligt övervakar en patients EKG och övriga fysiologiska parametrar. Reveal XT registrerar hjärtinformation som svar på automatiskt detekterade arytmier och patientens aktivering. Reveal XT är utformad så att den automatiskt registrerar förekomst av arytmier hos en patient. Arytmin kan klassificeras som förmakstakyarytmi/förmaksflimmer (AT/AF), bradyarytmi, asystoli eller (snabb) kammartakyarytmi. Dessutom kan Reveal XT aktiveras av patienten så att hjärtrytmen registreras under symtomatiska episoder. Reveal XT-systemet består av tre huvudkomponenter. Figur 1. Systemets komponenter Medtronic Reveal XT modell 9529 implanterbar hjärtmonitor Reveal XT är en liten enhet utan elektrodkablar som vanligtvis implanteras under huden på bröstet. Enheten använder två elektroder utanpå enheten för kontinuerlig övervakning av patientens subkutana EKG. Enhetens minne kan lagra upp till 27 min EKG-registrering från automatiskt detekterade arytmier och upp till 22,5 min EKG-registrering från patientaktiverade episoder. Systemet har alternativ för segmentering av de patientaktiverade episodernas lagring: upp till tre registreringar på 7,5 min, upp till två registreringar på 10 min eller upp till en registrering på 15 min. Medtronic CareLink programmerare modell 2090 med FullView-programvara modell SW007 Programmeraren används för att ställa in hur Reveal XT ska detektera arytmier. Den används även för att visa, spara eller skriva ut registrerade data. Reveal XT patientstyrd aktivator modell 9539 Den patientstyrda aktivatorn är en handhållen, batteridriven telemetrienhet som patienten kan använda för att registrera hjärtinformation i Reveal XT efter att ha upplevt 5

6 symtom på en möjlig hjärthändelse. Med en frågefunktion kan patienten kontrollera sin enhet och få meddelande när en arytmi har inträffat eller när enhetens status har ändrats. Observera: Om det verkar vara alltför komplicerat för en viss patient att använda den patientstyrda aktivatorn med två knappar, kan även den patientstyrda aktivatorn Reveal modell 9538 (utan frågefunktion) användas tillsammans med Reveal XT. Obs! Reveal XT kan inte användas som larmsystem för att varna patienten för akuta situationer. Läs igenom Reveal XT 9529 Läkarmanual innan en MR-undersökning genomförs, den innehåller viktig information om procedurer och MR-specifika kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder. Observera: Subkutant EKG från Reveal XT kan skilja sig från ett yt-ekg såväl på grund av skillnader i elektrodseparation och enhetens placering i kroppen som skillnaderna mellan subkutan impedans och ytkontaktimpedans. 2.2 Indikationer och kontraindikationer Indikationer Reveal XT implanterbar hjärtmonitor är ett implanterbart patientaktiverat och automatiskt aktiverat övervakningssystem som registrerar subkutant EKG. Det är indikerat i följande fall: patienter med kliniska syndrom eller situationer med ökad risk för hjärtarytmier patienter som upplever övergående symtom som kan tyda på en hjärtarytmi Kontraindikationer Det finns inga kända kontraindikationer för implantation av Reveal XT implanterbar hjärtmonitor. Patientens speciella medicinska tillstånd kan dock avgöra om en subkutan, permanent implanterad enhet kan tolereras eller ej. 2.3 Möjliga biverkningar Möjliga biverkningar omfattar bland annat avstötningsfenomen (även lokal vävnadsreaktion), migration av enheten, infektion och erosion genom huden. 3 Implantera Reveal XT 3.1 Förvaring och hantering Förvaring De rekommenderade temperaturgränserna för förvaring och hantering är 5 C till 40 C. Förvara förpackningen på en torr plats där den inte utsätts för direkt solljus. Temperaturgränserna vid drift är 22 C till 45 C. Hantering Vanlig hantering skadar sannolikt inte Reveal XT, men enheten får inte implanteras om följande har inträffat: Enheten har tappats mot ett hårt underlag från 30 cm höjd eller mer. Detta kan skada enhetens komponenter. Förvaringsförpackningen har genomborrats eller ändrats. Detta kan leda till att enheten inte längre är steril. Används före -datumet har gått ut. Detta kan påverka livslängd och sterilitet negativt. Används före-datum Kontrollera används före -datumet på förpackningen innan den sterila förpackningen öppnas. Sterilitetskontroll Innan enheten levererades, steriliserades den enligt beskrivningen på förpackningen. På den sterila förpackningen finns en illustration av öppningsinstruktionerna. Kontrollera om den sterila förpackningen har några skador som kan påverka innehållets sterilitet, innan den öppnas. Enheten skall inte implanteras om det råder några tvivel om dess sterilitet. Skicka tillbaka icke-sterila enheter till Medtronic. 6

7 Obs! Enheten skyddas av en enkel steril barriär som inte får öppnas förrän den sterila förpackningen finns i ett sterilt område. Explantation och avfallshantering Avlägsna Reveal XT när den inte längre behövs, när batteriet är förbrukat eller före begravning eller kremering. I vissa länder är det enligt lag nödvändigt att avlägsna batteridrivna implantat med hänsyn till miljön. Kontrollera de lokala bestämmelserna. Dessutom kan batteriet explodera vid kremering. Medtronics implanterbara enheter är endast avsedda för engångsbruk. Explanterade enheter får inte omsteriliseras och implanteras igen. Kassera explanterade enheter i enlighet med lokala föreskrifter eller returnera dem till Medtronic för analys och kassering. 3.2 Förberedelse, placering och implantation Förpackningens innehåll Reveal XT-förpackningen innehåller följande artiklar: Reveal XT Implanterbar hjärtmonitor Patientstyrd aktivator ledande hydrogel-elektroder handledsrem till den patientstyrda aktivatorn handledsrem till den patientstyrda aktivatorn produktdokumentation Förbereda för implantation Reveal XT-förpackningen är utrustad med mätverktyget Reveal XT Vector Check, som bidrar till att förenkla placeringen av enheten. Vector Check underlättar kontroll av korrekt avkänning samt bestämning av implantationsställe och enhetens läge. Även små förändringar av implantationsstället eller enhetens läge kan ha betydande inverkan på signalkvaliteten och R-vågsamplituden. Med Vector Check-verktyget som är fäst vid blisterförpackningen är det möjligt att testa avkänningsegenskaperna medan enheten fortfarande ligger i den sterila förpackningen. Eftersom Reveal XT inte har tagits ut ur den sterila förpackningen kan Vector Check användas på ett osterilt område. Vector Check har två elektroder som befinner sig omkring 4 cm från varandra, vilket stämmer överens med elektrodernas avstånd på enheten. Dessa elektroder har kontakt med enhetens elektroder i ena änden och med patientens hud i den andra (se Figur 2). Figur 2. Vector Check-verktyget Kontrollera att en Medtronic CareLink-programmerare modell 2090 finns tillgänglig med Reveal XT FullView-programvaran installerad. Programmeraren behövs för att aktivera datainsamling och kontrollera enhetens avkänning. 7

8 Förbered implantationen så här: 1. Rengör implantationsområdet noga innan operationen påbörjas (noggrann rengöring av huden bidrar till god EKG-avledning). Det rekommenderade implantationsområdet är mellan det första interkostalrummet och fjärde revbenet, från en parasternal linje till mellersta klavikularlinjen. V3-området på nedre delen av bröstet, mellan fjärde och femte revbenet, är ett alternativt implantationsställe (se Figur 3). 2. Fäst två ledande hydrogel-elektroder på elektroderna (se Figur 4). Detta säkerställer att tillförlitlig kontakt med patientens hud bibehålls under förfarandet. Figur 3. Vector Check och implantationsområdet 1 Mellersta klavikularlinjen 2 Första revbenet 3 Fjärde revbenet 4 V3-implantationsställe Figur 4. Fästa ledande hydrogel-elektroder Fastställa implantationsställe och enhetens placering Fastställ det bästa implantationsstället och enhetens läge så här: 1. Starta programmeraren, placera programmeringshuvudet på blisterförpackningens markering och tryck på [Find Patient ] (sök patient). Reveal XT FullView-programvaran startas då och telemetrikontakt etableras. 2. Starta enhetens datainsamling. (Reveal XT levereras med datainsamlingen avstängd. Datainsamlingen måste aktiveras innan Vector Check startas.) Så snart telemetrikontakt med enheten har etablerats visas automatiskt en uppmaning att aktivera datainsamlingen. Det är nu möjligt att kontrollera enhetens datum och tid, och att ändra om det behövs. Korrekt datum och tid i enheten är viktigt för datainsamlingen och för beräkning av livslängden. Aktivera datainsamlingen genom att trycka på [OK] och [PROGRAM]. 3. Fäst Vector Check-elektroderna på patientens hud med hjälp av de ledande hydrogel-elektroderna. Applicering av ledande EKG-spray kan eventuellt förbättra hudkontakten. Elektrodernas läge och orientering ska motsvara önskat implantationsställe och -orientering. Under mätningen är det viktigt att behålla god kontakt mellan elektroderna och huden. Var därför noga med att elektroderna hålls ordentligt tryckta mot huden (se Figur 2). 8

9 4. Tryck lätt på programmeringshuvudet så att det blir god kontakt mellan elektroderna på andra sidan av locket och själva enheten. Kontrollera signalamplituden med hjälp av det Reveal XT-EKG som visas på programmeraren. Det är även möjligt att skriva ut EKG:t med hjälp av programmerarens EKG-skrivare och sedan mäta signalens amplitud manuellt. 5. Prova olika lägen för programmeringshuvudet för att kontrollera R-vågsamplituden. Använd R-vågsamplitudens realtidsvisning överst till vänster på programmeringsskärmen för att hitta ett läge där R-vågsamplituden är så hög och stabil som möjligt. R-vågsamplituden bör vara minst 0,2 mv vid visning på programmerarskärmen (eller 0,3 mv vid visning på programmerarens utskriftsdiagram). R-vågsamplituden måste även topp-till-topp vara minst två gånger T-vågs- och R-vågsamplitudtopparna. Om de uppmätta signalerna har tillräcklig amplitud märks implantationsstället ut och implantationen påbörjas. Om dessa förutsättningar inte uppfylls, upprepas proceduren så många gånger det behövs för att finna ett lämpligt läge (med bästa möjliga R-vågsamplitud) som sedan markeras. Observera: När datainsamling har aktiverats i enheten går det inte att stänga av den igen. Om enheten läggs in på lager igen kommer felaktig diagnostik att samlas in, varav en del inte kan raderas från enheten. Kontakta Medtronic-representanten och be om hjälp, om datainsamling har aktiverats i en enhet som inte är avsedd att implanteras för tillfället Implantera Reveal XT Obs! Den sterila blisterförpackningen med enheten är ett system med enkel barriär. Det finns inte någon extra barriär som täcker det inre tråget, varför locket på det yttre tråget inte får dras bort förrän enheten är klar att överlämnas till det sterila området. Implantera Reveal XT med ett enda snitt och med sedvanlig aseptisk teknik. 1. Skapa en subkutan ficka som är något mindre än enhetens bredd. 2. För in Reveal XT i fickan så att elektroderna är vända utåt. Enheten ska utvidga fickan så att den passar precis. 3. För att god avkänning och episoddetektion ska erhållas är det viktigt att enhetens rörelse i fickan minimeras. Använd suturhålen på enhetens huvud och säkra den vid den underliggande vävnaden, så att risken för rotation och migration av enheten efter implantation minimeras. Radera data som registrerats under implantation Under placeringen och implantationen kan Reveal XT registrera arytmiepisoder ( till exempel bradykardi eller asystoli) som uppstår när elektroderna tas bort och sätts fast igen. Efter implantationen är det därför viktigt att radera alla registrerade episoder så att inte felaktiga data lagras i enhetens minne. Tänk på att denna åtgärd endast raderar de registrerade episoderna. Därför kan Cardiac Compass-rapporten visa oriktig information för implantationsdagen. 3.3 Slutförande av implantationen När Reveal XT har implanterats ska enhetens avkänning och datainsamling ställas in och patienten instrueras i hur Reveal XT-systemet används. Starta programmeraren och läs av Reveal XT. Se Reveal XT 9529 Läkarmanual för instruktioner om hur programmeraren används samt hur avkänningen och parametrarna för datainsamling ställs in. Aktivera datainsamling Om det inte redan har gjorts under implantationen, starta datainsamlingen i Reveal XT. Kontrollera enhetens datum och tid och ändra om det behövs. Välj ikonen Params (parametrar) Device Data Collection (enhetens datainsamling...) On (på) PROGRAM (programmera) Ställa in avkänning och datainsamling Förbered enheten för datainsamling så här: 9

10 1. Fyll i patientinformation i den implanterade enheten. 2. Anpassa avkänningsparametrarna så att R-vågsavkänningen optimeras. 3. Anpassa kriterierna för detektion av arytmiepisoder om det behövs. Använda den patientstyrda aktivatorn Lämna över den patientstyrda aktivatorn så att patienten kan registrera symtom och, om så är lämpligt, använda frågefunktionen. Mer information om hur den patientstyrda aktivatorn används och underhålls finns i Läkarmanual för Reveal patientstyrd aktivator 9538/9539. Instruera patienten hur den patientstyrda aktivatorn används och förklara vid vilka symtom som registrering ska aktiveras. I Reveal XT patientmanual, i avsnittet Instruktioner från din läkare, finns ett utrymme där det är möjligt att skriva instruktioner. Programmera meddelandekriterierna i Reveal XT som lämpligt för patienten. Om frågefunktionen är aktiverad, tala om för patienten när frågeknappen ska användas och vad som ska göras när ett svar erhålls. Patientmanual Ge patienten ett exemplar av Reveal XT patientmanual som innehåller instruktioner för hur den patientstyrda aktivatorn används. ID-kort till Reveal ICM-enhet (Implanterbar hjärtmonitor) Detta ID-kort är fäst vid snabbreferenskortet för Reveal patientstyrda aktivator. Patienten kan förvara snabbreferenskortet/id-kortet i väskan till den patientstyrda aktivatorn eller i handväskan eller plånboken så att det alltid finns tillgängligt. Identifieringskortet är speciellt bra att ha om Reveal XT aktiverar en metalldetektor eller ett säkerhetssystem. På enhetens identifieringskort fylls alla relevanta uppgifter i med en kulspetspenna (helst med svart bläck). Använd de etiketter som medföljer för att ange serienumret. Registreringsformulär för enheten (endast Kanada) Ett registreringsformulär för enheten medföljer i förpackningen. När detta formulär är ifyllt utgör det en permanent journal över fakta som hör till den implanterade Reveal XT. Se till att en kopia av det ifyllda formuläret returneras till Medtronic. 4 Försiktighetsåtgärder 4.1 Försiktighetsåtgärder Effekter av elektrisk interferens Reveal XT är utformad för att övervaka och lagra EKG-data och ta emot radiosignaler från programmeringshuvudet och den patientstyrda aktivatorn. Eftersom Reveal XT kommunicerar med programmeringshuvudet och den patientstyrda aktivatorn genom radiofrekvenstelemetri kan vissa typer av elektromagnetisk interferens (EMI) orsaka tillfälliga telemetriavbrott, utlösa oriktig episoddetektion, skada data som finns lagrade i minnet eller resultera i en elektrisk nollställning av Reveal XT (se Avsnitt 4.2). Enheten fungerar normalt så snart patienten flyttar sig bort från störningskällan. Reveal XT bör inte påverkas vid normal användning av elektrisk utrustning som mobiltelefoner, hushållsapparater, elektriska verktyg, mikrovågsugnar, förbränningsmotorer med gnisttändning, radiosändare eller mikrovågssändare. Även om de mesta störningarna filtreras bort, finns det vissa signaler i miljön som har liknande egenskaper som de signaler som programmeringshuvudet eller den patientstyrda aktivatorn sänder ut, eller som på annat sätt kan störa funktionen i Reveal XT. Möjliga störningskällor i hem- och arbetsmiljö utgörs bland annat av: Säkerhetssystem på flygplatser Säkerhetssystem på flygplatser stör sannolikt inte monitorering och datainsamling. Metallhöljet på Reveal XT kan dock utlösa larm från en metalldetektor. Före passage genom säkerhetssystem bör patienten därför informera säkerhetspersonal om att de har en implanterad metallenhet. Även en handburen metalldetektor som säkerhetspersonal använder kan utlösa oriktig episoddetektion. Varularm (EAS) Varularm bör inte påverka datainsamlingen, även om oriktig episoddetektion kan utlösas. Patienten bör ges rådet att inte uppehålla sig nära eller luta sig mot system för varularm utan gå igenom dem på normalt sätt. 10

11 Induktionshällar De elektromagnetiska pulser som sänds ut av induktionshällar kan registreras av Reveal XT och kan tillfälligt störa datainsamlingen. För att minimera risken för störning bör patienten ges rådet att endast sätta på eller av värmezonerna när ett induktionskompatibelt kokkärl står på plattan. Industriutrustning Patienter som använder eller arbetar nära svetsutrustning med elektrisk båge, radiosändningsantenner, kraftverk, överföringsledningar, högspänningsutrustning eller andra högspänningskällor ska inledningsvis monitoreras så att man kontrollerar störning med funktionen i Reveal XT. Radiosändare För utrustning som sänder via antenn rekommenderas att ett visst minimiavstånd hålls mellan antennen och Reveal XT. Typer av radiosändare som kan påverka datainsamlingen är bland annat 2-vägssändare (hålls 15 cm borta), bärbara sändare (hålls 30 cm borta) och HAM-sändare (hålls 2,75 m borta). Trådlös kommunikationsutrustning Det kan förekomma möjlig interaktion mellan trådlös kommunikationsutrustning (till exempel trådlösa telefoner eller mobiltelefoner, personsökare, handdatorer, Wi-Fi-aktiverade bärbara datorer och Bluetooth-enheter) och funktionen i Reveal XT. Möjliga effekter kan vara avbrott i telemetrin, utlösning av oriktig episoddetektion eller också kan data som lagrats i minnet förstöras. Följande information ger några allmänna riktlinjer till patienter som använder trådlös kommunikationsutrustning: Håll 15 cm mellan utrustningen och den implanterade enheten. Var vid användning av bärbara telefoner och mobiltelefoner medveten om att de i allmänhet sänder med högre effekt än handburna modeller. För telefoner som sänder med mer än 3 W ska avståndet vara minst 30 cm mellan antennen och den implanterade enheten. Håll en mobiltelefon mot det öra som befinner sig längst från den implanterade enheten. Bär inte en telefon eller annan sändarutrustning i en bröstficka eller i ett bälte över, eller inom 15 cm avstånd från, den implanterade enheten, eftersom vissa enheter sänder ut signaler när de är påslagna men inte används (t.ex. mobiltelefoner i lyssnings- eller standby-läge). Förvara enheten på ett ställe på motsatta sidan av implantatet Risker i sjukhusmiljö och vid medicinsk behandling Påverkan från medicinsk utrustning på enhetens funktion varierar avsevärt beroende på vilken typ av utrustning och vilka energinivåer som används. I situationer som innebär kända risker ska enheten alltid läsas av och data sparas före proceduren samt enhetens funktion kontrolleras efteråt. Följande medicinska förfaranden kan ofta ge störningar eller innebära risker: Datortomografi (DT) När patienten genomgår datortomografi påverkas enheten inte om den inte befinner sig direkt i datortomografens stråle. Överdetektion kan inträffa då enheten befinner sig i strålen. Diatermi Terapeutisk diatermi ska inte användas på implantationsstället hos patienter som har en Reveal XT på grund av möjlig vävnadsskada till följd av uppvärmningseffekter. Elektrokirurgi och radiofrekvensablation (RF) Elektrokirurgi eller RF-ablation kan tillfälligt påverka datainsamlingen eller orsaka elektrisk nollställning av Reveal XT (se Avsnitt 4.2). Undvik att diatermiutrustningen får direktkontakt med den implanterade enheten. Direktkontakt kan skada enheten. Använd korta, intermittenta och oregelbundna pulser på lägsta kliniskt lämpliga energinivå. Extern defibrillering Placera inte defibrilleringsplattor direkt över enheten och försök undvika att ha enheten mellan plattorna vid defibrillering. Defibrillering kan leda till vävnadsskada, nollställning av enheten eller göra att lagrade data försvinner. Enhetens funktion bör kontrolleras efter defibrillering. Implanterade pacemakrar och defibrillatorer För att minska risken för att programmeringshuvudet och telemetri ska störa en pacemaker eller defibrillator ska Reveal XT implanteras minst 7,5 cm från en annan implanterad enhet. Håll inte den patientstyrda aktivatorn eller programmeringshuvudet direkt över en implanterad enhet som inte tillverkats av Medtronic när Reveal XT-applikationen är aktiv. Observera: Om patienten har en samimplanterad pacemaker eller defibrillator kan den automatiska detektionen av arytmiepisoder i Reveal XT påverkas av den stimulerade hjärtrytmen. 11

12 Litotripsi Litotripsi kan ge permanenta skador på Reveal XT, om den befinner sig i stötvågens fokalpunkt. Om litotripsi behövs ska litotripsivågens fokalpunkt hållas minst 5 cm från Reveal XT. Enhetens funktion bör kontrolleras efter litotripsi. Magnetisk resonanstomografi (MR) Trots att Reveal XT anses villkorligt säker att använda i MR-miljön när den används under angivna villkor, kan andra implanterade enheter eller patientens eget medicinska tillstånd påverka säkerheten och kan kräva ytterligare prövning. Om tillämpligt ska bruksanvisningar för andra implanterade enheter, även kvarlämnade elektroder, läsas innan MR-undersökningen utförs. Patienter med en Reveal XT som implanterats för mindre än sex (6) veckor sedan är kontraindicerade för MR-undersökning. Denna sexveckors väntetid efter implantation innebär att implantationsfickan och såret får tillräcklig tid att läkas och det minimerar effekterna av ryckningar i enheten som orsakas av magnetfält. Patienter med en Reveal XT som implanterats på andra ställen än det subkutana området i bröstet är kontraindicerade för MR-undersökning. Utförlig information om användning av MR-system finns i Reveal XT 9529 Läkarmanualen. Strålbehandling Om enheten utsätts för terapeutiska nivåer av joniserande strålning (till exempel sådan som skapas av koboltmaskiner eller linjära acceleratorer som används för behandling av cancer) kan detta utlösa oriktig episoddetektion eller skada data som är lagrade i minnet. Enhetens funktion bör kontrolleras efter strålbehandling. Ackumulerade strålningsnivåer över 5 Gy kan ge bestående skada på enheten. Strålbehandling och funktionsfel i enheten Om enheten utsätts för direkta eller spridda neutroner kan en elektrisk nollställning av enheten, fel i enhetens funktion, fel i diagnostiska data eller förlust av diagnostiska data inträffa. För att minska risken för elektrisk nollställning på grund av exponering för neutroner bör strålbehandling med fotoner ges med en energi som är mindre än eller lika med 10 mv. Användning av konventionellt röntgenskydd under strålbehandling skyddar inte enheten från att påverkas av neutronerna. Om fotonenergin överskrider 10 mv rekommenderar Medtronic att enheten avläses omedelbart efter strålbehandlingen. En elektrisk nollställning kräver att enhetens parametrar programmeras om. Strålbehandling med elektroner orsakar inte elektrisk nollställning av enheten. Ultraljudsbehandling Medtronic rekommenderar att Reveal XT inte utsätts för terapeutiskt ultraljud eftersom det kan ge bestående skador på enheten. Kontakta Medtronic-representanten vid frågor som gäller speciella patienttillstånd. Transkutana elektriska nervstimulatorer (TENS) Effekterna av transkutan elektrisk nervstimulering som används i närheten av Reveal XT beror på vilken typ av pulssekvens som används. Med hänsyn till de möjliga effekterna på enhetens funktion ska patienten inte tillåtas använda TENS i hemmet förrän det säkert har fastställts att enheten inte stör funktionen i Reveal XT. Röntgen och fluoroskopi Exponering för normala diagnostiska nivåer av röntgen- (till exempel en röntgeneller DT-undersökning) och fluoroskopistrålning bör inte påverka Reveal XT. 4.2 Nollställning av enheten Vissa tillstånd (inklusive, men inte begränsat till, felaktig funktion i enheten, EMI, elektrokoagulering eller extern defibrillering) kan leda till en elektrisk nollställning av Reveal XT. Detta kan göra att lagrade data försvinner och att inställningen av vissa programmerade parametrar ändras. En översikt över parameterinställningar vid elektrisk nollställning finns i Avsnitt 5.1. Genom ett popup-meddelande som visas då nästa undersökning startas ges information om att en nollställning har inträffat. Dokumentera alltid programmeringsstatus genom att läsa av enheten i början och slutet av varje undersökning. Om en nollställning inträffar ska enheten läsas av, önskade parametrar ska programmeras om efter att störningskällan avlägsnats samt Medtronic-representanten informeras. 12

13 5 Produktspecifikationer 5.1 Programmerbara parametrar i Reveal XT Observera: Toleranser för programmerbara parametervärden är giltiga när enhetens temperatur är mellan 22 C och 45 C. (Toleranserna visas inom parentes i följande tabeller.) Tabell 1. Programmerbara parametrar: datainsamling Device Data Collection a (enhetens datainsamling) Device Date/Time b (enhetens datum/tid...) Programmerbara värden Värde vid leverans On (på) Off (av) On (på) (Ange aktuellt datum och tid) Aktuell tid (tillverkarens tidszon) Nominellt värde/nollställningsvärde 1 jan 1994 a När enhetens datainsamling startas aktiveras avkänning och datainsamling (alla episodtyper). b Tid och datum som sparas i episodrapporter och andra data bestäms av enhetens klocka för datum/tid. Tabell 2. Programmerbara parametrar: R-vågsavkänning Blank after Sense (blankning efter avkänning) Sensing Threshold Decay Delay (fördröjning innan avkänningströskeln minskar) Känslighet Programmerbara värden 130; 150; 170; 200; 250; 300; 400 ms (±10 ms) 130; 150; 200; 300; 400; 500 ms (±10 ms) 0,025; 0,035; 0,05; 0,075; 0,1; 0,2 mv (±15 % av det programmerade värdet +0,005 mv) a Värde vid leverans 150 ms 150 ms 150 ms 150 ms Nominellt värde/ nollställningsvärde 0,035 mv 0,035 mv a Känsligheten vid nominella tillstånd uppmätt vid 37 C kan variera med ±1 % per C från 22 C till 45 C. Tabell 3. Programmerbara parametrar: episoddetektion Asystole Detection (asystolidetektion) Asystole Duration (asystolitid) Asystole ECG Recording (EKG-registrering vid asystoli) Programmerbara värden Värde vid leverans Nominellt värde/ nollställningsvärde On; Off (på; av) On (på) On (på) 1,5; 3,0; 4,5 s (±10 ms) 3,0 s 3,0 s On; Off (på; av) On (på) On (på) 13

14 Tabell 3. Programmerbara parametrar: episoddetektion (fortsättning) AT/AF Detection (AT/AF-detektion) AT/AF AF Detection (AT/AF AF-detektion) AT/AF AT Detection (AT/AF AT-detektion) AT/AF Detect Very Regular AT Rhythms (AT/AF detektera mycket regelbundna AT-rytmer) AT/AF Detection Type (AT/AF-detektionstyp) AT/AF ECG Recording (AT/AF EKG-registrering) AT/AF Record ECG of (AT/AF registrera EKG av) Brady Detection (bradykardidetektion) Brady Duration (bradykardins varaktighet) Brady ECG Recording (EKG-registrering vid bradykardi) Brady Interval (Rate) (bradyintervall, frekvens) Ectopy Rejection (ektopisk rejektion) FVT Detection (FVT-detektion) FVT Duration (FVT:ns varaktighet) Programmerbara värden Värde vid leverans Nominellt värde/ nollställningsvärde On; Off (på; av) On (på) On (på) Least Sensitive (minst känslig); Less Sensitive (mindre känslig); Balanced Sensitivity (balanserad känslighet); More Sensitive (mer känslig); Most Sensitive (mest känslig) Least Sensitive (minst känslig); Most Sensitive (mest känslig) Off; On-Rates 67 min 1 ; On-Rates 100 min 1 ; On-All Rates (Av; På-frekvenser 67 min 1 ; På-frekvenser 100 min 1 ; På-alla frekvenser) AT/AF; AF Only (enbart AF) Balanced Sensitivity (balanserad känslighet) Least Sensitive (minst känslig) On-All Rates (På-alla frekvenser) AF Only (enbart AF) Balanced Sensitivity (balanserad känslighet) Least Sensitive (minst känslig) On; Off (på; av) On (på) On (på) All Episodes (alla episoder), episoder 6 min, episoder 10 min, episoder 20 min, episoder 30 min, episoder 60 min Alla episoder On-All Rates (På-alla frekvenser) AF Only (enbart AF) Alla episoder On; Off (på; av) On (på) On (på) 4; 8; 12 slag 4 slag 4 slag On; Off (på; av) On (på) On (på) 1000; 1200; 1500; 2000 ms (±10 ms) 2000 ms 2000 ms On; Off (på; av) Off (av) Off (av) On; Off (på; av) On (på) On (på) 9/12; 12/16; 18/24; 24/32; 30/40 slag 30/40 slag 30/40 slag 14

15 Tabell 3. Programmerbara parametrar: episoddetektion (fortsättning) FVT ECG Recording (FVT:ns EKG-registrering) FVT Interval (Rate) (FVT-intervall, frekvens) Symptom ECG Recording (EKG-registrering vid symtom) VT Detection (VT-detektion) VT ECG Recording (VT:ns EKG-registrering) VT Duration (VT:ns varaktighet) VT Interval (Rate) (VT-intervall, frekvens) Programmerbara värden Värde vid leverans Nominellt värde/ nollställningsvärde On; Off (på; av) On (på) On (på) 240; 250; 400 ms (±10 ms) 260 ms 260 ms Three 7,5 min Episodes; Two 10 min Episodes; One 15 min Episode (tre episoder på 7,5 min; två episoder på 10 min; en episod på 15 min) Three 7,5 min Episodes (tre episoder på 7,5 min) On; Off (på; av) On (på) On (på) On; Off (på; av) On (på) On (på) 5; 12; 16; 24; 32; 48 slag 16 slag 16 slag 250; 260; 520 ms (±10 ms) 340 ms 340 ms VT Onset (VT-onset) On; Off (på; av) Off (av) Off (av) VT Onset Percent (VT-onsetprocent) VT Stability (VT-stabilitet) 72; 75; 78; 81; 84; 88; 91; 94; 97% 81% 81% Off (av); 30; 40; 100 ms Off (av) Off (av) Three 7,5 min Episodes (tre episoder på 7,5 min) Tabell 4. Programmerbara parametrar: Inställning av den patientstyrda aktivatorns frågefunktion Asystole Enable (asystoliaktivering) Asystole Duration for Notification (asystolins varaktighet för meddelande) AT/AF Burden (AT/AF-belastning) AT/AF Daily Burden Enable (aktivering av daglig AT/AFbelastning) Programmerbara värden On; Off (på; av) 5; 7,5; 10; 15; 20 s, All Asystole Episodes (alla asystoliepisoder) Any (alla); 1; 2; 3; 4; 6; 12; 18; 24 timmar On; Off (på; av) Levererat/nominellt värde / nollställningsvärde Off (av) All Asystole Episodes (alla asystoliepisoder) 6 timmar Off (av) 15

16 Tabell 4. Programmerbara parametrar: Inställning av den patientstyrda aktivatorns frågefunktion (fortsättning) Brady Enable (aktivering av brady) Brady Duration for Notification (brady varaktighet för meddelande) Device Battery Low Enable (aktivering av svagt batteri i enheten) FVT/VT Enable (aktivering av FVT/VT) FVT/VT Duration for Notification (FVT/VT-varaktighet för meddelande) FVT/VT V. Rate (FVT/VTkammarfrekvens) Maximum Auto Detected Episodes Reached (maximalt antal automatiskt detekterade episoder nått) Maximum Symptom (Patient mark) Episodes Reached (maximalt antal symtomepisoder (patientmarkerade) nått) V. Rate During AT/AF Burden (kammarfrekvens under AT/AF-belastning) V. Rate During AT/AF Enable (aktivering av kammarfrekvens under AT/AF) V. Rate During AT/AF (kammarfrekvens under AT/AF) Programmerbara värden On; Off (på; av) 10; 15; 40; 50; 60; 120; 180; 240 s; All Brady Episodes (alla bradyepisoder) On; Off (på; av) On; Off (på; av) 5; 10; 60 s; All FVT/VT Episodes (alla FVT/VTepisoder) Any (alla); 240; 250; 520 ms On; Off (på; av) On; Off (på; av) Any (alla); 1; 2; 6; 12; 18; 24 timmar On; Off (på; av) Levererat/nominellt värde / nollställningsvärde Off (av) All Brady Episodes (alla bradyepisoder) Off (av) Off (av) All FVT/VT Episodes (alla FVT/VT-episoder) Any (alla) Off (av) Off (av) 6 timmar Off (av) 90; 100; 150 min min Tekniska specifikationer för Reveal XT Tabell 5. Specifikationer Värde Volym 9 cm 3 Massa 15 g Mått H x B x D 62 mm x 19 mm x 8 mm 16

17 Tabell 5. Specifikationer (fortsättning) Värde Ytstorlek på enhetens doshöljeselektrod 43 mm 2 Ytstorlek på enhetens toppelektrod 43 mm 2 Avstånd mellan elektrodpolerna 40 mm Röntgen-ID RAB Tabell 6. Material med vävnadskontakt Doshölje och extern elektrod a Topp Beläggning Värde Titan Polyuretan, silikon Parylen a Spår av silver från Vector Check-elektroder kan finnas kvar på enheten. Tabell 7. Batterispecifikationer Tillverkare Modell/typ Batterityp Nominell spänning Effektiv spänning vid RRT a Genomsnittlig kapacitet till RRT a Uppskattad resterande kapacitet vid RRT a Uppskattad livslängd b Värde Eagle Picher LTC-3PN-S36 Litiumtionylklorid 3,6 V >3,1 V 0,25 Ah 0,02 Ah 3 år a RRT = Rekommenderad utbytestid b Efter 12 månaders lagring Tabell 8. Avkänningsegenskaper Ingångsimpedans EKG-förstärkning Samplingsfrekvens Samplingsupplösning Bandbredd Värde 150 kω 50 x 256 Hz 16 bitar/sampling 0,5 95 Hz 17

18 6 Förklaring av symboler Symbol Förklaring Serienummer Tillverkningsdatum Tillverkare Auktoriserad representant i EG Utgångsdatum Steriliserad med etylenoxid Temperaturbegränsning Endast för engångsbruk Öppna här Se bruksanvisning Conformité Européenne (Europeisk standard). Denna symbol betyder att utrustningen helt följer direktiv 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation och direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning. Användning av denna enhet kan vara beroende av särskilda licensieringsregler i olika länder i Europa. Tillbehör 18

19 Symbol Förklaring Förpackningens innehåll Produktdokumentation Implanterbar hjärtmonitor Implanterbart hjärtmonitorsystem Enkel steril barriär Patientstyrd aktivator modell 9539 MR-villkorlig Registrering 19

20

21

22 Medtronic, Inc. 710 Medtronic Parkway Minneapolis, MN USA Auktoriserad representant inom Europeiska gemenskapen Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat PJ Heerlen Nederländerna Australien Medtronic Australasia Pty Ltd 97 Waterloo Road North Ryde, NSW 2113 Australien Kanada Medtronic of Canada Ltd 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Kanada Tekniska manualer Europa/Mellanöstern/Afrika Medtronic International Trading Sàrl Route du Molliau 31 Case Postale 84 CH-1131 Tolochenaz Schweiz Medtronic, Inc M943800A009B *M943800A009*

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual

REVEAL DX 9528. Implanterbar hjärtmonitor. Implantationsmanual REVEAL DX 9528 Implanterbar hjärtmonitor Implantationsmanual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal

REVEAL LINQ. Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI. Manual för sjukvårdspersonal REVEAL LINQ Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Manual för sjukvårdspersonal 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt. Teknisk manual MEDTRONIC CARELINK Funktionen riskstatus för hjärtsvikt (HFRS) i uppföljningsrapporten för hjärtsvikt Teknisk manual 0123 2011 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE

MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE MEDTRONIC CARELINK- PROGRAMMERARE Modell 2090 Tillägg till programmerarmjukvara 2002 0123 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Uppdatering av programvaran 3 Akutknapp för VVI 3 Ändringar

Läs mer

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual

MEDTRONIC CARELINK -MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual MEDTRONIC CARELINK -MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Patientmanual Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Medtronic i USA och möjligen i andra länder. Alla övriga

Läs mer

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI

Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI Försiktighetsåtgärder avseende medicinska procedurer och EMI för MR-villkorliga implanterbara elektroniska hjärtenheter Manual för sjukvårdspersonal 0123 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Manual för hälso- och sjukvårdspersonal FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER AVSEENDE MEDICINSKA PROCEDURER OCH EMI för implanterbara cardioverter-defibrillatorer och defibrillatorer med hjärtresynkroniseringsterapi Manual för hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i UPPDATERING AV UPPSKATTAD LIVSLÄNGD Mjukvaruversion 1.1 för Medtronic-enheter InSync 8040 Thera (inklusive i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Tillägg till programmeringsguide 0123 Inledning 3 Inledning

Läs mer

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B.

Medtronic DBSvid. av epilepsi. mer. trygghet oberoende frihet. Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX. Shannan B. Medtronic DBSvid epilepsi mer trygghet oberoende frihet Shannan B. Får DBS-behandling sedan 2XXX Shannan B. får Medtronic DBSbehandling av epilepsi mer ut av livet Du behöver inte nöja dig med ett liv

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor

SVENSKA. Spektikor engångs-ekg-detektor SVENSKA Spektikor engångs-ekg-detektor Bruksanvisning 2013 Innehållsförteckning Allmänt 2 Varningar 2 Bruksanvisning 3 Produktbeskrivning 3 Ibruktagande 3 Bruksanvisning 4 När man slutar användning 4 Symboler

Läs mer

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074

CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 CAPSURE SENSE MRI SURESCAN 4074 Steroidavgivande, bipolär, implanterbar, hullingförsedd, transvenös kammarelektrod Teknisk manual 0123 2001 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN

InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN InterStim -behandling VID PROBLEM ATT KONTROLLERA URINBLÅSAN Patientinformation Om du har inkontinens är du inte ensam. Över 45 miljoner människor 1 i Europa har problem att kontrollera urinblåsan, vilket

Läs mer

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm

PATIENTINFORMATIONSHÄFTE. Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm PATIENTINFORMATIONSHÄFTE Endovaskulära stentgraft: Ett sätt att behandla bukaortaaneurysm Innehåll Inledning 1 Bukaortans anatomi 3 Vad är ett aneurysm? 4 Vilka symptom förknippas med 5 Vilka riskfaktorer

Läs mer

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI)

RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) RELIA RESR01 Frekvensvariabel enkammarpacemaker (AAIR/VVIR, AAI/VVI) Implantationsmanual 2008 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Capture Management, Medtronic, Relia Innehåll 1 Beskrivning

Läs mer

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING:

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING: OMNIFLOW II KÄRLPROTES - 1 - STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK... 1 Beskrivning:... 1 Indikationer för användning:... 1 Lagring:... 1 Varning:... 1 Teknisk information/försiktighet:... 2 Kontraindikationer:...

Läs mer

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven.

ATTAIN ABILITY 4196. Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven. ATTAIN ABILITY 4196 Steroidavgivande, transvenös stimuleringselektrod med dubbel elektrodpol som över ledaren placeras i en hjärtven Teknisk manual 0123 2007 Följande lista innehåller varumärken eller

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 och SureScan elektroder som är MR-säkra under vissa villkor Teknisk manual 0123 2009 Följande lista innehåller

Läs mer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerar till ditt nya SecureEar-hörselskydd. SecureEar skyddar automatiskt mot kraftiga ljud, men du kan fortfarande föra ett samtal eller höra svaga ljud från exempelvis ett

Läs mer

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR)

INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) INSYNC MAXIMO 7304 Implanterbar tvåkammar-cardioverter defibrillator med hjärtresynkroniseringsterapi (VVE-DDDR) Implantationsmanual 2005 0123 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: Active Can,

Läs mer

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar.

SPRINT QUATTRO 6944A. Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar. SPRINT QUATTRO 6944A Steroidavgivande, fyrpolig kammarektrod med hullingsförsedd spets och RV-/SVC-defibrilleringspolar Teknisk manual 0123 2012 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade

Läs mer

Bruksanvisning AED Trainer

Bruksanvisning AED Trainer Bruksanvisning AED Trainer ARTIKELNUMMER 70-00036-13 B Copyright 2007 Cardiac Science Corporation. Med ensamrätt. AED Trainer (AED = automatiserad extern defibrillator) är en enhet för inlärning av grundläggande

Läs mer

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI.

SURESCAN. Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI. SURESCAN Information om procedurer vid MR-undersökningar för EnRhythm MRI SureScan EMDR01, CapSureFix MRI SureScan 5086MRI Teknisk manual 0123 2008 Följande är varumärken som tillhör Medtronic: CapSureFix,

Läs mer

ATTAIN PERFORMA S 4598

ATTAIN PERFORMA S 4598 ATTAIN PERFORMA S 4598 Steroidavgivande, fyrpolig transvenös stimuleringselektrod för hjärtven, OTW Teknisk manual 0123 2013 Följande lista innehåller varumärken eller registrerade varumärken som tillhör

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文

ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 ENGLISH FRANÇAIS ESPAÑOL 日 本 語 中 文 deutsch ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA LCD 1 10 2 11 5 3 12 13 4 14 15 7 18 19 16 8 6 9 1. : Indikerar att förbrända kalorier visas 2. : Indikerar att pipton är Från 3.

Läs mer

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31

BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 BRUGSANVISNING FIN S GR PL HUN SK 31 Du har valt en hörapparat från HANSATON Vi gratulerar till Ditt val, eftersom Du med en HANSATON hörapparat äger en högkvalitetsprodukt med den modernaste tekniken.

Läs mer

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II sv Montage- och bruksanvisning Fjärrkontroll med ljussensor Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans med

Läs mer

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Bruksanvisning

Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Bruksanvisning HEM-7001-E_sv.fm Page 1 Monday, February 28, 2005 3:07 PM Digital automatisk blodtrycksmätare Modell M6 Bruksanvisning SV HEM-7001-E_sv.fm Page 2 Monday, February 28, 2005 3:07 PM Innehåll Inledning...3

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU

MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU MANUAL RADIOSTYRD KLOCKA med PROJEKTOR RM316P / RM316PU OBS! För alla illustrationer till texten hänvisar vi till den engelska originalmanualen. INLEDNING RM316P är en radiostyrd klocka med flera funktioner.

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

Powerware 3105 UPS Användarhandbok

Powerware 3105 UPS Användarhandbok Powerware 3105 UPS 2005 Eaton Corporation Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse av utgivaren. Stor noggrannhet

Läs mer

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP

SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP SPRINT QUATTRO SECURE 6947 DXAC/DSP Steroidavgivande med dexametasonacetat och dexametason-natriumfosfat, fyrpolig skruvelektrod för kammare med RV/SVC-defibrilleringsspolar Teknisk manual 0123 2001 Följande

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual

PROTECTA VR D364VRG. Läkarmanual PROTECTA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) SmartShock -teknik (diskriminering för RV-elektrodstörning, larm avseende RV-elektrodintegritet, T-vågsdiskriminering, Confirmation+,

Läs mer

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds

K I F D G E L H C J. Sätt i batterierna Rörelsesensorn (G) tänds MI-4500X Wireless Optical Mouse Produktinformation A B K I F D G E L H C J Musen A: Rullhjul och tredje knapp Batteriindikatorlampa (blinkar) B: Höger knapp C: Vänster knapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUKSANVISNING designrite Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom innehållet,

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset Repeater. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Läs mer

Information är makt. Funktioner i Imara HRM

Information är makt. Funktioner i Imara HRM Information är makt Genom att ge akt på intensitet (hjärtfrekvens) och träningspassets längd (tid) kan du undvika överträning och skador, samt maximera dina chanser att uppnå dina mål. Funktioner i Imara

Läs mer

Bruksanvisning - S. Screening Audiometer AS208

Bruksanvisning - S. Screening Audiometer AS208 Bruksanvisning - S Screening Audiometer AS208 Datum: 1998-01-19 1/5 Avsedd användning AS208 undersökningsaudiometer är konstruerad att vara en apparat för undersökning av dövhet. Denna apparats utdata

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Reveal Linq andvändning och erfarenhet MARIA HESSELSTRAND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS LUND

Reveal Linq andvändning och erfarenhet MARIA HESSELSTRAND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS LUND Reveal Linq andvändning och erfarenhet MARIA HESSELSTRAND SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS LUND Implatable loop recorder, ILR Oklar svimning eller synkope defineras som en plötslig spontant övergående medvetslöhetsattack

Läs mer

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515

Din manual SUUNTO MEMORY BELT http://sv.yourpdfguides.com/dref/2350515 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SUUNTO MEMORY BELT. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning

RTD Calibrator. Instruktionsblad. Inledning 712 RTD Calibrator Instruktionsblad Inledning Fluke 712 RTD Calibrator är ett handverktyg för kalibrering av RTD-sändare (motståndstemperaturdetektering), inklusive de flesta pulsstyrda sändare. Det simulerar

Läs mer

Att leva med pacemaker

Att leva med pacemaker Att leva med pacemaker Information till dig och dina anhöriga om pacemakerbehandling Innehållsförteckning HJÄRTAT OCH PACEMAKERN...3 En liten apparat till stor hjälp för ditt hjärta...3 DET FRISKA HJÄRTAT...4

Läs mer

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning

Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor. Bruksanvisning Polar Soft Strap Polar H1 Heart Rate Sensor Polar H2 Heart Rate Sensor Bruksanvisning A1 A2 B1 B2 B3 B4 SVENSKA Användarhandboken innehåller instruktioner för Polar Soft-bälte och Polar H1 och H2 pulssensorer.

Läs mer

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD

Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Januari 2017 Boston Scientific FSN om programmeringsenheter modell 3200 S-ICD Bäste läkare, Detta brev ger viktig information om produktprestanda beträffande risken för RF-störningar (radiofrekvens) som

Läs mer

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM

CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM CODE-STAT 8.0 DATAGRANSKNINGSPROGRAM Hantera det du mäter. Förenkla datainsamlingen efter en incident. CODE-STAT 8.0 datagranskningsprogram Inom akutvård är hastighet och kvalitet livsavgörande. Därför

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg

Bruksanvisning. Heidi. Talande köksvåg Bruksanvisning Heidi Talande köksvåg Innehållsförteckning 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 5 4: Start och knappbeskrivning... 6 4.1: Start och avstängning...

Läs mer

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet.

CARDIA VR D384VRG. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet. Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) ATP During Charging -funktion och Wavelet Läkarmanual 0123 2011 Läkarmanual En manual för användning och programmering av modell D384VRG

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45

18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 18.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 339/45 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december 2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG om krav

Läs mer

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide

SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts. Användarguide sv SUUNTO COMFORT BELT Heart Rate Transmitter Belts Användarguide 1 Introduktion till Suunto Comfort Belt................................................. 3 2 Börja använda Suunto Comfort Belt..................................................

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R1275 SV 12.08.2009 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1275/2008 av den 17 december

Läs mer

Stimuleringssystem för nedre esofagussfinktern (LES)

Stimuleringssystem för nedre esofagussfinktern (LES) Stimuleringssystem för nedre esofagussfinktern (LES) Handbok för kliniker (med EndoStim II LES-stimulator modell 1006) 0344,1588 År då tillstånd beviljades: 2013 EndoStim är ett registrerat varumärke

Läs mer

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon

Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Bruksanvisning till Ping MKIII Dykmobiltelefon Modeller DUF, DUR och DTU PING MARINELEKTRONIK 167 41 BROMMA www.pingmarine.com Ping Marinelektronik 2010 15 1 14 Innehåll 1 Introduktion... 3 2 Packlista...

Läs mer

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL

Manual BC-545 ANVÄNDARMANUAL Manual BC-545 1 INTRODUKTION Manualen är till för att hjälpa dig att komma igång och ställa in vågen samt ge dig information om de grundläggande funktionerna. SÄKERHETSVARNING! Observera att personer med

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning

Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Blodtrycksmätare BMG 4922 Svensk bruksanvisning Tack för att du valde AEG från www.moon.se Applikation sektion Typ B Läs manualen och spara den för framtida bruk. Tänk på vår miljö! När produkten inte

Läs mer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 fjärrkontroll Innehåll Fjärrkontroll och övriga delar som visas i denna bruksanvisning kan se annorlunda ut än de du har. Widex förbehåller sig rätten att göra de ändringar som

Läs mer

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide

POLAR EQUINE -BÄLTE. Kom igång guide POLAR EQUINE -BÄLTE Kom igång guide 1. SETETS INNEHÅLL 1. Bälte: Elektrodytorna i plast (A, B) på bältets baksida detekterar pulsen. Fickan (C) skyddar pulssensorn mot stötar och repor och förhindrar att

Läs mer

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53

ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 BRUKSANVISNING ENGLISH...3 DEUTSCH...13 FRANÇAIS...23 ESPAÑOL...33 ITALIANO...43 PORTUGUÊS...53 NEDERLANDS...63 SVENSKA...113 INNEHÅLL BRUKSANVISNING CEFAR MYO XT OCH CEFAR ACTIV XT SVENSKA 113 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER.................................................

Läs mer

SmartCat Pejlare S300

SmartCat Pejlare S300 1. Introduktion SmartCat Pejlare S300 Pejlare S300 har en räckvidd på upp till 300 meter vid fri sikt. Det medföljer en halsbandsficka som skyddar sändaren mot väta och slitage, samt gör att det går att

Läs mer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.se / horsel. Livet låter fantastiskt. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.se / horsel Livet låter fantastiskt. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok

FP5000. Fingerprint Codoor Teknisk handbok FP5000 Fingerprint Codoor Teknisk handbok Copyright 2004 Bewator AB, Solna. Kopiering ur denna handbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten att ändra

Läs mer

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET

BATTERIINFORMATION (Fig 2) HUR MAN ANVÄNDER BAKGRUNDSLJUSET 1 Manual Radiostyrd klocka RM912TH INLEDNING RM912TH är en flerfunktioners radiostyrd klocka med termometer. Den synkroniserar automatiskt aktuell tid och datum, så snart den befinner sig inom en radie

Läs mer

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual

ADVISA DR A5DR01. Läkarmanual ADVISA DR Digital tvåkammarpacemaker (OAE-DDDR) MVP -funktion med komplett Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM), AT/AF Suite-diagnostik och -behandling, OptiVol -vätskeövervakning samt TherapyGuide

Läs mer

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0

Bruksanvisning. Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Bruksanvisning Spisec AddOn spisvakt 20836 V4.6.0 Spisec AddOn spisvakt 1. Varningar Bruksanvisning Grattis till köpet av Spisec AddOn spisvakt. I denna anvisning beskrivs användning och underhåll av produkten.

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion

FLEXIT SPIRIT. Monteringsinstruktion 110980S-01 2011-05 ART. NR.: 110979 FLEXIT SPIRIT Monteringsinstruktion Trådlös tryckvakt för spiskåpa Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) res Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion

Läs mer

MyCareLink patientmonitor

MyCareLink patientmonitor MyCareLink patientmonitor Modell 24950 Patientmanual Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician. Följande lista omfattar varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA

MHS 2500 MANUAL - SVENSKA MHS 2500 MANUAL - SVENSKA ! VARNING TIPPVINKEL ÖVER 3 ORSAKAR FEL I MÄTNINGEN. Begränsad 3 vinkel 3 Infästningarna är fabriksmonterade med belastningscellen. De ska inte under några omständigheter vridas.

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Multiglide Single Patient Use. Bruksanvisning

Multiglide Single Patient Use. Bruksanvisning Multiglide Single Patient Use Bruksanvisning IMM1065_IFU_SV Version 2 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 2 Innehåll Rubrik Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd

Läs mer

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR

MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR MASSAGEAPPARAT FÖR ÅTERUPPLIVAD ÖGONKONTUR FULLSTÄNDIG BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar! Du har tagit det första steget mot yngre, piggare ögon genom att köpa denna produkt från FOREO. Passa på och

Läs mer

SECURA VR D234VRC. Läkarmanual

SECURA VR D234VRC. Läkarmanual SECURA VR Implanterbar digital enkammar-cardioverter defibrillator (VVE-VVIR) Fullständig Capture Management -diagnostik (RVCM, ATP During Charging -funktion, OptiVol -vätskeövervakning, TherapyGuide -funktion

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Falck 6709 Universal sändare

Falck 6709 Universal sändare Bruksanvisning Falck 6709 Universal sändare Art.nr.: 320 864 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Falck 6709 Universal sändare består av:... 2 Beskrivning av Falck 6709 Universal sändare... 2

Läs mer

säker, smart, skyddad

säker, smart, skyddad säker, smart, skyddad sv Säkerhet, föreskrifter och juridisk information Batterianvändning och säkerhet Batterianvändning och säkerhet Varning: Din mobila enhet innehåller ett batteri som endast får tas

Läs mer

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202

Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR202 Regn och temperaturstation med regnhistorik Modell: RGR0 INNEHÅLL BRUKSANVISNING Produktöversikt... Vy Framsida... Vy Baksida... Fjärrsensor... Att Komma Igång... Sätta i batterier... Trådlös Fjärrenhet...

Läs mer

Multiglide + SpilerGlide. Bruksanvisning

Multiglide + SpilerGlide. Bruksanvisning Multiglide + SpilerGlide Bruksanvisning IMM1001_IFU_SV Version 5 2015 Bilder Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4 Bild 5 Bild 6 Bild 7 Bild 8 Bild 9 2 Innehåll Rubrik Sida Allmänt/Symboler/Avsedd användning/avsedd

Läs mer

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt

FUSE. 5 sec. Tryck ned tills Erforderligt ändläge (1) Tryck ned samtidigt (5 s) Rörelser (2 st.) Släpp upp samtidigt nabbguide Rörmotor för solmarkiser Anvisningar för konsultation I denna snabbguide är numreringssystemet oberoende och motsvarar inte numreringen i texten i den kompletta manualen. Denna snabbguide ersätter

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING

Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Larmanordning för motorcykel BRUKSANVISNING Tack för att du valt en produkt från Honda Access. Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning, för att kunna använda produkten rätt och säkert. Detta

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Skräddarsydda hörapparater. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Skräddarsydda hörapparater Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innehåll Välkommen 4 Din hörapparat 5 Bekanta dig med din hörapparat 5 Komponenter och namn 6 Kontroller 8

Läs mer

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1

Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Kal. 7D46, 7D48, 7D56 (Ref. nr. SNP) Bruksanvisning 1 Seiko 7D46, 7D48, 7D56, Bruksanv. sv.indd 1 26-03-09 09:54:52 Du är nu ägare till en SEIKO KINETIC KAL. 7D46/D48/7D56. För bästa resultat läs instruktionerna

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer